مناهج العلوم القانونية والاجتماعية.pdf


Aperçu du fichier PDF ---.pdf - page 4/572

Page 1 2 3 456572Aperçu texte


Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA1150 Méthodes des sciences Juridiques et sociales

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA1150

Identification des étudiants

N° étudiant : 14001189
ABABA ABDELILAH

N° étudiant : 18005381
ABADA NAWAL

N° étudiant : 14000324
ABAR ABDELJALIL

N° étudiant : 18004212
ABARA NAIMA

N° étudiant : 18005667
ABARKI ABDELALI

N° étudiant : 18006035
ABATORAB SAMI

N° étudiant : 18000444
ABBANE HOUDA

N° étudiant : 18001292
ABBASI KARIM

N° étudiant : 18005824
ABBASSI CHARAF

N° étudiant : 16002989
ABBASSI MOHAMED

N° étudiant : 18004545
ABBASSI OUIDAD

N° étudiant : 18002208
ABBASSID MOHAMED

N° étudiant : 18002817
ABBAZ FOUZIA

N° étudiant : 15001037
ABBOUCHI EL HOUCIEN

N° étudiant : 16002747
ABBOUD YASSINE

N° étudiant : 16005451
ABBOUDI ADNANE

Résultat

Méth des
scien Ju et so

Ado / 20

Ado / 20

0

NV
0

RAT

RAT

11

NV
11

V
5

V
5

RAT
2

RAT
2

RAT
13

RAT
13

V
8

V
8

RAT
4

RAT
4

RAT
0

RAT
0

RAT
2

RAT
2

RAT
13

RAT
13

V
3

V
3

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

NV

Note (+ PJ)
Résultat

NV

Note (+ PJ)
Résultat

NV

Date: 05/01/2019
Page: 3