التوجيهات التربوية لمادة علوم الحياة والأرض تأهيلي .pdfNom original: التوجيهات-التربوية-لمادة-علوم-الحياة-والأرض-تأهيلي.pdfTitre: curr & progr SVTAuteur: @@

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 0.9.3 / GPL Ghostscript 8.54, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 07/07/2020 à 07:53, depuis l'adresse IP 41.92.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 281 fois.
Taille du document: 843 Ko (86 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫آ ا و ا ‬

‫ا ر ‬

‫ا ت ا ‬
‫وا ا ا ‬
‫ ر ‬
‫ دة م ا ة‬
‫وا رض‬
‫ & ‪ %‬ا ‪ # $‬ا " ! ي‬
‫ا )ه '‬
‫ ‪2007‬‬

‫ا ‪ ,‬س‬
‫ا ‪ ,0‬‬

‫ا ‪ . /‬ع‬

‫ا ‪ 20,‬ا ول‪ :‬ا رات ‬

‫‪4‬‬

‫‪ .1‬‬
‫‪ .1.1‬أ&‪ %‬و ‪ # $‬ت ء ج م ا ة وا رض ا ي ا ه ‬
‫‪ ( .1.2‬ت ء ج م ا ة وا رض‬
‫‪ .1.3‬ت * ) ج م ا ة وا رض‬
‫‪ - . .2‬ل ا ‪ #‬وا ‪ / *+‬ت‬
‫‪2 - .2.1‬ت ا ‪ #‬وا ‪ % / #‬ا‪0 12‬‬
‫‪ .2.2‬ا ‪ / *+‬ت ‪ 567‬ا ‪ +‬ب ا ‪ 3‬و ‪ 2 -‬‬
‫‪ - . .3‬ل ‪ 8‬ر‪ %/‬ج م ا ة وا رض‬
‫‪ .3.1‬ز‪ :;7 </‬دة م ا ة وا رض‬
‫‪ .3.2‬ا ‪ / *+‬ت ا ‪0‬‬
‫‪ .3.3‬ا رات ا ‪0. 6‬‬

‫‪12‬‬

‫ا ‪ 20,‬ا " !'‪ :‬ا ا ‬

‫‪13‬‬

‫‪ B ? .1‬ا ‪)-‬ع ا @ ?ك ا ‬
‫‪ B ? .2‬ا ‪)-‬ع ا @ ?ك ا ‪ E F‬وا ‪)-‬ع ا @?ك ‪D‬داب وا م ا‪0 6 C‬‬
‫‪ .3‬دة م ا ة وا رض ‪ H 6‬ا ‪ +G‬ر‪ /‬‬
‫‪ 0G J .3.1‬ا م ا ‪ 0 G/?-‬و ا‪ *F‬ت ا ‪?I‬ج ‬
‫‪ 0G J .3.2‬ا م ا ?‪ 0 K /‬و ا‪ *F‬ت ا ‪?I‬ج ‬
‫‪ 0G J .3.3‬ا‪L‬داب وا م ا‪ 0 6 C‬و‪ 0G J‬ا ا ‪ E F‬و ا‪ *F‬ت ا ‪?I‬ج ‬
‫‪ .4‬ز‪ </‬و‪ 7‬ات ج دة م ا ة وا رض ‪ H 6‬ا ‪ +G‬ر‪ /‬‬
‫‪ B ? .5‬ا ‪ 0 6‬ا و ‪ 0G J M‬ا م ا ‪0 G/?-‬‬
‫‪ B ? .6‬ا ‪ 0 6‬ا و ‪ 0G J M‬ا م ا ?‪0 K /‬‬
‫‪ B ? .7‬ا ‪ 0 6‬ا و ‪ 0G J M‬ا‪L‬داب وا م ا‪0 6 C‬‬
‫‪ B ? .8‬ا ‪ 0 6‬ا و ‪ 0G J M‬ا ا ‪E F‬‬
‫‪ B ? .9‬ا ‪ 0 6‬ا ‪ 0G J 0‬ا م ا ‪ H 6 0 G/?-‬م ا ة وا رض‬
‫‪ B ? .10‬ا ‪ 0 6‬ا ‪ 0G J 0‬ا م ا ‪ H 6 0 G/?-‬م ‪0 N /O .‬‬
‫‪ B ? .11‬ا ‪ 0 6‬ا ‪ 0G J 0‬ا م ا ‪ H 6 0 G/?-‬م زرا ‪0‬‬
‫‪ B ? .12‬ا ‪ 0 6‬ا ‪ 0G J 0‬ا م ا ?‪ H 6 0 K /‬م ر‪) 0 K /‬أ(‬

‫ا ‪ 20,‬ا " ?‪ @ A B :‬ر م ا ة وا رض‬
‫‪ .1‬ا ‪ #‬ر ‪ / *+ 0‬ت‬
‫‪ .1.1‬ذا ا ر‪ / *+ %/‬ت ؟‬
‫‪ * / .1.2‬م ا ‪ 0/ *+‬وا * ه ا ? ‪T 0$G‬‬
‫‪ * .1.2.1‬م ا ‪0/ *+‬‬
‫‪ .1.2.2‬ا * ه ا ? ‪ / *+ 0$G‬ت‬
‫‪ .1.2.3‬ا ‪ 0 K‬ا ‪0 6‬‬
‫‪ * .1.2.4‬م ا ‪ #‬رة‬
‫‪ .1.2.5‬ا ه اف ا ‪0‬‬
‫‪ .1.3‬آ * ‪ 0‬ا ر‪ / *+ %/‬ت‬
‫‪ 0;7 .2‬م ا ة وا رض‬
‫‪O .2.1‬ات ‪ 0;7‬م ا ة وا رض‬
‫‪ 0;7 ? W .2.2‬م ا ة وا رض‬
‫‪ .2.3‬ا ج ا ? ‪0/‬‬
‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬

‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪23‬‬
‫‪27‬‬
‫‪29‬‬
‫‪31‬‬
‫‪33‬‬
‫‪39‬‬
‫‪43‬‬
‫‪45‬‬
‫‪47‬‬
‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫‪54‬‬
‫‪59‬‬
‫‪61‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ .2.4‬ا * ه ا ‪0‬‬
‫‪ .2.5‬ا‪ 0 1 X‬ا @?وع‬

‫‪63‬‬
‫‪67‬‬

‫ا ‪ 20,‬ا ا ‪ :C‬ا ‪ B $/‬ت ا ‬
‫‪ .1‬ا & ‪ EN‬ا ‪0‬‬
‫‪ */? .1.1‬‬
‫‪ * ; .1.2‬‬
‫‪ * Y .1.3‬و‪ F‬‬
‫‪ .2‬ا [ ‪ ZN‬ا ? ‪ 0/‬وا ر& ‪0‬‬
‫‪)1 .2.1‬اذة ا رس‬
‫‪ .2.2‬إ ‪ -‬زات ا ]‬
‫‪ .2.3‬د‪ ? .‬ا ; ص وور`‪ 0‬ا ‪_ #‬‬
‫‪ .2.4‬ا ‪ 5 +‬ا ر& ‪0‬‬
‫‪ .2.5‬ا )آ?ات ا زار‪0/‬‬

‫‪69‬‬

‫‪70‬‬

‫‪71‬‬

‫ا ‪ 20,‬ا ‪ :‬ا ‪ # D‬ا ي‬

‫‪72‬‬

‫‪ * .1‬م ا ‪ / #‬ا ? ي‬
‫‪ .2‬و‪ bN Y‬ا ‪ / #‬ا ? ي‬
‫‪ .3‬أ& ‪ 5‬ا ‪ / #‬ا ? ي‬
‫‪ $ .4‬ت ‪ / # 0 -‬ا ‪ / *+‬ت‬
‫‪ .5‬ا& ر ‪ BN‬ا ‪ / #‬‬
‫‪ .6‬ا& ?ا ‪ -‬ت ا ا ? ي‬
‫ ‪ c Z‬ص & ‪ EN‬ا ‪0‬‬
‫ ‪?X G‬ا‪ .‬ه ا ?ا‪<1‬‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪74‬‬
‫‪76‬‬
‫‪77‬‬
‫‪81‬‬
‫‪85‬‬

‫‪3‬‬

‫)*(‬

‫ا ‪ 20,‬ا ول‬
‫ا رات ‬
‫‪ /@ .1‬ـ ‬

‫ ‪? #‬ح ه)‪ e‬ا ‪ 1‬ت ‪ #‬ر ت ا‪ 0 1 X‬ود‪ /‬آ ‪ + 0 +‬ت ا * ‪ E‬ا ر‪ 6/‬دة‬
‫ م ا ة وا رض و‪ Z.‬ا‪ c2‬رات وا ‪ 1‬ت ا ? ‪ 0/‬ا ‪ 0‬ا أ`? وزارة ا ? ‪0‬‬
‫ا ‪ 0 g‬وا ا و ‪ ]/ +‬ا ‪ ?g‬وا ‪ i G‬ا ـ `‪ $‬ع ا ? ‪ 0‬ا ‪ 0 g‬ـ ‪ - 6 ] K‬ات‬
‫ا ق ا ‪ 0 ? g‬وا ‪ ]/ +‬وإ‪?1‬اءات * ‪ .‬ا ‪ +‬ب ا ‪ .3‬و ف ] ‪lc‬ل‬
‫ وره إ ‪:M‬‬
‫ & ة ا ‪ G‬ذ ‪ M‬ا& ج ا ‪ - 6‬ات ا ? ‪ 0/‬و‪ G Z.‬أ ا ‪ ]/ +‬ا )ا ‪ ;` ،‬‬
‫ ] ر‪ T.‬ا ‪ 0‬وا ‪ 0‬و ‪ 0‬ر‪ e F‬ا * ه ‪ 1 ] W/‬دة و‪0 .‬‬
‫ ر& ‪ T‬ا *; ‪.0‬‬
‫ إ اد ا ‪ G‬ذ ‪ #‬ر ت ‪ 0 -‬ود‪ /‬اآ ‪ &2 0 +‬ر أ ‪ b I E‬و‪ 7‬ات ? ‪B‬‬
‫ م ا ة وا رض‪ _ $I M e 6 ،‬وإ ‪ -‬ز ا روس وأ @‪ 0$‬ا ‪ / #‬‬
‫‪ / + ] W/‬از ]‪ ،‬ا‪ G 2‬ر ?آ‪ O‬ا * ‪ E‬ا ر‪ 6/‬‬
‫وا @ رك ا ?‪ . 6 N‬ء ‪ T / +‬ا )ا ‪ TG6+/ ،‬أدوات ا *‪ ? +‬ا ؛ ]‬
‫‪ 087l‬و‪l$ &l 57‬ع و ‪ ? G‬و ‪ 5/?-‬و [ ‪ ،Z‬و‪ /‬رج ‪ . T‬ا ‪l‬ك ا ‪ #‬‬
‫وا ‪ / *+‬ت‪ .‬وه ‪p & ?F‬ه ‪2 T‬آ @ ف ‪ T 2‬و ?اآ‪ O‬اه ‪ ،T‬و ‬
‫ا ‪ I‬ذ `?ارات ‪ 6 M 0GN F‬ى ا‪ c2‬ر‪.‬‬
‫وا ‪ G‬را ‪ +‬ن & ‪ H‬ا ‪ +G‬ر‪ّ / /‬ج ‪ J E‬دة ا ‪ +G‬ر‪ /‬ا & ‪p‬ه‪ E‬ا ‪0‬‬
‫درا& ‪ T‬ا ‪ t &? M E / T u. ،‬و ‪ Z‬اآ ‪ TG6‬ا ] رف و رات و ا`‪b‬‬
‫‪lc‬ل ا ?ا‪ E7‬ا ‪ ،0# 6‬وإ ‪O M‬و‪ e /‬رف ‪ 6 0‬ه ‪ .‬ا‪ + ،T;;I 0/‬ن ` درا ‪M‬‬
‫ا ‪ I‬ذ ا ‪?#‬ار ا ; ‪ J . 5N‬ن ‪ T 1‬إ ‪ b I M‬ا ‪ ;;I‬ت‪ 0 K ،‬درا&‪ 0‬د‪0/‬‬
‫و ‪.0#.‬‬
‫و ‪ H ) G‬آ ن ] ا ‪?W‬وري ‪ /‬ا ‪ / *+‬ت ا ?اد ] ‪lc‬ل ر‪ %/‬م‬
‫ا ة وا رض ‪ .‬ار ‪ < g G‬ا ‪ #‬وا ‪ % / #‬ا‪.0 12‬‬
‫‪ v W #‬ا [ ‪ ZN‬ا ?& ‪ ] ،0‬ق و‪ 0 ? g‬وا ‪ ]/ +‬وآ ب أ ‪ ،3‬ا &‪%‬‬
‫ا * ‪ 0 *6‬وا ? ‪ 0/‬وا ‪ 0 . #‬ا ‪? 0 w1‬ا‪ 0 1‬ا ه‪ .B‬و ] ه)‪ e‬ا &‪ %‬ا ‪ G‬ــ‪ v#‬ا‪ c2‬رات‬
‫وا ‪ 1‬ت ا ‪ 0‬ا &‪O+ ? M %‬ات ر‪ ]+ / 0 6 N‬إ‪ . 1‬ور [‪ 0[l‬ه ‪.:‬‬

‫‪ .1.1‬أ‪ G‬و ‪ D KB‬ت ‪ B‬ء ‪ B‬ج م ا ة وا رض ‪ # $‬ا " ! ي ا )ه '‪.‬‬
‫ ‪ #‬م ه)‪ e‬ا &‪ %‬وا ‪ # $‬ت ‪ M‬ا ‪ G‬ر ا ‪ F ;I‬ت ا ‪< - 0 . #[ - & 6‬‬
‫ا ‪ ?y‬ا‪ l&C‬وا &‪ %‬ا *‪ 0 6‬ا دة ‪ BW‬و ا و ‪ ،T 2‬وآ)ا ‪ M‬و‪ K‬ح‬
‫?ا وأه اف ا ا ي ا ه ‪.‬‬
‫)*( ‪ #‬ا ‪ ?/? .‬ه)‪ e‬ا ‪ 1‬ت ا ? ‪ 0/‬ا& ل ‪ 0y F‬ا )آ? دون أي ‪ ] O‬ا ‪] 6 -‬‬
‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪4‬‬

‫و ‪ Z 6 c‬ا دي وا ‪ ] #.‬ا * ه ‪ b I ?G‬ا ‪ / 6‬ت ا ‪ ،0‬و ‪ G -‬‬
‫‪l l‬ك ا *‪ 0.? N 6* 6‬ا )ي ‪ /‬ل دون ا ; ‪ 0X‬ا ?آ ‪ 0 G‬وا‪ @ 0 1C‬آ‪ E‬ا ‪0 1 G‬‬
‫وا ‪ 0 z G‬وا ‪ v ،0 1 -‬ه ‪ 0 +‬ا ى ا ?‪ .‬و ر ‪ 7 T‬ل ا ‪ /?8‬ت ا ‪?G+‬ى ا ‪] p‬‬
‫ &‪ H‬م ا ة وا رض )ا ‪ 0/?8‬ا ‪ 0/ I‬ـ ا ‪ 0/?8‬ا ;‪ 0 yG‬ـ ‪ 0 + 0/?8‬ا ;* ‪(... {N‬‬
‫وآ) ‪ 7 H‬ل ‪ 3‬ا * ه ا ‪) 0-‬ا ‪ 0 8‬ا ‪ 0 z G‬وا _ ا ‪ .( 1 G‬آ ا ‪ G‬ر‬
‫‪ G $‬ت ا ا *?د‪ 0/‬وا‪ - . 0 12‬ا ; ‪ 0‬وا ‪ 0z G‬وا& ل ا ارد ا ‪0 G$‬‬
‫و‪ T 1 7‬ا ?‪ @ J‬آ‪ E‬ا ‪ 0‬ا ? ‪ 0$G‬ة وا ; ‪ 0‬وا _‪.‬‬

‫‪ M .1.2‬ت ‪ B‬ء ‪ B‬ج م ا ة وا رض‬
‫ ‪ ?W 6‬ه)‪ e‬ا‪ L‬ت أه ‪ Flُc‬ت ا ‪ i G‬ا ? ي ا ‪ ،i/‬و ‪ G‬دئ ا ازن‬
‫وا ‪ Z 6‬وا ‪ E +‬وا‪ 2‬ج‪ & ،‬اء ‪ 6 M‬ى & ?ورة ا ‪ ]/ +‬أو ‪ 6 M‬ى ا ‪ /‬ت ‬
‫‪ / - ] W/‬ا ? ‪? 6 /‬ا و‪ G $ Z.‬ت ا ‪ $‬ر ا ?‪ .‬وا ‪ ، -‬و ‪ ] E -/‬ا ر&‪0‬‬
‫و& ‪ 0W Z # 0‬و‪ 0 g‬ا` ; د‪ 0/‬و ‪ 0‬و ‪ 1 5 - 6 ،0 #‬ت ا ‪ < -‬ا ‪ ?y‬‬
‫و ‪.T $‬‬

‫‪ / .1.3‬ت @‪ B N ,B‬ج م ا ة وا رض‬
‫ ‪ 6‬ه)‪ e‬ا ت اآ‪ 0G‬ا ‪ ]/ +‬ا & & وا ‪ 0. + ? 6‬ا ‪ ?g‬ا ‪ 0‬و‪Z.‬‬
‫ا ‪ - 6‬ات ا ‪ 0‬وا ? ‪ 0/‬ا ‪ ?G‬ا ر&‪ 0 6. # #7 2 - 0‬ا‪ 0 -/C‬و ? ‪M 0‬‬
‫ا ‪ M 6/ ، #‬إ`?ار ‪ p. + < -‬ا *?ص؛ ‪ < -‬ا ?دود‪ 0/‬وا‪ 0 1 C‬و ‪ < -‬ا ‪ -‬ارة‬
‫وا‪ # &2‬ق‪.‬‬
‫و ‪ 6-‬ه)‪ e‬ا‪ c2‬رات وا ‪ 1‬ت ا ‪ ،0‬ا د ‪ -‬ا ‪ #‬وا ‪ / *+‬ت آ ‪Ec‬‬
‫ ا‪? 1 X‬ا‪ 0 1‬و ء ج م ا ة وا رض )ا ا ‪O ] Ec‬ا‪? & M /‬ورة‬
‫ا ‪ G ]/ +‬ر ‪ 0 J‬وا ج ‪ T + b I‬و‪? Z.‬ا‪ E7‬ا و ‪ 1 b I‬ا ‪5‬‬
‫‪ 0z@ ] W/ ،T ;IJ‬ر& ‪ [ ،0‬ا‪ 0 1‬از ‪ 0. # %&p 0‬ا ا‪ 0 g‬وا ‪?# /‬ا‪0 g‬‬
‫و‪ #7‬ق ا‪ 6 C‬ن &‪ < 5‬روا‪ .‬و ‪ +‬ت ا ‪ W‬رة ا ‪ 0 ?y‬ا‪ 0 l&C‬وا ‪ W‬رات ا‪0 6 C‬‬
‫ا ‪?F‬ة‪.‬‬

‫‪ A 'P .2‬ل ا ‪ # D‬وا ‪ ,O‬ت‬
‫‪Q A .2.1‬ت ا ‪ # D‬وا ‪ D/‬ا‪ / Q‬‬
‫‪ 7‬دت ? ‪O+‬ات ا ق ا ‪ 0 ? g‬وا ‪ ]/ +‬أر ‪2 - 0‬ت ‪< -6 #‬‬
‫ا ‪ 1‬ت ا ‪ -‬دة ‪ < -‬ا ‪ ?y‬؛ ا` ; د‪ /‬وا‪ 1‬و[‪ ،0 1 ] . #‬و < ا ‪ 1‬ت‬
‫ا @‪ 0 1 ] ] 0 ;I‬أ‪?c‬ى‪ .‬و‪ E -/‬ا ‪ -‬ول ا ا ه)‪ e‬ا ‪2 -‬ت وا ‪ / y‬ت ا ?اد‬
‫ ‪ ، X‬وآ)ا ا ‪ 1‬ت ا @‪.] 0 ;I‬‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪5‬‬

‫ ‪Q A‬ت ا ‪# D‬‬
‫‪ # U‬ا ‪ D$‬ة‬
‫ا‪ VGW‬ا &‪ /‬ء‬

‫‪ # U‬ا ‬
‫ا ‪ Y‬ر و د‪X‬‬
‫ا ‪ UVZ‬وا "‪ P D‬‬

‫‪ # U‬ا ‪ /‬ا[‪ B‬‬

‫‪ D^ # U‬ق ا‪ &!W‬ن‬
‫و د‪ X‬ا ‪ ! O‬‬

‫ا ت ا ‪S / $ / 0 T‬‬

‫ا ‪ R‬ت ا ‪ /‬اد @ ‪D D‬‬
‫ ?& ‪ t‬ا ‪ 0/‬ا ‪ 0 ?y‬ا‪0 l&C‬‬
‫وا ‪ W‬ر‪ ،0/‬وا ع و * ‪ E‬و ‪E +‬‬
‫روا‪ .‬ه ‬
‫ ‬

‫ا * { ‪ 5& + M‬و ‪O-‬ات ا ‪ W‬رة‬
‫ا‪ 0 6 C‬ا ‪?F‬ة‬

‫ ‬

‫ ‪ 57 %/?+‬ا ‪ ،]g‬و ‪ O/O‬ا ?‪ . 0GX‬‬
‫‪T c‬‬

‫ ‬

‫ ‪ 57 %/?+‬ا ?‪ ،0.‬و‪ 5 g‬ا وا ‪i G‬‬
‫وا‪2‬آ @ ف‬
‫ ‬

‫ ‬

‫ا ‪ 6‬ه ‪ ?/ $ . 0‬ا م وا ‪ 1 +‬‬
‫ا ‪ / -‬ة‬

‫ ‬

‫ ‪ 0‬ا ا‪ G1‬ت وا ‪ #‬ق‬

‫ ‬

‫ا ? ‪ M 0‬ا ا‪ 0 g‬و ر&‪ 0‬ا ‪?# /‬ا‪0 g‬‬

‫ ‬

‫ا ‪ %* 0#‬وا * { ‪ M‬ا ‪? y‬‬

‫ ‬

‫ا‪ . 0 l# &2‬ا *‪ ? +‬وا ر&‪0‬‬

‫ ‬

‫ا * ‪ E‬ا‪ < -/C‬ا _‬
‫ا‪ M 12‬ا‪l c‬ف ‪T / 6‬‬
‫ا ?وح ا ‪p6‬و ‪ 0‬وا‪ GW 2‬ط‬

‫ ‬

‫ ر&‪ 0‬ا ا‪ 0 g‬وا ‪?# /‬ا‪0 g‬‬

‫ ‬

‫إ ل ا ‪ E#‬وا د ا *‪ ?+‬ا ‪ #‬ي‬

‫ ‬

‫ا‪ 0 1 C‬وا ?دود‪0/‬‬

‫ ‬

‫ا @‪? <G‬وح ا ار‪ ،‬وا ‪ { 6‬و`‪ G‬ل‬
‫ا‪l c2‬ف‬

‫ ‬

‫ ] ا ‪ E‬وا‪ 12‬د وا ?ة‬

‫ ‬

‫ا ‪ G‬درة وا‪ + 2‬ر وا‪ C‬اع‬

‫ ‬

‫ ?& ‪ ` t‬ا ‪?F‬ة وا ا[‪0‬‬

‫ ‬

‫ا ‪ 0 6.‬ا‪0 -/C‬‬

‫ ‬

‫ا ‪ ] ]+‬ا ا‪ b I EF‬أ‪T +J‬‬
‫وأ& ‪TG‬‬

‫ ‬

‫ا ‪ O‬ن وا `‪ v‬آ‪ . 0 #‬‬
‫ا ر&‪ 0‬و‪ .‬ا ة‬

‫ ‬

‫ا * { ‪ M‬ا ‪ ]/ +‬ا ا ‪? 6‬‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‪ 0‬ا )وق ا ‪ ، -‬وا‪ C‬ج ا * ‬
‫ ‪2 - .‬ت ا * ن‬
‫ ?َ‪w .‬‬
‫وا ‪ ]/ +‬ا ِ‬
‫وا ‪ #‬ت‬

