Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020.pdf;filename*= UTF 8''Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 4/153

Page 1 2 3 456153Aperçu texte


TEKINIKA
FANADIHADIANA
LAHATSORATRA SY
FAMAKAFAKAN- KEVITRA
 Mahalala ny hevitra 1- Fanadihadiana lahatsoratra :
 Fampatsiahivana ny firafitry ny
ambadika
raketin’ny
asa sy ny fitrandrahana hevitra
ireo dingana
ohabolana na tenina  Fanamafisana
: ny renihevitra , ny zana-kevitra
samihafa
arahina
:
– ny foto-kevitra
mpandinika/ mpanoratra
Teny
fampidirana
ary afaka mitsikera
- Famelabelarana
amin’ny
fomba
 Tsy tokony hijanona amin’ny
- Teny famaranana
mirindra.
hevitra ara-bakiteny fa miditra
 Paika fandrafetana ny asa feno
lalina amin’ny hevitra ambadika.
2- Famakafakan-kevitra:

 Fanazarana ny mpianatra hanao
ny drafitra tsimbalivaly

 Teknikan’ny:
- Famakafakana
- Fitsikerana
 Tsara ho marihina fa :
- Famakafakana sy fitsikerana
tokony hodinihina avokoa na ny
rafi-pehezan-teny na ny teny savily
, ny teny manan-danja , ny sarinteny, … hita ao amin’ny laza
adina izay manampy amin’ny
fikarohan-kevitra .

4