ADITZA XIBEROAN .pdfNom original: ADITZA XIBEROAN.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Calc / OpenOffice 4.1.7, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 05/06/2020 à 19:17, depuis l'adresse IP 78.224.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 61 fois.
Taille du document: 332 Ko (21 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Euskal aditza, euskal egituraz ez latinekoaz

benat.sarasola@free.fr

Lau Aditz Laguntzaileen Erabilera

NOR

NORK

aa

erakusle
“ izate ”

IZAN

adierazle

“ egite ”
(aditz jokatuekin)

atzo Maulen zen

mintzatü zen/da/date

egün ümor on da
bihar eder date

EUN

(aditz jokatuekin)

atzo etxe bat züen

erosi züen/dü/düke

mintzatzen zen/da/date

egün ümore ona dü

erosten züen/dü/düke

mintzatüko zen/da/date

bihar osagarri ona düke

erosiko züen/dü/düke

aditz oin soil lagüntzaile

EIN

“ egite ”

“ jabetza ”

nahi dü mintza nadin (naiten)
nahi lüke / zuen mintza nendin (neinten)

aditz oin soil lagüntzaile

EZAN

nahi dü biak eros detzadan
nahi lüke / züen biak eros netzan

NOR
IZAN : Erranaldi zonbait

(nor 1° bakun)

zinez

ustez

orai - gero

orai ni Maulen niz

… je suis

yo soy...

orai ni Maulen
baninz

...je serais

...je pourrais … podría
être
estar...

atzo, oto bat ükan
banü, ni Maulen
ninzateken

… si je lui
parlais

atzo, ni Panpiri
mintzatzen ninzaion

bihar ni, 10etan,
Maulen nizate

… je serai

… estaré...

oto bat banü, orai ni
Maulen ninzate

bihar ni, 10etan,
Maulen nizateke

...je pourrai
(peux) être

… podré
estar...

oto bat banü, orai ni
Maulen ninzateke

orai ni Panpiri
mintzatzen nizaio

le estoy
… je lui parle
hablando

bihar 10etan, ni
Panpiri mintzatzen
nizaikeo (mintzatüko

… je lui
parlerai

(pourrai)

… le hablaré
(podré
hablarle)

nizaio)

bihar 10etan, ni zuri
mintzatzen nizaikezü
(mintzatüko nizaizu)

lehen

orai - gero

botzik lizate, ni
Panpiri mintzatzen
baninzaio
orai nahi banü, ni
Panpiri mintzatzen
ninzaikeo (mintzatüko

si j'étais

… je
pourrais lui
parler

si fuese...

atzo, ni Maulen
ninzan

… j'étais

...yo
estaba...

… estaría...

atzo, oto bat ükan
banü, ni Maulen
ninzaten

… j'aurais
été

...yo
estuviera...

… si le
hablaría

atzo

ninzaio)
… je vous
parlerai
(pourrai)

… le hablaré
(podré
hablarle) a
usted

orai nahi banü, ni zuri
mintzatzen
ninzaikezü (mintzatüko
ninzaizü)

atzo, ikusi banü, ni
Panpiri mintzatzen
ninzaikeon (mintzatüko

…je pouvais ...yo podía
(j'aurais pu)

être

… je lui
parlais

… je pouvais
(j'aurais pu) lui
parler

ninzaion)
… je
pourrais
vous parler

...le estaría
hablando a
usted

atzo, nahi ükan banü,
ni zuri mintzatzen
ninzaikezün (mintzatüko
ninzaizün)

(hubiera
podido)

estar...

… le hablaba

… podía
(hubiera
podido)

hablarle

… je pouvais … podía
(j'aurais pu)

vous ...

(hubiera
podido) ...

NOR
IZAN : Erranaldi zonbait (nor/zer 3° bakun)
zinez

ustez

orai - gero

orai - gero

lehen

orai Pette Maulen da

… il est

él está...

orai Pette Maulen
baliz

s'il était

si fuese...

atzo, Pette Maulen
zen/zan

… il était

...él estaba...

bihar Pette, 10etan,
Maulen date

… il sera

… estará...

ahala balü, orai Pette
Maulen lizate

...il serait

… estaría...

atzo, oto bat ükan
balü, Pette Maulen
zaten

… il aurait
été

...él
estuviera...

oto bat erosi baidü,
bihar Pette, 10etan,
Maulen dateke

...il pourra
être

… podrá
estar...

ahala balü, orai Pette
Maulen lizateke

...il pourrait
être

… podría
estar...

atzo, oto bat ükan
balü, Pette Maulen
zateken

...él podía
…il pouvait (il (hubiera
aurait pu) être podido)
estar...

orai Pette Panpiri
mintzatzen -zaio

le está
… il lui parle
hablando

botzik lizate, Pette
Panpiri mintzatzen
balizaio

… s'il lui
parlait

… si le
hablaría

atzo, Pette Panpiri
mintzatzen zizaion

… il lui
parlait

… él le
hablaba

bihar 10etan, Pette
Panpiri mintzatzen
-zaikeo

… il lui
parlera

orai nahi balü, Pette
Panpiri mintzatzen
lizaikeo

atzo, ikusi balü, Pette
Panpiri mintzatzen
zizaikeon

… il pouvait

… él podía

(pourra)

… le hablará
(podrá
hablarle)

(mintzatüko zaio)

bihar 10etan, Pette
zuri mintzatzen
-zaikezü
(mintzatüko zaizü)

… il pourrait
lui parler

...le estaría
hablando

(mintzatüko lizaio)

… il vous
parlera
(pourra)

… le hablaré
(podré
hablarle) a
usted

orai nahi balü, Pette
zuri mintzatzen
lizaikezü
(mintzatüko lizaizü)

(il aurait pu)

lui parler

(mintzatüko zizaion)

… il pourrait
vous parler

...le podría
hablar a
usted

atzo, nahi ükan balü,
Pette zuri mintzatzen
zizaikezün
(mintzatüko zizaizün)

… il pouvait
(il aurait pu)

vous ...

(hubiera
podido)

hablarle

… él podía
(hubiera
podido) ...

