Catalogue Cat Bird SmallAnimal Aquarium Terrarium Pond 2018 .pdfNom original: Catalogue_Cat_Bird_SmallAnimal_Aquarium_Terrarium_Pond_2018.pdf

Ce document au format PDF 1.7 a été généré par Adobe InDesign CC 13.0 (Macintosh) / Adobe PDF Library 15.0, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/03/2019 à 21:34, depuis l'adresse IP 90.45.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 193 fois.
Taille du document: 130 Mo (1207 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Catalogue

Go to Index

DOG
CAT
BIRD
SMALL ANIMAL
AQUARIUM
TERRARIUM
POND

Go to Index

We care about pets!

Go to Index

With your pet in mind
We believe it’s our global mission to offer pets
what they deserve: proper care and a warm
resting place!
We have over forty-five years of experience
in the pet industry and a wide assortment of
8500 products. Each day we provide a diversity
of products adapted to each pet, with a lot of
devotion and expertise. The complete logistics
service and handling of the orders is organized
from our office in Belgium. This way our products
can quickly and accurately find their way to the
pets in more than 45 countries. In addition at
Flamingo, we attach great importance to the
daily contact with our clients. We support with
product information and we are able to help advise
professionally on shop fittings and merchandising
too. In order to ensure that each animal gets what
it needs, all of our products are provided with clear,
consumer oriented information in eight languages.
Our Purchasing Team visit suppliers all over the
world and attend important trade fairs so that they
can follow the market developments and trends
closely. This way we will grow our assortment
adapted to each pet with a lot of pleasure and
devotion to enhance the bond between pet and owner.

Stay up to date
You can find our whole assortment online on www.flamingo.be. That way you can always keep yourself
informed about the newest products and latest updates. You can order online via our webshop.

Contact

Sales & after sales

Flamingo Pet Products nv
Hagelberg 14
2440 Geel
Belgium
RPR Turnhout 0667.725.729
Tel: +32 (0) 14 242 100
Fax: +32 (0) 14 22 52 99
info@flamingo.be

Belgium/Luxemburg
+32 (0) 14 242 126
info@flamingo.be

France
+32 (0) 14 242 220
info@flamingo.be

The Netherlands
+32 (0) 14 242 111
info@flamingo.be

Germany
+32 (0) 14 242 222
info@flamingo.be
Export
+32 (0) 14 242 128
export@flamingo.be

In case of orders by phone and/or fax, you are kindly requested to use as many article numbers as possible.
Nothing from the present catalogue may be copied and/or multiplied without previous permission in writing
by Flamingo Pet Products nv • Our general sales terms are available upon request and on our website.
Flamingo Pet Products nv reserves the right to alter the assortment without previous notice • Colours and size
of products may differ from data as published.

Go to Index

Met uw huisdier in gedachten
Wij voelen het als onze missie om wereldwijd
huisdieren te bieden waar ze recht op hebben:
een goede verzorging en een warm nest!
Met meer dan vijfenveertig jaar ervaring in de
dierenbranche en een assortiment van 8.500
producten brengen wij dagelijks met veel
toewijding en expertise een grote diversiteit aan
producten op maat van ieder huisdier.
De complete logistieke service en afhandeling van
de bestellingen wordt vanuit onze vestiging in
België georganiseerd. Zo vinden onze producten
snel en accuraat hun weg naar huisdieren in meer
dan 45 landen. Daarnaast hechten we bij Flamingo
veel waarde aan het dagelijks contact met onze
klanten. Wij ondersteunen met productinformatie en
adviseren graag waar nodig bij de winkelinrichting.
Om ervoor te zorgen dat ieder dier krijgt waar hij
recht op heeft, zijn al onze artikelen voorzien van
duidelijke, consumentgerichte informatie in acht
talen. Inkopers bezoeken wereldwijd leveranciers
en belangrijke beurzen om marktontwikkelingen
en tendensen op de voet te volgen. Zo bouwen
we met veel plezier en toewijding verder aan ons
assortiment op maat van
ieder huisdier.

Blijf up-to-date
U vindt ons volledig assortiment online op www.flamingo.be. Zo bent u steeds op de hoogte van de nieuwste
producten en de laatste updates. Via onze webshop kan u online bestellen.

