السداسي السادس قانون خاص الإستدراكية (1) .pdfNom original: السداسي السادس قانون خاص الإستدراكية (1).pdfTitre: erpvcr10Auteur: FSJES

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par PDFCreator 2.1.2.0, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 09/07/2019 à 18:25, depuis l'adresse IP 196.89.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 348 fois.
Taille du document: 1 Ko (166 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16003485
AABAD LALA MARIEM

N° étudiant : 15003377
AABID ABDELFATTAH

N° étudiant : 14002730
AAIT KHADIJA

N° étudiant : 14003680
AALAM OTMANE

N° étudiant : 15000183
AALEM SARA

N° étudiant : 16002569
AALLAM MOHAMMED

N° étudiant : 12103638
AATIC SALLAH EDDINE

N° étudiant : 13424644
ABAYAZID MOHAMAD

N° étudiant : 16003672
ABBAR MUSTAPHA

N° étudiant : 16004011
ABBAZE SAMIRA

N° étudiant : 16003954
ABDALANI YOUSSEF

N° étudiant : 16003171
ABDEDDINE AICHA

N° étudiant : 15005235
ABDELHAMID YASSINE

N° étudiant : 14004126
ABDELLAOUI NAIMA

N° étudiant : 15000097
ABDELMOUNIF OMAR

N° étudiant : 16001906
ABDENAIM FATIMA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
7.5

Ado / 20
16

Ado / 20
4

Ado / 20
13

Ado / 20
12

Ado / 20
0

Ado / 20
0

NV
6.708

V
9.25

NV
10

V
10

V
11

NV
0

NV
0

NV
10.667

NV
11

V
0

V
10

V
11

NV
16

NV
16

NV
11.167

V
15

NV
0

V
10

V
10

V
16

V
16

NV
10.458

V
12.75

NV
2

V
5

V
11

V
16

V
16

NV
7.167

V
15

NV
5

NV
10

V
13

V
0

V
0

NV
10.917

V
12.5

NV
0

V
10

V
11

NV
16

NV
16

NV
7.5

V
5

NV
0

V
12

V
0

V
14

V
14

NV
8.833

NV
17

NV
11

V
13

NV
12

V
0

V
0

NV
7.167

V
15

V
4

V
12

V
12

NV
0

NV
0

NV
13.167

V
15

NV
13

V
10

V
11

NV
15

NV
15

V
7.5

V
15

V
10

V
10

V
10

V
0

V
0

NV
11.917

V
12.5

V
5

V
11

V
11

NV
16

NV
16

V
10.667

V
10

AC
0

V
10

V
10

V
17

V
17

NV
12.5

V
13

NV
8

V
10

V
12

V
16

V
16

V
12

V
16

AC
4

V
10

V
10

V
16

V
16

NV

V

NV

V

V

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 1

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16002545
ABDESSAMAD OTHMANE

N° étudiant : 13000284
ABDOU FATIMATOU

N° étudiant : 15001108
ABDOURAPIH YOUNES

N° étudiant : 16002171
ABED KARIM

N° étudiant : 15004107
ABEIDA SAID

N° étudiant : 14002738
ABI-ELALA SOUKAINA

N° étudiant : 16003422
ABID ABDELLAH

N° étudiant : 14002254
ABID MAROUANE

N° étudiant : 16002364
ABID MHAMMED

N° étudiant : 14000101
ABIDA ELHOUCINE

N° étudiant : 15001727
ABIDARE SARA

N° étudiant : 16001407
ABIDI EL MUSTAPHA

N° étudiant : 16003455
ABIR ISSAM

N° étudiant : 16003447
ABIR SAIDA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 13420184

Note (+ PJ)
ABOU ALGANA MAROUANE Résultat
N° étudiant : 16001617
ABOUELJAMAL ASSIA

Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
14.5

Ado / 20
17

Ado / 20
11

Ado / 20
13

Ado / 20
10

Ado / 20
18

Ado / 20
18

V
6

V
10

V
0

V
0

V
0

V
13

V
13

NV
12.833

V
12

NV
8

NV
12

NV
13

V
16

V
16

V
12.333

V
17

AC
10

V
4

V
11

V
16

V
16

NV
0

V
0

V
0

NV
0

V
0

V
0

V
0

NV
11.667

NV
13

NV
10

NV
5

NV
10

NV
16

NV
16

V
0

V
0

V
0

AC
0

V
0

V
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
11.958

NV
13.75

NV
4

NV
11

NV
11

NV
16

NV
16

NV
10.917

V
11.5

NV
3

V
5

V
12

V
17

V
17

NV
10.417

V
13.5

NV
0

NV
5

V
12

V
16

V
16

NV
13.708

V
17.25

NV
10

NV
10

V
11

V
17

V
17

V
12.667

V
15

V
8

V
10

V
11

V
16

V
16

V
8.167

V
16

AC
12

V
10

V
11

V
0

V
0

NV
1.667

V
0

V
0

V
0

V
10

NV
0

NV
0

NV
12.167

NV
15

NV
4

NV
10

V
10

NV
17

NV
17

NV

V

NV

V

V

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 2

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16002633
ABOUELOUARD SIHAM

N° étudiant : 16003125
ABOUFARIS HANANE

N° étudiant : 15001808
ABOUFARIS SARA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 15002250

Note (+ PJ)
ABOUHAFSS EL IDRISSI YOU Résultat
N° étudiant : 16001530
ABOUIZZA MERYEM

N° étudiant : 16002704
ABOULATIF ALI

N° étudiant : 15002680
ABOULOUAFA RABIE

N° étudiant : 14000371
ABOURAS LAILA

N° étudiant : 16003694
ABOUSALIM AZIZ

N° étudiant : 15000683
ABOUSSAFI DOUNIA

N° étudiant : 16002167
ABOUTALEB OUMAIMA

N° étudiant : 16002215
ABTAITE KHADIJA

N° étudiant : 15001082
ACHBANI REDOUANE

N° étudiant : 16003443
ACHCHARIF ABDELILLAH

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 16003380

Note (+ PJ)
ACHOUBI FATIMA EZZAHRA Résultat
N° étudiant : 16003285
ACHOUBI LATIFA

Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
3.5

Ado / 20
9

Ado / 20
0

Ado / 20
2

Ado / 20
10

Ado / 20
0

Ado / 20
0

NV
10.25

NV
15.5

NV
2

NV
2

V
10

NV
16

NV
16

NV
4.917

V
15.5

NV
0

NV
2

V
12

V
0

V
0

NV
12.25

V
11.5

NV
2

NV
14

V
12

NV
17

NV
17

NV
0

V
0

NV
0

V
0

V
0

V
0

V
0

NV
13.083

NV
12.5

NV
10

NV
13

NV
13

NV
15

NV
15

V
9.333

V
12

V
0

V
2

V
12

V
15

V
15

NV
12.167

V
10

NV
12

NV
10

V
11

V
15

V
15

V
5.125

V
13.75

V
0

V
11

V
6

V
0

V
0

NV
7.667

V
16

NV
8

V
10

NV
12

NV
0

NV
0

NV
13.875

V
14.25

NV
11

V
14

V
12

NV
16

NV
16

V
11.083

V
12.5

V
4

V
4

V
11

V
17.5

V
17.5

NV
11.167

V
14

NV
5

NV
10

V
10

V
14

V
14

V
11.833

V
15

AC
0

V
10

V
12

V
17

V
17

NV
5.833

V
16

NV
2

V
5

V
12

V
0

V
0

NV
5.333

V
15

NV
0

NV
5

V
12

NV
0

NV
0

NV

V

NV

NV

V

NV

NV

Date: 09/07/2019
Page: 3

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16005476
ADAAMOUNE FATIMA

N° étudiant : 16003750
ADABI ACHRAF

N° étudiant : 16002486
ADAIMI FATIMA

N° étudiant : 16003663
ADARIF KHALID

N° étudiant : 15001938
ADDI ZAKARIA

N° étudiant : 14001746
ADFANE MERYEM

N° étudiant : 16003413
ADNANE GHIZLANE

N° étudiant : 16002246
ADRAOUI WAFAE

N° étudiant : 16001956
AFFAOUI ASSIA

N° étudiant : 16001828
AFIF AMINA

N° étudiant : 16001744
AFIF FATIMA

N° étudiant : 16001833
AFIF MERYEM

N° étudiant : 13000812
AFIF MUSTAPHA

N° étudiant : 15000857
AFIF NOURA

N° étudiant : 15003575
AFIR M'HAMED

N° étudiant : 15005488
AGNAOU NAIMA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
8.708

Ado / 20
17.25

Ado / 20
10

Ado / 20
13

Ado / 20
12

Ado / 20
0

Ado / 20
0

NV
6.667

V
11

V
8

V
11

V
10

NV
0

NV
0

NV
6.333

V
17

NV
3

V
6

V
12

NV
0

NV
0

NV
12.5

V
15

NV
8

NV
10

V
10

NV
16

NV
16

V
10.917

V
13.5

AC
2

V
5

V
13

V
16

V
16

NV
10.417

V
10.5

NV
0

NV
10

V
10

V
16

V
16

NV
5.5

V
15

NV
2

V
5

V
11

V
0

V
0

NV
12.833

V
15

NV
8

NV
7

V
13

NV
17

NV
17

V
6

V
12

AC
4

AC
10

V
10

V
0

V
0

NV
5.833

V
12

NV
0

V
12

V
11

NV
0

NV
0

NV
7

V
14

NV
5

V
10

V
13

NV
0

NV
0

NV
12.667

V
13

NV
10

V
13

V
10

NV
15

NV
15

V
10.333

V
13

V
2

V
5

V
10

V
16

V
16

NV
12.917

V
13.5

NV
10

NV
12

V
10

V
16

V
16

V
7.333

V
14

V
4

V
14

V
12

V
0

V
0

NV
2.208

V
6.25

NV
0

V
2

V
5

NV
0

NV
0

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

Date: 09/07/2019
Page: 4

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 15001018
AGUIDA SOUKAINA

N° étudiant : 14003101
AHDIDOU HAYAT

N° étudiant : 15002079
AHEMRI ANASS

N° étudiant : 16001526
AHMAMOU HAFSA

N° étudiant : 15000999
AHMID AYOUB

N° étudiant : 16002412
AIAT ELMAHDI

N° étudiant : 16002525
AIAT LARBI

N° étudiant : 12101853
AIAT SOUKAINA

N° étudiant : 16003969
AINOUSSI SOUKAINA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 14003145

Note (+ PJ)
AIT ABDELOUAHED FOUAD Résultat
N° étudiant : 16004192
AIT ALI AHMED ASSIA

N° étudiant : 14002962
AIT ALLAH SAID

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 15005065

Note (+ PJ)
AIT ELABBASS ABDELLATIF Résultat
N° étudiant : 14001998
AIT HEDDA FATIMA

N° étudiant : 16003251
AIT KHA YOUSSEF HAMZA

N° étudiant : 16001399
AIT KOUBI OTHMANE

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
13.083

Ado / 20
12.5

Ado / 20
10

Ado / 20
10

Ado / 20
12

Ado / 20
17

Ado / 20
17

V
11.583

V
11.5

V
5

V
10

V
11

V
16

V
16

V
7

V
16

AC
5

V
10

V
11

V
0

V
0

NV
12.417

V
13.5

NV
3

V
10

V
14

NV
17

NV
17

NV
0

V
0

NV
0

V
0

V
0

V
0

V
0

NV
13.5

NV
16

NV
8

NV
12

NV
11

NV
17

NV
17

V
11.25

V
12.5

AC
4

V
6

V
11

V
17

V
17

NV
8.667

V
16

NV
14

NV
11

V
11

V
0

V
0

NV
7

V
16

V
10

V
5

V
11

NV
0

NV
0

NV
13.542

V
14.25

V
11

NV
10

V
12

NV
17

NV
17

V
5.5

V
15

V
2

V
5

V
11

V
0

V
0

NV
0

V
0

NV
0

NV
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
13.333

NV
15

NV
10

NV
10

NV
11

NV
17

NV
17

V
6.333

V
10

V
7

V
10

V
11

V
0

V
0

NV
6.25

V
15.5

NV
1

V
10

V
11

NV
0

NV
0

NV
12.792

V
11.75

NV
10

V
10

V
11

NV
17

NV
17

V

V

V

V

V

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 5

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 14000997
AIT LAHCEN ABDELJALIL

N° étudiant : 15001742
AIT LARBI NAJAT

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 16005823

Note (+ PJ)
AIT LQOUS MOULAY RCHID Résultat
N° étudiant : 14004811
AIT-BA MUSTAPHA

N° étudiant : 15001750
AIT-LCAID ASMAE

N° étudiant : 15001465
AITOUALI AMINE

N° étudiant : 15000094
AITOUBIHI HOUSSAM

N° étudiant : 15001699
AITSI BIHI ZAKARIA

N° étudiant : 16002915
AJJAB RAJA

N° étudiant : 16001573
AJLIL IMAN

N° étudiant : 16004368
AKBICH SAADIA

N° étudiant : 15002409
AKHAL ABDESSAMAD

N° étudiant : 15002058
AKHAL SOFIA

N° étudiant : 15001619
AKID SAADIA

N° étudiant : 16001998
AKIL AHMED

N° étudiant : 16002189
AKKAOUI HLIMA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
0

Ado / 20
0

Ado / 20
0

Ado / 20
0

Ado / 20
0

Ado / 20

Ado / 20

NV
14.792

NV
14.75

NV
12

NV
13

NV
13

V
18

V
18

V
13.667

V
15

V
10

V
10

V
11

V
18

V
18

V
12.333

V
13

V
5

V
10

V
12

V
17

V
17

V
7.542

V
7.25

AC
0

V
5

V
3

V
15

V
15

NV
7.583

NV
13.5

NV
10

NV
12

NV
10

V
0

V
0

NV
6.667

V
13

V
5

V
10

V
12

NV
0

NV
0

NV
12

V
12

NV
5

V
11

V
12

NV
16

NV
16

V
6.5

V
13

AC
5

V
10

V
11

V
0

V
0

NV
8.042

V
17.25

NV
10

V
10

V
11

NV
0

NV
0

NV
13.708

V
17.25

V
8

V
10

V
11

NV
18

NV
18

V
11.792

V
10.75

AC
4

V
10

V
12

V
17

V
17

NV
11.208

V
14.25

NV
0

V
7

V
12

V
17

V
17

NV
11.167

V
13

NV
4

NV
10

V
10

V
15

V
15

NV
12.667

V
15

NV
5

V
13

V
11

V
16

V
16

V
7.667

V
15

AC
10

V
10

V
11

V
0

V
0

NV

V

V

V

V

NV

NV

Date: 09/07/2019
Page: 6

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
11.417

Ado / 20
11.5

Ado / 20
4

Ado / 20
7

Ado / 20
10

Ado / 20
18

Ado / 20
18

N° étudiant : 16002036

NV
12.833

V
15

NV
6

NV
13

V
11

V
16

V
16

N° étudiant : 15005773

V
2.333

V
0

AC
0

V
0

V
14

V
0

V
0

NV
10.75

NV
12.5

NV
3

NV
5

V
14

NV
15

NV
15

NV
10.917

V
11.5

NV
4

NV
5

V
11

V
17

V
17

NV
0

V
0

NV
0

NV
0

V
0

V
0

V
0

NV
13

NV
13

NV
6

NV
12

NV
11

NV
18

NV
18

V
7.25

V
12.5

AC
7

V
13

V
11

V
0

V
0

NV
6.5

V
12

NV
10

V
7

V
10

NV
0

NV
0

NV
11.333

V
15

V
0

NV
10

V
11

NV
16

NV
16

NV
6.333

V
15

NV
0

V
13

V
10

V
0

V
0

NV
4.667

V
15

NV
2

V
0

V
11

NV
0

NV
0

NV
0

V
0

NV
0

NV
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
7.833

NV
15

NV
11

NV
10

NV
11

NV
0

NV
0

NV
12.833

V
14

V
10

V
10

V
13

NV
15

NV
15

V
9.583

V
15.5

V
4

V
0

V
10

V
14

V
14

NV

V

NV

NV

V

V

V

N° étudiant : 14000263
AKRAM AHMED

Note (+ PJ)
Résultat

Note (+ PJ)
AL KASSOUANI ABDELHADI Résultat
Note (+ PJ)
AL-HASHEMI ABDULLAH TAWRésultat
N° étudiant : 15001196
ALAOUI NOUREDINE

