تاريخ الفكر السياسي 1.pdf


Aperçu du fichier PDF ---1.pdf - page 5/36

Page 1...3 4 56736Aperçu texte


Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAP3510 Histoires des idées polit

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAP3510

Identification des étudiants

N° étudiant : 14000399
BANOUNI SOUAD

N° étudiant : 16003026
BARMAKI MAROUANE

N° étudiant : 16003845
BEJJAJ MARIEM

N° étudiant : 13000728
BELAIDI MUSTAPHA

N° étudiant : 12155497
BELARBI SAMIR

N° étudiant : 14003609
BELFATMI NAJIA

N° étudiant : 12103242
BELMJOUJ GHIZLANE

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 14003574
BENALI MOHAMED

N° étudiant : 16002421
BENASSER YOUSSEF

N° étudiant : 12103270
BENBOUBKER MOHCINE

N° étudiant : 13422355
BENCHARYFAH MOHAMED

N° étudiant : 12104479
BENCHEIKH YASSINE

N° étudiant : 11000585
BENCHEKH SAMIR

N° étudiant : 16002358
BENELHAJ ABDERAZZAK

Ado / 20

Ado / 20

8

NV
8

RAT
6

RAT
6

RAT
5

RAT
5

RAT

RAT

8

NV
8

RAT
10

RAT
10

V

V

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Note (+ PJ)
BEN ELHACHMI SALAHEDDINRésultat
BEN HANNOUN SALWA

Histoires des
idées polit

Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 12102804
N° étudiant : 15002417

Résultat

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

6

6

RAT
12

RAT
12

V

V

Note (+ PJ)
Résultat

NV

Note (+ PJ)
Résultat
10

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

5

5

RAT
7

RAT
7

RAT

RAT

Date: 03/01/2019
Page: 4