Yasin Suresi ile ilgili Hadisler Yasin Suresi .pdf


Nom original: Yasin Suresi ile ilgili Hadisler - Yasin Suresi.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36 / Skia/PDF m79, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 26/01/2020 à 21:06, depuis l'adresse IP 195.174.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 39 fois.
Taille du document: 66 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


26.01.2020

Yas n Sures le lg l Had sler - Yas n Sures

Yasin Suresi
☰ MENU

Yasin Suresi ile ilgili Hadisler
Bu sûrenin fazileti hakkında birçok hadis rivâyet edilmiştir. Bunların kimi sahih, kimisi garip, kimisi de zayıf
olmakla beraber toplamı, Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem), bu sûreye gerçekten fazla
önem verdiğini gösterir.
1. Tirmizî’nin rivâyet ettiği bir hadise göre: “Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbi de Yâsîn’dir. Kim
Yâsîn’i okursa Allah onun okumasına, Kur’ân’ı on kere okumuş gibi sevap yazar”, lûsî bu hadisle ilgili
olarak şu bilgiyi kaydeder: “Ma’kıl b. Yesâr’dan sahih olarak rivâyet edilmiştir ki, Resûlullah (sallallahu
aleyhi ve sellem): “Yâsîn, Kur’ân’ın kalbidir” buyurmuş ve bu, O’nun isimlerinden biri sayılmıştır.
Hüccetü’l-İslâm İmam Gazzâli buna bir gerekçe olmak üzere bu sûrede haşrin ve neşrin (kıyâmet
olaylarının) en edebî ve en güzel bir şekil üzere anlatılmış olduğunu, haşri ve neşri kabul etmenin de
imanın kalbi mevkiinde bulunduğunu söylemiştir.
2. Başka bir hadiste de Resûlullah Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Her şeyin bir
kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbi de Yâsîn’dir. Ümmetimden her bir insanın kalbinde Yâsîn sûresinin olmasını
isterdim!”
3. Diğer bir hadiste ise Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem): “Yâsîn, Kur’ân’ın kalbidir.
Allah’ı ve âhiret gününü arzu ederek Yâsîn okuyan kimsenin geçmiş günâhı affedilir. O’nu ölülerinize
okuyunuz” buyurmuştur.
4. “Herhangi bir kimse gece Yâsîn sûresini, Allah’ın rızâsını kazanma düşüncesiyle okursa, o kimsenin o
geceki günahları affedilir.” Diğer bir rivâyette: “Herhangi bir kimse gece-gündüz Yâsîn sûresini, Allah’ın
rızâsını kazanma düşüncesiyle okursa, o kimsenin günahları affedilir.”
5. “Kim sabahladığında Yâsîn sûresini okursa, akşama kadar kendisine işlerin kolaylığı verilir. Kim de
akşamladığında gecenin başında Yâsîn sûresini okursa, sabaha kadar kendisine işlerin kolaylığı verilir.”
6. “Yahyâ b. Ebî Kesîr şöyle demiştir: Bana ulaşan habere göre; “Kim gece Yâsîn sûresini okursa, sabaha
kadar sevinç içinde olur. Kim de sabah Yâsîn sûresini okursa, akşama kadar huzur içinde olur.” Bu haberi
bana, bu söylediğimi tecrübe eden birisi, haber verdi. Bunu Sa’lebî ve İbn Atiyye zikretti. İbn Atiyye,
“tecrübe bunu doğrulamaktadır.” demiştir.
7. “Cuma gecesi kim Yâsîn sûresini okursa, günahları affedilmiş olarak sabahlar.”
8. “Yüce Allah, dünyayı ve gökleri yaratmadan bin sene önce Tâhâ ve Yâsîn sûrelerini okudu. Melekler
okunan Kur’ân’ı işitince: ‘Kendilerine bu kitabın indirileceği ümmete, O’nu ezberleyecek sînelere ve
O’nu okuyacak dillere müjdeler olsun.’ dediler.”
9. “Cennet ehlinden Kur’ân kaldırılacak, onlar Tâhâ ve Yâsîn sûreleri hariç başka bir şey okumayacaklar.”
10. “Ölen/ölmek üzere olan birisinin yanında Yâsîn okunursa, Allah onun halini hafifletir”
11. “Her kim anasının-babasının veya bunlardan birinin kabrini her cuma ziyaret eder de yanlarında Yâsîn
okursa, her harfinin sayısınca ona mağfiret edilir”

Bu sayfayı sevdiklerinle paylaşarak bize destek olmak ister misin?
Twetle

Paylaş

https://yas n.sures .gen.tr/p/yas nsures le lg l had sler.html

Pinterest

Reddit

Tumblr

Linkedin
1/2

26.01.2020

Yas n Sures le lg l Had sler - Yas n Sures

Copyright © Yasin Suresi - 2015-2020

https://yas n.sures .gen.tr/p/yas nsures le lg l had sler.html

2/2


Yasin Suresi ile ilgili Hadisler - Yasin Suresi.pdf - page 1/2
Yasin Suresi ile ilgili Hadisler - Yasin Suresi.pdf - page 2/2


Télécharger le fichier (PDF)

Yasin Suresi ile ilgili Hadisler - Yasin Suresi.pdf (PDF, 66 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


itikad risalesi
le shirk dans la peur
regles concernant la hijra
comment les sahabiyat mettaient en application leur tawhid
quizz oasis 12 04 2013
lesensdelafraternite