2018.pdf


Aperçu du fichier PDF 2018.pdf - page 6/36

Page 1...4 5 67836Aperçu texte


Bulletin Municipal - Herriko aldizkaria

Février 2018 Otsaila

HODIA ET CHAUFFERIE BOIS
La maison HODIA est située entre l’école et la nouvelle salle Hodi Aldean. Erigée au centre du
bourg de Lekorne, cette maison, une des plus importantes en son temps, reflète toute l’activité
économique, agricole et culturelle de son époque. Un projet de restauration devenait une
nécessité pour créer un ensemble de service public regroupé.
C’est ainsi que le conseil municipal a décidé d’y implanter la mairie. Puis les volumes étant
importants, l’accueil de l’Ikastola, se trouvant à l’étroit à Gréciette, devenait une évidence. Aussi,
nous avons réalisé d’abord une pré-étude avec le CAUE, puis un diagnostic par un architecte, et
maintenant le projet définitif.
Un travail sur la structure de la maison a été réalisé pour finalement revoir à la baisse les
équipements prévus dans une première ébauche, au dernier étage.
Parallèlement à cette réhabilitation, le chauffage de ce bâtiment a suscité une grande réflexion.
En effet, nous appuyant sur l’étude du réseau de chaleur du bourg de Lekorne, nous avons
décidé de créer une chaudière à bois, pour l’école et Hodia.
La faisabilité de son implantation à l’arrière de la chaudière existante de l’école, réduit
considérablement les coûts. Les équipes autour du cabinet d’architecte Alaman & Mac Donald de
Cambo ont travaillé de façon efficace afin qu’en début d’année nous ayons les coûts réels de ces
projets, les dossiers de demande de subvention devant être remis pour le 31 janvier au plus tard.
Suite aux réponses des subventions, les travaux seraient lancés vers l’été 2018, pour une durée
de 13 mois.

HODIA ETA EGURRAREKILAKO SUTEGIA
HODIA etxea eskolaren eta Hodi Aldean sala berriaren artean kokatua da. Lekorneko herriaren
erdigunean izanez, etxe hori, denboran, inportanteenetakoa izan zen. Bere denborako aktibitate
ekonomikoa (laborantzakoa) eta kulturala agerrarazten du. Berritzeko proiektu bat behar zen,
zerbitzu publiko batzuen elkarretaratzeko.
Beraz, herriko kontseiluak erabaki du Herriko Etxea han ezartzea. Gero, leku handia izanez,
argiki agertu da Gerezietan leku hertsian den Ikastola han errezibitzen ahal dela. Beraz, lehenik
aitzin-ikerketa bat egin dugu, CAUE egiturarekin, gero arkitekto bati diagnostiko bat eginarazi
diogu, eta orain, behin betiko proiektua abiatu da. Etxearen egiturari buruzko lan bat egin da eta
lehen zirriborro batean pentsatu muntadurak baino ttipiagoak ezartzea erabaki da, azken estaian.
Berritzeko operazio honekin batean, bastimendu horren berotzeko sistema anitz gogoetatu
dugu.Alabaina, Lekorneko herriko berokuntza sarearen ikerketan oinarrituz, egurrarekin ibiltzen
den sutegia sortzea erabaki dugu, eskolarendako eta Hodiarendako. Hau eskolako oraingo
sutegiaren gibelean ezartzen ahal da, eta horrek gastuak anitz ttipitzen ditu.
Kanboko Alaman & Mac Donald arkitekto bulegoaren inguruko ekipak ontsa ari izan dira lanean,
urte hastapenean proiektu horien egiazko gastuak zenbatekoak izanen diren jakin dezagun, diru
laguntzen eskatzeko dosierrak berantenik urtarrilaren 31n presentatu behar baitira. Diru
laguntzen eskaeren erantzunen ondotik, obrak 2018ko udan hasiko lirateke, 13 hilabetez
irauteko.
6