NOR
IZAN : Erranaldi zonbait (nor/zer 3 anitz)
zinez

ustez

orai - gero

orai hurak Maulen
dira

… ils sont

lehen

orai - gero
están...

orai hurak Maulen
balira

s'ils étaient

atzo, hurak Maulen
ziraen

… ils étaient


...ils seraient
estarían...

atzo, oto bat ükan
balüe, hurak Maulen
ziraten

… ils
...ellos
auraient été estuvieran...

atzo, oto bat ükan
balüe, hurak Maulen
zirateken

si fuesen...

bihar hurak, 10etan,
Maulen dirate

… ils seront

… estarán...

ahala balüe, orai hurak
Maulen lirate

oto bat erosi baidüe,
bihar hurak, 10etan,
Maulen dirateke

...ils
pourront
être

… podrán
estar...

ahala balüe, orai hurak
Maulen lirateke

...ils
pourraient
être

… podrían
estar...

orai hurak Panpiri
mintzatzen -zaitzo

… ils lui
parlent

le están
hablando

botzik lizate, hurak
Panpiri mintzatzen
balizaitzo

… s'ils lui
parlaient

… si le
hablarían

bihar 10etan, hurak
Panpiri mintzatzen
-zaizkeo

… ils lui
parleront

… le
hablarán

orai nahi balüe, hurak
Panpiri mintzatzen
lizaizkeo

… ils
pourraient
lui parler

...le estarían
hablando

(pourront)

(mintzatüko zaitzo)

bihar 10etan, hurak
zuri mintzatzen
-zaizkezü
(mintzatüko zaitzü)

… ils vous
parleront
(pourront)

(podrán
hablarle)

… le
hablarán

(podrán
hablarle) a
usted

(mintzatüko lizaitzo)

orai nahi balüe, hurak
zuri mintzatzen
lizaizkezü
(mintzatüko lizaitzü)

atzo, hurak Panpiri
mintzatzen zizaitzon
atzo, ikusi balüe, hurak
Panpiri mintzatzen
zizaizkeon (mintzatüko
zizaitzon)

… ils
pourraient
vous parler

...le podrían
hablar a
usted

atzo, nahi ükan balüe,
hurak zuri mintzatzen
zizaizkezün
(mintzatüko zizaitzün)

…ils
pouvaient

(ils auraient
pu) être

...ellos
estaban...

...ellos
podían

(hubieran
podido)

estar...

… ils lui
parlaient

… ellos le
hablaban

… ils
poüvaient
(ils auraient
pu) lui parler

… ellos
podían

… ils
pouvaient

… ellos
podían

(ils auraient
pu) vous ...

(hubieran
podido)

hablarle

(hubieran
podido) ...

NOR
IZAN1°2°1°2°

zinez
nor
n
h
g
z
z

a
a
a
a
a

iza
iza
iza
iza
iza

te

ke

te

ke

(ira)

te

ke

(ira)

te

ke

(ira)

te

ke

-

te

(ira)

te

ke
ke

iza
iza
iza
iza
iza

i

ke

e

i

ke

zu

i

ke

gu

i

ke

zue

ke

k-n

za
iza

i

ke

o

ke

t

d a iza
d
n
h
g
z
z

-

ustez

i

i

i

tz

tz

e

nor
ba
n
"
h
"
g
"
z
"
z

inza
inza
inza
inza
inza
iza/iza

te

ke

n

te

ke

n

(inra)

te

ke

n

(inra)

te

ke

n

(inra)

te

ke

iza/

-

te

(ira)

te

ke
ke

e

n

"
"

l/z
l/z

"
"
"
"
"

n
h
g
z
z

inza
inza
inza
inza
inza

i

ke

zu

n

i

ke

k/a-na

n

i

ke

gu

n

i

ke

o

n

ke

zue

n

"
"

l/z
l/z

iza
iza

i

ke

ta/da

n

ke

e

n

a/e

i

i

tz

tz

n
n

NOR
EIN : Erranaldi zonbait (nor 1° bakun)
zinez

ustez

orai - gero

harek nahi dü ni
eüskaraz mintza
nadin (nain/naiten)
ikasi baidüt, orai ni
eüskaraz mintza
niteke (naiteke)
harek nahi dü ni
bihar eüskaraz
mintza niteken
(naiteken)
nahi dü ni zuri
eüskaraz mintza
naikezün
bihar ni Panpiri
eüskaraz mintza
naikeo
nahi dü ni Panpiri
eüskaraz mintza
naikeon

orai - gero

il veut que je quiere que
parle...
hable yo...

… je peux
parler

… puedo
hablar

quiere que
il veut que je
pueda hablar
puisse parler
yo...

il veut que je quiere que le
vous parle (je hable yo (le
puisse)

pudiera...)

demain je lui mañana le
parlerai… (je hablaré...
pourrai)
(podré)

il veut que je quiere que le
hable...

lui parle...

(pueda
(que je puisse) hablarle)

orai ni eüskaraz
mintza banendi
(baneinte)
nahi banü, ni orai
eüskaraz mintza
neinte
ikasi banü, ni orai
eüskaraz mintza
neinteke
nahi banü, ni zuri
eüskaraz mintza
neinkezü
hemen baliz, ni
Panpiri eüskaraz
mintza neinkeo
nahi lüke ni Panpiri
eüskaraz mintza
neinkeon

lehen

si je parlais

si hablara
yo...

...je parlerais

… yo
hablaría...

...je pourrais … yo podría
parler...
hablar...

...je vous
parlerais...
(pourrais)

...je lui
parlerais (je
pourrais)

... yo le
hablaría
(podría
hablar...)

...yo le
hablaría

... que je lui
...que le
parle (que je
hablase...
puisse...)

nahi züen ni
eüskaraz mintza
nendin
nahi züen, ni
eüskaraz mintza
neinten
atzo, ni eüskaraz
mintza neinteken
atzo, ni zuri
eüskaraz mintza
neinkezün
atzo, ni Panpiri
eüskaraz mintza
neinkeon
nahi züen ni
Panpiri eüskaraz
mintza neinkeon

il voulait que quería él que
je parlasse... yo hablase...

il voulait que quería él que
je parlasse... yo hablase...

...je pouvais
(aurais pu)
parler...

