ADITZA erranaldiak .pdfNom original: ADITZA erranaldiak.pdf

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par Calc / OpenOffice 4.1.7, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 09/03/2020 à 15:08, depuis l'adresse IP 78.224.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 298 fois.
Taille du document: 1.5 Mo (9 pages).
Confidentialité: fichier public
Ce document a été actualisé le 07/10/2020, son contenu peut ainsi différer des résultats présentés par les moteurs de recherche.


Aperçu du document


euskal aditza

Lau Aditz Laguntzaileen Erabilera

NOR

NORK

aa

“ egite ”

“ egite ”

“ izate ”

(aditz jokatuekin)

erakusle
IZAN

mintzatu zen/da/date

atzo Maulen zen

mintzatzen zen/da/date
mintzatuko zen/da/date

adierazle
EUN

erosi zuen/du/duke

atzo etxe bat zuen

egun umor on da

erosten zuen/du/duke

egun umore ona du

bihar eder date

erosiko zuen/du/duke

bihar osagarri ona duke

aditz oin soil laguntzaile

EIN

“ jabetza ”

(aditz jokatuekin)

nahi du mintza nadin (naiten)
nahi luke / zuen mintza nendin (neinten)

aditz oin soil laguntzaile

EZAN

nahi du biak eros detzadan
nahi luke / zuen biak eros netzan
benat.sarasola@ni.eus

NOR
IZAN : Erranaldi zonbait

(nor 1° bakun)

zinez

ustez

orai - gero

orai ni Maulen niz

… je suis

lehen

orai - gero
yo soy...

orai ni Maulen
baninz

...je serais

si j'étais

si fuese...

atzo, ni Maulen
ninzan

… j'étais

...yo
estaba...

… estaría...

atzo, oto bat ukan
banu, ni Maulen
ninzaten

… j'aurais
été

...yo
estuviera...

bihar ni, 10etan,
Maulen nizate

… je serai

… estaré...

oto bat banu, orai ni
Maulen ninzate

bihar ni, 10etan,
Maulen nizateke

...je pourrai
(peux) être

… podré
estar...

oto bat banu, orai ni
Maulen ninzateke

...je pourrais … podría
être
estar...

atzo, oto bat ukan
banu, ni Maulen
ninzateken

orai ni hari mintzatzen
nizaio

le estoy
… je lui parle
hablando

botzik lizate, ni hari
mintzatzen
baninzaio

… si je lui
parlais

atzo, ni hari
mintzatzen ninzaion

bihar 10etan, ni hari
mintzatzen nizaikeo

… je lui
parlerai

orai nahi banu, ni hari
mintzatzen
ninzaikeo

(mintzatuko nizaio)

bihar 10etan, ni zuri
mintzatzen nizaikezu
(mintzatuko nizaizu)

(pourrai)

… le hablaré
(podré
hablarle)

… je
pourrais lui
parler

… si le
hablaría

atzo

(mintzatuko ninzaio)

… je vous
parlerai
(pourrai)

… le hablaré
(podré
hablarle) a
usted

orai nahi banu, ni zuri
mintzatzen
ninzaikezu
(mintzatuko ninzaizu)

atzo, ikusi banu, ni
hari mintzatzen
ninzaikeon

…je pouvais ...yo podía
(j'aurais pu)

être

… je lui
parlais

… je pouvais
(j'aurais pu) lui
parler

(hubiera
podido)

estar...

… le hablaba

… podía
(hubiera
podido)

hablarle

(mintzatuko ninzaion)

… je
pourrais
vous parler

...le estaría
hablando a
usted

atzo, nahi ukan banu,
ni zuri mintzatzen
ninzaikezun
(mintzatuko ninzaizun)

… je pouvais … podía
(j'aurais pu)

vous ...

(hubiera
podido) ...

NOR
IZAN : Erranaldi zonbait (nor/zer 3° bakun)
zinez

ustez

orai - gero

orai hura Maulen da

… il est

lehen

orai - gero
él está...

orai hura Maulen
baliz

si fuese...

atzo, hura Maulen
zen/zan

… il était

...él estaba...

