النشاط الاداري .pdfNom original: النشاط الاداري.pdf
Titre: النشاط الاداري
Auteur: FSJES

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par PDFCreator 2.1.2.0, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 09/01/2019 à 20:51, depuis l'adresse IP 178.73.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 820 fois.
Taille du document: 1.1 Mo (305 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Apogée
Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION

Demandeur :

AITLMAHJOUB_FSJES

Date:

09/01/2019

Heure:

10:58:48

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 15001348
AABDOU RABIHI NAIYMA

N° étudiant : 17001197
AABID ABDELLAH

N° étudiant : 16000865
AAD FATIMA AZZAHRAA

N° étudiant : 17000453
AALLAM MERIEM

N° étudiant : 15001536
AAMAL AMINE

N° étudiant : 15000018
AAMRAOUI MALIKA

N° étudiant : 17002453
AARIF EL MAHDI

N° étudiant : 17000365
AAROUB SAID

N° étudiant : 12103638
AATIC SALLAH EDDINE

N° étudiant : 17001447
AAZIZ WAFAE

N° étudiant : 17002578
ABAAJANE MOSTAPHA

N° étudiant : 17005224
ABADOU JAMAL EDDINE

N° étudiant : 17005079
ABALA BADR

N° étudiant : 17005084
ABAR ZOUHAIR

N° étudiant : 17001412
ABASSI HOUDA

N° étudiant : 17001293
ABATOURAB MOHAMED

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20

Ado / 20

RAT
6

RAT
6

RAT
12

RAT
12

V
13

V
13

V

V

RAT
13

RAT
13

V
11

V
11

V
13

V
13

V
7

V
7

RAT
7

RAT
7

RAT
7

RAT
7

RAT
10

RAT
10

V
10

V
10

V

V

RAT
8

RAT
8

RAT
11

RAT
11

V

V

Date: 09/01/2019
Page: 1

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20

Ado / 20

RAT
5

RAT
5

RAT

RAT

RAT
6

RAT
6

RAT

RAT

RAT
7

RAT
7

RAT

RAT

RAT

RAT

RAT
8

RAT
8

RAT
13

RAT
13

N° étudiant : 17005629

V
13

V
13

N° étudiant : 17000573

V
11

V
11

V
12

V
12

V

V

RAT
10

RAT
10

V
11

V
11

V

V

Identification des étudiants

N° étudiant : 15002126
ABBA FATIHA

N° étudiant : 17001214
ABBASSI FATIHA

N° étudiant : 12101567
ABBOUBI FOUZIA

N° étudiant : 15003640
ABBOUD HAMZA

N° étudiant : 17000316
ABDELAOUI MOHAMMED

N° étudiant : 17003169
ABDELFADEL ANASS

N° étudiant : 15002674
ABDELFADEL MOHAMED

N° étudiant : 17001342
ABDELGHANI ILIASS

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 17003277

Note (+ PJ)
ABDELHAQ ABDELJABBAR Résultat
N° étudiant : 17004800
ABDELLAOUI KARIMA

Note (+ PJ)
Résultat

Note (+ PJ)
ABDELMOUMEN MOHAMME Résultat
Note (+ PJ)
ABDENNOURI ABDELGHANI Résultat
N° étudiant : 17001329
ABDERRAHIM DANIAL

N° étudiant : 14000584
ABDIDA RABHA

N° étudiant : 17000404
ABDOH SIHAM

N° étudiant : 16005258

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Note (+ PJ)
ABDOU MOHAMMED IBRAHIMRésultat

Date: 09/01/2019
Page: 2

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17000924
ABDOULI HAMZA

N° étudiant : 17002461
ABDOUNE SAMIRA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 16005263

Note (+ PJ)
ABDULLAH AHMED MOHAME Résultat
N° étudiant : 17005613
ABED MOHAMMED

N° étudiant : 17004617
ABIA MOHAMED

N° étudiant : 17003972
ABIBISSE SALMA

N° étudiant : 17002418
ABIBOU NAJAT

N° étudiant : 17000946
ABID ABDELAZIZ

N° étudiant : 16003422
ABID ABDELLAH

N° étudiant : 14001953
ABID AFAF

N° étudiant : 17002179
ABID AMINA

N° étudiant : 17005240
ABID AZZEDDINE

N° étudiant : 16004301
ABID FOUAD

N° étudiant : 17003989
ABID MINA

N° étudiant : 17000481
ABID YOUSSEF

N° étudiant : 13421204
ABIDA ABDELAZIZ

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
15

Ado / 20
15

V
10

V
10

V
10

V
10

V
14

V
14

V
6

V
6

RAT
13

RAT
13

V
12

V
12

V
14

V
14

V
5

V
5

RAT

RAT

RAT
10

RAT
10

V
11

V
11

V
14

V
14

V
12

V
12

V
12

V
12

V

V

RAT

RAT

Date: 09/01/2019
Page: 3

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17005115
ABIDA KHADIJA

N° étudiant : 15001727
ABIDARE SARA

N° étudiant : 11002913
ABISSE KHALID

N° étudiant : 17002297
ABIZA ANASS

N° étudiant : 15002872
ABJLINI FATIMA EZZAHRA

N° étudiant : 14003140
ABLAOUI SAID

N° étudiant : 16002453
ABOU EL HASSANE

N° étudiant : 17006602
ABOU-ELHANA GHIZLANE

N° étudiant : 16003003
ABOUAAZ CHAAMAA

N° étudiant : 15003521
ABOUBAIGI KHADIJA

N° étudiant : 17004704
ABOUDEINE HAMZA

N° étudiant : 17001369
ABOUFARES HAMZA

N° étudiant : 17005515
ABOUFARES SOUHEIL

N° étudiant : 17001002
ABOUFARIS HASNAA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 16002979

Note (+ PJ)
ABOUHAFS EL IDRISSI CHOU Résultat
N° étudiant : 17002319
ABOUHARIM ASSIA

Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
14

Ado / 20
14

V
7

V
7

RAT

RAT

RAT
13

RAT
13

V
10

V
10

V

V

RAT
8

RAT
8

RAT
13

RAT
13

V

V

RAT

RAT

RAT
8

RAT
8

RAT
8

RAT
8

RAT
14

RAT
14

V

V

RAT
8

RAT
8

RAT
11

RAT
11

V

V

Date: 09/01/2019
Page: 4

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 18008071
ABOUHOURAIRA ALI

N° étudiant : 16001513
ABOUL YOUNESS

N° étudiant : 17004863
ABOULALA WIJDANE

N° étudiant : 17003903
ABOULANOUAR SAID

N° étudiant : 14003300
ABOULFADL ZINEB

N° étudiant : 16002839
ABOULFATH RACHID

N° étudiant : 17004117
ABOULKACEM HIND

N° étudiant : 13424476
ABOULKHIR OTMANE

N° étudiant : 17003827
ABOURAHIM AICHA

N° étudiant : 17002090
ABOURDOUAN FATIMA

N° étudiant : 17005147
ABOUSAID DOUNIA

N° étudiant : 14000994
ABOUSAIF REDOUANE

N° étudiant : 17001443
ABOUZIANE GHIZLANE

N° étudiant : 14003442
ABRADA HAMZA

N° étudiant : 17000379
ABRADA NOUHAILA

N° étudiant : 16002215
ABTAITE KHADIJA

Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
14

Ado / 20
14

V

V

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

RAT
7

RAT
7

RAT
10

RAT
10

V
8

V
8

RAT
14

RAT
14

V

V

RAT
16

RAT
16

V
8

V
8

RAT
12

RAT
12

V
10

V
10

V

V

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 09/01/2019
Page: 5

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 16003443
ACHCHARIF ABDELILLAH