N° étudiant : 14003192
ALIGA SIHAM

N° étudiant : 15003041
ALILA AYOUB

N° étudiant : 16002772
ALIYAT M/USTAPHA

N° étudiant : 15001552
ALJI ABDELGHAFOUR

N° étudiant : 15002546
ALLALI BOUCHRA

N° étudiant : 16003756
ALLALI ISMAIL

N° étudiant : 15002975
ALLALI SOKAINA

N° étudiant : 16002444
ALLAM MOHSINE

N° étudiant : 16003347
ALLAMI ZAKARIA

N° étudiant : 16003133
ALLAOUI KHADIJA

N° étudiant : 15001156
ALLOUZI MERYEM

N° étudiant : 14004121
AMANE HASSAN

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 09/07/2019
Page: 7

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16002936
AMARI HANANE

N° étudiant : 15000835
AMARINE ABDE SSABOUR

N° étudiant : 16001818
AMEAYOU LAMIAA

N° étudiant : 15002814
AMEGROUD AMINE

N° étudiant : 15000159
AMGHARI MOHAMMED

N° étudiant : 16005363
AMHAED YOUSSEF

N° étudiant : 15004596
AMIL WAFAA

N° étudiant : 13419799
AMIMI JAWAD

N° étudiant : 16002252
AMINE KHADIJA

N° étudiant : 13420211
AMIR MOHAMED

N° étudiant : 10002650
AMIR YOUNES

N° étudiant : 16002232
AMIRI YOUNES

N° étudiant : 16001634
AMMAR BAHIJA

N° étudiant : 15000873
AMMAR DOHA

N° étudiant : 16003919
AMMOURI LEKBIR

N° étudiant : 14001684
AMOUNIR KAOUTAR

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
13.167

Ado / 20
17

Ado / 20
4

Ado / 20
10

Ado / 20
12

Ado / 20
18

Ado / 20
18

NV
5.458

V
13.75

NV
3

V
5

V
11

V
0

V
0

NV
13.583

V
13.5

NV
10

NV
10

V
13

NV
17.5

NV
17.5

V
6.833

V
15

V
6

V
10

V
10

V
0

V
0

NV

V

NV

V

V

NV

NV

11.083

11.5

0

12

11

16

16

NV
10.042

V
14.25

NV
1

V
5

V
8

V
16

V
16

NV
10.708

V
10.25

NV
0

NV
10

NV
14

V
15

V
15

NV
12.5

V
16

NV
4

V
10

V
11

V
17

V
17

NV
13.667

V
14

NV
10

V
12

V
10

V
18

V
18

V
11.75

V
12.5

V
10

V
12

V
10

V
13

V
13

V
11

V
12

V
0

V
10

V
12

V
16

V
16

NV
6.667

V
17

NV
6

V
6

V
11

V
0

V
0

NV
12

V
13

NV
10

NV
5

V
10

NV
17

NV
17

V
7

V
15

V
5

AC
10

V
12

V
0

V
0

NV
8.75

V
11.5

NV
0

V
10

V
7

NV
12

NV
12

NV

V

NV

V

NV

V

V

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 09/07/2019
Page: 8

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16001993
AMRANI MOHAMED

N° étudiant : 16001463
AMRAOUI IHSANE

N° étudiant : 14001824
AMRAS HASNA

N° étudiant : 14002335
AMROUCHE KHADIJA

N° étudiant : 16003706
ANASE ABDELKBIR

N° étudiant : 15002510
ANASS HASNAA

N° étudiant : 16003902
ANAYAT ZOUHAIR

N° étudiant : 14000825
ANAYIA DRISS

N° étudiant : 16001642
ANBER AZEDDINE

N° étudiant : 15002084
ANFOUSSI ABDELGHANI

N° étudiant : 16001693
ANIBER AZZEDDINE

N° étudiant : 14000602
ANNABI GHIZLANE

N° étudiant : 16002732
ANOUARI AYYOUB

N° étudiant : 14001704
ANOUER MERYEM

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
15

Ado / 20
0

Ado / 20
5

Ado / 20
10

Ado / 20
17

Ado / 20
17

NV
11.5

V
15

NV
1

NV
10

V
11

V
16

V
16

NV
12.333

V
13

NV
5

V
10

V
12

V
17

V
17

V
2.667

V
16

AC
0

V
0

V
0

V
0

V
0

NV

V

NV

NV

NV

NV

NV

Note (+ PJ)
Résultat

7.667

15

0

0

12

17

17

Note (+ PJ)
Résultat

7

V
15

4

10

V
13

V
0

V
0

NV
5.75

V
12.5

NV
5

V
5

V
12

NV
0

NV
0

NV
11

V
12

NV
6

NV
5

V
11

NV
16

NV
16

V
0

V
0

AC
0

AC
0

V
0

V
0

V
0

NV
13

NV
15

NV
8

NV
10

NV
13

NV
16

NV
16

V
0

V
0

AC
0

V
0

V
0

V
0

V
0

NV
11.833

NV
16

NV
2

NV
10

NV
11

NV
16

NV
16

NV
12.333

V
12

NV
10

V
10

V
10

V
16

V
16

V
14.833

V
18

V
10

V
12

V
14

V
17.5

V
17.5

V
4.542

V
7.25

V
5

V
5

V
10

V
0

V
0

NV

NV

NV

NV

V

NV

NV

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Note (+ PJ)
ANNAJI EL IDRISSI MAHJOUBRésultat
ANNAOUI NABIL

‫ا قا‬
‫وا ار‬

Ado / 20
10.667

Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 16003357
N° étudiant : 15004600

Résultat

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 09/07/2019
Page: 9

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16001436
ANSANES AYOUB

N° étudiant : 16002510
ANTIBOU ZINEB

N° étudiant : 14003595
AOUAD HAMZA

N° étudiant : 16001863
AOUAJ YOUSSEF

N° étudiant : 16004267
AOUBID MOHSINE

N° étudiant : 16003799
AOUSAIBI HAMZA

N° étudiant : 10000105
ARABAT SOUAD

N° étudiant : 15010309
ARBAOUI ZAKARIA

N° étudiant : 16002474
ARDI YOUNES

N° étudiant : 15001385
ARHLA MERIEM

N° étudiant : 15002067
ARIBAT EL MAATI

N° étudiant : 16005531
ARIBI SANAA

N° étudiant : 14000215
ARID RAFIQ

N° étudiant : 16003407
ARIF BAHIJA

N° étudiant : 16001941
AROUA HALIMA

N° étudiant : 14001686
ASAOUI SAADIA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
10.667

Ado / 20
11

Ado / 20
5

Ado / 20
5

Ado / 20
11

Ado / 20
16

Ado / 20
16

V
7.5

V
14

AC
6

AC
13

V
12

V
0

V
0

NV
8.667

V
5

NV
0

V
8

V
11

NV
14

NV
14

NV
11

NV
15

NV
4

NV
5

V
12

V
15

V
15

NV
8

V
16

NV
10

NV
11

V
11

V
0

V
0

NV
12.5

V
14

V
10

V
10

V
11

NV
15

NV
15

V
11

V
13

V
2

V
5

V
11

V
17.5

V
17.5

NV
13.833

V
16

NV
10

NV
10

V
13

V
17

V
17

V
6.708

V
16.25

V
3

V
10

V
11

V
0

V
0

NV
6.167

V
0

NV
3

V
0

V
2

NV
16

NV
16

NV
9

NV
14

NV
0

NV
0

NV
10

V
15

V
15

NV
6.833

V
17

NV
2

NV
11

V
11

V
0

V
0

NV
0

V
0

NV
0

V
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
12.833

NV
12

NV
10

NV
11

NV
12

NV
16

NV
16

V
9.333

V
5

V
0

V
10

V
11

V
15

V
15

NV

NV

NV

V

V

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 10

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 15002958
ASFOUR BRAHIM

N° étudiant : 15001236
ASKOUR MOHAMMED

N° étudiant : 16001681
ASRI IMAD

N° étudiant : 15001299
ASSALI KHADIJA

N° étudiant : 15000234
ASSAM MOHAMMED

N° étudiant : 16005498
ASSEMAHLI ILYASS

N° étudiant : 14001264
ASSEMLAL MAROUANE

N° étudiant : 15002673
ASSLOUJ ABDELHAMID

N° étudiant : 14004362
ASSMAN MOHAMED

N° étudiant : 15001838
ASSOULI AMINE

N° étudiant : 15004842
ASSRAOUI DRISS

N° étudiant : 15000964
ATFAOUI JAMILA

N° étudiant : 16003669
ATFI ABDELLATIF

N° étudiant : 16004081
ATIF BOUCHRA

N° étudiant : 16001759
ATIF JAWAD

N° étudiant : 16002890
ATIK DOHA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
12.667

Ado / 20
16

Ado / 20
5

Ado / 20
11

Ado / 20
10

Ado / 20
17

Ado / 20
17

V
12.167

V
15

AC
5

V
10

V
11

V
16

V
16

V
8.167

V
17

AC
10

V
10

V
12

V
0

V
0

NV
10.875

V
14.25

V
5

V
6

V
10

NV
15

NV
15

V
12.667

V
11

AC
10

AC
13

V
12

V
15

V
15

V
13.292

V
13.75

V
10

V
13

V
11

V
16

V
16

V
10.5

V
13

V
4

V
5

V
11

V
15

V
15

NV
13.167

V
16

NV
5

NV
11

V
11

V
18

V
18

V
10.167

V
14

AC
0

V
5

V
10

V
16

V
16

NV
2.583

V
13.5

NV
2

NV
0

V
0

V
0

V
0

NV
1.875

V
10.25

NV
1

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
13.75

V
15.5

NV
10

NV
14

NV
11

NV
16

NV
16

V
7.5

V
11

V
10

V
11

V
13

V
0

V
0

NV
2.5

V
0

V
0

V
5

V
10

NV
0

NV
0

NV
7.75

NV
12.5

NV
10

NV
13

V
11

NV
0

NV
0

NV
4.333

V
12

V
0

V
2

V
12

NV
0

NV
0

NV

V

NV

NV

V

NV

NV

Date: 09/07/2019
Page: 11

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 15001951
ATIQ EL HOUCIENE

N° étudiant : 16003290
ATIQI KHADIJA

N° étudiant : 16001871
ATIR HIND

N° étudiant : 15000222
ATOUAMA AYOUB

N° étudiant : 15001765
ATRABI AMINE

N° étudiant : 16002705
ATTA HANANE

N° étudiant : 15002675
ATTAK HICHAM

N° étudiant : 16002949
ATTARI LOUBNA

N° étudiant : 16002780
ATTI HOUDA

N° étudiant : 16001861
ATTIA FATIMA ZAHRA

N° étudiant : 16003547
AYACH KAOUTAR

N° étudiant : 15001165
AYCH ZINEB

N° étudiant : 14007351
AYOUB KHADIJA

N° étudiant : 16002964
AYYADI MOHAMED

N° étudiant : 11001635
AYYADI SAIDA

N° étudiant : 14002625
AZHARI NADYA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
6.625

Ado / 20
10.75

Ado / 20
6

Ado / 20
12

Ado / 20
11

Ado / 20
0

Ado / 20
0

NV
3.542

V
6.25

NV
0

V
5

V
10

NV
0

NV
0

NV
12.417

NV
10.5

NV
12

NV
10

V
10

NV
16

NV
16

V
11

V
12

V
0

V
10

V
12

V
16

V
16

NV
12.583

V
12.5

NV
10

V
10

V
11

V
16

V
16

V
7

V
16

V
5

V
10

V
11

V
0

V
0

NV
11.5

V
13

NV
4

V
10

V
12

NV
15

NV
15

NV
11.5

V
9

NV
7

V
10

V
11

V
16

V
16

V
1.542

AC
7.25

AC
0

V
2

V
0

V
0

V
0

NV
13.333

NV
15

NV
10

NV
10

NV
13

NV
16

NV
16

V
0

V
0

V
0

V
0

V
0

V
0

V
0

NV
11.917

NV
14.5

NV
10

NV
7

NV
8

NV
16

NV
16

V
6.917

V
15.5

V
5

AC
10

AC
11

V
0

V
0

NV
5.417

V
12.5

NV
2

V
6

V
12

NV
0

NV
0

NV
1.833

V
0

NV
0

NV
0

V
11

NV
0

NV
0

NV
9.958

NV
11.75

NV
12

NV
5

V
11

NV
10

NV
10

NV

V

V

NV

V

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 12

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16002371
AZIZ ABDELHAK

N° étudiant : 15000971
AZIZ AHMED

N° étudiant : 15000676
AZIZ CHAIMA

N° étudiant : 16002517
AZIZ KARIMA

N° étudiant : 16002581
AZIZ SOFIANE

N° étudiant : 15002301
AZKOUR YASSINE

N° étudiant : 13000875
AZMI LAMYA

N° étudiant : 16002268
AZRAIBI CHAIMAA

N° étudiant : 14001202
AZZ ABDESSALAM

N° étudiant : 16002466
AZZAOUIA OUMAYMA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 15003608

Note (+ PJ)
AZZEDDINE EL IDRISSI ABDE Résultat
N° étudiant : 16003377
BAADDI HICHAM

