nazar duasi .pdf


Nom original: nazar_duasi.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Writer / OpenOffice 4.1.4, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 27/02/2019 à 12:07, depuis l'adresse IP 88.253.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 87 fois.
Taille du document: 57 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)


Aperçu du document


Nazar Duası Okunuşu Anlamı Nedir ?
Nazar değmesi veya göz değmesine karşı okunacak bazı dualar vardır. İnsanların nazara karşı
korunmak için tedbir amaçlı Allah’ın (c.c.) Kelamı Kur’an’dan okudukları bazı ayet ver sureler
bulunmaktadır.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) nazar karşısında nazardan korunmak için bazı dua ve
surelerden bahsetmiştir. Onun bu beyanınıEbû Said el-Hudrî (r.a.) şöyle rivayet etmektedir;
Okunuşu "Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin
lammeh."
Türkçesi "Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine
Allah'a sığınırım."
Nazar Duası
Nazar için şu dua da okunur:
Okunuşu:“Bismillahi Allahümme ezhib harrahâ ve berdehâ ve habesehâ.”
Meali:Allah’ın adıyla. Allah’ım, şunun gözünün hararetini soğukluğunu ve çürütmesini tamamen
yok et, önle.
Sonra okuduğu kişiye, “Kum bi iznillâhi Taalâ” (Allah Taalânın izniyle hemen kalk!) denir.
Bu dua da nazar değmesine karşı okunur:
Okunuşu:“Uîzükümâ bikelimatittâmmeti min külli şeytânin ve hâmmetin ve min külli aynin
lâmmetin.”
Meali:İkiniz için de (Hasan ve Hüseyin) bütün şeytanların, zehirli mahlûkatın ve nazarı isabet eden
kötü gözden (göz değmesinden) Allah Taalânın noksansız kelimelerine sığınırım.”
Hz. Cebrail’in Hz. Muhammed’e okuduğu dua
Okunuşu:“Bismillahi erkîke vallâhu yeşfîke min külli dâin ye’tîke min şerrinneffâsâti fil ukadi ve
min şerri hâsidin izâ hasede.
Meali: Allahu Taalânın ismiyle, seni muhafaza ederim, Allahü Taalâ, sana gelen her türlü
hastalıktan, düğümlere üfleyenlerin (büyücülerin) şerrinden ve hasetçinin haset etmek istediğinde
şerrinden seni korusun, sana şifalar versin.
Peygamberimiz (asm) Hz. Ebu Hureyre’ye (r.a) hitaben şöyle buyurdu:
Okunuşu:“Elâ erkîke bi rukyetin rekânî bihâ cibrîlü tekûlu: Bismillâhi-terkî bihâ selâse merrâtin.”
Meali:Yâ Ebu Hüreyre! Cebrail’in okuyup ta beni koruduğu bir duayı sana bildireyim mi? Şöyle
dersin: Allahü Tealânın ismiyle, seni muhafaza ederim. Allahü Tealâ, sana gelen her türlü
hastalıktan, düğümlere üfleyenlerin (büyücüler) şerrinden ve hasetçinin haset etmesindeki şerrinden
seni korusun, sana şifalar versin.


Aperçu du document nazar_duasi.pdf - page 1/1

Documents similaires


nazarduasi
abecedaire sur l islam
the true islam
le statut juridiques des gens de notre epoque presente
hadeth n 2
preuves cavaliere


Sur le même sujet..