N° étudiant : 16004024
ACHI MOHAMED

N° étudiant : 17000901
ACHMAOUI ISMAIL

N° étudiant : 16004364
ACHOUBI SALAH-EDDINE

N° étudiant : 17002280
ACHOUBI SALAH-EDDINE

N° étudiant : 16003138
ACHOUR KHAOULA

N° étudiant : 17000501
ACHOUR LOUBNA

N° étudiant : 15001924
ACHRIFI ZAKARIA

N° étudiant : 17002445
ADANE KAOUTAR

N° étudiant : 17002698
ADARIF JAMAL

N° étudiant : 17000751
ADDAOUDI NAJAT

N° étudiant : 15001918
ADDOUM EL HOUSSINE

N° étudiant : 17003098
ADIL AZIZ

N° étudiant : 17003878
ADIL IHSSANE

N° étudiant : 17004278
ADLANE HAMID

N° étudiant : 17004500
ADLANI FOUAD

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
12

Ado / 20
12

V
14

V
14

V
8

V
8

RAT

RAT

RAT
8

RAT
8

RAT

RAT

RAT
14

RAT
14

V

V

RAT
12

RAT
12

V
8

V
8

RAT
12

RAT
12

V

V

RAT
11

RAT
11

V
7

V
7

RAT
7

RAT
7

RAT
12

RAT
12

V

V

Date: 09/01/2019
Page: 6

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17004778
ADLANI ZAHIRA

N° étudiant : 14003287
ADLI HICHAM

N° étudiant : 17006076
ADNANE ABDELILLAH

N° étudiant : 17000581
ADNANE AZIZ

N° étudiant : 17002216
ADNANI IMANE

N° étudiant : 17001522
ADOUM ZINEB

N° étudiant : 17003107
ADRAOUI NOUHAILA

N° étudiant : 17005206
AFESS MOHAMMED

N° étudiant : 17001115
AFESS YOUNESS

N° étudiant : 15001561
AFFAF SAID

N° étudiant : 17000948
AFFANE AYYOUB

N° étudiant : 17000952
AFFANE ELARBI

N° étudiant : 17004844
AFFAT ZAHIA

N° étudiant : 12103792
AFIF ABDELHAKIM

N° étudiant : 16005771
AFIF HAROUNE

N° étudiant : 17004298
AFIFI HAMZA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
7

Ado / 20
7

RAT
8

RAT
8

RAT
12

RAT
12

V
10

V
10

V
13

V
13

V

V

RAT

RAT

RAT
8

RAT
8

RAT
8

RAT
8

RAT

RAT

RAT
14

RAT
14

V
12

V
12

V
7

V
7

RAT

RAT

RAT
6

RAT
6

RAT
12

RAT
12

V

V

Date: 09/01/2019
Page: 7

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 13000286
AFIFI YACINE

N° étudiant : 17004507
AFOUAALLAH MEHDI

N° étudiant : 17003809
AFTAHI SANA

N° étudiant : 17002388
AGHFIR JAWAD

N° étudiant : 13420963
AGHZIL MOUAD

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20

Ado / 20

RAT
4

RAT
4

RAT
11

RAT
11

V
12

V
12

V

V

RAT

RAT

RAT
12

RAT
12

V
8

V
8

RAT

RAT

RAT
12

RAT
12

V
13

V
13

V
15

V
15

V
14

V
14

V

V

RAT
12

RAT
12

V

V

RAT

RAT

N° étudiant : 15002878

Note (+ PJ)
AGOUMI MOHAMEDACHRAF Résultat
N° étudiant : 17004345
AGOUZAL ISMAIL

N° étudiant : 17000350
AGRAT ABDELLAH

N° étudiant : 16002838
AGRINI FATNA

N° étudiant : 17002891
AGUENTEUR HASSAN

N° étudiant : 17001250
AHANI ISSAM

N° étudiant : 17005531
AHERHAOU YOUSSEF

N° étudiant : 17005521
AHFAD ABDELGHANI

N° étudiant : 15005734
AHL FILALI ABDELLAH

N° étudiant : 17001132
AHMAINE NOURA

N° étudiant : 13421390
AHNGUIR MEHDI

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 09/01/2019
Page: 8

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17002744
AHRIDOU YOUSSEF

N° étudiant : 17000358
AHSAINE MOHSINE

N° étudiant : 17002509
AIAD ESSAADIA

N° étudiant : 17002897
AIAT AZZEDDINE

N° étudiant : 17000900
AIBOUSS AZIZA

N° étudiant : 17004311
AICHOUCHE BRAHIM

N° étudiant : 13424743
AIT ABDALLAH SARA

N° étudiant : 17005389
AIT ADDI YASSINE

N° étudiant : 16003811
AIT ALI ABDELLAH

N° étudiant : 15001692
AIT AMMOU NAIMA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 17003931
AIT HADDA IMAN

N° étudiant : 17006029
AIT HADDOU GHIZLAN

N° étudiant : 17002789
AIT HAMOU RADOUAN

N° étudiant : 17002486
AIT LAHCEN HALIMA

Ado / 20
12

Ado / 20
12

V
8

V
8

RAT
10

RAT
10

V
10

V
10

V
12

V
12

V
11

V
11

V

V

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

RAT
8

RAT
8

RAT
7

RAT
7

RAT
7

RAT
7

RAT

RAT

RAT
10

RAT
10

V
5

V
5

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

Note (+ PJ)
AIT BEN RAHMOUNE MERYE Résultat
AIT ERRAIS RADOUAN

Action
Administrative

Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 17004861
N° étudiant : 17003307

Résultat

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 09/01/2019
Page: 9

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 14000161
AIT OUAZZADEN OMAIMA

N° étudiant : 17002484
AIT OUFKIR ABDERRAHIM

N° étudiant : 17002696
AIT YACHOU ALAEDDINE

N° étudiant : 16001620
AIT-AL-HAKEM KBIRA

N° étudiant : 12102436
AIT-BA HANANE

N° étudiant : 17003616
AIT-CHERKI KAOUTAR

N° étudiant : 12101132
AITBA SMAHANE

N° étudiant : 17001365
AITLAHCEN HIND

N° étudiant : 10000114
AJAFARI RACHIDA

N° étudiant : 16002871
AJIKOUNE AZIZA

N° étudiant : 17004431
AJJAB LAAMRIA

N° étudiant : 17002258
AJMI AHMED

N° étudiant : 17000345
AKARMI ABDERRAHIM

N° étudiant : 17002458
AKBIB EDDAHBIA

N° étudiant : 15001592
AKHAL ZINEB

N° étudiant : 17006032
AKHIAT EL HOUSSINE

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20

Ado / 20

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

RAT
8

RAT
8

RAT

RAT

RAT
12

RAT
12

V

V

RAT
8

RAT
8

RAT
10

RAT
10

V
11

V
11

V
6

V
6

RAT
10

RAT
10

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

V

V

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Date: 09/01/2019
Page: 10

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17005022
AKID NASSR-EDDINE

N° étudiant : 15002069
AKIL BOUCHAIB

N° étudiant : 17002709
AKKAOUI SANA

N° étudiant : 14002387
AKKARI OUSSAMA

N° étudiant : 17004322
AKNABI EL MEHDI

N° étudiant : 13421447
AKRAM AMINE

N° étudiant : 15001402
AKRI SANAA

N° étudiant : 17002438
AKROUD AYOUB

N° étudiant : 17004325
AL AMMARI HAMID

N° étudiant : 14000376
AL JID MAJDA

N° étudiant : 16002985
ALAHYANE ABDELHAMID

N° étudiant : 17005346
ALAMGHARI HAMZA

N° étudiant : 17001458
ALAOUI ISSAM

N° étudiant : 15005719
ALASS HASNAA

N° étudiant : 17004987
ALEHYANE KAOUTER

N° étudiant : 16001853
ALIOUI AMINE

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20

Ado / 20

RAT

RAT

RAT
8

RAT
8

RAT
0

RAT
0

RAT
14

RAT
14

V

V

RAT

RAT

RAT
12

RAT
12

V
11

V
11

V

V

RAT
10

RAT
10

V
8

V
8

RAT
13

RAT
13

V

V

RAT
12

RAT
12

V
7

V
7

RAT

RAT

Date: 09/01/2019
Page: 11

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 16002772
ALIYAT M/USTAPHA

N° étudiant : 17001472
ALIYAT NAWAL

N° étudiant : 13421627
ALLALI ACHRAF

N° étudiant : 17000483
ALLALI IBTISSAM

N° étudiant : 16001707
ALLALI MARIEM

N° étudiant : 15002840
ALLALI OMAR

N° étudiant : 17002647
ALLAM ELIDRISSI HAMZA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 17002695

Note (+ PJ)
ALLAM ELIDRISSI MONSSIF Résultat
N° étudiant : 17001235
ALLAM MARIEM

N° étudiant : 16003347
ALLAMI ZAKARIA

N° étudiant : 17003535
ALLOULI YOUNES

N° étudiant : 15004595
ALMA ABDERRAZZAK

N° étudiant : 17005891
ALMASRI AYSAR

N° étudiant : 14003583
AMAHRI BADR

N° étudiant : 17005118
AMAL AZZEDDINE

N° étudiant : 15001073
AMAL KHADIJA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
10

