GraduelRomanum English .pdfNom original: GraduelRomanum-English.pdfTitre: 1974 Graduale RomanumAuteur: Solesmes Abbey

Ce document au format PDF 1.7 a été généré par Acrobat 10.1.8 / Adobe Acrobat 10.1.8 Paper Capture Plug-in, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 03/06/2018 à 20:21, depuis l'adresse IP 91.178.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 419 fois.
Taille du document: 26.8 Mo (464 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


A BRIEF PRIMER ON COPYRIGHT
— Reviewed and approved by a copyright attorney (2 February 2014) —

Of what does the 1974 Solesmes Graduale consist?
The Solesmes 1974 Graduale Romanum is an exact replica — that is, a perfect “xerox copy” — of the 1908 Editio
Vaticana Gradual with Solesmes rhythm signs added. The 1908 Solesmes version has entered the public domain.
What do you mean by “xerox” copy?
We mean “photographically identical.” In other words, rather than re-typesetting the 1908 book in 1974, the publishers
simply made a xerox copy. The same is true of the 1961 Solesmes Graduale. (See the following page.)
Do you intend to say that absolutely nothing was changed in the 1961 or 1974 editions?
Yes, that is correct. Not a single ictus, episema, or notehead was moved, altered, or modified. The 1974 edition is a
precise photographic replica, a xerox copy. (See the following page.)
[Strictly speaking, the ictus is irrelevant because the ictus can’t be copyrighted — cf. Sacred Music, Fall 2007.]
Surely some content was added in 1974, right?
The content is identical to the 1908 (public domain) version. It has been rearranged, but it has not been re-typset.
It is true that some (textual) information was added, and this text was taken from the 1970 Vatican Press Ordo
Cantus Missae. The Praenotanda was also taken verbatim from the Vatican Press Ordo Cantus Missae. The Ordo
Cantus Missae is the property of the entire Church and can be shared freely. A handful of chants were added to
the 1974 Gradual, but these were also taken directly from the Ordo Cantus Missae. An example of this would be
Alleluia: Disposui testamentum. A few minor changes were made (asterisks removed, “j” changed to “i,” and so
forth) but none are of any consequence from a legal perspective.
May a publisher add copyright status to a replica of a 1908 public domain work?
No. We are unaware of any country wherein an identical copy of a 1908 public domain work can be copyrighted.
Many publishers place a copyright notice in the front material, but this has no legal standing and may even be
considered “looting the public domain” (a misdemeanor in the United States of America).
Does this also mean the Solesmes Gregorian Missal (©2012) is public domain?
Not exactly. The music contained therein is certainly public domain, but the 2012 Gregorian Missal contains certain
“uniquely copyrightable” layouts, fonts, and design elements.

1908 Solesmes Graduale

1961 Solesmes Graduale

1974 Solesmes Graduale

1990 Solesmes Graduale

2012 Solesmes Graduale

---

GRADUAL£
SACROSANCTJE ROMANJE ECCLESIJE
DE TEMPORE & DESANCTIS
PRIMUM SANCTI PII X IUSSU RESTITUTUM
& EDITUM, PAULI VI PONTIFICIS MAXIMI CURA

NUNC RECOGNITUM, AD EXEMPLAR ,, ORDINIS
CANTUS MISSJE ,, DISPOSITUM, & RHYTHMICIS
SIGNIS A SOLESMENSIBUS MONACHIS
DILIGENTER ORNATUM

SOLES MIS
MCMLXXIX

In 2009, the Church Music Association of America
placed a digital PDF copy of the Gregorian Missal
(Solesmes, 1990) online:
http://bit.ly/1gVoPUA
This book has English rubrics — but it only contains
Sundays & Solemnities.

A change will be made to the Ordinary
Form of the Holy Mass
   in early 2014.

MAKE SURE you’re the
first to hear about it:
ccwatershed.org/vatican

PRlENOTANDA
I. DE INSTAURATIONE GRADUALIS ROMANI

Instauratio Calendarii generalis et librorum liturgicorum, prresertim vero Missalis et Lectionarii, id effecit ut nonnullre mutationes
et accommodationes necessaria: evaderent etiam in Graduali
Romano. Etenim, suppressis quibusdam celebrationibus in anno
liturgico, veluti tempore Septuagesimre, octava Pentecostes,
Quattuor anni Temporibus, etiam Missre ipsis respondentes
auferendre erant; quibusdam autem Sanctis ad aliud anni tempus
translatis, opportunre aptationes faciendre erant; dum, e contra,
novis Missis inductis cantus proprii erant providendi. Item nova
ordinatio lectionum biblicarum requisivit ut nonnulli textus, ex. gr.
antiphonre ad communionem, qure cum ipsis lectionibus arctius
conectuntur, ad alios dies transferrentur.
Huiusmodi Gradualis Romani nova ordinatio facta est, prre
oculis habitis iis qure n. I 14 Constitutionis de sacra Liturgia,
Sacrosanctum Concilium, prrecipiuntur : << Thesaurus musicre sacra:
summa cura servetur et foveatur >>. Authenticum enim repertorium
gregorianum nullum detrimentum passum est; immo ali quo modo
fuit instauratum, sepositis recentioribus imitationibus, textibus
antiquis aptiore ratione dispositis, quibusdam adiectis normis, qure
ipsius repertorii usum faciliorem et magis varium efficerent.
Imprimis ergo curre fuit thesaurum gregorianum authenticum
integre servare. Proinde cantus ad Missas pertinentes, qure in anno
liturgico locum iam non obtinent, ad alias Missas formandas adhibiti sunt (ex. gr. pro feriis Adventus, pro feriis inter Ascensionem et
Pentecosten), aut pro aliis substituti sunt, qui pluries in anno
occurrunt (ex. gr. tempore Quadragesimre vel in dominicis per
annum) aut, eorum indole permittente, celebrationibus Sanctorum
attributi sunt.
Sed et viginti fere textus gregoriani authentici, qui decursu ternporum ob varias mutationes inductas e repertorio deciderant, iterum

8

PRJ\l..NOT ANDA

PRJ\l..NOTANDA

in ipsum assumpti sunt. Provisum est quoque ne ullus cantus
authenticus deturparetur vel mutilaretur, demptis ex eo quibusdam
elementis, qure cum aliquo tempore liturgico minus forsan conveniant, prouti sunt Alleluia, qure in ipso antiphonarum textu aliquando occurrunt cum notis, qure partem integram melodire
constituunt.
Sepositio autem partium, qure tardiores exhibent imitationes
neo-gregorianas, prresertim in festis Sanctorum, id efficiet ut authenticre solummodo retineantur cantilenre gregorianre, quamvis semper
liceat, iis, qui maluerint, easdem melodias neo-gregorianas retinere
et cantare 1 • Nulla enim ex his plane expungitur e Graduali Romano. Immo pro nonnullis, qure in usum universalem receptre sunt
(ex. gr. in sollemnitatibus Ss.mi Cordis Iesu, D. N. Iesu Christi
universorum Regis, Immaculata: Conceptionis B. M. V.), nulla alia
substituta est. Loco aliarum, e contra, proponuntur cantus ex
authentico repertorio selecti, eundem textum, quantum fieri potest,
referentes.
Curre denique fuit authenticum repertorium gregorianum, melodiis non authenticis purgatum, aptius disponere, ut nimire repetitiones eorundem textuum vitarentur, et eorum loco assumerentur
alire partes, optima: quidem forma:, qure semel tantum in anno
occurrunt. Hinc omnimoda industria est adhibita quo ditiora
fierent Communia, omnibus collectis in iis cantibus qui alicui
Sancto stricte proprii non sunt, et proinde pro omnibus Sanctis
eiusdem ordinis possunt assumi. Communia insuper ditata sunt
pluribus cantibus, e Proprio de Tempore derivatis, qui raro
adhibebantur. Rubricre autem ampliorem facultatem prrebent
hauriendi e Communibus noviter dispositis, ita ut necessitatibus
quoque pastoralibus largius satisfiat.
Eadem fere ratione facultas tribuitur eligendi inter cantus ad
Proprium de Tempore pertinentes : nam pro textu diei proprio
alium textum eiusdem temporis licet pro opportunitate substituere.
Norma: quoque pro cantu Missre, initio Gradualis Romani (1908)
exstantes, ita recognitre sunt atque emendatre, quo darius munus
uniuscuiusque cantus appareret.

1

Illre melodire in hac editione privata omittuntur.

II.

9

DE RITIBUS IN CANTU MISS£ SERVANDIS

Populo congregato, et sacerdote cum ministris ad altare
1•
accedente, incipitur antiphona ad introitum. Eius intonatio brevior
vel magis protracta pro opportunitate fieri potest, vel, melius, cantus
potest ab omnibus simul inchoari. Asteriscus proinde, qui ad
partem intonationis significandam in Graduali invenitur, s1gnum
habendum est solummodo indicativum.
Antiphona a choro decantata, versus a cantore vel a cantoribus
proferatur, ac deinde antiphona r~sumatur a choro:
.
Huiusmodi antiphonre et vers1culorum alternatlo haben potest
quoties sufficit ad processionem comitandam. Attamen antequam
antiphona in fine repetatur cantari potest, ut ultimus versus, Gloria
Patri, Sicut erat, per modum unius decantatus. Si autem Gloria
Patri peculiarem habet terminationem melodicam, hrec eadem
terminatio in omnibus versiculis adhibenda est.
Si contingat ex versu Gloria Patri et antiphonre iteratione cantum
nimis protrahi, omittitur doxologia. Si autem processio brevior est,
unus tantum psalmi versus adhibetur, vel etiam sola antiphona,
nullo addito versu.
Quoties vero liturgica processio Missam prrecedit, antiphona
ad introitum canitur dum processio ingreditur ecclesiam, vel
etiam omittitur, prout singulis in casibus in libris liturgicis providetur.
Acclamationes Kyrie, eleison inter duos vel tres cantores aut
choros, pro opportunitate, distribui possunt. Acclamatio qureque
de more his dicitur, non tamen excluso numero maiore, attenta
prresertim ratione artis musicre, ut indicatur infra, p. 709.
Quando Kyrie cantatur ut pars actus prenitentialis, singulis
acclamationibus brevis tropus prreponitur.

2.


Hymnus Gloria in excelsis inchoatur a sacerdote vel, pro
opportunitate, a cantore. Profertur autem aut alternatim a cantoribus et choro, aut a duobus choris sibi invicem respondentibus.
Divisio versuum, quam significant geminatre linea: in Graduali
Romano, non necessaria servanda est, si quis aptior modus inveniatur, qui cum melodia possit componi.

PR£NOTANDA

PR£NOTANDA


Quoties sunt dure lectiones ante Evangelium, prima lectio,
qure de more e Vetere Testamento depromitur, profertur secundum
tonum lectionis seu prophetire, et terminatur consueta forma puncti.
Etiam conclusio Verbum Domini cantatur eadem forma puncti,
omnibus deinde acclamantibus Deo gracias, iuxta modum in fine
lectionum consuetum.

10.
Ad cantum Evangelii, post clausulam finalem propriam,
additur conclusio Verbum Domini, prout in tonis communibus
notatur, omnibus deinde acclamantibus Laus tibi, Christe.

10


Post primam lectionem dicitur Responsorium Graduale a
cantoribus vel a choro. Versus autem a cantoribus profertur usque
ad finem. Nulla proinde ratio habenda est asterisci, quo indicatur
resumptio cantus a choro facienda in fine versus Gradualis, versus
ad Alleluia et ultimi versus Tractus. Quando autem opportunum
videtur, licet repetere primam partem Responsorii usque adversum.
Tempore paschali, omisso Responsorio Graduali, cantatur Alleluia, prout infra describitur.
6.
Lectio secunda, qure e Novo Testamento desumitur, cantatur in tono Epistolre, cum clausula finali propria. Potest etiam
cantari in tono primre lectionis. Conclusio autem Verbum Domini
cantatur secundum melodiam in tonis communibus notatam,
omnibus deinde acclamantibus Deo gracias.


Secundam lectionem sequitur Alleluia vel Tractus. Cantus
Alleluia hoc modo ordinatur : Alleluia cum suo neumate canitur
totum a cantoribus et repetitur a choro. Pro opportunitate tamen
cantari potest semel tantum ab omnibus. Versus a cantoribus
profertur usque ad finem; post ipsum vero Alleluia ab omnibus
repetitur.
Tempore Quadragesimre, loco Alleluia cantatur Tractus, cuius
versus alternatim canuntur a duabus partibus chori sibi invicem
respondentibus, vel alternatim a cantoribus et a choro. Ultimus
versus ab omnibus cantari potest.
8.
Sequentia, si casus fert, cantatur post ultimum Alleluia
alternatim a cantoribus et a choro, vel a duabus partibus chori,
omisso Amen in fine. Si non cantatur Alleluia cum suo versu,
omittitur Sequentia.

Quoties una tantum fit lectio ante Evangelium, post earn
cantatur Responsorium Graduale vel Alleluia cum suo vcrsu.
Tempore autem paschali canitur alterutrum Alleluia.

n.

II

Credo de more aut ab omnibus aut alternatim cantatur.

12.
Oratio universalis iuxta uniuscuiusque loci consuetudines
peragitur.

13.
Post antiphonam ad offertorium cantari possunt, iuxta
traditionem, versiculi, qui tamen semper omitti possunt, etiam in
antiphona Domine Iesu Christe, in Missa pro defunctis. Post
singulos versus resumitur pars antiphonre ad hoc indicata.
14.
Prrefatione peracta, omnes Sanctus cantant; post consecrationem vero, proferunt acclamationem anamneseos.
15.
Expleta doxologia Precis eucharisticre, omnes acclamant
Amen. Deinde sacerdos solus invitationem profert ad Orationem
dominicam, quam omnes cum ipso dicunt. Ipse autem solus
embolismum subdit, quem omnes doxologia concludunt.
16.
Dum fractio panis et immixtio peraguntur, invocatio Agnus
Dei a cantoribus, omnibus respondentibus, cantatur. Hrec invocatio
repeti potest quoties necesse est ad fractionem panis comitandam,
prre oculis habita eius forma musica. Ultima vice, invocatio concluditur verbis dona nobis pacem.

17.
Dum sacerdos sumit Corpus Domini, inchoatur antiphona
ad communionem. Cantus autem eodem modo peragitur ac cantus
ad introitum, ita tamen ut cantores sacramentum commode participare possint.
18.
Post benedictionem sacerdotis, diaconus profert monitionem lte, missa est, omnibus acclamantibus Deo gracias.

12

PRJ\<.NOTANDA

PSALM! AD COMMUNIONEM

22.
Psalmorum versiculorumque numeri sumuntur ex editione
appellata << nova Vulgata » (Typis Polyglottis Vaticanis, 1969). Hi
versiculi ac versiculorum partes disponuntur ut in libro Liturgire
Horarum (Typis Polyglottis Vaticanis, 1971).

