ADITZA ikasgai .pdfNom original: ADITZA ikasgai.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Calc / OpenOffice 4.1.7, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 05/05/2020 à 09:23, depuis l'adresse IP 78.224.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 177 fois.
Taille du document: 135 Ko (13 pages).
Confidentialité: fichier public
Ce document a été actualisé le 12/10/2020, son contenu peut ainsi différer des résultats présentés par les moteurs de recherche.


Aperçu du document


persona ezaugarriak : oinari loturik
NOR

NORK

( nor/zer : eragile )

( nor/zer : jasaile )

(nor 1° 2°)

zinez

ustez

n...g...
z...
z...ed/-...

l/z/b...

d/-...tz

l/z/b...tz

NOR : URDIN

(nor/zer 3°)

zinez + ustez

ustez

...t/d
...k/a-n
...gu
...zu
...zue

n...

a

h...

NORI

......e

h...
gu...
zu...
zu...e
l/z/b...
l/z/b...e

NORK : GORRI

...t/d ...
...k/a-n...
...gu...
...zu...
...zue...
a

...o...
...e...
NORI : ORLEGI

Lau Aditz Laguntzaileen Erabilera

NOR

NORK

aa

erakusle
“ egite ”
(aditz jokatuekin)

iZa

adierazle
“ egite ”

“ izate ”

mintzatu zen/liz/da/dake

atzo Maulen zen

mintzatzen zen/liz/da/dake

umor on da / baliz

mintzatuko zen/liz/da/dake

bihar eder dake

eU

aditz oin soil laguntzaile

ei

nahi du mintza naiken
nahi luke / zuen mintza neinken

“ jabetza ”

(aditz jokatuekin)

erosi zuen/lu/du/duke

atzo etxe bat zuen

erosten zuen/lu/du/duke

umore ona du / balu

erosiko zuen/lu/du/duke

bihar osagarri ona duke

aditz oin soil laguntzaile

EZa

nahi du biak eros detzadan
nahi luke / zuen biak eros netzan

LAU ADITZ LAGUNTZAILE
NOR

NORK
ustez

zinez
n
h
g
z
z
d

u
u
u
u
u
u

ke

tz u

ke

a
a
a

e

a

e

a

e

d

e

tz
tz
tz

ustez

ke
ke
ke
ke

e

ke

t
k-n
gu
zu
zue

ba

nor 1° 2°

zinez

-

"
"
"
"

"
"

e
U

(ira)
(ira)
(ira)

ke

i

ke

o

i tz

ke

t

ke
ke
ke

inza
inza
inza
inza
inza

(inra)

"

n
h
g
z
z
l/z

iza

(iza/e)

"

l/z

iza

(ira)

"
"
"
"
"

(inra)
(inra)

i
i
i
i
i tz

ke

i

ke

i tz

ke

ke
ke
ke
ke

n
n
n
n
n

d
d
d
d
d

ta/da n
e

n

e

i

n
h
g
z
z
d
d

a

i
i
i
i
i

a

i

a

i

a
a
a
a

ke

nori
zue
zu
e
k/a-na
ta/da

ke

gu

n "

ke

o

n "

ke
ke
ke
ke
tz

tz

n
n
n
n
n

"
"
"
"
"

n
h
g
z
z
l/z/b
l/z/b

ke

nori
gu
o
k/a-na
ta/da
zue

n
n
n
n
n

ke

zu

ke

e

e in

ke

e in

ke

e in
e in

ke

e in

ke
tz

e i
e i

tz

a
a
a
a

tz ke
tz ke
tz ke
tz ke
tz ke

t
k-n
gu
zu
zue

"
"
"
"
"
"
"

n
h
gu n
zu n
zu n
l/z
l/z

ke

e

tz u

ke

n
h
gu n
zu n
zu n
l/z

e

e

te

n

te

n
n
n
n
n

te

nori
e
t/da
k/a-na k/a-na
o
gu
ta/da
zu
zu
zue

d
d
d
d
d

e i tz za

ke

e i tz za

ke

e i tz za
e i tz za

ke

e i tz za

ke

n

d

e i tz za

ke

gu

n

d

e i tz za

ke

zue

ke

-

-

te

n
n
n
n
n
n
n

"

