Iṭij bu tcerket sɣur Ṭaher Ǧaεut (tasuqilt).pdf


Aperçu du fichier PDF iij-bu-tcerket---sur-aher-aut-tasuqilt.pdf - page 3/9

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Aperçu texte


si Mekka, seg Uxxam n Rebbi. D leḥram w’i tent-yenɣan.
Tifirellas, ttcerrigent igenni war kra n lḥess, cqirriwent ula
tirbulat-nni iẓewren maḍi. S axxam n Rebbi i ttuɣalent daɣen
m’akken ara mrussant ɣef lexyuḍ n tilifu u ad tt-id-bdunt s
učewčew-nni-nsent i d-yessegrayen sslam. Tifirellest tettɛawadd talalit di lǧerḥ amenzu n tmijja1.
… Aɣerbaz yettbin-as-d dima icudd ɣer sin wudmawen :
win uselmad-nni aṛumi wezzilen iwumi yeḥfa ugerz usebbaḍis, armi t-yerra yesbiǧǧiḥ d asbiǧǧeḥ m’ara iteddu, mačči d
tikli, ternuḍ udem n yiwen weqcic akken bu leḥnak ineṭḍen
ɣer lḥiḍ s upuppi udebbiw deg ifassen-is. Arezqi yezga yeqqar
deg wul-is imir belli llant kan kra n tkellax deg ayen iẓerr,
uma amek ara yesɛu yiwen aserwal zeddigen akk annect-en ur
yeqqirs wacemma deg-s, ala ma d mmi-s n ḥedd imeqqranen !
Arezqi zik i yelmed taɣuri. Yiwwas dɣa, m’akken i ten-tuɣ
ɛad deg usebter wis mraw d semmus deg udlis-nsen n
tunṭiqin, aselmad ur yettaki armi t-yufa yettmuqul isebtarnni ineggura, ihi yerfa fell-as, yeggez-it s uɛekkaz-is. « Amek,
ziɣ akka i d-teṭṭafareḍ kečč, yah ? » Syin yumeṛ-it ad d-iɣer,
yerna Arezqi yeɣra-d akken ilaq isebtar ineggura n wedlis.
Ur tɛeṭṭel ara teɣli leqraya deg wul-is. D acu, ulamma ur
lhin igmaḍ-is, yeḥṣa belli yeḥṛec yerna yeẓwer ugar uselmad s
yiman-is. Acku d netta kan i yessnen ad iṛayi ɣef tfirellas d
igelfan werriɣen n tzizwa yeṛwan adeqqis. Aselmad netta ur
yessin ad iḥess i ttjur m’ara snuffusent neɣ ad iḥulfu s kra i dyettrihen seg-sent.

1

Timijja : neɣ agurim, d imɣi yellan s waṭas n leṣnaf.

3