ADHESION ALBANAIS[6177] .pdf


Nom original: ADHESION ALBANAIS[6177].pdf


Aperçu du document


Anëtarësohuni në
Përshëndetje për të gjithë!

Për ata që nuk e dinё, Singa Lyon është një shoqatë e re që e fitoi pavarësinë e saj në vitin 2017, pasi
që ishte pjesë e Singa France përgjatë 2 vjetëve.
Kjo autonomi lejon më shumë fleksibilitet dhe përshtatshmëri për të qenë novatore në programet
tona dhe për të përmbushur nevojat e komunitetit Singa Lyon, por gjithashtu nënkupton pavarësinë
financiare dhe ndërtimin e një buxheti për të përballuar projektet.
Për të vazhduar zhvillimin e Singa Lyon, për të arritur sukses në integrimin tonë dhe në misionet e
rrjeteve sociale, duhet të krijojmë burime të ndryshme financimi: nëpërmjet institucioneve,
nëpërmjet kompanive dhe fondacioneve, por edhe me ndihmën tuaj, përmes një anëtarësim të
paguar.
Të jesh anëtar është të rritësh dukshmërinë dhe ndikimin e Singa Lyon me partnerët publikë dhe
privatë.
Të jesh anëtar është t’i bësh projektet e mundshme, të vazhdojmë t’i jetësojmë vlerat e Singës dhe të
zgjerojmë komunitetin tonë pjesëmarrës!
Shuma e anëtarësisë është në formën e një pjesëmarrje të lirë me një minimum të detyrueshëm për
të paguar 1 euro, duke ditur se shuma e rekomanduar është fiksuar me 12 euro.
Për të bërë anëtarësimin tuaj, mund të shkoni në faqen e internetit www.singalyon.fr (rubrika "na
mbështesni")
Ju gjithashtu mund të abonoheni në anëtarësimin Singa
- gjatë blablas të mërkurën dhe të enjten
- gjatë punëtorive profesionale të mërkurën 1 dhe 3 të çdo muaji. Do t’ju jepet karta juaj e
anëtarësimit e vlefshme për një vit (nga 1 janari deri më 31 dhjetor), e rinovueshme çdo vit.
- Në takimet mujore duke mirëpritur anëtarët e rinj vullnetarë
Faleminderit paraprakisht !!! Ne kemi nevojë për ju!
Dhe nëse keni pyetje, ne ju përgjigjem


Aperçu du document ADHESION ALBANAIS[6177].pdf - page 1/1
Télécharger le fichier (PDF)


ADHESION ALBANAIS[6177].pdf (PDF, 401 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


adhesion albanais6177
pikler sq
traduction en tigrinya adhesion pour singa
adhesion francais
adhesion pour singatraduction en arabeyaziji roula6178
zogollet e matit pdf

Sur le même sujet..