Asteriscus post numerum psalmi positus, indicat antiphonam non esse e psalterio sumptam, ideoque psalmum propositum esse ad libitum. Quo in casu, alius psalmus, si magis
placuerit, substitui potest, exempli gratia psalmus 33, qui ad
communionem ex antiqua traditione adhibetur.
Quando psalmus 33 indicatur ut psalmus ad communionem,
nulli plerumque versus selecti proponuntur, quia singuli valde
conveniunt.
23.

PROPRIUM
DE TEMPORE

In omnibus Missis de Tempore eligi potest pro opportunitate, loco
cuiusvis cantus diei proprii, alius ex eodem tempore.

TEMPUS ADVENTUS
HEBDOMADA PRIMA ADVENTUS
Antiphona ad introitum VIII

...

±1---!!..=-·~··~~·---!!...=~=----=-=--~1'-=--.+1
D te leva-vi • a- nimam me- am :
c ..

~
• =

.

De- us me-

c ...
non

c

raN ... ··
e- ru-

us

in te confi- do,

I • ,........... "- •••

be- scam : neque

irri- de- ant me

• • jtj

••

••

•. '.

in-imi- ci me- i : et-e- nim u-ni-ver- si qui te exspe-

c ....

I • • N- ..... II

•••

r-1

ctant, non confun- den-tur. Ps. Vi- as tu- as, D6mi-ne, de-I •. ,

m6nstra mi- hi :

0
et semi-tas tu- as

Cf. Prrenotanda, II, n.

I.

Feria 6 : Dominus illuminatio mea, 288.

e-do- ce me.

•••

16

TEMPUS ADVENTUS
Ps. 24, 3.

GR. I

U
~c

Jf.

4

..

~~c---~~~·~-----~---..~=~·~N~N~~~~~~I~i
.r ,~. ·--= •. r•• si * qui te exspectant,
- ni-ver-

..

.

6a

I

non confundentur,

G~

==-

- = •.
r. -

G

I J~~- ;t-~r.;~~

-

OF.II

·~ ·~i'• .. ~. ~

~

_____f-ll_--4r.;~=_f--11_ _-l_!._!~.:_·_ _ _-l__,~--'r).~l·~·.:-t-lli--•·· ·~ r. !
no-tas fac

hi :

mi-

.

~

e-

as

do- ce

t

A

me.

.

.,. D =---=

.L_

••

N

te

~

et se-

bis .

Ps. 24, 1-3~

·~·

r.:

D6mi-

ne

I ~ •

r-

--~~.·

... J

* le- va-vi a-

...... -

~

am : De- us me-

us,

in te confi-

r - 1-

~= • ~ ••• ••
non

..~

r.

--+----Rr-1---~---~·._.~----ll=f+-::~·,..--t~l::-'-:-+-1

. . .r--1•..__.

nimam me-

~-.~=-.---~~·-...~~~-....r.;---=-~-~--+~_..-•._~AI-~-:.~-==-~-•.-.-A------r~
mi-tas tu-

no-

Cf. Prrenotanda, II, nn. 7 et 9·

--~. ==·.I~~·~~
• ~= f--11-.-

I

da

~

Yf. Vi- as

D6mi- ne.

urn

tu- as, D6-mi-ne,

Q=~~l\-~.

17

HEBDOMADA I

e-ru-

I •• ~

be-scam : ne-que

....

••• •
•·~·
ir- ri-de-

do,

•• • •

in-i-

ant me

Cf. Prrenotanda, II, n. 5·
Feria 5 : Bonum est confidere, 324.
Ps. 84, 8

VIII

A

;

-i/a

~~
L- le-

=•• =• ~r----;f-!!
--~ J~ til~ ~
=·· • ·r-·-

lu-

a

,-:~ l

Yf. Osten-

ia.

mi- ci me-

i:

et- e- nim

= .. r.~

~
spe- ctant, non confun-

u- ni-ver- si qui

te

ex-

~·~· r.: II
den-

tur.

Cf. Prrenotanda, II, nn. 13 et 17.

de no- bis D6-

cb=~·r- •.

1 •

mi-ne mi-se-ri- c6r- di- am tu•~

•.

am : et sa-lu- ta- re

~·. =~. 6~ •••~~
tu-

~

co. I

D

~t

I

~ =
-..,.,.
. .. ·=
i

0-mi- nus

···~· * da- bit

r.;.

=

be- nigni-ta-

I•

Ps. 84, 13

• ..

tern : et

I

i

I8

TEMPUS ADVENTUS

G •••

=

=r- •. I ,.t-,,.-.

ter- ra no-stra
Ps. 84,

2.

da-

3· 4· 5· 7· 8.

A

= - :, •

bit

II

r.• ••••.

-~.

fructum

su- urn.

Cf. Is. 30, 79. 30; Ps. 79

=M" I N

•.

~=

• • =r..r. •. I t

0- pu-lus Si- on, • ec- ce D6- mi-nus ve-ni-

~ ,.·-·· I ==ia--=-.6-~~-·-·~-J..----.-.--~1-.---::!-r-+•·
te

na-

I;;-=--::;-=.•:::.·

salvan-das gen-tes : et audi- tam fa-

C ~·=·

.. J, r-,•. •

~ r- iiiii •· r

I

~-+-----------r.

-----------------------~-

;r.M
dis

••• ••

~!·

=

ve-stri.Ps.Qui

c. ) ~ . ... r-:
vel-ut ovem Io-

• • •~ •

~

v

E

ve-

!I • ~r-=r,;=~
~

te-stamen-tum

----

:: F.

I

cor-

=

••i

~r.~

e-

ius

su-per sa-cri- fi-

6=.......~:==~~~~----------··- r--•

ci-a .

Ps. 727, 7

A
* spe-

Ps. 49, 2. 3.

J!.

5

.. =···=·•. I ;bll r-- J i
ci- es

de-

c6- ris

~

~ •

I

~.


~
• .....
~r-------------T
-----11

seph.

A
'•.:! "-·

b~ • I 6... ~

·r--1- - - - - -

c = ~,. .~ r. r.· I r.- ~=

ordi-

runt

I

-II

X Si- on

e- ius, qui

re-gis Isra-el, intende: qui dedu-cis

1

GR.

sanctos

ci- et D6mi-

am vo- cis su- ae, in laeti- ti- a

g16- ri-

nusil-li

et

==~=·..,=·=!~==··=·~=~=:;;llrh~ ti-::::;.;-;;Jl~---·-~_._._._ = ~ i

c

ad

ste ve-

ma-ni- fe-

Yf. Congre-ga-

ni- et.

HEBDOMADA SECUNDA ADVENTUS

P

us

22-23.

Feria 4 : Manducaverunt, 278.

c J= • •

De-

e-ius :

10. II. 12

Cf. Pra:notanda, II, nn.

IN. VII

I9

HEBDOMADA II

L-Ie-

~

•·

lu-


jii~•

.J\1·

~-

I

ia.

~-=--··_1___
._.___.__=~'·~·-~~~~~=~---~~
il•.·
sum in his quae di-

eta sunt mi-

,

I

TEMPUS ADVENTUS

20

c

~ ~o\-~no,~""" ~ •· k,·'\~ra ,.. 1'-ffi

r.:

in do-

hi:

mi-

mum D6I

~


bibimus.

i-

D

~~.

~

b.
•. ••• ,._ ••• ··~ ••• +
.
=-?,-=-----+'!'"=---i•
1<1

E- us* tu

r-~·... Q·~rtr-.1

his

nos,

~ ~r-

.. ~·~ •

~

ta- bi-Ps. 84, 7-8

·~.

.___;-----~·~

••••• i

tur in

~

r-:

1 •

te :

-=·.• ~r..

~

-l

~

~

no-

am tu-

!u-ta- re
Feria

2 :

tu-

urn

laeI .

... ~..

l

et sa-

I

no-

bis.

Confortamini, 26.

p
r.. --

Bar. 5, 5; 4, 36

co. II ~~ =

I

.

N=JA

0.

= •.

E- ru-sa- !em • sur<Ye
h
'

_a.l!._ __ ; __;--•

-11i

et sta

c

.;-.

in excelso ;

di- co,

Au-de-

te

• in D6- mi- no

...

..•• I • r.
·~··
gau- de- te : mo-de-stiI

-tl

• • • 6=·~ N~ r.:

6mni-bus ho-mi-

;

··6 ...
Ni- hi!

I

6~ • .

~ f\r. .,. • ••= . ···••· .