‫ا‪? 7‬ام ا ‪ 0z G‬ا ‪ ،0 G$‬وا ‪E‬‬
‫ا‪ < -/C‬ا ‪ 0. #‬ا @ ‪،0 G‬‬
‫وا روث ا ‪ . #‬وا ‪ W‬ري‬
‫ا ‪ ?y‬‬

‫ ‬

‫ ‪ 0‬ا ‪ #‬رة ‪ M‬ا @ رآ‪ 0‬ا‪ . 0 -/C‬‬
‫ا @ ن ا وا ‪ g‬‬

‫و ّ آ ن ‪ G‬أ ا رج ا ‪ G‬ا‪ ] ] 1 X‬ا ‪ ?F‬ا ‪? &2 0 8‬ا ‪ -‬ت اآ ‪ 6‬ب‬
‫‪2 - b I‬ت ا ‪ 5& / #‬وا ? ا ‪ ، .? - + 6‬أوردت ه)‪ e‬ا ?‪0 1‬‬
‫ا ‪? 0 6&p‬ا ‪ 0 8 0 G‬ا ‪ #‬ا ‪:0‬‬
‫ا ‪ D/‬ا‪ / Q‬‬
‫ا "‪ ,B D‬وا ‪ _ ` ,‬ا ‪ R‬‬
‫ا‪ 'P VD GQ‬ا ‪ O,‬وا ‪ //‬ر‪ G‬‬
‫ا ‪ 2 ,‬ا‪ C ' A W‬ا ‪ c /‬ا‪a@ & b _ ' / Q‬‬
‫ا ' وح ا ‪e&/‬و وا‪ Y!Q‬ط‬
‫ ‪ /‬ر‪ G‬ا ‪ /‬ا[‪ B‬وا ‪ D/‬ا[ ‬
‫إ ‪ /‬ل ا ‪ 2D$‬وا ‪ /‬د ا ‪ O,‬ا ‪ DB‬ي‬
‫ا‪ !Q‬وا ‪ /‬دود ‬
‫@"‪ S /‬ا ‪ 2/$‬وا‪ Q‬د وا ‪ "/‬ة‬
‫ا ‪ /‬درة وا‪ O Q‬ر وا‪ W‬اع‬
‫ا ‪ &P B‬ا‪ A Q‬‬
‫ا ' ‪ i‬ن وا ‪ hU‬آ‪ 'P / D‬ا ‪ /‬ر‪ G‬و‪ 'P‬ا ة‬
‫ا^ ام ا ‪ j‬ا ‪ $ K‬وا ‪ 2 $‬ا‪ C ' A W‬ا "‪ P D‬ا ‪ $T‬وا ‪ /‬روث ا "‪ 'P D‬وا ‪ Y‬ري ا ‪' R/‬‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪6‬‬

‫‪ .2.2‬ا ‪ ,O‬ت ^&‪ k‬ا ‪ O‬ب ا ‪ l‬و ‪@Q A‬‬
‫إ ‪ 0 8 5 1 M‬ا ‪ ، #‬ا ‪ G‬ر ‪ Ec‬ا ‪ ,O‬ت ? ‪O+‬ا ا‪? [ 1 X‬ا‪ 0 1‬و ء‬
‫ا ه‪ B‬ا ? ‪ .0/‬و‪ ]+ /‬أن ‪ )I‬ا ‪ / *+‬ت ا ? ‪ g 0/‬ا& ?ا ‪ -‬أو ا‪ F‬أو ‪ -‬أو‬
‫[‪ . #‬أو ‪. 1 +‬‬
‫و ‪ 0 51 6‬ا ‪ ,O‬ت ا‪ GQ‬ا@ ‪ A‬و@‪ K‬ه ‪ .‬ا ه‪ B‬ا ? ‪:0/‬‬
‫ ?‪ 0.‬ا )ات وا ‪. ? G‬‬
‫ ا `< ‪ .‬ا ‪ O‬ن وا ‪ +‬ن‪.‬‬
‫ ا `< ‪ ?cD 0G6‬و ‪ 6&p 0G6‬ت ا ‪) 0 -‬ا &?ة‪ ،‬ا ‪ 06&p‬ا ‪،0‬‬
‫ا ‪ (< -‬وا ‪ b +‬و < ا ‪.0 0*; 0z G‬‬
‫ ‪ E/‬ا ‪?8‬ات وا‪ - 2‬ه ت وا ‪ 6‬آ ت ا *?د‪ 0/‬و‪ $ TK?*/ Z.‬ر ا ?‪0.‬‬
‫وا ‪ 0. #‬وا ‪.< -‬‬
‫و‪ 0- M 7‬ا ‪ ,O‬ت ا ا @‪ . J E+‬ا ه‪ B‬ا ? ‪ yG / ،0/‬أن ‪p‬دي‬
‫إ ‪:M‬‬
‫ إ ‪ #‬ن ا ‪ 0y‬ا ? ‪ 0‬وا ‪ ] ]+‬ا ‪ y‬ت ا ‪.0 G 1‬‬
‫ ا ‪ b I ] ]+‬أ اع ا ا‪ EF‬دا‪ Ec‬ا ‪ 06&p‬ا ‪ 0‬و‪ c‬ر‪b I . 1‬‬
‫ ‪2‬ت ا اد ا را& ‪.0‬‬‫ ا ‪ b I ] ]+‬أ اع ا ‪ $I‬ب )ا د وا وا * ‪ (...‬ا او ‪ . 0‬ا ‪06&p‬‬
‫ا ‪ 0‬و‪ _ .‬ا ‪ < -‬وا ‪.0z G‬‬
‫و ‪ 6‬ف ا ‪ ,O‬ت ا ‪ 0G6 G 1 ] A B/‬اآ ‪ 6‬ب ‪:‬‬
‫ ‪ ? +* 0 -‬و ‪ ?/ $‬ار‪ T1‬ا ‪.0 #‬‬
‫ ‪ . E 0 -‬ا *;‪ E‬و‪ c‬ر‪.T1‬‬
‫ ‪ 8 0 -‬ذا ‪ T‬و‪pJ‬و ‪ T‬وو` ‪ ،T‬و ? ‪ T / +‬ا )ا و @ ر‪ T /‬ا @‪.0 ;I‬‬
‫و ‪ + +‬ن ‪ 0-‬ا ‪ ,O‬ت ا "‪ . 0 J P D‬ه‪ B‬ا ? ‪ 0‬وا ‪ yG / ،]/ +‬أن‬
‫ @ ‪:E‬‬
‫ ‪ #J‬ـ ا ? ‪O‬ي ا ? ‪ 0 _G‬ا ?‪ F‬ا ‪ ، . #‬و & < دا‪?N‬ة إ‪T & 67‬‬
‫و ; را ‪ T‬ورؤ‪ T /‬و ‪ W‬رة ا ‪E+ T ;IJ { * < X 0/?@G‬‬
‫‪ ، +‬و ?& ‪ t‬ه ‪ T /‬آ ا‪ ?y ]g‬وآ‪ 6 u‬ن ‪ < -6‬ذا ‪ T‬و < ‪ T z‬و <‬
‫ا ‪.‬‬
‫ ‪ #J‬ـ ا & ا ? ‪.0 0*; 0.? _G‬‬
‫وا ‪ G‬را ‪ +‬ن ا ‪ ` 1 +‬أ‪?g M# . v GF‬ق آ‪ E‬ا ‪ ;;I‬ت‪ ،‬و ‪?8‬ا ‪ +‬‬
‫ @‪ EW* G;c l#7 E+‬ع و ا‪ Ec‬ا ‪ #‬ت وا ‪ # G$‬ت ا ‪ 0‬ا ‪ 0* I‬ا ف إ ‪Z # M‬‬
‫ا ‪ ? I‬ا م‪ ،‬وا ‪ 0‬ا ‪ 6‬ا ‪ 0‬و‪ 1‬دة ا ة‪u. ،‬ن ‪ 0‬ا ‪ ,O‬ت ا ‪ BO‬أ& & ‬
‫ ‪:M‬‬
‫ ا ‪ #‬رة ‪ ; M‬ر ور& وإ اع وإ ج ا ‪ -‬ت ا ‪.0 #‬‬
‫ ا ‪ # ] ]+‬ت ا ‪ E‬وا ‪ ?/ #‬وا ‪?/‬ة وا ‪ #‬س‪ ،‬و ‪ #‬ت و ‪? ? /‬ا`‪0G‬‬
‫ا ‪ -‬دة وا ‪ #‬ت ا ? ‪ ` 0$G‬ت وا‪?@ &2‬اف‪.‬‬
‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪7‬‬

‫ ا ‪ ] ]+‬و& ‪ EN‬ا ‪ E‬ا ‪l‬ز ‪ H ?/ $ 0‬ا ‪ -‬ت و ‪ < * +‬ا ‪ 1‬ت‬
‫ا ‪ / -‬ة وا ‪ G $‬ت ا ‪ -‬دة‪.‬‬
‫ ا& ج أ‪ `lc‬ت ا ] وا ?ف‪ ،‬وا ‪ `lc‬ت ا ? ‪ $ 0$G‬ر ا ‬
‫وا ‪ 1 +‬ر ‪ G‬ط < ‪ 0 8‬ا ‪ #‬ا ‪ 0 /‬وا ‪ W‬ر‪ ،0/‬و` ا ا‪ 0 g‬و` ‬
‫‪ #7‬ق ا‪ 6 C‬ن و ‪ G‬د‪ N‬ا ‪.0 +‬‬

‫‪ A 'P .3‬ل @‪ @ # nB‬ر دة م ا ة وا رض‬
‫‪ @ .3.1‬ز ‪ o0^ C‬دة م ا ة وا رض‬
‫ زع ‪ :;7‬م ا ة وا رض ‪ .‬ا ‪)-‬وع ا @ ?آ‪ 0‬و& ‪ H‬ا ‪ +G‬ر‪b I /‬‬
‫‪ TG J‬و ‪ M T+ 6‬ا ا ‪:‬‬
‫ا ‪NA‬وع‬

‫ د ا ‪ o0‬ا ‪ G‬‬

‫ ‪ n^V‬ت‬

‫‪)1‬ع ا م‬
‫‪)1‬ع ا‪L‬داب وا م ا‪0 6 C‬‬
‫‪)1‬ع ا ا ‪E F‬‬

‫‪ & 3‬ت‬

‫ & ن * ‪ 1‬ن )‪ /‬زع ا ‪ lc ) l‬إ ‪(] 1 . M‬‬

‫& ‪ 0‬وا‪ 7‬ة‬

‫‪ /‬زع ا ‪ lc ) l‬إ ‪] 1 . M‬‬

‫‪ k$q‬و & ــ‪ % G %‬ا ‪ O‬ر ‬
‫‪ 0G J‬ا م ا ‪0 G/?-‬‬
‫‪ 0G J‬ا م ا ?‪0 K /‬‬
‫‪ 0G J‬ا‪L‬داب وا م ا‪0 6 C‬‬
‫‪ 0G J‬ا ا ‪E F‬‬
‫‪ 0G J‬ا م ا ‪ H 6 0 G/?-‬م ا ة وا رض‬
‫‪ 0G J‬ا م ا ‪ H 6 0 G/?-‬م ‪0 N /O .‬‬
‫‪ 0G J‬ا م ا ‪ H 6 0 G/?-‬م زرا ‪0‬‬
‫‪ 0G J‬ا م ا ?‪ H 6 0 K /‬م ر‪) 0 K /‬أ(‬

‫ا &‪ B‬ا و _ ا &‪ B‬ا " ! ‬
‫*‬

‫‪ 4‬س )‪(2‬‬
‫‪ 2‬س )‪( 1‬‬
‫‪1‬س )‪(1‬‬
‫‪1‬س )‪(1‬‬

‫‪ 6‬س )‪( 2‬‬
‫‪ 4‬س )‪( 2‬‬
‫‪ 3‬س )‪( 2‬‬
‫‪ 2‬س )‪( 1‬‬

‫* ‪ ]ّ Gُ/‬ا ‪ & #‬ن د ا ;‪ :‬ا ‪ lc ˆ6#ُ/‬ا ن إ ‪ :V" ).] 1 . M‬ا ; ‪ 4 0y‬س )‪ & 4 (2‬ت ] & ن ‪ lc ˆ6#/‬ا ن‬
‫إ ‪ ،] 1 . M‬و )ا ‪ +/‬ن د ا ;‪ &‰ 0G6 :‬ذ ه ‪ & 6‬ت(‪.‬‬

‫‪ .3.2‬ا ‪ ,O‬ت ا ‪ B‬‬
‫‪ l$ .3.2.1‬ا ‪ ,O‬ت ا ‪ B‬ا ‪ ! S P &/‬ا ‪NA‬ع ا ‪ T/‬ك ا ‪'/ $‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫ا‪ C‬م ‪ b I‬ا ا ‪ E‬ا ‪ 0 z G‬ا ‪?[p‬ة ‪ .‬ز‪ </‬ا ‪ N +‬ت ا ‪ 0‬و‪?g‬ق ا ‪ . +‬‬
‫ه)‪ e‬ا ا ‪ . E‬ا ‪ -‬ل ا *‪l‬ح `; ‪ ] 6‬ا ?دود ا ‪O‬را ‪.‬‬
‫ا ه ‪ 0‬ا ‪ M 08.‬ا ‪ 0z G‬وا‪ly &2‬ل ا ‪ ] #‬ارد ا ‪?@ ] 0 G$‬‬
‫ ا`‪p6 b‬و ‪ e - 0‬ا ‪.0z G‬‬
‫إدراك أه ‪ 0‬ا ا ا ‪ . 6 -‬ا& ?ار‪ 0/‬ا ع ودور ا ‪ ?[ +‬ا ‪ . G‬ا ?‪] <.‬‬
‫?دود‪ 0/‬ا‪ C‬ج ا *‪ 7l‬وا ; ‪.‬‬
‫إدراك أه ‪ 0‬ا &‪ 0‬ا را[ ‪ . 0‬ا ‪ ] -‬ا ‪O‬را وا ; < ‪ 0‬ا`‪b‬‬
‫وا ‪ -‬ه ت دة ] ‪ # G$‬وا ‪ M & +‬ا ‪.0/?@G‬‬
‫ا& ل ‪ b I‬أ ط ا ‪) ? G‬ا @* وا ‪ +‬وا ‪ (... G‬ا‪ < EF‬ا‪]/?cL‬‬
‫`; ?‪ 0 1‬ا ‪ 8‬اه? ا ‪ 0 z G‬ا ? ‪ 0 / 0$G‬ا ‪ 8‬م ا ‪ z G‬وا ? ‪ 0$G‬ا ‬
‫ا ‪ G‬ت‪.‬‬
‫ ‪lc 0 & 0 - b Y‬ل ول ا ‪ / W#‬ا ? ‪ 0$G‬ا ‪ 0z G‬وا ا ا ‪ G‬ت‬
‫< إ ل ه)‪ e‬ا ‪ ?@ 0 -‬ا`‪ b‬وا ‪ 0‬ا ‪ e -‬ا از ت ا ‪ ،0 G$‬و `@‪0‬‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪8‬‬

‫ ا‪ ?[ + Z < K‬ا ‪ G‬ت‪.‬‬
‫ ا& ل ا دوات ا ‪ 0/?GI‬و ‪ 1 +‬ت ا‪l C‬م وا ا‪ < 1 . EF‬و ‪0-‬‬
‫ا ‪ $‬ت ا ? ‪ 0$G‬ا ‪ 0z G‬و ا ا ‪ G‬ت‪.‬‬

‫‪ l$ .3.2.2‬ا ‪ ,O‬ت ا ‪ B‬ا ‪ ! S P &/‬ا ‪NA‬ع ا ‪ T/‬ك ‪s‬داب وا ‪ $‬م‬
‫ا‪ ! &!W‬و ! ا ‪NA‬ع ا ‪ T/‬ك ‪ # $‬ا ‪2‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫إدراك أه ‪ 0‬ا ارد ا ‪ 0 N‬و ; دره وا ‪?W‬ورة ‪ 5 -‬ا ‪ ?/)G‬ا ‪ -‬‬
‫ ?وات ا ‪ 0 N‬و ?‪ J‬ا& ‪.‬‬
‫ا‪ C‬م ‪ #‬ت ا ‪ 0- 0 /‬ا ‪ < e‬إدراك ‪?g‬ق إ ج ا ء ا @?وب‬
‫وا ‪ ? /‬ا دة ‪ -‬د ‪? < T‬ف ا‪2 &2‬ت ا ‪ 567 e 0 +‬در‪01‬‬
‫ا ‪ -‬دة‪.‬‬
‫اآ ‪ 6‬ب رف ‪ 7‬ل ث ا و& ط ا ‪ 0 G$‬و ا`‪ M TG‬ا از ت ا ‪0 G$‬‬
‫و ‪ 0 F M‬ا‪ 6 C‬ن < ا‪ C‬م ‪ 3 G‬ا ‪ #‬ت ‪ ? X‬ا [‪ ;` 0‬ا ه ‪0‬‬
‫ا * ظ ‪ M‬ا از ت ا ‪ 0 G$‬و‪ 0 F‬ا‪ 6 C‬ن وا ‪.0z G‬‬
‫إدراك ‪ 3‬ا ‪ #‬ت ا ‪ 0/ #‬وا ‪ . 0 /‬ا ‪ E/‬ا را[ ا ة ‪ .‬ا ?‪<.‬‬
‫] ا ?دود ا ‪O‬را ‪ 1 7 ] ;` ،‬ت ا‪ 6 C‬ن ا ‪O‬ا‪ /‬ة إ ‪ M‬ا ارد ا ‪)y‬ا‪،0 N‬‬
‫< ا ‪ #‬رة ‪ M‬إ[ رة إ‪ 0 +J‬ا ‪ 0/)X‬ا ‪ 0‬ورا[ و `@ ‪.‬‬
‫ا& ل ‪ b I‬أ ط ا ‪) ? G‬ا @* وا ‪ +‬وا ‪ (... G‬ا‪ < EF‬ا‪]/?cL‬‬
‫`; ?‪ 0 1‬ا ‪ / W#‬ا ? ‪ J? 0$G‬ا& ل ا ‪ e‬و ; ‪ 0‬ا‪ 6 C‬ن وا ‪.0z G‬‬
‫ ‪lc 0 & 0 - b Y‬ل ول ا ‪ / W#‬ا ? ‪ 0$G‬ء آ ; ر ة وا ‪0#‬‬
‫ ‪ 6 C‬ن وا ‪ < ،0z G‬إ ل ه)‪ e‬ا ‪ ?@ 0 -‬ا`‪ b‬وا ‪ 0‬ا ‪ 0 F e -‬ا‪ 6 C‬ن‬
‫وا ‪.0z G‬‬
‫ا& ل ا دوات ا ‪ 0/?GI‬و ‪ 1 +‬ت ا‪l C‬م وا ا‪ < 1 . EF‬و ‪0-‬‬
‫ا ‪ $‬ت ا ? ‪ 0$G‬ء و‪ 0 F‬ا‪ 6 C‬ن وا ‪.0z G‬‬

‫‪ l$ .3.2.3‬ا ‪ ,O‬ت ا ‪ B‬ا ‪ ! S P &/‬ا &‪ B‬ا و _ ‪% G S‬‬
‫ا ‪ O‬ر ـ ‪ $q‬ا‪t‬داب وا ‪ $‬م ا‪ ! &!W‬و‪ $q‬ا ‪ # $‬ا ‪2‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫ ?& ‪ t‬ا رف ‪ 7‬ل ‪ W‬و‪ 0 1 /O.‬ا ‪ -‬ز ا & ا‪ 6 C‬ن و‪ 7‬ل‬
‫ا * ت ا ‪ 6 1 0 #‬و ‪ . * Y‬ا ‪ I‬ذ ا`‪ e - b‬ا ‪ / W#‬ا ; ‪ 0‬وا ‪.0 +6‬‬
‫ ‪ O/O‬ا رف ‪ 7‬ل ا را[‪ 0‬ا ‪lc ] 0/?@G‬ل ?ف آ * ‪ 0‬ا ‪ #‬ل ا ;* ت‬
‫ا را[ ‪ 0‬و ‪ 3‬ا ?اض ا را[ ‪ 0‬ا‪ 6 C‬ن *‪ ? 6‬ا @ آ‪ E‬ا ? ‪e) 0$G‬‬
‫ا ?اض وا ‪ I‬ذ ا‪ g 72‬ت ا ‪l‬ز ‪ @ 0‬و @? ا`‪ b‬وا ‪.0‬‬
‫ا& ل ‪ b I‬أ اع ا ا‪ $ 0 1? EF‬ت ا ا ا ‪?@G‬ي و ا را[‪0‬‬
‫ا ‪ b Y < 0/?@G‬ه)ا ا ا‪ ?@ . EF‬ا ه ‪ 0‬ا ‪ M 08.‬ا ; ‪.0‬‬
‫ ‪lc 0 & 0 0 - b Y‬ل ول ا ‪ / W#‬ا ? ‪ 0$G‬ا ا ‪?@G‬ي‬
‫وا را[‪ 0‬ا‪ 6 C‬ن‪.‬‬
‫ا& ل ا دوات ا ‪ 0/?GI‬و ‪ 1 +‬ت ا‪l C‬م وا ا‪? . EF‬ف ا @ آ‪E‬‬
‫ا ? ‪ 0$G‬ا ا ‪?@G‬ي و ا را[‪.0‬‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪9‬‬

‫‪ l$ .3.2.4‬ا ‪ ,O‬ت ا ‪ B‬ا ‪ ! S P &/‬ا &‪ B‬ا و _ ‪% G S‬‬
‫ا ‪ O‬ر ـ ‪ $q‬ا ‪ $‬م ا ‪ A‬‬
‫ ‬

‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫ ‪ Z‬ا رف ا ? ‪ 8 0$G‬اه? ا ‪ 0 1 -‬ا ‪ I‬ر‪ 01‬وا& ب ‪ . # G$‬‬
‫ ‪ 6#‬ا ‪ ] O‬ا ‪ 1 -‬وا& ?داد ا ‪?y-‬ا‪ .‬ا ‪ 0 / #‬وا ر‪ t/‬ا ‪ < ، 1 -‬إ ل‬
‫ ‪?` 0 -‬اءة ا ‪?I‬ا‪ _N‬ا ‪ 0 1 -‬و ‪ .‬ر‪ t/‬ا ‪ 7‬اث ا ‪0#$ 0 1 -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫إدراك أه ‪ 0‬ا‪ ; 2‬ل ا ‪ . 0 G$ ?J G‬درا&‪ 0‬ا ‪ ?Y‬ا ‪ 0 1 -‬وا ‬
‫ ‪ 0 +‬ه)‪ e‬ا ‪ . ?Y‬ا _ ا ‪ G z G‬ا`‪ b‬إ‪ - 0 -/‬ه ‪.‬‬
‫ ‪ O/O‬ا رف ‪ :I/ .‬إ ج ا دة ا ‪ 0/ W‬و ‪ Z.‬ا ‪ < 0` $‬إدراك دور‬
‫ا ‪ G‬ت ا ‪ WI‬ر‪ . 0/‬إ ج ا دة و ‪ E/‬ا ‪ 0` $‬وا ‪?W‬ورة ا * ظ ‪M‬‬
‫ا ‪ $y‬ء ا ‪. G‬‬
‫ ?& ‪ t‬ا رف ‪ 7‬ل * ا ا‪ EF‬ا ;‪ G‬وا ا‪ EF‬ا ? < إدراك‬
‫ ‪O‬ات آ‪ E‬و‪ F c‬ا @ ?آ‪ @ ) 0‬ة ا ?& ‪ 0‬و ‪ #‬وا& ‪ G#‬‬
‫و ?‪.(T 1‬‬
‫ ‪ O/O‬ا رف ‪ 7‬ل ا‪ 2‬ج ا ;‪ 5‬ه? ‪ 8 .‬و‪ 0* Y‬ا ا ‪ ،‬وا ‪_yW‬‬
‫ا @?‪ ، /‬وا ازن ا ‪ N‬ا ا‪ 6 C‬ن < ا& ب ‪ 8 b I‬ه? ه)ا‬
‫ا‪ 2‬ج ‪ 8 .‬و‪ bN Y‬ا ‪ I 2 6-‬ذ ا`‪ b‬إ‪? 72 0 -/‬ام ا ة وا‪2‬ه م‬
‫ )ات ‪ - .‬ل ا ; ‪.0‬‬
‫ا& ل ‪ b I‬أ اع ا ا‪ 0 1? EF‬ا ‪ $‬ت ا ‪ 0 1 -‬وا ‪< 0 1 G‬‬
‫ ‪ b Y‬ه)ا ا ا‪ ?@ . EF‬ا ه ‪ 0‬ا ‪ M 08.‬ا _ وا ; ‪.0‬‬
‫ ‪lc 0 & 0 0 - b Y‬ل ول ا ‪ / W#‬ا ? ‪ 8 0$G‬اه? ا ‪0 1 -‬‬
‫ا ‪ I‬ر‪ ،0 1‬وإ ج ا دة ا ‪ 0/ W‬و ‪ Z.‬ا ‪ ،0` $‬وا ا‪lF‬ت ا ? ‪ 0‬وا ;‪،0 G‬‬
‫وا‪ 2‬ج ا ;‪ 5‬ه? ‪.‬‬
‫ا& ل ا دوات ا ‪ 0/?GI‬و ‪ 1 +‬ت ا‪l C‬م وا ا‪? . EF‬ف ا ‪ 8‬اه?‬
‫ا ‪ 0 1 -‬وا ‪.0 1 G‬‬

‫‪ l$ .3.2.5‬ا ‪ ,O‬ت ا ‪ B‬ا ‪ ! S P &/‬ا &‪ B‬ا و _ ‪% G S‬‬
‫ا ‪ O‬ر ـ ‪ $q‬ا ‪ $‬م ا ‪ .‬‬
‫ ‬

‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫ ‪ Z‬ا رف ا ? ‪ 8 0$G‬اه? ا ‪ 0 1 -‬ا ‪ I‬ر‪ 01‬وا& ب ‪ . # G$‬‬
‫ ‪ 6#‬ا ‪ ] O‬ا ‪ 1 -‬وا& ?داد ا ‪?y-‬ا‪ .‬ا ‪ 0 / #‬وا ر‪ t/‬ا ‪ < ، 1 -‬إ ل‬
‫ ‪?` 0 -‬اءة ا ‪?I‬ا‪ _N‬ا ‪ 0 1 -‬و ‪ .‬ر‪ t/‬ا ‪ 7‬اث ا ‪0#$ 0 1 -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫إدراك أه ‪ 0‬ا‪ ; 2‬ل ا ‪ . 0 G$ ?J G‬درا&‪ 0‬ا ‪ ?Y‬ا ‪ 0 1 -‬وا ‬
‫ ‪ 0 +‬ه)‪ e‬ا ‪ . ?Y‬ا _ ا ‪ G z G‬ا`‪ b‬إ‪ - 0 -/‬ه ‪.‬‬
‫ ‪ O/O‬ا رف ا ? ‪ * 0$G‬م ا ‪ ?GI‬ا را[ و( ت ‪ e? G‬و ‪ G‬دئ و ‪ #‬ت‬
‫ا &‪ 0‬ا را[ ‪ 0‬و ‪ b Y‬ذ ‪ Z # H‬ا * ‪ E‬ا‪ < -/C‬ا _ ا‪ 12‬‬
‫ @? ا`‪ b‬وا ‪.0‬‬
‫ا& ل ‪ b I‬أ اع ا ا‪ $ 0 1? EF‬ت ا ‪ 1 -‬و ا را[‪< 0‬‬
‫ ‪ b Y‬ه)ا ا ا‪ ?@ . EF‬ا ه ‪ 0‬ا ‪ M 08.‬ا _ وا ; ‪.0‬‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪10‬‬

‫ ‪lc 0 & 0 0 - b Y‬ل ول ا ‪ / W#‬ا ? ‪ 8 0$G‬اه? ا ‪0 1 -‬‬
‫ا ‪ I‬ر‪ ،0 1‬و‪ 0 Gg‬ا ‪ ?GI‬ا را[ و( ‪ e? G 0‬وا &‪ 0‬ا را[ ‪.0‬‬
‫ ا& ل ا دوات ا ‪ 0/?GI‬و ‪ 1 +‬ت ا‪l C‬م وا ا‪? . EF‬ف ا ‪ 8‬اه?‬
‫ا ‪ 0 1 -‬وا ‪ 8‬اه? ا ? ‪ 0$G‬ا را[‪.0‬‬

‫‪ l$ .3.2.6‬ا ‪ ,O‬ت ا ‪ B‬ا ‪ ! S P &/‬ا &‪ B‬ا " ! ‪% G S‬‬
‫ا ‪ O‬ر ـ ‪ $q‬ا ‪ $‬م ا ‪O & b / A‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫اآ ‪ 6‬ب ا رف ‪ 7‬ل ا& ‪l‬ك ا دة ا ‪ 0/ W‬و ‪ Z.‬ا ‪ 6 M 0` $‬ى ا ‪0 I‬‬
‫`; إدراك أه ‪ 0‬ا ‪ . 0` $‬ا @ ط ا ‪ I‬ي و ء و ‪ / -‬ا دة ا ‪ < 0‬ا ‬
‫ وره ‪ .‬ا * ظ ‪ M‬ا ‪ bN Y‬ا ‪. 6- 0/‬‬
‫ ‪ Z‬ا رف ا ? ‪ 0 G$ 0$G‬ا ‪ ?GI‬ا را[ و( ت ‪ e? G‬و ‪ G‬دئ و ‪ #‬ت‬
‫ا &‪ 0‬ا را[ ‪ . . * Y ;` 0‬و *‪ ? 6‬ا ‪ 8‬اه? ا ‪ 0#‬ا را[‪ 0‬‬
‫ا ‪ N +‬ت ا ‪.0‬‬
‫اآ ‪ 6‬ب ا رف ‪ 7‬ل ا ‪ #‬ل ا ‪ ?GI‬ا را[ ‪ ?G‬ا ا ا ‪ 6 -‬ا ‪ N +‬ت‬
‫ا ‪ ،0‬و‪ 7‬ل ا را[‪ 0‬ا ‪ b Y < ،0/?@G‬ه)‪ e‬ا رف ‪ 3 E7 .‬ا @ آ‪E‬‬
‫ا ? ‪ # 0$G‬ل ا ;* ت ا را[ ‪ ،0‬و‪ ?@ .‬ا ‪ 7‬ل ا ?اض ا را[ ‪ ،0‬وذ ‪H‬‬
‫`; ا ‪ I‬ذ ا‪ g 72‬ت ا ‪l‬ز ‪. F ;I 0‬‬
‫اآ ‪ 6‬ب رف أ& & ‪ 7 0‬ل ا ‪ ? y‬ا را[ و ورا[‪ 0‬ا ‪ 6‬آ ‪ < 0‬إدراك أه ‪0‬‬
‫ا‪ # C‬ء ‪ 1 ] 6 .‬دة و ?دود‪ 0/‬ا‪ C‬ج ا *‪ 7l‬وا ‪ M T & +‬ا ‪B‬‬
‫ا‪ ; `2‬دي وأه ‪ 0‬ا ‪ $ E‬ر ا ‪ 6‬آ ‪ . 0‬ا * ظ ‪ M‬ا ‪ 0 G‬ا را[ ‪ 6 0‬آ ‪0‬‬
‫و ‪ M‬از < ا _ ا )ي ‹ ‪.T .‬‬
‫ ‪ Z‬ا رف ‪ 7‬ل ا ‪ 0‬و‪ 7‬ل ‪ 3‬ا‪?$K‬ا ت ا ‪ -‬ز ا ‬
‫وو& ‪ b Y < T EN‬ذ ‪ @ . . H‬آ‪ E‬وا‪2l c‬ت ا ‪ -‬ز ا ‪ I 2‬ذ‬
‫ا‪ g 72‬ت ا ‪l‬ز ‪ * 0‬دي ‪ $c‬ر ‪.‬‬
‫اآ ‪ 6‬ب رف ‪ 7‬ل ا ‪ 8‬اه? ا ‪ 0 1 -‬ا ; ‪ @ 0G7‬ء ا ‪ E&l6‬ا ‪0 G-‬‬
‫)ا @ ه ت‪ ،‬ا ل‪ ،‬ا ‪?+‬ا ‪ < ،(0‬ا ‪ 0 K ] ]+‬ه)‪ e‬ا ‪ 8‬اه? ‪ .‬ا ‪ O‬ن‬
‫وا ‪ +‬ن ور ‪ 0 + $‬ا ;* ‪.{N‬‬
‫اآ ‪ 6‬ب رف ‪ 7‬ل ا& ل ا اد ا ‪ 0/ W‬و‪ ? X‬ا ‪ < 0/ W‬إدراك ‪ $c‬رة‬
‫ا [ ت ا ‪ ] 0 1‬ا& ل ه)‪ e‬ا اد وا` ?اح ا‪ * 0 z EN‬ظ ‪0 l& M‬‬
‫ا و& ط ا ‪ 0 z G‬و‪ 0 F‬ا ‪ N +‬ت ا ‪.0‬‬
‫ ‪ Z‬ا رف ‪ 7‬ل ? ا ارد ا ‪ 0 N‬وا‪ C‬ج ا *‪ < 7l‬إدراك أه ‪0‬‬
‫ا ? ا ‪ ] #‬ارد ا ‪ 0 N‬و ‪ ] 6‬ا‪ C‬ج ا *‪ 1 7 ] . 7l‬ت ا‪ 6 C‬ن‬
‫ ء وا ‪)y‬اء < ا ‪ $c‬ر ا دة ارد ا ‪ 0 N‬و ‪ -‬دة و‪0 F‬‬
‫ا ‪ 1‬ت ا *‪.0 7l‬‬
‫ ‪lc 0 & 0 0 - b Y‬ل ول ا ‪ / W#‬ا ? ‪l & 0$G‬ك ا دة‬
‫ا ‪ 0/ W‬و ‪ Z.‬ا ‪ 0` $‬و ا را[‪ 0‬و ا ‪ 0‬و ‪ 8‬اه? ا ‪0 1 -‬‬
‫ا ; ‪ @ 0G7‬ء ا ‪ E&l6‬ا ‪ 0 G-‬وا& ل ا اد ا ‪ 0/ W‬و‪ ? X‬ا ‪ 0/ W‬و ?‬
‫ا ارد ا ‪ 0 N‬و ‪ ] 6‬ا‪ C‬ج ا *‪. 7l‬‬
‫ا& ل ‪ b I‬أ ط ا ‪) ? G‬ا @* وا ‪ +‬وا ‪ (... G‬ا‪ < EF‬ا‪]/?cL‬‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪11‬‬

‫`; ?‪ 0 1‬ا ‪ / W#‬ا ? ‪l & 0$G‬ك ا دة ا ‪ 0/ W‬و ‪ Z.‬ا ‪ 0` $‬و ‬
‫ا را[‪ 0‬و ا ‪ 0‬و ‪ 8‬اه? ا ‪ 0 1 -‬ا ; ‪ @ 0G7‬ء ا ‪ E&l6‬ا ‪0 G-‬‬
‫وا& ل ا اد ا ‪ 0/ W‬و‪ ? X‬ا ‪ 0/ W‬و ? ا ارد ا ‪ 0 N‬و ‪ ] 6‬ا‪ C‬ج‬
‫ا *‪. 7l‬‬
‫ ا& ل ا دوات ا ‪ 0/?GI‬و ‪ 1 +‬ت ا‪l C‬م وا ا‪ < 1 . EF‬و ‪0-‬‬
‫ا ‪ $‬ت ا ? ‪l & 0$G‬ك ا دة ا ‪ 0/ W‬و ‪ Z.‬ا ‪ 0` $‬و ا را[‪ 0‬و ‬
‫ا ‪ 0‬و ‪ 8‬اه? ا ‪ 0 1 -‬ا ; ‪ @ 0G7‬ء ا ‪ E&l6‬ا ‪ 0 G-‬وا& ل ا اد‬
‫ا ‪ 0/ W‬و‪ ? X‬ا ‪ 0/ W‬و ? ا ارد ا ‪ 0 N‬و ‪ ] 6‬ا‪ C‬ج ا *‪. 7l‬‬

‫‪ .3.3‬ا ‪ /‬رات ا ‪ P &/‬‬
‫] ‪lc‬ل ‪? b I‬ا ‪ B‬ا ‪ H 6‬ا ي ا ه ‪?1‬د ‪ ] 0 -‬ا رات ا & & ‪0‬‬
‫ دة م ا ة وا رض ا ? إ ‪ 0 M‬ا ‪ / *+‬ت ا ‪ ،0‬و ‪: /‬‬
‫ا ‪ /‬رات ا ‪ P &/‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫ا‪ G‬داد ا ‪ $/‬رف‪.‬‬
‫ا‪ Z‬ر ا ‪ $/‬رف ا ‪. G B/‬‬
‫@‪ $/ 'DKB # nB‬رف ا ‪ /‬رة‪.‬‬
‫ا! ‪ D‬ء و@‪ # nB‬ا ‪ $/‬ت ا ‪ . / K @ /‬ع‪.‬‬
‫ا ‪ S i /‬ه أ‪ 'G G‬و‪ v‬أ‪.'G G‬‬
‫@‪ /B‬ا ‪. n^V/‬‬
‫ا‪ D !Q‬ل ‪ S‬ا ص إ _ ا ‪ $‬م و ‪ S‬ا ‪ / /‬س إ _ ا ‪ A/‬د‪.‬‬
‫@‪ /B‬ا ‪ O,‬ا ‪ 'DKB/‬وروح ا ‪. DB‬‬
‫@ و ‪.'/ 2OT v‬‬
‫ر ‪ c‬ا ‪ $/‬ت ‪ & O/‬ت ‪ 2‬ا ‪ 2OT/‬ا ‪ '/ $‬ا ‪ K/‬وح‪.‬‬
‫@ ‪ b x‬ا ‪ $/‬ت ‪ 2^ 'P‬ا ‪ 2OT/‬ا ‪ '/ $‬ا ‪ K/‬وح أو ‪ &,@ 'P‬ا ‪ n‬ه ة ا ‪ K/‬و^ را‪. G‬‬
‫ا‪ U‬اح و ‪ ّ . P v‬أو ‪ . P‬ت @ ‪ 2OT/ K‬ا ‪.'/ $‬‬
‫ا‪ U‬اح أدوات ‪ ZQ G B‬ر ا ‪ . ,‬أو ا ‪ . ,‬ت‪.‬‬
‫@‪ /B‬ا ‪ /‬رة ا و وا ‪.k A‬‬
‫و ‪ b‬و@ ‪ 2‬ا ‪ K$/‬ت ا ‪ / $‬وا وج ‪ B G‬ت ‪ #z‬ا ‪. # /$‬‬
‫ ‪ D‬ر! ا ‪ K$/‬ت و @‪ &,‬ا ‪. X B‬‬
‫@ ‪ b x‬ا ‪ /‬دئ وا ‪ D‬ا! ‪ S‬وا ‪ /B‬ذج ‪ &,‬ا ‪ n‬اه وا ‪ K$/‬ت ا ‪. / $‬‬
‫@ ‪ b b x‬أ‪ Oq‬ل ا ‪ ) $‬اول؛ ! ت؛ ر‪ G‬م @ ‪.(... K K‬‬
‫@‪ B 2 "/‬أو ‪ x‬ه ة ‪ /‬ا‪ KG‬ر‪ G‬م @ ‪. K K‬‬
‫@ ‪ K$ /‬ت د _ ‪ 2Oq‬ول أو ر‪ '! #G‬أو !‪.o‬‬
‫@ آ ‪ k‬ا ‪ $/‬ت وا ‪ K$/‬ت ‪ o! 2Oq 'P‬أو ‪. [ KZ‬‬
‫إ اء رأي وا ه‪.a B‬‬
‫@‪ /B‬ا ‪ $T‬ر ا‪ ' / Q‬ا ‪ Y‬ري )@‪ /B‬ا & ك ا ‪ '! /‬و@ ‪(a G‬‬
‫اآ & ب دات ^&‪ 'P B‬ا ‪.2/$‬‬
‫@‪ /B‬ا ‪ /‬ا‪ bU‬ا‪ A W‬وا ‪e&/‬و ‪.‬‬
‫ا‪ O Q‬ر وا‪ W‬اع‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪12‬‬

‫ا ‪ 20,‬ا " !'‬
‫ا ا ‬
‫‪ ! .1‬ا ‪NA‬ع ا ‪ T/‬ك ا ‪'/ $‬‬
‫‪ # D@ .1.1‬ا ^ ة ا و _‪ # :‬ا ‪ j‬‬
‫ ? ‪ O+‬و‪ 7‬ة ا ‪ M 0z G‬درا&‪ 0‬ا ‪ 0‬ا ‪lc ] 0 z G‬ل ‪ ّ +‬ا ‪ 8‬وا ‪ #Nl‬‬
‫دا‪ +GJ Ec‬ت * ‪ b I . E‬ا ‪ ّ +‬ت ‪ G‬ره * ‪l‬ت د‪ Z. . ّ / 0 /‬ا دة‬
‫وا ‪.0` $‬‬
‫و ? درا&‪ 0‬ه)‪ e‬ا ‪ 7‬ة إ ‪ 6 M‬ة ا ‪ M‬اآ ‪ 6‬ب ا ‪ %‬ا ‪ z G‬وا @‪0 ? <G‬‬
‫ ‪ ] 0 z‬أ‪ 6 0 E1‬ا ‪ 6/ 0‬ه ‪ .‬ا ? ا ‪ ] #‬ارد ا ‪ .0 G$‬آ ف إ ‪M‬‬
‫ و ‪ Z‬ا * ه ا ‪ . 0G6 +‬ه)ا ا ‪ K‬ع‪ ،‬و ‪ b I 0‬ا ‪ / *+‬ت‪.‬‬
‫و ‪ Z #‬ذ ‪ ،H‬وا ‪ 0 Gg < -6‬ا ا‪ < K‬ا ‪ I‬رة‪ yG / ،‬ا‪l$ 2‬ق ] ‪ 87l‬ت‬
‫ ا ‪ / 0‬د ر‪ $ -/‬ت ّ ‪ ; ] 0‬در ‪? ) 0* I‬ا‪ <1‬ودرا& ت ‪0‬‬
‫ودور‪ /‬ت ‪ { ; ،0; I‬إ` ‪ 0‬أو ‪ 0/ 1‬أو و‪ { ; 0 g‬ا ‪ e‬وا ‪ y‬ت‪ { ; ،‬ا ر‪ F‬د‬
‫ا ‪ ،0/ -‬و ‪ 5 +‬ا‪ &2‬ر ا *‪ 0. KC ،(... ، 7l‬إ ‪ M‬و‪2‬ت و ‪ -‬رب ‪ ّ /‬ا ‪ #‬م ‪lc‬ل‬
‫ ‪ b I 0-‬ا‪ < K‬ا ‪ 7‬ة‪.‬‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪13‬‬

‫‪ .1.2‬ا ورة ا و _‪ 17 :‬أ&‪ 51) G‬س(‬
‫‪ 1‬ـ ‪ B‬ان ا ^ ة‬
‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬

‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد درا‪ G‬وا ‪VR‬ف‬
‫ا ‪ 'B i‬ا ‪B 2O o0 /‬‬

‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ / +‬‬
‫* ا ‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬

‫ ‪ #‬ا ‪ j‬‬
‫ا ;‪:‬‬
‫* ا و ‪ M‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ‪ 7‬ن ا ول وا ‪0‬‬
‫* ا ‪ D‬م درا‪ 12 .................................................................... G‬س‬
‫ـ ‪ 3‬ا ‪ #‬ت ا ا ‪.0‬‬
‫ـ إ ‪ -‬ز ا ‪.01?I‬‬
‫ـ ?‪ b/‬أو ‪ 0‬ا ‪.0 z G‬‬
‫* ا ‪ $‬ا ‪ 2‬ا و ‪ BX O UV‬ت ا ‪ 09 ..........................................‬س‬
‫ـ ‪ F c‬ت ا ? ‪.0‬‬
‫ دور ا ? ‪ . 0‬ز‪ </‬ا ‪ N +‬ت ا ‪.0‬‬‫ـ دور ا ‪ N +‬ت ا ‪ $ . 0‬ر ا ? ‪.0‬‬
‫ـ [ ? ا‪ 6 C‬ن ‪ M‬ا ? ‪.0‬‬
‫* ا ‪ $‬ا ‪ 2‬ا ‪ Z B/‬و ‪ BX O UV‬ت ا ‪ 09 ...........................................‬س‬
‫ـ ا ا ‪ E‬ا ‪.0 c‬‬
‫ـ دور ا ا ‪ E‬ا ‪ . 0 c‬ز‪ </‬ا ‪ N +‬ت ا ‪.0‬‬
‫ـ أه ‪ 0.? 0‬و‪ _GK‬ا ا ‪ E‬ا ‪ . 0 c‬ا ان ا *‪. 7l‬‬
‫* @ ‪ P‬ا ‪ /‬دة وا ‪ U K‬دا‪ 2Z‬ا ‪ /‬ا ‪ 09 ............................................ j‬س‬
‫ـ ا ‪ `l‬ت ا ‪)y‬ا‪.0 N‬‬
‫ـ ا @‪ +G‬ت ا ‪)y‬ا‪.0 N‬‬
‫ـ أه?ام ا ‪ 0 +‬ا ‪ 0‬وأه?ام ا ‪.0` $‬‬
‫ـ ا& ‪ +‬ل ?‪ * b/‬م ا ‪ 0‬ا ‪.0 z G‬‬
‫ـ ا ‪ -‬ا ‪ 5‬ا ‪ 0 0 + /‬ا ‪0 z G‬‬
‫* ا از! ت ا ‪ 06 ....................................................................... $ K‬س‬
‫ـ أ‪ $c‬ر ا‪ly &2‬ل ‪ ? X‬ا ‪ ] #‬ارد ا ‪.0 G$‬‬
‫ـ ‪?K‬ورة ا * ظ ‪ M‬ا از ت ا ‪ 0 G$‬ودور ا‪ 6 C‬ن ‪ 0/ 7 .‬ا ‪.0 G$‬‬
‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪.....................................................................‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪..........................................................................‬‬
‫ ‪ 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪.............................................................................‬‬
‫ آ‪ E‬ا‪ G c‬ر ‪ 45 : / +‬د ‪...................................................... 2 x‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪..........................................................................‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + < 1 E @/‬ت ا ‪ 7‬ة ‪...................‬‬