...yo podía

...je pouvais

...yo podía

(aurais pu)

vous parler

(hubiera
podido)

hablar...

(hubiera
podido)

hablarle

...je pouvais
(aurais pu) lui
parler

...yo podía

...que je lui
parlasse (je
pusse lui
parler)

...que
pusiera

(hubiera
podido)

hablarle

(hubiera
podido)

hablarle

NOR
EIN : Erranaldi zonbait (nor/zer 3° bakun)
zinez

ustez

orai - gero

nahi düt Pette
eüskaraz mintza
dadin (dain/daiten)

qu'il parle...

ikasi baidü, orai Pette
eüskaraz mintza
diteke (daiteke)

… il peut
parler

nahi düt Pette bihar
eüskaraz mintza
diteken (daiteken)

qu'il puisse
parler...

nahi düt Pette zuri
eüskaraz mintza
daikezün

...qu'il vous
parle (il

bihar Pette Panpiri
eüskaraz mintza
daikeo
nahi düt Pette eni
eüskaraz mintza
daikedan

lehen

orai - gero
que hable
él...

nahi nüke Pette
eüskaraz mintza ledin

qu'il parle

que hable
él...

...il parlerait

… él
hablaría...

(leiten)

… puede
hablar

nahi balü, Pette
eüskaraz mintza lite
(leite)

puisse)

...que pueda
él hablar...

...que él le
hable (le
pueda...)

demain il lui
parlera… (il

mañana le
hablaré...

pourra)

(podré)

...qu'il me
parle... (qu'il

... que me
hable...

puisse)

(pueda
hablarme)

nahi nüen eüskaraz
mintza zedin (zeiten)
nahi ükan bazüen
eüskaraz mintza ziten

qu'il parlât...

que
hablase...

...il aurait
parlé...

...hubiera
hablado...

...il pouvait

...él podía

(zeiten)

nahi balü, Pette
eüskaraz mintza
liteke (leiteke)

...il pourrait
parler...

nahi balü, Pette zuri
eüskaraz mintza
leikezü

...il vous
parlerait...

hemen baliz, Pette
Panpiri eüskaraz
mintza leikeo

...il lui
parlerait (il

nahi nüke Pette eni
eüskaraz mintza
leikedan

... qu'il me
parle (qu'il

… él podría
hablar...

atzo Pette eüskaraz
mintza ziteken
(zeiteken)

(pourrait)

pourrait)

puisse...)

... él le
hablaría
(podría
hablar...)

atzo Pette zuri
eüskaraz mintza
zeikezün

(aurait pu)

parler...

...il pouvait
(aurait pu)

vous parler

(hubiera
podido)

hablar...
...él podía
(hubiera
podido)

hablarle

...él le
hablaría

atzo Pette Panpiri
eüskaraz mintza
zeikeon

...il pouvait
(aurait pu) lui
parler

...él podía

...que me
hable (que
pueda)...

nahi nüen Pette eni
eüskaraz mintza
zeikedan

...qu'il me
parlât (qu'il
pusse) ...

...que me
hablase (que
pudiese)...

(hubiera
podido)

hablarle

NOR
EIN : Erranaldi zonbait (nor/zer 3° anitz)
zinez

ustez

orai - gero

nahi düt hurak
eüskaraz mintza diten /
ditezen (daitezen)
ikasi baidüe, orai hurak
eüskaraz mintza ditezke

qü'ils
parlent...

que hablen
ellos...

nahi nüke hurak
eüskaraz mintza litezen

qu'ils parlent

que hablen
ellos...

(leitezen)

… ils
peuvent
parler

… pueden
hablar

nahi düt hurak bihar
eüskaraz mintza
ditezken (daitezken)

qu'ils
puissent
parler...

...que
puedan ellos
hablar...

nahi düt hurak zuri
eüskaraz mintza
daizkezün

...qu'ils vous ...que ellos
parlent (ils
le hablen (le

(daitezke)

lehen

orai - gero

pudieran...)

bihar hurak Panpiri
eüskaraz mintza
daizkeo

demain ils
lui
parleront…

mañana le
hablarán...

nahi düt hurak eni
eüskaraz mintza
daizkedan

...qu'ils me
parlent...
(qu'ils
puissent)

(podrán)

...que me
hablen (que
puedan...)...

nahi balüe, hurak
eüskaraz mintza litezke
(leitezke)

nahi balüe, hurak zuri
eüskaraz mintza
leizkezü

qu'ils
que
parlassent... hablasen...

(zeitezen)

...ils
parleraient

… ellos
hablarían...

nahi ükan bazüten,
hurak eüskaraz mintza
zitezen (zeitezen)

...ils
pourraient
parler...

… ellos
podrían
hablar...

atzo hurak eüskaraz
mintza zitezken (zeitezken)

...ils
pouvaient

atzo hurak zuri eüskaraz
mintza zeizkezün

...ils
pouvaient

atzo hurak Panpiri
eüskaraz mintza
zeizkeon

...ils
pouvaient

nahi nüen hurak eni
eüskaraz mintza
zeizkedan

...qu'ils me
parlassent

(leitez)

puissent)

(ils pourront)

nahi balüe, hurak
eüskaraz mintza litez

nahi nüen hurak
eüskaraz mintza zitezen

... ellos le
...ils vous
parleraient... hablarían
(pourraient)

(podrían
hablar...)

hemen baliz, hurak
Panpiri eüskaraz mintza
leizkeo

...ils lui
parleraient

nahi nüke hurak eni
eüskaraz mintza
leizkedan

... qu'ils me ...que me
parlent (qu'ils hablen (que
puissent...)
puedan...)...

(ils pourraient)

...ellos le
hablarían

...ils auraient ...hubieran
parlé...
hablado...

(auraient pu)

parler...

(auraient pu)

vous parler

(auraient pu)

lui parler

(qu'ils
pussent)...

...ellos
podían

(hubieran
podido)

hablar...
...ellos
podían

(hubieran
podido)

hablarle
...ellos
podían

(hubieran
podido)

hablarle
...que me
hablasen

(que
pudiesen)...

