مدخل للعلوم السياسية.pdf


Aperçu du fichier PDF --.pdf - page 4/595

Page 1 2 3 456595Aperçu texte


Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA1130 Introduction à la science politique

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA1130

Identification des étudiants

N° étudiant : 16003630
ABAAJANE HICHAM

N° étudiant : 17002578
ABAAJANE MOSTAPHA

N° étudiant : 14001189
ABABA ABDELILAH

N° étudiant : 18005381
ABADA NAWAL

N° étudiant : 17005224
ABADOU JAMAL EDDINE

N° étudiant : 14000324
ABAR ABDELJALIL

N° étudiant : 17005084
ABAR ZOUHAIR

N° étudiant : 18004212
ABARA NAIMA

N° étudiant : 18005667
ABARKI ABDELALI

N° étudiant : 18006035
ABATORAB SAMI

N° étudiant : 15002126
ABBA FATIHA

N° étudiant : 18000444
ABBANE HOUDA

N° étudiant : 18001292
ABBASI KARIM

N° étudiant : 18005824
ABBASSI CHARAF

N° étudiant : 16002989
ABBASSI MOHAMED

N° étudiant : 18004545
ABBASSI OUIDAD

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Introd à la
scien politiq

Ado / 20

Ado / 20

RAT
10

RAT
10

V

V

RAT
5

RAT
5

RAT
11

RAT
11

V

V

RAT
1

RAT
1

RAT
10

RAT
10

V
10

V
10

V
6

V
6

RAT

RAT

RAT
8

RAT
8

RAT
9

RAT
9

RAT
8

RAT
8

RAT
0

RAT
0

RAT
2

RAT
2

RAT

RAT

Date: 06/01/2019
Page: 3