‫ا ‪ /A/‬ع‬

‫‪ 30‬د‬
‫‪ 30‬د‬
‫‪ 30‬د‬
‫‪ 90‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 120‬د‬
‫‪ 51‬س‬

‫‪ # D@ .1.3‬ا ^ ة ا " ! ‪ :‬ا ا ‪ B‬ا ‪ @ B‬ت‬
‫ ‪ 6‬ف ه)‪ e‬ا ‪ 7‬ة ‪ ] +‬ا ] ‪ 7 T G6 + Z‬ل ا ا ‪ G‬ت‪T -/ ،‬‬
‫` درا ‪ M‬ا& ب آ * ‪ 0‬ا @ ر وا& ?ار ‪ #‬ء ه)‪ e‬ا ‪ N +‬ت ا ‪ 0‬دا‪ Ec‬ا ‪l‬ت ا ‪ .0 z G‬آ ‬
‫ { ‪ 0F?. T‬ا ‪ #‬م @‪ ،087l ] 0 ّ 0$‬وإ‪?1‬اء و‪2‬ت دة آ @?‪ {/‬ا زه ر‪،‬‬
‫وإ ‪ G‬ت ا ‪)G‬ور‪ ،‬وإ ‪ -‬ز ‪ 3‬ا ‪ # G$‬ت دا‪ 0#/ 7 Ec‬ا ‪ ، $ ) 06&p‬ا‪ 6 .‬ل‪ .( `? ،‬آ ‪?.‬‬
‫ إ ‪ 0 +‬ا& ل ‪ 3‬ا ‪O 1‬ة ا ‪ ،0/?;G‬و { ‰& ذ ‪?g </ 0F?.‬ا‪ ZN‬ا ر‪%/‬‬
‫آ ‪ - ] K E‬ت‪ ،‬و ‪ b +‬ا ] ‪ 3 G‬ا ‪ # G$‬ت ا ‪O‬را ‪ 0‬دا‪ Ec‬ا ‪ 0#/‬آ ‪،0 6G‬‬
‫وإ @ ء ا @ ‪ ،E‬وإ‪?1‬اء ث وا& ‪ ;#‬ءات وا& ‪ l$‬ت؛ ‪ 6 l/ -/‬ن أه ‪ 0‬ه)‪e‬‬
‫ا ‪ # G$‬ت ‪ .‬ا ان ا ‪O‬را ‪.‬‬
‫وا& ‪ 2 +‬اآ ‪ TG6‬ا ن ‪ .‬ه)ا ا ‪ K‬ع‪ yG / ،‬أ[ ء درا&‪ 0‬ا ‪ 8‬اه? ا ‪0/ I‬‬
‫ا ‪p‬دي إ ‪ G7 E+@ M‬ب ا ‪ #‬ح وا ‪ % +‬ا ‪ -‬وإ ‪ M‬ا‪ ;cC‬ب ا ‪ * / # ،b W‬م‬
‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪14‬‬

‫ا‪ 6# 2‬م ا‪O c2‬ا ‪ 0$6G 0#/?$‬دون ا ‪ c‬ل ‪? E F * .‬ا‪ E7‬و( ت ه)ا ا‪ 6# 2‬م‪ .‬و‪ .‬ذ ‪H‬‬
‫ ‪ K‬ع دورات ا ا ‪ G‬ت‪.‬‬

‫‪ .1.4‬ا ورة ا " ! ‪:‬‬

‫‪ 17‬أ&‪ 51) G‬س(‬

‫‪ 1‬ـ ‪ B‬ان ا ^ ة‬
‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬

‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد درا‪ G‬‬
‫وا ‪VR‬ف ا ‪ 'B i‬ا ‪o0 /‬‬
‫ ‪B 2O‬‬

‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ / +‬‬
‫* ا ‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬

‫ا ا ‪ B‬ا ‪ @ B‬ت‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪) :0/‬ا ‪ 7‬ة ا ?ا ‪(0‬‬
‫* ا ا ا ‪ B '&BA‬ا ‪ @ B‬ت ا ‪i‬ه ‬
‫ـ ا ا آ & ت ا ‪)G‬ور ‪..................................................................‬‬
‫‪ 087l +‬أزه ر ‪ 0* I‬و @?‪. /‬‬
‫‪ 1 W +‬ز ا ا ‪.‬‬
‫‪ +‬دور ‪ G7‬ب ا ‪ #‬ح ‪ + .‬ن ا ?ة‪ :‬ا ? وأ ا ‪ ،T‬ا ه ‪0‬‬
‫ا ‪O‬را ‪.? ‰ 0‬‬
‫‪ +‬إ ‪ G‬ت ‪ G7‬ب ا ‪ #‬ح‪.‬‬
‫‪ +‬ا‪ ;cC‬ب ا ‪ + ،b W‬ن ا ‪)G‬رة وإ ‪. G‬‬
‫ ا ا ر‪ /‬ت ا ‪)G‬ور ‪................................................................‬‬‫* ا ا ا ‪ B '&BA‬ا ‪ @ B‬ت ا ‪V‬زه ‪:‬‬
‫‪ +‬ا ‪...............................................................................5 $‬‬
‫‪ %c?& +‬و ‪O7‬از‪.................................................................. 0/‬‬
‫* دورات ا ‪ B /B‬ا ‪ @ B‬ت ‪...................................................................‬‬
‫* ا ا ا ‪............................................................................... '&B V‬‬
‫ـ ا ‪ ?[ +‬ا ‪?WI‬ي‪.‬‬
‫ـ ‪ . T # G$‬ا ان ا ‪O‬را ‪ :‬ا ‪ ،(greffage) $‬ا‪ 6 .2‬ل‬
‫)‪ (bouturage‬وا ?` )‪.(marcottage‬‬
‫* ا ‪ 2 $‬ا را‪ B 'z‬ا ‪ @ B‬ت )‪................................................. (P.G.M‬‬
‫ ‪ #‬ت ا ‪ E/‬ا را[ ا ‪ G‬ت‪.‬‬‫ إ‪ 0 +J‬ا ‪ E/‬ا را[ ا ‪ G‬ت‪.‬‬‫* @‪ b B0‬ا ‪ @ B‬ت ‪................................................................................‬‬
‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪..........................................................................‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪...............................................................................‬‬
‫ ‪ 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪..................................................................................‬‬
‫ آ‪ E‬ا‪ G c‬ر ‪ 45 : / +‬د ‪........................................................... 2 x‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪...............................................................................‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + < 1 E @/‬ت ا ‪ 7‬ة ‪.........................‬‬

‫ا ‪ /A/‬ع‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪15‬‬

‫ا ;‪:‬‬
‫‪ 12‬س‬

‫‪ 06‬س‬
‫‪ 03‬س‬
‫‪ 06‬س‬
‫‪ 06‬س‬
‫‪ 06‬س‬

‫‪ 03‬س‬
‫‪ 03‬س‬
‫‪ 30‬د‬
‫‪ 30‬د‬
‫‪ 30‬د‬
‫‪ 90‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 120‬د‬
‫‪ 51‬س‬

‫‪ ! .2‬ا ‪NA‬ع ا ‪ T/‬ك ‪ # $‬ا ‪ 2‬وا ‪NA‬ع ا ‪ T/‬ك ‪s‬داب وا ‪ $‬م ا‪ ! &!W‬‬
‫‪ # D@ .2.1‬و^ @' ا ! ‬
‫‪ 6 +/‬ه)ا ا ‪ ُ B ?G‬ا ‪ z‬و‪lc ] M 6/ i 7 ، F‬ل و‪ T 7‬إ ‪ 0 M‬ا ‪ / *+‬ت‬
‫وا ‪ #‬ا ‪ ]ّ+‬ا ] ا‪?I 2‬اط و ‪p6‬و ‪ . 0‬ا ? ا ‪ ] #‬ارد ا ‪،0 G$‬‬
‫وا ‪ I‬ذ ا ا`‪ b‬ا ‪ 0/ 0 Nl‬ا ‪.0z G‬‬
‫و‪lc yG /‬ل ا ‪?$‬ق إ ‪?#. b I M‬ات ا ‪ ] 7‬ا د ا& ?ا ‪ -‬ت ‪ { 6‬‬
‫ا )ا )إ‪?1‬اء ا ‪ G‬ث وا‪ ;# &2‬ءات وا ?وض(‪ ،‬آ ‪ * 2 { 6‬ح ‪ M‬ا &_ ا ‪ I‬ر‪ 1‬‬
‫ ‪ 8‬ز‪ /‬رات ا ‪? ) 0; I { ; 0‬اآ‪ $ ،0 F O‬ت ‪ 0-‬ا ‪? ،e‬اآ‪ O‬ا ‪i G‬‬
‫ا ‪O‬را ‪ 06 l ] ]ّ+ / .(... ،‬ا ‪ G‬ا ‪ -‬ي ] ا ‪.] 7‬‬
‫و ‪ M 6‬ا ‪ 7‬ة ا و ‪ M‬إ ‪ O/O M‬و ‪ G6 + Z‬ت ا ‪ 7‬ل ا ارد ا ‪i 7 ،0 N‬‬
‫ ‪ B‬أه ا ‪ / W#‬ا ‪ % 6 ;` 0#‬ا ‪p6‬و ‪ T‬إزاء ه)‪ e‬ا ?وة ا ‪ 0 G$‬و‪?K‬ورة‬
‫ ?‪ J‬ا& ‪.‬‬
‫أ ا ‪ 7‬ة ا ‪? . 0‬آّ‪ M O‬ا‪ [L‬ر ا ‪ 0 G 6‬ا ‪lc ] 0-‬ت ا‪ 6 C‬ن ‪T$ .‬‬
‫ا ‪ ، G$‬وا‪?1C‬اءات ا ‪ yG /‬ا ‪ I‬ذه `; ا ] ا‪ [L‬ر ا ‪ 0 G 6‬و ; { ا ‪ 6‬آ ت‬
‫وا ا`‪ b‬ف ا ‪ M 08.‬ا از ت ا ‪ .0 G$‬آ ‪?G‬ز ‪ 3‬ا ‪ -‬ا ‪ 5‬ا ; ‪ 0‬ا ? ‪0$G‬‬
‫ ‪ $‬ر ا ‪ .‬ا ‪ ] -‬ا ‪ G$‬وا ‪O‬را وا @ آ‪ E‬ا ‪ ] 0-‬ذ ‪.H‬‬

‫‪ .2.2‬ا ورة ا و _‪:‬‬

‫‪ 17‬أ&‪ 17) G‬س(‬

‫‪ 1‬ـ ‪ B‬ان ا ^ ة‬
‫ا ‪ /‬ء ‪ 0‬ر ا ة‬
‫* ا و ‪ M‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ‪ 7‬ة ا و ‪M‬‬
‫ا ;‪:‬‬
‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ‪ 7‬ة ا ‪06 I‬‬
‫* ا‪VR G‬ل ا ‪ ‚ /‬و@ " ‪ 04 ..................................................................‬س‬
‫ـ ‪ $c‬رة ا‪?&C‬اف ‪ .‬ا& ‪ly‬ل ا ‪.e‬‬
‫ـ ‪. /‬‬
‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد درا‪ G‬وا ‪VR‬ف * @‪ S O‬ا ‪ Z /‬ات ا ‪ 03 ................................................................. X /‬س‬
‫ ا ‪?c‬ات ا ‪.0 $6‬‬‫ا ‪ 'B i‬ا ‪B 2O o0 /‬‬
‫ ا ‪?c‬ات ا ‪.0 . -‬‬‫* ا ‪ /‬ء ا ‪ T‬وب‪ :‬ا ‪ #‬ت ا ‪ 0 /‬ا ة ‪ 0- .‬ا ‪ 04 .........................e‬س‬
‫‪ 02‬س‬
‫* دورة ا ‪ /‬ء ‪.................................................................................‬‬
‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪ 30 ......................................................................‬د‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪ 45 ...........................................................................‬د‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ + / +‬ا ‬
‫ ‪ 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪ 45 ..............................................................................‬د‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪ 60 ...........................................................................‬د‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + E @/‬ت ا ‪ 7‬ة ‪ 60 ...........................‬د‬
‫‪ 17‬س‬
‫ا ‪/A/‬ـــــــــــــــــ ع‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪16‬‬

‫‪ .2.3‬ا ورة ا " ! ‪:‬‬

‫‪ 17‬أ&‪ 17) G‬س(‬

‫‪ 1‬ـ ‪ B‬ان ا ^ ة‬
‫ا‪ &!W‬ن وا ‪ j‬‬
‫* ا و ‪ M‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ‪ 7‬ن ا و ‪ M‬وا ‪.0‬‬
‫ا ;‪:‬‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ‪ 7‬ة ا ?ا ‪.0‬‬
‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ‪ 7‬ن ا ‪ 06 I‬وا ‪ 6‬د&‪.0‬‬
‫* ‪ 8 3‬ه? ا‪l c‬ل ا از ت ا ‪ 06 .................................................... 0 G$‬س‬
‫ـ ث ا اء‪ ،‬إ ‪l‬ف ‪ 0#Gg‬ا وزون‪.‬‬
‫ ‪ Y‬ه?ة ا‪ G 2‬س ا ?اري‪.‬‬‫ ا`‪ 5‬ا‪ &2‬ل ا *?ط اد ا ‪.0 N +‬‬‫ـ إ ‪l‬ف ا ‪ y‬ت و ا`‪.TG‬‬
‫ـ ا ‪?#‬اض ا ا ت؛ أ&‪ T G‬و ا`‪.TG‬‬
‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد درا‪ G‬‬
‫* ا ‪ M 08.‬ا از ت ا ‪ 04 ............................................................. 0 G$‬س‬
‫وا ‪VR‬ف ا ‪ 'B i‬ا ‪2O o0 /‬‬
‫ ‪ #‬ت ‪: 0[ ? X‬‬‫ ‪B‬‬
‫‪ +‬ا ‪ 0 . +‬ا ‪.0 1 G‬‬
‫‪ +‬ا& ل ; در ا ‪ 0` $‬ا ‪ -‬دة‪.‬‬
‫ إ @ ء ا ت‪.‬‬‫* ا ; ‪ 0‬وا ‪ 03 ..................................................................................... 0z G‬س‬
‫ ا ; ي ‰و ‪) 0z‬ا ‪ W‬ت ا ‪ 0/? -‬ا ?‪ ،0K‬ا ` ‪ 0/‬وا ‪l‬ج(‪.‬‬‫ ا`‪ 5‬ث ا اء‪.‬‬‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫‪ 30‬د‬
‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪......................................................................‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫‪ 45‬د‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ + / +‬ا ‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪.......................................................................... .‬‬
‫‪ 45‬د‬
‫ ‪ 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪...............................................................................‬‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪............................................................................‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬
‫‪ 60‬د‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + E @/‬ت ا ‪ 7‬ة ‪............................‬‬
‫‪ 17‬س‬
‫ا ‪ /A/‬ع‬

‫‪ .3‬دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ا ‪ O‬ر ‬
‫ ا‪ 1‬دة م ا ة وا رض ‪ H 6‬ا ‪ +G‬ر‪ . /‬أر < ‪ ،5 J‬ه ‪:‬‬
‫ ‪ 0G J‬ا م ا ‪ 0 G/?-‬و ‪ + 6‬ا ‪ ) 0[l‬م ا ة وا رض‪ ،‬م زرا ‪0‬‬
‫و م ‪.(0 N /O .‬‬
‫ ‪ 0G J‬ا م ا ?‪ 0 K /‬و ‪ H 6‬م ر‪) 0 K /‬أ(‪.‬‬
‫ ‪ 0G J‬ا‪L‬داب وا م ا‪) 0 6 C‬ا ‪ 0 6‬ا و ‪.(M‬‬
‫ ‪ 0G J‬ا ا ‪) E F‬ا ‪ 0 6‬ا و ‪.(M‬‬

‫‪ $q .3.1‬ا ‪ $‬م ا ‪ A‬و ا ‪ ,‬ت ا ‪ /‬ج ‪B‬‬
‫‪ v##7‬ا ?‪ 0.‬ا ‪ - . 0‬ل ا م ا ‪O*` 0 G/?-‬ة ‪ . 0‬ا ‪ ] 6‬ا ‪? c‬ة ‪i 7‬‬
‫أ‪?7‬زت ‪ # M‬م ه? ‪ .‬ق ‪ ` . T ##7‬ا ‪2 -‬ت ا ‪?c‬ى‪ .‬و ) ‪ H‬أ‪ v GF‬ا م ا ‪0 G/?-‬‬
‫ ‪O ` E‬ا ‪ I .‬ـ‪ b‬ا ‪ 8‬ت ا ? ‪ 0F c 0/‬أ‪ / W` v GF‬ا ; ـ‪ 0‬وا ‪0z G‬‬
‫وا *‪ W‬ء ] أو ‪ /‬ت اه ت ا ‪ -‬ت ا ‪?F‬ة ‪ O 6 0-‬ت ا ‪ 0‬وا ‪، & +‬‬
‫و‪ 0F c‬ا ?وم ا ? ‪ M 0‬ا ا‪.0 g‬‬
‫ه‪)+‬ا ‪ 0G J E‬ا م ا ‪ ` 0 G/?-‬ا ‪ H & . O‬ا ‪ +G‬ر‪ ]ّ+ i 7 /‬ا ]‬
‫] ا ّ ا د ‪ ] M‬ا رف ا ‪ 0‬وا رات ا ‪p‬ه ‪ l‬ج ‪ $ .‬وا ‪ 6‬ه ‪ . 0‬‬
‫ا * ظ ‪ ، z M‬و ‪ . - ?/ $‬و‪ ?G /‬ا‪ + 7‬ك ا ا` ‪ Z/?g ] T‬ا ‪087l‬‬
‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪17‬‬

‫وا ‪ 5/?-‬وا ‪?GI‬ة ا ا ‪ ] 0‬إ‪ 7‬ى ‪O‬ات ه)‪ e‬ا @ ‪O ] lW. ،0G‬و‪ e /‬رف ‪0‬‬
‫ ‪lc ] 0‬ل ‪ 087l‬ا ‪ 8‬اه? و ‪.‬‬
‫و ‪ ?8‬إ ‪ M‬ا ‪ 0 F ;I‬ا ز م ا ة وا رض آ م ? _ ا ا` ‪T‬‬
‫ر ‪O u. ، G/?- $‬وّد‪ ] 0 - e‬ا رف ا ا ‪ 0‬ا ‪ 6‬ه ‪T ;IJ ]/ + . 0‬‬
‫و ‪ Z #‬از و ‪?8 ]/ + ] T +‬ة ‪ ] 0 J‬ا ا`< ا )ي ‪ T@ /‬و‪ T87l/‬و‪ - #/‬رب‬
‫‪ ،T 7‬و ] أدوات ا *‪ ? +‬ا ‪ . 0* I‬ا ‪ / W#‬ا ‪ 0 `lc‬ا ? ‪ 0$G‬ود ‪ Z G$‬ا م‪.‬‬
‫و ‪ 6‬ه ‪ 0G J‬ا م ا ‪ . 0 G/?-‬ع ا‪ c‬رات ا ‪p i 7‬ه ‪ T‬ج ا را& ت‬
‫ا ‪ ;;I .‬ت ‪ 0‬ذات ا‪2‬ر ‪ G‬ط ا ‪ ?J G‬م ا ‪0 G/?-‬؛ آ ‪ 5$‬وا ; ‪ 0‬وا م‬
‫ا ‪ 0 z G‬وا &‪ 0‬ا ‪O‬را ‪ 0‬و‪? X‬ه ] ا ‪ ;;I‬ت‪ & ،‬اء ‪ H‬ا ? ‪ e) / W 0$G‬ا @ ‪ ،0G‬أو‬
‫ا ‪`l‬ـ‪ 5 @ 0‬ا ـ‪ 0‬ا ‪?c‬ى‪ T / EW* ،‬ا ‪ ] H 6‬إ ‪ +‬ت ا ‪ 0/ #‬وا ‬
‫و ا‪ 0/‬ا ‪.:;I‬‬
‫)‪(1‬‬
‫ ا ‪ ,‬ت ا ‪ /‬ج ‪ $q S‬ا ‪ $‬م ا ‪ A‬‬
‫‪ ]+ /‬إ‪ 1‬ل ا ا‪ *F‬ت ا ‪ c‬ة ا ‪?I‬ج ] ه)‪ e‬ا @ ‪ E 1 . 0G‬ا ` درا ‪:M‬‬
‫ اآ ‪ 6‬ب ‪ E + ]/ +‬و ازن ‪ .‬ا اد ا & & ‪ 0 T { 6/ E+@ 0‬درا& ‪T‬‬
‫ا ‪ .‬أآ‪ ?G‬د ] ا ه وا ‪ +‬ت و‪ 0. KC ،0* I 5 J .‬إ ‪ M‬إ ‪0 +‬‬
‫و ‪ T1‬إ ‪ M‬ا `‪ 6‬م ا ‪.0/? W‬‬
‫ ا ‪l‬ك ‪ $c‬ات ا ‪ B‬ا ] ‪lc‬ل ا د ا‪2 &2‬ل ا ا &‪،5‬‬
‫وا& ل ا ‪ B‬ا‪? .2‬ا‪ K‬ا‪ ، g G &2‬و ‪ $ 567 T* +‬ت و‪ 0 Gg‬ا‪0 +JC‬‬
‫ا ‪?$‬و‪.07‬‬
‫ ا‪lg2‬ع ‪ M‬ا ‪ - 6‬ات و ‪2 - . ?/ 6‬ت ا م وا ‪ 1 +‬ت‪.‬‬
‫ ا ا‪ b I EF‬أ‪.T +J‬‬
‫‪ّ + /‬ن ج دة م ا ة وا رض )‪ e‬ا @ ‪ 14 ] 0G‬و‪ 7‬ة‪ ،‬ا @ ?آـ‪ 0‬و ‬
‫ا ـ‪O‬ة )ا ‪ (H 6‬ز ‪ M 0‬ا ‪ ] 6‬ا و ‪ M‬وا ـ‪ .0‬و ـ ه)‪ e‬ا ‪ 7‬ات ‪2 -‬ت ا ‪0 z G‬‬
‫وا ; ‪ 0‬وا ‪ 0 +6‬وا ‪ 0 1 -‬وا ‪X . 0 1 + G‬ـ م < ‪ 1 7‬ت ا ـ و ‪T $‬‬
‫واه ‪ .T‬و ر ه)‪ e‬ا ‪ 7‬ات ‪7‬ـ ل ا ا‪ < K‬ا ‪:0‬‬
‫ ا ‪ 7‬ة ا ‪. 6- 0 * Y‬‬
‫ * م ا ‪ 0` $‬و ‪. #.‬‬
‫ ‪ 3‬ا @ آ‪ E‬ا ‪.0 z G‬‬
‫ ا را[‪.0‬‬
‫ ا ‪.0‬‬
‫ ا ‪ 8‬ه? ا ‪?+ 0 /‬ة ا ر‪.0 K‬‬

‫‪ $q .3.2‬ا ‪ $‬م ا ‪ .‬و ا ‪ ,‬ت ا ‪ /‬ج ‪B‬‬
‫‪ /‬ف ر‪ %/‬دة م ا ة وا رض )‪ e‬ا @ ‪ 0G‬إ ‪:M‬‬
‫ إآ‪ 6‬ب ا ‪ # / +‬و ‪ ّ+ / ،l +‬ـ‪ 0 ] T‬درا& ‪ T‬ا ‪ .‬‬
‫ا هـ وا ‪ +‬ت و‪ .‬أ‪ 5 X‬ا @ ‪.5‬‬
‫ ‪ E 1‬ا ‪ $c ] +‬ات ا ‪ B‬ا < ا د ا‪2 &2‬ل ا وا ور‬
‫‪ -1‬ا ‪ 0+‬ا ‪ ،0 ?y‬وزارة ا ? ‪ 0‬ا ‪ :0 g‬ا ‪ +‬ب ا ‪ ،3‬ا ‪O-‬ء ‪ ،7‬ا ه‪ B‬ا ? ‪ 5$# 0/‬ا م‪ ،‬ر < ا ول ‪ .2002 / - 1423‬ص ‪.3‬‬
‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪18‬‬