NOR
EIN1°2°1°2°

zinez
nor
n ad i
h ad i
g (a) i
z (a) i
z (a) i
d
d

ad i
(a)

i

n
h
g
z
z

a

a

i
i
i
i
i

d
d

a
a

i
i

a
a
a

ustez

(te)

(ke)

n

ba

(te)

(ke)

n

te

ke

n

te

ke

n

ke

en

"
"
"
"

nor
n
h
g
z
z

(ke)

n
en

"
"

l/z/b
l/z/b
n
h
g
z
z

e

e

in
in
in
in
in

l/z/b
l/z/b

e
e

i
i

te

z

(te)
te

z

ke
ke

zue

n

ke

zu

n

ke

e

n

ke

k/a-na

n

z

ke

ta/da

n

"
"
"
"
"

z

ke
ke

gu
o

n
n

"
"

e nd i
e nd i
(e)
(e)
(e)

in
in
in

edi
(e)

e
e
e

i

(te)

(ke)

n

(te)

(ke)

n

te

ke

n

te

ke

n

ke

en

(ke)

n
en

te

z

(te)
te

z

ke
ke

gu

n

ke

o

n

ke

k/a-na

n

ke

ta/da

n

z

ke

zue

n

z

ke
ke

zu
e

n
n

NORK
EUN : Erranaldi zonbait
zinez

ustez

nor 1°2°

orai - gero

orai zük ni ikusten
naüzü

… vous me
voyez

bihar zük ni ikusten
naükezü

... vous me
verrez

(iküsiko naüzü)

orai zük hartza
aitzinean daüzü

nor / zer 3°

bihar zük ibiltzeko
ahala daükezü
(ükanen düzü)

orai gük zuri euro
baten zorra daüzügü
(deizügü)

bihar gük zuri bi
euroen zorra
daükezügü
(deikezügü)

(pourrez me
voir)

lehen

orai - gero
...me ve usted

botzik zinate, zük ni
ikusten banendüzü

...si vous me ...si me viera
voyiez
usted

atzo, zük ni Maulen
ikusten nündüzün

hier vous me ayer me veía
voyiez...
usted...

...me verá
usted (podrá

orai hemen bazina,
zük ni ikusten
nendükezü

… vous me
verriez

atzo, jin bazina, zük
ni ikusten
nündükezün
(ikusiko

hier vous
m'auriez vu
(auriez pu)

ayer usted
me hubiera
podido ver...

yo antes,
tenía...

verme)

(ikusiko nindüzü)

(pourriez me
voir)

… me vería

(podría verme)

nindüzün)

… vous
avez...

...tiene usted...

orai hi botzik hinzate,
nik osagarria baneü

… si j’avais... … si tendría

nik lehen, bilo lüze
bat neüen

moi avant,
j’avais...

… vous
aurez la
capacité...

… tendrá
usted la
capacidad...

orai hartza ikustez,
nik lotsa handi bat
neüke

… j’aurais...

… tendría...

atzo, hartza ikusi
banü, nik lotsa handi
bat neüken

… j’aurais eu … hubiera
(aurais pu
tenido...
avoir)...

...nous vous
devons...

...nosotros le
debemos...

...si j’avais
envers
vous...

si le
debiera ...a
usted...

… nous vous … le
devrons...
deberemos …

ez zinate botzik, nik
zuri zorra baneüzü
(baneizü)

zük pagatzen
bazünü, nik zuri euro
baten zorra neükezü
(neikezü)

… j’aurais
envers vous
une dette...

… le deberia


atzo, nik zuri euro
baten zorra neüzün
(neizün)

atzo, zük pagatü
bazünü, nik zuri euro
baten zorra neükezün
(neikezün)

… j’avais
envers vous
une dette …

… yo le tenía
una...

… j’aurais eu
envers vous …le hubiera
(aurais pu
tenido...
avoir)...

NORK
EUN
zinez

ustez

nor / zer 3°

nor 1°2°

nor
n a
h a
g ae
z ae
z ae
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

t
t
t

a

e

t

a

e

t

a

e

t

a

e

t

a

e

t

a

e

t

a

e

t

e
e
e
e
e
e
e

u
u
u
u
u

ke
ke
ke
ke
ke

u
u
u
u
u
u
u

e

ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke

i

tz

ke

gu

i

tz

ke

k/a-na

i

tz

ke

ta/da

i

tz

ke

e

i

tz

ke

o

i

tz

ke

zue

i

tz

ke

zu

nork
t
k-n
gu
zu
zue
e

nor
ba

"
"
"
"

n
h
g
z
z

e
e
e
e
e

t
k-n
gu
zu
zue
e

"
"
"
"
"
"
"

n
h
gu
zu
zu
l/z
l/z

n
n
n

t
k-n
gu
zu
zue
e

"
"
"
"
"
"
"

n
h
gu
zu
zu
l/z
l/z

e
e
n e
n e
n e
e
e

nd
nd
n
n
n

t
t
t

e

t

e

t

e

t

e

t

e

t

e

t

e

t

u
u
u
u
u

ke
ke
ke
ke
ke

u
u
u
u
u
u
u

e

nork
t/da
k/a-na
gu
zu
zue
e

n
n
n
n
n
n
n

ke

n

ke

n

ke

n

ke

n

e

ke
ke

n
n

e

ke

n

i

tz

ke

ta/da

n

i

tz

ke

zue

n

i

tz

ke

e

n

i

tz

ke

k/a-na

n

i

tz

ke

o

i

tz

ke

zu

i

tz

ke

gu

e

n
n

e

n

NORK
EZAN : Erranaldi zonbait
zinez

ustez

nor 1°2°

orai - gero

10etan zük ni deit
banenzazü

si vous
m'appeliez


si usted me
llamase...

nahi nüen zük ni
telefonaz deit
nenzazün

vous pouvez usted me
(pourrez)
puede (podrá)
m'appeler
llamar

orai telefona bat
bazinü, zük ni deit
nenzakezü

… vous
pourriez
m'appeler

… uted
podría
llamarme

telefona berri
horrekin, atzo zük ni
deit nenzakezün

nahi dü ogia nik ekar
dezadan

… que je
porte...