Contact

Dienst verkoop & dienst na verkoop

Flamingo Pet Products nv
Hagelberg 14
2440 Geel
Belgium
RPR Turnhout 0667.725.729
Tel: +32 (0) 14 242 100
Fax: +32 (0) 14 22 52 99
info@flamingo.be

België/Luxemburg
+32 (0) 14 242 126
info@flamingo.be

Frankrijk
+32 (0) 14 242 220
info@flamingo.be

Nederland
+32 (0) 14 242 111
info@flamingo.be

Duitsland
+32 (0) 14 242 222
info@flamingo.be
Export
+32 (0) 14 242 128
export@flamingo.be

Gelieve bij telefonische en/of faxbestellingen zoveel mogelijk artikelnummers te gebruiken • Niets uit deze
catalogus mag gekopieerd en/of vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Flamingo Pet Products nv • De algemene aankoopvoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar en via onze
website • Flamingo Pet Products nv houdt zich het recht voor het assortiment te wijzigen zonder voorafgaande
verwittiging • Kleuren en afmetingen van producten kunnen afwijkingen hebben t.o.v. de gepubliceerde gegevens.

Go to Index

Avec votre animal de compagnie à l’esprit
Nous croyons qu’il est de notre mission d’offrir aux
animaux domestiques du monde entier ce à quoi ils
ont droit : des soins adéquats et un nid douillet!
Fort de plus de quarante-cinq ans d’expérience
dans le secteur animalier et d’un assortiment de
8.500 produits, nous apportons quotidiennement,
avec beaucoup de dévouement et d’expertise, une
grande diversité de produits adaptés à chaque
animal domestique. Le service logistique complet
et le suivi des commandes sont effectués depuis
notre siège en Belgique. Ainsi, nos produits trouvent
rapidement et soigneusement le chemin vers vos
animaux domestiques dans plus de 45 pays. Chez
Flamingo, nous attachons également beaucoup
d’importance à la relation quotidienne avec nos
clients. Nous vous apportons notre aide en matière
d’information de produit et, au besoin, nous vous
conseillons pour l’aménagement de magasin. Afin de s’assurer que chaque animal reçoit ce à quoi il a droit,
tous nos articles sont pourvus d’informations claires destinées au grand public, et ce dans huit langues. Les
acheteurs se rendent chez des fournisseurs et dans des salons importants dans le monde entier pour suivre de
près les tendances et évolutions du marché. C’est ainsi que nous continuons, avec beaucoup de plaisir et de
dévouement, à agrandir notre assortiment, adapté à chaque animal domestique.

Restez à jour
Vous trouverez l’assortiment complet en ligne sur : www.flamingo.be. Vous serez ainsi toujours au courant des
nouveaux produits et des dernières mises à jour. Vous pouvez passer commande via notre magasin en ligne.

Contact
Flamingo Pet Products nv
Hagelberg 14
2440 Geel
Belgium
RPR Turnhout 0667.725.729
Tel: +32 (0) 14 242 100
Fax: +32 (0) 14 22 52 99
info@flamingo.be

Service commercial & service
après vente
Belgique/Luxembourg France
+32 (0) 14 242 126
+32 (0) 14 242 220
info@flamingo.be
info@flamingo.be
Les Pays-Bas
+32 (0) 14 242 111
info@flamingo.be

Allemagne
+32 (0) 14 242 222
info@flamingo.be
Export
+32 (0) 14 242 128
export@flamingo.be

Veuillez, lors de vos commandes par téléphone et/ou par fax, vous servir le plus possible des numéros d’articles
Rien de ce que renferme ce catalogue ne pourra être copié et/ou reproduit sans l’autorisation écrite préalable
de Flamingo Pet Products sa. Nos conditions générales d’achat sont disponibles sur simple demande et sur
notre site web • Flamingo Pet Products sa. se réserve le droit de modifier son assortiment sans avis préalable
Les couleurs et les dimensions des articles peuvent varier par rapport aux données publiées.

Go to Index

Unser Wissen für Ihr Tier
Wir sehen unsere Aufgabe darin, mit unseren Produkten den Haustieren weltweit das zu bieten, worauf Sie
Anspruch haben: eine tiergerechte Pflege und eine geborgene Umgebung!
Mit mehr als fünfundvierzig Jahren Erfahrung im Heimtierbedarf und einem breitgefächerten Sortiment von
8.500 Artikeln, liefern wir täglich mit viel Engagement und Fachwissen eine große Vielfalt an Produkten in den
weltweiten Handel. Die komplette Logistik und
Auftragsabwicklung wird von unserem Standort in Belgien aus organisiert. So finden unsere Produkte schnell
und sicher ihren Weg zu Haustieren in mehr als 45 Ländern. Außerdem legen wir bei Flamingo großen Wert auf
den täglichen Kontakt mit unseren Kunden, die wir mit Produktinformationen unterstützen und auch gerne bei
der Geschäftseinrichtung beraten. Um sicherzustellen, dass jedes Tier auch wirklich das erhält, was es braucht,
finden Sie auf alle unsere Produkte klare, verbraucherorientierte Informationen in acht Sprachen.
Unsere Einkäufer besuchen weltweit Lieferanten und wichtige Börsen auf der ganzen Welt um schnell auf
Marktentwicklungen und Trends reagieren zu können. So bauen wir ständig mit viel Engagement und
Enthusiasmus, unser Sortiment weiter aus.