N° étudiant : 14000508
BAADI YOUSSEF

N° étudiant : 16004459
BAALABEKI YOUNESS

N° étudiant : 16005204
BABBOU LAYLA

N° étudiant : 16003477
BABEZZINE MEROUANE

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
8.167

Ado / 20
16

Ado / 20
12

Ado / 20
10

Ado / 20
11

Ado / 20
0

Ado / 20
0

NV
7.917

V
15.5

V
10

V
11

V
11

NV
0

NV
0

NV
12.25

V
13.5

V
8

V
5

V
13

NV
17

NV
17

V
6.5

V
16

AC
2

AC
10

V
11

V
0

V
0

NV
15.167

V
16

NV
12

V
13

V
14

NV
18

NV
18

V
11.333

V
10

V
6

V
10

V
10

V
16

V
16

V
12.833

V
15

AC
5

V
10

V
13

V
17

V
17

V
14

V
17

AC
10

V
10

V
11

V
18

V
18

V
13.333

V
16

V
5

V
12

V
11

V
18

V
18

V
4.167

V
11

AC
0

V
6

V
8

V
0

V
0

NV
7.667

V
15

NV
10

NV
11

NV
10

NV
0

NV
0

NV
7.5

V
14

V
10

V
10

V
11

NV
0

NV
0

NV
10.417

V
13.5

V
7

V
4

V
6

NV
16

NV
16

NV
8.5

V
15

NV
12

NV
13

NV
11

V
0

V
0

NV
13.083

V
12.5

V
10

V
10

V
12

NV
17

NV
17

V
5.5

V
0

V
10

V
10

V
13

V
0

V
0

NV

NV

V

V

V

NV

NV

Date: 09/07/2019
Page: 13

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16002183
BACHA JAOUAD

N° étudiant : 10001769
BACHAR ABDELKBIR

N° étudiant : 16002549
BACHCHARI SOUKAINA

N° étudiant : 16001935
BACHRI KHADIJA

N° étudiant : 16002380
BADAOUI BOUCHAIB

N° étudiant : 15001248
BADDA ADIL

N° étudiant : 15002109
BADI ABDESSAMAD

N° étudiant : 16003731
BADI HOUSSAM

N° étudiant : 16002637
BADII NADIA

N° étudiant : 16002274
BADII ZINEB

N° étudiant : 16001951
BADR BOUCHRA

N° étudiant : 15000038
BADR HIND

N° étudiant : 16001911
BADRANE AMINE

N° étudiant : 15000339
BADRANE EL MEHDI

N° étudiant : 16001803
BADRANE YOUSSEF

N° étudiant : 16002048
BADRE ZOUHRA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
12.417

Ado / 20
13.5

Ado / 20
12

Ado / 20
5

Ado / 20
12

Ado / 20
16

Ado / 20
16

V
9.333

V
0

V
15

AC
5

V
6

V
15

V
15

NV
11.833

NV
10

V
8

NV
10

NV
11

V
16

V
16

V
11.75

V
11.5

AC
4

V
10

V
11

V
17

V
17

NV
11.5

V
11

NV
4

V
12

V
10

V
16

V
16

NV
7.583

V
12.5

NV
10

V
12

V
11

V
0

V
0

NV
7.708

V
14.25

V
10

V
12

V
10

NV
0

NV
0

NV
12.25

V
12.5

V
8

V
10

V
11

NV
16

NV
16

V
8.375

V
17.25

AC
12

V
10

V
11

V
0

V
0

NV
12.167

V
11

V
10

V
10

V
12

NV
15

NV
15

V
13.167

V
17

V
11

V
6

V
11

V
17

V
17

V
13.75

V
13.5

V
10

AC
11

V
12

V
18

V
18

V
8.208

V
14.25

V
12

V
10

V
13

V
0

V
0

NV
13.5

V
17

V
10

V
10

V
10

NV
17

NV
17

V
8.5

V
15

V
11

V
12

V
13

V
0

V
0

NV
12.25

V
10.5

V
10

V
10

V
11

NV
16

NV
16

V

V

V

V

V

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 14

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16003127
BADREDDINE OUADII

N° étudiant : 16003122
BAGHZALI YOUSSRA

N° étudiant : 11001929
BAHAT SALAHEDDINE

N° étudiant : 15000414
BAHBOUHI HAMZA

N° étudiant : 16002182
BAHHAR AMINE

N° étudiant : 16002094
BAHHAR LAILA

N° étudiant : 16002008
BAHHAR NABIL

N° étudiant : 16002679
BAHLA KARIM

N° étudiant : 16002425
BAHLOUL ABDELAZIZ

N° étudiant : 16002660
BAHMMOU MOHAMED

N° étudiant : 16002310
BAHNINI KAOUTAR

N° étudiant : 16002433
BAHSINE AYYOUB

N° étudiant : 15001584
BAHYJ AZIZ

N° étudiant : 14001183
BAICHOUTI OMAR

N° étudiant : 16002417
BAIDANE SOUFIANE

N° étudiant : 16001738
BAJI JAAFAR

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
8.833

Ado / 20
17

Ado / 20
10

Ado / 20
12

Ado / 20
14

Ado / 20
0

Ado / 20
0

NV
13.333

V
17

V
7

V
10

V
12

NV
17

NV
17

V
13.167

V
15

AC
10

V
10

V
12

V
16

V
16

V
10.333

V
8

V
2

V
10

V
12

V
15

V
15

NV
5.75

NV
13.5

NV
0

V
10

V
11

V
0

V
0

NV
7.75

V
11.5

NV
10

V
13

V
12

NV
0

NV
0

NV
9.167

V
8

V
0

V
7

V
8

NV
16

NV
16

NV
5.167

NV
15

NV
0

NV
5

NV
11

V
0

V
0

NV
14.083

V
12.5

NV
15

NV
11

V
12

NV
17

NV
17

V
12.583

V
11.5

V
10

V
11

V
11

V
16

V
16

V
8.917

V
13.5

V
0

V
2

V
6

V
16

V
16

NV
9.5

V
9

NV
0

NV
6

NV
12

V
15

V
15

NV
8.167

NV
18

NV
10

NV
11

V
10

V
0

V
0

NV
12.417

V
13.5

V
10

V
10

V
11

NV
15

NV
15

V
0

V
15

V
0

V
0

V
0

V
16

V
0

13.333

V
15

10

12

11

V
16

16

V

V

V

V

V

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 15

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16002771
BAJJA IBTISSAM

N° étudiant : 16003169
BAKADIR AMAL

N° étudiant : 16002251
BAKHAN ALI

N° étudiant : 16001536
BAKHANE FATIMA

N° étudiant : 16003083
BAKIR HIBA

N° étudiant : 10002160
BAKKALI AHMED

N° étudiant : 16003314
BAKRI MADIHA

N° étudiant : 16001960
BAKRIM SOMAYA

N° étudiant : 16001616
BAKSAS OUMAIMA

N° étudiant : 16001613
BAKSAS SOUKAINA

N° étudiant : 16002351
BALASAL AHMED

N° étudiant : 16005360
BALLI ABDELLAH

N° étudiant : 16003710
BAMAAROUF MERIEM

N° étudiant : 15000648
BANAN IMAN

N° étudiant : 16003997
BANAN MOUHCINE

N° étudiant : 15002016
BANANE GHIZLANE

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
6.833

Ado / 20
15

Ado / 20
5

Ado / 20
10

Ado / 20
11

Ado / 20
0

Ado / 20
0

NV
6.75

V
12.5

NV
5

V
12

V
11

NV
0

NV
0

NV
8.167

V
16

NV
12

V
10

V
11

NV
0

NV
0

NV
12.333

V
15

V
6

V
10

V
11

NV
16

NV
16

V
0.667

V
0

AC
0

V
0

V
4

V
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
7.667

NV
11

NV
12

NV
12

NV
11

NV
0

NV
0

NV
11.417

V
12.5

V
4

V
7

V
11

NV
17

NV
17

NV
5.333

V
17

NV
0

NV
5

V
10

V
0

V
0

NV
4.917

V
15.5

NV
0

NV
2

V
12

NV
0

NV
0

NV
7.583

V
11.5

NV
8

NV
14

V
12

NV
0

NV
0

NV
9.875

V
14.25

NV
0

V
1

V
12

NV
16

NV
16

NV
8.667

V
17

NV
11

NV
12

V
12

V
0

V
0

NV
11.708

V
11.25

V
2

V
10

V
11

NV
18

NV
18

NV
13.667

V
14

NV
15

V
10

V
11

V
16

V
16

V
5.083

V
11.5

V
3

V
5

V
11

V
0

V
0

NV

V

NV

NV

V

NV

NV

Date: 09/07/2019
Page: 16

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16001729
BANANI ELHOUCINE

N° étudiant : 15002867
BARAKAT LATIFA

N° étudiant : 15002390
BARDI HASSNA

N° étudiant : 16001611
BARGUICHA KHADIJA

N° étudiant : 16004688
BARHOUMI MOHAMED

N° étudiant : 14001552
BARKA LAILA

N° étudiant : 15001664
BARKOUN YASSINE

N° étudiant : 15004359
BARKOUNE FATIMA

N° étudiant : 15002392
BARKOUNE MARYAM

N° étudiant : 13424940
BASKOUN YOUSSEF

N° étudiant : 14001093
BASLAM SOUFIANE

N° étudiant : 15001377
BASRY FATIHA

N° étudiant : 15002462
BATAN SAID

N° étudiant : 15000443
BATI HIND

N° étudiant : 15000815
BATI JILALI

N° étudiant : 16001663
BATTAR ABDELFATTAH

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
5.833

Ado / 20
13

Ado / 20
5

Ado / 20
6

Ado / 20
11

Ado / 20
0

Ado / 20
0

NV
0

V
0

NV
0

NV
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
11.208

NV
11.25

NV
10

NV
2

NV
14

NV
15

NV
15

NV
13.167

V
15

V
8

NV
10

V
12

V
17

V
17

V
7

V
13

AC
6

V
10

V
13

V
0

V
0

NV
0

V
0

NV
0

V
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
8.125

NV
13.75

NV
10

NV
14

NV
11

NV
0

NV
0

NV
12.083

V
12.5

V
3

V
13

V
12

NV
16

NV
16

NV
5.333

V
0

NV
0

V
0

V
0

V
16

V
16

NV
9.333

NV
11

NV
4

NV
6

NV
7

V
14

V
14

NV
12.917

V
12.5

NV
14

NV
5

NV
10

V
18

V
18

V
12

V
13

V
10

AC
6

V
11

V
16

V
16

V
7.5

V
17

V
8

AC
10

V
10

V
0

V
0

NV
7.167

V
12

NV
10

V
10

V
11

NV
0

NV
0

NV
7

V
11

V
10

V
10

V
11

NV
0

NV
0

NV
7.75

V
13.5

V
10

V
10

V
13

NV
0

NV
0

NV

V

V

V

V

NV

NV

Date: 09/07/2019
Page: 17

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16002077
BAYAD LIYAM HANANE

N° étudiant : 12104349
BAYOUD MEHDI

N° étudiant : 16002153
BAYTARI BOCHRA

N° étudiant : 16003998
BAYTARI RHIZLANE

N° étudiant : 15002108
BCHIR FATIHA

N° étudiant : 16002777
BDIDI ZINEB

N° étudiant : 15000517
BECHCHAR MERYAM

N° étudiant : 15001703
BECHRI ASMAE

N° étudiant : 15000729
BEHIAOUI KARIMA

N° étudiant : 13420197
BEKRAOUI ZAKARIA

N° étudiant : 16002776
BEL KACEMI MERIEM

N° étudiant : 16003449
BELABBES CHAIMAA

N° étudiant : 14000890
BELABDI MOHAMED

N° étudiant : 16004355

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
15.5

Ado / 20
7

Ado / 20
10

Ado / 20
13

Ado / 20
0

Ado / 20
0

NV
0

V
0

NV
0

V
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
15

NV
0

NV
0

NV
0

NV
16

NV
0

Note (+ PJ)
Résultat

0

V
13.5

0

0

0

V
16

0

Note (+ PJ)
Résultat

11.417

V
13.5

3

10

10

V
16

16

NV
3.125

V
8.75

NV
0

V
2

V
8

V
0

V
0

NV
5.833

NV
15

NV
4

NV
5

NV
11

NV
0

NV
0

NV
13.208

V
14.25

NV
10

NV
12

V
11

NV
16

NV
16

V
6.292

V
11.75

V
4

V
10

V
12

V
0

V
0

NV
3.333

V
0

NV
10

V
10

V
0

NV
0

NV
0

NV
4.458

NV
8.75

V
0

V
10

NV
8

NV
0

NV
0

NV
0

NV
17

NV
0

V
0

NV
0

NV
18

NV
0

10.917

V
11.5

4

6

10

V
17

17

NV
7.542

V
17.25

NV
5

NV
10

V
13

V
0

V
0

NV
10.167

V
12

NV
0

V
5

V
12

NV
16

NV
16

NV
13.417

V
11.5

NV
12

NV
10

V
11

V
18

V
18

V

V

V

V

V

V

V

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Note (+ PJ)
BELAFHAILI ABDELMOUME Résultat
BELAFHAL MERYEM

‫ا قا‬
‫وا ار‬

Ado / 20
7.583

Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 16001743
N° étudiant : 16001809

Résultat

Note (+ PJ)
Résultat

Note (+ PJ)
BELAHJILIA ABDELFETTAH Résultat

Date: 09/07/2019
Page: 18

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16001537
BELAISSAOUI KARIMA

N° étudiant : 16002608
BELALAMI OMAR

N° étudiant : 15001822
BELAMANYA ILIAS

N° étudiant : 14003441
BELAOUANI MERYEM

N° étudiant : 16003050
BELAOUDI KARIM

N° étudiant : 15001843
BELAOUNI RACHID

N° étudiant : 15004666
BELAOUNI ZINEB

N° étudiant : 16002565
BELASSRI KHALID

N° étudiant : 14000635
BELBAYAD MOHAMMED

N° étudiant : 16002462
BELBCHINA ZAHIRA

N° étudiant : 16001578
BELEGZOULI ABDELILAH

N° étudiant : 16002289
BELFAKIRA AZEDDINE

N° étudiant : 14000477
BELFATMI GHIZLANE

N° étudiant : 16005817
BELFNOUNE SANA

N° étudiant : 16001699
BELGHAIB RACHID

N° étudiant : 12103636
BELGHANI BOUCHRA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
11.333