… que lleve
yo...

botzik hinzate, ogia
nik ekar baneza

… si
j'apportais

… si yo
traería...

nahi züen ogia nik
ekar nezan

...que j'apportasse

aski sos badüzü, zük
ogia ekar dezakezü

..vous
pouvez

usted puede
(podrá) …

aski sos banü, ogia
nik eros nezake

… je
pourrais
acheter

… yo podría
comprar...

aski sos ükan banü,
ogia nik eros
nezaken

yo podía
(hubiera
...je pouvais
(j'aurais pu) acheter podido)
comprar...

nahi düt ogia zük güri
ekar deizagüzün

… que vous
nous
apportiez...

… que usted
nos lleve...

botzik zinate, ogia nik
züri ekar baneizazü

…si je vous
apportais

si yo le
llevaba... a
usted

nahi zünüen nik züri
ogia ekar neizazün

...que je vous
apportasse

...que yo le
llevara...

merkatüra bagoaz,
ogia gük züri ekar
deizakezügü

… nous
pouvons

… podemos
llevarle...

merkazale joan
banendi, ogia nik züri
ekar neizakezü

...je pourrais
...yo podría
vous
llevarle...
apporter

aski sos ükan banü,
nik züri ogia ekar
neizakezün

...je pouvais
(j'aurais pu) vous
apporter

...podía

nahi düt zük ni deit
nezazün (nazazün)
telefona horrekin, zük
ni deit nezakezü
(nazakezü)

nor / zer 3°

lehen

orai - gero

je veux que
vous
m'appeliez

(pourrez)

(pourrons)

vous

quiero que
usted me
llame

...que vous
m'appelassiez

… que usted
me llamara

… vous pouviez

… usted
podía

(auriez pu)

m'appeler

(hubiera
podido)

llamarme
… que yo
llevara...

(hubiera
podido) yo

llevarle...

NORK
EZAN
zinez

ustez

nor / zer 3°

nor 1°2°

nor
n
h
g
z
z
d
d
d
d
d
d
d

nork

e
ae
ae
ae
ae
a

e
e
e
e
e
e
e

t
t
t

i t
i t
i t
i t
i t
i t
i t

za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za

ke
ke
ke
ke
ke

e

ke

e

ke

k/a-na

ke

o

ke

ta/da

ke

zu

ke

gu

ke

zue

nor

t/da
k/a-na
gu
zu
zue

n

e

n

t/da
k/a-na
gu
zu
zue
e

n

n

ba

n

"
"
"
"

n
n

n
h
g
z
z

nork
en
en
en
en
en

t
t
t

za
za
za
za
za

ke
ke
ke
ke
ke

e

n

n
n
n
n
n
n

"
"
"
"
"
"
"

e
n
e
h
gu n e
zu n e
zu n e
e
l/z/b
e
l/z/b

i

t

i

t

i

t

i

t

i

t

i

t

i

t

za
za
za
za
za
za
za

t/da
k/a-na
gu
zu
zue

n

e

n

n
n
n
n

n

ke

k/a-na

n

ke

o

n

ke

zu

n

ke

zue

n

ke

gu

ke

e

ke

ta/da

e

n
n

e

n

Elaide : erranaldi zonbait
NOR

a

niteke k-n-zü
nikeo k-n-zü
nikeo a-na-zü

orai nahi banü, ni mintza
nahi balü, ni hari mintza
nahi lüke ni hari mintza

neinteke
neinkeo
neinkeon

ninteke k-n-zü
ninkeo k-n-zü
ninkeo a-na-zü

n

atzo ni mintza
atzo ni hari mintza
nahi züen ni hari mintza

neinteken
neinkeon
neinkeon

ninteke a-na-zü
ninkeo a-na-zü
ninkeo a-na-zü

n
n
n

lehen

orai
lehen

ustez

n

E
Z
A
N

orai / gero

naiteke
naikeo
naikeon

orai

orai ni eüskaraz mintza
nahi badü ni hari mintza
nahi dü ni hari mintza

n
n
n
n

lehen

lehen

ninzikeo k-n-zü

orai / gero

zinez
E
U
N

orai / gero

mentüraz bihar, ni hari mintzo ninzaikeo

nündüke k-n-zü

zinez

ninzate

k-n-zü
k-n-zü
k-n-zü
k-n-zü

ustez

oto bat banü, ni Maulen


nüke
nizio
nizikeo

ninzan
nündü a-na-zü
ninzaten
nündüke a-na-zü
ninzaion
ninzio a-na-zü
ninzaikeon ninzikeo a-na-zü

ustez
zinez

niz
nizate
nizaio
nizaikeo

orokor

atzo 10etako hor
jakin banü, ni atzo Maulen
atzo ni hari so
atzo egün osoa hari mintzo

ustez

E
I
N

orai ni gose
bihar 12etan, gose
orai ni hari so
bihar 10etan ni hari mintzo

elaide

orai

orai

I
Z
A
N

orai / gero

zinez

orokor

NORK
orai harek ni ikusten
bihar 10etan, harek ni deitürik
orai harek artza ikusten
bihar harek ibilteko ahala
orai eüro bat harek hari zor
bihar eüro bat harek hari zor

naü
naüke

düke
deio
deikeo

hemen baliz, harek ni eskertürik nündüke
mentüraz nik poz handi bat nüke
harek pagatzez, nik hari betiko zorra neikeo
atzo harek ni ikusi
jakin balü, harek ni eskertürik
atzo nik artza ikusi
artza iküstez, lotsa handi bat
atzo eüro bat nik hari zor
harek pagatü balü, nik hari zor

nündüen
nündüken
nüen
nüken
neion
neikeon

elaide
ni
nike
di
dike
dio
dikeo

k-n-zü
k-n-zü
k-n-zü
k-n-zü
k-n-zü
k-n-zü

nindike k-n-zü
nike k-n-zü
nikeo k-n-zü
nindi
nindike
ni
nike
nio
nikeo

a-na-zü
a-na-zü
a-na-zü
a-na-zü
a-na-zü
a-na-zü

n
n
n
n
n
n

nizake k-n-zü
bihar harek ni deit ne(a)zake
dezake
dizake k-n-zü
orai ogia harek eros
bihar ogia harek güri ekar deizakegü dizakegü k-n-zü

nahi balü, harek ni deit nenzake
sosa balü, harek ogia eros lezake
mentüraz, ogia harek hari ekar leizakeo
atzo harek ni deit nenzaken
sosa bazüen, ogia berak eros zezaken
atzo ogia harek hari ekar zeizakeon

ninzake k-n-zü
lizake k-n-zü
lizakeo k-n-zü
ninzake a-na-zü n
zizake a-na-zü n
zizakeo a-na-zü n