Ado / 20
10

V
7

V
7

RAT

RAT

RAT
10

RAT
10

V
7

V
7

RAT
6

RAT
6

RAT
10

RAT
10

V
8

V
8

RAT
8

RAT
8

RAT
10

RAT
10

V
7

V
7

RAT

RAT

RAT
12

RAT
12

V

V

RAT
10

RAT
10

V

V

RAT

RAT

Date: 09/01/2019
Page: 12

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17002296
AMAL ZINEB

N° étudiant : 15005505
AMAMRI SALAH

N° étudiant : 17001394
AMANI SIHAM

N° étudiant : 17001538
AMAR ASMAA

N° étudiant : 17001531
AMAZIANE CHOUROUK

N° étudiant : 16001818
AMEAYOU LAMIAA

N° étudiant : 12102349
AMEGROUD SOUKAINA

N° étudiant : 17005608
AMEHREK ABDELLAH

N° étudiant : 17005587
AMEHREK MORAD

N° étudiant : 15001360
AMEHRI MERYEM

N° étudiant : 17005090
AMEUR ABDELOUAHED

N° étudiant : 15000228
AMEUR AMINE

N° étudiant : 15000839
AMGROUD ABDELLAH

N° étudiant : 15000120
AMHID FATIMA

N° étudiant : 17003306
AMIMI HALIMA

N° étudiant : 17000409
AMINE IBTISSAM

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
8

Ado / 20
8

RAT
13

RAT
13

V
13

V
13

V
14

V
14

V
14

V
14

V
13

V
13

V
8

V
8

RAT
11

RAT
11

V

V

RAT

RAT

RAT
14

RAT
14

V

V

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

RAT
15

RAT
15

V

V

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 09/01/2019
Page: 13

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 14000114
AMINE MOHAMED

N° étudiant : 13420180
AMIR NAZHA

N° étudiant : 15004800
AMIRI OTMAN

N° étudiant : 17001164
AMJAD ISMAIL

N° étudiant : 17001471
AMLLAL MOHAMED

N° étudiant : 17004187
AMMAR AHMED

N° étudiant : 17001203
AMRANE MOHAMED

N° étudiant : 17001165
AMRANI HAMZA

N° étudiant : 17002343
AMRANI ZAINEB

N° étudiant : 15002664
AMRAOUI AMINA

N° étudiant : 17000834
AMRHAR ILYASS

N° étudiant : 14002335
AMROUCHE KHADIJA

N° étudiant : 17001298
AMYN KHADIJA

N° étudiant : 17005568
AMZANI YASSIN

N° étudiant : 17002637
ANAANAA NOUREDDINE

N° étudiant : 17000982
ANAIBAR GHIZLANE

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20

Ado / 20

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

RAT
5

RAT
5

RAT
7

RAT
7

RAT

RAT

RAT
6

RAT
6

RAT
15

RAT
15

V
10

V
10

V
2

V
2

RAT
8

RAT
8

RAT

RAT

RAT
8

RAT
8

RAT
12

RAT
12

V
7

V
7

RAT
11

RAT
11

V

V

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 09/01/2019
Page: 14

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17000021
ANAS MERIEM

N° étudiant : 16003706
ANASE ABDELKBIR

N° étudiant : 14000219
ANBAOUI CHAIMAA

N° étudiant : 17003000
ANBAOUI NAIMA

N° étudiant : 15002084
ANFOUSSI ABDELGHANI

N° étudiant : 17002988
ANFOUSSI SIHAME

N° étudiant : 17001453
ANIF MERIEM

N° étudiant : 14001320
ANKOUD GHITA

N° étudiant : 17003358
ANNAHLA FOUZIA

N° étudiant : 17000490
ANNAK HAKIM

N° étudiant : 15000391
ANNANE ADIL

N° étudiant : 17000719
ANORI CHAIMAA

N° étudiant : 15002824
ANOUAR RABI

N° étudiant : 14004317
ANOUER IMANE

N° étudiant : 17003946
ANSSARI ASSIA

N° étudiant : 17004389
AOUAD MOHCINE

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
7

Ado / 20
7

RAT
8

RAT
8

RAT

RAT

RAT
8

RAT
8

RAT

RAT

RAT
11

RAT
11

V
4

V
4

RAT
11

RAT
11

V
12

V
12

V
15

V
15

V

V

RAT
14

RAT
14

V

V

RAT

RAT

RAT
8

RAT
8

RAT

RAT

RAT

RAT

Date: 09/01/2019
Page: 15

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17001173
AOUAJ FATIMA

N° étudiant : 17004857
AOUAJ ZINEB

N° étudiant : 17000396
AOUIFYA KHADIJA

N° étudiant : 15002375
AOUINA ASMAA

N° étudiant : 14000539
AOUISSI FATIMA ZAHRA

N° étudiant : 12102002
AOUNI MERYEM

N° étudiant : 16003479
AOUZAL MOHAMED

N° étudiant : 17001379
ARABI DIKRA

N° étudiant : 17002358
ARABI MOHSINE

N° étudiant : 16003511
ARBANI AMINE

N° étudiant : 17002350
ARESKI CHAIMAE

N° étudiant : 12103046
ARFANE HOURIA

N° étudiant : 17003181
ARFAOUI SOUKAINA

N° étudiant : 11001357
ARHID MERYEM

N° étudiant : 17002759
ARIF SOUAD

N° étudiant : 15001254
ARIFI EL MEHDI

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
10

Ado / 20
10

V
4

V
4

RAT
11

RAT
11

V

V

RAT
10

RAT
10

V

V

RAT
0

RAT
0

RAT
11

RAT
11

V
6

V
6

RAT
8

RAT
8

RAT
11

RAT
11

V

V

RAT
10

RAT
10

V
4

V
4

RAT
12

RAT
12

V

V

RAT

RAT

Date: 09/01/2019
Page: 16

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17003633
ARIM MARIAM

N° étudiant : 17000583
ARIM MARYEM

N° étudiant : 17003776
AROUA EL MEHDI

N° étudiant : 17005249
AROUSS MOHAMED

N° étudiant : 17000611
ARRAFIK GHIZLANE

N° étudiant : 17003234
ARRASSI ZINEB

N° étudiant : 17000340
ARROKHSI JOUDIA

N° étudiant : 17003144
ARROUB ABDELATIK

N° étudiant : 17001363
ARROUBE RACHID

N° étudiant : 16003281
ARROUFE FATNA

N° étudiant : 16003875
ARSALAN SOUAD

N° étudiant : 17003490
ASAD IMANE

N° étudiant : 15000500
ASBBANE ACHRAF

N° étudiant : 17002937
ASKIR ABDERRAZAK

N° étudiant : 17002133
ASKOUR YOUNESS

N° étudiant : 17003812
ASLOUJI MOHAMED

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
7

Ado / 20
7

RAT
11

RAT
11

V
15

V
15

V
10

V
10

V
10

V
10

V
10

V
10

V
7

V
7

RAT
12

RAT
12

V
11

V
11

V

V

RAT
0

RAT
0

RAT

RAT

RAT

RAT

RAT
8

RAT
8

RAT

RAT

RAT
12

RAT
12

V

V

Date: 09/01/2019
Page: 17

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 16004384
ASMAI MANAR

N° étudiant : 17001544
ASRI MUSTAPHA

N° étudiant : 16004025
ASSAADI AYOUB

N° étudiant : 16002086
ASSAD ZAKARIA

N° étudiant : 17000829
ASSADATI EL ALAMI

N° étudiant : 16002801
ASSADI OMAIMA

N° étudiant : 17000387
ASSAM FATIMA

N° étudiant : 15000072
ASSAM MOHAMMED

N° étudiant : 16001594
ASSAM YASSINE

N° étudiant : 14002641
ASSAM YOUNESS

N° étudiant : 17002519
ASSAOUI SOUKAINA

N° étudiant : 17002220
ASSEBAIY AMINE

N° étudiant : 17000823
ASSEFIANI SALAHEDDINE

N° étudiant : 17000803
ASSEHRY MOSTAFA

N° étudiant : 17005752
ASSEMAIDI KAWTAR

N° étudiant : 16002409
ASSIF ABDELLATIF

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20

Ado / 20

RAT
12

RAT
12

V
8

V
8

RAT

RAT

RAT
12

RAT
12

V
8

V
8

RAT
11

RAT
11

V
5

V
5

RAT
8

RAT
8

RAT

RAT

RAT
14

RAT
14

V
8

V
8

RAT
7

RAT
7

RAT
10

RAT
10

V
8

V
8

RAT
12

RAT
12

V

V

Date: 09/01/2019
Page: 18

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17004612
ASSILI ABDERRAZZAK

N° étudiant : 15001575
ASSMAN ANASS

N° étudiant : 15001838
ASSOULI AMINE

N° étudiant : 17001351
ASSOULI FADOUA

N° étudiant : 17004652
ATFAOUI MALIKA

N° étudiant : 12100886
ATFI KHADIJA

N° étudiant : 15001243
ATI SALMANE

N° étudiant : 12103605