...il serait

… estaría...

atzo, oto bat ukan
balu, hura Maulen
zaten

… il aurait
été

...él
estuviera...

s'il était

bihar hura, 10etan,
Maulen date

… il sera

… estará...

ahala balu, orai hura
Maulen lizate

oto bat erosi baidu,
bihar hura, 10etan,
Maulen dateke

...il pourra
être

… podrá
estar...

ahala balu, orai hura
Maulen lizateke

...il pourrait
être

… podría
estar...

atzo, oto bat ukan
balu, hura Maulen
zateken

...él podía
…il pouvait (il (hubiera
aurait pu) être podido)
estar...

orai hura hari
mintzatzen -zaio

le está
… il lui parle
hablando

botzik lizate, hura
hari mintzatzen
balizaio

… s'il lui
parlait

… si le
hablaría

atzo, hura hari
mintzatzen zizaion

… il lui
parlait

… il lui
parlera

orai nahi balu, hura
hari mintzatzen
lizaikeo

atzo, ikusi balu, hura
hari mintzatzen
zizaikeon

… il pouvait

bihar 10etan, hura
hari mintzatzen

-zaikeo

(pourra)

… le hablará
(podrá
hablarle)

-zaikezu
(mintzatuko zaizu)

...le estaría
hablando

(mintzatuko lizaio)

(mintzatuko zaio)

bihar 10etan, hura
zuri mintzatzen

… il pourrait
lui parler

… il vous
parlera
(pourra)

… le hablaré
(podré
hablarle) a
usted

orai nahi balu, hura
zuri mintzatzen
lizaikezu
(mintzatuko lizaizu)

(il aurait pu)

lui parler

… él le
hablaba

… él podía
(hubiera
podido)

hablarle

(mintzatuko zizaion)

… il pourrait
vous parler

...le podría
hablar a
usted

atzo, nahi ukan balu,
hura zuri mintzatzen
zizaikezun
(mintzatuko zizaizun)

… il pouvait

… él podía

(il aurait pu)

(hubiera
podido) ...

vous ...

NOR
IZAN : Erranaldi zonbait (nor/zer 3 anitz)
zinez

ustez

orai - gero

orai hurak Maulen
dira

… ils sont

lehen

orai - gero
están...

orai hurak Maulen
balira

s'ils étaient

atzo, hurak Maulen
ziren

… ils étaient


...ils seraient
estarían...

atzo, oto bat ukan
balue, hurak Maulen
ziraten

… ils
...ellos
auraient été estuvieran...

atzo, oto bat ukan
balue, hurak Maulen
zirateken

si fuesen...

bihar hurak, 10etan,
Maulen dirate

… ils seront … estarán...

ahala balue, orai hurak
Maulen lirate

oto bat erosi baidue,
bihar hurak, 10etan,
Maulen dirateke

...ils
pourront
être

… podrán
estar...

ahala balue, orai hurak
Maulen lirateke

...ils
pourraient
être

… podrían
estar...

orai hurak hari
mintzatzen -zaitzo

… ils lui
parlent

le están
hablando

botzik lizate, hurak hari
mintzatzen balizaitzo

… s'ils lui
parlaient

… si le
hablarían

… ils lui
parleront

… le
hablarán

orai nahi balue, hurak
hari mintzatzen
lizaizkeo

bihar 10etan, hurak
hari mintzatzen

-zaizkeo

(pourront)

(podrán
hablarle)

-zaizkezu
(mintzatuko zaitzu)

...le estarían
hablando

(mintzatuko lizaitzo)

(mintzatuko zaitzo)

bihar 10etan, hurak
zuri mintzatzen

… ils
pourraient
lui parler

… ils vous
parleront
(pourront)

… le
hablarán
(podrán
hablarle) a
usted

orai nahi balue, hurak
zuri mintzatzen
lizaizkezu
(mintzatuko lizaitzu)

…ils
pouvaient
(ils auraient
pu) être

atzo, hurak hari
mintzatzen zizaitzon

… ils lui
parlaient

atzo, ikusi balue, hurak
hari mintzatzen
zizaizkeon

… ils
pouvaient
(ils auraient
pu) lui parler

(mintzatuko zizaitzon)

… ils
pourraient
vous parler

...le podrían
hablar a
usted

atzo, nahi ukan balue,
hurak zuri mintzatzen
zizaizkezun
(mintzatuko zizaitzun)

...ellos
estaban...

...ellos
podían

(hubieran
podido)

estar...

… ellos le
hablaban

… ellos
podían
(hubieran
podido)

hablarle

… ils
pouvaient

… ellos
podían

(ils auraient
pu) vous ...

(hubieran
podido) ...