ELAIDE : taula

l/z ü t ü

ke

n

g i

n

I
Z
A
N


g

iz i

ke ta/da

-

z i tz ke o/e

ba

n

inz i

ke ta/da

g

inz i

ke

l/z

o/e

iz i tz ke gü

k/a–na–zü

ke

k-n-zü

iz i

t

i

ke
ke

- /e

t

i

ke

o/e
d

n

in d

i

ke

g

in

i

ke

nork

n
n

nori

ba

anitz

E d i
ü
N
n

i

nor

i tz ke ta/da

nt
ba

- /e

t

i

ke

gi n i

t

i

ke

i

t

i

ke

l/z

t


ba

- /e

n

i z ke ta/da

gi n

i z ke gü

l/z

i z ke o/e

l/z/b

kei (te) z ke o/e

n

E
n Z
A
N

n i
g i

za
t

za

ke
ke

- /e

n
n

g

in

nork
ta/da

t

in

za

ke


o/e

t/da n
gü n

- /e n

za ke

ba

anitz

d i

n

n
ba

t

za ke

n
n

- /e n
n
n

- /e n

- /e

n
n

anitz
i

t

za ke ta/da

gi n i

t

za ke gü

t

za ke o/e

l/z/b

k/a–na–zü

n

in (te)

n

nor 1°

g

ke ta/da

n

nork

i

k/a–na–zü

i (te) z ke o/e

n

in (te)

nor / zer 3°n

k/a–na–zü

ke

n

k/a–na–zü

E
I d
N

i (te)

ke ta/da

k/a–na–zü

g

i (te)

k/a–na–zü

nor
n

- /e

n

anitz
i

nt

nork

k/a–na–zü

ke

ke

n

nork

k/a–na–zü

d ütü

g ün t ü

n

nori

nor 1°

ke

ba

ke

nor

nor / zer 3°

n ün d ü

ke

g ütü

nori

k/a–na–zü

nor

ustez

k/a–na–zü

ü

zinez

k/a–na–zü

nori

k-n-zü

n

ustez

k/a–na–zü

zinez
nor

NORK

a

k/a–na–zü

NOR

n
n

- /e n

nor/zer (3°) - nori (3°) OROKOR […
HAREK

o

HURA ba l ei

o

z ei

o e

l ei

o e

z ei

o e n

ba

o n

d ei tz o

ba

d ei tz o e

HURAK ba l ei tz o

z ei tz o n

HAIEK

d ei

e

l ei

e

z ei

e n

ba

d ei tz e

l ei tz o e

ba

ELAIDE [...

HAREK

d ei

ba

z ei tz o e n

: EUN

ei …]

HAIEK

d ei

nork (3°)

l ei tz e

ba

z ei tz e n

HARI

HAREK

d ei

e e

d i

o ...

l ei

e e

HURA ba l i

o ...

z ei

e e n

z i

d i tz o ...

l ei tz e e

HURAK ba l i tz o ...

z ei tz e e n

d i

o ... e

l i

o ... e

z i

o ... e n

ba

HAREK

ba

d i tz o ... e
l i tz o ... e

ba

z i tz o ... n

HAIERI

(...k/a-na-zu)

HAIEK

o ... n

d ei tz e e

i …] +

ba

z i tz o ... e n

e ...

l i

e ...

z i

e ... n

ba

d i

e ... e

l i

e ... e

z i

e ... e n

d i tz e ... e

l i tz e ...

ba

z i tz e ... n

l i tz e ... e
z i tz e ... e n

HAIERI

harek guri eman digu k/n/zu - harek hari eman dio k/n/zu

Ahoskatze urbilak OROKORean ( "NORK" = e (3°anitza) : beti azkar, beti azken )
HURA ( nor-zer : bakun )

HURAK ( nor-zer : anitz )

d ei e

( déie)

harek hura haieri

d ei tz e

( déitze )

harek hurak haieri

d ei e e

( deie ié )

haiek hura haieri

d ei tz e e

( deitze ié )

haiek hurak haieri

d ei zu

( déizu )

harek hura zuri

d ei t zu

( déitzu )

harek hurak zuri

d ei zu e

( deizi é )

haiek hura zuri

d ei t zu e

( deitzi é )

haiek hurak zuri

d ei zue

( déizie )

harek hura zueri

d ei t zue

( déitzie )

harek hurak zueri

haiek hura zueri

d ei t zue e

( deitzie ié )

haiek hurak zueri

d ei zue e ( deizie ié )

d i

d i tz e ...

