Claus amecṭuḥ d Claus ameqqran Tamacahut n H. C. Anderson.pdf


Aperçu du fichier PDF claus-amecu-d-claus-ameqqran---tamacahut-n-h-c-anderson.pdf - page 3/13

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Aperçu texte


— D abrid-a i d aneggar, i s-yenna Claus ameqqran ; nniɣ-ak ur
ttɛawad ara i wawalen-a ! neɣ ma ulac atan ad s-fkeɣ yiwet n tiyita i
uɛudiw-ik ɣer unyir, ad yemmet din !
— Dayen, ur ttɛawadeɣ ara, i s-yerra Claus amecṭuḥ.
Maca mi rnan ɛeddan-d wiyaḍ i s-d-yettarran sslam s yiqerra-nsen,
iɛǧeb-it lḥal, yefreḥ mi iwala iman-is ikerrez taferka-s s xemsa n yisan1,
dɣa iwet s ujelkaḍ-is, iɛeyyeḍ :
— Err, ay iɛudiwen-iw !
— Rju kan tura ad sen-ssekneɣ i iɛudiwen-ik d acu d « err », i yenna
Claus ameqqran. Syin iɛedda yeddem-d yiwet n tehrawt, iḥerrek ɣef
uɛewdiw n Claus amecṭuḥ s yiwet n ddeqqa iǧehden ɣer unyir, tenɣa-t
menṭeq.
Ma d bab-is yeqqim kan
yettru la ineddeb ; syin
yuzu lhacya-s yemmuten,
yeskaw aglim-nni i waḍu,
iger-it deg ucekkaṛ, iruḥ
ɣer temdint ad t-yezzenz.
Abrid yella iḍul, yettɛeddi
ɣef yiwet n teẓgi meqqren,
yerna ula d tignewt tettwaɣ.
Dɣa Claus amecṭuḥ yeɛreq, qbel ad d-yaf abrid-is, tella teɣli-d tallast ;
ihi isellem akk tamdint-nni iɣer yella iteddu.
Γer yiri n webrid, tuɣ yella yiwen n lḥuc d ameqqran, ddeffat akk
medlent, baqi tettbin-d tafat ɣer daxel. « Ahat zemreɣ ad nseɣ din », i
imeyyez deg ul-is, dɣa iɛedda yesṭebṭeb ɣef tewwurt.
D tameṭṭut i d-yeffɣen, maca akken teḥṣa d acu yebɣa, tenna-yas ɣas
ikemmel kan i ubrid-is ; argaz-is ulac-it, ihi ulamek ara tessekcem
ibeṛṛaniyen.
— Anef-as, ad ṭṭseɣ deg berra, i s-yerra.
Ma d nettat terra tawwurt.

1

Ayyis, isan : aɛudiw.
3