‫ا ‪ M G‬ا‪2 &2‬ل وا ‪?G‬ه ‪ 0‬وا ‪ Z$‬وا ‪ ، /?-‬و ‪ # M‬ا ‪ $I‬ب ا ‬
‫و‪ T .‬و ‪ Ty G‬وا ا‪.T EF‬‬
‫ ‪ 1‬ـ‪ E‬ا ـ ّ ‪ 2‬إ ‪ M‬ا ‪ ، ;#‬و ‪ M T‬أ& س ا *‪ W‬ل ا ?‪.‬ـ وا ‪+‬ـ ‬
‫ا ‪ K‬و‪ 57‬ا ‪ E‬ا ‪. -‬‬
‫ ‪ ] +‬ا ] ا‪lg2‬ع ‪ M‬ا ‪ - 6‬ات و ‪2 - . ?/ 6‬ت ا م‬
‫وا ‪ 1 +‬ت‪.‬‬
‫ ‪ E 1‬ا ` درا ‪ M‬ا& ج ا د ا ‪ 0‬وا ‪ 0 1 +‬وا‪ 8 0 12‬اه?‬
‫ا ‪ 0 G$‬و *‪? 6‬هـ ‪.‬‬
‫‪2‬‬

‫ ا ‪ ,‬ت ا ‪ /‬ج ‪ $q S‬ا ‪ $‬م ا ‪ .‬‬
‫ ‪ M -‬ا ا‪ *F‬ت ا ‪ c‬ة ] ه)‪ e‬ا @ ‪ E 1 . 0G‬ا ‪?I‬ج ` درا ‪: M‬‬
‫ اآ ‪ 6‬ب رف ‪ 0‬و ت و‪ c‬ارز ت و‪?g‬ا‪ ZN‬ا ‪?G‬ه ن وا ‪.5/?-‬‬
‫ ا& ل ا ‪ B‬ا ‪ 0- .‬ا ‪ 8‬اه? وذ ‪ <K H‬ا *?‪ K‬ت وا ‪] Z#‬‬
‫‪ G/?- F‬أو ‪ [ ، /?8‬ا‪ # 2‬ل إ ‪ M‬و‪ <K‬ا ‪ #‬ا ] ا ‪ 0‬وا& ‪.‬‬
‫ ‪ Z G$‬ا رف وا رات ا ‪ 0/?8‬وا ‪2 - . 0 G/?-‬ت ‪.0* I‬‬
‫ ا ‪ 0 ] ]+‬ا را&‪ . 0‬أ‪ 5 X‬ا د‪ ]/‬ا ـ‪ 0‬أو ا ‪ ،0 1 +‬وا‪ &C‬م ‪ .‬‬
‫إ ا وا ‪ +‬را‪.‬‬
‫ ا ‪ ] I‬ا و‪ 0X F‬ا *?‪ K‬ت ا ‪ * 0‬ا ‪ 8‬اه? ا ‪ ] `l$‬ا ذج‬
‫ا ‪ 0‬وا ?‪.0 K /‬‬
‫ ا& ل ا ?‪ K /‬ت آ دة ‪?-‬دة ‪ 0 # 6‬وآ داة إ‪?1‬ا‪.0 * 0 N‬‬
‫ ‪ # b Y‬ت ا ‪ 5/?-‬وا& ل ا ات ا ‪ 0 G/?-‬وأ‪O 1‬ة ا ‪ #‬س ‪ # u‬ن‪.‬‬
‫ ا ا‪ EF‬آ و‪ *J‬ـ ‪ ?6‬ا دا ‪ M‬ا ‪?G‬ه ‪ 0‬وا‪2 &2‬ل‪.‬‬
‫ ‪ /‬ا ; در وا& ‪ I‬ا * ‪ ; 0‬ل ‪ M‬ا ت‪.‬‬
‫‪G& {W /‬ـ‪ Z‬أن ر‪ %/‬ـ م ا ة وا رض )‪ e‬ا @ ‪ 6/ 0G‬هـ ‪ #‬ر أو‪.‬ـ? ‪Z # .‬‬
‫ه)‪ e‬ا ا‪ *F‬ت و ‪ T‬ا‪ 0 ّ 0 < K‬و ‪?/ 6‬ة ‪ #‬م ا وا‪2‬آ @ ‪ .‬ت ا ‪ ،0 /‬و ‪T ّ G‬‬
‫ ‪ M 0 -‬ا ج ا ‪ 0‬و ‪ M‬ا ‪ i G‬وا ‪. ;#‬‬
‫و ‪ّ + / ،T‬ن ج دة م ا ة وا رض )‪ e‬ا @ ‪ 4 ] 0G‬و‪ 7‬ات ز ‪ M 0‬ا ‪] 6‬‬
‫ا و ‪ M‬وا ‪ ،0‬ا @ ?آـ‪ 0G J < 0‬ا ـ م ا ‪ G/?-‬ـ‪ ،0‬و ا ـ‪O‬ة‪ ،‬ـ ‪2 -‬ت‬
‫ا ; ‪ 0‬وا ‪ 0 +6‬وا ‪ 0 1 -‬وا ‪ .0 1 + G‬و ر ه)‪ e‬ا ‪ 7‬ات ‪ 7‬ل ا ا‪ < K‬ا ‪:0‬‬
‫ ا ‪ 8‬اه? ا ‪ 0 1 -‬ا ‪ I‬ر‪.0 1‬‬
‫ ا را[‪.0‬‬

‫‪ $q .3.3‬ا‪t‬داب وا ‪ $‬م ا‪ 3 ! &!W‬و‪ $q‬ا ‪ # $‬ا ‪ 32‬و ا ‪ ,‬ت ا ‪ /‬ج‬
‫ ‪/ B‬‬
‫‪ 6/‬ه ج دة م ا ة وا رض إ ‪ 5 1 M‬ا اد ا ‪O‬ة ‪ Z # .‬ا‪ *F‬ت‬
‫ا ‪?I‬ج ] ه ] ا @ ‪ .] G‬و‪ ]+ /‬إ‪ M 1‬ا ا ‪:‬‬
‫ ا ‪ ] ]+‬ا ‪ 0y‬ا ? ‪ 0‬وا ‪ #‬رة ‪ M‬ا ا‪ y EF‬ت ا ‪ 0 G 1‬آ و‪. *J‬‬
‫ ا ‪ #‬رة ‪ b Y M‬ه)‪ e‬ا ‪ y‬ت ‪ b I . & * Y‬ا ‪ K‬ت وا ‪2 -‬ت‪.‬‬
‫ ‪ H‬ر‪ F‬ـ ?‪.‬ـ [‪ . #‬وأد ـ ‪p/‬هـ‪ E‬ا ] ‪ 6‬ه ‪ . 0‬ا ‪ 0W‬ا ‪0 . #‬‬
‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪19‬‬

‫ ‬

‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬

‫ا د ‪ 0‬وا * ‪ 0‬وا‪ C‬ا ‪ 0‬دا‪ Ec‬ا ‪.< -‬‬
‫اآ ‪ 6‬ب ‪ # %7‬ي ‪ ]+ /‬ا ] ا *‪ ( . ? +‬ت ا‪ y J‬ل ا ‪ 0y‬ا ‪ 0 6‬ف‬
‫ا‪ C‬ج وا‪ C‬اع & ل ا ‪ G #Gg 0y‬أ ا * ‪ ] E‬ا ‪ . #‬ت وا ‪ W‬رات‬
‫ا‪ + 0 6 C‬ا ‪ #‬رة ‪ E M‬ا ‪ +.‬ر وا ‪ / W#‬ا‪ 0 6 C‬و ‪ #‬ه وإ ج ‪ $c‬ت‬
‫‪. 7 0F c‬‬
‫ا ‪ ] ]+‬ا ‪ I‬ذ ا`‪ b‬إزاء ‪ 3‬ا ‪ / W#‬ا‪ 0 6 C‬وا‪ 0 12‬وا ; ?‪0/‬‬
‫ ‪.T 0G6‬‬
‫ا ‪ #‬رة ‪ 0 K M‬ا ‪ 8‬اه? ا‪ b I . 0 6 C‬أ ده ا‪ 0 12‬وا ر‪0 I/‬‬
‫وا ‪ 0 -‬وا *‪ 0/?+‬وا ‪ #‬ــ‪.0‬‬
‫ا ‪ ] ]+‬ا ‪l‬ك أدوات ‪ E‬ا ا`< ا‪. 12‬‬
‫ا ‪ ] ]+‬اآ ‪ 6‬ب رف از ‪ b Y 0 ` 0‬وا‪ &2‬ر ا‪2 - . -/2‬ت‬
‫ا ة وا ‪.< -‬‬

‫و ] أ‪ E1‬ذ ‪ H‬ا ?ص ‪ M‬ا ‪ #‬ء ا‪ . 8 < K‬و‪l ،] O ] 7‬ءم‬
‫و ‪2‬ت واه ت ا ] )ا ا ا ‪?@G‬ي و ا را[‪ 0‬ا ‪.(0/?@G‬‬

‫‪ @ .4‬ز ‪ C‬و^ ات ‪ B‬ج دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ا ‪ O‬ر ‪ -‬ا &‪ B‬ا و _‬
‫ ‪ % G S‬ا ‪ O‬ر ‪.‬‬
‫ا ‪T‬ـــــــ‪$‬ــــــــــــ‪k‬‬
‫‪ $q‬ا ‪ $‬م ا ‪ A‬‬
‫‪ 4‬س )‪( 2‬‬
‫‪ $q‬ا ‪ $‬م ا ‪ .‬‬
‫‪ 2‬س )‪(1‬‬
‫‪ $q‬ا‪t‬داب وا ‪ $‬م ا‪ ! &!W‬‬
‫‪ 1‬س )‪( 1‬‬
‫‪ $q‬ا ‪ # $‬ا ‪2‬‬
‫‪ 1‬س )‪( 1‬‬

‫و^ــ ات ا ـ ورة ا و ــ_‬

‫و^ــ ات ا ـ ورة ا " ! ــ ‬

‫‪ - 1‬ا ‪ 8‬اه? ا ‪ 0 1 -‬ا ‪ I‬ر‪0 1‬‬

‫‪ - 3‬ا ا‪lF‬ت ا ? ‪ 0‬وا ;‪0 G‬‬

‫‪ - 2‬إ ج ا دة ا ‪ 0/ W‬و ‪ Z.‬ا ‪0` $‬‬

‫‪ - 4‬ا‪ 2‬ج ا ;‪ 5‬ه? ‬
‫‪ Gg - 2‬ــ‪ 0‬ا ‪GI‬ــ? ا را[ و( ‪0‬‬
‫ ‪e? G‬‬
‫‪ -‬ا &‪ 0‬ا را[ ‪0‬‬

‫‪ - 1‬ا ا ا ‪?@G‬ي‬

‫‪ - 2‬ا را[‪ 0‬ا‪ 6 C‬ن‬

‫‪ - 1‬ا ا ا ‪?@G‬ي‬

‫‪ - 2‬ا را[‪ 0‬ا‪ 6 C‬ن‬

‫‪ - 1‬ا ‪ 8‬اه? ا ‪ 0 1 -‬ا ‪ I‬ر‪0 1‬‬

‫‪ -2‬ا ‪ 0+‬ا ‪ ،0 ?y‬وزارة ا ? ‪ 0‬ا ‪ :0 g‬ا ‪ +‬ب ا ‪ ،3‬ا ‪O-‬ء ‪ ،7‬ا ه‪ B‬ا ? ‪ 5$# 0/‬ا م‪ ،‬ر < ا ول ‪ .2002 / - 1423‬ص ‪2.‬‬
‫‪ -3‬ا ‪ 0+‬ا ‪ ،0 ?y‬وزارة ا ? ‪ 0‬ا ‪ : 0 g‬ا ‪ +‬ب ا ‪ ، 3‬ا ‪O-‬ء ‪ ،5‬ا ه‪ B‬ا ? ‪ 5$# 0/‬ا‪L‬داب وا م ا‪ .0 6 C‬ص ‪.2‬‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪20‬‬

‫‪ .4.1‬ا &‪ B‬ا " ! ‪ % G S‬ا ‪ O‬ر ‪.‬‬
‫ا ‪ k$T‬وا ‪% &/‬‬

‫و^ــ ات ا ـ ورة ا " ! ــ ‬

‫و^ــ ات ا ـ ورة ا و ــ_‬
‫‪ - 1‬ا& ‪l‬ك ا دة ا ‪ 0/ W‬و ‪ Z.‬ا ‪0` $‬‬

‫‪ – 4‬ا ‪ (Variation)? y‬و ورا[‪ 0‬ا ‪ 6‬آ ‪0‬‬

‫‪ Gg - 2‬ــ‪ 0‬ا ‪GI‬ــ? ا را[ و( ‪e? G 0‬‬
‫‪ -‬ا &‪ 0‬ا را[ ‪0‬‬

‫‪ - 5‬ــ ا ــ‪0‬‬

‫‪ E# - 3‬ا ‪ ?GI‬ا را[ ‪ ?G‬ا ا ا ‪ 6 -‬‬
‫‪ -‬ا را[‪ 0‬ا ‪0/?@G‬‬

‫‪ - 6‬ا ‪ 8‬اهـ? ا ‪ 0 1 -‬ا ; ‪ @ 0G7‬ء ا ‪ E&l6‬ا ‪0 G-‬‬
‫و ‪ 0 + `l‬ا ;* ‪{N‬‬

‫‪ -1‬ا& ‪l‬ك ا دة ا ‪ 0/ W‬و ‪ Z.‬ا ‪0` $‬‬

‫‪ - 3‬ا& ل ا اد ا ‪ 0/ W‬و‪ ? X‬ا ‪0/ W‬‬

‫‪ Gg - 2‬ــ‪ 0‬ا ‪GI‬ــ? ا را[ و( ‪e? G 0‬‬
‫‪ E# -‬ا ‪ ?GI‬ا را[ ‪ ?G‬ا ا ا ‪ 6 -‬‬

‫‪ - 4‬ا ‪ 8‬اهـ? ا ‪ 0 1 -‬ا ; ‪ @ 0G7‬ء ا ‪ E&l6‬ا ‪0 G-‬‬
‫و ‪ 0 + `l‬ا ;* ‪{N‬‬

‫‪ $q‬ا ‪ $‬م ا ‪ A‬‬
‫ & ‪ %‬م زرا ‬
‫‪ 3‬س )‪(2‬‬

‫‪ Gg - 1‬ــ‪ 0‬ا ‪GI‬ــ? ا را[ و( ‪e? G 0‬‬
‫ ا &‪ 0‬ا را[ ‪0‬‬‫‪ E# -‬ا ‪ ?GI‬ا را[ ‪ ?G‬ا ا ا ‪ 6 -‬‬

‫‪ ? - 2‬ا ارد ا ‪ 0 N‬و ‪ ] 6‬ا‪ C‬ج ا *‪. 7l‬‬

‫‪ $q‬ا ‪ $‬م ا ‪ .‬‬
‫ & ‪ %‬م ر ‪) .‬أ(‬
‫‪ 2‬س )‪(1‬‬

‫‪ E# - 1‬ا ‪ ?GI‬ا را[ ‪ ?G‬ا ا ا ‪ 6 -‬‬

‫‪ – 2‬ا ‪ (Variation) ? y‬و ورا[‪ 0‬ا ‪ 6‬آ ‪0‬‬

‫‪ $q‬ا ‪ $‬م ا ‪ A‬‬
‫ & ‪ %‬م ا ة وا رض‬
‫‪ 6‬س )‪(2‬‬

‫‪ $q‬ا ‪ $‬م ا ‪ A‬‬
‫ & ‪ %‬م ‪ X i P‬‬
‫‪ 4‬س )‪(2‬‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪21‬‬

‫‪+‬‬

‫‪2‬‬

‫إ ج ا دة ا ‪ 0/ W‬و ‪ Z.‬ا ‪ 0` $‬وا ;‪0 G‬‬

‫‪+‬‬

‫‪3‬‬

‫ا ا‪lF‬ت ا ? ‪0‬‬

‫‪+‬‬

‫‪4‬‬

‫ا‪ 2‬ج ا ;‪ 5‬ه? ‬

‫‪+‬‬

‫‪5‬‬

‫ا& ل ا اد ا ‪ 0/ W‬و‪ ? X‬ا ‪0/ W‬‬

‫‪+‬‬

‫‪6‬‬

‫ا& ‪l‬ك ا دة ا ‪ 0/ W‬و ‪ Z.‬ا ‪0` $‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ 0 Gg‬ا ‪ ?GI‬ا را[ و( ‪ - e? G 0‬ا &‪ 0‬ا را[ ‪0‬‬
‫ ‪ E#‬ا ‪ ?GI‬ا را[ ‪ ?G‬ا ا ا ‪ - 6 -‬ا را[‪0‬‬
‫ا ‪0/?@G‬‬
‫ ا ‪0‬‬
‫ا ‪ 8‬اه? ا ‪ 0 1 -‬ا ; ‪ @ 0G7‬ء ا ‪ E&l6‬ا ‪0 G-‬‬
‫و ‪ 0 + `l‬ا ;* ‪.{N‬‬
‫ا ‪ ? y‬و ورا[‪ 0‬ا ‪ 6‬آ ‪.0‬‬

‫‪+‬‬

‫‪13‬‬

‫ا ا ا ‪?@G‬ي‬

‫‪14‬‬

‫ا را[‪ 0‬ا‪ 6 C‬ن‬

‫)*‪ & :(2‬ء ا را[‪ 0‬ا ‪0/?@G‬‬
‫)*‪ & :(1‬ء ا را[‪ 0‬ا ‪ 0/?@G‬وا &‪ 0‬ا را[ ‪.0‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬
‫‪+ +‬‬

‫‪12‬‬

‫ ? ا ارد ا ‪ 0 N‬و ‪ ] 6‬ا‪ C‬ج ا *‪. 7l‬‬

‫‪+‬‬
‫‪+ +‬‬

‫‪11‬‬

‫‪+‬‬

‫‪10‬‬

‫‪+‬‬

‫‪9‬‬

‫‪+‬‬
‫)*‪(1‬‬

‫‪+‬‬
‫)*‪(2‬‬

‫‪+‬‬

‫‪8‬‬

‫‪+‬‬

‫‪1‬‬

‫ا ‪ 8‬اه? ا ‪ 0 1 -‬ا ‪ I‬ر‪0 1‬‬

‫‪+‬‬

‫ م‬
‫ ‪0 G/?-‬‬

‫ م‬
‫ر‪0 K /‬‬

‫(داب‬
‫و م‬
‫إ ‪0 6‬‬

‫ا ‬
‫ا ‪E F‬‬

‫ م ا ة‬
‫وا رض‬

‫ م‬
‫‪0 N /O .‬‬

‫ م‬
‫زرا ‪0‬‬

‫ م‬
‫ر‪0 K /‬‬
‫)أ(‬

‫‪+‬‬

‫ ‪B‬ـــــــــــــ ان ا ^ـــــــــــــــــــ ة‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪ C[ D@ .4.2‬و^ ات ‪ B‬ج دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ا ‪ O‬ر ‬

‫ا ‪ $T‬‬

‫ا ‪% &/‬‬

‫‪22‬‬

‫ا ‪#U‬‬
‫ا @ '‬

‫ا &‪B‬ــــــــ ا و ـــــــــــــ_‬

‫ا &‪B‬ــــــــ ا " ! ــــــــــــــــــ ‬

‫‪ ! .5‬ا &‪ B‬ا و _ ‪ $q‬ا ‪ $‬م ا ‪ 4 : A‬س )‪(2‬‬
‫ا ورة ا و _‬
‫‪ 1‬ـ ا ^ ة ا و _‬
‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬

‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد‬
‫درا‪ G‬وا ‪VR‬ف ا ‪'B i‬‬
‫ا ‪B 2O o /‬‬

‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ / +‬وا ‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬

‫ا ‪ n‬اه ا ‪ A‬ا ر ‬
‫* ا و ‪ M‬ا‪ C‬اد‪ : 0/‬ا ‪ `l‬ت ] ا ‪ N +‬ت ا ‪ 0‬و * < ا &_‬
‫ ا ‪ 8‬اه? ا ‪ 0 1 -‬ا ‪ I‬ر‪0 1‬‬‫* إ!‪ A‬ز ‪ K Z‬ا ‪ RA‬ا‪ P‬ا ‪........................................................... B $ DKB/ / D‬‬
‫ـ ا را& ت ا‪ 0 N ;7C‬وا ?‪ + 0 1 .‬ت ا ?وا&‪5‬‬
‫‪ +‬ا ‪ +J‬ل ا ?& ‪0‬‬
‫‪ +‬د‪ 0 /‬و ا ‪ E# E‬ا ?وا&‪5‬‬
‫ـ ‪?Y /‬وف ا ?&‪ . 5‬أه أو& ط ا ?&‪ 5‬ا ‪0‬‬
‫ـ ‪?Y /‬وف ا ?&‪ . 5‬و&_ ` ‪ ? ) /‬ا * &* ت أو ا ض ا * ‪?-‬ادة(‬
‫ إ ‪ -‬ز ‪ 0$/?c‬ا ‪?y-‬ا‪ .‬ا ‪ _& 0 / #‬ا روس‬‫* ا‪ G‬داد ا ر „ ا ‪ DKB/ ' A‬ر‪) YB G‬ا ‪ Y‬ا ‪ ( @ ,G ,‬أو ض ‪'/ P‬‬
‫)^ ض ادة(‪ ،‬وو‪ C.‬أ‪G‬ـ ا ‪ K‬ا ‪.................................................... A‬‬
‫ـ ا ‪ G‬دئ ا‪? &2‬ا ‪?y‬ا‪ 0 .‬وا ر‪ t/‬ا ‪l+@ G6‬ت ا ‪ 0GW 0 1 -‬أو ا ض ا روس‬
‫‪ G +‬أ ا ?اآ‪ 5‬و ‪ G‬أ ا‪? &2‬ار‪0/‬‬
‫‪ +‬ا ى ا‪ * : [ &2‬م ا ‪ 0[ 6‬ا ‪ 0 #G$‬و * م ‪ G‬أ [‪ E‬ا ى ا‪ [ &2‬‬
‫ـ ا ورة ا ?& ‪.0‬‬
‫‪ +‬و‪ <K‬ا ‪ 6‬ا‪? &2‬ا ‪?y‬ا‪ .‬‬
‫‪ * +‬م ا *‪ -‬ة ا‪? &2‬ا ‪?y‬ا‪0 .‬‬
‫* ^‪.......................................................................................................... 0‬‬
‫ـ ا ‪ 0$/?I‬ا ‪? 0 ;7 0 1 -‬آ ‪ 0 G‬را& ت ا‪? &2‬ا ‪?y‬ا‪0 .‬‬
‫ـ ا& ?داد ا ر‪ t/‬ا ‪ & 0#$ 1 -‬ل ا ‪ 0$/?I‬ا ‪0 1 -‬‬
‫ـ إ ‪ -‬ز ‪0 1 1 <g #‬‬
‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪..........................................................................................‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪...............................................................................................‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة‪.........................................................................................‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪...............................................................................................‬‬
‫ ‪ 0/‬ا ‪ 7‬ة ا و ‪......................................................................................... M‬‬