Bleiben Sie up-to-date
Sie finden unser gesamtes Sortiment online auf www.flamingopetproducts.de. So bleiben Sie immer über d
ie neuesten Produkte und Updates informiert. Über unseren Webshop können Sie dann auch gleich
online bestellen.

Contact

Verkauf & Kundendienst

Flamingo Pet Products nv
Hagelberg 14
2440 Geel
Belgium
RPR Turnhout 0667.725.729
Tel: +32 (0) 14 242 100
Fax: +32 (0) 14 22 52 99
info@flamingo.be

Belgien/Luxemburg
+32 (0) 14 242 126
info@flamingo.be

Frankreich
+32 (0) 14 242 220
info@flamingo.be

Die Niederlande
+32 (0) 14 242 111
info@flamingo.be

Deutschland
+32 (0) 14 242 222
info@flamingo.be
Export
+32 (0) 14 242 128
export@flamingo.be

Bitte gebrauchen Sie bei telefonischen Bestellungen und/oder Bestellungen per Telefax möglichst
die Artikelnummern • Kopien und/oder Vervielfältigungen dieses Kataloges oder Auszügen aus dem
Katalog sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Flamingo nicht gestattet. • Die allgemeinen
Verkaufsbedingungen sind auf Anfrage erhältlich und verfügbar auf unsere Internet Site. Flamingo behält
sich das Recht vor, das Sortiment ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. • Farben und Maßangaben von
Produkten können von den veröffentlichten Angaben abweichen.

Go to Index

Notes


Go to Index

Notes


Go to Index

Notes


Go to Index Cat


Go to Index Bird


Go to Index Small Animal


Go to Index AquariumGo to Index TerrariumGo to Index PondGo to Index

01

Collar & leash |

02

Cat bowl |

Halsband & lijn | Collier & laisse | Halsband & Leine

Eetpot kat | Mangeoire chat | Katzennapf

a stainless steel | roestvrijstaal | en inox | Edelstahl
b plastic | plastiek | plastique | Plastik
c ceramic | keramiek | céramique | Keramik
d food and water dispenser | voer- en waterdispener | Distributeur de nourriture et d’eau |
Futter- und Wasserspender

03

Cat toys |

Kattenspeelgoed | Jouet pour chat | Katzenspielzeug

a general | algemeen | général | Hauptsortiment
b dangler | kattenhengel | canne à pêche | Katzenangel
c canister | trommel | boîte | Spielzeugtrommel
d kong

04

Scratch pole

05

Cat toilet |

06

Cat litter |

07

Care | Verzorging

| Krabpaal | Grattoir | Kratzsäulen - Kratzbäume

Kattentoilet | Bac à litière | Katzentoilette

Kattenbakvulling | Litière | Katzenstreu

| Soin | Pflege

a combs & brushes | kammen en borstels | peignes et brosses | Kämme und Bürsten
b pet care | Pet Care

08

Cat snacks |

09

Miscellaneous | Varia

10

Cat basket |

Snacks voor katten | Friandises pour chats | Snacks für Katzen

| Divers | Diverse

Kattenmand | Panier pour chats | Katzenkorb

INDEX | 1

Go to Index

11

Pet door |

90

Range |

97

Wolfs |

99

Pet mate |

Kattendeur | Chattière | Katzenklappen

Reeks | Gamme | Reihe

INDEX | 2

Go to Index

01

Breeding |

02

Nesting material

03

Bowl |

Broeden | Couver | Zucht

| Nestmateriaal | Matériaux de nidation | Nestmaterial

Eetpot | Mangeoire | Napf

a fountain | fontein | fontaine | Fontäne
b feeder |
c other | varia | divers | Diverse

04

Bath |

05

Bird toys | Vogelspeelgoed

06

Bird food

Bad | Bain | Badehäuser

| Jouet pour oiseau | Vogelspielzeug

| Vogelvoeder | Nourriture pour oisseau | Vogelfutter

a seeds | zaden | graines | Samen
b other | andere | divers | Andere

07

Miscellaneous | Varia

| Divers | Diverses

a perches | zitstokken | perchoirs | Sitzstangen
b other | andere | divers | Andere

