تاريخ الفكر السياسي التحيين.pdf


Aperçu du fichier PDF ---.pdf

Page 1 2 34536
Aperçu texte


Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAP3510 Histoires des idées polit

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAP3510

Identification des étudiants

N° étudiant : 18008934
AIT BEN AAL LAHCEN

N° étudiant : 16003829
AJDI HICHAM

N° étudiant : 15005318
AJDOURI MOHAMMED

N° étudiant : 15003280
AKKARI YOUSSEF

N° étudiant : 15000283
AKYAOU RIDA

N° étudiant : 13422401
ALIOUI SAADIA

N° étudiant : 17005931
AMGHAYAR NOUREDDINE

N° étudiant : 16001676
AMZIL SOUKAINA

N° étudiant : 11004824
ANDALOUSSI OUISSAL

N° étudiant : 16003350
ANOIR ANAS

N° étudiant : 13422182
ANOUER KARIMA

N° étudiant : 12101878
ARICH ANAS

N° étudiant : 16002014
ARID ISMAHANE

N° étudiant : 16005918
ATOUIF ALI

N° étudiant : 11003571
ATTACH ZINEB

N° étudiant : 10002343
ATTIA ABDELFATAH

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Histoires des
idées polit

Ado / 20

Ado / 20

RAT
8

RAT
8

RAT
4

RAT
4

RAT
3

RAT
3

RAT
8

RAT
8

RAT

RAT

RAT

RAT

RAT
5

RAT
5

RAT

RAT

RAT
12

RAT
12

V

V

RAT
4

RAT
4

RAT
6

RAT
6

RAT
10

RAT
10

V
11

V
11

V
3

V
3

RAT

RAT

Date: 06/01/2019
Page: 2