Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020.pdf;filename*= UTF 8''Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 6/153

Page 1...4 5 678153Aperçu texte


TEKINIKA
FANADIHADIANA
LAHATSORATRA SY
FAMAKAFAKAN- KEVITRA
 Mahalala ny hevitra
ambadika raketin’ny
ohabolana na tenina
mpandinika/
mpanoratra ary afaka
mitsikera amin’ny
fomba mirindra.

 Fampatsiahivana ny firafitry
ny asa sy ny fitrandrahana
hevitra : ny renihevitra , ny
 Fanamafisana
ireo dingana
zana-kevitra – ny foto-kevitra
samihafa arahina :
- Teny fampidirana
 Tsy tokony hijanona amin’ny
- Famelabelarana
hevitra ara-bakiteny fa miditra
- Teny famaranana
lalina amin’ny hevitra
 Paika fandrafetana ny asa feno
ambadika.
1- Fanadihadiana lahatsoratra :

2- Famakafakan-kevitra :
 Teknikan’ny:
- Famakafakana
- Fitsikerana
- Famakafakana sy
fitsikerana

 Fanazarana ny mpianatra hanao
ny drafitra tsimbalivaly
 Tsara ho marihina fa :
 tokony hodinihina avokoa na
ny rafi-pehezan-teny na ny teny
savily , ny teny manan-danja ,
ny sarin-teny, … hita ao
amin’ny laza adina izay
manampy amin’ny fikarohankevitra .

6