Ado / 20
11

Ado / 20
3

Ado / 20
10

Ado / 20
10

Ado / 20
17

Ado / 20
17

NV
8.333

V
16

NV
10

V
12

V
12

V
0

V
0

NV
12.083

V
14.5

V
6

V
10

V
10

NV
16

NV
16

V
0

V
0

AC
0

V
0

V
0

V
0

V
0

NV
7.833

NV
16

NV
10

NV
10

NV
11

NV
0

NV
0

NV
12.667

V
15

V
5

V
14

V
10

NV
16

NV
16

V
11.083

V
10.5

AC
10

V
5

V
11

V
15

V
15

V
13.167

V
13

V
12

AC
11

V
11

V
16

V
16

V
4.333

V
13

V
0

V
5

V
8

V
0

V
0

NV
11.917

V
11.5

NV
10

NV
10

NV
8

NV
16

NV
16

V
7.5

V
17

V
8

V
10

AC
10

V
0

V
0

NV
11.583

V
12.5

NV
2

V
11

V
10

NV
17

NV
17

NV
7.25

V
12.5

NV
6

V
11

V
14

V

V

NV
0

V
0

NV
0

V
0

V
0

V
0

V
0

NV
12.75

NV
11.5

NV
10

NV
10

NV
13

NV
16

NV
16

V
8

V
10

V
0

V
10

V
0

V
14

V
14

NV

V

NV

V

NV

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 19

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 13421877
BELGHARIB JALAL

N° étudiant : 16005362
BELGOUZI IBTISSAM

N° étudiant : 16005913
BELGRAIDA HAMID

N° étudiant : 14002049
BELHAIMAR ILHAM

N° étudiant : 16003804
BELHAIMER IMANE

N° étudiant : 12104279
BELHAIMER ZAKARIYA

N° étudiant : 15001288
BELHAJ KHALID

N° étudiant : 15000058
BELHAMRA SALAH

N° étudiant : 16003834
BELHANDA MOHCINE

N° étudiant : 15002653
BELHOUARI WASSIM

N° étudiant : 16002166
BELIOUI KHADIJA

N° étudiant : 15004730
BELIYCH SOUKAINA

N° étudiant : 15000672
BELKAD ABDELKBIR

N° étudiant : 16001511
BELKAOUS AYOUB

N° étudiant : 13424228
BELKHADIR LAMIA

N° étudiant : 15004577
BELKOUCH MOHAMED

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
0.833

Ado / 20
5

Ado / 20
0

Ado / 20
0

Ado / 20
0

Ado / 20
0

Ado / 20
0

NV
13.167

NV
15

NV
8

NV
12

NV
12

NV
16

NV
16

V
12.708

V
14.25

AC
8

V
10

V
12

V
16

V
16

V
9.167

V
11

AC
0

V
3

V
11

V
15

V
15

NV
8.667

V
17

NV
13

NV
11

V
11

V
0

V
0

NV
5.333

V
0

V
0

V
0

V
0

NV
16

NV
16

NV
11

NV
11

NV
5

NV
10

NV
8

V
16

V
16

V
5.667

V
15

AC
2

V
6

AC
11

V
0

V
0

NV
7.833

V
17

NV
4

NV
13

V
13

NV
0

NV
0

NV
12.833

V
13

NV
10

V
10

V
8

NV
18

NV
18

V
6

V
16

V
4

V
6

AC
10

V
0

V
0

NV
6.875

V
11.25

NV
8

NV
10

V
12

NV
0

NV
0

NV
6.042

V
17.25

NV
0

V
6

V
13

NV
0

NV
0

NV
13.667

V
17

NV
10

NV
10

V
11

NV
17

NV
17

V
6.667

V
0

V
0

V
5

V
5

V
15

V
15

NV
12.167

NV
11

NV
8

NV
10

NV
10

V
17

V
17

V

V

AC

V

V

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 20

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16003385
BELKRIM FATIMA-ZAHRA

N° étudiant : 16002012
BELLAR HAYAT

N° étudiant : 13419771
BELMIR AYOUB

N° étudiant : 16003267
BELMKHAIR BRAHIM

N° étudiant : 14000390
BELOUADDANE AICHA

N° étudiant : 15001397
BEN BRAHIM ABDELHADI

N° étudiant : 16003769
BEN CHEIKH SOUKAINA

N° étudiant : 16001880
BEN DADA ABDELMAJID

N° étudiant : 15000152
BEN ESSAFI KHADIJA

N° étudiant : 15002360
BEN FERHOUN YOUSSEF

N° étudiant : 16002055
BEN HADDA YASSINE

N° étudiant : 16001430
BEN RKIA NABIL

N° étudiant : 14000018
BEN SALMIA OTHMANE

N° étudiant : 13422276
BEN TABET SAMIRA

N° étudiant : 14004345
BEN ZEHAFE ZINEB

N° étudiant : 16001845

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Note (+ PJ)
BEN-ALI FATIMA EZ-ZAHRA Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
8.042

Ado / 20
17.25

Ado / 20
10

Ado / 20
10

Ado / 20
11

Ado / 20
0

Ado / 20
0

NV
13.833

V
15

V
14

V
11

V
11

NV
16

NV
16

V
12.667

V
11

V
6

V
11

V
12

V
18

V
18

V
7

V
15

AC
10

V
6

V
11

V
0

V
0

NV
10.625

V
13.75

V
0

NV
5

V
11

NV
17

NV
17

NV
11.667

V
11

NV
10

NV
6

V
11

V
16

V
16

V
0

V
0

V
0

AC
0

V
0

V
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
6.667

NV
15

NV
6

NV
7

NV
12

NV
0

NV
0

NV
6

V
12

NV
4

NV
10

V
10

NV
0

NV
0

NV
12.5

V
15

NV
5

V
10

V
11

NV
17

NV
17

V
11.5

V
15

AC
2

V
12

V
10

V
15

V
15

NV
12.833

V
12

NV
10

V
13

V
10

V
16

V
16

V
10.25

V
11.5

V
2

V
5

V
13

V
15

V
15

NV
14

V
18

NV
10

NV
11

V
11

V
17

V
17

V
12.125

V
11.75

V
10

V
6

V
11

V
17

V
17

V

V

V

AC

V

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 21

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16003646
BENABBA MOHAMED

N° étudiant : 15002050
BENABDASSALAM SARA

N° étudiant : 16002195
BENABID HANANE

N° étudiant : 15001378
BENADY HIND

N° étudiant : 16002087
BENAICHA HAKIMA

N° étudiant : 15001723
BENAICHA ISMAIL

N° étudiant : 16002217
BENALI RADOUANE

N° étudiant : 14004360
BENALLAL FADOUA

N° étudiant : 16002040
BENAROUSSI SOUKAINA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 16003670

Note (+ PJ)
BENAZZOUZ ABDELKHALE Résultat
N° étudiant : 14000754
BENBAKH HANANE

N° étudiant : 15001722
BENBERRADA MUSTAPHA

N° étudiant : 16002756
BENBOUJAMAA BOUCHRA

N° étudiant : 14003403
BENCHAHBA HAMZA

N° étudiant : 15002407
BENCHEIKH MOHAMED

N° étudiant : 16000594
BENCHEIKH NAJWA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
12.5

Ado / 20
17

Ado / 20
4

Ado / 20
10

Ado / 20
10

Ado / 20
17

Ado / 20
17

NV
13.5

V
15

NV
10

V
10

V
12

V
17

V
17

V
12.667

V
16

V
8

V
7

V
11

V
17

V
17

V
6.25

V
10.5

AC
10

AC
5

V
12

V
0

V
0

NV
12.167

V
13

V
2

NV
11

V
11

NV
18

NV
18

NV
6.417

V
12.5

NV
5

V
10

V
11

V
0

V
0

NV
11.583

V
13.5

NV
2

V
10

V
12

NV
16

NV
16

NV
11

V
15

NV
3

V
10

V
10

V
14

V
14

NV
3.708

V
11.25

NV
0

V
1

V
10

V
0

V
0

NV
0

V
0

NV
0

NV
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
9.833

NV
11

NV
0

NV
8

NV
10

NV
15

NV
15

NV
12.75

V
13.5

NV
6

NV
13

V
12

V
16

V
16

V
5.25

V
12.5

AC
3

V
5

V
11

V
0

V
0

NV
10.208

V
11.25

NV
0

NV
5

V
11

NV
17

NV
17

NV
12.667

V
16

NV
10

NV
5

V
11

V
17

V
17

V
10.167

V
11

V
0

AC
5

V
11

V
17

V
17

NV

V

NV

NV

V

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 22

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16003015
BENCHIKHI YOUSSEF

Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 16002534

Note (+ PJ)
BENDAROUACH MAROUAN Résultat
N° étudiant : 16002187
BENDHAIBA EL MOKHTAR

N° étudiant : 13002142
BENECHRIF ILHAM

N° étudiant : 15000728
BENELISSAOUIA YASSINE

N° étudiant : 14003643
BENGHEZIEL BOUCHRA

N° étudiant : 16001647
BENHAISS YASSINE

N° étudiant : 16002292
BENHAJJAM FATIMA

N° étudiant : 14002235
BENHAMDOUN JAWAD

N° étudiant : 15001511
BENHARCHA MARIAMA

N° étudiant : 16002397
BENHATOTO BOUCHAIB

N° étudiant : 16002804
BENKADDOUR ABDELHAK

N° étudiant : 13419765
BENKAROU FOUZIA

N° étudiant : 16001450
BENKHADDA ZINEB

N° étudiant : 16002321
BENKHAMA AZIZA

N° étudiant : 14003707
BENKHNATI SAADIA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
9.417

Ado / 20
12.5

Ado / 20
0

Ado / 20
2

Ado / 20
10

Ado / 20
16

Ado / 20
16

NV
13

V
15

NV
10

NV
10

V
11

V
16

V
16

V
0

V
0

V
0

V
0

V
0

V
0

V
0

NV
12.625

NV
13.75

NV
10

NV
10

NV
10

NV
16

NV
16

V
11.333

V
10

V
4

V
10

V
10

V
17

V
17

NV
10.75

V
10.5

NV
0

V
10

V
10

V
17

V
17

10.208

V
16.25

0

V
4

V
11

V
15

V
15

NV
9.5

V
11

NV
1

NV
5

V
10

V
15

V
15

NV
10.708

V
11.25

NV
8

NV
6

V
11

V
14

V
14

V
7.25

V
13.5

AC
8

AC
10

V
12

V
0

V
0

NV
6.75

V
13.5

NV
5

V
10

V
12

NV
0

NV
0

NV
6.667

V
15

NV
2

V
12

V
11

NV
0

NV
0

NV
0.833

V
5

NV
0

V
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
12.125

NV
11.75

NV
3

NV
10

NV
12

NV
18

NV
18

NV
7.833

V
18

NV
7

V
10

V
12

V
0

V
0

NV
11.083

V
13.5

NV
4

V
4

V
11

NV
17

NV
17

NV

V

NV

NV

V

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 23

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
10.25

Ado / 20
11.5

Ado / 20
5

Ado / 20
6

Ado / 20
11

Ado / 20
14

Ado / 20
14

V
12.083

V
12.5

AC
10

AC
10

V
10

V
15

V
15

V
0

V
0

V
0

V
0

V
0

V
0

V
0

NV
6

NV
14

NV
5

NV
7

NV
10

NV
0

NV
0

NV
4.667

V
0

NV
0

NV
0

V
0

NV
14

NV
14

NV
13.25

NV
13.5

NV
10

NV
13

NV
11

V
16

V
16

V
1.875

V
7.25

V
0

V
2

V
2

V
0

V
0

NV
6.583

NV
11.5

NV
6

NV
10

NV
12

NV
0

NV
0

NV
11

V
15

NV
0

V
6

V
11

NV
17

NV
17

NV
11.75

V
11.5

NV
4

NV
10

V
11

V
17

V
17

NV
10.083

V
12.5

NV
5

V
7

V
15

V
15

N° étudiant : 16002519

V
0

V
11

AC
0

AC
0

AC
0

V
17

V
0

N° étudiant : 16002333

8.208

V
16.25

12

10

11

V
0

0

NV
6.5

V
12

V
4

V
11

V
12

NV
0

NV
0

NV
6.75

V
13.5

NV
6

V
10

V
11

NV
0

NV
0

NV
12.083

V
13.5

NV
4

V
10

V
11

NV
17

NV
17

NV

V

NV

V

V

V

V

N° étudiant : 14002329
BENLAHSINIYA MOUAD

N° étudiant : 14000761
BENLAROUI IBTISSAM

N° étudiant : 16003244
BENMAKHLOUA HIND

N° étudiant : 14001304
BENNABACHE MOUHCINE

N° étudiant : 13420363
BENNOUNE JAMILA

N° étudiant : 16005769
BENOBBAD ABDERRAHIM

N° étudiant : 16002614
BENOUAHI AMINE

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 16002221

Note (+ PJ)
BENOUARDIA BADREDDINE Résultat
N° étudiant : 16002000
BENOUARREK ABDELATI

N° étudiant : 12102748
BENRADI ZINEB

N° étudiant : 13424389
BENRAFFASSE JAMILA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Note (+ PJ)
BENRAHAL FATIMA-EZZAHR Résultat
Note (+ PJ)
BENRAHMOUN ABDERRAHI Résultat
N° étudiant : 16002564
BENRAHMOUN EL AYACHI

N° étudiant : 15000824
BENRAIHANE OTMANE

N° étudiant : 14002088
BENRIANE BOUAZZA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

V
5

+

1

Date: 09/07/2019
Page: 24

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 13424494
BENRMAIDI MUSTAFA

N° étudiant : 11000577
BENSAD MAROUANE

N° étudiant : 16001592
BENSAIMEK AYOUB

N° étudiant : 15002198
BENSETTI WASSIM

N° étudiant : 16001939
BENSLIMANE SOFYANE

N° étudiant : 16002615
BENSMAIL FAHD

N° étudiant : 16003884
BENSOLTANA MOURAD

N° étudiant : 14003376
BENTABET MOHAMED

N° étudiant : 14003771
BENTAIB ABDELWAHHAB

N° étudiant : 16001781
BENTAYG ASMAA

N° étudiant : 16001850
BENWADIH BRAHIM

N° étudiant : 16002298
BENZANDA MOHAMMED

N° étudiant : 15000410
BENZEHOUA FADILA

N° étudiant : 16004038
BENZITOUN EL MAHDI

N° étudiant : 15002119
BERBARI SABAH

N° étudiant : 16002103
BERDAD BADIA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
9.583

