Sans nom 1terorysta z trzesiny .pdf


Nom original: Sans nom 1terorysta z trzesiny.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Writer / OpenOffice 4.1.2, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 06/06/2018 à 16:39, depuis l'adresse IP 88.125.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 165 fois.
Taille du document: 79 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


grudzień 2014

17
Niedawno natrafiłem na łamach Oppelner Kreisblatt
z 1894 r. na bardzo ciekawy artykuł. Przedstawiam jego tłumaczenie:
Prowadzone jest dochodzenie przeciwko chałupnikowi Simonowi Gonschior z Trzęsiny, że
w nocy 5.02.1894 r. w Łubianach – Masowie specjalnie użył materiałów wybuchowych i nara
-ził na, utratę życia właściciela budynku Langosch i pracownika doglądającego las Dirbach, oraz
dokonał szkód materialnych.
Simon Gonschior zbiegł z aresztu i jest poszukiwany. Prokurator skonfiskował całe jego mienie
w Trzęsinie. Opole 26.05.1894
W następnym roku ukazał się równie nurtujący zapis:
Wyrok sądowy przeciwko chałupnikowi i robotnikowi Simonowi Gonschior z Trzesiny, ze
względu na przestępstwo przeciw § 306 nr 2, § 311, § 257 pkt. 1 i 3, § 49, § 139, § 73 kodeksu
karnego. Wyrok sądu krajowego z Opola z dn. 26.05.1894 r. w wyniku którego cały jego
majątek znajdujący się na terenie Trzęsiny był skonfiskowany, został unieważniony, gdyż Simon
Gonsior został zatrzymany i przebywa w areszcie śledczym w Opolu.
Opole 30.12.1895
Zaintrygowany tymi ciekawymi zapisami rozpocząłem poszukiwania. Szukałem kolej
nych informacji na temat terrorysty z Trzęsiny – Simona Gonschior. Szczęśliwie odnalazłem
je na łamach ówczesnej prasy Gazety Opolskiej Przedstawiam tekst z gazety, która już w XIX
w. ukazywała się w Opolu w języku polskim. (Pisownia zgodnie z oryginałem)
Sąd przysięgłych w Opolu zajmował się w tych dniach po raz
trzeci sprawą chałupnika Szymona Gąsiora w Trzensina, który w nocy z dnia 4 na 5 lutego
1894 roku spowodował eksplozję przed mieszkaniem leśniczego Dürrbacha w Masowie
pod Ługnianami. Gąsior chciał się zemścić na Dürrbachu, który
go o jakieś przestępstwo zadenuncyował, wskutek czego G.
został ukarany. Nie ma wątpliwości, że G. chciał za pomocą dynamitu lub prochu wysa
dzić dom mieszkalny Dürrbacha w powietrze, lecz zamach się nie udał, gdyż nastąpiło tylko zruj
nowanie muru pod oknem: także meble w mieszkaniu zostały częściowo uszkodzone. Gąsior,
który został wkrótce aresztowany i osadzony w tymczasowym więzieniu w Turawie, roze
brał tamże piec i uciekł, poczem udało mu się wyjechać do Ameryki. Tamże spotkał się z rodakiem z G.
Ślązka (zapewne ze wsi Węgier pod Opolem), niejakim Kowolem, który pisał listy do rodziny, obciążające
winowajcę. Ostatecznie napisał Gąsior sam list do swojej żony, w którym dał jej pełnomocnictwo do
sprzedania swojej posiadłości w Trzensinie, i wezwał ją, aby przyjechała za nim do Ameryki.
Wskutek tego listu wypośrodkowano miejsce pobytu Gąsiora w Ameryce i spowodowano,
iż go tam aresztowano i przysłano dotąd. W listopadzie 1895 r. stawał G. pierwszy raz przed
sądem przysięgłych, lecz sprawa została odroczona; dnia 10 lipca t. r. został G. na 8 lat „cuchthazu”
skazany, lecz założył rewizyą, która o tyle korzystnie wypadła, że sprawę musiano jeszcze raz
rozpatrywać, co właśnie w tych dniach miało miejsce. Sąd przysięgłych skazał Gąsiora ponow
nie na 8 lat „cuchthazu”. (Gazeta Opolska z 27.11.1896 r.)
Miesiąc później (10.12.1896 r.) ukazał się już ostatni zapis w Gazecie Opolskiej o terrory
ście z Trzęsiny Szymonie Gąsiorze.
Sąd przysięgłych w Opolu. Chałupnik Szymon Gonsior z Trzęsina, który niedawno temu, jak
już donosiliśmy, z powodu znanego zamachu dynamitowego

na 8 lat do domu karnego został skazany, założył przeciwko temu wyrokowi rewizyą.
Na podstawie powyższych zapisów można dowiedzieć się, że już pod koniec XIX w.
w Turawie było tymczasowe więzienie, najprawdopodobniej autor miał na myśli tym
czasowy areszt. Również ciekawostką jest, że już pod koniec XIX w. Niemcy miały podpi
sany z USA układ o ekstradycji więźniów.

JERZY FARYS


Aperçu du document Sans nom 1terorysta z trzesiny.pdf - page 1/2

Aperçu du document Sans nom 1terorysta z trzesiny.pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01878279.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.