ATIA AHMED

N° étudiant : 15000381
ATID KAMAL

N° étudiant : 14001317
ATID NOUR-EDDINE

N° étudiant : 17004975
ATIF AYOUB

N° étudiant : 17002816
ATIF HAYAT

N° étudiant : 17003767
ATIGA SOUKAINA

N° étudiant : 15001636
ATIK AYOUB

N° étudiant : 16003609
ATIK EL MUSTAPHA

N° étudiant : 17002493
ATIK JAWAD

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
6

Ado / 20
6

RAT

RAT

RAT
8

RAT
8

RAT
8

RAT
8

RAT
10

RAT
10

V

V

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

RAT
11

RAT
11

V

V

RAT
6

RAT
6

RAT
6

RAT
6

RAT
12

RAT
12

V

V

RAT

RAT

RAT
13

RAT
13

V

V

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 09/01/2019
Page: 19

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17000835
ATIK KHADIJA

N° étudiant : 16000221
ATIK NAWAL

N° étudiant : 11002358
ATIQI ISMAIL

N° étudiant : 14001285
ATIQI KHADIJA

N° étudiant : 17000428
ATIR NADIA

N° étudiant : 13420058
ATLAB AYOUB

N° étudiant : 15001973
ATNANI GHIZLANE

N° étudiant : 15002705
ATOUF HICHAM

N° étudiant : 16001531
ATRAOUI YOUNESS

N° étudiant : 14000500
ATTALLAH SOUFIANE

N° étudiant : 17000291
ATTAR LOUBNA

N° étudiant : 17001218
ATTELBA AHLAM

N° étudiant : 16001899
ATTI ABDERRAHIM

N° étudiant : 14002940
ATTOMI FADOUA

N° étudiant : 17002933
ATTOUCH HAKIMA

N° étudiant : 17002556
ATTOUCHI YASSINE

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
10

Ado / 20
10

V
12

V
12

V

V

RAT

RAT

RAT
13

RAT
13

V

V

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

RAT
10

RAT
10

V
14

V
14

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

V

V

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Date: 09/01/2019
Page: 20

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17002993
ATTOUMI KAMAL

N° étudiant : 16004018
ATTOUMI YOUSSEF

N° étudiant : 16005430
ATYQ EL MEHDI

N° étudiant : 17005286
AYA MOUNA

N° étudiant : 15005625
AYADI AZIZ

N° étudiant : 17002530
AYADI FOUZIA

N° étudiant : 17003305
AYANE FATIHA

N° étudiant : 17003030
AYAR HAJAR

N° étudiant : 17004346
AYAT SOFIANE

N° étudiant : 17002463
AYCHATI KHADIJA

N° étudiant : 17005096
AYOUB MERIEM

N° étudiant : 15001310
AYYOUB MOHAMED

N° étudiant : 17004813
AZDANI KHADIJA

N° étudiant : 17005435
AZHARI HIND

N° étudiant : 17000847
AZHARI MARIYA

N° étudiant : 16002697
AZIZ CHOUAIB

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
5

Ado / 20
5

RAT

RAT

RAT
13

RAT
13

V
11

V
11

V

V

RAT
8

RAT
8

RAT
6

RAT
6

RAT

RAT

RAT
11

RAT
11

V
14

V
14

V
12

V
12

V

V

RAT
8

RAT
8

RAT
13

RAT
13

V
10

V
10

V

V

RAT

RAT

Date: 09/01/2019
Page: 21

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17000391
AZIZ LAILA

N° étudiant : 16003871
AZIZ ZINEB

N° étudiant : 15000959
AZLAIGUI YASSINE

N° étudiant : 14002634
AZMI MARYEME

N° étudiant : 11003766
AZMI MOHAMED

N° étudiant : 17001452
AZOUGH ABDELHADI

N° étudiant : 17004613
AZTOB YASSINE

N° étudiant : 17002299
AZYZ MARIEM

N° étudiant : 14001202
AZZ ABDESSALAM

N° étudiant : 16003405
AZZA HAYAT

N° étudiant : 17003773
AZZAINOUNE ALI

N° étudiant : 17004546
AZZOUZI AHMED

N° étudiant : 15002479
BAAKOK OTHMAN

N° étudiant : 17000480
BABA KHADIJA

N° étudiant : 15000003
BABSIRI YOUNES

N° étudiant : 17005506
BACHAR FATIMA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
8

Ado / 20
8

RAT
3

RAT
3

RAT

RAT

RAT

RAT

RAT
12

RAT
12

V
6

V
6

RAT
12

RAT
12

V
7

V
7

RAT
11

RAT
11

V

V

RAT
8

RAT
8

RAT
10

RAT
10

V

V

RAT
13

RAT
13

V

V

RAT
8

RAT
8

RAT

RAT

Date: 09/01/2019
Page: 22

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17002852
BACHARI FATIHA

N° étudiant : 17001481
BACHARI KARIMA

N° étudiant : 17003115
BADAOUI MALIKA

N° étudiant : 15001248
BADDA ADIL

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 17005364

Note (+ PJ)
BADDAZI FATIMA EZZAHRA Résultat
N° étudiant : 17000371
BADI MOHAMED

N° étudiant : 16003062
BADR ELQADMIRI SAAD

N° étudiant : 17002895
BADR MOHAMED

N° étudiant : 17001051
BADR NOUHAILA

N° étudiant : 17001062
BADR SOUHAILA

N° étudiant : 17005311
BADRENNJOUM RAJAA

N° étudiant : 16002562
BADRI ELMEHDI

N° étudiant : 16003892
BADRI MOURAD

N° étudiant : 13425113
BAFAS AMAL

N° étudiant : 17001206
BAGDAD ASSMAA

N° étudiant : 17004757
BAGDAD LAILA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
13

Ado / 20
13

V
14

V
14

V
8

V
8

RAT
7

RAT
7

RAT
12

RAT
12

V
14

V
14

V
15

V
15

V
11

V
11

V
8

V
8

RAT
11

RAT
11

V
13

V
13

Note (+ PJ)
Résultat

V
7

V
7

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

RAT
6

RAT
6

RAT
12

RAT
12

V

V

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 09/01/2019
Page: 23

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 12100691
BAGHDAD ISMAIL

N° étudiant : 15002047
BAGHRAR ABDELGHANI

N° étudiant : 15002495
BAGHZALI HAMZA

N° étudiant : 14001792
BAGUTAOUI AZIZ

N° étudiant : 15004783
BAHARI FATIMA ZAHRA

N° étudiant : 16003980
BAHAT RACHIDA

N° étudiant : 11001929
BAHAT SALAHEDDINE

N° étudiant : 14000989
BAHBAH MOHAMED

N° étudiant : 17004647
BAHHAR FATIMAZAHRA

N° étudiant : 17001528
BAHHAR MARYEM

N° étudiant : 17000454
BAHIJ FATIMA

N° étudiant : 14003399
BAHIR KHDAIJJA

N° étudiant : 17002671
BAHJA MOUAD

N° étudiant : 15002837
BAHLOUL NOUHAILA

N° étudiant : 16002072
BAHLOULI MAROUA

N° étudiant : 15001363
BAHRAOUI KHALID

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20

Ado / 20

RAT
4

RAT
4

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

RAT
8

RAT
8

RAT
6

RAT
6

RAT
11

RAT
11

V
8

V
8

RAT
13

RAT
13

V

V

RAT
8

RAT
8

RAT

RAT

RAT
11

RAT
11

V

V

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 09/01/2019
Page: 24

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 14001569
BAHRAOUI NOURA

N° étudiant : 17003716
BAHRAOUI RADOINE

N° étudiant : 13421558
BAHRI ABDESSEMED

N° étudiant : 15001864
BAHRI KAMAL

N° étudiant : 17000341
BAHRI MERYEM

N° étudiant : 17000986
BAHRI MOHAMED

N° étudiant : 17001010
BAHRI SOUHAILA

N° étudiant : 17000978
BAHRI YOUSSEF

N° étudiant : 17000996
BAHRI ZINEB

N° étudiant : 16002433
BAHSINE AYYOUB

N° étudiant : 17001036
BAHY MAROUANE

N° étudiant : 17001446
BAHYAOUI IMANE

N° étudiant : 14003499
BAHYOUNE MOHAMED

N° étudiant : 17003289
BAIADA ZAKARIA

N° étudiant : 17003405
BAID EL MAHDI

N° étudiant : 17000460
BAIDANE SAMIRA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20

