Iṭij bu tcerket sɣur Ṭaher Ǧaεut (tasuqilt).pdf


Aperçu du fichier PDF iij-bu-tcerket---sur-aher-aut-tasuqilt.pdf - page 8/9

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Aperçu texte


usan-d yimasiwen-a akken ad t-ṣellɛen1 uqbel ad s-serrḥen,
werǧin i d-imeyyez ad s-bɣun cceṛ. D acu, taswiɛt kan ata
yiwen seg iserdasen-nni yefka-yas rrkel ami iwernannec si
leqriḥ yerna iru-ten-id d imeṭṭawen.
Aselmad yella ibedd ɣer yiri n tewwurt ; teɛreq-as yerna
iban fell-as lefqeɛ. Aserdas iɛawed yefka-yas rrkel-iḍen,
yesqecmeɛ ciṭṭ d uɛsekri nniḍen, syin yeṭṭerḍeq d taḍsa yuɣal
yekka tawwurt. Arezki ikad-as-d iwala yiwen n ddemmaṛ
meqqren deg allen uselmad.
Arezqi tura yegra-d weḥd-s akked uselmad. Aselmad-nni
aṛumi wezzilen iwumi ḥfan dima iwerzan usebbaḍ-is. Arezqi
iqubel anexẓur-is yeṣfan. Ccix n lakul mačči d aḥreḍman2. Ata
Uṛumi awezzlan yunez war ma yenṭeq s wawal, yefsi lqid i
Urezqi deg ifassen-is, yerna yeffeɣ ula d netta.
Akken i d-yeɣli yiḍ, Arezqi yebda-t-id usemmiḍ. Γas akken
tura ur t-yuriz kra, yeqqim kan akken yella tazwara, acku
yugad ad d-yekcem ḥedd seg iserdasen-nni u ad yedlu ɣef
ayen iga ccix n lakul.
Tisensert ur telli ala yiwet n teḍwiqt iḥeǧben s ukarṭun.
Arezki yekkes-d ihi akarṭun-nni, yerja ciṭuḥ akken la yekkat
wul-is s ddfeq, syin iger iman-is ad yeffeɣ. Deg teswiɛt-nni kan
yesla i učekček xfifen n kra ubeckiḍ, dɣa yemmut si lxuf,
yeqqim akken am win ittusemmṛen azal n kra n tsinin, maca
ṣṣut-nni amɣuzan ur iɛawed ara iruḥ-d, ihi tebda lxelɛa la stberru, yuɣal ikemmel i ccɣel-is.

1

Ṣelleɛ d aṣelleɛ : beqqes, beqqeḍ, d tiyita s ufus ɣer wudem.
Aḥreḍman : (si tclḥ), win yettagaden aṭas, ur nesɛi tabɣest, yettwexxiren
zzat umihi.
2

8