HARI

harek guri eman deigu (daugu) - hik hari eman deio k/n

HAIEK

IRON

nor/zer 3°

nor 1°2°

Egituraz : EUN (ustezkoan)
eun
AA
nor
n
h
g
z
z

i
i
i
i
i

nork
n
h
gi n
zi n
zi n
l
l

nd
nd
n
n
n

t
t
t

u
u
u
u
u

i
i
i
i
i
i
i

nor-zer
t
t
t
t
t
t
t

u
u
u
u
u
u
u

nork
t
k/n
gu
zu
e zue
e

e
e

nor
n
h
g
z
z

i
i
i
i
i

nork
n
h
gi n
zi n
zi n
l
l

iron
nd
nd
n
n
n

t
t
t

i
i
i
i
i
i
i

nor-zer
t
t
t
t
t
t
t

iro
iro
iro
iro
iro e

iro
iro
iro
iro
iro
iro
iro

nork
t
k/n
gu
zu
zue
e

e
e

nor/zer 3°

nor 1°2°

Erran-nahiaz : “ EZAke / EGIke ” (ustezkoan)
ezan
iron
nor
n
h
g
z
z

e
e
e
e
e

nork
n
h
ge n
ze n
ze n
l
l

n
n
n
n
n

e
e
e
e
e
e
e

ke
ke

t
t
t

za
za
za
za
za

nor-zer
t
t
t
t
t
t
t

za
za
za
za
za
za
za

ke

ke
ke
ke

nork
t
k/n
gu
zu
e zue
e

ke
ke
ke
ke

e

ke
ke

e

nor
n
h
g
z
z

i
i
i
i
i

nork
n
h
gi n
zi n
zi n
l
l

nd
nd
n
n
n

t
t
t

i
i
i
i
i
i
i

nor-zer
t
t
t
t
t
t
t

iro
iro
iro
iro
iro e

iro
iro
iro
iro
iro
iro
iro

nork
t
k/n
gu
zu
zue
e

e
e

a

Trinko zonbait

NOR

NORK

a

nor / zer : eragile

zinez

zinez

ustez

aditza

agi

engi

egin

ai

endi

edin

akar

ekar

ekarri

aki

enki

ekin

aki

eki

jakin

n
h
g
z
z

akus

ekus

ikusi

d a go

ama
antzu
arakuts

ema
entzu
erakuts

eman
entzun
erakutsi

d a go z

ari

eri

jarin

aroa

eroa

eroan

arrai

inderrai

jarraiki

atxe

entxe

etxeki

n
h
g
z
z

atza

entza

etzan

d a tor

au
auk
autso

endu
euk
eutso

edun
euki
eutsi

d a tor z

azagu

indezagu

ezagutu

erautso erauntso

erauntsi

a go
a go
a go z
a go z
a go z

ba/ai

te

a tor
a tor
a tor z
a tor z
a tor z

nor / zer : jasaile

ustez

ba/ai

te

n
h
g
z
z

zinez

aditza

en go

en

en go

en

h a rabil

en go z

en

g a rabil

en go z

en

z a rabil

n

z a rabil

l/z/b e go

en

d a rabil

l/z/b e go tz

en

d a rabil

n
h
g
z
z

en go z

te

egon

ustez
t
k-n
gu
zu
zue

n a rabil

tz a
tz a

e rabil

tz a/e

n

e rabil

tz a/e

n

n e rabil

tz a/e

n

n e rabil

tz a/e

n

n e rabil

tz a

-

l/z/b

e rabil

tz a/e

te

l/z/b

e rabil

tz a

t
k-n
gu
zu
zue

n
h
gi
zi
zi

en tor

en

en tor

en

h a rama

en tor z

en

g a rama

en tor z

en

z a rama

n

z a rama tz a

l/z/b e tor

en

d a rama

-

l/z/b

e rama tz a

l/z/b e tor z

en

d a rama tz a

te

l/z/b

e rama tz a

t
k-n
gu
zu
zue

n
h
gi
zi
zi

te

ba/ai

te

erabil

n
n

te

n

e rama tz a

n

e rama tz a

n

n e rama tz a

n

n e rama tz a

n

n e rama tz a

te

eraman

n
n

te

n

eriz

eriz

eritzi

eros

eros

erosi

n
h
g
z
z

igor

igor

igorri

d a bil

l/z/b e bil

en

d au

ka

-

l/z/b

eu

z

ka

n

ihardets
ihardu
iharduki

ihardets
ihardu
iharduki

ihardetsi
ihardun
iharduki

d a bil za

l/z/b e bil z

en

d au

z ka

te

l/z/b

eu

z

ka te

n

e

z

ki

en

jakin

io

erra

esan/erran

e

z

ki

en

(iakin)

irakats

irakats

irakatsi

n e

z

ki

en

irau

irau

iraun

n e

z

ki

en

irudi

irudi

n
h
gi
zi
zi

n e

z

ki te

n

oa
utz

a bil
a bil
a bil za
a bil za

ba/ai

a bil za te

oa

irudi

n
h
g
z
z

indoa

ioan

d

utz

utzi

d

n
h
g
z
z

en tor z

etorri

n a rama

ba/ai

n
h
gi
zi
zi

aditza

en bil

en

n au

ka

en bil

en

h au

ka

en bil z

en

g au

ka

en bil z

en

z au

ka

en bil za te

n

z au

z ka

ebili

ba/ai

eu

z

ka

n

euki

eu

z

ka

n

(eduki)

n eu

z

ka

n

(ukan)

n eu

z

ka

n

n eu

z

ka te

n

n
h
g
z
z

ind oa

n

joan

d

a

z

ki

ind oa

n

(ioan)

d

a

z

ki

ind oa z

en

d

a

z

ki

ind oa z

en

d

a

z

ki

n

d

a

z

ki

t
k-n
gu
zu
zue

oa

l/z/b

i oa

n

d

a

z

ki

-

l/z/b

e

z

ki

en

oa z

l/z/b

i oa z

en

d

a

z

ki

te

l/z/b

e

z

ki te

n

oa
oa z
oa z
oa z

ba/ai

te

ind oa z

te

ba/ai

Ekialdean
NOR
te

ke

te

ke

te

ke

te

ke

te

ke

te

ke

te

ke

ustez
ba
"
"
"
"
"
"

e

n
h
g
z
z
l/z
l/z

a/e

zinez

inza
inza
inra
inra
inra

te

ke

n

te

ke

n

te

ke

n

te

ke

n

te

ke

-/iza

te

ke

n

ira te

ke

n

e

n
h
g
z
z
d
d

n

I
Z
A
N

a
a
ü
ü
ü

t
t
t

ü

t

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ustez

ke
ke
ke
ke
ke

e

ke

t
k-n
gu
zu
zue

nor 1° 2°

zinez
iza
n
iza
h
ira
g
ira
z
ira
z
d a ira
d

NORK

a

-

za i

n ad i
h ad i
i
g
i
z
i
z
d ad i
i
d

E
I
N n
h
g
z
z
d
d

i
i
ai
ai
ai
ai
ai

ke

t

ke
ke
ke

tz
tz

ke

"
"
"
"
"
"
"

(te)

(ke)

n

(te)

(ke)

n

te
te
te z

ke

n

ke

n

ke

en

(te)

