Iṭij bu tcerket sɣur Ṭaher Ǧaεut (tasuqilt).pdf


Aperçu du fichier PDF iij-bu-tcerket---sur-aher-aut-tasuqilt.pdf - page 2/9

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Aperçu texte


Yella yettɣilli d netta i d-lulen ad yerr asif akkin.
Acku asif iban ur yettɛeṭṭil ara ad d-yaɣ taddart. Yerna
w’ibɣan ad yeḥṣu, imuqel kan deg-s lawan n tegrest amek
werriɣit waman-is tewreɣ-nni tafuḥant neɣ amek yettneɛwaj
s uwerninnec amzun d kra n tlefsa tagehgugt1 iwumi dyettaweḍ zzhir seg ikilumitren akkin.
Asif yezzuḥub-d kra yellan d addag2. Yerna wid ur iɣelleb
usemmiḍ, zemren ad d-walin si tejmaɛt amek i la d-yekkat s
agadir. D iḥedran n wakal i d-iɣellin ɣer waman ireɛɛḍen, dɣa
yal m’ara tenneqlaɛ tegrurt3, ṭṭafarent-tt nnhati ifellaḥen
yettlen iman-nsen deg ibernas yelxin seg akken qdimen.
Dayen, taẓaɣart-nni tura ad tuɣal d abellaɛ, ma d ifellaḥen
yegra-yasen-d kan ad kerḍen deg idisan-nni uzwaɣen n
tewririn anda akken ula d tiḥcicin-nni iǧehden maḍi ttɣarent
s yiṭij d tafza mi d-yewweḍ unebdu...
Mi d-yewweḍ unebdu... imir i yettbeddil yiɣẓer acebbeḥ-is
ɣef lqaɛ. Imi aten-a ijeǧǧigen ilili la d-jebbun deg umkan n
waman-nni ireɛɛḍen, d lqaɛa yakk tessa s uxuxi d udendani i
d-ikettren seddaw yiṭij. Asif yettaǧǧa-d dɣa kra n wemḍiq
yettseḥḥir.
« A yemma, ansi d-ttruḥen akk yiferrawen-a idendaniyen ?
Ttjur-a n wasif mgaradent ɣef tiyaḍ. »
Deg unebdu… yettiɛǧib-as-d uferfer n yifrax armi ttessemlellay tadfi. Tifirellas nutenti d tuɣrisin. Ttasent-d srid
1

Agehguh : ayen meqqren nezzeh nezzeh.
Addag : (si tclḥ) ttejra.
3
Tagrurt : tterjra i d-yettaken tibexsisin. (taneqlet di kra n tmennaḍin).
2

2