Ado / 20

RAT
8

RAT
8

RAT

RAT

RAT

RAT

RAT
13

RAT
13

V
7

V
7

RAT
10

RAT
10

V
11

V
11

V
11

V
11

V
8

V
8

RAT
8

RAT
8

RAT
8

RAT
8

RAT
12

RAT
12

V
8

V
8

RAT
12

RAT
12

V

V

RAT

RAT

Date: 09/01/2019
Page: 25

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 14003353
BAIDEK ABDELHAKIM

N° étudiant : 17002409
BAIDOURI NABILA

N° étudiant : 16001472
BAIJI SOUFIANE

N° étudiant : 16003545
BAILIL MARYAM

N° étudiant : 17000968
BAITAR NOUHAILA

N° étudiant : 15002388
BAJADI RADOUANE

N° étudiant : 16006394
BAJARJI HAJAR

N° étudiant : 14003516
BAJJAJI EL MEHDI

N° étudiant : 16003507
BAKAL FOUZIA

N° étudiant : 17003048
BAKAR MAROUANE

N° étudiant : 16003570
BAKASS YOUSSEF

N° étudiant : 16001418
BAKHANE YASSINE

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 13422331
BAKKAR ABDELJABBAR

N° étudiant : 17001281
BAKKAR FIRDAOUSSE

Ado / 20

Ado / 20

RAT
7

RAT
7

RAT

RAT

RAT

RAT

RAT
1

RAT
1

RAT

RAT

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

RAT
14

RAT
14

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

V
8

V
8

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

RAT
11

RAT
11

V
15

V
15

V

V

RAT
13

RAT
13

V

V

Note (+ PJ)
Résultat

Note (+ PJ)
BAKHTAOUI SALAH-EDDINE Résultat
BAKKACHI MOHAMED

Action
Administrative

Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 17002508
N° étudiant : 17006207

Résultat

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 09/01/2019
Page: 26

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17003737
BAKKAR HAMZA

N° étudiant : 17005526
BAKOUCH BADR

N° étudiant : 13420059
BAKRAOUI AMINE

N° étudiant : 14001563
BAKRAOUI HAMID

N° étudiant : 13421859
BAKRI BOUAZZA

N° étudiant : 17002096
BAKRI BOUAZZA

N° étudiant : 13423915
BALAGHY FATIHA

N° étudiant : 17001348
BALIGH IHSSAN

N° étudiant : 17001283
BALIH ABDELILLAH

N° étudiant : 11004666
BALLA HAMDI

N° étudiant : 17003223
BANA YOUSSEF

N° étudiant : 16003997
BANAN MOUHCINE

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
11

Ado / 20
11

V
8

V
8

RAT

RAT

RAT
12

RAT
12

V

V

RAT
10

RAT
10

V

V

RAT
14

RAT
14

V
15

V
15

V
14

V
14

V
11

V
11

V
10

V
10

V

V

RAT

RAT

RAT

RAT

RAT
11

RAT
11

V

V

N° étudiant : 15001698

Note (+ PJ)
BANANI FATIMA-EZ-ZAHRA Résultat
N° étudiant : 16003072
BANNANY ATIKA

N° étudiant : 17003487
BANNI BRAHIM

N° étudiant : 17003135
BANNOUR RACHID

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 09/01/2019
Page: 27

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 16001066
BARAKAT IBTISSAME

N° étudiant : 15002867
BARAKAT LATIFA

N° étudiant : 12100762
BARBACH MOHAMED

N° étudiant : 15004749
BARBRI YASSINE

N° étudiant : 15001432
BARHANI ISSAM

N° étudiant : 16004688
BARHOUMI MOHAMED

N° étudiant : 17001090
BARI SAADIA

N° étudiant : 15002713
BARIRI MERYEM

N° étudiant : 17002366
BARIZ SOUMIA

N° étudiant : 14001971
BARKI MOUNA

N° étudiant : 13421881
BARKOUK ABDELAZIZ

N° étudiant : 15002392
BARKOUNE MARYAM

N° étudiant : 16004076
BARMAKI ISMAIL

N° étudiant : 16003026
BARMAKI MAROUANE

N° étudiant : 17000610
BAROUD SOUFYANE

N° étudiant : 17002389
BAROUK HAMZA

Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
13

Ado / 20
13

V

V

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

RAT
3

RAT
3

RAT
10

RAT
10

V
10

V
10

V
10

V
10

V
13

V
13

V

V

RAT

RAT

RAT
0

RAT
0

RAT

RAT

RAT
12

RAT
12

V
15

V
15

V
8

V
8

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 09/01/2019
Page: 28

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17002741
BARRADI HAJAR

N° étudiant : 17003337
BARTOUZ ABDELKBIR

N° étudiant : 16004412
BARZIIZ MOHAMED

N° étudiant : 17004843
BASRAOUI DONYA

N° étudiant : 11002396
BASRAOUI MARYEM

N° étudiant : 17004380
BASRY MERIEM

N° étudiant : 17005192
BASRY MOUNIR

N° étudiant : 15002372
BASSAILI MARIEM

N° étudiant : 12103704
BASSAILI NAWAL

N° étudiant : 17001163
BASSAM HAJAR

N° étudiant : 17000796
BASSBASSI NEZHA

N° étudiant : 15002838
BASSIL SOUKAINA

N° étudiant : 17003046
BASSO HICHAM

N° étudiant : 15002011
BATAN ABDELHADI

N° étudiant : 17004181
BATAN BOUCHAIB

N° étudiant : 17001417
BATAN MUSTAPHA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
7

Ado / 20
7

RAT

RAT

RAT
6

RAT
6

RAT
8

RAT
8

RAT
11

RAT
11

V
12

V
12

V
6

V
6

RAT
8

RAT
8

RAT

RAT

RAT
13

RAT
13

V
10

V
10

V

V

RAT
12

RAT
12

V
12

V
12

V
12

V
12

V
12

V
12

V

V

Date: 09/01/2019
Page: 29

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17003670
BATAN OMAR

N° étudiant : 17001127
BATCHI KAOUTER

N° étudiant : 17002621
BATI HASSAN

N° étudiant : 17000427
BATI MARYEM

N° étudiant : 17002801
BAYA ZAKARIYAE

N° étudiant : 16001509
BAYAD BADR

N° étudiant : 13421244
BAYAD HANANE

N° étudiant : 17002462
BAYCHOTI HAJJAJ

N° étudiant : 17000444
BAYDAR KHADIJA

N° étudiant : 16003288
BAYOUD AICHA

N° étudiant : 16003998
BAYTARI RHIZLANE

N° étudiant : 17002102
BAZAKH IMANE

N° étudiant : 16001496
BAZRAIB HAMID

N° étudiant : 13001419
BCHIR INTISSAR

N° étudiant : 17002784
BEAOUISS ILIASS

N° étudiant : 17002640
BECHAR ELHOUCINE

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
8

Ado / 20
8

RAT

RAT

RAT
7

RAT
7

RAT
12

RAT
12

Note (+ PJ)
Résultat

V
7

V
7

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

RAT
12

RAT
12

V
13

V
13

V

V

RAT
13

RAT
13

V
13

V
13

V

V

RAT

RAT

RAT
14

RAT
14

V
10

V
10

V

V

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 09/01/2019
Page: 30

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17000423
BECHARI RAJAA

N° étudiant : 17002159
BEDDA KHADIJA

N° étudiant : 17004552
BEDOUI SIHAM

N° étudiant : 17000730
BEKKAL RIDA

N° étudiant : 17002269
BEKKAOUI ADEL

N° étudiant : 17000825
BEKRAOUI RIM

N° étudiant : 15002681
BEKRI KHALID

N° étudiant : 15001736
BEL BAHLOUL YOUSSEF

N° étudiant : 12102293
BEL BOUKHARI EL MEHDI

N° étudiant : 17001314
BEL FEKKAK OMAR

N° étudiant : 15004048
BEL HAIMEUR AYOUB

N° étudiant : 14002719
BEL HIMDYA AYOUB

N° étudiant : 16002776
BEL KACEMI MERIEM

N° étudiant : 16005457
BEL-LAFROUH RAJAA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
12

Ado / 20
12

V
12

V
12

V
16

V
16

V
13

V
13

V
15

V
15

V
12

V
12

V

V

RAT

RAT

RAT
8

RAT
8

RAT
12

RAT
12

V

V

RAT

RAT

RAT
8

RAT
8

RAT

RAT

RAT

RAT

RAT
12

RAT
12

V

V

N° étudiant : 17003002

Note (+ PJ)
BELAAROUSSI ABDELKHALERésultat
N° étudiant : 14000890
BELABDI MOHAMED

