مدخل للعلوم الاقتصادية والتدبير.pdf


Aperçu du fichier PDF ---.pdf

Page 1 2 3 456626
Aperçu texte


Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA1160 Introduction aux sciences économiques et à la gestion

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA1160

Identification des étudiants

N° étudiant : 17002578
ABAAJANE MOSTAPHA

N° étudiant : 14001189
ABABA ABDELILAH

N° étudiant : 18005381
ABADA NAWAL

N° étudiant : 17005224
ABADOU JAMAL EDDINE

N° étudiant : 14000324
ABAR ABDELJALIL

N° étudiant : 18004212
ABARA NAIMA

N° étudiant : 18005667
ABARKI ABDELALI

N° étudiant : 18006035
ABATORAB SAMI

N° étudiant : 18000444
ABBANE HOUDA

N° étudiant : 18001292
ABBASI KARIM

N° étudiant : 18005824
ABBASSI CHARAF

N° étudiant : 17001214
ABBASSI FATIHA

N° étudiant : 16002989
ABBASSI MOHAMED

N° étudiant : 18004545
ABBASSI OUIDAD

N° étudiant : 18002208
ABBASSID MOHAMED

N° étudiant : 18002817
ABBAZ FOUZIA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Intro aux
scien écon et

Ado / 20
6

Ado / 20
6

RAT

RAT

RAT
10

RAT
10

V
10

V
10

V

V

RAT
2

RAT
2

RAT
8

RAT
8

RAT
12

RAT
12

V
10

V
10

V
4

V
4

RAT
8

RAT
8

RAT
4

RAT
4

RAT
8

RAT
8

RAT
10

RAT
10

V
14

V
14

V
6

V
6

RAT

RAT

Date: 06/01/2019
Page: 3