• ••

~~

Phil. 4, 4. 5; Ps. 84

c

G

bis,

am,

da

IN. I

•r-.1· j

~·... Q·.~~-~~·.. ·~~~·~.~
~~~ •.-o-R=_
-~~~~--------=~.~r••=---

L-a=.111--•-;;;;.:-.

tu-

0

Feria 2 : Dicite : Pusillanimes, 23.
3 : Revelabitur, 40.

~-~· . . ~· ~

Q • -~~r- r.:·~r

ostende

ne, mi-se-ri-c6r-di-

~3

ca-

c=
~
11 ~-... j
--~=~~••.~.•·-~~:+14;~;~.~.~;r
·~~-*••~•~._,-~i~--~
--------"-----•.
D6mi-

a De-

~·Q~.·

j

et plebs tu- a

=-~.

.-••

HEBDOMADA TERTIA ADVENTUS

con- ver- tens vi- vi- fi-

a:fll

..tcm, quae ve-ni- et

Ps. 147*, 12. 13. 14. 15. 17. I8. 19. 20

Feria 4 : Venite ad me, 619.
6 : Qui sequitur me, 480.
OF. III

de iu-cun-di- Hi-

et vi-

ni

C••• II\ 6Q .-···~
·•·; Ar-.

Q

21

HEBDOMADA III

~

J.• 6 I••t
I

• 6-i

••

a ve-stra

I •~ •

••
r-~ ••
si-sem- per : i- te-rum

..

I

• ~
no-ta

I•

sit

~ 6~ 6~·:


:rt~

tis : sed in o-

s

est.

bus : D6mi- nus pro- pe

ni-

sol-li- ci- ti••
• o-ra-

mni

~·~=--+-------------1-------------Q.....

ti- 6-

ne

•••

... ~ ... ~:

pe- ti- ti- 6- nes ve-strae

• •

•. •'-a •

inno-te-scant a-

pud

22

HEBDOMADA III

TEMPUS ADVENTUS

_c~~---_-_-_~n~-----=--.-.--.--.--.--.-~~----_-r-=--=~-:~~=-~--~~
------11. ••

c_.______ . . 11\1capti- vi- ta- tern la-

I

cob.

Q

=·t~ ra=~.+

C
____:IT;

11-a..d!

I

2

I -

'

I .... ~ •

r.~ ~·~J

=·· =... ~-+~·.~.----i=~--~~r~=-·:·t
_,.IH.~---··
1

=-------1--1=-*+-t

I

1

ra-~~~
;r-ti •-=• 1
et
vel- ut o- vern

cis

CN-\.=,·~·1\.-\~
I

··N·

Io-

seph.

+-.,.-~.-~-.-~-~-r..-r·· ~----

Dom. anno B : Fuit homo, 569.

+

~

1f'llo

___!

i

ii':'--

fa-

~---------

~·-+~

Ps. 84, 2

- - - - - - - + 1----i6::::---::-•-.IH~l---111!.---

OF. IV

f::-c

. . . ..

111 . . .

.•

·~··

Ene-di-xi-

ram tu-

c

- - - -------t--qui de- du-

.. .•.. ...,

ni,

b•.

----~~~~~~~·~·---------------------gis Isra- el,
intende :

c=___ ~~·~
•.~ •• ~. = •.

am, et

o--~~ut salvos

••

I,

1

t-

am tu-

..*

~
ii':'

*• •
~

sti, D6- mi-

~~.

iii!.

t~·i-1'

i

ne, ter-

~·~~.~•.~r--.-=·~6,r=·-=-·_·_~_._._~~-_·_~~o~~~·~~~~·~.~~-i

Y/. Qui re-

-=-=-.-.~---111!--t ·= .. ,••

pot-enti-

•·=+~.---~·"·...~-=~~--+•
• .....----=ttf-illf1m=*"··
I ~ ~..-~
~A-<·~~ --~-7-t •

B

et

I

ve- ni.

--~~
ve-

mi-ne,

per Che- ru-

exci- ta pot-enti- am tu- am,

bim,

f.

. ... .. I :n; [ rr- • i

• =•l . ~·=[

~

D6-

; 6: •

D6mi- ne, * su-

UI se-des,

Y/. Exci-

ia.

I

ta,

Ps. 79, 2. 3.

G-;-=-fu il·~

L-Ie- Iu-

c6• ~ •• ~ ra- t-il~ ;=-rJti=:---;;-•.--+j--=.=----":~
...~1r;-.------,;-1!--t--.:J?il=-·--I
F
i ~ • •.

Feria 4: (si ante diem 17 decembris inciderit)
IN. Rorite, 34·
GR. VII

A

a-ver-

••• ••tisti

IV

~

De- urn. Ps. Be-ne-di-xisti, Domi-ne, terram tu- am :

23

Ps. 79, 3

11\1

.. r··

am :

" -~
1

aver- ti- sti

••

I

'

r.

Isti

~~·=·I.-==u-1
I.-

in-iqui- ta- tern pie-

•••

bis tu-

ae.

Cj. Is. 35, 4

vue.------------~~-r--~1~-~~
I
= .~··
.. ~

D -=-~· .

co.

II

=:+.n=~---=-IFII--=:

remi-si-

c

capti-vi-ta-tem Ia- cob :

1- ci-

. .I

----------------

te : * Pu- sil- Hi- nimes

confort1- mi-

....

I

----=-··=-··-r=--- = ...

• = ... • •••.

ni,

time- re :

s-C

et no-li- te

I /1

• • • • cJ

et,

et salva-

bit

nos.

f.

Ps. 23, 7.

J. 4

c 1- • •. ~ii\= •. H---J.
~
J
~ ~.~•.. r.M.

GR. II

T

ec- ce De- us noster

c ==··•• .
ve-ni-

25

IN UL TIMIS FERIIS

TEMPUS ADVENTUS

01- li-te

* por-

tas, prin- ci-

;-r~;-;tl ~. ;~- i!-.....jr ·-.=-.•.-r-..

• :

stras :

e-leva- mi-ni

et

pes,

ve-

r. rll • •. ~ • ~
por-

-n;t

tae ae- ter-

Cant. Isaire 35, 1. 2 cd. 2 ef. 3· 5- 6 ab. 6 cd. 7 ab
Feria 6 : ( si ante diem 17 decembris inciderit)
CO. Domus mea, 402.
na-

les :

et

intro- i-

bit

IN FERIIS ADVENTUS
a die I 7 ad diem 24 decembris
A die 17 decembris cantus sic ordinantur, Alleluia vera ad libitum
de Tempore electo (cf. etiam infra pro diebus 19 et 20 decembris) :

FERIA SECUNDA

Rex

~-· ...,._.8
I

Cf. Ps. 718, 151-152 et 1

IN. IV

p

C------=---------

~~--·-·-~J.~-·-=-~,·~~·~~=:_I_._.__•__=_·__·~·~J
Ro- pe

C

-=--- 1-•
ve-ri- tas :

c
tu-

C•

es tu

D6mi-

ne,

et omnes vi- ae tu- ae

. I

~ = . . ... riiH ~- • • • • rII -

in- i- ti- o co- gn6l

r.: I • ~iis, qui- a

in aeternum tu

• = •.

• • r· c • =·:-1 ~

immacu-1<1- ti

*

in vi- a : qui

vi

II r·

r.

=•

;I

I

••-~----------------

y.r. Quis ascendet

in montem D6-

~ ~F· , •• , ••. ]-.-~~.

ni?

aut quis

e-

mi-

•· ~ • • • • U

stabit

in lo-co sancto

ius?

In-no-cens rna-

et

munuo

. ·--

=. J
nibus

es. Ps. Be- a-ti

= •• • •

!,.,•• 1

de testim6-ni- is

·n. .. ~·. ~ •• •.

C

gl6- ri- ae.

:~·

ambu-lant in lege Domi-ni.

II

cor- de.

;-Wt..__
~~==
ll====_______________
~--•

Is. J5, 4

OF. IV-."'-_ _
II!

;

c

a,

I

~

1 •

••J•

1

~~r.o-=-+~-tll---11::------~ll

Ill!

~ ••

= j

---•rf--=--·-~-+-=_:_

te

• et iam no- li-

JJ •b~ .......

Q•

~

V

1J

ster

~~--~--.-.-.-r--rr---=-.-~--~~~---=---r---:.,-.-.,b·A~~~-.-:-,-.~-~1;3--

I

bu- et

t ...

urn : ipse ve-

iu-di-ci-

:l'"r."' • 1-•

sal-vos

nos

fa-ci-

Ps. 79, 4. 2

IN. II

r-· ~··~·.• ~··..

De- us no-

retri-

FERIA TERTIA

._.¥...=•:...::•=-·

ni,

Onforta- mi-

27

IN UL TIMIS FERIIS

TEMPUS ADVENTUS

et

ni- et,

~---

-£-j_··-=-·_;_·-~--~--·-·_•_•_..,..:::.i__;•=---'•=H=~_j
E-ni, • et os-tende

1--:1.

no-

his

fa- ci-

I • •o=.=j

•' • .. .-. • .. r.

•.

+=~.-=~~.~~---~'-----~-----

D6mi-

ne,

... ~3-.-~

~~
e-

qui se- des su-per Che-ru- bim :

·=re~:st-~~

ri- mus.Ps.Qui re-gis Isra- el, intende: qui dedu-cis

et.

vel-ut o-vem Io- seph.
Cf. Zach. 14, 5. 7

.

CO. VI~---------·----.--.----.~
L
~-•' 1 •~i,_
.-----------·--~~------------,.~

E

cum

e-

c t~·,· r.:
rna-

=No=

Cce Domi-nus ve-ni- et, • et

;-·\J •..

-J----·0:

et e- rit in di-

gna.

Ps. 49*,

1.

2-3 a. 3 be. 4· 5· 6

omnes sancti

..

=· = ~ ••••~

••

II

et sal-vi

~-·t=" --r~~------

r-: II

I'll ••

em tu- am,

e

il-Ia

1

e-ius

Ps. 78, 7.

GR. II

c

:::::j_:

A

=-----.--i!-•--~·~--·--+rsa~~l+.,.c-Rr.=-~~~=-+--h=~-,-..-b
summo * caelo
egres- si-

e-

ius :

y.

2

r- ~ ••. ----l
o

r· ·=
lux

et

occur- sus

ius

e-

--.-.--.-•,r.-.-:::.:--~
r. ~~--Tl. t· .~--+--i
----=-·---··
~=

e-C

usque

I

ad sum- mum e-

~~. ~ ~

i _ _~•...,-'-1_.1-'-.
'

ius.

I

;.

I
~--=·I ~
1_;~!J...-_1!._.
~.
.,

-

Yf. Caeli e-nar-

••

li'"

••

t-j
~••

28

rant gl6-

a summa cae-

ri- am De-

I..

c , •• ~ •.
i:

q. = =···
6-pe-ra ma-nu- urn e-

et

I _. ••,.,.
·•r.. •

c ,, •• ~

~

~

=•

I :· I

Ps. 18,

2.

lo

egres- si- o e-

ius,

et occur-

[=;;: • •
usque ad summum e-

sus e-ius

iusannunti- at

29

IN UL TIMIS FERIIS

TEMPUS ADVENTUS

3· 4· 5· 6 ab

ius.

(Differentia : g)

FERIA QUARTA

firmamen- tum.

Ps. 705, 4. 5. 7

IN.I ~c-----------+.b~~---------------OF. III

---tl-i·........_____..f-ll:r-=---11·~·

E-CE
~:praedi-

I

ca

•••

IIi • •
~

11-

~~--··1\ ··

ec-ce Rex tu-..... ~

~ •••

I

~"'--ft-~

ta sa- tis * 11- li-

I •••••

c =· M

~ ~..Xsul-

Zach. 9, 9

+-- .. ~

.. n;,·u

a Si-

on,

~-r.-----1

-

I •

rr._

~
~

c~

m ·· ~

us ve-nit ti-

bi

ra •

~

i

-------------------------------tor.
Ps. 78, 6. 7

E

••

-.-·----ec··:__~

: M. I • r·~

Xsulta- vit * ut gi-gas

.-.

ad cur-ren- dam vi-

··iJ

am:

r·= • •·

~...

• • ••

tu-

i :

~

I
*

: • : ••
I

in benepl<i-ci- to

~
vi- si- ta

...

~.·

.

in sa- lu- ta- ri

nos

II

: •• ,. __., =Iii= ~ • 1 •

sanctus, et sal-

co.viC~e------~----------~~~~J~---~·

.. .

tu-

c

"•f-

o,

.

• •

r· • ... 11o. to =--r. :::t:::l

ad vi- dendum in bo-ni- ta-te

••

tu- 6- rum

va-~

Emen- to nostri, D6- mi-ne,

p6-pu- li

li- a Ie- ru- sa- Iem :

1

n

M

1
I

• ••

.~

in l<e- ti-

,

e- lect6- rum•\ ••• •
•• •

ti-

a

gentis

tu-

<e,

i

I

=

ut

~~'-=-~ - =-- _"\-~_:"'•: .-'\-;_-.-__ -_- -~ .~·.-;=_-=- ;~-.-----~--~·=-_--:_••~~·w;!::~~~~.-,-~.---.~.
~
~1-:tl=-=-~·=-~==-·=-=laude- ris

cum he- re-di- ta- te

tu-

a. Ps. Confi-te-

~------~~---~~-----­

··~·~--~~·-.·~·~_.~_.·~·~~"~~··~,~~-:·-··~·~~·.-.··~
f-. •·
r•

mi-ni Domi-no qu6-ni- am bo-nus: quo- ni- am in sce-cu-lum

30

IN UL TIM IS FERIIS

TEMPUS ADVENTUS

C• • • A •

• ..... II

mi- se-ri-c6r- di- a

e-

ius.
Ps. 18, 6.

7

s--.-=-.-.-k-N___._~----;., N,.---=r.~-. . . -.~---- ~·~~-~J _,~~6'!-Jr•.~~~·-=-.. '

GR. II c

I

Yf.

t.l -•• ...

N so-le • p6-

su- it taberna-

••

cu-

--:d

!urn

ni-

4f

o,

e- go D6-

pecca-

et ahs61-

l'o

I.It= ·r2'·· ,I

ta

ple-

I • ,.,, •••

vo

mi-nus,

... ..••.
his

II

tu- re.
Cj. Hab. 3, 3

co. I
su-

urn:

V -· r· .=,•• l * =• r· =,•• l

tamquam spon-

~

ji::j I
I

c• ~ J=•

pro-ce-dens de tha-

l=t··~

i- pse

E-ni, D6mi- ne,

I.
sus

et

----+-------l-+.64l--=~:---1--l:=j

E-C

lamo su-

o.
~·-1-1~1 1114~_.:.-·-li--H-----tl-tl-·--·-,_1~~·~H+-~-----A:!II!=-~1--IHI~~~~-·~-

•• •

r-~

H~•2.

tarda-

re :

re- la-

•••• r·

=

xa fa- ci- noPs. 84*,

et no-li

~--~

ra

ple-

5· 7· 8.

his

tu-

re.

10. 11. 12. 14

y.r. A summo cae-

.... ,,~, 1'!:
lo

ius : etegres-

.... ..•

ad sum- mum
I

N=.•

V-

•• •

~

,

0

e- ius.

•• •
d.1, * Isra-

Ut supra feria

2, 24,

prater :
2

~ _..·=· -n;: .. ~, •• ~r.,... I I

=--;;-t:1t=1 ,.

- stende no-bis, • Domine,

- - - - - - l l j ••11-At\.t::-~,1-•·~~~----=---+--·-atl

s-C

--~_____;

_,..

I

~

~

1

~. ~

r.

mi- se-ri-c6rdi- am tu-~j

~

Ecce ve-

tu-

~--f-lat-·

1-

urn

I

~ • ~ ~~

et sa- lu-

am :

~···~ ~.-=~=~~A
I.

el :

Yf.

GR.IIc-----------~------------------+-

ius

-J •·

FERIA QUINTA
Ps. 84, 8.

e-

===·1~-~

vmC

A

si- o

occursus e-

t
usque

oF.

I • lVI•. • a Flo,'! it '110,·1

....+~=--

ta-rer- •

..

I~

I J ,...--l.N--""-----~; r.•!·-j
.

I

da

no- bis.

paz

32

TEMPUS ADVENTUS

IN UL TIM IS F ERIIS

'f ~·...

~,.,I'"
Yf. Be-ne-di-xisti, D6-

-=---···.,_~=-·--~fit-=-:•,. .__---:;;;

.J., ·· r· ·q· ill·~ '*'1•. • ~

+-

~i~~t.••---------T·,~·~~·~·~·-------------+--------n
~• ~•

s--'

I

mi-ne,

ter-

ram

• •. I.

33

~,·~~ •~t, ... l~

ti- am tu- am, et ve-

mi-ne, pot-en-

~ ··,··a ··I . -~J.-----·-=-w.....LI-·~:-=_1t!_~---~-~._=:_-=-#i,___l~-·~-__,_·~-~--·
1

ni,

ut salvos

fa-

ci- as nos.

SABBATO
tu-

~ ~. =~
sti

Ut supra feria 4, 29, prceter :

am : a- verti-

,,. •r.. • ,. . = ~

I

~

Ps. 79, 3.

~=-..-t-~-~
~ ~··· -~~.7;

=-~~--·· ~

capti-vi-ta-

.~

~-

GR. II

2. J

t-1- ••. I N,~·N r.--·1. ~t·• ,....-~~~·.. 'i

E-

tem Ia- cob.

Jl.

X- d-ta, • D6-

mi-ne, pot-en- ti-

am

FERIA SEXTA
Ut supra feria J, 27, prceter :
Ps. 79, 20.

GR. II II!

D

-f---

Jl.

:::J

_,iJ=t,.•a-a-•--~·~·-----·~·--••t---J..::!IN"-Ii-+,...
1.-R::r.:-i: -+==+=--~

:!...i

0- mi-ne

* De- us

virtu-

tum,

tu-

3

conver-

II!

i ,,

et

am,
"'

I

tu-

G

am,

et

et sal-

.~. ~'il·//

vi

--=~.,


I

Yf. Exci-ta, D6-

osten-de

fa-ci- em

fi ,
....
r..
: •..

~ ~.

~·I

~! II~

. = •••.
de:

I

nos.

ci- as
I

Yf. Qui re-gis Isra- el,

e- ri- mus.
I

• =·I. I ~=.
~
~ 1t: ~

,·~·

ut salvos fa-

-

nos:

ni,

·~ lir~~-;-.L.,•~~--J~~'--~~--...!··--'-~~=-~-------'-•u.·•----

I ·~·~F
te

ve-

qui

·~•• ,

I

~

......~· I

I~• • •

inten-

de-du- cis

vel-ut

i

~ ~. ~

ovem Io-

seph : qui

se- des

l

34

TEMPUS ADVENTUS

~~----a--11--11-.W...
u=. ~··--~~--=-==~··r..
~ ~. M f-W-- ~
I •

1:super Che-ru-bim,

ap-pa-

re

;.._._J
co- ram

G

• ~tl.....
~~·~ ~~ ~~. ~

=-----+~'---'--t-'i-=-----~~••.-;-~lll+-~a--~+-~~•H-1HII=a=-t-----.
j
F•.• •• • • •
Ps. C<e-li

~- ~

I

I •••

e-ius

Beniamin,

j_;·~.. -~:--~-~~--~c

.1

I

~

A

annt!nti- at

et 6-pe-ra manu- urn

• ... =· II

firmamen- tum.

1f.

·-

-=--=

-•-•

Ro-pe

••- - t a t - - -...
1

--T-+t·~-.,.~-=.=-.- - - - -

est Domi-nus

C

*omnibus

u~ I ~• ~

'

27

a-l

:un;--~~- ~ _ I •

------"'-----=----+-----11!:

GR. V

P
20

•••l

= ..

Ps. 744, 78.

et Ma-nasse.

Cantus ad lecriones apti pro diebus 19 et

:: I ~-

enarrant gl6-ri- am De- i :

I

Ephra- im,=. .

. . . •= - - - ,

I

35

DOMINICA IV

~

------~~-~~~~-~-~._,~t·•·-"~··--~~·~··~~rl~i~~-.~~~:~1--·-~~~.--.--.----~

decembris :

Die 19 decembris
invo-can- ti-bus e-

IN. Ne timeas, Zacharia, 568.
G

Die

decembris
OF. et CO. e dom. IV Adventus, 36.
20

•J

-\~ ~ ~•.I;

h:-~.

rr-t

IN. I

1

--I

I

R

=
O-ra-te

~~
•~

-~--·

~


•iN-r-:
1I
.

* cae- li de- su-

Is. 45, 8; Ps. 78h• 11----:::--~-'
·~4

urn

I

_ _ _ _ _ _ _ _L __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ant iu-

J

~~.••• •. II

b.

I

ia,

II ;-u-.-.-.-r. ~ •~
Yf.

aile-

..

-li
~-·

~I· .~

••M
~ = -=~~

Sal-va- t6- rem. T. P. Alle-Iu-

~

=•·· -

I

~

Lau-dem Domi-ni

per, et nu- bes plu-

stum: ape- ri- a- tur ter- ra,

c

-

te.-·-·-fi~••~+·'+·A~•~--~•t--+-••. . .:•: . _ •_J_ _ :.:. . _-i =~· }--::-~--ill-<=•..._.

G-

~·~·b

~=----= ·

in-

=· .....

Jin ve-ri- ta-

I

vo-cant e-

Dominica quarta Adventus

um : omni-bus qui

et germi-net

.. .----= r.: II
ru-

ia.

~

ct be-nc-di-cat

~·~~~~--~:.
~ l'l •• ~
.,

meno-mnis

no-

ca- ro

-..~·~~~~~~~--+P~--------­

------4-·~--~---. "l.-3Q••--+IH---------

f!

sanctum

---11

e-

ius.

-

-TEMPUS ADVENTUS

----=
A
c

L- le-lu-

M••

1

~

• -1 _ 1 -•

ia.

----=--t 1 ~

ni, D6- mi- ne,

~

~~-·-~= I~ N ~-I I
~

tar- da-

r.

=I

b ~,.

I

~~"'.li:__

c---..-~~ .
I

I-·-~-:_ _r~~~_______
~=' --·~ ~~- ~ ._ _ _ _,_

}7. Ve-

~~
-~

re : re-Ia-

=+-1-1 r.
I

Ill

II II L.

c

·

'

II II

r..

no-

ra

,,

• •

llr-.1 I

I

ctus

fru-

r. 1,·~·

ae.

.

f--

..

ven-

tris

tu-

i.

~r~ ~~

;~--~--~~-,--~~---~~

CO. I

--=rb~-----=~--"'-lr.~-.~ --=-

E

.:;;;:-1

C-ce

c • ~~~ .
I

~
~

fi- li-

---------------

-c

••

I e·

urn:

1
,
..
rna-

-+r.
Em-

virgo

nu-

• conci-pi- ct,

II

A

.....J A= •.
I

-

gra-

=-.-.-; '

A~

I • .... t .•• 1~· ~·

a,

ve • Ma-ri-

.

•. f-1

~

r. =

el. T. P. Aile-

111

r- .
no-men e-

ius

~-

~=~~ ...~~ r~~ H
Iu-

ia.

C

I I I , ••

mi-nus te-

~

,..

In feriis, una ex Missis supra notatis pro feriis, 24 et seq.
In dominica vera, Missa de dam. IV Adventus, 34·

ed r i
r-: I ·..im
i i~~=
-

cum : be-ne- di-

Ps. 18*, 2. 3· 4· 5· 6. 7

Die 24 decembris, ad Missam matutinam

ti- a pie- na, D6-

eta

tu

in

ri- ct

-

- b~ ~~
e-

et vo- ca- bi- tur

I'

et pa-

Lc. 1, 28. 42

OF.VIIIti;i

ctus

Is. 7, 14

±--------------------

l=tt--

bus, et bene- di-

~ ~ ~;~~~~~--~~-------------------

fa-ci-

'-

pie- bis tu-

ri-

N· I

I

-~~---;-~-=-~;e-=-~~.e-

li-

I

r.

-

mu-

no- Ii

b

xa

611~

et

r
~ II .........
111 ,
1 . . -1
------------~------r~~----~---~----~---~.--~~-~~~r·---~

c IJJ.

37

c

III

=-=
.....

DOMINICA IV

--AD MISSAM IN VIGILIA

39

TEMPUS NATIVITATIS
vi- de- bi-

ne

et rna-

gl6-

tis

IN NATIVITATE DOMINI
Y/. Qui re-gis

ri- am e- ius.

AD MISSAM IN VIGILIA
Cj. Ex. 76, 6. 7; Is. 35, 4; Ps. 23

6 ~·

IN. VIc
--I

H
c -

=r.

nus,

0-

I

I

I

di- e sci- e-

..-~~--+

I
I

~

I

et salva- bit

~