08

Bird cage

| Vogelkooi | Cage pour oiseau | Vogelhäuser

a canary | kanarievogel | canari | Kanarienvögel
b parakeet | parkiet | perruche | Papagei
c large parakeet | grote papegaaien/parkiet | grand perroquet/grande perruche | Große Papageien
d parrot | papegaai | perroquet | Papagei
e aviary | volière | volière | Volieren
f spare parts | vervangonderdelen | pièces de rechange | Ersatzteile

INDEX | 1

Go to Index

09

Outdoor |
a food | voeder | nourriture | Futter
b tube feeder/hanger | tube feeder/hanger | mangeoire cylindrique/accroche | Tube Feeder/Hänger
c bird table | vogelvoederhuis | Cabane à oiseaux | Vogelfutterhaus

10

Chicken/pigeon |

Kip/duif | Poule/pigeon | Huhn/Taube

a chicken house | kippenhok | cages pour poule | Hühnerhäuser
b other | varia | divers | Diverse

INDEX | 2

Go to Index

01

Ground cover |

02

Small animal food | Voer voor knaagdieren

Bodembedekking | Couverture du fond | Bodenbedeckung

| Nourriture pour rongeurs | Nagerfutter

a seeds | zaden | graines | Saat
b snacks | snacks | friandises | Snacks

03

Bowl |

Eetpotten | Mangeoires | Näpfe

a drinking bottle | drinkfles | bouteille pour boire | Trinkflaschen
b feeder | voederautomaat | Distributeur de nourriture | Futterautomaten

04

House |

05

Nesting material

06

Care | Verzorging

07

Small animal toys

08

Miscellaneous | Varia

09

Cages |

Huis | Maisonettes | Häuser

| Nestmateriaal | Matériaux de nidation | Nestmaterial

| Soin | Pflege

| Knaagdierenspeelgoed | Jouets pour rongeurs | Nagerspielzeug

| Divers | Diverse

Kooien | Cages | Käfige

a mice | muizen | souris | Mäuse
b hamsters | hamsters | hamsters | Hamster
c guinea pigs/rabbits | cavia’s/konijnen | cochon d’Inde/lapins | Meerschweinchen/Kaninchen
d ferrets | fretten | furets | Frettchen
e squirrel | eekhoorn | écureuil | Eichhörnchen
f chinchilla | chinchilla | chinchilla | Chinchilla
g transportation | transport | transport | Transport
h spare parts | vervangonderdelen | pièces de rechange | Ersatzteile

INDEX | 1

Go to Index

10

Rabbit cage

| Konijnenhok | Cage pour lapins | Kaninchenställe

a metal | metaal | métal | Metall
b wood | hout | bois | Holz

11

Ferret |

90

Weitech |

Fret | Furet | Frettchen

INDEX | 2

Go to Index

01

Aquarium |
a glass | glas | en verre | Glas
b plastic | plastiek | plastique | Plastik
c Decoration glass | Decoratie glas | Décoration en verre | Dekoration Glas

02

Aquarium lighting |

03

Decoration |

Aquariumbelichting | Éclairage d’aquarium | Aquariumbeleuchtung

Decoratie | Décoration | Dekoration

a backgrounds | achtergronden | paroi de fond | Hintergründe
b wood/rock | hout/steen | bois/pierre | Holz/Stein
c plants | planten | plantes | Pflanzen
d decoration | decoratie | décoration | Dekoration
e sand/gravel | zand/grind | sable et gravier | Sand/Kies

04

Aquariumtechnics |

Aquariumtechniek | Technique | Aquariumtechnik

a circulation pump | circulatiepomp | pompe de circulation | Zirkulationspumpe
b filter | filter | filtre | Filter
c air pump | luchtpomp | pompe à air | Luftpumpen
d heater | verwarming | chauffage | Heizer

05

Filtermedia |

06

Airstones |

07

Cleaning |

Reiniging | Nettoyage | Reinigung

08

Breeding |

Broeden | Couver | Aufzucht

09

Miscellaneous | Varia

Filtermateriaal | Matériaux filtrants | Filtermaterial

Uitstromers | Diffuseurs | Steine für Luftzufuhr

| Divers | Diverse

INDEX | 1

Go to Index

10

Fish food

| Visvoer | Nourriture pour poissons | Fischfutter

INDEX | 2

Go to Index

01

Terrarium |
a terrarium |
b turtle tank | schildpaddenbak | terrarium pour tortues | Schildkrötentank

02

Ground cover |

03

Decoration |

Bodembedekking | Couverture du fond | Bodenabdeckung

Decoratie | Décoration | Dekoration

a plants | planten | plantes | Pflanzen
b decoration | decoratie | décoration | dekoration