NOR
EIN : Erranaldi zonbait (nor 1° bakun)
zinez

ustez

orai - gero

lehen

orai - gero

harek nahi du ni
euskaraz mintza
nadin (naiten)

il veut que je quiere que
parle...
hable yo...

orai ni euskaraz
mintza banendi
(baneinte)

si je parlais

si hablara
yo...

nahi zuen ni
euskaraz mintza
nendin (neinten)

il voulait que quería él que
je parlasse... yo hablase...

ikasi baidut, orai ni
euskaraz mintza
niteke (naiteke)

… je peux
parler

nahi banu, ni orai
euskaraz mintza
neinte

… yo
...je parlerais
hablaría...

nahi zuen, ni
euskaraz mintza
neinten

il voulait que quería él que
je parlasse... yo hablase...

harek nahi du ni bihar
euskaraz mintza
niteken (naiteken)

quiere que
il veut que je
pueda hablar
puisse parler
yo...

ikasi banu, ni orai
euskaraz mintza
neinteke

...je pourrais … yo podría
parler...
hablar...

atzo, ni euskaraz
mintza neinteken

...je pouvais

nahi du ni zuri
euskaraz mintza
naikezun

il veut que je quiere que le
vous parle (je hable yo (le

nahi banu, ni zuri
euskaraz mintza
neinkezu

...je vous
parlerais...

atzo, ni zuri euskaraz
mintza neinkezun

...je pouvais

hemen baliz, ni hari
euskaraz mintza
neinkeo

...je lui
parlerais (je

...yo le
hablaría

atzo, ni hari euskaraz
mintza neinkeon

...yo podía
...je pouvais
(hubiera
(aurais pu) lui
podido)
parler
hablarle

nahi luke ni hari
euskaraz mintza
neinkeon

... que je lui
parle (que je

...que le
hablase...

nahi zuen ni hari
euskaraz mintza
neinkeon

...que je lui
parlasse (je
pusse lui
parler)

bihar ni hari euskaraz
mintza naikeo
nahi du ni hari
euskaraz mintza
naikeon

puisse)

… puedo
hablar

pudiera...)

demain je lui mañana le

parlerai…
(je pourrai)

hablaré...
(podré)

il veut que je quiere que le
hable...

lui parle...

(pueda
(que je puisse) hablarle)

(pourrais)

pourrais)

puisse...)

... yo le
hablaría
(podría
hablar...)

(aurais pu)

parler...

(aurais pu)

vous parler

...yo podía
(hubiera
podido)

hablar...
...yo podía
(hubiera
podido)

hablarle

...que
pusiera
(hubiera
podido)

hablarle

NOR
EIN : Erranaldi zonbait (nor/zer 3° bakun)
zinez

ustez

orai - gero

nahi dut hura
euskaraz mintza
dadin (daiten)

qu'il parle...

que hable
él...

ikasi baidu, orai hura
euskaraz mintza
diteke (daiteke)

… il peut
parler

… puede
hablar

nahi dut hura bihar
euskaraz mintza
diteken (daiteken)

qu'il puisse
parler...

nahi dut hura zuri
euskaraz mintza
daikezun

...qu'il vous
parle (il

bihar hura hari
euskaraz mintza
daikeo
nahi dut hura eni
euskaraz mintza
daikedan

lehen

orai - gero

nahi nuke hura
euskaraz mintza
ledin (leiten)

qu'il parle

que hable
él...

nahi nuen euskaraz
mintza zedin (zeiten)

qu'il parlât...

que
hablase...

...il parlerait

… él
hablaría...

nahi ukan bazuen
euskaraz mintza
ziten (zeiten)

...il aurait
parlé...

...hubiera
hablado...

nahi balu, hura
euskaraz mintza
liteke (leiteke)

...il pourrait
parler...

… él podría
hablar...

atzo hura euskaraz
mintza ziteken

...il pouvait

...él podía

nahi balu, hura zuri
euskaraz mintza
leikezu

...il vous
parlerait...

hemen baliz, hura
hari euskaraz mintza
leikeo

...il lui
parlerait (il

nahi nuke hura eni
euskaraz mintza
leikedan

... qu'il me
parle (qu'il

nahi balu, hura
euskaraz mintza lite
(leite)

puisse)

...que pueda
él hablar...

...que él le
hable (le
pueda...)

demain il lui
parlera… (il

mañana le
hablaré...

pourra)

(podré)

...qu'il lui
parle... (qu'il

quiere que le
hable...

puisse)

(pueda
hablarle)

(zeiteken)

(pourrait)

pourrait)

puisse...)

... él le
hablaría
(podría
hablar...)

atzo hura zuri
euskaraz mintza
zeikezun

(aurait pu)

parler...