"
"
"
"
"
"
"

te

n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

n

ke

n

t/da
k/a-na
gu
zu
zue

e

e

te

n

e
e
e
e
e

a

nori
ta/da
zue
e
k/a-na
o

te

n
h
g
z
z

e
n
e
h
gu n e
zu n e
zu n e
e
l/z/b
e
l/z/b

n
n
n
n
n

za
za
tz za
tz za
tz za

tz ke

n

gu

"

"

ke

ke

n
n
n
n
n
n

"

ke

u tz

t/da
k/a-na
gu
zu
zue

ke

ke

zu

e

"

te

n
n
n
n
n

ke

ke

l/z

ke

n

-

u tz

"

ke

te

e

e

te

ke

n
n
n
n
n
n

e

e

zu

e

e

t/da
k/a-na
gu
zu
zue

u
u
u
u
u

e

ke

a

ke

tz u

u tz

e

ke

e

e

d a

e

ke

e

e

-

a

ke

ke

"

a

ke

u
u
u
u
u

zue

za
za
tz za
tz za
tz za

u
u
u
u
u

tz
tz
tz
tz
tz

ke

e

tz
tz
tz

e

u tz

a

nd
nd
n
n
n

e

d a

n
h
g
z
z

E
Z
a

u
u
u
u
u

a

nori
gu
k/a-na
ta/da
e
o

nor / zer 3°

ke

"

nor 1° 2°

-/za

d/-

(ira)

i
i
i
i
i tz

nori
zu
k/a-na
gu
o
zue

"

nor / zer 3°

n a iza
h a iza
g a iza
z a iza
z a iza
d/- a -/za

nori
e
zu
gu
zue
k-n

e
e
e
e
e

te
"