Ado / 20
12.5

Ado / 20
0

Ado / 20
7

Ado / 20
10

Ado / 20
14

Ado / 20
14

NV
2.833

V
5

NV
0

NV
0

V
12

V
0

V
0

NV
6.167

NV
15

NV
6

NV
6

V
10

NV
0

NV
0

NV
5.167

V
12

NV
5

NV
7

V
7

NV
0

NV
0

NV
12.833

V
13

NV
15

NV
7

NV
10

NV
16

NV
16

V
10.5

V
11

V
1

AC
10

V
11

V
15

V
15

NV
6.167

V
12

NV
3

V
12

V
10

V
0

V
0

NV
13.083

V
13.5

NV
8

V
10

V
13

NV
17

NV
17

V
11

V
14

AC
0

V
10

V
10

V
16

V
16

NV
11.5

V
12

NV
6

V
7

V
10

V
17

V
17

V
7.458

V
13.75

AC
10

AC
10

V
11

V
0

V
0

NV
7.667

V
14

V
11

V
10

V
11

NV
0

NV
0

NV
0

V
0

V
0

V
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
13.292

NV
16.75

NV
10

NV
10

NV
11

NV
16

NV
16

V
0

V
0

V
0

V
0

V
0

V
0

V
0

NV
5.083

NV
11.5

NV
5

NV
6

NV
8

NV
0

NV
0

NV

V

NV

NV

NV

NV

NV

Date: 09/07/2019
Page: 25

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 15002744
BERDAD YASSINE

N° étudiant : 16003002
BERQIBI KHALID

N° étudiant : 16002345
BERRAKHI ABD-EL HADI

N° étudiant : 16002120
BESSAM NADIA

N° étudiant : 15001549
BICHARA AISSAM

N° étudiant : 15002263
BICHRI ABDERRAZAK

N° étudiant : 16003140
BIGUIG BOUCHRA

N° étudiant : 16002365
BIHI MUSTAPHA

N° étudiant : 13424927
BIKRI NADIA

N° étudiant : 16003770
BKHOUTI AHMED

N° étudiant : 16002128
BLILA YASSINE

N° étudiant : 16001997
BOGHDADI OTHMANE

N° étudiant : 16002550
BOUABDELLY SAIDA

N° étudiant : 13424551
BOUABID SALAHEDDINE

N° étudiant : 16001865
BOUAK BADR

N° étudiant : 16003381
BOUAKI ABDELKABIR

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
3

Ado / 20
13

Ado / 20
0

Ado / 20
4

Ado / 20
1

Ado / 20
0

Ado / 20
0

NV
13.5

V
17

NV
10

NV
10

NV
10

NV
17

NV
17

V
12.5

V
17

V
5

V
10

V
11

V
16

V
16

V
13

V
15

AC
5

V
13

V
10

V
17.5

V
17.5

V
0

V
0

AC
0

V
0

V
0

V
16

V
0

11.75

11.5

5

10

10

V
17

17

V
11.667

V
15

AC
3

V
7

V
11

V
17

V
17

NV
11.833

V
16

NV
5

NV
10

V
10

V
15

V
15

V
11.417

V
10.5

AC
10

V
5

V
13

V
15

V
15

V
12.833

V
12

V
10

AC
10

V
11

V
17

V
17

V
0

V
0

V
0

V
0

V
0

V
0

V
0

NV
11

NV
12

NV
3

NV
6

NV
13

NV
16

NV
16

NV
7.5

V
13

NV
10

NV
10

V
12

V
0

V
0

NV
9.333

V
11

V
0

V
5

V
10

NV
15

NV
15

NV
9.208

V
9.25

NV
0

NV
6

V
6

V
17

V
17

NV
9.75

NV
12.5

NV
2

NV
4

NV
10

V
15

V
15

NV

V

NV

NV

V

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 26

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 15002768
BOUALAMIA RACHID

N° étudiant : 16001857
BOUALI SAIDA

N° étudiant : 15004713
BOUAMR HANANE

N° étudiant : 16002250
BOUANANE HOUDA

N° étudiant : 15002089
BOUARFA ELMUSTAPHA

N° étudiant : 15000881
BOUARFA YASSINE

N° étudiant : 16001791
BOUARIF HAKIMA

N° étudiant : 15002324
BOUASRIA LOUBNA

N° étudiant : 15000627
BOUAZZA AYOUB

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 16001878

Note (+ PJ)
BOUAZZAOUI ABDELFATTA Résultat
N° étudiant : 15002915
BOUCHAALA AZZEDDINE

N° étudiant : 15000387
BOUCHAIB NISRINE

N° étudiant : 14004788
BOUCHARI ABDELHADI

N° étudiant : 15000098
BOUCHEHAB YOUNESS

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 16002363

Note (+ PJ)
BOUCHTAOUI FATIMAZAHR Résultat
N° étudiant : 16001441
BOUCHTAOUI ZAHIRA

Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
7.833

Ado / 20
13

Ado / 20
0

Ado / 20
0

Ado / 20
0

Ado / 20
17

Ado / 20
17

NV
12.25

V
11.5

NV
6

NV
10

NV
12

V
17

V
17

V
11.333

V
11

AC
1

V
10

V
12

V
17

V
17

NV
0

V
0

NV
0

V
0

V
0

V
18

V
0

11.042

14.25

2

10

10

V
15

15

NV
12.5

V
13

NV
8

V
12

V
8

V
17

V
17

V
3.958

V
11.75

AC
2

V
0

AC
10

V
0

V
0

NV
13.333

V
12

NV
14

NV
10

V
12

NV
16

NV
16

V
13.333

V
15

V
12

V
11

V
10

V
16

V
16

V
0

V
0

V
0

V
0

V
0

V
16

V
0

5.417

12.5

0

10

10

V
0

0

NV
2.333

V
0

NV
0

V
0

V
14

NV
0

NV
0

NV
6.5

NV
11

NV
10

NV
10

V
8

NV
0

NV
0

NV
11.333

V
13

V
4

V
10

NV
11

NV
15

NV
15

NV
13

V
16

NV
3

V
12

V
11

V
18

V
18

NV
11

V
13

NV
3

V
5

V
11

V
17

V
17

NV

V

NV

NV

V

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 27

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 15001761
BOUDZA ABDERRAZEK

Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 12103802

Note (+ PJ)
BOUFAROUJ ABDESSAMAD Résultat
N° étudiant : 15001168
BOUGATTAYA KAMAL

Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 16001905

Note (+ PJ)
BOUGHARGA MOHAMMED S Résultat
N° étudiant : 15000761
BOUGOTAYA DOUNIA

N° étudiant : 15001051
BOUGRINE SOUFIANE

N° étudiant : 16003410
BOUHAFRA AHMED

N° étudiant : 16005502
BOUHAIK SOUFIANE

N° étudiant : 15002189
BOUHAJBANE MALIKA

N° étudiant : 16003881
BOUHNAK LAYLA

N° étudiant : 16001406
BOUHNIK ISMAIL

N° étudiant : 16003196
BOUI AHMED

N° étudiant : 16001794
BOUIR FATIMA EZZAHRA

N° étudiant : 16002169
BOUISSI SADIK

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 14164442

Note (+ PJ)
BOUJADRA SALAH EDDINE Résultat
N° étudiant : 15000013
BOUJALI YASSINE

Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
12.5

Ado / 20
15

Ado / 20
6

Ado / 20
10

Ado / 20
10

Ado / 20
17

Ado / 20
17

V
11.167

V
13

AC
1

V
5

V
12

V
18

V
18

NV
0

V
0

NV
0

NV
0

V
0

V
0

V
0

NV
13.167

NV
14

NV
8

NV
10

NV
11

NV
18

NV
18

V
12.833

V
11

AC
10

V
10

V
14

V
16

V
16

V
13.583

V
13.5

V
11

V
13

V
12

V
16

V
16

V
0

V
0

V
0

V
0

V
0

V
0

V
0

NV
6

NV
17

NV
0

NV
7

NV
12

NV
0

NV
0

NV
11.25

V
16.5

NV
0

NV
5

V
12

NV
17

NV
17

NV
7.167

V
12

NV
10

NV
13

V
8

V
0

V
0

NV
5.167

V
15

V
0

V
6

NV
10

NV
0

NV
0

NV
7.5

V
15

NV
7

NV
12

V
11

NV
0

NV
0

NV
12.5

V
15

NV
6

V
11

V
11

NV
16

NV
16

V
10

V
15

AC
0

V
2

V
11

V
16

V
16

NV
7.333

V
15

NV
6

NV
10

V
13

V
0

V
0

NV
10.333

V
11

NV
5

V
6

V
10

NV
15

NV
15

V

V

AC

AC

V

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 28

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 15001225
BOUKADIA MOUHAMED

N° étudiant : 16001856
BOUKAROU MOUHCINE

N° étudiant : 16003720
BOUKHAIRAT MERYEM

N° étudiant : 15000196
BOUKHARTA FATIHA

N° étudiant : 16002164
BOUKHLIJA MOUNIR

N° étudiant : 16003876
BOUKHRIS ABDELHAK

N° étudiant : 16001938
BOUKHRISS MOHAMED

N° étudiant : 16000257
BOUKOURIZIA MAROUANE

N° étudiant : 16003013
BOULAICH NADIA

N° étudiant : 15001055
BOULAININE ABDELHADI

N° étudiant : 16002145
BOULANOUAR KAMAL

N° étudiant : 16005567
BOULANOUARE YOUSRA

N° étudiant : 15002038
BOULAYD NABIL

N° étudiant : 15002220
BOULBERJ ABDELBAST

N° étudiant : 15000201
BOULHAYAT SABIR

N° étudiant : 14003337
BOUMAAZA ILHAM

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
6.5

Ado / 20
15

Ado / 20
6

Ado / 20
6

Ado / 20
12

Ado / 20
0

Ado / 20
0

NV
12.333

V
15

NV
5

NV
10

V
12

NV
16

NV
16

V
12.167

V
15

AC
4

V
10

V
12

V
16

V
16

NV
5.542

V
12.25

NV
8

V
5

V
8

V
0

V
0

NV
10.875

V
11.25

NV
0

NV
12

NV
12

NV
15

NV
15

NV
6.333

V
10

NV
10

V
5

V
13

V
0

V
0

NV
12.417

V
12.5

V
7

NV
10

V
11

NV
17

NV
17

V
8.708

V
17.25

AC
14

V
10

V
11

V
0

V
0

NV
8

V
17

V
10

V
10

V
11

NV
0

NV
0

NV
9.5

V
13

V
2

V
1

V
11

NV
15

NV
15

NV
11.667

V
15

NV
5

NV
5

V
13

V
16

V
16

V
4.417

V
13.5

AC
3

AC
4

V
6

V
0

V
0

NV
12

V
12

NV
8

NV
6

NV
12

NV
17

NV
17

V
11.083

V
12.5

AC
0

AC
6

V
14

V
17

V
17

NV
12.25

V
11.5

NV
10

NV
8

V
12

V
16

V
16

V
10.083

V
12.5

V
0

AC
5

V
14

V
14.5

V
14.5

NV

V

NV

NV

V

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 29

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16004393
BOUMAAZA RAJAE

N° étudiant : 16001995
BOUMAHDI GHIZLANE

N° étudiant : 15001099
BOUMAHRACH FOUAD

N° étudiant : 16002524
BOUNOUAR SOFYANE

N° étudiant : 15001642
BOURAAS SIHAM

N° étudiant : 16002244
BOURAS ZHOR

N° étudiant : 13421857
BOURI HASSNA

N° étudiant : 15001014
BOURI MOHAMMED

N° étudiant : 16002009
BOURI NEZHA

N° étudiant : 16001495
BOURJA KHALID

N° étudiant : 15002882
BOUROUIS HICHAM

N° étudiant : 16002269
BOURZAIK WAFAE

N° étudiant : 14003276
BOUSAID ABDELHAQ

N° étudiant : 15000697
BOUSLAMA ZINEB

N° étudiant : 13420036
BOUSSAM AYOUB

N° étudiant : 15001400
BOUSSEJDA SALMA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
11.417

Ado / 20
11.5

Ado / 20
10

Ado / 20
5

Ado / 20
12

Ado / 20
15

Ado / 20
15

V
7

V
15

V
10

AC
5

V
12

V
0

V
0

NV
6.167

V
0

V
0

NV
5

V
0

NV
16

NV
16

8.667

7

2

1

8

V
17

V
17

NV
11.875

NV
14.25

NV
4

NV
10

NV
11

V
16

V
16

NV
14.375

V
16.25

NV
10

V
10

V
14

V
18

V
18

V
1.833

V
0

V
0

V
0

V
11

V
0

V
0

NV
5

NV
14

NV
0

NV
5

V
11

NV
0

NV
0

NV
0

V
0

NV
0

NV
0

V
0

NV
15

NV
0

11.25

12.5

2

10

11

V
16

16

NV
12.167

V
15

NV
4

V
10

V
14

V
15

V
15

NV
7.958

V
13.75

NV
10

V
12

V
12

V
0

V
0

NV
5.417

V
15.5

V
0

V
5

V
12

NV
0

NV
0

NV
0

V
0

NV
0

NV
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
5

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
15

NV
15

NV
11.833

NV
12

NV
6

NV
10

NV
11

V
16

V
16

V

V

AC

V

V

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 30

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16005902
BOUSTA SOUKAINA

N° étudiant : 13422914
BOUTAHAR GHIZLANE

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 15001498

Note (+ PJ)
BOUTALEB SALAH EDDINE Résultat
N° étudiant : 16001543
BOUTAYEB HICHAM

