pub+inscripció stage tennis estiu 2018 .pdf


Nom original: pub+inscripció stage tennis estiu 2018.pdfTitre: pub+inscripció stage tennis estiu 2018Auteur: Admon

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.7.3 / GPL Ghostscript 9.10, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 30/05/2018 à 15:28, depuis l'adresse IP 2.138.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 351 fois.
Taille du document: 509 Ko (3 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


ESTAGE ESTIU DE TENNIS (Escola de tennis S.E.C.)
DADES ALUMNE:
NOM I COGNOM ....................................................................................................................................
DNI. ................................................ Data de naixement ....................................... Edat.........................
ADREÇA ..................................................................................................................................................
C.P.: ............................. POBLACIÓ. ........................................................................................................
TELÈFONS DE CONTACTE: .....................................................................................................................
CORREU ELECTRÒNIC .............................................................................................................................
NOM I COGNOMS DELS PARES: .............................................................................................................

AUTORITZACIONS:
Jo, ............................................................................................. , amb DNI núm. .....................................,
autoritzo, com pare / mare, al meu fill a assistir a l’estage d’estiu de tennis a la Societat Esportiva
Corbera.
També autoritzo que, en cas d’extrema urgència i amb la impossibilitat de localitzar-me, a que, sota la
direcció facultativa necessària, es prenguin les decisions mèdico-quirúrgiques que fossin necessàries.
Autorització opcional (marcar amb una X)
a l’Escola de Tennis S.E.C. i a la Societat Esportiva Corbera a poder publicar a les seves respectives
pàgines de Facebook o web imatges on es reconegui el meu fill

INFORMACIÓ MÈDICA I INCIDÈNCIES:
AL·LÈRGIES: ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
MEDICACIÓ (cal adjuntar la recepta mèdica i la dosificació): ..............................................................
................................................................................................................................................................
ALTRES PROBLEMES MÈDICS: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ALTRES:...................................................................................................................................................
Fotocòpia tarja sanitària

DATES:
SOCI

25 juny-1 juny

NÚM. SETMANES:

2-6 jul

NO SOCI

9-13 jul

16-20 jul

23-27 jul

PREU:

SISTEMA PAGAMENT:
Efectiu a les instal·lacions
Domiciliat (només socis i actuals alumnes de l’Escola de Tennis)
Transferència bancària al compte del BBVA ES52-0182-8173-1202-0001-1797 (indicar el nom del
nen o nena)

PROTECCIÓ DE DADES:
Responsable: Identitat: SOCIETAT ESPORTIVA CORBERA - NIF: G58143488
Adreça postal: C. DE L’ESPORT, 2 Telèfon: 936500506 Correu electrònic: seccorbera@movistar.es
En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei
sol·licitat, realitzar la facturació del mateix. Les dades proporcionades es conservaran mentre es
mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les
dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a
obtenir confirmació sobre si en SOCIETAT ESPORTIVA CORBERA estem tractant les seves dades
personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o
sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.
Així mateix sol·licito la seva autorització per oferir-li productes i serveis relacionats amb els sol·licitats i
fidelitzar-lo com a client.
SI
NO

SIGNATURA


Aperçu du document pub+inscripció stage tennis estiu 2018.pdf - page 1/3

Aperçu du document pub+inscripció stage tennis estiu 2018.pdf - page 2/3

Aperçu du document pub+inscripció stage tennis estiu 2018.pdf - page 3/3
Télécharger le fichier (PDF)


Documents similaires


pubinscripcio stage tennis estiu 2018
stage de tennis 2015 dossier
inscripci stage tennis estiu 2016
inscripcio escola tennis sec
stage de padel 2015 dossier
inscripcio escola tennis sec

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.032s