I
Z
a

n
h
g
z
z

tz ke
tz ke
tz ke
tz ke

ke
ke
ke
ke
ke

za
za
za
za
za

ke

ke

nori
k/a-na
o
zu
zue
gu

i tz za

ke

e

i tz za

ke

ta/da

i
i
i
i
i

tz
tz
tz
tz
tz

ke
ke
ke

n

-

n
te

n

a

NOR

Trinko zonbait

NORK

a

nor / zer : eragile

zinez

zinez

ustez

aditza

agi

engi

egin

ai

endi

edin

akar

ekar

ekarri

aki

enki

ekin

aki

eki

jakin

n
h
g
z
z

akus

ekus

ikusi

d a go

ama
antzu
arakuts

ema
entzu
erakuts

eman
entzun
erakutsi

d a go z

ari

eri

jarin

aroa

eroa

eroan

arrai

inderrai

jarraiki

atxe

entxe

etxeki

n
h
g
z
z

atza

entza

etzan

d a tor

au
auk
autso

endu
euk
eutso

edun
euki
eutsi

d a tor z

azagu

indezagu

ezagutu

erautso erauntso

erauntsi

ustez

a go
a go
a go z
a go z
a go z

ba/ai

te

a tor
a tor
a tor z
a tor z
a tor z

ba/ai

te

n
h
g
z
z

nor / zer : jasaile
nor / zer 3°

nor / zer 1°2°3°

zinez

aditza
en

en go

t
k-n
gu
zu
zue

e rabil
n
e rabil
h
gu n e rabil
zu n e rabil
zu n e rabil

aditza

n a rabil

a

en

h a rabil

a

en go z

en

g a rabil

a

en go z

en

z a rabil

a

n

z a rabil

tz a

l/z/b e go

en

d a rabil

a

-

l/z/b

e rabil

tz a/e

l/z/b e go tz

en

d a rabil

tz a

te

l/z/b

e rabil

tz a

n
h
g
z
z

en go

ustez

en go z

te

egon

t
k-n
gu
zu
zue

e rama
n
e rama
h
gu n e rama
zu n e rama
zu n e rama

n

tz a/e

n

tz a/e

n

tz a/e

n

tz a

en tor

en

en tor

en

h a rama

en tor z

en

g a rama

en tor z

en

z a rama

n

z a rama tz a

l/z/b e tor

en

d a rama

-

l/z/b

e rama

tz a

l/z/b e tor z

en

d a rama tz a

te

l/z/b

e rama

tz a

te

n

te

n

tz a

n

tz a

n

tz a

n

tz a

n

tz a

te

eraman

n
n

te

n

eriz

eritzi

eros

eros

erosi

igor

igor

igorri

d a bil

l/z/b e bil

en

d au

ka

-

l/z/b

eu

z

ka

n

ihardets
ihardu
iharduki

ihardets
ihardu
iharduki

ihardetsi
ihardun
iharduki

d a bil za

l/z/b e bil z

en

d au

z ka

te

l/z/b

eu

z

ka te

n

z

ki

en

jakin

io

erra

esan/erran

z

ki

en

(iakin)

irakats

irakats

irakatsi

z

ki

en

irau

irau

iraun

z

ki

en

irudi

irudi

z

ki te

n

oa
utz

a bil z
a bil z

ba/ai

a bil za te

oa

irudi

n
h
g
z
z

indoa

ioan

d

utz

utzi

d

en

n au

ka

en bil

en

h au

ka

en bil z

en

g au

ka

en bil z

en

z au

ka

en bil za te

n

z au

z ka

ebili

ba/ai

eu
n
eu
h
gu n e u
zu n e u
zu n e u

n

eriz

a bil

en bil

t
k-n
gu
zu
zue

ba/ai

te

erabil

n
h
g
z
z

a bil

n
h
g
z
z

en tor z

etorri

n a rama

ba/ai

tz a/e

ka

n

eu

z

ka

n

euki

z

ka

n

eduki

z

ka

n

ukan

z

ka te

n

n
h
g
z
z

ind oa

n

joan

d

a

z

ki

ind oa

n

(ioan)

d

a

z

ki

ind oa z

en

d

a

z

ki

ind oa z

en

d

a

z

ki

n

d

a

z

ki

t
k-n
gu
zu
zue

oa

l/z/b

i oa

n

d

a

z

ki

-

l/z/b

e

z

ki

en

oa z

l/z/b

i oa z

en

d

a

z

ki

te

l/z/b

e

z

ki te

n

oa
oa z
oa z
oa z

ba/ai

te

ind oa z

te

ba/ai

e
n
e
h
gu n e
zu n e
zu n e

z

Zinez

Ustez
NOR 1°2° ( ni, hi, gu, zu, zue )
OIN ezaugarriak

oinean "a" sartzen da

oinean "n" sartzen da

(euskalki gehienetan)

(euskalki guzietan)

[ iragana, ustezkoan sartzen da (omen !) : baninz → ninzan ]
naiz; naiteke; zaitezen...

baninz; hinteke; zinzaion...

nauk; zaitut; nazazu...

bagintuk; henzakegu; nenzakezu...

NOR / ZER 3° ( hura, hurak )
PERSONA ezaugarriak
(oineko "a" ez beharrezko)

(oineko "n" beharrik ez)

d / - (± tz)

l/z/b (nor) // -/tz (nork)

ditezke = daitezke; -zaio, -zaitzo...(Nor)

baliz ; ziten ; bedi....(Nor)

dugu

= daugu ;

deitzut = dautzut...(Nork)

balu- ; baleitzo ; ginuke ; neitzon ; beza....(Nork)

NOR

iZa : Erranaldi zonbait

(nor 1° bakun : ni)

zinez

ustez

orai - gero

orai - gero

lehen

orai ni Maulen naiz

… je suis

yo
estoy/soy...

orai ni Maulen
baninz

si j'étais...

si fuese...

atzo, ni Maulen
ninzan

bihar ni, 10etan,
Maulen naizake

...je serai


estaré/seré
( podré estar)...

auto bat banu, orai ni
Maulen ninzake

...je serais

(pourrais être)

… podría
estar...

atzo, auto bat ukan
banu, ni Maulen
ninzaken

orai ni Panpiri
mintzatzen naizaio

le estoy
… je lui parle
hablando

botzik lizake, ni
Panpiri mintzatzen
baninzaio

… si je lui
parlais

… si le
hablaría

atzo, ni Panpiri
mintzatzen ninzaion

… je lui
parlais

bihar 10etan, ni
Panpiri mintzatzen
naizaikeo

… je lui
parlerai

orai nahi banu, ni
Panpiri mintzatzen
ninzaikeo

… je lui
parlerais

... le hablaría

atzo, ikusi banu, ni
Panpiri mintzatzen
ninzaikeon

… je pouvais
(j'aurais pu) lui
parler

(pourrai être)

(pourrai)

… le hablaré
(podré
hablarle)

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

(pourrais lui
parler)

(podría
hablarle)...