‫ا ‪/A/‬ــــــ ع‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪23‬‬

‫ا ‪o0‬‬
‫‪ 11‬س‬

‫‪ 13‬س‬

‫‪ 06‬س‬

‫‪ 30‬د‬
‫‪ 45‬د‬
‫‪ 45‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 34‬س‬

‫‪ 1‬ـ ا ^ ة ا " ! ‬
‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬

‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد درا‪ G‬‬
‫وا ‪VR‬ف ا ‪ 'B i‬ا ‪2O o0 /‬‬
‫ ‪B‬‬

‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ / +‬وا ‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬
‫ا ‪/A/‬ــــــ ع‬

‫إ! ــ ج ا ‪/‬ــ دة ا ‪ Y$‬ــ ‬
‫* ا و ‪ M‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ‪ `l‬ت ] ا ‪ N +‬ت ا ‪ 0‬و * < ا &_‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ‪ 7‬ة ا ‪ ، 6- 0 * Y‬ا ? ‪ 0‬ا ‪)y‬ا‪0 N‬‬
‫* ا ‪)-‬ع ا @ ?ك ا ‪ :‬ا ‪ - 0z G‬ا ا ا ‪ G‬ت‬
‫* ‪ M‬ت ا ‪ 0‬ص ا ‪ /‬ء وا ‪V‬ح ا ‪ B ! $/‬ا ‪ @ B‬ت‪..................................‬‬
‫ـ * م ا ‪).‬‬
‫ـ * ا‪ @ 2‬ر وا ‪ E#‬ا @ _‬
‫ـ ‪ 0‬و‪ .‬ق ‪ 0‬ا ‪ @y‬ء ا ‪l 6‬ز وا ‪ @y‬ء ا ‪ +‬‬
‫ـ دور ز‪ 5X‬ا‪ ; 2‬ص ‪ .‬ا ; ص ا ء وا ‪l‬ح ا ‪0‬‬
‫* ا د‪Q‬ت ا ‪ R‬ز ا ‪ Y‬ر ‪..............................................................‬‬
‫ـ ا ; ص ‪ CO2‬و‪?g‬ح ‪O2‬‬
‫ـ ا ا ‪ E‬ا ‪?[p‬ة ‪ M‬ه)‪ e‬ا ‪ G‬د‪2‬ت‬
‫ـ ‪ 0‬ا ‪ y‬ر ودوره ‪ .‬ه)‪ e‬ا ‪ G‬د‪2‬ت‬
‫* إ! ج ا ‪ /‬دة ا ‪ [ S Y$‬ف ا ‪ @ B‬ت ‪.................................................‬‬
‫ـ و‪ 1‬د ا @ ‪ G .‬ت‬
‫ـ ا ‪ /?+6‬ت‪ ،‬ا ه ن وا ‪?G‬و ات‬
‫* دور ا ‪ R 0‬ت ا ‪ Y‬ر ‪ 'P‬ا ‪ D‬ط ا ‪ U K‬ا ‪................................. X Y‬‬
‫ـ ا& ‪?I‬اج ا ‪ WI‬ر‪ :‬أ‪ F‬ف ا ;‪ yG‬ت ا ‪ WI‬ر‪0/‬‬
‫ـ ‪ F c‬ت ا ;‪ yG‬ت ا ‪ WI‬ر‪ :0/‬ا ; ص ا ‪ 0 J‬ا ‪ 0 N W‬وا * ر‬
‫ـ ‪ 0‬و‪ .‬ق ‪ 0‬ا ‪ &lG‬ة ا ‪?WI‬اء‬
‫* ا ‪V ,‬ت ا ‪ G G‬آ ‪ k‬ا ‪.................................................... 'X Y‬‬
‫ـ دور ا ;‪ yG‬ت ا ‪ WI‬ر‪ E/ . 0/‬ا ‪ 0` $‬ا ‪ 0 N W‬إ ‪ 0` g M‬آ ‪0 N‬‬
‫ـ أآ‪ 6‬ة ا ء وإ ج ‪l * :ATP‬ت ا ?‪ 0 7‬ا ‪ W‬ءة‬
‫ـ ‪ 7‬ة ‪ ATP‬وا‪O c‬ال ‪ CO2‬وإ ج ا دة ا ‪l * :0/ W‬ت ا ?‪ 0 7‬ا ‪0 8‬‬
‫) ‪ _ 6G‬دورة ‪(Calvin‬‬
‫* @‪ B‬ع ‪ 0‬در ا ‪ /‬دة و ‪ 0‬در ا ‪ U K‬ا ‪ [ S /$ &/‬ف ا ‪ BX O‬ت ا ‪..........‬‬
‫ـ ا دة ا ‪ 0‬وا دة ا ‪0/ W‬‬
‫ـ ا ‪ 0` $‬ا ‪ 0 N W‬وا ‪ 0` $‬ا ‪0 N +‬‬

‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪.........................................................................‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪..............................................................................‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة‪........................................................................‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + E @/‬ت ا ‪ 7‬ة ‪..............................‬‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪24‬‬

‫ا ‪o0‬‬

‫‪ 08‬س‬

‫‪ 06‬س‬

‫‪ 04‬س‬
‫‪ 04‬س‬

‫‪ 06‬س‬

‫‪ 02‬س‬

‫‪ 30‬د‬
‫‪ 45‬د‬
‫‪ 45‬د‬
‫‪ 120‬د‬
‫‪ 34‬س‬

‫ا ورة ا " ! ‬
‫‪ 1‬ـ ا ^ ة ا " " ‬
‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬

‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد درا‪ G‬‬
‫وا ‪VR‬ف ا ‪ 'B i‬ا ‪2O o0 /‬‬
‫ ‪B‬‬

‫ا ا ــ‪V‬ت ا ! وا ‪ 0$‬ــ ‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬و‪ bN Y‬ا ? _‬
‫* ا ا ‪ 2‬ا !' ‪...................................................................................‬‬
‫ـ ن ا م‪v [ 1 E :‬‬
‫ـ ا ? ن وا ‪ y‬ة ا ; ء‬
‫‪ +‬دور آ‪ ] E‬ا ‪ ] 6‬وا ‪ + +‬آ ن ‪ 8 .‬ن ا م‬
‫‪ +‬ا ‪ G‬ت ا ‪p6‬و ‪ ] 0‬إ‪?.‬از آ‪ ] E‬ا ‪ ] 6‬وا ‪ + +‬آ ن‬
‫‪ +‬دور ?آ ‪ O‬ا ‪ + +‬ز ‪ 5 6 .‬ا‪?.C‬ازات ا ? ‪0‬‬
‫ا ‪ . 0 & /?+ G‬ا م‬
‫‪ +‬آ * ‪ E 0‬ا ? ت‪ E . :‬أ‪ 7‬ه? ا ‪ /?+ G‬س ‪ M‬ا ‪ /lI‬ا ف‪.‬‬
‫▪ ا& ‪ G#‬ل ا ?& ‪ 0‬ا ? ‪0‬‬
‫▪ ?‪ 1‬‬
‫▪ ا‪ 0 - &2‬‬
‫* ا ا ‪ 2‬ا ‪...................................................................................... ' 0$‬‬
‫ ‪ F c‬ت ا ;‪5‬‬‫‪ +‬ا‪2‬ه ‪0 1‬‬
‫‪ +‬ا ‪0 F‬‬
‫ ‪ 0 Gg‬ا ?& ‪ 0‬ا ;‪0 G‬‬‫‪ +‬آ * ‪ N @ 0‬‬
‫‪ +‬دور ا ‪ @y‬ء ا ‪ I‬ي‬
‫ ‪ :N ;c‬ا ‪ b‬ا ;‪ G‬‬‫‪ 0$# -‬ا‪ G J2‬ك ا ;‪) G‬ا ‪(% 6‬‬

‫ا ‪o0‬‬
‫‪ 13‬س‬

‫‪ 17‬س‬

‫‪ ( +‬ت ا ‪ ” G‬ا ‪. 6 6‬‬
‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ / +‬وا ‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬

‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪.................................................................................‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪......................................................................................‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة‪................................................................................‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪......................................................................................‬‬
‫ ‪ 0/‬ا ‪ 7‬ة ا و ‪................................................................................ M‬‬

‫ا ‪/A/‬ــــــ ع‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪25‬‬

‫‪ 30‬د‬
‫‪ 45‬د‬
‫‪ 45‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 34‬س‬

‫‪ 1‬ـ ا ^ ة ا ا ‪ $‬‬

‫ا ‪o0‬‬

‫ا‪ !Q‬ج ا ‪ k0$‬ه !'‬

‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ا ا ‪ N +‬ت ا ‪0‬‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬ادي‪ :‬و‪ bN Y‬ا ? _‬
‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬
‫* ا ‪ 7‬ة ا ‪ :0‬ا ا‪lF‬ت ا ? ‪ 0‬وا ;‪0 G‬‬
‫* @‪ # nB‬و‪ , x‬ا ا ‪ B‬ا‪ &!W‬ن ‪...................................................................‬‬
‫ ‪ 0 1 /O .‬ا ‪ -‬ز ا & ا ?‪ E1‬وا ?أة‬‫)*(‬
‫‪ +‬دور ا ‪0 ;I‬‬
‫)*(‬
‫‪ +‬دور ا ‪3 G‬‬
‫ ا ‪ 0`l‬ا ‪ ] 0 * Y‬ا ‪ 3 G‬وا ?‪ : 7‬دورة ا ?‪ ، 7‬دورة ا ‪ ،3 G‬ا ? ت ا ‪0 W G‬‬‫ دور ا ‪ y‬ة ا ‪ 0 I‬وا ‪ g‬ء ‪ 8 .‬إ‪?.‬ازات ا ? ت ا ‪ 0 6 -‬ا ?‪ E1‬وا ?أة‪:‬‬‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد درا‪ G‬‬
‫* م ا * ل ا ?‪ 1‬‬
‫وا ‪VR‬ف ا ‪ 'B i‬ا ‪2O o0 /‬‬
‫* @‪ , # /$‬م ا‪ !Q‬ج ا ‪ k0$‬ه !' ‪.............................................................‬‬
‫ ‪B‬‬
‫أ ‪ 0‬أ‪?c‬ى ‪ 6-‬ا‪ 2‬ج ا ;‪ 5‬ه? ‬
‫‪ 8 +‬ا ‪ _yW‬ا @?‪ /‬‬
‫ ا ‪ _yW‬ا @?‪v [ 1 E /‬‬‫ ا ‪? y ] 0`l‬ات آ‪ ] E‬ا ‪ _yW‬ا @?‪ /‬و ?دد ا ‪ 5 #‬و‪TG GF‬‬‫ دور ا ‪ -‬ز ا ;‪ G‬وا ? ت ‪ 8 .‬ا ‪ _yW‬ا @?‪. /‬‬‫‪ +‬ا * ظ ‪ M‬ا ازن ا ‪ N‬ا &_ ا ا‪ c‬‬
‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪...................................................................................‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ / +‬وا ‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪........................................................................................‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة‪..................................................................................‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + E @/‬ت ا ‪ 7‬ة ‪........................................‬‬
‫ا ‪/A/‬ــــــ ع‬
‫*‬

‫دون ا ‪ّ?$‬ق إ ‪? M‬ا‪ Eّ+@ E7‬ا @ ج‪.‬‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪26‬‬

‫‪ 17‬س‬

‫‪ 13‬س‬

‫‪ 30‬د‬
‫‪ 45‬د‬
‫‪ 45‬د‬
‫‪ 120‬د‬
‫‪ 34‬س‬

‫‪ ! .6‬ا &‪ B‬ا و _ ‪ $q‬ا ‪ $‬م ا ‪ 2 : .‬س )‪(1‬‬
‫ا ورة ا و _‬
‫‪ 1‬ـ ا ^ ة ا و _‬

‫ا ‪ n‬اه ا ‪ A‬ا ر ‬

‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬

‫* ا و ‪ M‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ‪ `l‬ت ] ا ‪ N +‬ت ا ‪ 0‬و * < ا &_‬
‫‪ -‬ا ‪ 8‬اه? ا ‪ 0 1 -‬ا ‪ I‬ر‪0 1‬‬

‫* إ!‪ A‬ز ‪ K Z‬ا ‪ RA‬ا‪ P‬ا ‪.............................................. B $ DKB/ / D‬‬
‫ـ ا را& ت ا‪ 0 N ;7C‬وا ?‪ + 0 1 .‬ت ا ?وا&‪5‬‬
‫‪ +‬ا ‪ +J‬ل ا ?& ‪0‬‬
‫‪ +‬د‪ 0 /‬و ا ‪ E# E‬ا ?وا&‪5‬‬
‫ـ ‪?Y /‬وف ا ?&‪ . 5‬أه أو& ط ا ?&‪ 5‬ا ‪0‬‬
‫ـ ‪?Y /‬وف ا ?&‪ . 5‬و&_ ` ‪ ? ) /‬ا * &* ت أو ا ض ا * ‪?-‬ادة(‬
‫ إ ‪ -‬ز ‪ 0$/?c‬ا ‪?y-‬ا‪ .‬ا ‪ _& 0 / #‬ا روس‬‫* ا‪ G‬داد ا ر „ ا ‪ DKB/ ' A‬ر‪) YB G‬ا ‪ Y‬ا ‪ ( @ ,G ,‬أو‬
‫ ض ‪ ^) '/ P‬ض ادة(‪ ،‬وو‪ C.‬أ‪G‬ـ ا ‪ K‬ا ‪...................... A‬‬
‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد درا‪ a G‬ـ ا ‪ G‬دئ ا‪? &2‬ا ‪?y‬ا‪ 0 .‬وا ر‪ t/‬ا ‪l+@ G6‬ت ا ‪ 0GW 0 1 -‬أو ا ض‬
‫وا ‪VR‬ف ا ‪ 'B i‬ا ‪ o0 /‬ا روس‬
‫‪ G +‬أ ا ?اآ‪ 5‬و ‪ G‬أ ا‪? &2‬ار‪0/‬‬
‫ ‪B 2O‬‬
‫‪ +‬ا ى ا‪ * : [ &2‬م ا ‪ 0[ 6‬ا ‪ 0 #G$‬و * م ‪ G‬أ‬
‫ [‪ E‬ا ى ا‪ [ &2‬‬
‫ـ ا ورة ا ?& ‪.0‬‬
‫‪ +‬و‪ <K‬ا ‪ 6‬ا‪C‬ا& ?ا ‪?y‬ا‪ .‬‬
‫‪ * +‬م ا *‪ -‬ة ا‪C‬ا& ?ا ‪?y‬ا‪0 .‬‬
‫* ^‪.............................................................................................. 0‬‬
‫ـ ا ‪ 0$/?I‬ا ‪? 0 ;7 0 1 -‬آ ‪ 0 G‬را& ت ا‪? &2‬ا ‪?y‬ا‪0 .‬‬
‫ـ ا& ?داد ا ر‪ t/‬ا ‪ & 0#$ 1 -‬ل ا ‪ 0$/?I‬ا ‪0 1 -‬‬
‫ـ إ ‪ -‬ز ‪0 1 1 <g #‬‬
‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪.............................................................................‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ / +‬وا ‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪..................................................................................‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة‪............................................................................‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪..................................................................................‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + E @/‬ت ا ‪ 7‬ة ‪..................................‬‬
‫ا ‪/A/‬ــــــ ع‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪27‬‬

‫ا ‪o0‬‬

‫‪ 12‬س‬

‫‪ 12‬س‬

‫‪ 06‬س‬

‫‪ 30‬د‬
‫‪ 45‬د‬
‫‪ 45‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 34‬س‬

‫ا ورة ا " ! ‬
‫‪ 1‬ـ ا ^ ة ا " ! ‬

‫[ ‪ $‬ا ا را‪ 'z‬و‪ ‚ $@ M‬ـ ا ‪ G B‬ا را‪ z‬‬

‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬

‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ا ا ‪ N +‬ت ا ‪ 0‬وا ‪ #‬ل ا ;* ت ا را[ ‪ 0‬ا‪ 6 C‬ن‬
‫* ا ‪)-‬ع ا @ ?ك ا ‪ :‬ا ا ا ‪ G‬ت‬

‫* ‪ ,‬م ا ا را‪......................................................................... 'z‬‬
‫ـ ‪ <K‬ا ‪ ?GI‬ا را[ دا‪ Ec‬اة ا ‪0 I‬‬
‫ـ دور ا ;‪ yG‬ت ‪ E# .‬ا ‪ ?GI‬ا را[ ] ‪ 0 c‬إ ‪ M‬أ‪?c‬ى‬
‫‪? +‬ا‪ E7‬ا‪ 6# 2‬م ‪ ? X‬ا ‪ 0 G 0 c ?J G‬وأ‪?c‬ى ‪ 7‬ا ‪0‬‬
‫‪ +‬ا ورة ا ‪0/ I‬‬
‫ـ ا ‪ 0 G$‬ا ‪ 0 N +‬دة ا را[ ‪0‬‬
‫‪? +‬آ ‪ 5‬و ‪ 0‬آ‪ ] E‬ا ;‪ yG‬ت و‪ADN 0z/O1‬‬
‫‪ADN 0* W 0 ( +‬‬
‫ـ ?‪ b/‬أو ;*‪ 0‬وا ر[‪ 0‬وا ‪ * :E‬م ا ‪?*$‬ة‬
‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد درا‪ G‬‬
‫ـ ا ‪ 0*F 0`l‬ـ ?و ] و ر[‪ 0‬ـ ?و ]‬
‫وا ‪VR‬ف ا ‪ 'B i‬ا ‪2O o0 /‬‬
‫‪ +‬ا ‪ 0 2‬ا را[ ‪?*$ 0‬ة ـ ا ? ‪ O‬ا را[ ‬
‫ ‪B‬‬
‫* ‪ $@ M‬ا ا را‪ :'z‬ا^‪ @ 2‬آ ‪ k‬ا و@ ‪ B‬ت ‪..................................‬‬
‫* ا ‪ G B‬ا را‪ : z‬د‪ X‬و@‪..................................................... @ BD‬‬
‫ـ ?ا‪ E# E7‬ر[‪ * :0‬م ا ‪ ? y‬ا را[ ‬
‫‪ +‬ا ‪ #‬ل ر[ ت ‪ Agrobacterium tumefaciens‬إ ‪ G M‬ت‬
‫‪ E# +‬ر[‪ 0‬إ ‪0 0/? + M‬‬
‫ـ ‪ 3‬ا ‪ Z G$ 0‬ا &‪ 0‬ا را[ ‪0‬‬
‫‪ +‬ا‪ C‬ج ا ; ? ن ا وا ‪ ] 6‬ا ‪?@G‬ي‬
‫‪ +‬ا‪ C‬ج ا ; ‪?G‬و ت & ‪ K T1 0‬ا @?ات ا ‪ W‬رة‬
‫‪ +‬ا ?‪ ] <.‬ا ?دود ا ‪O‬را ا&‪ 0$‬ا ‪ W‬ت ا ‪ 0‬ورا[ ‬
‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪.........................................................................‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪..............................................................................‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ / +‬وا ‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة‪.........................................................................‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪..............................................................................‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + E @/‬ت ا ‪ 7‬ة ‪..............................‬‬
‫ا ‪/A/‬ــــــ ع‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪28‬‬

‫ا ‪o0‬‬

‫‪ 16‬س‬

‫‪ 04‬س‬
‫‪ 10‬س‬

‫‪ 30‬د‬
‫‪ 45‬د‬
‫‪ 45‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 34‬س‬

‫‪ ! .7‬ا &‪ B‬ا و _ ‪ $q‬ا‪t‬داب وا ‪ $‬م ا‪ 1 : ! &!W‬س )‪(1‬‬
‫ا ورة ا و _‬
‫ا ا ــ ا ‪T‬ــ ي‬
‫‪ 1‬ـ ا ^ ة ا و _‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ا ا ‪ N +‬ت ا ‪ 0‬وا ‪ #‬ل ا ;* ت‬
‫ا را[ ‪ 0‬ا‪ 6 C‬ن‬
‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ? ‪ 0‬ا ; ‪0‬‬
‫* ا ‪)-‬ع ا @ ?ك ا د وا ‪ :E F‬ا‪ 6 C‬ن وا ‪0z G‬‬
‫* ‪ i P‬ا ‪ A‬ز ا ‪ B ' G B‬ا ‪.................................................... 2‬‬
‫ـ دور ا ‪ . 0 ;I‬إ ج ا @ ج وإ‪?.‬از ا ? ت‬
‫ـ ا ‪ G‬ت ا ‪p6‬و ‪ ] 0‬إ ج ا ? ت وا @ ج ا )آ?‪0/‬‬
‫ـ ‪ #‬ر ‪ 0‬ا ‪ 0$/?I‬ا ;‪ 6 M 0 yG‬ى آ‪ ] E‬ا ‪ 0 I‬ا ‪ 0 6‬ا ‪ 0/‬وا ان‬
‫ا ي‪ * :‬م ا‪O c2‬ال ا ;‪ yG‬‬
‫ـ ?ا‪ + E7‬ن ا @ ج ا )آ?‪0/‬‬
‫ـ دور آ‪ ] E‬ا ‪ y‬ة ا ‪ 0 I‬وا ‪ g‬ء ‪ @ 8 .‬ط ا ‪0 ;I‬‬
‫* ‪ i P‬ا ‪ A‬ز ا ‪ B ' G B‬ا ‪ /‬أة ‪....................................................‬‬
‫ـ دور ا ‪ . 3 G‬إ ج ا @ ج ا ‪ 0/‬وإ‪?.‬از ا ? ت‬
‫ـ ا ‪ G‬ت ا ‪p6‬و ‪ ] 0‬إ ج آ‪ ] E‬ا @ ج ا ‪ 0/‬وا ? ت‬
‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد درا‪ G‬‬
‫ ا ‪ `l‬ت ا ‪ ] 0 * Y‬ا ‪ 3 G‬وا ?‪ 7‬‬‫وا ‪VR‬ف ا ‪ 'B i‬ا ‪2O o0 /‬‬
‫‪ +‬دورة ا ‪3 G‬‬
‫ ‪B‬‬
‫‪ +‬دورة ا ?‪ 7‬‬
‫ـ ?ا‪ E+@ E7‬ا @ ج ا ‪0/‬‬
‫ـ دور آ‪ ] E‬ا ‪ y‬ة ا ‪ 0 I‬وا ‪ g‬ء ‪ @ 8 .‬ط ا ‪] W G‬‬
‫* ‪ S‬ا‪ 0ZW‬ب إ _ ا ‪Q‬دة ‪.......................................................................‬‬
‫ـ ?ا‪ E7‬ا‪ ;cC‬ب‬
‫ـ ?ا‪ E7‬ا ‪?-‬ة وا @ ‹‬
‫ـ ا ‪ E‬وا ‪<K‬‬
‫* ‪ 8‬ا ‪....................................................................................... E6‬‬
‫* ا ?اض ا ‪....................................................................... 6 1 0 #‬‬
‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪............................................................................‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪.................................................................................‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ / +‬وا ‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة‪...........................................................................‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪.................................................................................‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + E @/‬ت ا ‪ 7‬ة ‪.................................‬‬
‫ا ‪/A/‬ــــــ ع‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪29‬‬

‫ا ‪o0‬‬

‫‪ 04‬س‬

‫‪ 04‬س‬

‫‪ 03‬س‬

‫‪ 01‬س‬
‫‪ 01‬س‬
‫‪ 30‬د‬
‫‪ 45‬د‬
‫‪ 45‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 17‬س‬

‫ا ورة ا " ! ‬
‫‪ 1‬ـ ا ^ ة ا " ! ‬
‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬

‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد‬
‫درا‪ a G‬وا ‪VR‬ف ا ‪'B i‬‬
‫ا ‪B 2O o0 /‬‬

‫ا را‪z‬ــ ‪ B‬ا‪&!W‬ــ ن‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ا ا ‪ N +‬ت ا ‪ 0‬وا ‪ #‬ل ا ;* ت ا را[ ‪ 0‬ا‪ 6 C‬ن‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ? ‪ 0‬ا ; ‪0‬‬
‫* ا ‪)-‬ع ا @ ?ك ا د وا ‪ :E F‬ا‪ 6 C‬ن وا ‪0z G‬‬
‫* ا ‪ 7‬ة ا و ‪ :M‬ا ا ا ‪?@G‬ي‬
‫* دور آ‪ S 2‬ا‪ &D!Q‬م ا‪i ZQ‬ا ' وا‪ 0ZW‬ب ‪ @ 'P‬ز ‪ C‬و@ ‪ c‬ا ‪ R 0‬ت ‪....................................‬‬
‫ـ ‪ #‬ر ‪ 0‬ا ‪ 0$/?I‬ا ;‪ ] E+ 0 yG‬ا ?‪ E1‬وا ?أة‪ :‬ا ;‪ yG‬ت ا ‪ 0 6 -‬وا ;‪ yG‬ت ا [ ‪ * ،0‬م‬
‫ا ; ‪ 0y‬ا ;‪0 yG‬‬
‫ـ دور ا‪ 6# 2‬م ا‪O c2‬ا ‪ .‬ز‪ </‬و ‪ _ I‬ا ;‪ yG‬ت‪:‬‬
‫ا ‪ 0 /O‬ا ;‪ ] E+ 0 yG‬ا @ ‪ B‬ا )آ?ي وا @ ‪ B‬ا ي‬
‫ـ دور ا‪ ;cC‬ب ‪ .‬ا& ?داد ا ; ‪ 0y‬ا ;‪ 0 yG‬ا ‪0 N‬‬
‫* ا! ‪ D‬ل ا ‪ ,0‬ت ا را‪ z‬ا ل ‪...............................................................................‬‬
‫ـ درا&‪ 0‬أ ‪ ] ]+ 0‬ا ‪ EF‬إ ‪ M‬ا * ه ا ‪: 0‬‬
‫‪ +‬ا ‪ ? 8‬ا ‪ I‬ر‪ 1‬‬
‫‪ +‬ا ;*‪ 0‬ا را[ ‪0‬‬
‫‪ +‬ا _ ا را[ ‬
‫‪ +‬ا ر[‪ 0‬وا ‪E‬‬
‫‪ +‬ا ‪ E‬ا ‪ N 6‬وا ‪ E‬ا و ‪ 6‬وي ا ‪ 6‬دة‬
‫ـ ‪?-J E‬ات ا ‪ # Z 56‬ل ‪ 3‬ا ?اض ا را[ ‪ % - 0$G ? ) 0‬و‪0$G ? ? X‬‬
‫ ‪ < (% -‬ا‪ JC‬رة إ ‪ M‬أ‪ $c‬ر ا ‪O‬واج ] ا ` رب‬
‫ أه ‪ 0‬ا @‪ EG` : I‬ا ‪2‬دة ‪........................................................................................‬‬‫* ‪Q ^ l$‬ت ا ‪NT‬وذ ا ‪ B 'R 0‬ا‪ &!W‬ن ‪........................................................................‬‬
‫* ‪ ,‬م ا ‪ ,K‬ة ‪..........................................................................................................‬‬
‫ ?‪ F c ، */‬‬‫ـ ا ا ‪ E‬ا ‪ 3 G 0GG6‬ا ‪?*$‬ات‬
‫‪ -‬أ ‪?*$ 0‬ات ا‪ 6 C‬ن‬

‫ا ‪o0‬‬

‫‪ 04‬س‬

‫‪ 04‬س‬

‫‪ 01‬س‬
‫‪ 02‬س‬
‫‪ 02‬س‬

‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪ 30 ...................................................................................................‬د‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ / +‬وا ‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪ 45 ........................................................................................................‬د‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة‪ 45 ...................................................................................................‬د‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪ 60 ........................................................................................................‬د‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + E @/‬ت ا ‪ 7‬ة‪ 60 ..........................................................‬د‬
‫‪ 17‬س‬
‫ا ‪/A/‬ــــــ ع‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪30‬‬

‫‪ ! .8‬ا &‪ B‬ا و _ ‪ $q‬ا ‪ # $‬ا ‪ 1 :2‬س )‪(1‬‬
‫ا ورة ا و _‬
‫‪ 1‬ـ ا ^ ة ا و _‬
‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬

‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد‬
‫درا‪ G‬وا ‪VR‬ف ا ‪'B i‬‬
‫ا ‪B 2O o0 /‬‬

‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ / +‬وا ‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬

‫ا ا ــ ا ‪T‬ــ ي‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ا ا ‪ N +‬ت ا ‪ 0‬وا ‪ #‬ل ا ;* ت ا را[ ‪ 0‬ا‪ 6 C‬ن‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ? ‪ 0‬ا ; ‪0‬‬
‫* ا ‪)-‬ع ا @ ?ك ا د وا ‪ :E F‬ا‪ 6 C‬ن وا ‪0z G‬‬
‫* ‪ i P‬ا ‪ A‬ز ا ‪ B ' G B‬ا ‪...................................................................2‬‬
‫ـ دور ا ‪ . 0 ;I‬إ ج ا @ ج وإ‪?.‬از ا ? ت‬
‫ـ ا ‪ G‬ت ا ‪p6‬و ‪ ] 0‬إ ج ا ? ت وا @ ج ا )آ?‪0/‬‬
‫ـ ‪ #‬ر ‪ 0‬ا ‪ 0$/?I‬ا ;‪ 6 M 0 yG‬ى آ‪ ] E‬ا ‪ 0 I‬ا ‪ 0 6‬ا ‪ 0/‬وا ان ا ي‪ * :‬م‬
‫ا‪O c2‬ال ا ;‪ yG‬‬
‫ـ ?ا‪ + E7‬ن ا @ ج ا )آ?‪0/‬‬
‫ـ دور آ‪ ] E‬ا ‪ y‬ة ا ‪ 0 I‬وا ‪ g‬ء ‪ @ 8 .‬ط ا ‪0 ;I‬‬
‫* ‪ i P‬ا ‪ A‬ز ا ‪ B ' G B‬ا ‪ /‬أة‪...................................................................‬‬
‫ـ دور ا ‪ . 3 G‬إ ج ا @ ج ا ‪ 0/‬وإ‪?.‬از ا ? ت‬
‫ـ ا ‪ G‬ت ا ‪p6‬و ‪ ] 0‬إ ج آ‪ ] E‬ا @ ج ا ‪ 0/‬وا ? ت‬
‫ ا ‪ `l‬ت ا ‪ ] 0 * Y‬ا ‪ 3 G‬وا ?‪ 7‬‬‫‪ +‬دورة ا ‪3 G‬‬
‫‪ +‬دورة ا ?‪ 7‬‬
‫ـ ?ا‪ E+@ E7‬ا @ ج ا ‪0/‬‬
‫ـ دور آ‪ ] E‬ا ‪ y‬ة ا ‪ 0 I‬وا ‪ g‬ء ‪ @ 8 .‬ط ا ‪] W G‬‬
‫* ‪ S‬ا‪ 0ZW‬ب إ _ ا ‪Q‬دة ‪.....................................................................................‬‬
‫ـ ?ا‪ E7‬ا‪ ;cC‬ب‬
‫ـ ?ا‪ E7‬ا ‪?-‬ة وا @ ‹‬
‫ـ ا ‪ E‬وا ‪<K‬‬
‫* @‪ # nB‬ا ‪..................................................................................................... 2&B‬‬
‫* ا ‪ B,$‬ت ا ‪...................................................................................... &B DB/‬‬
‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة‪...........................................................................................‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة‪................................................................................................‬‬
‫ ‪ B 0/‬ا ‪ 7‬ة‪...........................................................................................‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة‪................................................................................................‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + E @/‬ت ا ‪ 7‬ة‪................................................‬‬

‫ا ‪/A/‬ــــــ ع‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪31‬‬

‫ا ‪o0‬‬

‫‪ 04‬س‬

‫‪ 04‬س‬

‫‪ 03‬س‬

‫‪ 01‬س‬
‫‪ 01‬س‬
‫‪ 30‬د‬
‫‪ 45‬د‬
‫‪ 45‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 17‬س‬

‫ا ورة ا " ! ‬
‫‪ 1‬ـ ا ^ ة ا " ! ‬
‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬

‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد‬
‫درا‪ G‬وا ‪VR‬ف ا ‪'B i‬‬
‫ا ‪B 2O o0 /‬‬

‫ا را‪z‬ــ ‪ B‬ا‪&!W‬ــ ن‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ا ا ‪ N +‬ت ا ‪ 0‬وا ‪ #‬ل ا ;* ت‬
‫ا را[ ‪ 0‬ا‪ 6 C‬ن‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ? ‪ 0‬ا ; ‪0‬‬
‫* ا ‪)-‬ع ا @ ?ك ا د وا ‪ :E F‬ا‪ 6 C‬ن وا ‪0z G‬‬
‫* ا ‪ 7‬ة ا و ‪ :M‬ا ا ا ‪?@G‬ي‬
‫* دور آ‪ S 2‬ا‪ &D!Q‬م ا‪i ZQ‬ا ' وا‪ 0ZW‬ب ‪ @ 'P‬ز ‪ C‬و@ ‪ c‬ا ‪ R 0‬ت ‪............‬‬
‫ـ ‪ #‬ر ‪ 0‬ا ‪ 0$/?I‬ا ;‪ ] E+ 0 yG‬ا ?‪ E1‬وا ?أة‪ :‬ا ;‪ yG‬ت ا ‪ 0 6 -‬وا ;‪ yG‬ت‬
‫ا [ ‪ * ،0‬م ا ; ‪ 0y‬ا ;‪0 yG‬‬
‫ـ دور ا‪ 6# 2‬م ا‪O c2‬ا ‪ .‬ز‪ </‬و ‪ _ I‬ا ;‪ yG‬ت‪ :‬ا ‪ 0 /O‬ا ;‪] E+ 0 yG‬‬
‫ا @ ‪ B‬ا )آ?ي وا @ ‪ B‬ا ي‬
‫ـ دور ا‪ ;cC‬ب ‪ .‬ا& ?داد ا ; ‪ 0y‬ا ;‪ 0 yG‬ا ‪0 N‬‬
‫* ا! ‪ D‬ل ا ‪ ,0‬ت ا را‪ z‬ا ل ‪........................................................‬‬
‫ـ درا&‪ 0‬أ ‪ ] ]+ 0‬ا ‪ EF‬إ ‪ M‬ا * ه ا ‪:0‬‬
‫‪ +‬ا ‪ ? 8‬ا ‪ I‬ر‪ 1‬‬
‫‪ +‬ا ;*‪ 0‬ا را[ ‪0‬‬
‫‪ +‬ا _ ا را[ ‬
‫‪ +‬ا ر[‪ 0‬وا ‪E‬‬
‫‪ +‬ا ‪ E‬ا ‪ N 6‬وا ‪ E‬ا و ‪ 6‬وي ا ‪ 6‬دة‬
‫ـ ‪?-J E‬ات ا ‪ # Z 56‬ل ‪ 3‬ا ?اض ا را[ ‪% - 0$G ? ) 0‬‬
‫و‪ < (% - 0$G ? ? X‬ا‪ JC‬رة إ ‪ M‬أ‪ $c‬ر ا ‪O‬واج ] ا ` رب‬
‫ أه ‪ 0‬ا @‪ EG` : I‬ا ‪2‬دة ‪.‬‬‫* ‪Q ^ l$‬ت ا ‪NT‬وذ ا ‪ B 'R 0‬ا‪ &!W‬ن ‪.................................................‬‬
‫* ‪ ,‬م ا ‪ ,K‬ة ‪....................................................................................‬‬
‫ ?‪ F c ، */‬‬‫ـ ا ا ‪ E‬ا ‪ 3 G 0GG6‬ا ‪?*$‬ات‬
‫‪ -‬أ ‪?*$ 0‬ات ا‪ 6 C‬ن‬

‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪...........................................................................‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ / +‬وا ‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪................................................................................‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪..........................................................................‬‬
‫ ‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪..............................................................................‬‬‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + < 1 E @/‬ت ا ‪ 7‬ة ‪.........................‬‬
‫ا ‪/A/‬ــــــ ع‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪32‬‬

‫ا ‪o0‬‬

‫‪ 04‬س‬

‫‪ 05‬س‬

‫‪ 02‬س‬
‫‪ 02‬س‬

‫‪ 30‬د‬
‫‪ 45‬د‬
‫‪ 45‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 17‬س‬

‫‪ ! .9‬ا &‪ B‬ا " ! ‪ $q‬ا ‪ $‬م ا ‪ % & A‬م ا ة وا رض‪:‬‬

‫‪ 6‬س )‪(2‬‬

‫ا ورة ا و _‬
‫‪ 1‬ـ ا ^ ة ا و _‬
‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬

‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد درا‪ G‬‬
‫وا ‪VR‬ف ا ‪ 'B i‬ا ‪2O o0 /‬‬
‫ ‪B‬‬

‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ + / +‬ا ‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬
‫ا ‪/A/‬ــــــ ع‬

‫ا‪ G‬ــ‪V‬ك ا ‪/‬ــ دة ا ‪ Y$‬ــ و@ ‪P‬ــ ا ‪U K‬ــ ‬
‫* ا و ‪ M‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ‪ `l‬ت ] ا ‪ N +‬ت ا ‪ 0‬و * < ا &_‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ‪ 7‬ة ا ‪ ، 6- 0 * Y‬ا ? ‪ 0‬ا ‪)y‬ا‪0 N‬‬
‫* ا ‪)-‬ع ا @ ?ك ا ‪ :‬ا ‪ - 0z G‬ا ا ا ‪ G‬ت‬
‫* ا ‪ 0 6‬ا و ‪ + M‬ر‪ 0G J /‬ا م ا ‪ :0 G/?-‬إ ج ا دة ا ‪ 0/ W‬و ‪ Z.‬ا ‪.0` $‬‬
‫* ا ‪V ,‬ت ا ‪e&/‬و ‪ @ S‬ا ‪ U K‬ا ‪ 'P B O‬ا ‪ /‬دة ا ‪ & _ Y$‬ى ا ‪....‬‬
‫ـ ?ا‪ E7‬ا ‪l‬ل ا ‪ + +‬ز ‪ 6 M‬ى ا ‪ 0 G-‬ا @* ‪.0.‬‬
‫ـ ا ?ا‪ E7‬ا & & ‪ 0‬ورة ‪ 6 M Krebs‬ى ا آ ري ودور ا ‪ E&l6‬ا *‪ . 0 6‬‬
‫ا *‪ ?*6‬ا ‪p‬آ‪. 6‬‬
‫ـ ‪ .‬ق ‪ 0‬ا آ ري‪.‬‬
‫ـ أه ?ا‪ E7‬ا ‪ ? I‬ا ‪ 6 M G‬ى ا ‪ 0 G-‬ا @* ‪.0.‬‬
‫ـ ‪ #‬ر ‪ 0‬ا ; ‪ 0‬ا ‪ ] E+ 0 ` $‬ا *‪ %‬وا ‪ * :? I‬م ا ?دود ا ‪. ` $‬‬
‫* دور ا ‪ Y$‬ا ‪ O‬ا ‪ 2 @ 'P KK /‬ا ‪.................................................. U K‬‬
‫ـ ‪ E -6‬ا ‪ ; #‬ت ا ‪ 0 W‬و ‪ E‬ا ‪l -6‬ت ا ;‪. E‬‬
‫ـ ا ‪ 8‬اه? ا ?ا‪ : # 0#.‬ا ‪?7 : W‬ار‪ 0/‬وآ ‪.0 N‬‬
‫ـ ( ت ا ‪ : #‬ا ‪ 0 : W‬و‪ .‬ق ‪ 0‬ا ‪ 0 I‬ا ‪ 0 W‬ا ‪.0$$I‬‬
‫ـ ا& ‪l‬ك ‪ ATP‬وإ ج ا ‪ 0` $‬ا ‪l‬ز ‪ : # 0‬ا ‪. W‬‬
‫ـ ‪ ATP / -‬و ‪?g b I‬ق ‪.e / -‬‬
‫* ا‪ /$ G‬ل ا ‪ /‬دة ا ‪ Y$‬وا ‪ B 'P U K‬ء و@‪ A‬ا ‪ /‬دة ا ‪...................................‬‬
‫ ?آ ‪ 5‬ا ‪?G‬و ت ‪ 6 M‬ى ا ‪:0 I‬‬
‫‪? <` +‬آ ‪ 5‬ا ‪?G‬و ت‪.‬‬
‫‪ +‬ا ‪ 6‬ر ا ‪ I W‬ي ‪ z/O-‬ت ا ?آ‪.0G‬‬
‫‪ . +‬ق ‪ 0‬ا ‪ W‬ت ا ‪? . 0 c‬آ ‪ 5‬ا ‪?G‬و ت‪.‬‬
‫^‪? 0g $c : 0‬آ ‪l &2 0 G‬ك ا دة و ‪ Z.‬ا ‪ 6 M 0` $‬ى ا ‪.......................0 I‬‬
‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪.....................................................................................‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪.........................................................................................‬‬
‫ ‪ 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪............................................................................................‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + E @/‬ت ا ‪ 7‬ة ‪...........................................‬‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪33‬‬

‫ا ‪o0‬‬

‫‪ 12‬س‬

‫‪ 11‬س‬

‫‪ 04‬س‬

‫‪ 02‬س‬
‫‪ 30‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 90‬د‬
‫‪ 120‬د‬
‫‪ 34‬س‬

‫‪ 1‬ـ ا ^ ة ا " ! ‬
‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬

‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد‬
‫درا‪ G‬وا ‪VR‬ف ا ‪'B i‬‬
‫ا ‪B 2O o0 /‬‬

‫[ ‪ $‬ا ا را‪ 'z‬و‪ ‚ $@ M‬ـ ا ‪ G B‬ا را‪ z‬‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ا ا ‪ N +‬ت ا ‪ 0‬وا ‪ #‬ل ا ;* ت ا را[ ‪ 0‬ا‪ 6 C‬ن‪.‬‬
‫* ا ‪)-‬ع ا @ ?ك ا ‪ :‬ا ا ا ‪ G‬ت‪.‬‬
‫* ‪ ,‬م ا ا را‪............................................................................................. 'z‬‬
‫ـ ‪ <K‬ا ‪ ?GI‬ا را[ دا‪ Ec‬اة ا ‪0 I‬‬
‫ـ دور ا ;‪ yG‬ت ‪ E# .‬ا ‪ ?GI‬ا را[ ] ‪ 0 c‬إ ‪ M‬أ‪?c‬ى‬
‫‪? +‬ا‪ E7‬ا‪ 6# 2‬م ‪ ? X‬ا ‪ 0 G 0 c ?J G‬وأ‪?c‬ى ‪ 7‬ا ‪0‬‬
‫‪ +‬ا ورة ا ‪0/ I‬‬
‫ـ ا ‪ 0 G$‬ا ‪ 0 N +‬دة ا را[ ‪0‬‬
‫‪? +‬آ ‪ 5‬و ‪ 0‬آ‪ ] E‬ا ;‪ yG‬ت و‪ADN 0z/O1‬‬
‫‪ADN 0* W 0 ( +‬‬
‫ـ ?‪ b/‬آ‪ ] E‬ا ;*‪ 0‬وا ر[‪ 0‬وا ‪ E‬و ا ‪?*$‬ة‬
‫ـ ‪ 0*F 0`l‬ـ ?و ] و ر[‪ 0‬ـ ?و ]‬
‫‪ +‬ا ‪ 0 2‬ا را[ ‪?*$ 0‬ة ـ ا ? ‪ O‬ا را[ ‬
‫* ‪ $@ M‬ا ا را‪ :'z‬ا^‪ @ 2‬آ ‪ k‬ا و@ ‪ B‬ت )ا‪ 6 &2‬خ‪ ،‬ا ?‪ ،0 1‬ا‪..............(0 $ &2‬‬
‫* ا ‪ G B‬ا را‪ : z‬د‪ X‬و@‪........................................................................... @ BD‬‬
‫ـ ?ا‪ E# E7‬ر[‪ * :0‬م ا ‪ ? y‬ا را[ ‬
‫‪ +‬ا ‪ #‬ل ر[ ت ‪ Agrobacterium tumefaciens‬إ ‪ G M‬ت‬
‫‪ E# +‬ر[‪ 0‬إ ‪0 0/? + M‬‬
‫ـ ‪ 3‬ا ‪ Z G$ 0‬ا &‪ 0‬ا را[ ‪0‬‬
‫‪ +‬ا‪ C‬ج ا ; ? ن ا وا ‪ ] 6‬ا ‪?@G‬ي‬
‫‪ +‬ا‪ C‬ج ا ; ‪?G‬و ت & ‪ K T1 0‬ا @?ات ا ‪ W‬رة‬
‫‪ +‬ا ?‪ ] <.‬ا ?دود ا ‪O‬را ا&‪ 0$‬ا ‪ W‬ت ا ‪ 0‬ورا[ ‬

‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪..............................................................................................‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ + / +‬ا ‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪...................................................................................................‬‬
‫ ‪ 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪.......................................................................................................‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + E @/‬ت ا ‪ 7‬ة ‪...................................................‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬
‫ا ‪/A/‬ــــــ ع‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪34‬‬

‫ا ‪o0‬‬
‫‪ 14‬س‬

‫‪ 04‬س‬
‫‪ 11‬س‬

‫‪ 30‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 90‬د‬
‫‪ 120‬د‬
‫‪ 34‬س‬

‫‪ 1‬ـ ا ^ ة ا " " ‬
‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬

‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد‬
‫درا‪ G‬وا ‪VR‬ف ا ‪'B i‬‬
‫ا ‪B 2O o0 /‬‬

‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ + / +‬ا ‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬
‫ا ‪/A/‬ــــــ ع‬