04

Bowls |

05

Heating | Verwarming

06

Lighting |

07

Reptile food

91

ZooMed

Eetpotten | Mangeoires | Näpfe

| Chauffage | Heizelemente

Belichting | Éclairage | Beleuchtung

| Reptielenvoer | Nourriture pour reptiles | Reptilienfutter

a Ground cover | Bodembedekking | Couverture du fond | Bodenabdeckung
b Decoration | Decoratie | Décoration | Dekoration
c Heating | Verwarming | Chauffage | Heizelemente

INDEX | 1

Go to Index

INDEX | 2

Go to Index

01

Food for pond fish | Voeder voor vijvervissen | Nourriture pour poissons d’étang | Futter für Teichfische

INDEX | 1

Go to Index

INDEX | 2

Go to Index

Cat

Go to Index

Minimum order quantity • Minimum besteleenheid • Quantité minimum • Mindestmenge

Outer box • Omdoos • Boîte extérieure • Masterkarton

Pallet • Palette

Assortment (per X) • Assortiment (per X) • Assortiment (par X) • Sortiment (pro X)

Electrical specifications • Elektrische specificaties • Spécifications électriques • Elektrische Spezifikationen

Content • Inhoud • Contenance • Inhalt

Weight • Gewicht • Poids • Gewicht

Short
Kort
Court
Kurz

Only for trade in
Enkel beschikbaar in
Disponible uniquement en
Nur verfügbar in

BE
NL

Long
Lang
Long
Lang

Not to trade
Niet beschikbaar in
Indisponible en
Nicht verfügbar in


Short
Kort
Court
Kurz

2-way

4-way

3
years

2-way
2 richtingen
deux sens
2-Wege

4-way
4 richtingen
4 sens
4-Wege

WARRANTY

For more information, visit our website
Bezoek onze website voor meer informatie
Visiter notre site web pour plus d’informations
Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen
3 years warranty
3 jaar garantie
Garantie de 3 ans
3 Jahre Gewährleistung

Legend | Cat

Crackles

Go to Index

2in1
2en1

Catnip
Menthe à chat

30°

Cork
Kurk
Liège
Kork

Anti-bacterial
Antibacterieel
Antibactérien
Antibakteriell

Dishwasher safe
Vaatwasmachinebestendig
Lavable en machine
Spülmaschinenfest

Dishwasher
Safe

Anti-slip
Antidérapant
Anti-Rutsch

Food & Water
Eten en drinken
La nourriture et de l’eau
Futter und Wasser

Baby Powder
Babypoeder
Poudre pour bébé
Babypuder

Fill with Snacks
Kan gevuld worden met
snacks
Peut être rempli de snacks
Mit Snacks befüllbar

Fill with
Snacks

Bentonite
Bentoniet
Bentonit

Hand wash
Handwas
Lavage des mains
Handwäsche

Biodegradable
Biologisch afbreekbaar
Biodégradable
Biologisch abbaubar

Jingles
Belletjes
Clochettes
Glöckchen

Brrr

Jute

Crackles
Knispert
Crépite
Knistert

Kitten
Kittens
Chatons
Kleine Katzen

Cat grass
Kattengras
Herbe à chat
Katzengras

Lavender
Lavendel
Lavande
Lavendel

Lavender

LED

Light

LED

Light
Licht
Lumière
Licht

Nylon

MDF

Rattles

Safety Click

Seagrass

Silica

Sound

MDF

Rattles
Met rammelaar
Avec hochet
Raschelgeräusch

Safety Click
Clic de sécurité
Safety Click-Verschluss

Seagrass
Zeegras
Herbier marin
Seegras

Silica
Silice
Silikat

Sound
Met geluid
Avec bruit
Mit Sound

Stretch
Extensible
Dehnbar

Go to Index

Super Strong
Super sterk
Ultra-résistant
Besonders stark

Training

Training
Entraînement

Velcro
Mit Klettband

Wood

Zipper

Wood
Hout
Bois
Holz

Zipper
Met ritssluiting
Avec fermeture éclair
Reißverschluss

Go to Index

01

Collar & leash |

02

Cat bowl |

Halsband & lijn | Collier & laisse | Halsband & Leine

Eetpot kat | Mangeoire chat | Katzennapf

a stainless steel | roestvrijstaal | en inox | Edelstahl
b plastic | plastiek | plastique | Plastik
c ceramic | keramiek | céramique | Keramik
d food and water dispenser | voer- en waterdispener | Distributeur de nourriture et d’eau |
Futter- und Wasserspender