Nor : hi, gu, zu, zuek
Nori :

hiri, zuri, zueri, hari, haieri

… j'étais

...yo
estaba...

...yo hubiera
…j'aurais été estado
(j'aurais pu être)

(hubiera podido
estar)...

… le hablaba

… podía
(hubiera
podido)

hablarle

NOR

iZa : Erranaldi zonbait

(nor/zer 3° bakun : hura)

zinez

ustez

orai - gero

orai - gero

lehen

orai Pette Maulen da

… il est

él está...

orai Pette Maulen
baliz

s'il était

si fuese...

atzo, Pette Maulen
zen / zan

… il était

auto bat erosi baidu,
bihar Pette, 10etan,
Maulen dake

...il pourra
être

… podrá
estar...

ahala balu, orai Pette
Maulen lizake

...il serait
(pourrait
être)

… podría
estar...

atzo, auto bat ukan
balu, Pette Maulen
zaken

...él podía
…il pouvait (il (hubiera
aurait pu) être podido)
estar...

le está
… il lui parle
hablando

botzik lizake, Pette
Panpiri mintzatzen
balizaio

… s'il lui
parlait

… si le
hablaría

atzo, Pette Panpiri
mintzatzen zizaion

… il lui
parlait

… él le
hablaba

… il lui
parlera

orai nahi balu, Pette
Panpiri mintzatzen
lizaikeo

… il lui
parlerait
(pourrait lui
parler)

...le estaría
hablando

atzo, ikusi balu, Pette
Panpiri mintzatzen
zizaikeon

… il pouvait

… él podía

orai Pette Panpiri
mintzatzen –zaio
bihar 10etan, Pette
Panpiri mintzatzen

–zaikeo

(pourra)

… le hablará
(podrá
hablarle)

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

Nori :

(il aurait pu)

lui parler

eni, hiri, guri, zuri, zueri, hari, haieri

...él estaba...

(hubiera
podido)

hablarle

NOR

iZa : Erranaldi zonbait

(nor/zer 3 anitz : hurak)

zinez

ustez

orai - gero

lehen

orai - gero

orai hurak Maulen
dira

… ils sont

están...

orai hurak Maulen
balira

s'ils étaient

si fuesen...

atzo, hurak Maulen
ziren / ziran

auto bat erosi
baidute, bihar hurak,
10etan, Maulen
dirake

...ils seront,
pourront
être

… podrán
estar...

ahala balute, orai
hurak Maulen lirake

...ils
seraient,
pourraient
être

… podrían
estar...

atzo, auto bat ukan
balute, hurak Maulen
ziraken

orai hurak Panpiri
mintzatzen –zaitzo

… ils lui
parlent

le están
hablando

orai hurak botzik lirake,
Panpiri mintzatzen
balizaitzo

… s'ils lui
parlaient

… si le
hablarían

atzo, hurak Panpiri
mintzatzen zizaitzon

bihar 10etan, hurak
Panpiri mintzatzen
–zaizkeo

… ils lui
parleront

… le
hablarán

orai nahi balute, hurak
Panpiri mintzatzen
lizaizkeo

… ils lui
parleraient,
pourraient
lui parler

...le estarían
hablando

atzo, ikusi balute,
hurak Panpiri
mintzatzen zizaizkeon

(pourront)

(podrán
hablarle)

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

… ils étaient

…ils
pouvaient

(ils auraient
pu) être

… ils lui
parlaient

… ils
pouvaient

...ellos
estaban...

...ellos
podían

(hubieran
podido)

estar...