N° étudiant : 13424129
BOUTCHAMIR NAJIB

N° étudiant : 14000229
BOUTHIR FATIMA ZAHRA

N° étudiant : 16001571
BOUTOUIL BOUCHRA

N° étudiant : 15000405
BOUYA ZINEB

N° étudiant : 16001796
BOUZHAR HAKIMA

N° étudiant : 12103911
BOUZID AICHA

N° étudiant : 14002352
BOUZID ZITOUNI

N° étudiant : 16001476
BRAIKAT YOUSSEF

N° étudiant : 16001788
BRHAIBERH MOUNIA

N° étudiant : 14003083
BRIDI HAMZA

N° étudiant : 16003360
BRIJI OTHMAN

N° étudiant : 16002181
CAID-ERHA AHMED

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
12.375

Ado / 20
17.25

Ado / 20
5

Ado / 20
10

Ado / 20
8

Ado / 20
17

Ado / 20
17

V
8.333

V
10

AC
0

V
0

AC
10

V
15

V
15

NV
5.083

V
12.5

NV
3

NV
5

V
10

V
0

V
0

NV
15.333

V
17

NV
14

NV
13

V
13

NV
17.5

NV
17.5

V
6.667

V
0

V
0

V
0

V
10

V
15

V
15

NV
7.167

NV
13

NV
0

NV
2

V
0

V
14

V
14

NV
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
0

V
0

V
0

NV
9.458

NV
6.75

NV
0

NV
7

NV
11

NV
16

NV
16

NV
11.708

NV
9.25

NV
3

NV
10

V
12

V
18

V
18

NV
0

NV
0

NV
0

V
0

V
0

V
0

V
0

NV
11.167

NV
15

NV
2

NV
5

NV
11

NV
17

NV
17

NV
9.833

V
13

NV
0

NV
2

V
10

V
17

V
17

NV
10.417

V
11.5

NV
6

NV
1

V
10

V
17

V
17

NV
11.583

V
11.5

NV
4

NV
10

V
12

V
16

V
16

NV
9.333

V
18

NV
14

V
13

V
11

V
0

V
0

NV
7.125

V
13.75

V
8

V
10

V
11

NV
0

NV
0

NV

V

NV

V

V

NV

NV

Date: 09/07/2019
Page: 31

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16002327
CARINAR KHALID

N° étudiant : 16002299
CARINAR MALIKA

N° étudiant : 16000076
CHAABI MOHAMED

N° étudiant : 16003689
CHAANOUN FATIHA

N° étudiant : 15004698
CHAATITI ABDELHAKIM

N° étudiant : 16001930
CHABAKOU NEZHA

N° étudiant : 14002993
CHABANE RAJAA

N° étudiant : 16002026
CHABBANI ASMAA

N° étudiant : 13420754
CHABQUI HAMZA

N° étudiant : 15002639
CHADI ABDELLAH

N° étudiant : 12100833
CHADLI YOUNESS

N° étudiant : 14000428
CHAFFII LAMIAA

N° étudiant : 14002309
CHAFI HANAN

N° étudiant : 16002227
CHAFI IMENE

N° étudiant : 15003641
CHAFIAI NADIA

N° étudiant : 16003332
CHAFIK BOUABID

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
12.917

Ado / 20
12.5

Ado / 20
11

Ado / 20
10

Ado / 20
12

Ado / 20
16

Ado / 20
16

V
7.333

V
15

V
3

V
13

V
13

V
0

V
0

NV
11.667

V
14

NV
0

V
10

V
12

NV
17

NV
17

NV
6

V
13

NV
5

V
7

V
11

V
0

V
0

NV
12.833

V
11

NV
10

NV
11

V
11

NV
17

NV
17

V
12.042

V
16.25

V
5

V
5

V
12

V
17

V
17

V
10.083

V
11.5

AC
6

AC
2

V
11

V
15

V
15

NV
12.667

V
15

NV
3

NV
10

V
12

V
18

V
18

NV
2

V
0

NV
0

V
0

V
12

V
0

V
0

NV
11.167

NV
11

NV
4

NV
10

V
12

NV
15

NV
15

NV
0

V
0

NV
0

V
0

V
0

V
0

V
0

NV
7

NV
5

NV
0

NV
5

NV
0

NV
16

NV
16

NV
10.5

NV
10

NV
2

NV
10

NV
11

V
15

V
15

NV
11.667

V
16

NV
2

V
5

V
11

V
18

V
18

NV
13.167

V
15

NV
8

NV
13

V
11

V
16

V
16

V
5

V
14

AC
0

V
5

V
11

V
0

V
0

NV

V

NV

NV

V

NV

NV

Date: 09/07/2019
Page: 32

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16003047
CHAFIK CHAIMAA

N° étudiant : 16002117
CHAFIK FATIHA

N° étudiant : 16003817
CHAFIK IMAD

N° étudiant : 15000561
CHAFIK MOHSSINE

N° étudiant : 16002471
CHAFIK SAIDA

N° étudiant : 16003993
CHAFIQ FATIMA

N° étudiant : 16003007
CHAFIQ HAMZA

N° étudiant : 15002088
CHAHBI MOHAMED

N° étudiant : 16004378
CHAHBOUNE KAMILIA

N° étudiant : 16005493
CHAHID MOHAMED

N° étudiant : 15000369
CHAHID MOHAMMED

N° étudiant : 16002058
CHAHID YASSINE

N° étudiant : 16003681
CHAHID YOUSSEF

N° étudiant : 14000776
CHAHIR AMINE

N° étudiant : 15001738
CHAHIR ELMAHJOUB

N° étudiant : 16003901
CHAHIR YOUSSEF

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
10.417

Ado / 20
12.5

Ado / 20
0

Ado / 20
2

Ado / 20
12

Ado / 20
18

Ado / 20
18

NV
11.333

V
15

NV
4

NV
4

V
11

V
17

V
17

NV
10.667

V
12

NV
0

NV
5

V
11

V
18

V
18

NV
10.917

V
14.5

NV
0

NV
9

V
10

V
16

V
16

NV
12.833

V
15

NV
6

NV
13

V
11

V
16

V
16

V
11.833

V
16

AC
0

V
11

V
10

V
17

V
17

NV
0

V
0

NV
0

V
0

V
0

V
17.5

V
0

11.333

15

2

6

11

V
17

17

NV
7.667

V
17

NV
13

NV
5

V
11

V
0

V
0

NV
5.5

V
17

V
0

NV
5

V
11

NV
0

NV
0

NV

V

NV
8

NV

V

NV
16

NV
16

8

16

NV
10

10

12

V
0

V
0

NV
4.917

V
11.5

V
2

V
5

V
11

NV
0

NV
0

NV
1.833

V
0

NV
0

NV
0

V
11

NV
0

NV
0

NV
1.333

NV
0

NV
0

NV
0

V
8

NV
0

NV
0

NV
12.167

NV
16

NV
0

NV
10

NV
11

NV
18

NV
18

NV

V

NV

V

V

V

V

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

JFAV3620

Date: 09/07/2019
Page: 33

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16001664
CHAHMI KHADIJA

N° étudiant : 16001608
CHAHOUB BAHIJA

N° étudiant : 15000299
CHAIB BADR

N° étudiant : 16003822
CHAIBI ALAA

N° étudiant : 15001998
CHAIBI SAMIR

N° étudiant : 16003949
CHAIR ABDELLATIF

N° étudiant : 14000698
CHAIR SOUMIA

N° étudiant : 15000543
CHAIRA ELMOSTAFA

N° étudiant : 16004177
CHAJARI NOURIDDINE

N° étudiant : 16002035
CHAKAKI ZINEB

N° étudiant : 16003129
CHAKIB CHAIMAA

N° étudiant : 15001173
CHAKIR KHALID

N° étudiant : 18007736
CHAKIR MOURAD

N° étudiant : 14000186
CHAKIR RIHAB

N° étudiant : 13420248
CHAKOUR MOHAMED

N° étudiant : 15001792
CHAKOUR RIDA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
7.75

Ado / 20
13.5

Ado / 20
10

Ado / 20
13

Ado / 20
10

Ado / 20
0

Ado / 20
0

NV
13.708

V
16.25

V
10

V
14

V
12

NV
15

NV
15

V
10.458

V
12.75

V
2

V
5

V
11

V
16

V
16

NV
2.5

V
15

NV
0

NV
0

V
0

V
0

V
0

NV
9.167

V
14

NV
0

NV
0

NV
11

NV
15

NV
15

NV
11.75

V
12.5

NV
10

NV
5

V
11

V
16

V
16

V
11.333

V
10

V
3

AC
10

V
11

V
17

V
17

NV
11.917

V
17.5

NV
3

V
5

V
12

V
17

V
17

NV
5

V
14

NV
0

NV
5

V
11

V
0

V
0

NV
12.25

V
13.5

NV
10

NV
5

V
11

NV
17

NV
17

V
11.833

V
15

V
6

AC
10

V
10

V
15

V
15

V
10.583

V
12.5

AC
2

V
5

V
10

V
17

V
17

NV
7.833

V
15

NV
10

NV
11

V
11

V
0

V
0

NV
9.333

V
11

V
2

V
5

V
8

NV
15

NV
15

NV
9.5

V
11

NV
5

NV
5

NV
8

V
14

V
14

NV
4.417

V
11.5

NV
0

NV
3

NV
12

V
0

V
0

NV

V

NV

NV

V

NV

NV

Date: 09/07/2019
Page: 34

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 14002199
CHAMI HAJJAJ

N° étudiant : 16002891
CHAMOUTI MOUSSA

N° étudiant : 16001915
CHAMSSI AYOUB

N° étudiant : 16001959
CHAMSSI MALIKA

N° étudiant : 16003098
CHANANE YASSINE

N° étudiant : 15001027
CHANGUITI YASSINE

N° étudiant : 16003317
CHANOUANE ACHRAF

N° étudiant : 14003308
CHAOUI MILOUDI

N° étudiant : 16002420
CHAOUKI MOHAMMED

N° étudiant : 15000699
CHAOUKI RABIA

N° étudiant : 12101181
CHARAFI NEZHA

N° étudiant : 16001623
CHARDAL ASMAE

N° étudiant : 15001338
CHARIF SIHAM

N° étudiant : 15000259
CHARMOUKA SLIMANE

N° étudiant : 15001981
CHAROUNI AYOUB

N° étudiant : 16003801
CHAROUNI ZINEB

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
2

Ado / 20
0

Ado / 20
0

Ado / 20
0

Ado / 20
12

Ado / 20
0

Ado / 20
0

NV
8.667

NV
17

NV
14

NV
10

V
11

NV
0

NV
0

NV
10.167

V
11

V
4

V
6

V
10

NV
15

NV
15

NV
12.375

V
14.25

NV
8

NV
10

V
10

V
16

V
16

V
0

V
0

AC
0

V
0

V
0

V
0

V
0

NV
12

NV
17

NV
2

NV
10

NV
11

NV
16

NV
16

NV
11.333

V
15

NV
0

V
11

V
10

V
16

V
16

NV
10.083

V
13.5

NV
0

V
6

V
9

V
16

V
16

NV
13.833

V
15

NV
10

NV
13

NV
11

V
17

V
17

V
12.667

V
15

V
10

V
6

V
11

V
17

V
17

V
10.083

V
11.5

V
4

AC
4

V
11

V
15

V
15

NV
12.75

V
12.5

NV
7

NV
12

V
11

V
17

V
17

V
11.5

V
13

AC
2

V
10

V
12

V
16

V
16

NV
10.833

V
11

NV
4

V
5

V
11

V
17

V
17

NV
0

V
0

NV
0

NV
0

V
0

V
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

Date: 09/07/2019
Page: 35

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16005353
CHARQUI ABDELATI

N° étudiant : 16003518
CHARRAFI HASNAA

N° étudiant : 15002694
CHARRAQI OTHMAN

N° étudiant : 16001507
CHARROUK ELHOUSSINE

N° étudiant : 15004661
CHATIBI AMAL

N° étudiant : 15002497
CHATIR IBRAHIM

N° étudiant : 15000880
CHATRAOUI YOUSSEF

N° étudiant : 15002278
CHATTIOUI NADIA

N° étudiant : 16002734
CHBALATE HASSAN

N° étudiant : 16001763
CHEBBI AMINE

N° étudiant : 15001627
CHEBLI SOUMIA

N° étudiant : 14006879
CHEHBOUNI MOHAMED

N° étudiant : 16001926
CHELHAOUI BOUCHRA

N° étudiant : 16002910
CHEMAKH ABDELHAFID

N° étudiant : 15001102
CHEMCHAMY ZAHIRA

N° étudiant : 16003215
CHENNOUF YOUSSEF

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
7.5

Ado / 20
14

Ado / 20
10

Ado / 20
10

Ado / 20
11

Ado / 20
0

Ado / 20
0

NV
5.583

V
11.5

V
6

V
6

V
10

NV
0

NV
0

NV
12.5

V
17

NV
5

NV
12

V
11

NV
15

NV
15

V
10.583

V
12.5

AC
5

V
5

V
11

V
15

V
15

V
7.5

V
12

AC
10

AC
10

V
13

V
0

V
0

NV
4.583

V
12.5

V
2

V
5

V
8

NV
0

NV
0

NV
5.833

V
14

NV
5

NV
5

NV
11

NV
0

NV
0

NV
5.5

V
11

NV
2

NV
10

V
10

NV
0

NV
0

NV
0

V
0

NV
0

V
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
11

NV
12

NV
6

NV
5

NV
11

NV
16

NV
16

V
10.333

V
10

AC
4

AC
6

V
8

V
17

V
17

NV
11.125

V
11.75

NV
2

NV
11

NV
10

V
16

V
16

NV
12.167

V
15

NV
10

V
4

V
10

V
17

V
17

NV
7.833

V
13

V
13

NV
10

V
11

V
0

V
0

NV
1.667

V
0

V
0

V
0

V
10

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

V
0

NV
18

NV
0

V

Date: 09/07/2019
Page: 36

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 10002426
CHENNOURI ABDELLAH

N° étudiant : 16003860
CHENTOUFI MOHAMED

N° étudiant : 15000615
CHEQRAOUI MOHAMED

N° étudiant : 15000397
CHERANI HAMZA

N° étudiant : 16004205
CHERKI NISRINE

N° étudiant : 16001427
CHERQAOUI IBTISSAM

N° étudiant : 15002353
CHERRAQI SAID

N° étudiant : 16001703
CHFIRI NAJAT

N° étudiant : 15001220
CHHOUMAT HAMZA

N° étudiant : 16002770
CHIHEB YOUSSEF

N° étudiant : 16004031
CHIKHAOUI SANAE

N° étudiant : 15001437
CHKOUR AZIZ

N° étudiant : 16002981
CHLIBEKH MOHAMED

N° étudiant : 15000186
CHLIH MOHAMMED

N° étudiant : 15003680
CHMARKH AMINE

N° étudiant : 16002523

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Note (+ PJ)
CHOKRALLAH MOHAMMED Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
0

Ado / 20
0

Ado / 20
0

Ado / 20
0

Ado / 20
0

Ado / 20
0

Ado / 20
0

NV
5.083

NV
13.5

NV
1

NV
5

NV
11

NV
0

NV
0

NV
5.167

V
11

NV
10

NV
2

V
8

NV
0

NV
0

NV
0

V
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
10.917

NV
12.5

NV
4

NV
6

NV
11

NV
16

NV
16

NV
11.333

V
9

NV
10

NV
5

V
10

V
17

V
17

V
12

AC
13

V
5

AC
10

V
12

V
16

V
16

V
8.083

V
17.5

AC
10

V
10

V
11

V
0

V
0

NV
3.667

V
0

V
5

V
5

V
12

NV
0

NV
0

NV
12.167

NV
15

NV
0

NV
11

V
11

NV
18

NV
18

NV
13.5

V
16

NV
10

V
12

V
13

V
15

V
15

V
1.667

V
0

V
0

V
0

V
10

V
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
10.833

NV
16

NV
1

NV
5

NV
11

NV
16

NV
16

NV
7.5

V
18

NV
6

NV
10

V
11

V
0

V
0

NV
13.333

V
13

NV
10

V
12

V
11

NV
17

NV
17

V

V

V

V

V

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 37

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 14001676
CHOUAKHI SAIDA

N° étudiant : 14003531
CHOUFANI ACHRAF

N° étudiant : 16002405
CHOUGAG ATIK

N° étudiant : 16002408
CHOUGAG NOUREDDINE

N° étudiant : 16002205
CHOUGAG YAHYA

N° étudiant : 12104439
CHOUHAIB MERYEM

N° étudiant : 14003678
CHOUIREF GHIZLAN

N° étudiant : 14003241
CHOUKI IMANE

N° étudiant : 14000956
CHOUKRANE ABDELLATIF

N° étudiant : 16001651
CHOUKRI AMINA

N° étudiant : 11003041
CHOUKRI EL HAJ DRISS

N° étudiant : 16003837
CHOUKRI NOUHAILA

N° étudiant : 16001411
CHOURAFA SAID

N° étudiant : 16001505
CHOURAK ABDELGHANI

N° étudiant : 16001465
CHOURAK SANAE

N° étudiant : 16002821
CHOURFI MARIEM

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
11.75

Ado / 20
13.5

Ado / 20
5

Ado / 20
10

Ado / 20
10

Ado / 20
16

Ado / 20
16

V
0

V
0

AC
0

V
0

V
0

V
0

V
0

NV
13

NV
15

NV
8

NV
10

NV
11

NV
17

NV
17

V
13.5

V
16

AC
10

V
10

V
11

V
17

V
17

V
12.167

V
15

V
5

V
10

V
11

V
16

V
16

V
13.333

V
17

AC
13

V
4

V
10

V
18

V
18

NV
5

V
15

V
0

NV
5

V
10

V
0

V
0

NV
4.5

V
10

NV
0

NV
6

V
11

NV
0

NV
0

NV
12.292

V
13.75

NV
3

NV
10

V
11

NV
18

NV
18

NV
6.333

V
15

NV
10

V
5

V
8

V
0

V
0

NV
0

V
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
11.417

NV
12.5

NV
2

NV
12

NV
10

NV
16

NV
16

NV
10.833

V
15

NV
0

V
7

V
11

V
16

V
16

NV
12

V
17

NV
2

NV
10

V
11

V
16

V
16

NV
11.75

V
13.5

NV
4

V
10

V
11

V
16

V
16

NV
6.167

V
14

NV
2

V
10

V
11

V
0

V
0

NV

V

NV

V

V

NV

NV

Date: 09/07/2019
Page: 38

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16002982
CHRAGUA FATIMA

N° étudiant : 15000303
CHTAIBI EL YAZID

N° étudiant : 15001161
CHTAIBI MOHAMMED

N° étudiant : 14003240
DAAJI ASMAA

N° étudiant : 13421500
DABIJ CHAIMAA

N° étudiant : 14004062
DAFIR CHAIMAA

N° étudiant : 16003738
DAFIR HAMZA

N° étudiant : 16002218
DAFY NISRINE

N° étudiant : 14002699
DAGDAGUE YASSINE

N° étudiant : 15001433
DAGHAM ELMEHDI

N° étudiant : 16003335
DAGHBAR KHAOULA

N° étudiant : 16003440
DAGHNOUCH RACHID

N° étudiant : 15001681
DAHAN AMINE

N° étudiant : 16003739
DAHBI HASSNA

N° étudiant : 18007967
DAHHANI FATIMA

N° étudiant : 14004135
DAHIRI SANAA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
10.542