...il pouvait
(aurait pu)

vous parler

(hubiera
podido)

hablar...
...él podía
(hubiera
podido)

hablarle

...él le
hablaría

atzo hura hari
euskaraz mintza
zeikeon

...il pouvait
(aurait pu) lui
parler

...él podía

...que me
hablase (que
pueda)...

nahi nuen hura eni
euskaraz mintza
zeikedan

...qu'il me
parlât (qu'il
pusse) ...

...que me
hablase (que
pudiese)...

(hubiera
podido)

hablarle

NOR
EIN : Erranaldi zonbait (nor/zer 3° anitz)
zinez

ustez

orai - gero

nahi dut hurak
euskaraz mintza diten /
ditezen (daitezen)

qu'ils
parlent...

ikasi baidue, orai hurak
euskaraz mintza
ditezke (daitezke)

… ils
peuvent
parler

… pueden
hablar

nahi dut hurak bihar
euskaraz mintza
ditezken (daitezken)

qu'ils
puissent
parler...

...que
puedan ellos
hablar...

nahi dut hurak zuri
euskaraz mintza
daizkezun

...qu'ils vous ...que ellos
parlent (ils
le hablen (le

bihar hurak hari
euskaraz mintza
daizkeo
nahi dut hurak eni
euskaraz mintza
daizkedan

lehen

orai - gero
que hablen
ellos...

nahi nuke hurak
euskaraz mintza litezen

qu'ils parlent

que hablen
ellos...

nahi nuen hurak
euskaraz mintza
zitezen (zeitezen)

qu'ils
que
parlassent... hablasen...

...ils
parleraient

… ellos
hablarían...

nahi ukan bazuen, hurak
euskaraz mintza
zitezen (zeitezen)

...ils auraient ...hubieran
parlé...
hablado...

...ils
pourraient
parler...

… ellos
podrían
hablar...

atzo hurak euskaraz
mintza zitezken

...ils
pouvaient

(leitezen)

(leitez)

puissent)

pudieran...)

demain ils
lui
parleront…

mañana le
hablarán...

(ils pourront)

...qu'ils me
parlent...
(qu'ils
puissent)

nahi balue, hurak
euskaraz mintza litez

(podrán)

...que me
hablen (que
puedan...)...

nahi balue, hurak
euskaraz mintza litezke
(leitezke)

nahi balue, hurak zuri
euskaraz mintza
leizkezu

... ellos le
...ils vous
parleraient... hablarían
(pourraient)

(podrían
hablar...)

hemen baliz, hurak hari
euskaraz mintza
leizkeo

...ils lui
parleraient

nahi nuke hurak eni
euskaraz mintza
leizkedan

... qu'ils me ...que me
parlent (qu'ils hablen (que
puissent...)
puedan...)...

(ils pourraient)

...ellos le
hablarían

(auraient pu)

(zeitezken)

parler...

atzo hurak zuri euskaraz
mintza zeizkezun

...ils
pouvaient

atzo hurak hari euskaraz
mintza zeizkeon

...ils
pouvaient

nahi nuen hurak eni
euskaraz mintza
zeizkedan

(auraient pu)

vous parler

(auraient pu)

lui parler
...qu'ils me
parlassent
(qu'ils
pussent)...

...ellos
podían

(hubieran
podido)

hablar...
...ellos
podían

(hubieran
podido)

hablarle
...ellos
podían

(hubieran
podido)

hablarle
...que me
hablasen

(que
pudiesen)...

NORK
EUN : Erranaldi zonbait
zinez

ustez

orai - gero

nor 1°2°

orai zuk ni ikusten
nauzu
bihar zuk ni ikusten
naukezu
(ikusiko nauzu)

orai zuk hartza
aitzinean dauzu

nor / zer 3°

bihar zuk ibilteko
ahala daukezu
(ukanen duzu)

orai guk zuri euro
baten zorra dauzugu

… vous me
voyez

...me ve usted

botzik zinate, zuk ni
ikusten banenduzu

...si vous me ...si me viera
voyiez
usted

atzo, zuk ni Maulen
ikusten nenduzun

hier vous me ayer me veía
voyiez...
usted...

... vous me
verrez

...me verá
usted (podrá

orai hemen bazina,
zuk ni ikusten
nendukezu

… vous me
verriez

atzo, jin bazina, zuk
ni ikusten
nendukezun

hier vous
m'auriez vu
(auriez pu)

ayer usted
me hubiera
podido ver...

yo antes,
tenía...

(pourrez me
voir)

verme)

(pourriez me
voir)

… me vería

(podría verme)

(ikusiko nunduzu)

(ikusiko nunduzun)

… vous
avez...