… ellos le
hablaban

… ellos
podían

(hubieran
(ils auraient
podido)
pu) lui parler

Nori : eni, hiri, guri, zuri, zueri, hari, haieri

hablarle

NOR
ei

: Erranaldi zonbait

(nor 1° bakun : ni)

zinez

ustez

orai - gero

orai - gero

nahi du ni euskaraz
mintza nadin

il veut que je quiere que
parle...
hable yo...

nahi luke, ni orai
euskaraz mintza
nendin

...que je
parle...

ikasi baidut, orai ni
euskaraz mintza
naike

… je peux
parler

nahi banu, ni orai
euskaraz mintza
neinke

nahi du ni euskaraz
mintza naiken

il veut que je
quiere que
puisse
pueda yo...
parler...

bihar ni Panpiri
euskaraz mintza
naikeo
Panpik nahi du
euskaraz mintza
naikeon

lehen

nahi zuen, ni
euskaraz mintza
nendin

...que je
parlasse...

...que
hablase yo...

… yo
...je parlerais
hablaría...

atzo nahi banuen, ni
euskaraz mintza
neinken

...je pouvais
(aurais pu)
parler...

...yo podía
(hubiera
podido)
hablar...

nahi luke, ni orai
euskaraz mintza
neinken

...que je
puisse...

...que
pudiera...

nahi zuen, ni
euskaraz mintza
neinken

...que je
pusse...

...que
hubiera
podido...

demain je lui mañana le
parlerai… (je hablaré...
pourrai)
(podré)

hemen baliz, ni
Panpiri euskaraz
mintza neinkeo

...je lui
parlerais (je
pourrais)

...yo le
hablaría

atzo, ni Panpiri
euskaraz mintza
neinkeon

...je pouvais
(aurais pu)
lui parler

...yo podía
(hubiera
podido)
hablarle

il veut que je
lui parle...
(que je
puisse)

Panpik nahi luke
euskaraz mintza
neinkeon

... que je lui
...que le
parle (que je
hablase...
puisse...)

Panpik nahi zuen
euskaraz mintza
neinkeon

...que je lui
parlasse (je
pusse lui
parler)

...que
pusiera
(hubiera
podido)
hablarle

… puedo
hablar

quiere que le
hable...
(pueda
hablarle)

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

...que hable
yo...

Nor : hi, gu, zu, zuek
Nori :

hiri, zuri, zueri, hari, haieri

NOR
ei

: Erranaldi zonbait

(nor/zer 3° bakun : hura)

zinez

ustez

orai - gero

nahi dut Pette
euskaraz mintza
dadin

qu'il parle...

nahi dut Pette
euskaraz mintza
daiken

lehen

orai - gero

nahi nuke Pette
euskaraz mintza ledin

qu'il parle

que hable
él...

nahi nuen Pette
euskaraz mintza
zedin

qu'il parlât...

que
hablase...

qu'il parle... que hable
(qu'il puisse) él...

nahi nuke Pette
euskaraz mintza
leiken

qu'il parle
que hable
(qu'il puisse) él...

nahi nuen Pette
euskaraz mintza
zeiken

qu'il parlât...
(qu'il pusse)

que
hablase...

ikasi baidu, orai Pette
euskaraz mintza
daike

… il peut
parler

… puede
hablar

nahi balu, Pette
euskaraz mintza
leike

...il parlerait

… él
hablaría...

nahi bazuen Pette
euskaraz mintza
zeiken

...il aurait
parlé...

...hubiera
hablado...

bihar Pette Panpiri
euskaraz mintza
daikeo

demain il lui
parlera… (il
pourra)

mañana le
hablaré...
(podré)

hemen baliz, Pette
Panpiri euskaraz
mintza leikeo

...il lui
parlerait (il
pourrait)

...él le
hablaría

atzo Pette Panpiri
euskaraz mintza
zeikeon

...él podía
...il pouvait
(hubiera
(aurait pu) lui
podido)
parler
hablarle

nahi dut Pette Panpiri
euskaraz mintza
daikeon

...qu'il lui
parle... (qu'il
puisse)

quiere que le
hable...
(pueda
hablarle)

nahi nuke Pette
Panpiri euskaraz
mintza leikeon

... qu'il lui
parle (qu'il
puisse...)