~~~

tis, *qui- a ve- ni-

~~~ ~
~

nos : et rna- ne

~
r-

I

I

1

-~-~-----~-·-H-:-rFtlt-=--------=
ri- am e-ius. Ps. D6mi- ni

L--~
-1·I

I•
---

orbis terra-rum,

Isra- el,

inten-

et D6miI

;;=J
:..----~-=·~--

vi-de- bi-

~---=-1-1-11--11

C

~~-------1--j

JIL

I

I•

I

I

~

dedu-cis vel-ut ovem Io-

de : qui

est terra, et ple-ni- tudo,

seph : qui

se- des

super Che-ru-bim,

e-ius:
I

~
.

1-lt-..-1-1-----il-~--n;_-~-----=

et uni-versi qui ha-bi-tant in e- o.

co-ram Ephra-im,

re

ap-pa-

; ,,.. ~ J
~·r~.

=
-1

1, .. 1 ~ = ~~.=:
°

Beniamin,
tis,

qui- a ve-

niVIII

Do-

I

I1

I

I

Cf. Ex. 76, 6. 7; Is. 35, 4. )'. Ps. 79, 2. 3

et

I

tis g16-

6-r.--

I

I

mi- nus,

et salva- bit

nos :

A

c

~ = •·
L-le-lu-ia.

I

et Ma- nasse.

..

=;·~ ~. ~~

l1

I

-.~---~~
y-.

Cra- sti-na di- e

de-Ie-bi-

tur

r- r- ~
• j

et regna-bit super nos

c

Sal- va-tor mun-

• r-

~---...

C

-

~~· •~~

De-

Ps. 23*,

I. 2.

;-;. I .-. • i ~., ..
et

e- le- va-

•i-11"--"'-r-:.
.~ •• ·-·_ f rll
-

h

.~~·---L+=j~____..·~.,_____

sa-Iu- ta-

re

~====================

no-stri.

Antiphona ad introitum II

I

IFl

r.._.·-=-·

-l-

les,

et

ci-pes, ve-

~
!~.__:__:_•:::=:tt:=::

porI ~ II

bit

0- MI- NUS

~~ •••

tae ae- ter-

=.-T+~·
- -r~;_•I ~


Rex gl6-

ri- ae.

Fi-

~~

••• ••••
go

h6-

r- •·
di- e

= •·
runt gentes :

•...

I• • b

b•,•\-·-+-I---Ji----Rr.------.~---=·------:-;-:-§

E- ve- Ia- bi- tur

* g16-

ri- a D6- mi-ni :

* di- xit

• ~·

li- us me-

•• ~~.· ••

ge- nu-

ad me:

~r.

I

!

I

·~·

us es

~••

e-

tu,

r-

~

r-

;1

te. Ps. Qua-re fremu- e-

t ol4-=r------------~---~~------____!_~-·----1-i~...__·_~·ftB
et p6pu-li me-di-ta-ti sunt in-a-ni- a?

Ant.

•.•.. ·r·=

·l

Cf. Is. 40, 5

CO. I

... ••

~c ~~

-+--~·a'!=~!!. •. ~..J

mi-ni,

intro- i-

Ps. 2, 7. }!. 7. 2. 8

Ji...,._it_,
F-iH

--------~--------------·-~~--~=~------

R=R

..·---·-~t~·!_~r-.•.....~~--•.-.

;-~---~it!·
~=t-·~--'-I·H·
••• • • • ... f1l f-tl ~ • •

tas, prin-

na-AD MISSAM IN NOCTE
Ps. 23, 7

stras :

ro

'

1

3· 4· 5· 6. 7· 8

di.

oF. II

• ,·.r- •.

et vi- de- bit o- mnis ca-

in-iqui- tas ter-


rae:

41

AD MISSAM IN NOCTE

IN NATIVITATE DOMINI

• • • •
I

Asti- te-runt re-ges terrre,

et princi-pes conve-ne- runt in

-42

.

.!_!_~! ~ .~.

~+I
t +It-____.__._••__• _._._._.--HI~-·
f-tl
[\ .•.. I

~

unum

~~

adversus D6minum, et adversus Chri-stum e- ius. Ant.

~

• •

• •• • • • • ••

P6stu- Ia

a me,

et dabo

I

am,

•• • ••--r. ····

et possessi- 6-nem tu- am termi- nos ter-rre.

I
is : do- nee po- nam

Ant.

tu-

Vf.

urn

*

in

pe-

e

di-

tis

tu-

ae :

sanct6-

rum,

ex

u-

...-F··r:P
te-

ro

an-te lu-d-

nu- i

I.

J~

~•r..

I

ge-

fe-rum

Y/.

te.

;-• •--+-• • ;

mi-nus Domi-no me-

cos

sea- bel-

dum

lum

• 1\= -~···
tu- 6- rum.

r.~

~

~.1::1 .... l'' =· ,r-.1==·.?~'- /llr.ra. II ,.,. 1
L- Ie-

lu-

; =~·e· .. I~

Di-xit D6-

.• =!···

~

I.

.~
lllliii

Y/.

ia.

me :

D6-

Fi- li- us me- us es

~ =
.I .

e- go

tu,

e~ 6-ear.~; •~ ••It

, ~~------~•....•-=-·-...:!-=-·_+_.~f-'-•"'-c1----:=---l
.
_,I

~!.

.

mi-nus di- xit ad

~--~~ • e- :-1 ••--,.-1~~-.-----;1. =~ , , •• ~
I

A

in splend6-

r.~t. I ;=jf:~Sivl· ~

ri- bus

in-imi-

Ps. 2, 7

VIII

vir-tu-

OS

1

;;,·~·

Ec~m princi-pi-

a dextris me-

II j

Ps. 109, 3.

T

de

o : Se-

ti-bi gentes he-re-di- ta- tern tu-

~··I~ ~----·---·---l·---'·=--------~

l rt·

43

AD MISSAM IN NOCTE

IN NATIVITATE DOMINI=

'

I -;-.

• ..~·M;J
t. l:l~ ....~.. • ~
Ih6-

1 ~ ,.. ~
L
~_, ·~· Jt. • , •••.
r.-._-_p!lli---!!!-~-~--~·=·---i--~-~~~L-di- e
ge- nu- i
te.

....

1

6.,

..~·,

I

_ ____:,

J

44

Ps. 95, 11

OF. IV

L

j
-~~--~
=
~.
~.
~-1-11~-=-------':~·~---=111
I,
-tf.-i_•

~ •••

C

I

I,

Aetentur * cae-

et exsul-

li,

c~----~

~

=-~

ra- bi-

lis, De-

!b~- 8~ t

tet

. . 111
'"lt ••. a ,,.1.,.. :'1·!· ~'-:~

II·~~~~~

us, Princeps pa-cis, Pa-ter fu-tu- ri sae-

I

cu- Ii : cu-ius re-

ci- em

an- te fa-

ra

ter-

45

AD MISSAM IN AURORA

IN NATIVITATE DOMINI

D6-

c

mi-

I

r-~

gni

--------=rl

non e-

=

fi-

rit

=I

I

I'

nis.

u

I

~

I

Ps. 709, 3

co.viC--------------~-=~------~-----­

--tlt-----l..-tlt---IH-~1

I
~~

N splend6- ri-bus

1-r- , I =·
.-L

an-te lu- ciPs. 109,

I

a.

I

b.

2.

I

I

J,

e-

.I ~

~·=·

Ps. 777, 26. 27.

II

Ill

B

·1·-i++-----

-II

.;.., •• _,

3· 4· 5· 7

D6- mi-

ni :

,.,

De-

I

nit

in n6- mi-ne

,._J, ,.
~

II

us D6- mi- nus,

:. •, -v.·.~·..
~=·.·---=·
S

-fit-

If*;-!

;;I_.

11
~------~~-~~--~-~~~--~~~~---~F~I~.-

Cf. Is. 9, 2. 6; Lc. 7, 33; Ps. 92

L

:

f

~~I

=

~ =~.

blI'·

Ill

y

~

I
I

~

~ I
=
c ~~r.,·o;;·
,·~••. •
I

~~~

di- e


su- per nos : qui- a

I I~

e. ~~~

I


est no-bis D6- mi- nus : et vo- ca- bi- tur

I

I

Admi-

no

!

:

•.••.

I

I

I

I

~

j

et il-luxit

~ I I i
--y.

no-bis.

I'

UX fulge- bit * h6-

c-----ui
6
_____,:.__~--+'~.. =,.
na-tus

IU

rl

..

••• ="'~"-=

I23

I

••

Ene-dictus *qui ve-

te.

ge- nu-

AD MISSAM IN AURORA

INVIIIC

'f.

sanct6- rum,* ex 6- te- ro

Ill=

fe-rumDominus forti-tu-di-nem, et prae-cinxit se.

A D6mi-

~.
.. r.r.=.. 11·
I ..~

~·. ~=

fa-

~:- !-llo~ ~--r.--~·-+-..____--t~:·=:=:~::·_=-M_=
_7•_,': _•.:.r:·- ~_._.:~:.---~:_·-=_-=--~=:::·:\:r-::
1

....

ctum

est : et

est mi-ra-

IN NATIVITATE DOMINI

47

AD MISSAM IN DIE

E-~~
• • • r-1\1 ~41\· :··~=~
------------------------------1·~----~·-~
bi- le

in

6-cu-lis no- stris.


ra-

Ps. 92, 7 ab

ta

se-

a sae-

mi-

nus re-gna-

vit, de-c6- rem
n

du-

~ • fi.rt
ti-tu-

it : indu- it

=.

• =~~· I •
di-nem,

us,

ex tunc,

cu-

~

.. •

lo

tu

-

es.
Zach. 9, 9

~~=~f"~~~~~t-:t~=r-.•~·--;;----.+b----:-=!• ~
in-

~·.

ia.
CO. IV

Yf. D6-

tu- a, De-

c--------=---+
. . ~~~""·~= .... r. .,. . ·: ~-----1-

L-Ie-lu-

des

.-.····1

:

D6-.:

• •·

I

minus

~ r--\ ~

E

c

ru- sa-

for-

=

Ill

:--111:----,••~---~+--::~:t--111111--1~=~·--=---~=·-=.=--.--:----:!i

--~~~---~~~--~~~~~~~---~.~~~~~

X-sulta • fi- li- a Si-

lem :

I

on, lauda

ecce Rex tu- us ve-

nit

fi- li- a Ie-

sanctus, et Sal-

~

~ ~~-i

• fi

et praecin- xit se

va- tor mun- di.

virtu-

Psalmus 33* (Differentia : g)

~= •·M· •. =~ .~~· II

AD MISSAM IN DIE

te.
Antiphona ad introitum VII

oF. vmC

D
rae,

• fi •
E- us

~

...

.. ~~

Ps. 92, 7 c. 2

Is. 9, 6; Ps. 97

N •j

c-C~---'---=jt~·=·===~·--=·_·=~·~=-··-·.___r.~e~·--=--=-·_·--=-t=--'1-.j_____:.=-..=--el;;;-·-.-J

·~~----•-111!
111"'~
••=----:~:-41141!~ ,.

