Iṭij bu tcerket sɣur Ṭaher Ǧaεut (tasuqilt).pdf


Aperçu du fichier PDF iij-bu-tcerket---sur-aher-aut-tasuqilt.pdf - page 6/9

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Aperçu texte


Yeẓra am assa ad yaweḍ alamma d ijeǧǧigen ilili, ulamma
yella ẓẓerb-nni bu isennanen ittjerriḥen iferrawen. Ternuḍ
rriḥa n yillel ittmiɛqalen, tnezzeɣ nnig trellucin tidendaniyin i
tessiɣris. Imir dayen, ur yettuɣal ad iruḥ s aɣerbaz. Ma d nnuṛ
n tjuhrin yessan lateṛ n wasif, i lebda ara yessettu allen n
teqcicin.
***
Iṭij la d-yekkat qbala ɣer weẓru n ukwarẓ i d-yesruɣ.
Arezqi iḥulfa dɣa s tuɣmas-is kkrewcent d wul-is yettneqlaɛd seg ayen izgan igezzem deg-s. Runt-d wallen-is ur yuḥtam.
Annar-nni n wurar wessiɛ ; tuɣ-it d iger n wegrur uqbel ad trren d agni n waddal i lɛesker d inelmaden. D acu, ɣas in’as d
awezɣi ad s-yerwel ḥedd i leqḍeɛ n weẓru-nni n ukwarẓ.
Iblaḍen ifeqqṛen la d-fessren ddwaxel-nsen mellulen akken
ttqazamen tiyita n yiṭij. Arezqi inuda dɣa ad d-yemlil d tmuɣlinni tasellakt i yettaf ɣer tegrurin, maca tigrurin tura
ttwaɛefsent. Lemmer am zik, ifurkan-nsent kennun ala i
taẓayt n tbexsisin neɣ n tqerḍilin uleẓẓaz ur d-nettawi lada…
Arezqi ineṭṭeḥ allen-is deg uɛeǧǧib-nni ugummu amɣuzan1
iɛellqen s addag. Allen-is la cqirriwent asmiri yeddqedqen n
txencuct. Aselmad mazal-t yetturar ddabex d inelmaden.
Aselmad d win yettaken aṭas laman. Taṣeffart tamɣuzant atta
tɛelleq s amgerḍ-is... Arezqi iḥuss dɣa i icekrab2 n yiṭij la s-dttnejmaɛen. Ddwaxel n yeblaḍen ifeqqṛen… taṣeffart
tamɣuzant… tamiṭrayit. Yeẓra belli ijenwiyen iddqeqden zzinas-d si yal tama.
1
2

Seg “amɣuz” rb, tanga i d-ttekksen seddaw tmurt am uzzal d nneḥas atg.
Acekrub, icekrab : accaren n lweḥc neɣ n umeddiw d wayen i ten-yecban.

6