...que le
hable (que
pueda
hablarle)...

nahi nuen Pette
Panpiri euskaraz
mintza zeikeon

...que le
...qu'il lui
hablase (que
parlât (qu'il
le hubiera
lui eût parlé)
hablado)

que hable
él...

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

Nori :

eni, hiri, guri, zuri, zueri, hari, haieri

NOR
ei

: Erranaldi zonbait

(nor/zer 3° anitz : hurak)

zinez

ustez

orai - gero

orai - gero

lehen

ikasi baidute, orai
hurak euskaraz
mintza daizke

… ils
peuvent
parler

… pueden
hablar

nahi balute, hurak
euskaraz mintza leizke

...ils
parleraient

… ellos
hablarían...

nahi ukan bazuten,
hurak euskaraz mintza
zeizken

...ils auraient ...hubieran
parlé...
hablado...

nahi dut hurak
euskaraz mintza
daizken

qu'ils
parlent...
(qu'ils
puissent)

que hablen
(que
puedan)
ellos...

nahi nuke hurak
euskaraz mintza
leizken

qu'ils
parlent...
(qu'ils
puissent)

que hablen
(que
puedan)
ellos...

nahi nuen hurak
euskaraz mintza
zeizken

qu'ils
parlassent...
(qu'ils
pussent)

bihar hurak Panpiri
euskaraz mintza
daizkeo

demain ils
mañana le
lui
hablarán...
parleront…
(podrán)
(ils pourront)

hemen baliz, hurak
Panpiri euskaraz mintza
leizkeo

...ils lui
parleraient
(ils
pourraient)

...ellos le
hablarían

atzo hurak Panpiri
euskaraz mintza
zeizkeon

...ellos
...ils
podían
pouvaient
(hubieran
(auraient pu)
podido)
lui parler
hablarle

nahi dut hurak Panpiri
euskaraz mintza
daizkeon

...qu'ils lui
parlent...
(qu'ils
puissent)

nahi nuke hurak Panpiri
euskaraz mintza
leizkeon

... qu'ils lui
parlent
(qu'ils
puissent...)

...que le
hablasen
(que
puedan...)...

nahi nuen hurak Panpiri
euskaraz mintza
zeizkeon

...que ellos
...qu'ils
pudiesen
pussent
(hubiesen
(eussent pu)
podido)
lui parler
hablarle

...que le
hablen...
(puedan
hablarle)

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

Nori : eni, hiri, guri, zuri, zueri, hari, haieri

que
hablasen
(que
pudiesen)...

NORK
eU : Erranaldi zonbait
zinez

ustez

orai - gero

nor / zer 3°

nor 1°2°

orai zuk ni ikusten

… vous me
voyez

...me ve usted

botzik zinake, zuk ni
ikusten banenduzu

...si vous me voyiez

bihar zuk ni ikusten
naukezu

... vous me
verrez
(pourrez me
voir)

...me verá
usted (podrá
verme)

orai hemen bazina,
zuk ni ikusten
nendukezu

orai zuk hartza
aitzinean dauzu

… vous
avez...

...tiene usted...

orai hi botzik hinzake,
nik osagarria baneu

bihar zuk ibiltzeko
ahala daukezu

… vous
aurez la
capacité...

… tendrá
usted la
capacidad...

orai hartza ikustez,
nik lotsa handi bat
neuke

… j’aurais...

orai guk zuri zor
handi bat dauzugu

...nous vous
devons...

...nosotros le
debemos...

ez zinake botzik, nik
zuri zorra baneuzu

bihar guk zuri zor
handi bat
daukezugu

… nous vous … le
devrons...
deberemos …

zuk pagatzez, nik zuri
zor handi bat
neukezu

nauzu

lehen

orai - gero

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

atzo, zuk ni Maulen
ikusten nenduzun

hier vous me ayer me veía
voyiez...
usted...

… me vería
… vous me verriez
(podría
(pourriez me voir)
verme)

atzo, jin bazina, zuk
ni ikusten
nendukezun

hier vous
m'auriez vu
(auriez pu)

ayer usted
me hubiera
podido ver...

… si j’avais...

… si tendría

nik lehen, bilo luze
bat neuen

moi avant,
j’avais...

yo antes,
tenía...