(ke)

n

te z

ke

en

a

ke

a

ke
ke
ke

z

ke
ke

z

ke

züe

e
k/a-na
ta/da

o

n
n
n
n
n
n
n

n
h
g
z
z
l/z
l/z

inza
inza
inza
inza
inza
iza

iza i

"
n end i
"
h end i
e in
"
g
e in
"
z
e in
"
z
" l/z/b ed i
ei
" l/z/b
"
n
"
h
"
g
"
z
"
z
" l/z/b
" l/z/b

i
i
i
i
i
i

in
in
e in
e in
e in
ei
ei

n

ke


k/a-na

o
züe
ta/da

ke

e

ke
ke
ke
ke

tz
tz

ke

ke

tz

ke

n

d

e

i

n
h
g
z
z

e
e
e
e
e

za
za
za
za
za

n

te
te
te z

ke

n

ke

n

ke

en

(te)

(ke)

n

te z

ke

en

ke

z

ke
ke

z

ke

e

t/da
k/a-na


züe

tz

n

n

ke

e

ke

n


o
k/a-na
ta/da
züe

etz

n

(ke)

ke

ke

tz

ke

(ke)

ke

tz

ke

(te)

e

tz

i
i
i
i
i
i

tz

n

e
e
e
e
e
e

(te)

e

t
k-n


züe

ke


k/a-na
ta/da
e
o
züe

d
d
d
d
d
d

n

n
n
n
n
n
n
n

E
Z
A
N

t
t
t

ke
ke
ke
ke
ke

-

-

e
d
d
d
d
d
d
d

e
e
e
e
e
e
e

i
i
i
i
i
i
i

t
t
t
t
t
t
t

za
za
za
za
za
za
za

ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke

nor / zer 3°

ke

e


züe
k-n
o

ke

e
t/da
k/a-na k/a-na
o

ta/da


züe

züe
e

n
n
n
n
n
n

nor 1° 2°

-

i
i
i
i
i
i

ü
ü
ü
ü
ü

nd
nd
n
n
n

t
t
t

ü
ü
ü
ü
ü

ke
ke
ke
ke
ke

e

t/da
k/a-na


züe

-

e

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

n
h
gu
zu
zu
l/z
l/z

ü
ü
n ü
n ü
n ü
ü
ü

"
"
"
"
"
"
"

n
h
ge
ze
ze
l/z
l/z

e
e
n e
n e
n e
e

i
i
i
i
i
i

tz

ke

tz

ke

tz

ke

tz

ke

tz

ke

tz

ke

ta/da
züe
e
k/a-na
o


e

i

tz

kee

n

"
"
"
"
"

n
h
g
z
z

n

e

t/da
k/a-na


züe

e
e
e
e
e

t
t
t
t
t
t
t

n
n
n
n
n

t
t
t

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

za
za
za
za
za

ke

n

ke

n

ke

n
n

ke

e

ke

e

ke

ke
ke
ke
ke
ke

e i
"
n
e i
"
h
" ge n e i
" ze n e i
" ze n e i
e i
" l/z/b
e i
" l/z/b

t
t
t
t
t
t
t

za
za
za
za
za
za
za

ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke

n
n

ke

k/a-na
o

züe

e
ta/da

n
n
n
n
n

e

n
n

-

e

n

n

"
"
"
"
"
"
"

n

nor / zer 3°

iza
iza
iza
iza
iza
za

n
h
g
z
z

e

ke

E
U
N

n
h
g
z
z

ba
"
"
"
"

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

e

n
n

e

n

KE (gaitasun, gero, ondorio, helburu)
Ahal baginu, orai Maulen ginake ( Mend.) ( ginateke : Xib.) – Orai euskaraz mintza naike – Nahi banu euskaraz mintza neinkeo...

NOR

IZAN

EIN

NORK

zinez

ustez

zinez

ustez

bihar ogia erosteko ahala
duket (...ukanen dut)

ahala (ukan) banu, deitzen hinduket

bihar etxen nizake

ahala (ukan) banu, etxen
ninzake (ninzaken)

demain j'aurai la capacité
d'acheter le pain

si j'avais (eu) la capacité, je t'appellerais (je t'aurais

orai dirua baidut, ogia eros
dezaket

dirua (ukan) banu, ogia eros nezake

si j'avais (eu) les moyens, je
demain je serai (pourrai être) à la
serais (pourrais être – aurais pu être) à
maison
la maison

nahi du euskaraz mintza
naiken

nahi luke (zuen) euskaraz
mintza neinken

il veut que je parle (puisse parler)
en basque

il voudrait (voulait) que je parle
(puisse-pusse parler) en basque

EUN

EZAN

(hindukedan) (...deituko hindut / hindudan)

appelé)

(nezaken)

maintenant que j'ai de l'argent, je si j'avais (eu) de l'argent, j'achèterais (je pourrais,
peux acheter le pain
j'aurais, j'aurais pu acheter) du pain

te ke
“ke” oinarria => “te” (NOR soilarekin baizik) itzal bat, oiartzun bat bezala : nizake → nizate → nizateke

ke → ki / ko
→ bihar mintzatzen nizai-ke-o (izan) → niza-ki-o [ nizaike → nizaki : ahoskeratik idazkerara lerratze ]
→ bihar mintzatu-ko nizai-o ( "ko" : aditzari loturik, gero eta erabiliago )
→ nahi du euskaraz mintza nai-ke-o-n (edin) → na-ki-o-n [ naike → naki : ahoskeratik idazkerara lerratze ]
→ nahi du zuek haieri euskaraz mintza zaiz-ke-e-n ( ahoskera : zaizkien ) (→ za-ki-zki-e-te-n : metatze zerbait dirudi... )


ADITZA XIBEROAN.pdf - page 1/21
 
ADITZA XIBEROAN.pdf - page 2/21
ADITZA XIBEROAN.pdf - page 3/21
ADITZA XIBEROAN.pdf - page 4/21
ADITZA XIBEROAN.pdf - page 5/21
ADITZA XIBEROAN.pdf - page 6/21
 
Télécharger le fichier (PDF)


ADITZA XIBEROAN.pdf (PDF, 332 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


euskal aditza
aditza erranaldiak
el verbo basco
aditza xiberoan
aditza
aditza oinarria