Note (+ PJ)
Résultat

Date: 09/01/2019
Page: 31

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 14003040
BELABDIA EL MAHDI

N° étudiant : 17003228
BELAHCEN ZAHRA

N° étudiant : 17005325
BELAHFIDIA MILOUD

N° étudiant : 17000574
BELAHSEN SAMIRA

N° étudiant : 17004589
BELAISSAOUI AWATIF

N° étudiant : 17004936
BELAKBIR ABDERRAZZAQ

N° étudiant : 17001225
BELAMAGBI KHADIJA

N° étudiant : 17003413
BELAMLYA ABDELKADER

N° étudiant : 15000754
BELAMRI SOUKAINA

N° étudiant : 12155497
BELARBI SAMIR

N° étudiant : 17003205
BELARRICHI KHADIJA

N° étudiant : 14000551
BELASRYA ADNANE

N° étudiant : 17003039
BELATI ABDELAZIZ

N° étudiant : 16003108
BELAZRI SOUKAINA

N° étudiant : 17000767
BELBAYED MILOUD

N° étudiant : 17003753
BELCAIDA MOHAMED

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20

Ado / 20

RAT
7

RAT
7

RAT
16

RAT
16

V
14

V
14

V
6

V
6

RAT
11

RAT
11

V
12

V
12

V
4

V
4

RAT

RAT

RAT
12

RAT
12

V
12

V
12

V

V

RAT
0

RAT
0

RAT

RAT

RAT
10

RAT
10

V
12

V
12

V

V

Date: 09/01/2019
Page: 32

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17000403
BELEMAIZI JAWAD

N° étudiant : 13420461
BELFAKIR HANANE

N° étudiant : 17002971
BELGADDAR LAHSSEN

N° étudiant : 17002778
BELGAUT YASSMINE

N° étudiant : 10001598
BELGHAITI FOUZIA

N° étudiant : 15002396
BELGHAZI SAMIRA

N° étudiant : 17001444
BELGHIT YOUSSEF

N° étudiant : 16003458
BELGRAOUI BOUCHRA

N° étudiant : 17002596
BELGUEZZAR ADIL

N° étudiant : 17000586
BELHABRA ZOHAIR

N° étudiant : 15001920
BELHACHMI MEHDI

N° étudiant : 15004833
BELHADI ABD ELRHANI

N° étudiant : 17000775
BELHAMRA ADNANE

N° étudiant : 17003128
BELHAMRA AISSA

N° étudiant : 17000828
BELHAMRA ASMAA

N° étudiant : 17000737
BELHAMRA HANANE

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
14

Ado / 20
14

V

V

RAT
8

RAT
8

RAT
14

RAT
14

V

V

RAT

RAT

RAT
12

RAT
12

V
6

V
6

RAT
8

RAT
8

RAT
10

RAT
10

V

V

RAT
12

RAT
12

V
10

V
10

V

V

RAT

RAT

RAT
11

RAT
11

V

V

Date: 09/01/2019
Page: 33

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17005461
BELHAMRA RIDA

N° étudiant : 15000058
BELHAMRA SALAH

N° étudiant : 12103435
BELHAOUZI HAKIMA

N° étudiant : 17004714
BELHARRAR YOUSSEF

N° étudiant : 15002653
BELHOUARI WASSIM

N° étudiant : 17000492
BELICH SAMIRA

N° étudiant : 16002457
BELKAHLA ABDELMAJID

N° étudiant : 15001145
BELKHAOUAD ANOUAR

N° étudiant : 16004113
BELKOUCHIA NAJAT

N° étudiant : 17002796
BELLA ABDELKARIM

N° étudiant : 17004689
BELLAHFID KAWTAR

N° étudiant : 17005304
BELLAHFID NADIA

N° étudiant : 17004881
BELLAOUI LAHCEN

N° étudiant : 15002042
BELLYAMANI WIAM

N° étudiant : 16002271
BELMAAZIA SOUAD

N° étudiant : 13424779
BELMEJDOUL RKIA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20

Ado / 20

RAT
16

RAT
16

V

V

RAT
7

RAT
7

RAT
8

RAT
8

RAT
11

RAT
11

V

V

RAT

RAT

RAT
10

RAT
10

V
12

V
12

V
6

V
6

RAT
5

RAT
5

RAT
10

RAT
10

V
8

V
8

RAT
11

RAT
11

V

V

RAT

RAT

Date: 09/01/2019
Page: 34

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17004145
BELMHAOUAL NAJAT

N° étudiant : 13419771
BELMIR AYOUB

N° étudiant : 17002831
BELMIR SALAH ED-DINE

N° étudiant : 16003163
BELMOUDDEN OUMAIMA

N° étudiant : 12103616
BELOUADANE HASSAN

N° étudiant : 17004480
BELOUADDANE SALMA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 17004296

Note (+ PJ)
BELOUADOUDI FATIMA ZAHRRésultat
N° étudiant : 13424387
BELYMAM HIND

N° étudiant : 13424599
BEN BAGHDAD KHALID

N° étudiant : 17004945
BEN CHERIF YACIN

N° étudiant : 15002930
BEN CHOUAT SOUFIAN

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 17002766

Note (+ PJ)
BEN DAMKILA JAMAL EDDIN Résultat
N° étudiant : 17003484
BEN DOUCH EL MEHDI

Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 17001157

Note (+ PJ)
BEN EL HAMDAOUIA MILOUD Résultat
N° étudiant : 16003923
BEN HARAGA ISMAIL

N° étudiant : 15004731
BEN HARAGA JAWAD

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
6

Ado / 20
6

RAT
6

RAT
6

RAT
15

RAT
15

V
12

V
12

V

V

RAT
10

RAT
10

V
6

V
6

RAT

RAT

RAT

RAT

RAT
7

RAT
7

RAT

RAT

RAT
8

RAT
8

RAT
5

RAT
5

RAT
10

RAT
10

V

V

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Date: 09/01/2019
Page: 35

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 16005459
BEN HMDYA MOHAMED

N° étudiant : 17002268
BEN MAIZI MOHAMED

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 17000966

Note (+ PJ)
BEN MAKHLOUF MOHAMED Résultat
N° étudiant : 17002954
BEN MBAREK NABIL

Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20

Ado / 20

RAT
11

RAT
11

V
14

V
14

V
10

V
10

V

V

RAT

RAT

RAT
3

RAT
3

RAT
10

RAT
10

V
8

V
8

RAT

RAT

RAT
10

RAT
10

V
7

V
7

RAT
0

RAT
0

RAT

RAT

RAT
8

RAT
8

RAT
15

RAT
15

V

V

N° étudiant : 15002269

Note (+ PJ)
BEN MESSAOUD SOUKAINA Résultat
N° étudiant : 15000436

Note (+ PJ)
BEN RABAH ABDERRAZAK Résultat
N° étudiant : 17004772

Note (+ PJ)
BEN SAKEUR ABDERRAHIM Résultat
N° étudiant : 16003717
BEN SGHIR SOUMIA

N° étudiant : 17003061
BEN TAIB MARYEM

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 17003618

Note (+ PJ)
BEN ZEROUALA MOHAMED Résultat
N° étudiant : 17004780
BEN ZOHRA IBTISSAM

N° étudiant : 17001490
BEN ZOHRA LAILA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 16001845

Note (+ PJ)
BEN-ALI FATIMA EZ-ZAHRA Résultat
N° étudiant : 14003428
BEN-BAHA MOHAMED

N° étudiant : 16001508
BEN-BSAILA OMAR

N° étudiant : 17001315
BEN-CHEKH NEZHA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 09/01/2019
Page: 36

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17004456
BEN-EL-AOUJA YOUSSEF

Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 17004650

Note (+ PJ)
BEN-KARROUMIA ABD-ELAZ Résultat
N° étudiant : 16001748
BENAGUIDA YASSINE

N° étudiant : 16001812
BENAIDA HAYAT

N° étudiant : 15000936
BENAIDA NABIL

N° étudiant : 16002217
BENALI RADOUANE

N° étudiant : 16004348
BENALLAL MOHAMMED

N° étudiant : 17003615
BENAMER BOUCHAIB

N° étudiant : 17002325
BENARBIA YOUSSEF

N° étudiant : 17000756
BENAYADA HAFIDA

N° étudiant : 13424626
BENAZZOUZ MUSTAPHA

N° étudiant : 15001722
BENBERRADA MUSTAPHA

N° étudiant : 17001506
BENCHAGRA KHADIJA

N° étudiant : 17000888

Ado / 20
7

Ado / 20
7

RAT
8

RAT
8

RAT

RAT

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

RAT
11

RAT
11

V
10

V
10

V
10

V
10

V
10

V
10

V
7

V
7

RAT
11

RAT
11

V
8

V
8

RAT

RAT

RAT
7

RAT
7

RAT

RAT

RAT
13

RAT
13

V

V

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Note (+ PJ)
BENAZZOUZ ABDELKHALE Résultat
BENAZZOUZ AYOUB

Action
Administrative

Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 16003670
N° étudiant : 17000451

Résultat

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Note (+ PJ)
BENCHAOUI FATIMA-EZZAHRRésultat