Ado / 20
14.25

Ado / 20
0

Ado / 20
6

Ado / 20
11

Ado / 20
16

Ado / 20
16

NV
11.333

V
16

NV
6

NV
4

V
10

V
16

V
16

NV
12.667

V
15

NV
6

NV
10

V
11

V
17

V
17

V
10.167

V
15

AC
2

V
2

V
10

V
16

V
16

NV
10.5

V
12

NV
4

NV
5

V
12

V
15

V
15

NV
0

V
0

NV
0

NV
0

V
0

V
0

V
0

NV
12.417

NV
11.5

NV
10

NV
10

NV
11

NV
16

NV
16

V
13

V
15

V
5

V
10

V
12

V
18

V
18

V
11.75

V
17.5

AC
2

V
10

V
11

V
15

V
15

NV
6.583

V
12.5

NV
6

V
11

V
10

V
0

V
0

NV
0

V
0

NV
0

V
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
7.208

NV
17.25

NV
5

NV
10

NV
11

NV
0

NV
0

NV
13

V
16

NV
8

V
10

V
12

NV
16

NV
16

V
12.167

V
11

AC
14

V
4

V
12

V
16

V
16

NV
5.833

V
12

V
2

NV
10

V
11

V
0

V
0

NV
10.083

V
12.5

NV
2

V
5

V
7

NV
17

NV
17

NV

V

NV

NV

NV

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 39

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16001559
DAHMANE OUISSAL

N° étudiant : 15001466
DAHMANI RIDA

N° étudiant : 15002194
DAIF MERIEM

N° étudiant : 15002105
DAIFOULLAH SOUKAINA

N° étudiant : 14003884
DAIRAA ACHRAF

N° étudiant : 15000722
DAIZ AHMED

N° étudiant : 15001629
DAKIR ABDELMOULA

N° étudiant : 15001597
DAKIR ADIL

N° étudiant : 16002674
DAKIR FATIMAZAHRA

N° étudiant : 16002355
DALHI MALIKA

N° étudiant : 14001939
DALIL ABDELLAH

N° étudiant : 14003653
DALIL BOUCHRA

N° étudiant : 14001906
DAMI KHADIJA

N° étudiant : 15002110
DAMI YASSINE

N° étudiant : 15002523
DAMIR MOUSTAPHA

N° étudiant : 16001480
DAMIR YASSINE

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
6.5

Ado / 20
12

Ado / 20
11

Ado / 20
5

Ado / 20
11

Ado / 20
0

Ado / 20
0

NV
12.333

V
15

V
4

NV
10

V
11

NV
17

NV
17

NV
10.083

V
11.5

NV
0

V
6

V
11

V
16

V
16

NV
4.333

V
11

NV
0

NV
5

V
10

V
0

V
0

NV
10.75

V
12.5

NV
5

NV
7

V
10

NV
15

NV
15

V
0

V
0

AC
0

AC
0

V
0

V
17.5

V
0

Note (+ PJ)
Résultat

6.5

0

0

0

11

V
14

14

Note (+ PJ)
Résultat

10.292

13.75

4

5

V
5

V
17

V
17

NV
2.833

V
0

NV
0

NV
4

NV
13

V
0

V
0

NV
12.958

NV
13.75

NV
8

NV
13

V
11

NV
16

NV
16

V
12.333

V
14

AC
10

V
5

V
11

V
17

V
17

V
11.417

V
13.5

V
5

AC
5

V
11

V
17

V
17

V
10

V
13

AC
0

AC
5

V
10

V
16

V
16

NV
12.167

V
15

NV
5

NV
10

V
11

V
16

V
16

V
10.25

V
11.5

AC
4

V
4

V
10

V
16

V
16

NV
8.5

V
15

NV
15

NV
10

V
11

V
0

V
0

NV

V

V

V

V

NV

NV

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Date: 09/07/2019
Page: 40

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16003400
DANOUNI BENDAOUD

N° étudiant : 16001724
DAOUD ELMEHDI

N° étudiant : 16006582
DAOUDI WAFA

N° étudiant : 16003722
DAOUI RADOUANE

N° étudiant : 12103733
DAOUIMICH LHOUCINE

N° étudiant : 15001980
DAOUIMICH OUMAIMA

N° étudiant : 16002600
DARGOUM AMINE

N° étudiant : 16003307
DARGUI FOUZIA

N° étudiant : 16004014
DARI BAHIJA

N° étudiant : 16003220
DARIF BOUCHAIB

N° étudiant : 13421322
DARIF HAJAR

N° étudiant : 16003684
DARIF MOHAMED

N° étudiant : 16002201
DARKAOUI MAROUANE

N° étudiant : 16003188
DARKI FATIM-EZZAHRA

N° étudiant : 15000298
DARRAJ AYOUB

N° étudiant : 15000057
DARYF MOHAMMED

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
12.042

Ado / 20
16.25

Ado / 20
5

Ado / 20
10

Ado / 20
11

Ado / 20
15

Ado / 20
15

V
12

V
16

AC
4

V
10

V
10

V
16

V
16

NV
8

V
15

NV
12

V
10

V
11

V
0

V
0

NV
9.167

V
13

V
0

V
2

V
8

NV
16

NV
16

NV
9.75

V
12.5

NV
4

NV
5

NV
11

V
13

V
13

NV
8.917

V
12.5

NV
0

NV
5

V
10

V
13

V
13

NV
6

V
15

NV
3

NV
5

V
13

V
0

V
0

NV
10.667

V
15

NV
0

NV
6

V
11

NV
16

NV
16

NV
6

V
15

NV
0

NV
10

V
11

V
0

V
0

NV
12.5

V
12

NV
10

V
10

V
11

NV
16

NV
16

V
2

V
0

V
0

V
0

V
12

V
0

V
0

NV
11.292

NV
11.75

NV
3

NV
10

V
11

NV
16

NV
16

NV
10.25

V
12.5

NV
5

V
3

V
11

V
15

V
15

NV
14.833

V
17

NV
15

NV
12

V
11

V
17

V
17

V
7.167

V
18

V
5

V
10

V
10

V
0

V
0

NV
13.417

V
12.5

NV
10

V
12

V
12

NV
17

NV
17

V

V

V

V

V

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 41

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 14001598
DATE MEHDI

N° étudiant : 16003293
DAWAHIDI AYOUB

N° étudiant : 15001975
DEHBI MOUNIA

N° étudiant : 15001754
DENA MAJDOULINE

N° étudiant : 16003079
DEZAZ ABDELALI

N° étudiant : 14001155
DFOUF KAMAL

N° étudiant : 16003521
DGHOUGHI MOHAMED

N° étudiant : 16003554
DHAIBI HANANE

N° étudiant : 12101652
DHAIMINI AYOUB

N° étudiant : 12101659
DHAIMINI IMANE

N° étudiant : 16004703
DHANE AMINA

N° étudiant : 13420509
DHANE OTHMANE

N° étudiant : 16005850
DIANE MOSTAPHA

N° étudiant : 16002385
DIANE YOUSSEF

N° étudiant : 17006060
DIB HICHAM

N° étudiant : 16002885
DIDANE FAISSAL

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
5

Ado / 20
11

Ado / 20
2

Ado / 20
6

Ado / 20
11

Ado / 20
0

Ado / 20
0

NV
12.5

V
17

NV
8

NV
5

V
11

NV
17

NV
17

V
5

V
11

AC
3

AC
5

V
11

V
0

V
0

NV
13.25

V
12.5

NV
10

NV
10

V
13

NV
17

NV
17

V
0

V
0

V
0

V
0

V
0

V
15

V
0

11.417

10.5

0

13

13

V
16

16

NV
13.333

V
15

NV
10

V
10

V
13

V
16

V
16

V
10.667

V
12

V
0

V
10

V
10

V
16

V
16

NV
0

V
0

NV
0

V
0

V
0

V
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
12.667

NV
15

NV
8

NV
10

NV
11

NV
16

NV
16

V
9.167

V
12

AC
0

V
0

V
13

V
15

V
15

NV
5.167

V
13

NV
5

NV
1

V
12

V
0

V
0

NV
0

V
0

NV
0

NV
0

V
0

NV
17

NV
0

12.167

14

10

11

10

V
14

14

V
7.5

V
14

V
10

V
10

V
11

V
0

V
0

NV

V

V

V

V

NV

NV

Date: 09/07/2019
Page: 42

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16002382
DIHAJI AYOUB

N° étudiant : 16002306
DIKHOUIA HANANE

N° étudiant : 14000720
DINAOUI RACHID

N° étudiant : 16002751
DIOUANE AYOUB

N° étudiant : 13424850
DIRAA AYOUB

N° étudiant : 16003894
DOHOR RIDA

N° étudiant : 16002209
DOMMANE NOURA

N° étudiant : 16002071
DOUIBI KHADIJA

N° étudiant : 13421695
DOUMA NABIL

N° étudiant : 14003670
DOUMALI HAMZA

N° étudiant : 16002229
DOURRACHAD MERIEM

N° étudiant : 16002113
DRAOUI HAMID

N° étudiant : 15001003
DRHOURHI SAID

N° étudiant : 16002418
DRIEA AYYOUB

N° étudiant : 16003230
DRIHEM ACHRAF

N° étudiant : 15004819
DRIHMI KHADIJA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
13.833

Ado / 20
15

Ado / 20
10

Ado / 20
12

Ado / 20
12

Ado / 20
17

Ado / 20
17

V
7

V
11

V
10

V
10

V
11

V
0

V
0

NV
0

V
0

V
0

V
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
12.167

NV
16

NV
4

NV
6

NV
11

NV
18

NV
18

NV
3.833

V
12

NV
0

NV
0

V
11

V
0

V
0

NV
13.083

V
13.5

NV
10

NV
10

V
11

NV
17

NV
17

V
6.667

V
13

V
11

V
6

V
10

V
0

V
0

NV
6.625

V
13.75

V
5

NV
10

V
11

NV
0

NV
0

NV
0

V
0

NV
0

V
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
10.667

NV
14

NV
6

NV
6

NV
10

NV
14

NV
14

V
10.417

V
12.5

AC
0

AC
4

V
11

V
17.5

V
17.5

NV
7.833

V
15

NV
10

NV
10

V
12

V
0

V
0

NV
7.333

V
14

V
8

V
11

V
11

NV
0

NV
0

NV
10.583

V
12.5

NV
0

V
5

V
12

NV
17

NV
17

NV
7.083

V
13.5

NV
4

NV
13

V
12

V
0

V
0

NV
11.583

V
12.5

NV
10

V
6

V
11

NV
15

NV
15

V

V

V

AC

V

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 43

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16001844
DRIOUCH YASSINE

N° étudiant : 16002317
DRIOUCHE EL MAHDI

N° étudiant : 14003212
DRIOUCHE MOHAMMED

N° étudiant : 16002278
DRISSI ABDELADIM

N° étudiant : 15004675
DRISSI MOHAMED

N° étudiant : 15000291
DRISSI YASSINE

N° étudiant : 16002598
DYANE FATNA

N° étudiant : 16002375
DYANE MOHAMMED

N° étudiant : 16003883
ECH-CHYGUER HAMZA

N° étudiant : 15005486
ECHABABE MERYEM

N° étudiant : 16003552
ECHADLI HAMZA

N° étudiant : 16002168
ECHAGDANI ELMUSTAPHA

N° étudiant : 16002196
ECHAGDANI KAOUTAR

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 16001484

Note (+ PJ)
ECHBANI FATIMA EZ-ZAHRA Résultat
N° étudiant : 16001412
ECHCHADILI MOHAMED

N° étudiant : 16003666
ECHCHAFIY KAMAL

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
7.167

Ado / 20
12

Ado / 20
10

Ado / 20
10

Ado / 20
11

Ado / 20
0

Ado / 20
0

NV
5.083

V
11.5

V
6

V
2

V
11

NV
0

NV
0

NV
4.5

V
12

NV
5

NV
0

V
10

NV
0

NV
0

NV
7.667

V
14

NV
10

NV
10

V
12

NV
0

NV
0

NV
12.917

V
16.5

V
10

V
6

V
11

NV
17

NV
17

V
8.417

V
15.5

V
0

AC
5

V
0

V
15

V
15

11.5

V
15

2

10

10

V
16

V
16

NV
11.375

V
17.25

NV
2

V
6

V
11

V
16

V
16

NV
7.875

V
14.25

NV
10

NV
10

V
13

V
0

V
0

NV
9.667

V
10

V
0

V
10

V
6

NV
16

NV
16

NV
7.417

V
13.5

NV
10

V
10

NV
11

V
0

V
0

NV
11.333

V
11

V
4

V
10

V
11

NV
16

NV
16

NV
10.167

V
13

NV
0

V
6

V
10

V
16

V
16

NV
10.333

V
15

NV
0

NV
5

V
10

V
16

V
16

NV
11.75

V
12.5

NV
1

NV
10

V
13

V
17

V
17

NV
2.667

V
8

NV
0

V
4

V
4

V
0

V
0

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

Date: 09/07/2019
Page: 44

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 15000463
ECHCHARAOUI SAMIR

N° étudiant : 16001958
ECHCHARYFY HALIMA

N° étudiant : 15000545
ECHHAIBI YOUSSEF

N° étudiant : 16002568
ECHOUMI ABD LMAJID

N° étudiant : 16004153
ED-DAHMANY AZIZA

N° étudiant : 16003468
ED-DARGHI ASSIA

N° étudiant : 15000928
EDDABHI ABDERRAHIM

N° étudiant : 16002680
EDDADSI ZINEB

N° étudiant : 16003893
EDDAHBI ABDELFETTAH

N° étudiant : 16001506
EDDAHBI AZIZ

N° étudiant : 15005408
EDDAHBI NOURA

N° étudiant : 16002307
EDDAHBI SMAHANE

N° étudiant : 12101466
EDDAHMANI ABDELGHANI

N° étudiant : 16002130
EDDAMRI ANASS

N° étudiant : 16002056
EDDAMRI SAID

N° étudiant : 15002729
EDDAQAQ ESSAIDIA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
11.083