03

Cat toys |

Kattenspeelgoed | Jouet pour chat | Katzenspielzeug

a general | algemeen | général | Hauptsortiment
b dangler | kattenhengel | canne à pêche | Katzenangel
c canister | trommel | boîte | Spielzeugtrommel
d kong

04

Scratch pole

05

Cat toilet |

06

Cat litter |

07

Care | Verzorging

| Krabpaal | Grattoir | Kratzsäulen - Kratzbäume

Kattentoilet | Bac à litière | Katzentoilette

Kattenbakvulling | Litière | Katzenstreu

| Soin | Pflege

a combs & brushes | kammen en borstels | peignes et brosses | Kämme und Bürsten
b pet care | Pet Care

08

Cat snacks |

09

Miscellaneous | Varia

10

Cat basket |

Snacks voor katten | Friandises pour chats | Snacks für Katzen

| Divers | Diverse

Kattenmand | Panier pour chats | Katzenkorb

INDEX | 1

Go to Index

11

Pet door |

90

Range |

97

Wolfs |

99

Pet mate |

Kattendeur | Chattière | Katzenklappen

Reeks | Gamme | Reihe

INDEX | 2

Collar & leash |

Go to Index

Halsband & lijn | Collier & laisse | Halsband & Leine

KITTY CAT

01

Collar

Safety Click

Halsband
Collier
Halsband

6

3

15/22 cm - 8 mm

5 400274 999027

511210

450
13500

ART SPORTIV PLUS
Leash & harness
Kitten looplijn & tuigje
Laisse & harnais
Leine & Geschirr