Date: 09/01/2019
Page: 37

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17005524
BENCHEKH ABDELILAH

N° étudiant : 17002899
BENCHELH NAJWA

N° étudiant : 14001820
BENCHERIFI SAMIRA

N° étudiant : 17004314
BENCHNINA ABDELFATEH

N° étudiant : 17004254
BENCHORFI MARYAME

N° étudiant : 13423027
BENDAMIA TAHAR

N° étudiant : 17004708
BENDAOUD SOUKAINA

N° étudiant : 17002600
BENDAOUDIA SABAH

N° étudiant : 16004064
BENDARKAOUI AYOUB

N° étudiant : 16002187
BENDHAIBA EL MOKHTAR

N° étudiant : 12103892
BENDOUM RACHID

N° étudiant : 17002745
BENDYA KALTOUM

N° étudiant : 17001396
BENELAOUJA AYOUB

N° étudiant : 17000383
BENELHAJ YOUSSEF

N° étudiant : 17000670
BENELHAMRI LATIFA

N° étudiant : 17000691
BENELKADDAF MOUSSA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
14

Ado / 20
14

V
15

V
15

V
7

V
7

RAT
14

RAT
14

V
13

V
13

V

V

RAT
10

RAT
10

V
14

V
14

V
12

V
12

V
14

V
14

V

V

RAT
13

RAT
13

V
7

V
7

RAT
15

RAT
15

V
10

V
10

V
8

V
8

RAT

RAT

Date: 09/01/2019
Page: 38

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17002946

Note (+ PJ)
BENGHAZI AKHLAKI ABDER Résultat
N° étudiant : 16001647
BENHAISS YASSINE

N° étudiant : 17003140
BENHAMMOU SANA

N° étudiant : 17006904
BENJAAFAR MOHAMED

N° étudiant : 15004475
BENJAMEA HAMZA

N° étudiant : 17003713
BENJEBLI AYOUB

N° étudiant : 16003469
BENJELLOUN JAMAL

N° étudiant : 12101509
BENJHOUD ANASS

N° étudiant : 11002749
BENJOHRA NEJOUA

N° étudiant : 15004272
BENJOHRA SOUAD

N° étudiant : 17002522
BENJRAD AYYOUB

N° étudiant : 17004468
BENKACHCHA IMANE

N° étudiant : 17002567
BENKADDOUR OUMAIMA

N° étudiant : 17000791
BENKHITI SOUMIA

N° étudiant : 10001931
BENLAARIBIA YOUNESS

N° étudiant : 15001671
BENLAHBIL ILHAM

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
10

Ado / 20
10

V
13

V
13

V
14

V
14

V
14

V
14

V
11

V
11

V
11

V
11

V

V

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

RAT
8

RAT
8

RAT
13

RAT
13

V
8

V
8

RAT
8

RAT
8

RAT
11

RAT
11

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

V

V

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Date: 09/01/2019
Page: 39

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17001492
BENLAHBIL IMAN

Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20

Ado / 20

RAT

RAT

RAT
12

RAT
12

V

V

RAT
15

RAT
15

V
12

V
12

V
8

V
8

RAT
4

RAT
4

RAT
12

RAT
12

V

V

RAT
15

RAT
15

N° étudiant : 14003577

Note (+ PJ)
BENLAHCENE ABDELGHANI Résultat
N° étudiant : 17000749

Note (+ PJ)
BENLAMMOU SALAH EDDIN Résultat
N° étudiant : 16002613
BENLAMOUINI HAJAR

N° étudiant : 17000392
BENLCAID ADIL

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 17003390

Note (+ PJ)
BENMAAZOUZ ABDELLATIF Résultat
N° étudiant : 17005561
BENMAAZOUZ ZINEB

N° étudiant : 16003244
BENMAKHLOUA HIND

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 17002910

Note (+ PJ)
BENMANSOUR ABDELJABA Résultat
N° étudiant : 16003118
BENMANSOUR HAMZA

N° étudiant : 17002659
BENMOUMEN ATIKA

N° étudiant : 12101694
BENMOURAD SOUAD

N° étudiant : 16002766
BENMOUSSA FETTAH

N° étudiant : 14002622
BENNAJJAR MOLOUDA

N° étudiant : 16003530
BENNANI ZAKARIA

N° étudiant : 17000788
BENNASSER FATIMA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

V

V

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

RAT
13

RAT
13

V

V

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 09/01/2019
Page: 40

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17000831
BENNASSER MARYAMA

Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 15002302

Note (+ PJ)
BENNOUR FATIMA EZZAHRA Résultat
N° étudiant : 17000294
BENNOURI BOUCHAIB

N° étudiant : 16002614
BENOUAHI AMINE

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 17001546

Note (+ PJ)
BENOUAZZAG ABDELLATIF Résultat
N° étudiant : 17002869
BENRAFIY SAMIRA

N° étudiant : 10001475
BENRAHHOU AHMED

N° étudiant : 17004286
BENRAIHANE MOHAMMED

N° étudiant : 17004606
BENRGUIG FATIMA

N° étudiant : 17004609
BENSAHRAOUI HAMZA

N° étudiant : 17003161
BENSAIMEK MOHSSEN

N° étudiant : 15005675
BENSALIH ABDELLATIF

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
15

Ado / 20
15

V
10

V
10

V
13

V
13

V
1

V
1

RAT
13

RAT
13

V
8

V
8

RAT
10

RAT
10

V
3

V
3

RAT
13

RAT
13

V
6

V
6

RAT
7

RAT
7

RAT

RAT

RAT

RAT

RAT
10

RAT
10

V

V

RAT
10

RAT
10

V

V

N° étudiant : 17002900

Note (+ PJ)
BENSALTANA ABDERRAZA Résultat
N° étudiant : 17001322
BENSETTI FADOUA

N° étudiant : 15002828
BENSLIMA ISSAME

N° étudiant : 17002125
BENSLIMA OTHMANE

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 09/01/2019
Page: 41

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17000712
BENSOUAL KAOUTAR

N° étudiant : 17000903
BENSOUNA SANAA

N° étudiant : 16002436
BENTABIT FATIMA

N° étudiant : 15001557
BENTALEB AYOUB

N° étudiant : 15005092
BENTAMI NABIL

N° étudiant : 13422896
BENTAMRA HOUNIDA

N° étudiant : 15000828
BENTAYEBI NISRINE

N° étudiant : 17004185
BENTIS DOUNYA

N° étudiant : 17000866
BENTISS GHIZLANE

N° étudiant : 16004007
BENTMOUH MOHAMED

N° étudiant : 13422360
BENTOURKI NORA

N° étudiant : 17001438
BENYAHYA NADIA

N° étudiant : 16003605
BENYAHYA YOUSSEF

N° étudiant : 16004483
BENYAICHE MERYEM

N° étudiant : 16003650
BENYAMNA AYOUB

N° étudiant : 17002149
BENZAHAFE SALAH EDDIN

Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
10

Ado / 20
10

Note (+ PJ)
Résultat

V
8

V
8

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

RAT
11

RAT
11

V
14

V
14

V
11

V
11

V

V

RAT
7

RAT
7

RAT
4

RAT
4

RAT

RAT

RAT

RAT

RAT
12

RAT
12

V

V

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 09/01/2019
Page: 42

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17000736
BENZANZOUN SOUFIANE

N° étudiant : 12101452
BENZAOUIA SALWA

N° étudiant : 15002276
BENZARI FATIMA-ZAHRA

N° étudiant : 17001011
BENZINE MARIAM

N° étudiant : 17003719
BENZITA KHADIJA

N° étudiant : 12102373
BENZITI MOHAMED

N° étudiant : 17000405
BERADI SAADIA

N° étudiant : 15002119
BERBARI SABAH

N° étudiant : 17003361
BERDE CHAIMAA

N° étudiant : 14004250
BERDE HAFSA

N° étudiant : 17000651
BERHIL KHADIJA

N° étudiant : 15000210
BERILA MOHAMMED

N° étudiant : 17002914
BERKAOUI AHMED

N° étudiant : 17005415
BERKHAOUYA TARIK

N° étudiant : 11002642
BERNATI ABDELGHANI

N° étudiant : 15000434
BERNI AHMED

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
15

Ado / 20
15

V

V

RAT
6

RAT
6

RAT
12

RAT
12

V
8

V
8

RAT

RAT

RAT
15

RAT
15

V

V

RAT
11

RAT
11

V

V

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

RAT
8

RAT
8

RAT
8

RAT
8

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Date: 09/01/2019
Page: 43

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17000515
BERRADA AYOUB

N° étudiant : 16003757
BERRADA GOUZI HANAA

N° étudiant : 11003046
BERRADI ANAS

N° étudiant : 17000313
BERRAKHI MAJIDA

N° étudiant : 16002484
BERRAZAM AYOUB

N° étudiant : 17002286
BERRISSOUL MOHCINE

N° étudiant : 12103700
BESSALI ABDELHAK

N° étudiant : 17005166
BESSOUR MOHAMED

N° étudiant : 17004588
BETTACH REDOUANE

N° étudiant : 17006600
BEZTAMI ABDELWAHED

N° étudiant : 17004291
BGHAIBEGH AHMED

N° étudiant : 17000765
BIAR AYYOUB

N° étudiant : 15000328
BIBIL ZAKARIA

N° étudiant : 16003348
BICHARA MOHAMED

N° étudiant : 17000554
BIDDYR FOUAD

N° étudiant : 17002336
BIDEN HASNAA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
12