...tiene usted...

orai hi botzik hinzate,
nik osagarria baneu

… si j’avais... … si tendría

nik lehen, bilo luze
bat neuen

moi avant,
j’avais...

… vous
aurez la
capacité...

… tendrá
usted la
capacidad...

orai hartza ikustez,
nik lotsa handi bat
neuke

… j’aurais...

… tendría...

atzo, hartza ikusi
banu, nik lotsa handi
bat neuken

… j’aurais eu … hubiera
(aurais pu
tenido...
avoir)...

...nous vous
devons...

...nosotros le
debemos...

...si j’avais à
vous...

si le
debiera ...a
usted...

ez zinate botzik, nik
zuri zorra baneuzu

(deizugu)

(baneizu)

bihar guk zuri bi
euroen zorra
daukezugu

zuk pagatzen
bazunu, nik zuri euro
baten zorra neukezu

(deikezugu)

lehen

orai - gero

… nous vous … le
devrons...
deberemos …

(neikezu)

… j’aurais à
vous une
dette...

… le deberia


atzo, nik zuri euro
baten zorra neuzun
(neizun)

atzo, zuk pagatu
bazunu, nik zuri euro
baten zorra
neukezun (neikezun)

… j’avais à
vous une
dette …

… yo le tenía
una...

… j’aurais eu
…le hubiera
à vous
(aurais pu
tenido...
avoir)...

NORK
EZAN : Erranaldi zonbait
zinez

ustez

nor 1°2°

orai - gero

10etan zuk ni deit
banenzazu

si vous
m'appeliez


si usted me
llamase...

nahi nuen zuk ni
telefonaz deit
nenzazun

vous pouvez usted me
(pourrez)
puede (podrá)
m'appeler
llamar

orai telefona bat
bazunu, zuk ni deit
nenzakezu

… vous
pourriez
m'appeler

… uted
podría
llamarme

telefona berri
horrekin, atzo zuk ni
deit nenzakezun

nahi du ogia nik ekar
dezadan

… que je
porte...

… que lleve
yo...

botzik hinzate, ogia
nik ekar baneza

… si
j'apportais

… si yo
traería...

nahi zuen ogia nik
ekar nezan

...que j'apportasse

aski sos baduzu, zuk
ogia ekar dezakezu

..vous
pouvez

usted puede
(podrá) …

aski sos banu, ogia
nik eros nezake

… je
pourrais
acheter

… yo podría
comprar...

aski sos ukan banu,
ogia nik eros
nezaken

yo podía
(hubiera
...je pouvais
(j'aurais pu) acheter podido)
comprar...

nahi dut ogia zuk guri
ekar deizaguzun

… que vous
nous
apportiez...

… que usted
nos lleve...

botzik zinate, ogia nik
zuri ekar baneizazu

…si je vous
apportais

si yo le
llevaba... a
usted

nahi zunuen nik zuri
ogia ekar neizazun

...que je vous
apportasse

… podemos
llevarle...

merkazale joan
banendi, ogia nik zuri
ekar neizakezu

...je pourrais
...yo podría
vous
llevarle...
apporter

aski sos ukan banu,
nik zuri ogia ekar
neizakezun

...je pouvais
(j'aurais pu) vous
apporter

nahi dut zuk ni deit
nezazun (nazazun)

je veux que
vous
m'appeliez

telefona horrekin, zuk
ni deit nezakezu
(nazakezu)

nor / zer 3°

lehen

orai - gero

merkatura bagoaz,
ogia guk zuri ekar
deizakezugu

(pourrez)

… nous
pouvons
(pourrons)

vous

quiero que
usted me
llame

...que vous
m'appelassiez

… que usted
me llamara

… vous pouviez

… usted
podía

(auriez pu)

m'appeler

(hubiera
podido)

llamarme
… que yo
llevara...

...que yo le
llevara...

...podía

(hubiera
podido) yo

llevarle...


Aperçu du document ADITZA erranaldiak.pdf - page 1/9
 
ADITZA erranaldiak.pdf - page 2/9
ADITZA erranaldiak.pdf - page 3/9
ADITZA erranaldiak.pdf - page 4/9
ADITZA erranaldiak.pdf - page 5/9
ADITZA erranaldiak.pdf - page 6/9
 
Télécharger le fichier (PDF)


ADITZA erranaldiak.pdf (PDF, 1.5 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


euskal aditza
aditza erranaldiak
aditza
el verbo basco
aditza xiberoan
aditza oinarria

Sur le même sujet..