1

120 cm x 10 mm

5 415245 151809

1031362

A
B

C

A: 20-30 cm
B: 15-22 cm
C: 1 cm

48
/
1

120 cm x 10 mm

5 415245 151908

1031363

01 | 1

48
1728

Go to Index

01

BRIGHT - LINED
Reflective

Safety Click

6

30 cm - 10 mm

6

5 400274 763284

506373

01 | 2

360
10800

Collar & leash |

Go to Index

Halsband & lijn | Collier & laisse | Halsband & Leine

ARTIFICIAL LEATHER PLUS - MONTE CARLO

30 cm - 11 mm

01

5 400585 004861

1
72
4752

5 400585 005967

1
72
576

5 400585 005974

1
72
576

5 400585 005981

1
72
576

5 400585 006001

1
72
576

5 400585 005998

1
72
576

64545

30 cm - 11 mm

67680

30 cm - 11 mm

67682

30 cm - 11 mm

67684

30 cm - 11 mm

67687

30 cm - 11 mm

67685

01 | 3

Go to Index

01

SUEDE
• fresh colours
• velour leather
• vrolijke kleuren
• velours

• couleurs fraîches
• suède
• frische Farben
• Velourleder

30 cm - 10 mm

5 415245 112909

1
72
1

5 415245 113104

1
72
1

5 400585 013665

1
72
144

5010137

30 cm - 10 mm

5010139

VELOURS
Collar
Halsband
Collier
Halsband

30 cm - 10 mm

28244

01 | 4

Collar & leash |

Go to Index

Halsband & lijn | Collier & laisse | Halsband & Leine

VELOURS DIAMOND WAVE

01

Collar
Halsband
Collier
Halsband

6

30 cm - 10 mm

4

5 400274 929680

506941

360
10800

VELOURS DIAMOND
Collar
Halsband
Collier
Halsband

6

30 cm - 10 mm

4

5 400274 929697

506942

01 | 5

360
6480

Go to Index

01

ART SPORTIV PLUS
Collar

Safety Click

Halsband
Collier
Halsband

30 cm - 10 mm

5 415245 134208

1
96
5760

5 415245 134307

1
72
6480

5 415245 134406

1
72
6480

5 415245 134505

1
72
576

5 415245 134604

1
96
6480

5 415245 134703

1
96
576

5 415245 134802

1
96
576

1031194

30 cm - 10 mm

1031196

30 cm - 10 mm

1031198

30 cm - 10 mm

1031200

01 | 6

1031195

1031197

1031199

Collar & leash |

Go to Index

Halsband & lijn | Collier & laisse | Halsband & Leine

ART SPORTIV

01

Collar

Safety Click

Halsband
Collier
Halsband

30 cm - 10 mm

5 415245 149608

1
72
4536

5 415245 149707

1
72
6048

5 415245 149806

1
72
6048

1031340

30 cm - 10 mm

1031341

30 cm - 10 mm

1031342

01 | 7

Go to Index

01

ART SPORTIV
Collar

Safety Click

Halsband
Collier
Halsband

30 cm - 10 mm

5 415245 150208

1
72
6048

5 415245 150307

1
72
6048

5 415245 150406

1
72
/

5 415245 150505

1
72
6048

1031346

30 cm - 10 mm

1031347

30 cm - 10 mm

1031348

30 cm - 10 mm

1031349

01 | 8

Collar & leash |

Go to Index

Halsband & lijn | Collier & laisse | Halsband & Leine

ART SPORTIV

01

Collar

Safety Click

Halsband
Collier
Halsband

30 cm - 10 mm

5 415245 151007

1
72
5616

5 415245 151106

1
72
6048

5 415245 151205

1
72
5616

5 415245 151304

1
72
6048

1031354

30 cm - 10 mm

1031355

30 cm - 10 mm

1031356

30 cm - 10 mm

1031357

01 | 9

Go to Index

01

PARTY
Collar

Safety Click

Halsband
Collier
Halsband

6

6

25/35 cm - 10 mm

5 400274 849247

505900

360
6480

BRIGHT
Collar

Reflective

Halsband

Safety Click

Collier
Halsband

6

6

25/35 cm - 10 mm

5 400274 876038

504711

01 | 10

204
6120

Collar & leash |

Go to Index

Halsband & lijn | Collier & laisse | Halsband & Leine

RETRO

01

Collar

Reflective

Safety Click

Halsband
Collier
Halsband

1

30 cm - 10 mm

5 400585 002065

28092

72
144

RED
Collar

Safety Click

Halsband
Collier
Halsband

6

30 cm - 10 mm

5 411290 309417

560384

01 | 11

144
4320

Go to Index

01

Collar
Halsband
Collier

Safety Click

Halsband

BUTTERFLIES

6

20/35 cm - 10 mm

5 411290 247122

560164

360
/

FLOWERS

6

20/35 cm - 10 mm

5 411290 247276

560169

360
5760

OCEAN

6

25/35 cm - 10 mm

5 400274 944614

504975

180
/

DOT

20/35 cm - 10 mm

5 411290 247153

560165

01 | 12

6
360
/

Collar & leash |

Go to Index

Halsband & lijn | Collier & laisse | Halsband & Leine

JACQUARD

01

6

30 cm - 10 mm

4

5 400274 890072

505599

288
576

Magnetic

Collar magnetic buckle
Halsband magnetische gesp
Collier boucle magnétique
Halsband Magnetverschluss

30 cm - 10 mm

5 415245 043104

1030376

01 | 13

1
72
648

Go to Index

01

Collar
Halsband
Collier
Halsband

32 cm - 10 mm

5 400274 535621

6
360
10800

5 400274 535638

6
360
10800

500620

32 cm - 10 mm

50062007

PAWS
Collar
Halsband
Collier
Halsband

6

3

30 cm - 10 mm

5 400274 763307

506374

01 | 14

360
10800

Collar & leash |

Go to Index

Halsband & lijn | Collier & laisse | Halsband & Leine

PAW - GREY

01

4

30 cm - 10 mm

5 411290 294522

560351

144
5760

FISH - PINK

4

30 cm - 10 mm

5 411290 294553

560352

144
5760

FISH - YELLOW

4

30 cm - 10 mm

5 411290 294584

560353

• Safety stretch design feature in case the
collar gets caught
• Easily adjustable strap for perfect and
comfortable fit
• Met veiligheidsrek voor het geval dat de
halsband vast komt te zitten
• Makkelijk verstelbare riem voor de perfecte
pasvorm
• Élastique de sécurité au cas où le collier se
coincerait
• Bande facile à régler pour un maintien
parfait et confortable
• Mit elstischem Einsatz falls das Halsband
hängen bleibt
• Einfach verstellbarer Riemen für den
perfekten Passform

01 | 15

144
5760

Go to Index

01

GLITTERWAVE
Easily adjustable for perfect and comfortable fit
Makkelijk verstelbaar voor de perfecte pasvorm
Facile à régler pour un maintien parfait et confortable
Safety Click