.., ..,

e- nim • firma- vit

qui non

or·~

bern

......

ter-

••

comma- ve- bi- tur : pa-

U-ER • na- tus est

C:--i...:i---tl•r---•...--·~

....

da- tus est no-

bis :

• •

no-

bis,

• •rr

et fi-

li- us

r...-••·------·-----~•~---"

cu- ius impe- ri- urn

su-per

IN NATIVITATE DOMINI

~-~---.. ~ e~

li ~

hu-

I

me- rum

••

e-

c ~\~ •• r.: I =

I e·_

r.:

~

I

..

I

t=ll 1J ••••.

ius, magni consi- Ii-

e-

I•

Ill

et vo-ca- bi- tur

ius :

I

I

49

AD MISSAM IN DIE
I

Ill J

nomen

spectum gen-ti- urn

~ :-u
H=---

An- ge- lus. Ps. Can- t{t-te

re-

..

ve- Hi-

vit

iusti-

ti-

~·--.-.~h~.~.~=•~
~b)~·~~~~~·-.-H-------------- •
~

~

,-+-·~---------------

am su- am.

II

D6mi-no canti-cum no-vum: qui- a mi-ra-bi- li- a fe-

cit.

Ps. 97, Jcd-4;
GR. V 1

~

i

V

~.


It

Ul~


t

I

f.

2

I • •
i
~~~~ ~~~

A

y.r. Di-

L-le-16.- ia.

~~--------+------=

~··~~·~··~~~-.-_-J~-------------···~·~~~·
~~
lW
F
I
1-11 = I ' -11_;-11-1
'
,t ···~~~~r.

--1-111---·-·--------------

I-de-runt o-

lu- ta- re

o-

o

mnes

* fi-nes

De-

nostri :

mnis

ter-ra.

ter-

rae

iu-bi- la-te

sa-

De-

es

sancti- fi-di-tus il-luxit no-

•. B
his:

ve-

ni-te gentes, et ado-ra-te

num: qui- a h6- di-

e

D6mi-

descendit lux rna-

y.r. No-tum
gna

su-per ter-

ram.

fe-cit D6-

~.. 4-:. .. I • r- ·~·1\o •.
mi-nus

sa-lu- ta-

re su-

Ps. RR, 72 et 75 a

I • • JI

urn :

ante con-

OF. IV

T

l
---i·---~~=-.---111---=.~~·......., -•• ~-=·~:-·+1.
0-~---=---~· r., ••~
-

U- I

sunt • cae-

Ii,

et tu-

a

est

50

IN NATIVITATE DOMINI

, ....

~ .. ~
ter-

···r-

=.
Ira :

orbem ter-

.~rni-

...

Dominica infra octavam Nativitatis Domini
vel, ea deficiente, die 30 decembris

rum,

et pie- ni- tu- di-

;,-•.-t-.-.-a-··-r.-.-.-,.-.-r-.:+-J'-=-l-.-._r-_:_1.-r--r--,-••-.--~-J
nem e-

ius tu

ti- a

ti-

et

funda-

sti :

SANCTlE FAMILilE IESU, MARilE ET IOSEPH
IN.
GR.
AL.
OF.

iu-sti-

ci-

urn praepara-

dis

G

ae.

-=-:-~~~~:~~~=~=:.-=-~~~~--=-=--,-.
-,-...--lJ
..
,. . ...
Ps. 97, 3 cd

CO. I __
,-___

V

tu-

~

I-de-

~

runt omnes

* fi-nes ter-rae

sa-lu-

~

=w ~. ;: .. ---=-----~.,.__--!=!---------·~
~
~,..
~..

1-------------_-,;.--.-._ - H - - - - - - -taPs. 97,

re
I

ab.

I

cd.

De2.

no-stri.

3 ab. 4· 5· 6. 7· 8-9 a. 9 be

..

CO. I

F
se-

G

Deus in loco sancto suo, 3IO.
Unam petii, 358.
Gaudete, iusti, 430.
In te spenivi, Domine, 322.
Lc. 2, 48, 49

iu-di-

•••••
0

51

SANCT£ FAMILI£

~

~

••

I-

li,

r-

=• •\·

* quid fe- cisti no- bis sic?

• IS ···r· •· • r-, .. -r.

pa-ter tu-

~

us do-len-

e- go

ct

• t=M ••• •• •

tes quaere-ba-mus

te.

Et quid

G 81--~~~6~.~~·--~----~-;----~--~·r.~.·-·~b~.A~~----~

•• •• r. •.

I• ••

est quod me

G:

quaere-ba-

• ~••• • ~ ••

in his quae Patris
Ps. 26*,

I

tis?

tis

qui- a

,.......

...~~-'-+-=~~=----==------til
~ -

sunt, o-p6rtet me

me- i

a. 4 abc. 4 de. 5· 8.

nesci- e-ba-

. ••

es-se?

I3

Anno A:
Mt. 2, 20

CO. VII c.,._---~-rc

T

=.Olle * pu- e- rum ct rna-

= •.
trem e-ius,

I • ·r•
et va- de

52

G;=

~ ~. ~

.

I
~ :r-: -----l
• .....--..--t----;·;-1=1---=·-·-----+--·
r---,

Isra- el : de-fUncti sunt e-

in terram

nim,

qui quae-

•••

0.

Die

•• ••
re-

bant

53

DOMINICA II POST NATIVITATEM

TEMPUS NATIVITATIS

29

decembris

CO. Resp6nsum, 544·

pu- e- ri.

{1-nimam

Die I ianuarii
In octava Nativitatis Domini

Ps. 92*, I ab. I c- 2 a. 3· 4· 5
vel ps. 127*, I. 2. 3· 4· 5· 6

INFRA OCTAVAM NA TIVIT ATIS DOMINI

SOLLEMNITAS SANCT1E DEI GENETRICIS MARilE

Ut ~n N_ativitate Domini ad Missam in aurora (Lux fulgebit), 44,
vel m dze (Puer), 47, prceter :

IN. Salve, sancta Parens, 403.
Lux fulgebit, 44·
GR. Diffusa est gratia, 408.
AL. Post partum, 4I4.
Multifarie, 52.
OF. Felix namque es, 422.
CO. Exsulta, filia Sion, 47,
cum ps. 44*, 2 ab. 9. IO. II. I2. I3. I4 (Differentia : g)
vel cant. Magnificat: Lc 1, 46-47.48. 49· 50. 51. 52. 53· 54· 55

Hebr. 7, 7. 2

VII

;

~·=~r·

=

A

=, ...


Iu-

L-Ie-

1•

I

ia.

1

Y/. Multi-

fa-

~

~

_.!·~·..----~+-=!!!_·:_:··~·_,·~·___.:.__'_J_:_!.!__!=!__---:·~it+
\, •• ~..-i
I

!:...


-~

DOMINICA SECUNDA POST NATIVITATEM
ri- e

""j

·•N •·lim

0-

1-------------De-

no- vis-si-me

us

loquens in prophe-

di- e-

bus i-

stis

lo- cu- tus

1

bis

in Fi- li- o

c"'----~~~=-.--:f----,-.~.--•.,.....,_~:,..
b
~

su-

~

rf_ r• ~
--..: I : ••

D
c-_._._._r-_·_~f__:__J_·_·_._··-·==·=·==-._-_N-=====·==·=·-~U.M me-

;~----___:_---1---..--~
· r···~~-+-==~•±r ~: -=··-=-~-F= i
est no-

IN. VIII

I

::..;-_•-~-·-+-r_._._r-~:·_·~r--'_-=._-__r~.--.-.,-.~·.=..•_-+_,·~~:·:_·_:_,_••_._n_._·_·L;gj
tis,

Sap. 78, 74-75; Ps. 92

6- mni- a,

di- urn

si- len- ti-

et nox in su-o cur-su me-di-

;__._._._,_!C~·~r-..:-+-1....-..:J.~·-·--·-·
habe-

ret,

urn* tene-

rent

urn i- ter

J. • 'b =·~ r·~

omni- pot-ens sermo tu- us, D6- mi-

=J. i
ne,

54

TEMPUS NATIVITATIS

G- b !II t-~--~HI-fi
= • • r.. •
• f.!--

55

IN FERIIS

A.,..~,~:
~rr-!
-jt------------------------------------JL
de cae- lis

c

• r·

., •• ~ ••

a rega- li-bus se- di- bus

~_j_

i.,.

ve-

bo-

nit.

·-·-"::J'i = • = --~

Ps. D6mi-nus regnavit, de-c6-rem indu-tus est:

c----· • . . • • ·r·

=.-it-

.~

Dominus forti-tu-di-nem, et prae-cinxit se.

indu-tus est

~ .... 1\ ~
.--.
~
me-

di-co

num:

e-

6-

go

pe-ra

•.-.--J'r~·-;;JJ:;;II:-::--=c=fr"tt--.·--=+=--+--------.-.---!~
~· ~·=

a

re-

...±·-·

gi :

··----·-1~!

lingua me- a

ca-

ve- 16-

ci-

II

•.

~··

Ia-

mus scribae

c
Ps. 44, 3 et 2

GR. III

S

c I· ... I .. .. M-r.-~~~·7"".-jn=t.-ii=1t±~··r.~•. ,J
rna
P:- ci- 6-sus * forI

prae

li-

fi-

is

-

• lt •••

h6111

•-

mi- num:

dif-fU-

••••• ,4 •• ~~_ft:~
~r·
11!--+.:

~--otI

~o

est gra-ti- a

sa

Ia-

scri- ben-

tis.

AL. Dominus regmivit, decorem, 46.
OF. Benedic, anima mea, 362.
CO. Domine, Dominus noster, 357·

In feriis temporis Nativitatis

r•A_!
j

~

I

in

ter

bi-

Ante sollemnitatem Epiphanice, ut in dom. I I post Nativitatem, vel
ut in Nativitate Domini ad Missam in die.

Die 4 ianuarii
is

vit cor

tu-

me-

J!. E-ructa-

is.

urn

ver-

CO. Dicit Andreas, 263, cum ps. 33*.

bum

L•
IN EPIPHANIA DOMINI

I; I

Chron.

I

~
. . . ---·-·~·;;--11-:_,_I----i=l----l•~-'-'-+--JI~I-----~r-~·-·r---'i
~---------~~---------+~~--~------

Et ad-o-rabunt e- urn omnes re-ges terr<e :

~ • ~ •

Antiphona ad introitum II
Cf. Mal.],

57

IN EPIPHANIA DOMINI

TEMPUS NATIVITATIS

29, I2;

Ps.

7I, 1. IO. II

r.

II

•••

i

Ant.

ser-vi- ent e- i.

I

omnes gentes

Is. 60, 6.C-CE * adve-

~~ e·~ ~·:
mi-

i

=

~~~ ..

nu e-

nus:

• •••

~
et

ius,

et pot- estas,

~

impc-

ri-

ni-

i

~-·~·~-;·;j
fi- li- o re- gis.

~~

-~·

I

, • • .....,

••

lrmnes

~

-l
* de Sa- ba

-l~.

• ••

ent, au- rum et thus de-fe-rentes,

ve-

et laudem Domi-no

~ ~

I

d

et iusti- ti- am tu- am

re Ie-ru-

et il-lumi-na-

Ant.

Re-ges Tharsis et insu- l<e mu- ne- ra
i

A-rabum et Saba dona

• •.

addu- cent.

I

J1. Surge,

annun- ti- antes.

t-

.•.. e·=·

• I

• ~~···· .~---j

.

Ps. De- us, iu-di-ci- urn tu- urn re-gi da:

ill--=

urn.

~~'--..~~~~--·--·~~~--=-·____:__.__._·_jl~o~~~··~-·~-~·~---~_·_·L_i

• e· •~c-=..;:::..-.-.-+j..!!=!..!,··~~·~---~---ii·~---.-~-~~~A;;~~~--=--+-!.----"·11-;;·;-·1-.-.-.-

~ • ~:1~~-11
et

=···
6ffe- rent :

1

;--~•~\~~~---~--~.•H•~•~Jt-~~~~~~~~-~1

0

.-~~

in rna-

regnum

.
=•

e·: I--··

GR.V

domi- na- tor D6-

nit

J'.

~~J
sa-

re-ges

cb••••

----------

qui- a gl6-

lem:

•=-~
-0"' ~·.I

i

su-

Ant.

...

per te

or- ta

est.

ri- a D6-

mi-ni

Cj. Mt. 2, 2

~tt

II

• •r.. ,

A

·~-~~~

i
:p-~~~e2=_-r--_-

I .•••• -y. Vi-

L-le-lu- ia.

di-

~·~ • I ~
...f.-~--~~~-;;;---+j------1
_,_,li,__...:l~-11--1--"'____t!_ •.
~
~
~

mus

~

[)I

stellam e-

, ,

~-,.

I II

HI'1

1

et ve- ni-

.!IE--=1-<Itlh---~ ~~--~1-1-1
~
'i ;.

HI@!
.....

mus
I

-ri-bus

;1~-l
..J.::'!'!

-.·

I

e---~

ad- o-ra-re

111D6-

Ps. 77, 70. 77

Eges Tharsis

* et in-

~.~

1•

I.

su- Jae

1

ra

6f-

rent : reges A-

fe-

~ -\j:;~
=~·=
.~

-

1

. . .- . 1

1

ra-

;

I

mu-

bum

do-

.... ~·,., •••••.· I ~ • = ~

na

ad-du-

cent : et

1-+-=rd

'

bus

ad-o-ra-re

D6mi-

num.

Die 7 ianuarii
In regionibus ubi Epiphania celebratur dominica 8 ianuarii occurrente :
CO. Dicit Dominus : Implete hydrias, 263.

Die 8 ianuarii, vel feria tertia post Epiphaniam
CO. Manducaverunt, 278.

Dominica post diem 6 ianuarii occurrente
IN BAPTISMATE DOMINI

et Sa-

HI
r•.----------_!__ r__:__J__
_ __

ba

et

In feriis post Epiphaniam

;=~~~ ~ b f+~~~~f . . ~ ~-.~-r-~r-•.-=--·J
ne-

.. .I

Ps. 71*, 1. 2. 3· 7· 8. 10. 11. 12. 17 ab. 17 cd. 18

-.--

. =·

• ~11-111___,_~-~
__L__

*stel-lam e-ius in 0- ri- ente,

I

.!.L_..ilt

,.-------~-

Ut in Epiphania, vel in Nativitate Domini ad Missam in aurora .

mi-num.

,. 111 ~111 , ••

Cj. Mt. 2, 2

-·-~·-~·~~·--=·--· :..-.-r.-;-~·~. II~

~
:_

, , ••

I

~~·

J• •

G-a--------·-------

,_

cum mune-

~ ·~~~.4-----------

••

R

I I.

V -.1

ve- nimus cum mu-ne-ri-

ius in 0-ri- en-

te,

OF. V

~~~

1--.--

~~~.b.--~..:_•-+~--:=-bN--+~'..11-1-=~---=----...l.-1
I

1

I'

CO. IV==-~

I- di- mus

a!l59

IN BAPTISMATE DOMINI

TEMPUS NATIVITATIS

IN. Dilexisti, 498.
GR. Benedictus Dominus Deus, 257.
Dilexisti, 499·

ad-o-

Ps. I 17, 26.

