Iṭij bu tcerket sɣur Ṭaher Ǧaεut (tasuqilt).pdf


Aperçu du fichier PDF iij-bu-tcerket---sur-aher-aut-tasuqilt.pdf - page 4/9

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Aperçu texte


… M’ara yesselwiwiḍ yiṭij azwu deg igenni u ad yeddewwil
takkiwin-nni-ines rqiqen nezzeh alamma uɣalent ttbinent,
Arezqi imir i iḥebbes seg umenḍer. Asṭektek n umsaki — seg
leḥyuḍ la d-tettruḥ rriḥa ideqqi — yemmug ad ijbed akud.
Arezqi yettxiqi dɣa ; acku di tgelda-yi ittubudden i taẓayt n
yiṭij, ula d izan ttgamin ad ǧǧnejnen. Akkinna, gar iɣuḍar
yettriḥen d iɣed akked tserki yeččxcxen, igerdan ur nelsi ala
ijulal la ttɛassan s lḥir d tewnafit amɛebbeṛ n yibẓaz deg waygar-asen.
Ata yeɣmeḍ allen-is taswiɛt akken ad yedhu s teɣmiwin n
lɛid — tid n tqendar d temḥermin — akked d yifassen izggaɣen
d ucmummeḥ azggaɣ. Tiqcicin ḥemmlent aṭas tiɣmiwin, d
nutenti i d-yettbeddilen yal taṣebḥit tijeǧǧigin-nni i dtekksent seg igran, swayes tettuzeyyen tnarit uselmad. Lɛid d
tasudent n ssmaḥ. Tullas ur ttcuḥḥunt deg ucmummeḥ neɣ si
nnfu-snent.
awiɣ yid-i
— d taḥerzet tawḥidt yessiɣrisen
asikel-iw bu wanɣiman —
tafenda n tullas
iwmi ara teḍleq tektawt-iw
ara texleḍ d rriḥa n yal n tafejrit
Mačči dima i yettruḥ s aɣerbaz.
« Ur y-ittkellix uselmad neɣ imawlan-iw. Imi yiwen ur
yezmir ad d-yaf llsas n tgelda-w. Zemren yeɛni ad beddlen
tanila i tfirellas ma ufgent, neɣ ad ruḥen d tuffra ad sfeqqden i

4