Ado / 20
12

V
8

V
8

RAT

RAT

RAT
14

RAT
14

V

V

RAT
3

RAT
3

RAT

RAT

RAT
0

RAT
0

RAT
7

RAT
7

RAT

RAT

RAT
16

RAT
16

V
13

V
13

V

V

RAT

RAT

RAT
14

RAT
14

V
15

V
15

V

V

Date: 09/01/2019
Page: 44

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17004489
BILAL ABDELAZIZ

N° étudiant : 17001023
BINJACH HANAA

N° étudiant : 13423389
BIRANI WIDAD

N° étudiant : 17001854
BIRZKIM CHAIMAA

N° étudiant : 12102939
BISSALEM NAZHA

N° étudiant : 16003699
BIY HAMZA

N° étudiant : 17002819
BLAL ADIL

N° étudiant : 15002595
BLIDI KHADIJA

N° étudiant : 17000821
BLILA BOUCHAIB

N° étudiant : 17004200
BOUABDALLI ACHRAF

N° étudiant : 15002480
BOUABIDI MERYAM

N° étudiant : 12101722
BOUABIDI SOUMIA

N° étudiant : 15000282
BOUADEL LAILA

N° étudiant : 17001296
BOUAFI CHAIMAE

N° étudiant : 17005634
BOUALAM ABDESSAMAD

N° étudiant : 17000724
BOUALI SANAA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20

Ado / 20

RAT
15

RAT
15

V

V

RAT
13

RAT
13

V

V

RAT
12

RAT
12

V
15

V
15

V

V

RAT
11

RAT
11

V
14

V
14

V

V

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

RAT
14

RAT
14

V
6

V
6

RAT
8

RAT
8

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 09/01/2019
Page: 45

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
8

Ado / 20
8

RAT
14

RAT
14

V
15

V
15

V

V

RAT
12

RAT
12

V

V

RAT
8

RAT
8

RAT

RAT

RAT

RAT

RAT
15

RAT
15

V
13

V
13

N° étudiant : 17004300

V
12

V
12

N° étudiant : 17003432

V
12

V
12

V

V

RAT
13

RAT
13

V
14

V
14

V

V

Identification des étudiants

N° étudiant : 17002792
BOUAMIRA IMANE

N° étudiant : 17002733
BOUAMIRA MEHDI

N° étudiant : 17000885
BOUANANA HANANE

N° étudiant : 14001097
BOUAOUDA ELMEHDI

N° étudiant : 17000622
BOUBRAINE NADIA

N° étudiant : 16003269
BOUBRAL MOUAD

N° étudiant : 17000746
BOUCHAALA YOUSSEF

N° étudiant : 13001317
BOUCHAB MOHAMED

N° étudiant : 12102554
BOUCHAKOUR MINA

N° étudiant : 17002334
BOUCHANE HALIMA

N° étudiant : 17003505
BOUCHARI ADIL

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Note (+ PJ)
BOUCHEMMAMA CHAYMAE Résultat
Note (+ PJ)
BOUCHEMMAMA MOHAMME Résultat
N° étudiant : 16002737
BOUCHOUITINA BOCHRA

N° étudiant : 16001409
BOUCHRAK ABDELKABIR

N° étudiant : 17002287
BOUCHRIK ZINEB

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 09/01/2019
Page: 46

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17005003
BOUCHRIT SALIMA

N° étudiant : 13421961
BOUCHTAOUI MOHAMMED

N° étudiant : 17002437
BOUDAD KHAMISS

N° étudiant : 17004889
BOUDAD OTMANE

N° étudiant : 17001359
BOUDANJAL SOUFIANE

N° étudiant : 17002353
BOUDAR NOUREDDINE

N° étudiant : 17006557
BOUDARJA IMANE

N° étudiant : 17003930
BOUDIA ABDELLAH

N° étudiant : 17002750
BOUDRAA ANAS

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 17000508

Note (+ PJ)
BOUDRAA MOHAMED AMIN Résultat
N° étudiant : 16003807
BOUFOUS CHAIMAE

N° étudiant : 17002243
BOUFRANE SOUKAINA

N° étudiant : 14001461
BOUGADER NABIL

N° étudiant : 17003832
BOUGADER SOUFIANE

N° étudiant : 17004657
BOUGATAYA SAID

N° étudiant : 14002660
BOUGHABA LOUBNA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
11

Ado / 20
11

V

V

RAT
8

RAT
8

RAT
9

RAT
9

RAT
5

RAT
5

RAT
11

RAT
11

V
6

V
6

RAT
4

RAT
4

RAT
12

RAT
12

V
13

V
13

V
8

V
8

RAT
14

RAT
14

V

V

RAT
12

RAT
12

V

V

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Note (+ PJ)
Résultat

RAT

RAT

Date: 09/01/2019
Page: 47

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17005430
BOUGHARGA KHALIL

Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 16001905

Note (+ PJ)
BOUGHARGA MOHAMMED S Résultat
N° étudiant : 17001003
BOUGRAOUE YASSINE

N° étudiant : 17003818
BOUHACHEM HAJAR

N° étudiant : 16005502
BOUHAIK SOUFIANE

N° étudiant : 17004244
BOUHAJA AYOUB

N° étudiant : 16002799
BOUHAJEB MOHAMED

N° étudiant : 17005984
BOUHAMDI MORAD

N° étudiant : 11001066
BOUHAMRIA ABDELJALIL

N° étudiant : 17001304
BOUHANK NOHAILA

N° étudiant : 15000400
BOUHCINE BENHAMMOU

N° étudiant : 14001772
BOUHFRA ABDELLATIF

N° étudiant : 17002201
BOUJIM LAILA

N° étudiant : 16005533
BOUJLIFA NAJLAA

N° étudiant : 15003500
BOUJNANE NOUREDDINE

N° étudiant : 17002928
BOUKARMA MOUAD

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20
12

Ado / 20
12

V
12

V
12

V
9

V
9

RAT
12

RAT
12

V
7

V
7

RAT

RAT

RAT
9

RAT
9

RAT
9

RAT
9

RAT

RAT

RAT
9

RAT
9

RAT

RAT

RAT
7

RAT
7

RAT
12

RAT
12

V

V

RAT

RAT

RAT
7

RAT
7

RAT

RAT

Date: 09/01/2019
Page: 48

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFTA2340 Action Administrative

Session 1

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFTA2340

Identification des étudiants

N° étudiant : 17000476
BOUKAROU IMANE

N° étudiant : 17000652
BOUKAT FARID

N° étudiant : 17001328
BOUKHARI MERYEM

N° étudiant : 16002243
BOUKHDADA RACHIDA

N° étudiant : 11001610
BOUKHLAL MOHAMED

N° étudiant : 16001917
BOUKHLIFI AYOUB

N° étudiant : 16001655
BOUKHRISSI OUMAIMA

N° étudiant : 17004333
BOUKOUTTY FATIHA

N° étudiant : 17001310
BOULARAS YOUNESS

N° étudiant : 17000318
BOULATARSS JAWAD

N° étudiant : 14002310
BOULGHOUM SAID

N° étudiant : 15000931
BOULIANI MOHAMED

N° étudiant : 17000459
BOULKHIR ZINEB

N° étudiant : 17001426
BOULLI AHMED

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

Action
Administrative

Ado / 20

Ado / 20

RAT
13

RAT
13

V
5

V
5

RAT
3

RAT
3

RAT

RAT

RAT
6

RAT
6

RAT

RAT

RAT
6

RAT
6

RAT
10

RAT
10

V
13

V
13

V
4

V
4

RAT
5

RAT
5

RAT
14

RAT
14

V
12

V
12

V

V

RAT
6

RAT
6

RAT

RAT

N° étudiant : 13421670

Note (+ PJ)
BOUMAHRACHI ABDERRAHI Résultat
N° étudiant : 17004664
BOUMAHRACHI MINA

Note (+ PJ)
Résultat

Date: 09/01/2019
Page: 49
Télécharger le fichier (PDF)

النشاط الاداري.pdf (PDF, 1.1 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


2
fichier pdf sans nom 7
action administrative
action administrative rectif
pv s6 ratt
semestre 5 economie 2018 2019

Sur le même sujet..