Einfach verstellbar für den perfekten Passform

4

30 cm - 10 mm

5 411290 294614

560354

01 | 16

144
5760

Collar & leash |

Go to Index

Halsband & lijn | Collier & laisse | Halsband & Leine

ART SPORTIV PLUS

01

Leash & harness
Looplijn & tuigje
Laisse & harnais
Leine & Geschirr

A
B

A: 26-44 cm
B: 22-34 cm
C: 1 cm

C

110 cm

5 415245 135106

1
48
1728

5 415245 135205

1
48
1728

5 415245 135304

1
48
1728

5 415245 135403

1
48
1728

5 415245 135502

1
48
1728

5 415245 135601

1
48
/

5 415245 135700

1
72
/

5 415245 135809

1
72
/

5 415245 135908

1
72
1296

1031203

110 cm

1031205

110 cm

1031207

110 cm

1031209

110 cm

1031211

01 | 17

1031204

1031206

1031208

1031210

Go to Index

01

OCEAN
Leash & harness
Looplijn & tuigje
Laisse & harnais
Leine & Geschirr

6

25/35 cm - 100 cm - 10 mm

5 400274 944621

504976

90
5400

PARTY
Leash & harness
Looplijn & tuigje
Laisse & harnais
Leine & Geschirr

6

6

25/35 cm - 100 cm - 10 mm

5 400274 849254

505901

01 | 18

180
2700

Collar & leash |

Go to Index

Halsband & lijn | Collier & laisse | Halsband & Leine

ART JOY PLUS - ENGLISH STYLE

01

Leash & harness

Safety Click

Looplijn & tuigje
Laisse & harnais
Leine & Geschirr

A
B

A: 27-46 cm
B: 22-36 cm
C: 10 mm

C

1

110 cm - 10 mm

5 415245 149509

1031339

72
1728

BRIGHT
Leash & harness

Reflective

Looplijn & tuigje
Laisse & harnai
Leine & Geschirr

6

6

25/35 cm - 100 cm - 10 mm

5 400274 876045

504712

01 | 19

120
360

Go to Index

01

CLASSIC

c
For LARGE

Leash & harness
Looplijn & tuigje

ats!

Laisse & harnais
Leine & Geschirr

3

32/56 cm - 120 cm - 12 mm

5 400274 998914

511208

180
2160

3

32/56 cm - 120 cm - 12 mm

5 400274 998976

511209

01 | 20

180
2160

Collar & leash |

Go to Index

Halsband & lijn | Collier & laisse | Halsband & Leine

ART SPORTIV PLUS

Leash & harness

01

Looplijn & tuigje
Laisse & harnais

Safety Click

Leine & Geschirr

110 cm

5 415245 149905

1
48
1440

5 415245 150000

1
48
/

1031343

110 cm

1031344

A
B

A: 27-46 cm
B: 22-36 cm
C: 10 mm

C

RETRO
Leash & harness
Safety Click

Looplijn & tuigje
Laisse & harnais
Leine & Geschirr

A
B

A: 26-44 cm
B: 22-34 cm
C: 10 mm

1

110 cm - 10 mm

5 400585 002072

28094

C

01 | 21

72
144

Go to Index

01

RETRO
Leash & harness
Looplijn & tuigje
Laisse & harnais
Leine & Geschirr

A
B

A: 20-30cm
B: 15-22 cm
C: 10 mm

C

5 415245 151502

1
48
1728

5 415245 151700

1
48
/

5 415245 151403

1
48
1728

5 415245 151601

1
48
/

1031359

1031361

10 mm

1031358

10 mm

1031360

01 | 22

Collar & leash |

Go to Index

Halsband & lijn | Collier & laisse | Halsband & Leine

Cat harness

01

Kattentuig
Harnais pour chat
Katzengeschirrset

A
B

C

S (Kitty)
110 x 10 mm

A: 32-41 cm
B: 28 cm
C: 10 mm

M (Cat)
110 x 10 mm

A: 36-48 cm
B: 32 cm
C: 10 mm

L (Big Cat)
120 x 15 mm

A: 43-55 cm
B: 37 cm
C: 15 mm

5 415245 152707

5 415245 152806

5 415245 152905

1
48
1728

5 415245 152004

5 415245 152103

5 415245 152202

1
48
1728

5 415245 152301

5 415245 152509

5 415245 152400

1
48
1440

1031371

1031364

1031367

1031372

1031365

01 | 23

1031369

1031373

1031366

1031368


Aperçu du document Catalogue_Cat_Bird_SmallAnimal_Aquarium_Terrarium_Pond_2018.pdf - page 1/1207

 
Catalogue_Cat_Bird_SmallAnimal_Aquarium_Terrarium_Pond_2018.pdf - page 3/1207
Catalogue_Cat_Bird_SmallAnimal_Aquarium_Terrarium_Pond_2018.pdf - page 4/1207
Catalogue_Cat_Bird_SmallAnimal_Aquarium_Terrarium_Pond_2018.pdf - page 5/1207
Catalogue_Cat_Bird_SmallAnimal_Aquarium_Terrarium_Pond_2018.pdf - page 6/1207
 
Télécharger le fichier (PDF)

Documents similaires


catalogus 2014 1 hond chien
medical health products dec13
lvt design floor brosch re 2013
cataloguecatbirdsmallanimalaquariumterrariumpond2018
cataloguedog2018
msds mooncherry un voeu

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.05s