II

ra-

bunt e- um

omnes re-

ges ter-

rae,

A

y.

L-le-lu- ia.
!I

Be-~~;~·--(_~-~--~-··-1~.·~·~.-+~··-~·-··-·-·~~~~~~·.····+~~~*A~~.~.~~·~J
o-

mnes

gen-

tes

ser- vi-

ent

e-

I.

ne- di-

ctus

qui ve-

nit

in

6o

IIIII

~--j··

n6-

n a a

~-.....~---=.---1----:~r·~~'lli---1-"


mi-ne

.

i ~-...•.

~

us

••

~

D6mi-

••ni :

De-

•• • • ••

• r· •.

D6-

mi-nus

t±M ~~·....•\·
no-

• •

6r

IN BAPTISMA TE DOMINI

TEMPUS NATIVITATIS

et

Gal. J, 27

CO. II

0

~=

~~ ••• •

- mnes • qui

.~

in Chri-

M.
sto

• •• • rd
bapti-

za- ti

il-16-xit
e-

II

Ps. 28*,

stis, ChriI. 2.

stum

3· 4· 5· 7- 8.

in-du- i- stis, al- le- lu- ia.

10. II

bis.
Quando sollemnitas Epiphanice Domini addominicam die 7 vel 8
ianuraii occurrentem transfertur, festum Baptismatis Domini feria
secunda sequenti celebratur.

Vel AL. Inveni David servum meum, 446.

A feria 2 post hanc dominicam usque ad feriam 3 ante Quadragesimam, decurrit tempus per annum. In Missis, tum de dominica tum
de feria, adhibentur cantus infra propositi, 257·

ne

D6-

~

mi-ni:

be-ne-di-ximus

vo-bis

...,.:- "'v- ·q .... ,.~~

de domo D6-

mi-

ni : De-

us

D6-

- ·~·----~­
:~G~~~.~~~~---------~~·•CII II~. f--!'
~ ~· f=:
r- : •· rc~.(~
rr •••
--j
_ ••• 1
I

mi-

; =!·~-..I~
ia,

nus,

et mu- xit no-

bis,

... ~r--- ftlr·r-·
~
II
=
aile-

lu-ia.

alle-16.-

FERIA IV CINERUM

62

c__.....

TEMPUS
QUADRAGESIMJE

•a.. II

me-

Ps. 56, 2.

.
...
M

'/f.

4

C

GR.I

~·:~

FERIA QUARTA CINERUM

I-se-

AD RITUS INITIALES ET LITURG lAM VERBI

IN. I

Sap. 7 7, 2:1-25. 27; Ps. 56
------------------=-­

~

M

••
)•·
I
~-j
-··2·~~r-~~r-~~~~---~~-~·~M~-~~-~-~-·
et ni-

I-se- re-ris * 6mni- urn, D6- mi-ne,

~

re-re *me-

6- ...__.

i De- us,

~~

-+-.

.,

----::l-~
_ _r_._._,,~
__•--~-·. . . .__=__•

.!.4.,__:t~;·~~

,_.__,_,-+,.

•L.,

I

mi-se-

rc-

qu6-

ni-

re me-

i :

hi!

c

am in te con-

fi-

dit

a-

C:----hb.------+1-+6~~~~~~~--~~~~

o-disti

e- 6-

rum quae fe-

ci- sti,

dissimu-lans pee-

=--,-...,I~·~ ..~.---=----,.
---=-~·. ·~=n.
~~,.


ni-

ca-ta h6- mi-

num propter pae- ni-

tenti-

am,

I

_

I

me-

rna

I •

lis :

es

qui- a tu

D6-

l.-;-.,=;r~:-.---;;;:-::------tlnl---!!1=----~~--· • • ~
~··

mi-nus De-

a:r.r- ., ••• r•
~

us

no-

I0

et

= lllo..JI
il-

=

a.

lo,

par- ccns

...

~

'.,.!

~••-+•"-+j--1•a----::l··~=-.-1~1J-'1-=+'=----··---"'--+..,
••,.....:t-:;:.~=-

• ,.,. • ,.,.

~ f.!"!

be- ra-

et li-

:1-Ji

I

I.

vit me: dedit in oppr6-

H•

.. I,..

ster. Ps. Mi-se-re-re me- i De- us,

bri- urn

con- cul-ci'm-

tes

~I
,---~--~'-~--~~~·~···~------------------

C6 ~·•
mi- se-re- re me- i :

qu6- ni- am in te confi- dit a- nima

me.

~

TEMPUS QUADRAGESIM£

FERIA IV CINERUM

Ps. 102, 10 et 78, 8 et 9

TR. II

D

IE~c----~H~~~~--~f---

. =·I. .~~ ~~011·~r--· •
I

Omi-

ne,

I.

:::1 J

=· i

• non secundum pee-

ti- us esto

pecca-tis no-

;.. r-·
ca-ta nostra,

quae fe-cimus

. N_J4 ~=r..
~

~c~ • ·----

rfL

nos :

neque se-cundum

H.
···~ -IIAII-+f!=---t--1
• - ~ ••
~.·,
~'----+1~~~-·---~o:!h:-:
re- tri-

in-iqui-ta-tes no- stras

bu-

as no- bis.

~ r.: ! ••
ris

~.

: ........

in-iqui- ta-tum nostra-rum antiqua-

• =• •

k~

----+-11--r-7~n:=t!

~ ~------------ ~

rum :

~e-:r•. ~~

• •

ci-to anti-ci-pent nos mi-se-ri-c6rdi- ae tu-

ae,

qui- a

~~i--·-·~-j

~-~·r-~·-~·--=~--;-~
p{m-

pe-res

facti sum us

nimis.

Y/. Ad-iuva nos, De-

~=t---~~---•-_F._~-~--~.J.:I'..-•!_~~·~.~•...._--F~~::-+--.•---t•~N=---•

-Ill

•-=-11--J

ster : et propter gl6-ri- am n6mi-

L

I

•N

I

II Ill
1-JI-11---tl-1

nis tu- i, Domi-ne,

Ji-be-

Ir-·r.=~r.;=f • • t-J

ra nos:

···r.. ~---

1.;

Dum sacerdos imponit cineres, cantantur :
Cf. Joel, 2, 13
1111

I
C

1111

~

1111

I•

-

Mmu-te-mur * ha- bi-tu, in ci-ne-

i--+

··~=ry
-11. -

Ii-ci-

. •~ . br··•..

-f.-

mi-

~

I

-

num : qui-

et

ci-

•. L:J--~-11

et

plo- re- mus ante Do-

~ .-•=:-~III11--"H
·-. .
J,.~===--

=·..

I

a

multum mi-se-

.~

.. •b...
~·· :.
· · ·r· . r· ·
•·

di-mit- te-re

re

·~ .;~---~~---t--~--

o : ie-iune-mus,

h-:·
...... •-· ~b~~·.
=~,-.;C

. ;Iii~·~---,.~ r- j

L---=--~PE

pecca- ta no- stra

De-

ri- cors est

us no-

ster.

8
--tl-tl-ti-=1C:N.-t---

Joel, 2, 17; Est. 13, 17

I

us sa-lu- ta-ris no-

pter no- men

AD BENEDICTIONEM ET IMPOSITIONEM CINERUM

ne memi- ne-

r· ••

pro-

urn.

tu-

AN.I

Yf. D6- mi-ne,

stris,

et pro-pi-

I

~

AN.IVi

I

J

I

-~-1111--11-~-·-·
Ux-ta vesti-

Cb •

~-·--=1~
ra- bunt sa-cerd6-

bu-lum

..

tes

*

et

al- • ta-

re

plo-

-~

1----~-~~~~~. j~-+111--=----=r----J
'

et le- vi-

tae mi-nistri D6mi-

66

TEMPUS QUADRAGESIM.l£.

DIES POST CINERES

b ~0=;: 6:
I
:•. PmLi---rt=c--=~
·-.-.---------~.
~._--;f-_-._-~

C

ni,

et

di-

cent : Par- ce Domi-ne, parce popu-lo

~·.M • • .........
tu-

o:

et ne dis-

mi-

ne.

RE. II ~~~"•"'-----=----a-•--lllll;;;!!odl--=--f-

E

•-mende-mus

* in me-

1. Ps.

78, 9

I

et propter hon6-rcm n6-

p:=

---;-timi-nis tu- i, Domi-ne,

tcr

ra

nos. • Attende.

OF. Exaltabo te, 313.

co. III

~.:--·--t

li- us, quae igno-r{tn-

li-be-

AD LITURGIAM EUCHARISTICAM

~

a a

-~·:==--=--=-~-,;,,.,-.----lfilii~-,=i-lr-..,_:.._:-1-f--.,..--a.

I

.

...I..:
••

o-ra clamanti- urn

Cj. Bar. 3, 2.

-

~_i_._-~----~----~~--~~----J$_-_• !..___.-~--·_,_•..!._~•j6-.-~ttJ

1

D6-sa-lu- ta-ris no- ster :

:!1!

••

si-pes

I

--11----r·------=~-----:::-r.-:-:-1--·===~~=;.~=-tlr-----a--tl-------.~-1

nos, De- us

.., ..,r.. ,·f·~· -=r-:=------++-11------ad te,

= •.

Ps. 7, 2b. 3b

---------ll~--11·-··=-----+--•----ll---~-·l--=:----i----

:.~

E-C

QUI me-di-ta-bi-tur

Cb)~~ •

.

I ·-...

*

~

in le-ge D6-

mi-ni

·~

di- e

.r/!-J--=.--_.----

---~--~--~-~·-·-+r-~-~----------~-~~-·~·+,.~.-+~~·~~~·--~
ac

pee-

ca-vi-

mus : ne su-bi-to prae-occu-pa-

i=.·l.~r· •• , •• -·---=----·r---•
• • •
-----------------

ti

di- e

I : ·-·-r-~
__:--t
!!!

'----~-Fnt
•.~.~~----~

mortis, quaeramus spa-ti-

urn paeni-tenti- ae, et inve-ni- re

iJ~---~~1-

• • r-~ ,•• ~--= ~---j

non

possi-

...--l'1Q~.~ '
-Ji

re :

mus.

-IIet mi-se- re-

~- .. r.~ ~ ••. • ··.·II •·= • •1

·~---=-1-"'~-----i-J+'._:-'-Fir-t--++:--llill------

ti-

bi.

y,r.

Ad- iuva

urn

da- bit fru-ctum su-

~ • a; -:~. .•..___._r.~:-~-~-11-~=~r.H,-·~~~·
tempo-re

Ps.

1, 1. 2.

su-

o.

lu-

T.P. Alle-

ia .

3 ab. 3 cd. 4· 5· 6

FERIA QUINTA POST CINERES

IN. Dum clamarem, 303.
GR. Convertere, 295.
OF. Ad te, Domine, levavi, 17.
CO. Qui vult venire, 484,
cum ps. zs*, I. 3· 4· 5· 6. 7· 8.

12

in

- ~ r-~:--fl11-- - -

--=.Fil--....

-~-

* Attende D6mi- ne,

·qui- a pecca- vi- mus

I

no- cte,

68

TEMPUS QUADRAGESIMJ£.

DIES POST CINERES

FERIA SEXTA

.. ....

SABBATO
Ps. 29, 7 7 et 2

IN. VII

.4-~. . 1.,_
G-r.-----11.._,1=---:1=---:1=-·-r-1-til--=---------'~=---'

~-di- vit

A

Do- mi-nus,* et mi-ser- tus

INE.
VII ;-j~ =~· .=-:r--~--11-lt-~-'=·-·-t-,-=-·------=---

est mi-

X-audi

c=·~.
hi : Do- mi-nus

Ps. 68, 77 et 2
·~

D6mi- ne,

*

quoni- am be- nigna

~·~·~·~~~~--=~~·=·~·-~-- 1=-=-,-~--~--~·~

l.';c-----=·~.--=-·-=-·--r.
ad-iu-

fa-ctus est

Ps. Ex- aW1bo te Domi-ne, quoni- am susce-pi-sti me :

; •• • • • • • •

,}

I

..

• ----·
I

in- imi- cos me- OS super

r~:
me.

I· ~ • • •

I

. ••us.

tor me-

est

de- lectasti

nos

mi-se-ri-c6r-

;-r• •. I

nee

E

••• •

di- a tu- a :

I• •

Ul

di- nem mi-se-ra-ti- 6- num tu-

se-cundum multi-tu-

J__!••. I ~~ ~ F- .. ~ ~
a- rum

re-spi- ce nos,

• • ••

•••

I

GR. Unam petii, 358.
OF. Domine, vivifica me, 359-

Do- mi- ne. Ps. Sal- vum me fac De- us : qu6ni- am intraPs. 2, 17 et 72 ab

co.v ~

s

;

---~~--------------~·-,
-+1
• ~ • • ,..
• • ~-

q

Ervi- te

AN r.:

nam,
Ps.

t•

r.,. • r··• •.r· r· • ••

ne per- e- a-tis

2, L 2.~
de vi-

3· 4- 5· 6. 7- 8. 9


et exsulta- te
I

I

I

I

GR. III

I

iu-

ve-runt aquae

I

••• =, ••. r . II
a

•••

A

usque

ad a- nimam me-

..

1-1-1---l

appre-hendi- te discipli-

m6- re :

cum tre-

e-

b..-1

I

f-11
~~ ::
Domi-no * in tim6re,

Ps. 9, 70. 77.

c J •~= A= •.
D-iu-

am.

tor

I,

I •

*

.; -.- r- .. ~ r-rt

in opportu- ni-

ta-

J!.

79. 20

~• i

ti-

·= • •••

sta.
bus, in tri- bu- Ia-ti- 6-

ne : spe- rent in

Ps. J, 5. 7

CO.VI~c-----~--.-~~b~!--.+.btb••~•.-.~-

E•·~'j=t=;::·=;:t;=·===~==··~.r~·~~=· :;r-.~~·=~===:,=----~!·_·_·_·_·~-j

C-_J,i-!.=!. !. •

tl

c~~'~~r-·

-

:--.----.; r- I r--r. ~ r-

u~~ •••. , ==~~~~~~

de-re-linquis quae- rentes te,

c

C

~.

y.r

ne.

f •.

=. ··~·
-k:!! ~ • ~·,
~·. •
• ·-.

···~.

.

~

Qu6- ni- am non

1

ad D6mi- num clama-~

me

.~____r~~.J

=J

de monte

r····

mi- li- a

su-

pu-

li

p6-

et

r·r·

sancto

•=r.

vi,

o:

..,-...• ..
~

cir-

~ ~-

r.

II-

in fi- nem

cum-

r. r. ~=e:t=::f'~._._-=r·,:.-:+-l-.--;.~--=-------1f---ris : pa-ti- enti- a pau-

dantis

me.

ob-li- vi- o

Ps. 3,

p{lU-pe-

. ..

