مناهج العلوم القانونية والاجتماعية.pdf


Aperçu du fichier PDF ---.pdf - page 6/572

Page 1...4 5 678572Aperçu texte


Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA1150 Méthodes des sciences Juridiques et sociales

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA1150

Identification des étudiants

N° étudiant : 16003937
ABDELHAK LOTFI

N° étudiant : 15002452
ABDELHAKIM AHMED

N° étudiant : 14003482
ABDELHAKIM HAMZA

N° étudiant : 18004577
ABDELHANNANE AMINA

N° étudiant : 18004225
ABDELJAOUAD KHADIJA

N° étudiant : 18004077
ABDELKAMEL AMINA

N° étudiant : 18006600
ABDELMOUMEN HAMZA

N° étudiant : 14002718
ABDELOUAFI ABDELADIM

N° étudiant : 18002244
ABDELY IMANE

N° étudiant : 18000572
ABDENBAOUI AYOUB

N° étudiant : 18006597
ABDENNASSAR GHIZLANE

Ado / 20

Ado / 20
NV

Note (+ PJ)
Résultat

NV

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Note (+ PJ)
ABDELMOUMEN MOHAMME Résultat
ABDELMOUNIM EZZAKI

Méth des
scien Ju et so

Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 17005629
N° étudiant : 15001890

Résultat

11

NV
11

V
5

V
5

RAT
11

RAT
11

V
6

V
6

RAT
10

RAT
10

V

V

Note (+ PJ)
Résultat

NV

Note (+ PJ)
Résultat

NV

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

9

9

RAT
0

RAT
0

RAT

RAT

3

NV
3

RAT
6

RAT
6

RAT

RAT

N° étudiant : 15002651

Note (+ PJ)
ABDERRAHMAN OUAKKAD Résultat
N° étudiant : 17004194
ABDO YOUSSEF

N° étudiant : 18005554
ABDOU MAROUANE

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 05/01/2019
Page: 5