Iṭij bu tcerket sɣur Ṭaher Ǧaεut (tasuqilt).pdf


Aperçu du fichier PDF iij-bu-tcerket---sur-aher-aut-tasuqilt.pdf - page 9/9

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Aperçu texte


Tallast txaḍ s lxiḍ. Arezqi yettazzal s wayen i d-yewwi
uḍar-is. Mi d-yekka zzat n ẓẓerb-nni bu isennanen, yemmektad amḍiq anda ssant lminat, dɣa ibedd yeṭheyyer, imi yeḥṣa s
umihi i t-yeggunin ma yeɛreḍ ad yezger deg lexyuḍ-nni. Baqi
yefra-tt d yiman-is, ihi yejmeɛ-d kra yesɛa d afud, ineggez
nnig-sen, acku yenna deg wul-is akken meqqar ad yemmet ɣef
tikelt war ma iḥuss s kra. Maca — wissen s wanwa lberhan — d
tilelli i d-yemmuger.
Akken ḥafi, s iḍarren-is ijerḍen akk s kra yellan d ugur deg
ubrid, iwet-itt imir s rrbeɛ am upuni1-nni ittuḥebbsen acḥalaya. Iman-is mačči iḥulfa-yas. Kra ur s iḥulfa.
Ur yeḥbis si tazzla armi iɛellem lefjer.
Am win d-ittmuqulen seg uɣemɣum n tagut, Arezqi yesla i
leṣwat Izzayriyen : d tuɣac timḍemmnin ifellaḥen i tyettṣebbiren. Yiwen seg-sen imekken-as-d tarkasin. Arezqi u
ad imuqel imir aserwal-is yeqqersen akk, d iḍarren-is
icerrgen, yeḍlan d idammen rnan cuffen d leɛǧeb.
Ihi ɣer ɣur-s yenna ad yemmet kan, dɣa yeṭṭerḍeq d
imeṭṭawen.

© 2018 S. Tighzert

1

Apuni : d yiwet n tectilt uɛudiw wezzilen.

9