. _. ... •*

a

.
• ril•,
•••

non time- bo

-----------------~·~~--.-~----------------

e- rit

Oce me-

exaudi-vit

D6-

c
mi-

~=r--•~r·~~~~r~•-~•-~H~~i

V

qu6- ni- am non

qui nove- runt te :

te,

71

HEBDOMADA I

TEMPUS QUADRAGESIM£

pe-

2.

3· 4· 6- 7 b. 9

HEBDOMADA PRIMA QUADRAGESIMl£

rum non per-

DOMINICA
Ps. 90, 15. 16 et 7

in ae- ter-

i- bit

C r-~

exsur-ge,

D6- mi-

I

I •
~ ,._~
~-+H.,_,---+-=I""'--+=I""·----!-11 ,..
ne,

c

u~ I ~
I

•• •. ~·~t=• I"" •••.i~ ·~·~!.• J

non praeva- IeI

.:~·

.·~···n
I

•·

at

mo.

OF. Domine, convertere, 283.

::J -........

-~~==l~·~·-P~~==--------+=~~~~~~·~,j
Nvo-ca- bit me, • et

e- go exau- di- am e-

ho-

urn : e- ri- pi- am

II

.r- • • ...

~

IN. VIII G

num :

~

~ ••

~

e-

urn,

et glo- ri-

• • • ••• • ••••

I

e-

urn: longi-tu-di-ne

cti- e-

~:
rum

I

fi-ca-

bo

..,• ~ •••

I+

a- dimple-

l
••=

bo

72

=

HEBDOMADA I

TEMPUS QUADRAGESIM£

=·~~

r-: II

e-

urn. Ps.Qui ha-bi-tat in adiu-t6-ri- o Altissimi,

c0

~

I

I I I I 1--.-1 lr- •I r- I I I•
c

GR. II

A

N- ge-lis

commo- nl.- bi-tur.

is manda-I

* in adiu-t6-ri-

tat

o AI-

"'

I~

1i

de

vit

---~

~ ~: ~

ne De- i cae-

in pro-tecti- 6-

.

~ ~, •• = 11 ~· II

commo-ra-

~~.,·~· ~:

= ------=

J!. Di-cet D6mi-

bi-tur.

I

j
I

no:

~~--~~~~~~~~+-~~~~-•~-.~~~~~~=u,~•.•~~~-~~~·~~.~

~M!t=~ ~.

,.

~--~-·--L-------~---~-I

te

in 6mnibus

fit-=.

~~

~c = =

I

vi- is tu-

II

~~

5--+~~~.;-t~~,r----J._-!I!"}'FIIT,c..___~""'lllll=-+•-.,:;;Jiokl--::.-f+--••-ii=
C
1
·~

4

1

~ ~~ ~•• ~

--!

1

.~~

I • 111!•.

~-----~.~~~.~-·~
.• ·~~-----+_bunt te,

c = ~,·~~ ~~,·.. ~
offen-

••

~;

pedem tu-

;

..

-!···

um.

I

~ •• , •• ~

••

das

I•

ne

I

~ ~..
~

II

I

~~l.

..

-+-

J • •}·~·

us :

spe- ra-

bo

in

~.
-..
~---------·fi~~H·~·~··t;j-II-JI;;;_
~ t--~1-I
~ ~=
--tt-

0

I

urn.

I

J!. Qu6-ni- am

i-

j

un- quam

ad hi- pi-dem

=-=--=-=-r-J r-=~. I !· ·~~.=tJ

e-

J!. In ma-ni-bus portaI•

et re-fU-

gi- urn me- urn, De- us me-

is.

..

c .. ~~· ~· ., . . I .... , •• ~

us es,

Susceptor me-

ut cust6-di- ant

te,

c

UI ha-bi-

I I

tis- si-mi,

~,~.r.:=;:i-;-~ b ~r-~·..
* su-

~.

I
1 •

~
H

:=j

I I•

r·,, ·. ·~

t__._.-:.-_. •

Q

Ps. 90, 11-12

~4j

=

TR. II

r-

in pro-tecti- 6ne De- i cae-li

C

73
Ps. 90, 1-7 et 11-76

pse

li- be- ra-

~.;~r- : ~. r. =~~~ r··
ve- nan- ti- urn,

vit me

1---.---

de

.~

liiquc-

oet a ver-bo

a-

spe-ro.

.;;·~·,·¥-=1 I
Y/. Scapu- lis su-

is ob-umbra- bit ti- bi,

et

74

TEMPUS QUADRAGESIM£

HEBDOMADA I

t-=-- J~~- ~·
sub pennis e-

ius

spe- ra-

ti-bi

.• ..

au-

bit te

ve-ri-

tas e- ius :

non

~C ···M •. ·-~~.,·~·
git-

ta vo-Ian-

r-.: ~~~~§j
te per di-

per-ambu- hin-

0

y.r. A

a tim6-re noctur- no.

te

em,

in te---~---~

sa-

et daem6-

lis su-

ut

.• .
.N

~

.·~.

te

in 6mni-bus vi- is

tu- is.

y.r. In

=-~~~

• •
a neg6- ti-

ma-ni-

nebris,

ni- o

is manda- vit de te,

~

·-----~•----------~-·~L

cust6-di- ant

bus

por- ta-

fen-das

~~-~~
a ru- i-na

y.r. Qu6-

• ~·-I~:..___~
I. •


jl

bisnon appro-pinqua- bit.

I ••

ni- am Ange-

~
time-

tern~= ••
circumda-

~ ,
~
• • • • M• M·~-~

• ~

/1. Scu-to

bis.

75

ad Ia-~·~ ~-..

y.r. Su- per aspi-

me- ri-di- a-

bunt te,

dem

ne

pi-dem

unquam

of-

tu- urn.

pe-dcm

, ·I-·-~
···...I .~~ ~-~·.+.~·-··~
et ba-si-

li-

scum

am-

~-_;=-·-=·_!_·~~_=___J··~~=-,_
~~---· ••!._~_·,_••_~--+~==hl.___.;_~_J_~
~·· ~
-~ _r-_=_h+:_.~
II.

no.y.r. Ca- dent

-

~--TII
._~

re tu- o

a Ia- te-

.•. .•.
•I~---·
~

•ill,. -

. t=

~. - • f-il
~~
.-,.--+.!+
-4-ll
I I """j·-~• ~
le,

mil-

-· l

II

et de-cem

le- 6-

~

li- a

a

dextris

tu-

bis,

~---M-·• r··lio,·~· ~:

1111----

is :

nem

-----------=-

--111

mil-

I

bu-Ia-

~

111

II

II

bis

et dra-c6II.
II

W. Qu6-ni- am in me spe- ra-

..

et concul-ca-

nem.

•'t ~ 1~ f--~.II Iii~
~

I

II_ • -j--

-~.-ll---j

•-r-~-f----•-+-----11-l

vit,

li- be- rabo

HEBDOMADA I

TEMPUS QUADRAGESIM£

;---~~.

.
urn:

e-

..

~ ~ = • • -~
.,..
!IIIII

cogno-vit nomen

urn,

pro-tegam e-

II

··~.

me- urn.

qu6-ni-

am

.

• • •• ,.

et sub pen- nis e-ius

...

• .. ~~~ ,._: I ~~r- ••••• ,

~··~· I ·-·

=r-

77

~ : •spe- ra-

bis : scu-

Yf. In-vo-ca-bit

me,

et
ve-

ri- tas

e- ius.

~

exaudi-

·rsum

am e-

um :

bu- Ia- ti-

o-ne.


I

.--1
•-+---1

)7. E-ri- pi-

urn, et glo-ri- fi- cabo

~C

..

- ~~· ., •• = =
J-10
~

longi- tu-

.

. ..

di-ne di- e-rum

• =

;Ji?~ ~·

et ostendam il-

li

5,....

sub pen-

••OF. VIII

- ...


ad-implebo

S

Capu-lis su-

ra-

bis :

scu-

to

cir-

I
i

•r-.1• r·:ec-ra---~·-·-;-:
sa-

cumda- bit

te

ve-ri- tas e-

ius.

e-

~

urn.

L--• • •--.

.nis e-ius spe-

Ps. 90, 1. 2. 3· 11. 12. 13. 14. 15. 16

FERIA SECUNDA

lu- ta- re

Ps. 722, 2. J et I

IN. IV;

me-

• "'•• r-

urn :

I
• H-IHHI-rt=•

b

urn,

e-

c

am

~c 1M~·.,.~. r.: I• ••=t!~._...... r-·r.=ar-.
e-

h~~

CO.IIIi7=• • ,, •• Fr.•~:-:_1_~·~-~-~-=---=---.--t---f---=•=-~

cum ipso

M ~ ~~ • •.q~
.

in tri-

to

r-~ ~- ~

t- ..

circumda- bit te

e-goS

I

--+ • " ••
Ic- ut 6- cu-li

• • (ir..l ~~ • ~..-----~=~
servo-rum * in rna- ni- bus

do-

Ps. 90, 4-5

.-+--~~.
Ill = ~~~
• .--;-r---r----l--It-~ • • ·~
is • obumbra- bit ti-bi

D6mi- nus,

mi-no-

rum su-

o-

rum : i- ta

o- cu-li nostri

ad

-;;.=----(."~--:--·~---;;~~.,It:;;.:-;•~-.-.-.-.-+!-..-~~----=

--!!=!--:;;-•

:!-C

= • •

f. ,•. l

strum, do- nee mi-se-re- a-tur no-

D6minum De- urn no-

79

HEBDOMADA I

TEMPUS QUADRAGESIM£

c

..........••

, .... N

A_!

-

di-

scam

manda-

T. P. Alleluia, VI I I toni,

ta

tu-

a.

826.

Mt. 25, 40. 34

mi- se-re-re

mi-se-re-re no-bis D6-mi-ne,

bis:

.I.

ia,

bis. T. P. Alle-1\i-

_j.. ··---·-r-

A

~-~ •••. II • • ..•• r.--·
no-

Co. IV ;-- - - - - - - - - - - - - + '-=---~----

aile-

1\i-

* di-co

men

~.~
r., .. ;;· ~~
~·J.=------

vo-

c

ia.

c •ii •iii •- •-------~~-.~-·II!!.__•_ _••_•_·- -+----F,._~-=-~-+1[
• • • r. = . .. ll
292.

mis me- is fe- cistis, mi-hi fe- cistis : ve-ni- te

c-+~·"-fr.-•.

--'=··

boI •I

Patris me- i, possi- de-te praepa-ra.tum vo-bis regnum

* 6-cu-los

..

in- i- ti- o saecu-

et con-si-de- ra-

me- os,

Ps. 144*,

~ r- •

mi-ra- bi-

bene-dicti

• ~ G• ••

=====-II

••

t- • r. :-1~· j
Eva- bo

• ~

--·--·-·-~~~·-~-·-·_-_-_·~~·l=l~~~~~~jf~~·~~=~-~~---·---·~~~~
~
~· = .. t

Ps. 778, 18. 26 et 73

L

ex mi-ni-

l5

Ps. Ad te leva-vi 6- cu-los me- os : qui h:i-bi-tas in ere-lis.
GR. Protector noster,

bis: quod u- ni

Ii- a tu-

D6-mi-

a,

li.

I. 5· 10. II. 12. 13

ab.

15. 16

~

Iu-

T. P. Aile-

ab

ia.

(Differentia: f)

FERIA TERTIA

ne,

Ps. 89, 1. 2

ut d6-

ce-

me

as

iu-sti-

ti- am

tu-

IN. V

;

D

--11

G• • •
am:

da

mi-

hi

in-

tcl-lc- ctum,

ut

·-----=-· •

Omi-ne

···~ • •

-'= ~I

* re-fu-gi- urn fa- ctus es no-

bis

•j
age-

IlL.. •

ne- ra- ti- 6- ne

et proge- ni-

e:

a sae-cu- lo, et in

8o

TEMPUS QUADRAGESIM£

...
__._..__
---++11---:·
r~·~---~~~·+,·~·~·~~·:-il--~•r----------

~c6---J-=--.-.------=
I

I~

FERIA QUARTA

Isae-cu-lum tu

es. Ps. Pri- usquam montes fi- e-rent,

Ps. 24, 6. 3. 22 et 1-2

IN. IV

c• • •

.__f+-11-------------

c• • • • • •R

--11-11-...-11.;--'=--=--a=---+---tl-il-11-jt--11--lt---

aut forma-re-tur terra

~ =•

••

•••

Emi- nisce-re • mi-

c-ft•
=

..

• =~·

~

...

rum, D6mi- ne,

et

a saecu-lo
Ps. 4, 2

CO. II ~~.!...__.
!II ___,J.-a!\--J·~=--.~ •• I •

·=· I----=t=• .
..~~
I •

c

UM invo- ca-rem te, • exau- disti me,

De- us

. ~ .ffit=E!·~:
....

~

~-

.

.I

sti me:

i_h
di

••

in tri-bu-la- ti- o- ne

ae :

• ••• • !n.

• •di- la-ta-

·..--r..

• •

.

mi-se- re- re mi-hi D6mi-

Ps. 4, 3· 4· 5· 6 a. 6 b- 7· 8

et exau-

-+1+-1----

.. 1\ r- :'l•r-Fir..l-:

• =.
o-ra-ti- o- nem

ne,

me-

~

.

r.,·.~.

~

sti- is no-

.

=•

a-nimam me- am:

!
in-

f•r r-: I • ~nos De- us Is- ra-

~

c• • • • • • Q•
rc ••

j

a-

unquam domi- nentur no-bis

li-be-ra

angu-

Domi-ne leva-vi

I

~

~·~~ •.

·-WO· I • • =!· r--11-·
c
.
~ •
r. ;R·
-u~

•••

r- . rr- • • =~••. I ...

••

imi- ci no- stri :

••

mi- se- ri-cor- di- ae tu- ae, quae

sunt : ne

omnibus

~;

r- • rr-

..

GR. Dirigatur, 340.
OF. In te speravi, 322.

iusti- ti- ae me-

~

se- ra- ti- o- num tu-

saecu-lum tu es De- us.

c

81

HEBDOMADA I

••

II

el

ex

~

=

~

stris. Ps. Ad te

r-

= •• •

~

De- us me- us in te

i

confi-do, non e-rubescam.

am.

Ps. 24, 17. 18

GR. V

T

c

::=::----

• • J • .. ,.IAI
.. • f"'l .--..
IJ
•'••.---irfL-.1-----1-111~.--,.·~-fll!!_,lj
~

Ri-bu-la- ti- o- nes

• cor-dis me-

.•.

di-

82

HEBDOMADA I

TEMPUS QUADRAGESIM£

•• J=O
sunt: de ne-eessi-ta- ti- bus me-

la-ta-tae

is

e- ri-pe

us: qu6-ni- am ad te o-n1-bo,
Ps. 5, 4 be. 5-6. 7· 8.

