مناهج العلوم القانونية والاجتماعية.pdf


Aperçu du fichier PDF ---.pdf - page 5/572

Page 1...3 4 567572Aperçu texte


Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA1150 Méthodes des sciences Juridiques et sociales

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA1150

Identification des étudiants

N° étudiant : 14004212
ABBOUSSI MONIR

N° étudiant : 18001285
ABCHAR KHAWLA

N° étudiant : 14003699
ABDALKHALKI OTHMAN

N° étudiant : 16002635
ABDALLI ABDERRAHIM

N° étudiant : 11002813
ABDEDDAIM ESSALEK

N° étudiant : 18003894
ABDEDDAIM ISMAIL

N° étudiant : 17003163
ABDEDDINE ABDELLAH

Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 17003570
ABDELALI FAYZ

N° étudiant : 18005892
ABDELALIM MARIEM

N° étudiant : 18006816
ABDELFADEL MARIEM

N° étudiant : 18006815
ABDELFADEL ZINEB

N° étudiant : 16003957
ABDELFETTAH JAWAD

N° étudiant : 16003742
ABDELHADI NAJIM

N° étudiant : 18005722

Ado / 20

Ado / 20
8

9
RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT
9

NV

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

NV
9

NV

Note (+ PJ)
Résultat

3

NV
3

RAT

RAT

11

NV
11

V

V

6

NV
6

RAT
2

RAT
2

RAT
4

RAT
4

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

Note (+ PJ)
ABDEL OUAHHAB KAWTAR Résultat
ABDELAADIM SOUKAYNA

Méth des
scien Ju et so

Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 10002208
N° étudiant : 18004971

Résultat

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

NV

Note (+ PJ)
Résultat

Note (+ PJ)
ABDELHAFID SALAH EDDIN Résultat

2

NV
2

RAT

RAT

Date: 05/01/2019
Page: 4