Ado / 20
12.5

Ado / 20
1

Ado / 20
10

Ado / 20
11

Ado / 20
16

Ado / 20
16

NV
11.417

V
11.5

NV
8

V
11

V
4

V
17

V
17

NV
1.667

V
0

NV
0

V
0

NV
10

V
0

V
0

NV
9.75

NV
13.5

NV
0

NV
2

V
11

NV
16

NV
16

NV
7.833

V
17

NV
8

NV
10

V
12

V
0

V
0

NV
0

V
0

NV
0

V
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
5.333

NV
11

NV
4

NV
5

NV
12

NV
0

NV
0

NV
11.167

V
15

NV
4

NV
10

V
4

NV
17

NV
17

NV
10.75

V
11.5

NV
0

V
10

NV
13

V
15

V
15

NV
13.083

V
12.5

NV
10

V
10

V
12

V
17

V
17

V
6.583

V
13.5

V
5

V
11

V
10

V
0

V
0

NV
6.083

V
11.5

NV
2

V
12

V
11

NV
0

NV
0

NV
12

V
11

NV
4

V
12

V
9

NV
18

NV
18

NV
10.375

V
11.25

NV
6

V
6

NV
11

V
14

V
14

V
10.25

V
12.5

AC
0

AC
10

V
11

V
14

V
14

NV
10.5

V
8

NV
2

V
7

V
10

V
18

V
18

NV

NV

NV

NV

V

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 45

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16003879
EDDARIF BOUCHAIB

N° étudiant : 16003189
EDDARRAJY ADIL

N° étudiant : 16001685
EDDIG KHADIJA

N° étudiant : 16003178
EDDIMOKRATI HOUDA

N° étudiant : 13424944
EDDINE ABDELHAK

N° étudiant : 16004163
EDHOUHI MOHAMED

N° étudiant : 16003806
EDIANI HALIMA

N° étudiant : 15002380
EDRASSI KARIMA

N° étudiant : 15000503
EJADIANI NAJIB

N° étudiant : 13422315
EL KHATIBI BOUCHAIB

N° étudiant : 10002389
EL AATMANI SOUMAYA

N° étudiant : 12102633
EL ABBASSI ILHAM

N° étudiant : 15002935
EL ABBASSI SAID

N° étudiant : 16002017
EL ABDI MERYEM

N° étudiant : 16003402
EL ABIDI GHIZLANE

N° étudiant : 16003409
EL ABIDI MAHJOUBA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
3.542

Ado / 20
8.25

Ado / 20
0

Ado / 20
3

Ado / 20
10

Ado / 20
0

Ado / 20
0

NV
8.833

NV
18

NV
10

NV
13

V
12

NV
0

NV
0

NV
6.333

V
17

V
0

V
10

V
11

NV
0

NV
0

NV
5.833

V
14

NV
4

V
6

V
11

NV
0

NV
0

NV
5.333

V
17

NV
0

NV
4

V
11

NV
0

NV
0

NV
11.25

V
12.5

NV
0

NV
10

V
13

NV
16

NV
16

NV
4.208

V
11.25

NV
0

V
10

V
4

V
0

V
0

NV
5.667

V
11

NV
2

V
10

NV
11

NV
0

NV
0

NV
12.042

V
16.25

NV
3

V
10

V
11

NV
16

NV
16

NV
11.417

V
13.5

NV
5

V
5

V
11

V
17

V
17

V
4.167

V
13

AC
0

AC
0

V
12

V
0

V
0

NV
3.583

V
8.5

NV
0

NV
7

V
6

NV
0

NV
0

NV
11.792

NV
12.75

NV
5

NV
10

NV
11

NV
16

NV
16

V
8.875

V
8.25

AC
0

V
5

V
8

V
16

V
16

NV
3.083

NV
12.5

NV
0

NV
0

NV
6

V
0

V
0

NV
2.667

V
10

NV
0

NV
0

NV
6

NV
0

NV
0

NV

V

NV

NV

NV

NV

NV

Date: 09/07/2019
Page: 46

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 15000150
EL ABOUBI FATIMA EZAHR

N° étudiant : 15000047
EL ABOUBI MASOUDA

N° étudiant : 15000293
EL ACHHAB FAHD

N° étudiant : 16005783
EL ADNANY SAMIRA

N° étudiant : 15000921
EL AFFANI AYOUB

N° étudiant : 16001449
EL AFGHANI JILALI

N° étudiant : 16002106
EL AHMER HAMZA

N° étudiant : 12101127
EL AJOUED SIHAM

N° étudiant : 16002394
EL AKIL NAJAT

N° étudiant : 15002732
EL ALAMI ABDELKADER

N° étudiant : 15001632
EL ALAMI ANASSE

N° étudiant : 11002721
EL ALAMI ATIFA

N° étudiant : 16002626
EL ALAMI AYMAN

N° étudiant : 15000690
EL ALAMI AYOUB

N° étudiant : 16003701
EL ALAMI BOUCHAIB

N° étudiant : 15005234
EL ALAMI FATIMA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
6.708

Ado / 20
11.25

Ado / 20
6

Ado / 20
11

Ado / 20
12

Ado / 20
0

Ado / 20
0

NV
6.167

V
13

NV
2

V
10

V
12

NV
0

NV
0

NV
13.333

V
16

NV
8

V
13

V
11

NV
16

NV
16

V
1.167

V
0

AC
0

V
4

V
3

V
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
0

NV
7.5

NV
14

NV
10

NV
10

NV
11

NV
0

NV
0

NV
12.333

V
16

V
2

V
13

V
11

NV
16

NV
16

NV
9.5

V
10

NV
0

V
10

V
11

V
13

V
13

NV
11.5

V
13

NV
3

V
10

V
11

V
16

V
16

NV
12.333

V
16

NV
10

V
10

V
10

V
14

V
14

V
11.333

V
15

V
5

V
6

V
10

V
16

V
16

V
12.417

V
16.5

AC
10

AC
10

V
10

V
14

V
14

V
7.083

V
11.5

V
10

V
10

V
11

V
0

V
0

NV
11.125

V
11.75

V
4

V
6

V
11

NV
17

NV
17

NV
11.833

V
13

NV
4

NV
6

V
12

V
18

V
18

NV
6.333

V
15

NV
6

NV
6

V
11

V
0

V
0

NV

V

NV

NV

V

NV

NV

Date: 09/07/2019
Page: 47

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 11002829
EL ALAMI MOHAMED

Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 15004782

Note (+ PJ)
EL ALAOUI EL KHANOUSSI N Résultat
N° étudiant : 16002691
EL ALAOUI KHADIJA

N° étudiant : 16001897
EL ALIMI SALMA

N° étudiant : 16002095
EL ALLALI ILHAM

N° étudiant : 15001731
EL ALLALI SOUKAINA

N° étudiant : 16001885
EL ALLAM SOUFIANE

N° étudiant : 15001157
EL ALLAM YASSINE

N° étudiant : 13419964
EL ALLAMY ADIL

N° étudiant : 16002900
EL ALOINI YASSINE

N° étudiant : 16002687
EL ALOUANI SAMIHA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

N° étudiant : 14000944

Note (+ PJ)
EL ALOUCHI ABDERRAZAK Résultat
N° étudiant : 12104004
EL ALOUCHI OTHMAN

N° étudiant : 14002592
EL AMARI MANAL

N° étudiant : 15000574
EL AME FATIMA EZZAHRA

N° étudiant : 13424017
EL AMMARI EL MEHDI

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
6.75

Ado / 20
11.5

Ado / 20
8

Ado / 20
10

Ado / 20
11

Ado / 20
0

Ado / 20
0

NV
0

V
0

NV
0

V
0

V
0

NV
0

NV
0

NV
11.083

NV
12.5

NV
2

NV
10

NV
10

NV
16

NV
16

NV
11.5

V
15

NV
2

V
10

V
10

V
16

V
16

NV
13.042

V
16.25

NV
10

V
14

V
10

V
14

V
14

V
9.833

V
15

V
0

V
0

V
12

V
16

V
16

NV
5.75

V
13.5

NV
0

NV
10

V
11

V
0

V
0

NV
6.333

V
15

NV
0

V
10

V
13

NV
0

NV
0

NV
10.833

V
15

NV
3

V
5

V
8

NV
17

NV
17

NV
13

V
14

NV
8

NV
12

NV
12

V
16

V
16

V
12.167

V
14

AC
3

V
12

V
12

V
16

V
16

NV
11.833

V
13

NV
6

V
11

V
11

V
15

V
15

V
12.833

V
17

AC
5

V
11

V
12

V
16

V
16

V
13.25

V
12.5

AC
10

V
10

V
11

V
18

V
18

V
4.208

V
11.25

V
2

V
2

V
10

V
0

V
0

NV
11.833

V
13

NV
6

NV
10

V
10

NV
16

NV
16

V

V

AC

V

V

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 48

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 16003764
EL AMRANI IBTISSAM

N° étudiant : 16004271
EL AMRANI YASSINE

N° étudiant : 16001451
EL AMRI YOUSRA

N° étudiant : 16002193
EL AOUANI RACHYD

N° étudiant : 14002861
EL AOUIDI YASSINE

N° étudiant : 13423250
EL AOUNI ACHRAF

N° étudiant : 16003572
EL AQMARI RAJAA

N° étudiant : 16002727
EL ARBAOUI RHITA

N° étudiant : 10001059
EL ARBAOUI YOUSSEF

N° étudiant : 16003181
EL ARFAOUI YOUSSEF

N° étudiant : 14000520
EL ASBI ASMAA

N° étudiant : 16003164
EL ASLI MOHAMMED

N° étudiant : 16002585
EL ASRI CHAIMAA

N° étudiant : 16002634
EL ASRI WAHIBA

N° étudiant : 15000760
EL ASSALI MOHAMED

N° étudiant : 14001451
EL ASSALI SARA

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
6.833

Ado / 20
15

Ado / 20
4

Ado / 20
10

Ado / 20
12

Ado / 20
0

Ado / 20
0

NV
11.917

V
12.5

NV
3

V
10

V
12

NV
17

NV
17

NV
5.208

V
14.25

NV
0

V
5

V
12

V
0

V
0

NV
11.667

V
15

NV
0

NV
10

V
11

NV
17

NV
17

NV
6.833

V
13

NV
10

V
7

V
11

V
0

V
0

NV
11.167

V
12

V
4

NV
7

V
12

NV
16

NV
16

NV
11.333

V
13

NV
0

NV
10

V
11

V
17

V
17

NV
0

V
0

NV
0

V
0

V
0

V
0

V
0

NV
5.667

NV
14

NV
2

NV
6

NV
12

NV
0

NV
0

NV
7.083

V
15.5

NV
3

NV
11

V
13

NV
0

NV
0

NV
8.417

V
12.5

NV
0

V
3

V
7

NV
14

NV
14

NV
6

V
12

NV
3

NV
11

NV
10

V
0

V
0

NV
5.833

V
15

NV
0

V
10

V
10

NV
0

NV
0

NV
4.167

V
12

NV
0

V
2

V
11

NV
0

NV
0

NV
7.667

V
11

NV
10

NV
13

V
12

NV
0

NV
0

NV
12

V
17

V
2

V
10

V
11

NV
16

NV
16

NV

V

NV

V

V

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 49

Université Hassan 1er
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE DELIBERATION D'ADMISSION
Elément pédagogique : JFAV3600 S6 Droit Arabe Prive

Session 2

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SETTAT

2018/2019

JFAV3610

Identification des étudiants

N° étudiant : 15003353
EL ASSALI ZINEB

N° étudiant : 14000079
EL ASSARI OTMANE

N° étudiant : 16002567
EL ASSOULI ACHRAF

N° étudiant : 15001984
EL ASSOULI ZAKARIA

N° étudiant : 16003200
EL ASSRY TOURIA

N° étudiant : 16001801
EL ATYQY SAIDA

N° étudiant : 16003496
EL AZHARI BADIAA

N° étudiant : 10002071
EL AZHARI ISSAM

N° étudiant : 16002513
EL AZHARY KHALID

N° étudiant : 16001565
EL AZYZ SOUKAINA

N° étudiant : 13420158
EL AZZAB YASSINE

N° étudiant : 11001963
EL AZZAOUY MUSTAPHA

N° étudiant : 14003302
EL AZZOUZI ISMAIL

N° étudiant : 16002539
EL AZZOUZI KHALID

N° étudiant : 16002416
EL BACHRI ATIKA

N° étudiant : 15004325
EL BADOUI EL MAHDI

Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat
Note (+ PJ)
Résultat

Résultat

‫ا قا‬
‫وا ار‬

JFAV3620

‫ةا‬

JFAV3630

‫ا‬

‫ةا‬

JFAV3640

‫ا‬

‫وا‬

JFAV3650

‫ا‬

JFAV3660

‫! وع‬
1 ‫ا را‬

2

‫! وع‬
‫ا را‬

Ado / 20
12

Ado / 20
16

Ado / 20
3

Ado / 20
10

Ado / 20
11

Ado / 20
16

Ado / 20
16

NV
9

V
10

NV
0

V
5

V
11

V
14

V
14

NV
11.542

V
14.25

NV
2

NV
11

V
8

V
17

V
17

NV
6.583

V
15.5

NV
2

V
11

NV
11

V
0

V
0

NV
10.667

V
15

NV
0

V
7

V
10

NV
16

NV
16

NV
5.917

V
13.5

NV
2

NV
10

V
10

V
0

V
0

NV
6.5

V
15

NV
0

V
14

V
10

NV
0

NV
0

NV
11.333

V
15

NV
0

V
11

V
10

NV
16

NV
16

NV
11.917

V
12.5

NV
6

V
10

V
13

V
15

V
15

V
11.792

V
16.75

AC
4

V
6

V
12

V
16

V
16

NV
0

V
0

NV
0

NV
0

V
0

V
0

V
0

NV
7.833

NV
5

NV
0

NV
0

NV
11

NV
15.5

NV
15.5

NV
10.5

NV
13

NV
2

NV
10

V
6

V
16

V
16

NV
5.5

V
11

NV
2

V
10

NV
10

V
0

V
0

NV
4.667

V
15

NV
0

V
5

V
8

NV
0

NV
0

NV
10.583

V
11.5

NV
0

NV
12

NV
6

NV
17

NV
17

NV

V

NV

V

NV

V

V

Date: 09/07/2019
Page: 50


السداسي السادس قانون خاص الإستدراكية (1).pdf - page 1/166
 
السداسي السادس قانون خاص الإستدراكية (1).pdf - page 2/166
السداسي السادس قانون خاص الإستدراكية (1).pdf - page 3/166
السداسي السادس قانون خاص الإستدراكية (1).pdf - page 4/166
السداسي السادس قانون خاص الإستدراكية (1).pdf - page 5/166
السداسي السادس قانون خاص الإستدراكية (1).pdf - page 6/166
 
Télécharger le fichier (PDF)


السداسي السادس قانون خاص الإستدراكية (1).pdf (PDF, 1 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


jfav3600
jfav3600 mise a jour
     1
213091400cae871736364bc1aa630323
methodologie juridique

Sur le même sujet..