… tendría...

atzo, hartza ikustez,
nik lotsa handi bat
neuken

… j’aurais eu
… hubiera
(aurais pu
tenido...
avoir)...

si le
...si j’avais à vous... debiera ...a
usted...

atzo, nik zuri mila
euroen zorra neuzun

… j’avais à
vous une
dette …

… j’aurais à vous
une dette...

atzo, zuk pagatzez,
nik zuri zor handi bat
neukezun

… j’aurais eu
à vous
…le hubiera
(aurais pu
tenido...
avoir)...

Nork :
Nori :
Nor 1°2°
Nor/Zer 3°

...si me viera
usted

… le deberia


… yo le tenía
una...

nik, hik, guk, zuk, zuek, harek, haiek
eni, hiri, guri, zuri, zueri, hari, haieri
ni, hi, gu, zu, zuek
hura, hurak

NORK
EZa : Erranaldi zonbait
zinez

ustez

nor / zer 3°

nor 1°2°

orai - gero

orai - gero

lehen

10etan zuk ni deit
banenzazu

si vous m'appeliez


si usted me
llamase...

nahi nuen zuk ni
telefonaz deit
nenzazun

...que vous
m'appelassiez

… que usted
me llamara

usted me
vous pouvez
puede
(pourrez)
(podrá)
m'appeler
llamar

orai telefona bat
bazunu, zuk ni deit
nenzakezu

… vous pourriez
m'appeler

… uted
podría
llamarme

telefona berri
horrekin, atzo zuk ni
deit nenzakezun

… vous pouviez
(auriez pu)
m'appeler

… usted
podía
(hubiera
podido)
llamarme

nahi du ogia nik
ekar dezadan

… que je
porte...

… que lleve
yo...

botzik hinzake, ogia
nik ekar baneza

… si j'apportais

… si yo
traería...

nahi zuen ogia nik
ekar nezan

...que j'apportasse

… que yo
llevara...

aski sos baduzu,
zuk ogia ekar
dezakezu

..vous
pouvez
(pourrez)

usted puede
(podrá) …

aski sos banu, ogia
nik eros nezake

… je pourrais
acheter

… yo podría
comprar...

aski sos ukan banu,
ogia nik eros
nezaken

...je pouvais
(j'aurais pu)
acheter

yo podía
(hubiera
podido)
comprar...

nahi dut ogia zuk
guri ekar
deizaguzun

… que vous
nous
apportiez...

… que usted
nos lleve...

botzik zinake, ogia
nik zuri ekar
baneizazu

…si je vous
apportais

si yo le
llevaba... a
usted

nahi zunuen nik zuri
ogia ekar neizazun

...que je vous
apportasse

...que yo le
llevara...

aski sos baidugu,
ogia guk zuri ekar
deizakezugu

… nous
pouvons
(pourrons)
vous

… podemos
llevarle...

aski sos banu, ogia
nik zuri ekar
neizakezu

...je pourrais vous
apporter

...yo podría
llevarle...

aski sos ukan banu,
nik zuri ogia ekar
neizakezun

...je pouvais
(j'aurais pu) vous
apporter

...podía
(hubiera
podido) yo
llevarle...

nahi dut zuk ni deit
nazazun

je veux que
vous
m'appeliez

telefona horrekin,
zuk ni deit
nazakezu

quiero que
usted me
llame

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

Nork :
Nori :
Nor 1°2°
Nor/Zer 3°

nik, hik, guk, zuk, zuek, harek, haiek
eni, hiri, guri, zuri, zueri, hari, haieri
ni, hi, gu, zu, zuek
hura, hurak


Aperçu du document ADITZA ikasgai.pdf - page 1/13
 
ADITZA ikasgai.pdf - page 2/13
ADITZA ikasgai.pdf - page 3/13
ADITZA ikasgai.pdf - page 4/13
ADITZA ikasgai.pdf - page 5/13
ADITZA ikasgai.pdf - page 6/13
 
Télécharger le fichier (PDF)


ADITZA ikasgai.pdf (PDF, 135 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


euskal aditza
el verbo basco
aditza erranaldiak
aditza xiberoan
aditza
aditza oinarria

Sur le même sujet..