Claus amecṭuḥ d Claus ameqqran Tamacahut n H. C. Anderson.pdf


Aperçu du fichier PDF claus-amecu-d-claus-ameqqran---tamacahut-n-h-c-anderson.pdf - page 6/13

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Aperçu texte


— Awah, ur ugadeɣ ara. Γer wacu yettemcabi ?
— Atan ad d-ibedd zzat-neɣ s ṣṣifa uxuni.
— Ayhuh ! Mačči d ayen akk yelhan. Niɣ nekk ur ttḥamaleɣ ara ad
ẓreɣ ixuniyen. Meɛna wicqa, imi ɛelmeɣ seg tura belli d cciṭan, ad sɛuɣ
kan tabɣest. D acu kan, ur ilaq ara ad yi-d-iqerreb.
Claus amecṭuḥ yessuẓ ameẓẓuɣ-is ɣer ucekkaṛ-nni am akken
yesmeḥsis i imkerrer.
— D acu d-yeqqar ?
— Yeqqar-d ma tebɣam ad teẓrem cciṭan, ilaq ad teldim asenduq-ihin
deg teɣmert, maca ṭṭfet mliḥ leɣḍa-nni, ma ulac ad yerwel.
— Σawen-iyi-d ad tt-neṭṭef, i yenna ufellaḥ akken yuẓa ɣer usenduq ideg teffer
tmeṭṭut-is axuni n tidet i yellan yettergigi
seg tugdi.
Refden-d dɣa leɣḍa.
— Ayhuh ! i yuẓẓaf ufellaḥ ineggzen d
tamendeffirt ; walaɣ-t, ad s-tiniḍ d axuninni n teglisya-nneɣ, yessexlaɛ !
Syin rran-tt i tissit armi yedda yiḍ.
— Zzenz-iyi-d imkerrer-nni-inek, i syenna ufellaḥ ; ad k-fkeɣ deg-s ayen
tḍelbeḍ, amehraz akken yeččur d adrim
ma tcerḍeḍ.
— Ur zmireɣ, i s-yerra Claus amecṭuḥ ; teẓriḍ amek i t-ttaḥwaǧeɣ.
— Ur tettuɣ ara lxir-ik ma tqebleḍ, i yerna yesteḥreṣ ufellaḥ.
— Yerbeḥ, i yenna Claus amecṭuḥ, atan ihi imi yi-tessenseḍ, qebleɣ ad
k-t-id-ǧǧeɣ ma wwiɣ amehraz yekmel, maca ktil-d akken ilaq.
— Almend n lebɣi-k ; d acu kan, ad ḍelbeɣ seg-k ad tawiḍ asenduqihin yid-k, ur bɣiɣ ara ad yernu tasaɛet deg uxxam-iw. Ahat mazal
cciṭan din i yeffer.
Akka i s-yefka Claus amecṭuḥ acekkaṛ-nni-ines ideg yella uglim
yeqquren i ufellaḥ i t-id-ixellṣen s umehraz yeččuren d idrimen, yerna
yefka-yas-d ula d yiwet n tberwiḍt meqqren akken ad yawi deg-s
idrimen-is d usenduq-nni.
— Qqim di lehna, i s-yenna ; dɣa iruḥ.
6