مدخل للعلوم السياسية.pdf


Aperçu du fichier PDF --.pdf - page 6/595

Page 1...4 5 678595Aperçu texte


Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA1130 Introduction à la science politique

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA1130

Identification des étudiants

N° étudiant : 18006816
ABDELFADEL MARIEM

N° étudiant : 15002674
ABDELFADEL MOHAMED

N° étudiant : 18006815
ABDELFADEL ZINEB

N° étudiant : 16003957
ABDELFETTAH JAWAD

N° étudiant : 17001342
ABDELGHANI ILIASS

N° étudiant : 16003742
ABDELHADI NAJIM

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 18005722

Note (+ PJ)
ABDELHAFID SALAH EDDIN Résultat
N° étudiant : 16003937
ABDELHAK LOTFI

N° étudiant : 15002452
ABDELHAKIM AHMED

N° étudiant : 14003482
ABDELHAKIM HAMZA

N° étudiant : 18004577
ABDELHANNANE AMINA

N° étudiant : 18004225
ABDELJAOUAD KHADIJA

N° étudiant : 18004077
ABDELKAMEL AMINA

N° étudiant : 18006600
ABDELMOUMEN HAMZA

N° étudiant : 15001890
ABDELMOUNIM EZZAKI

N° étudiant : 14002718
ABDELOUAFI ABDELADIM

Résultat

Introd à la
scien politiq

Ado / 20
7

Ado / 20
7

RAT

RAT

RAT
2

RAT
2

RAT

RAT

RAT
2

RAT
2

RAT

RAT

RAT
3

RAT
3

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

RAT
10

RAT
10

V
0

V
0

RAT
10

RAT
10

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

V
2

V
2

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Date: 06/01/2019
Page: 5