Programme 123 2020 IMP.pdf


Aperçu du fichier PDF programme-123-2020-imp.pdf

Page 12316
Aperçu texte


GAZA

‫بر نا مج ا ألنش‬
‫للمعهد الفرنسي طة ا لثقا فية‬
‫في القد‬
‫س فر ع غز ة‬
‫ فبر‬،‫يناير‬
٢٠٢٠ ‫ مارس‬،‫اير‬

PROGRAMM

E JANVIER, F

ÉVR

IER, MARS 2
des activités
020
culturelles
de l’Institut fr
ançais de Jé
rusalem - an
tenne de Ga
za

Cours de fran
ç
Session Hiver ais adultes et enfants
(Janvier / Fév
rier) 2020

‫دورة تعليم ال‬
‫ل‬
‫غ‬
‫ة‬
‫ال‬
‫ف‬
‫رن‬
‫س‬
‫ي‬
‫ة لل‬
‫ فبراير) كبار واألطفال‬/ ‫شتاء (يناير‬
٢٠٢٠
‫بداية الدراسة‬
Début des cours

‫ التسجيل‬Inscriptions

13 - 23/01/ 2020

2020 ‫ يناير‬23 ‫ إلى الخميس‬13 ‫من اإلثنين‬

Dimanche 26/01/2020 ‫األحد‬

‫ تخفيض للطالب‬20% de réduction pour les étudiants *

Institut Français de Gaza

www.institutfrancais-jerusalem.org
ifj-gaza@consulfrance-jerusalem.org

‫المعهد الفرنسي في غزة‬

ifgaza

@ifgaza

2867883