12

ab.

12

D6-

be.

mi-

ne.

(Differentia : g)

13

FERIA QUINTA
D6-

me,

I

mi-

1~~~·;N-u

=

de

I

I

=

ne.

"'f. Vi-

.; ~·. "-•.
I• •
ta-tem me- am,
et la-

·~· M ~

humi-

-

li-

I

• .

Ps. 5, 2. 3 et 4 ab

IN.V ~=----------~•~-*•••~•~•~•----~)~------~--

v

II'!!

i

=

~--·~--·---------------------~·~·=·-Hr·~·~~~
ne,
inErba me- a * auri-bus per- ci-pe D6-miI.r. ...
rem me- urn:

b6-

tel-

le-ge

clarno-

rem me-

urn : intende vo-

1

G•
6-

et dimit-te

mni- a

pee- ea-ta

ci

G• • •

me-

.... I • • • •••

o-nibo, Domi-ne : mane

a.

me-

nis

o-ra-ti- 6-

exaudi- es vo-eem me- am.

Cf. Lc. 71, 9. 70; Mt. 7, 7. 8 et 70, I

Ps. 5, 2. 3. 4 a

I
i • •

}! • =

. = •11----t"'t-.:---o~~--------~~~~~.:§-------l---l

~--~--_____________(_·_~___r._:,l_.__i~~~·--~---~-Ntel-Iege= .j~· M

o-ra-ti- 6-

• •

GR. Cust6di me, 304.
OF. Recordare mei, 352.

OF. Meditabor, 356.

co. v ;

ae.Ps. Qu6-ni- am ad te

um: * in ten de vo- ci

clam6-rem me-

J. .. I•

~·•

nis me- ae, Rex me-

•• I

~

•••

us, et De-


us me-

p -=···.*

CO. I

!1!•="'-

-------------'-'l=----tl"=-1··· •.

E-ti- te,

• ~~
ni- e-

... ,.... I•..

et ae-ci-pi-

e-

I·-;

tis: quaeri-te,

I

-=~~ r.: = •

tis: pulsa-

I

te,

- ~~

•• --------~-~-

·r-

et a-pe-

~.

et inve-

,~-._._]

=

ri- e-tur vo- bis:

TEMPUS QUADRAGESIM£

J. • : • • •

~

:

. . : =~·.·'~=

omnis e-nimqui pe-tit, acci-

HEBDOMADA I

~

~

Ps. 85, 2.

J... ~ ••

s

pit: etqui quaerit, inve-

AI-

t

r.:

I

Ps. 30*,

2.

a- pe- ri-

ti

e-

6

vum

fac

*

•.

ser-

vum tu-

I. ...
~

nit : pulsan-

f.

GR.I i~----------Hib~~~-=~b~~~=------,-i
~
=~ ~·~~r.
i

•• r-

~:

us,

us me-

tur.

urn,

~

spe-rantem in te.

3 ab. 3 cd. 4· 5· 8 ab. 8 c-9

yr. Auri-bus per-

FERIA SEXTA
Ps. 24, 77. 78 et 7-2

IN. IV

C

D
G

b .. • b • J. • ~ M M.
E

=~. =~.

ne-

ces- si- ta- ti-bus me-

I I

~ • o*

-1 ~ 11
r-

rem me-

NN • i

is • e- ri- pe

me

I -..----~-~r-------·.-.-.-J-·=·~-.-.-.-.-.-~.-ll-J.j
de hu-mi- li-

D6- mi- ne : vi-

G •

I u

••

I

I

I

ta-tem me-

. .,. •

~ ........

- ~
urn, et dimit- te

am et lab6-

. .., ~

i--111------.-d.

1 +:.•--~7"""':::--:---~i--l
IFI'ilc..=--·~

6mni-

I.~

a

~·:

pecca-

: •. , J
tame-

a. Ps. Ad te Domi-ne leva-vi

D6-

ci-pe

c

~

..:·

o-ra-ti- 6-nem

mi-ne

~

I

am.
OF. Benedic, anima mea, 362.
CO.IV G

b -h
-

r-·.

E -

~

I

~

r..

ru-be- scant, • et

C

:~·

De- us me- us in te confi- do, non e- rubescam.

Ps.6,77

. .... ..

I~ J • •
tur omnes in-i-

~

conturben-

I

;-:- r.M

r-: il . = .__.. ~'--,--..

- - -~.·~---=~~--~--

mi- ci me-

i :

e-rube- scant

-+-:'n=--i

avertantur retr6r-

a- nimam me- am:

.

me-

Illvalde ve- 16Ps. 6,

2.

3· 4· 5· 6. 7

ci-

ter.

sum, et

86

TEMPUS QUADRAGESIM£

HEBDOMADA I

SABBATO
IN. I

----.-a-til= . ..

Ps.18,8et2

---t.:-6-=------+-1

I .__._..~

*

irrepre-hensi- bi-lis, convertens

E-C

C•! e-~ r.: • • •

e-

L

EX D6- mi-

ni

c
tur

••

c

r· . r.

= .

ni- urn De-iII

pi- enti- am prrestans par- vu-

= .= r. ~ ••

i

al-le-

c

ia. Ps. Cre-li

et 6-pe-ra ma-nu- urn e-ius

A

~

=. •

~

c

OF. VIII

e- :: Ii

D

·~
1

••

I

·~··· ... ~
I

I •.

am.

c

~r.

~~~-..,. ••• ··I· ;~
•. I A~----------1
,..••

0-mi- ne *De- us

tis

sa-lu-

me- ae, in di-

e

clama- vi, et no- cte

co-ram

te :

r.

j

intret o-ra-

firmamentum.
Ps. 69, 6 et 3

•• ~ Q:r··
D-iu- tor

:1+~r.:
me-

;.._ · ;_.

~=;::r-~-~ ~-.j

us, * et li-be- ra-

in con-spectu tu-

ti- o me- a

D6-mi-

o,

ne.

tor mePs. 7, 2

us

~ ·~·'

qui

------'·=------=~+1~~--=-=-·-=--:.r+~•----~•.......:-1-r•-+-•-Fr~:•:-r--=:,_:

CO. II

f"''llii

me-

I

•••

i,

Ps. 87, 2. 3

ia,

e-narrant gl6-ri- am De- i :

anminti- at

I

quae-runt a- nimam

• • • • • • • • •• A ~ • = •. II

.. =

GR. II

~

I

..

.,. = •

·= .

sa-

le,

lis. T.P. Aile- hi-

..~ r.: II • = •••
hi-

.• • M

fi-de-

--

in-i-mi- ci me-

c
a-ni- mas : testi- m6-

+l~'~~r-~=.--;=p-~
=~.,~·-,S"~~·-,...~-.,--.---~..;-~~··"'i.-•.:;.~•.=+~
0
~
-l-;1~
~

t--=-___..__,_6

1

__,.!

e-sto :

D6- mi-


ne tarda-ve-

ris.

D

ne,

~

~~ • •

.... i


Y/. Con-

111

1

~

Omi- n: * De- us me- us,

e- •

=

••••• e-:
I

Ii-be-ra me

..

.-J,_·_1--!l;t----•==+--='rc-=------•--_~___;ry;±-ra-:---t---J

ab 6mni-

in te spe- n'ivi :-----

~

••

~.

bus persequenti-bus me,

~i

•• et•

88

HEBDOMADA II

TEMPUS QUADRAGESIM£

I

e-ri-

pe

me.

Ps. 7, 3· 9 be.

super o-

-~--~-,~-- U~~'
I

I+

T

,....

~

• n • , ... •

,

Ps. 26, 8. 9 et 1

•rt•••

: : • •

~

I

los

····· _____
. •.__··---·~·=--·--~-~~~
•"• ---~-+I~J
I-bi di-xit

tum tu- um,

cor me-

vultum tu-

-'- - - - . .

~~-+-~~-----=·:-=--

urn D6mi-ne requi-ram :

=··~·
I

~[- ~

•.

1-----t

~~

...

..,

~~·ta=· ~

I

~.

I

us, po-ne

il-

···~ --~-.. ~~
H- f-11

et sic-

tam,

ut ro-

~um,*quaesi-vi vul-

---=---------------,.,----111~-11
--=
Ill

E-ll

G

c

Yf. De- us me-

DOMINICA


mncm ter-

~ -+-1¥-------.-~ • :lt~!l.~~-~-r-=--···j

II. 18

ram.

~

IAI- tis-simus

HEBDOMADA SECUNDA QUADRAGESIM£

IN. III ;

l

••

-

.

ne


~i

~
• •
-

an- te fa-

pu- lam

ut sti-

I.-

••

ci- em

1~:

...
I

;:,.I.

Yen-

~~.=: Jr~~••I .,..

II

ti.

me. Ps. D6mi-nus il-lumi-na-

avertas fa-ci- em tu- am a

Ps. 59, 4. 6

TRC.
VIII ; - .- - .-=--r~~~~-~~·~ ~ ·, ~...
ti- o me- a,

Ommo-viPs. 82, 19.

S

G

I

A •·~ ... ,.. r.~· •·~,-\Iii.

Ci-

ant

gen- tes

•~

* qu6- ni-

y.r.

r· .j, . ~ .. r·:

~

men ti- bi De-

us:

tu so-

Ius

sti

~ =1
1

*D6-

14

i

:

am

G~~.N ·~ ··~~~.N ~~~_;_~~
no-

· , ••

et sa-lus me- a : quem time-bo?

Vel: Reminiscere, 8r.
GR. I

1 ;

mi-ne

ter-

ram, et con- turbasti

e-

Lb; II'',!, oM.~~,!,~.,. _•'1'-· p:_~
am.

y.r. Sa-

90

91

HEBDOMADA II

TEMPUS QUADRAGESIM£

FERIA SECUNDA
Ps. 25, 11. 72 et 7

na

contri- ti- 6-

nes

eIN. II

ius,

qui-

a mo-

ta

R

est.

~jl'-1'-"1'-· II ; :· • ·""~It I .. "~I\; ; ,••.~., I .. ~

~
i :

Y/. Ut

~r----•~•--=•=-••-lr'"ll;-+••-;;:~
Ed-ime me

I

~

cus,

ut li- be-

..,•• ~·.r-:1· r- ·~,~. ·~
e- Ie-

ren-tur

..,.,~r-·

;-:-,.fli\·

cti

et mi-se- n'!-

~-II

re me-

• ~-···~· ~

in vi- a recta :

pes e- nim me- us ste- tit

a

fU- gi- ant

ar-

*

• ••• •••
~ •• 0 = •

in eccle-sifa- ci- e

D6mi-ne,

• Sl

··~·r-~·

, ... ~,~

is

bene-di-cam D6- mi-

num. Ps. Iu-di- ca

~~~~c"-11·._,··-~·--,~---·-~-~~-··-l·-··---·r--11· ·--·=r-=-=·~--=

j

I

me D6mi-ne, qu6-ni- am ego

in inno-centi- a me- a

ingres-

tu- i.

II

sus sum:

et

in D6mi-no spe-rans, non in-firma-bor.

OF. Meditabor, 356.
Mt. 77, 9

CO. I

v
•. I

• •

---ll·~·-=---.


I

I

l-si- 6-nem

~ ~~

* quam

.• •

vi- distis,

GR. Propitius esto, 288.
OF. Benedicam Dominum, 293.
CO. Domine Dominus noster, 357·

nemi-ni di-xe- ri-

FERIA TERTIA

= •.

tis, do-nee a m6rtu- is re-surgat Fi- li- us h6mi-nis.
Ps. 44*, 2 ab. 3· 4· 5· 6. 7· 8. 18 ab
vel ps. 96*, I. 2. 3· 4· 5· 6. II. 12

Ps. 43, 24. 26 et 2

IN.I

E

~c-----~---------~----=--·--··--.--.-~-.--• .+-

___

--11.;:;::=~-

·= • •

Xsur- ge, *qua-re

Ill

~
~

1

.

~-

-

obd6rmis D6mi-ne? exsur- ge,

92

c

~ • • ~ • ~,.~••. §~;---~~ ~ ~j
et ne re-pellas in

c

HEBDOMADA II

TEMPUS QUADRAGESIM£

lA =1--1·~·
-··--::;:---§=~==--:!--= ..--..-._~
f-l
-----fr··---=-='--~-F.,--='--1•

-f- •
• ~-+---\----11

a-vertis,fi- nem : qua- re fa-ci- em tu- am

obli-vi- see- ris tri- bu- la- ti- 6- nem nostram?

... . .

...

=21

= •

c • • ; •. I ~ ·' r- , •• •
adiuva nos,

et li- be- ra

c• •• • •

l'o:

~
• __L___

..

--=-----t·l-'-·

. -+

,J.= r.·
=~ • Ju.-•.

D6- mi-ne

•• • • •

• • • r·

tu-

Jl

it+.•

r-: I: .... • j
le

am: de-

r-: II

in-iqui- ta-tem me-

am .

CO. Namibo omnia mirabilia, 281,
cum ps. 9, 4· 5· 10. 11. 12. 13. 14. 15
FERIA QUARTA

II . = • • • •

nos. Ps. De- us, auri-bus no-

= u~;r.• • rfu

dum rna- gnam mi- se-ri-c6r- di- am

;

93

IN. Ne derelinquas me, 360.
GR. Salvum fac p6pulum tuum, 354·
OF. Ad te, Domine, levavi, 17.
Ps. 10, 7

stris audi-vimus : patres nostri

c

~. =

annunti- ave-runt no- bis

• • • • • • • • • • • ••

• .lA

o-pus quod ope-ra-tus es in di- ebus e- 6-rum, in di- e-

I

Ustus D6mi- nus,

• et iusti- ti- as di-le- xit :

1-;.-:-.--l,h:·----·~~· •b~ •ti

cJ-i=,•.r.: I • • • r···· =·

=---tl-=~H'ec~------f-=-------1.,.....

c • • ..... II

I

aequi-ta- tern

vi-

~-

dit

'

vul-

I

tus

bus anti- quis.

c il•.· r.·lH--1- - - - - -

GR. !acta cogitatum tuum, 285.

I

OF. VIII

M

C•

J•

=,. = N I

1-se- re-re

Ps. 50, 3

u•

r- ... ,••r.: • •... l

mi-hi • D6- mi-ne,

se-cun-

ePs.

10,ius.
1.

2.

3· 4 ab. 4 cd. 5

I


Aperçu du document GraduelRomanum-English.pdf - page 1/464
 
GraduelRomanum-English.pdf - page 3/464
GraduelRomanum-English.pdf - page 4/464
GraduelRomanum-English.pdf - page 5/464
GraduelRomanum-English.pdf - page 6/464
 
Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP
Documents similaires


graduale romanum 1961
missale romanum 1962
portfolio sept2013
omne datum optimum bulle papale innocent ii
omne datum optimum bulle papale innocent ii 1
graduelromanum english

Sur le même sujet..🚀  Page générée en 0.108s