مدخل للعلوم السياسية.pdf


Aperçu du fichier PDF --.pdf - page 3/595

Page 1 2 345595Aperçu texte


Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA1130 Introduction à la science politique

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA1130

Identification des étudiants

N° étudiant : 18005024
AANI HAMZA

N° étudiant : 18006458
AANIF BADR

N° étudiant : 18003701
AAOUFANE ZAHIRA

N° étudiant : 14000555
AARAB RAJA

N° étudiant : 17001086
AARBACH DOUNIA

N° étudiant : 18005317
AARFOU LEILA

N° étudiant : 16004463
AARIF DOUNIA

N° étudiant : 15004172
AASSILA FATIMA

N° étudiant : 15004701
AATEF SOUKAINA

N° étudiant : 18005051
AATIFI ABDELALI

N° étudiant : 18003851
AAZEKRIME MERIEM

N° étudiant : 15002792
AAZI FERDAOUS

N° étudiant : 17001447
AAZIZ WAFAE

N° étudiant : 18001539
AAZRAOUI ABDELKHALEK

N° étudiant : 14002368
ABA AMINE

N° étudiant : 18005346
ABAAIR SIHAM

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Introd à la
scien politiq

Ado / 20
12

Ado / 20
12

V

V

RAT
10

RAT
10

V

V

RAT

RAT

RAT
7

RAT
7

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

RAT
0

RAT
0

RAT
3

RAT
3

RAT

RAT

RAT
10

RAT
10

V
10

V
10

V

V

RAT
0

RAT
0

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 06/01/2019
Page: 2