‫!‪ 2D‬ا ا را‪ 'z‬ا ا ا ‪ '&BA‬ـ ‪ #‬ا را‪ z‬ا ‪ T‬‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ا ا ‪ N +‬ت ا ‪ 0‬وا ‪ #‬ل ا ;* ت ا را[ ‪ 0‬ا‪ 6 C‬ن‪.‬‬
‫* ا ‪)-‬ع ا @ ?ك ا ‪ :‬ا ا ا ‪ G‬ت‪.‬‬
‫* !‪ 2D‬ا ا را‪ 'z‬ا ا ا ‪................................................................... '&BA‬‬
‫ـ دور ا‪ 6# 2‬م ا‪O c2‬ا وا‪ ;cC‬ب ‪ _ I .‬ا ‪l‬ت و‪ .‬ا * ظ ‪ G[ M‬ت د ا ;‪ yG‬ت‬
‫ *‪ %‬ا ع ] ‪?cL E 1‬‬
‫‪? +‬ا‪ E7‬ا‪ 6# 2‬م ا‪O c2‬ا ‬
‫‪?c 087l +‬ا‪ 0 yGF _N‬اع [ ‪ 0 N‬ا ; ‪ 0y‬ا ;‪0 yG‬‬
‫‪ +‬دورات ا ‬
‫* ا ‪ D‬ا! ‪ S‬ا‪ D !Q X 0^W‬ل ا ‪ ,0‬ت ا را‪ X Bz B z‬ت ا ‪ R 0‬ا ‪........................ R 0‬‬
‫ـ ا ‪ #‬ل زوج ] ا ‪l‬ت و و‪ T /‬ا ;‪ yG‬‬
‫‪ +‬ر[‪) % - 0$G ? ? X 0‬ا ‪ 6‬دة ا ‪ 6 ،0‬وي ا ‪ 6‬دة‪ ،‬ا ر[‪ 0‬ا ‪(0‬‬
‫‪ +‬ر[‪% - 0$G ? 0‬‬
‫ـ ا ‪ #‬ل زو‪ ] ] 1‬ا ‪l‬ت و و‪ T /‬ا ;‪ ) yG‬ر[ ن ‪ # 6‬ن‪ ،‬ر[ ن ? ‪ $G‬ن(‬
‫ـ أه ‪ Y 0‬ه?ة ا ‪ G‬ر ‪ .‬ع ا ‪ 1‬ل وو‪ <K‬ا ‪ 0$/?I‬ا ‪0‬‬
‫* ‪ #‬ا را‪ z‬ا ‪......................................................................................... T‬‬
‫ـ ‪?-J‬ات ا ‪ 56‬وا ‪?I‬ا‪ _N‬ا ;‪0 yG‬‬
‫‪ +‬أ ?اض ورا[ ‪ yG; 0$G ? ? X 0‬ت ا ‪0 6 -‬‬
‫‪ +‬أ ?اض ورا[ ‪ yG; 0$G ? 0‬ت ا ‪0 6 -‬‬
‫ـ ا @)وذ ا ;‪ yG‬و ا`‪TG‬‬
‫ـ إ ‪ : I@ 0 +‬ا @)وذ ا ;‪ EG` yG‬ا ‪2‬دة وأه ‪T‬‬
‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪.........................................................................................‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪..............................................................................................‬‬
‫ ‪ 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪.................................................................................................‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + E @/‬ت ا ‪ 7‬ة ‪..............................................‬‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪35‬‬

‫ا ‪o0‬‬
‫‪ 10‬س‬

‫‪ 10‬س‬

‫‪ 09‬س‬

‫‪ 30‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 90‬د‬
‫‪ 120‬د‬
‫‪ 34‬س‬

‫ا ورة ا " ! ‬
‫‪ 1‬ـ ا ^ ة ا ا ‪ $‬‬
‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬

‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد‬
‫درا‪ G‬وا ‪VR‬ف ا ‪'B i‬‬
‫ا ‪B 2O o0 /‬‬

‫ا ‪ R‬و ‪ #‬ورا‪ z‬ا & آ‪ B‬‬
‫* ا و ‪ M‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ‪ `l‬ت ] ا ‪ N +‬ت ا ‪ 0‬و * < ا &_‬
‫* ا ‪)-‬ع ا @ ?ك ا ‪ :‬ا ‪ - 0z G‬ا ا ا ‪ G‬ت‪.‬‬
‫* ا ‪ 7‬ة ا ‪ 0 Gg :0‬ا ‪ ?GI‬ا را[ و( ‪.e? G 0‬‬
‫* ا ‪ 7‬ة ا ‪ E# :0‬ا ‪ ?GI‬ا را[ ‪ ?G‬ا ا ا ‪ 6 -‬ـ ا را[‪ 0‬ا ‪. 0/?@G‬‬
‫* ا را‪ G‬ا ‪) R /O‬ا ‪ #‬س ا‪....................................................( N 7C‬‬
‫ ‪ ? y‬ا‪ EF‬و ‪ ? X ? y‬ا‪EF‬‬‫ * م ا ‪ 0 l6‬ا ‪0 #‬‬‫* ‪ #‬ورا‪ z‬ا & آ‪.............................. (Génétique des populations) B‬‬
‫ ازن ا ‪ 6‬آ ‪0‬‬‫‪ * +‬م ا ‪ 6‬آ ‪0‬؛ ?‪ */‬‬
‫‪ +‬ا ى ا ‪ 6 -‬آ ‪(Le pool de gènes) 0‬‬
‫‪ ` +‬ن ‪ Hardy‬و ‪Weinberg‬‬
‫ ا ‪ ? y E‬ا ‪ 6‬آ ‪0‬‬‫‪ +‬ا ‪?*$‬ات‬
‫‪ +‬ا‪ # 2‬ء ا ‪ G$‬‬
‫‪ +‬ا‪? 2‬اف ا ‪(La dérive génique) (*) -‬‬
‫‪ +‬ا ‪?-‬ة )‪(Migration‬‬
‫ ا ‪ّ $‬ر ا ‪ W‬‬‫‪ +‬ا ‪ ? /‬ا ‪O‬ة ع‬
‫‪ b/? +‬ا ع‬
‫‪ +‬درا&‪ 0‬ل ‪ $‬ر ع ]‬

‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪...........................................................................‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫*ا ‪ / #‬ا ‪ + / +‬ا ‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪................................................................................‬‬
‫ ‪ 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪...................................................................................‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + E @/‬ت ا ‪ 7‬ة ‪.................................‬‬
‫*ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬
‫ا ‪/A/‬ــــــ ع‬
‫* دون ا ‪ّ?$‬ق إ ‪ ( M‬ت ا‪? 2‬اف ا ‪. -‬‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪36‬‬

‫ا ‪o0‬‬

‫‪ 12‬س‬
‫‪ 17‬س‬

‫‪ 30‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 90‬د‬
‫‪ 120‬د‬
‫‪ 34‬س‬

‫‪ 1‬ـ ا ^ ة ا & ‬

‫ا ‪o0‬‬

‫ ــ‪ #‬ا ‪ B/‬ــ ‬

‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ا ا ‪ N +‬ت ا ‪ 0‬وا ‪ #‬ل ا ;* ت ا را[ ‪ 0‬ا‪ 6 C‬ن‪.‬‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ 0 :0/‬ا ‪ 6-‬و‪T F‬‬
‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬
‫* ا ‪ 7‬ة ا ‪ 0 Gg :0‬ا ‪ ?GI‬ا را[ و( ‪.e? G 0‬‬
‫* ‪ ,‬م ا ‪N‬ا@' و‪ v‬ا ‪N‬ا@' ‪....................................................................‬‬
‫وا& ت ا )ا ‪:‬‬
‫ ا ?آ‪ 5‬ا ?‪l 6 N‬ؤم ا ‪ - 6‬‬‫ وا& ت ا *; ‪ EN‬ا ‪0/‬‬‫* و‪ 2X G‬د‪ P‬ع ا ‪ S #&A‬ه ذا@' ‪........................................................‬‬
‫ـ و& ‪ EN‬ا ‪ .‬ع ‪ ? X‬ا ‪0‬‬
‫ـ و& ‪ EN‬ا ‪ .‬ع ا ‪0‬‬
‫‪ ( +‬ت ا‪ 0 - &2‬ا ‪ c H 6 ?G 0‬ي‬
‫‪ ( +‬ت ا‪ 0 - &2‬ا ‪ $ c H 6 ?G 0‬‬
‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد درا‪ G‬‬
‫ـ ‪? 0g $c :0 ;7‬آ ‪? 0 G‬ا‪ E7‬ا‪ - &2‬ت ا ‪0‬‬
‫وا ‪VR‬ف ا ‪ 'B i‬ا ‪2O o0 /‬‬
‫* ‪ l$‬ا‪ K.‬ا ت ا ‪ nB‬م ا ‪............................................................. ' B/‬‬
‫ ‪B‬‬
‫ـ ا ر‪ 0 1‬ا ‪ ] 0-‬ا ‪ 0 & 6‬ا *?‪ 0g‬ا * ر‪0/‬‬
‫ـ ا ‪ 0‬ا )ا ‪ 3 :0‬ا ?اض ا ? ‪ 0$G‬‬
‫ـ داء ‪ #.‬ان ا ‪ 0‬ا ‪56 +‬‬
‫* و‪ # @ 2X G‬ا ‪ nB‬م ا ‪.................................................................. ' B/‬‬
‫ـ ا ‪{ #‬‬
‫ـ ا‪ ; &2‬ل‬
‫ـ إزا ‪ 0‬ا ‪ %6‬ا ر‪ 1‬‬
‫ـ زرع ا ‪ I‬ع ا ‪ 8‬‬
‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪............................................................................‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪.................................................................................‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ + / +‬ا ‬
‫ ‪ 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪....................................................................................‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + E @/‬ت ا ‪ 7‬ة ‪.................................‬‬
‫ا ‪/A/‬ــــــ ع‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪37‬‬

‫‪ 04‬س‬

‫‪ 14‬س‬

‫‪ 08‬س‬

‫‪ 03‬س‬

‫‪ 30‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 90‬د‬
‫‪ 120‬د‬
‫‪ 34‬س‬

‫‪ 1‬ـ ا ^ ة ا & د‪ G‬‬
‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬

‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد درا‪ G‬‬
‫وا ‪VR‬ف ا ‪ 'B i‬ا ‪o0 /‬‬
‫ ‪B 2O‬‬

‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ + / +‬ا ‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬
‫ا ‪/A/‬ــــــ ع‬

‫ا ‪ n‬اه ا ‪ A‬ا ‪ TB ^ 0/‬ء ا &‪ 2GV‬ا ‪ A‬و ‪ ! O UV‬ا ‪`X ,0‬‬
‫* ا و ‪ M‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ‪ 8‬اه? ا ‪ 0 1 -‬ا ‪ I‬ر‪.0 1‬‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ‪ 8‬اه? ا ‪ 0 1 -‬ا ‪.0 g G‬‬
‫* ا ‪ 0 6‬ا و ‪ + M‬ر‪ 0G J /‬م ‪ :0 G/?-‬ا ‪ 8‬اه? ا ‪ 0 1 -‬ا ‪ I‬ر‪.0 1‬‬
‫* ا &‪ 2GV‬ا ‪ A‬ا " و ‪ ! O UV‬ا ‪................................................. `X ,0‬‬
‫ &‪ E&l‬ا ‪? $‬‬‫ &‪ E&l‬ا‪ $F2‬ام‬‫ &‪ E&l‬ا ‪ *$‬‬‫* [ ‪ $‬ا ‪ T‬ه ت ا ‪ ! O‬ا ‪i //‬ة &‪ 2GV‬ا ‪ /K‬و‪ 2GVG‬ا‪ K Q‬ام ‪...........................‬‬
‫ ا ‪ $‬ت‬‫ ا * ا ‪Z‬‬‫ ا ‪ 6‬ا‪. N‬‬‫* ا ل و ‪ B a UV‬ا ‪........................................................................ `X ,0‬‬
‫ـ ا ‪O‬ات ا ا ‪ 0‬وا ‪ I; 0/ G‬ر ا ‪ Zg 0‬ا ‪ ? $‬وا‪ $F2‬ام‬
‫ـ ‪?Y‬وف ا ‪ _yW‬ودر‪ 01‬ا ?ارة ا ‪p6‬و ‪ E+@ ] 0‬ه ‪ e‬ا ;‪ I‬ر‬
‫ * ا ن ا ‪ ?Jp‬وا ‪ 0 6 6‬ا ‪0‬‬‫ـ * ل ا ‪) ? $‬ا ‪ ( /‬وا ل ا ‪?7 - /‬اري‬
‫* ا ‪ O‬ا! و ‪ n UV‬ه ة ا ل ‪.......................................................................‬‬
‫ـ أ‪ EF‬و ‪ <K‬ا ‪?+‬ا ‪ v‬ا ‪ +‬‬
‫‪ +‬ا ‪ ] 0`l‬ا ;‪ I‬ر ا ‪?+‬ا ‪ 0‬وا ;‪ I‬ر ا ‪ 0‬ا ‪ -‬ورة‬
‫‪ +‬درا&‪ # 0‬ر ‪ 0 G 0‬وا ?آ ‪ 5‬ا ا ‪?+‬ا ‪ v‬ا ‪ +‬وا ;‪ I‬ر ا ‪ 0‬ا ‪ -‬ورة‬
‫ـ [ ? ‪ Y‬ه?ة ا & س ا ; رة ا ‪?+‬ا ‪ M 0‬ا ;‪ I‬ر ا ‪ -‬ورة‪ * :‬م ل ا س‬
‫^‪ b UV : 0‬ا ‪ n‬اه ا ‪ A‬ا ‪ /‬رو‪ ! O G‬ا ‪.............................`X ,0‬‬
‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪..........................................................................................‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪...............................................................................................‬‬
‫ ‪ 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪.................................................................................................‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + E @/‬ت ا ‪ 7‬ة ‪................................................‬‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪38‬‬

‫ا ‪o0‬‬

‫‪ 04‬س‬

‫‪ 04‬س‬

‫‪ 11‬س‬

‫‪ 08‬س‬

‫‪ 02‬س‬
‫‪ 30‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 90‬د‬
‫‪ 120‬د‬
‫‪ 34‬س‬

‫‪ ! .10‬ا &‪ B‬ا " ! ‪ $q‬ا ‪ $‬م ا ‪ % & A‬م ‪ 4 : X i P‬س )‪(2‬‬
‫ا ورة ا و _‬
‫‪ 1‬ـ ا ^ ة ا و _‬

‫ا‪ G‬ــ‪V‬ك ا ‪/‬ــ دة ا ‪ Y$‬ــ و@ ‪P‬ــ ا ‪U K‬ــ ‬
‫* ا و ‪ M‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ‪ `l‬ت ] ا ‪ N +‬ت ا ‪ 0‬و * < ا &_‪.‬‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ‪ 7‬ة ا ‪ ، 6- 0 * Y‬ا ? ‪ 0‬ا ‪)y‬ا‪.0 N‬‬
‫* ا ‪)-‬ع ا @ ?ك ا ‪ :‬ا ‪ - 0z G‬ا ا ا ‪ G‬ت‪.‬‬
‫* ا ‪ 0 6‬ا و ‪ 0G J /? + M‬ا م ا ‪ :0 G/?-‬إ ج ا دة ا ‪ 0/ W‬و ‪ Z.‬ا ‪.0` $‬‬
‫* ا ‪V ,‬ت ا ‪e&/‬و ‪ @ S‬ا ‪ U K‬ا ‪ 'P B O‬ا ‪ /‬دة ا ‪ & _ Y$‬ى ا '‪.....................‬‬
‫ـ ?ا‪ E7‬ا ‪l‬ل ا ‪ + +‬ز ‪ 6 M‬ى ا ‪ 0 G-‬ا @* ‪0.‬‬
‫ـ ا ?ا‪ E7‬ا & & ‪ 0‬ورة ‪ 6 M Krebs‬ى ا آ ري ودور ا ‪ E&l6‬ا *‪ . 0 6‬ا *‪?*6‬‬
‫ا ‪p‬آ‪ 6‬‬
‫ـ ‪ .‬ق ‪ 0‬ا آ ري‬
‫ـ أه ?ا‪ E7‬ا ‪ ? I‬ا ‪ 6 M G‬ى ا ‪ 0 G-‬ا @* ‪0.‬‬
‫ـ ‪ #‬ر ‪ 0‬ا ; ‪ 0‬ا ‪ ] E+ 0 ` $‬ا *‪ %‬وا ‪ * :? I‬م ا ?دود ا ‪ ` $‬‬
‫* دور ا ‪ Y$‬ا ‪ O‬ا ‪ 2 @ 'P KK /‬ا ‪................................................................... U K‬‬
‫ـ ‪ E -6‬ا ‪ ; #‬ت ا ‪ 0 W‬و ‪ E‬ا ‪l -6‬ت ا ;‪ E‬‬
‫ـ ا ‪ 8‬اه? ا ?ا‪ : # 0#.‬ا ‪?7 : W‬ار‪ 0/‬وآ ‪0 N‬‬
‫ـ ( ت ا ‪ : #‬ا ‪ 0 : W‬و‪ .‬ق ‪ 0‬ا ‪ 0 I‬ا ‪ 0 W‬ا ‪0$$I‬‬
‫ـ ا& ‪l‬ك ‪ ATP‬وإ ج ا ‪ 0` $‬ا ‪l‬ز ‪ : # 0‬ا ‪ W‬‬
‫ـ ‪ ATP / -‬و ‪?g b I‬ق ‪e / -‬‬
‫* ا‪ /$ G‬ل ا ‪ /‬دة ا ‪ Y$‬وا ‪ B 'P U K‬ء و@‪ A‬ا ‪ /‬دة ا ‪..................................................‬‬
‫ ?آ ‪ 5‬ا ‪?G‬و ت ‪ 6 M‬ى ا ‪:0 I‬‬‫‪? <` +‬آ ‪ 5‬ا ‪?G‬و ت‬
‫‪ +‬ا ‪ 6‬ر ا ‪ I W‬ي ‪ z/O-‬ت ا ?آ‪0G‬‬
‫‪ . +‬ق ‪ 0‬ا ‪ W‬ت ا ‪? . 0 c‬آ ‪ 5‬ا ‪?G‬و ت‬
‫* ^‪? 0g $c : 0‬آ ‪l &2 0 G‬ك ا دة و ‪ Z.‬ا ‪ 6 M 0` $‬ى ا ‪................................... 0 I‬‬

‫‪ 02‬س‬

‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪......................................................................................................‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ + / +‬ا ‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪...........................................................................................................‬‬
‫ ‪ 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪..............................................................................................................‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + E @/‬ت ا ‪ 7‬ة ‪..........................................................‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬
‫ا ‪/A/‬ــــــ ع‬

‫‪ 30‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 90‬د‬
‫‪ 34‬س‬

‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬

‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد‬
‫درا‪ G‬وا ‪VR‬ف ا ‪'B i‬‬
‫ا ‪B 2O o0 /‬‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪39‬‬

‫ا ‪o0‬‬

‫‪ 12‬س‬

‫‪ 12‬س‬

‫‪ 04‬س‬

‫‪ 1‬ـ ا ^ ة ا " ! ‬
‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬

‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد‬
‫درا‪ G‬وا ‪VR‬ف ا ‪'B i‬‬
‫ا ‪B 2O o0 /‬‬

‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ + / +‬ا ‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬
‫ا ‪/A/‬ــــــ ع‬

‫[ ‪$‬ــ ا ــ ا را‪ 'z‬و‪ 2D! - ‚ $@ M‬ا ا را‪ 'z‬ا ا ا ‪'&BA‬‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ا ا ‪ N +‬ت ا ‪ 0‬وا ‪ #‬ل ا ;* ت ا را[ ‪ 0‬ا‪ 6 C‬ن‪.‬‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ? ‪ 0‬ا ; ‪.0‬‬
‫* ا ‪)-‬ع ا @ ?ك ا ‪ :‬ا ا ا ‪ G‬ت‪.‬‬
‫* ‪ ,‬م ا ا را‪............................................................................................... 'z‬‬
‫ـ ‪ <K‬ا ‪ ?GI‬ا را[ دا‪ Ec‬اة ا ‪0 I‬‬
‫ـ دور ا ;‪ yG‬ت ‪ E# .‬ا ‪ ?GI‬ا را[ ] ‪ 0 c‬إ ‪ M‬أ‪?c‬ى‬
‫‪? +‬ا‪ E7‬ا‪ 6# 2‬م ‪ ? X‬ا ‪ 0 G 0 c ?J G‬وأ‪?c‬ى ‪ 7‬ا ‪0‬‬
‫‪ +‬ا ورة ا ‪0/ I‬‬
‫ـ ا ‪ 0 G$‬ا ‪ 0 N +‬دة ا را[ ‪0‬‬
‫‪? +‬آ ‪ 5‬و ‪ADN 0z/O1 0‬‬
‫‪ADN 0* W 0 ( +‬‬
‫ـ ?‪ b/‬أو ;*‪ 0‬وا ر[‪ 0‬وا ‪ * :E‬م ا ‪?*$‬ة‬
‫ـ ا ‪ 0*F 0`l‬ـ ?و ] و ر[‪ 0‬ـ ?و ]‬
‫‪ +‬ا ‪ 0 2‬ا را[ ‪?*$ 0‬ة ـ ا ? ‪ O‬ا را[ ‬
‫* ‪ $@ M‬ا ا را‪ :'z‬ا^‪ @ 2‬آ ‪ k‬ا و@ ‪ B‬ت )ا‪ 6 &2‬خ‪ ،‬ا ?‪ ،0 1‬ا‪................(0 $ &2‬‬
‫* !‪ 2D‬ا ا را‪ 'z‬ا ا ا ‪......................................................................... '&BA‬‬
‫ـ دور ا‪ 6# 2‬م ا‪O c2‬ا وا‪ ;cC‬ب ‪ _ I .‬ا ‪l‬ت و‪ .‬ا * ظ ‪ G[ M‬ت د ا ;‪ yG‬ت‬
‫ *‪ %‬ا ع ] ‪?cL E 1‬‬
‫‪? +‬ا‪ E7‬ا‪ 6# 2‬م ا‪O c2‬ا ‬
‫‪?c 087l +‬ا‪ 0 yGF _N‬اع [ ‪ 0 N‬ا ; ‪ 0y‬ا ;‪0 yG‬‬
‫* ا ‪ D‬ا! ‪ S‬ا‪ D !Q X 0^W‬ل ا ‪ ,0‬ت ا را‪ X Bz B z‬ت ا ‪ R 0‬ا ‪.............................. R 0‬‬
‫ـ ا ‪ #‬ل زوج ] ا ‪l‬ت و و‪ T /‬ا ;‪ yG‬‬
‫‪ +‬ر[‪) % - 0$G ? ? X 0‬ا ‪ 6‬دة ا ‪ 6 ،0‬وي ا ‪ 6‬دة‪ ،‬ا ر[‪ 0‬ا ‪.(0‬‬
‫‪ +‬ر[‪% - 0$G ? 0‬‬
‫ـ ا ‪ #‬ل زو‪ ] ] 1‬ا ‪l‬ت و و‪ T /‬ا ;‪ ) yG‬ر[ ن ‪ # 6‬ن ر[ ن ? ‪ $G‬ن(‬
‫ـ أه ‪ Y 0‬ه?ة ا ‪ G‬ر ‪ .‬ع ا ‪ 1‬ل وو‪ <K‬ا ‪ 0$/?I‬ا ‪0‬‬
‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪................................................................................................‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪.....................................................................................................‬‬
‫ ‪ 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪........................................................................................................‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + E @/‬ت ا ‪ 7‬ة ‪....................................................‬‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪40‬‬

‫ا ‪o0‬‬

‫‪ 12‬س‬

‫‪ 04‬س‬
‫‪ 06‬س‬

‫‪ 08‬س‬

‫‪ 30‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 90‬د‬
‫‪ 34‬س‬

‫ا ورة ا " ! ‬
‫‪ 1‬ـ ا ^ ة ا " " ‬
‫‪ 3‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬

‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد‬
‫درا‪ G‬وا ‪VR‬ف ا ‪'B i‬‬
‫ا ‪B 2O o0 /‬‬

‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ + / +‬ا ‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬
‫ا ‪/A/‬ــــــ ع‬

‫ا‪ /$ G‬ل ا ‪ /‬اد ا ‪ Y$‬و‪ v‬ا ‪ Y$‬‬
‫* ا و ‪ M‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ‪ ] 0`l‬ا ‪ N +‬ت ا ‪ 0‬و * < ا &_‪.‬‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ? ‪ 0‬ا ; ‪.0‬‬
‫* ا ‪)-‬ع ا @ ?ك ا ‪ :‬ا ‪.0z G‬‬
‫* ا ‪ ,B‬ت ا ‪ iB/‬ا ‪ S A@ B‬ا‪ /$ G‬ل ا ‪ /‬اد ا ‪.............................................. Y$‬‬
‫ ا ‪ ] : I‬ا * ‪ /‬ت و‪?g‬ق ‪. -‬‬‫ ا‪ # 2‬ء‬‫ ‪ 0 #‬إ دة ا‪ &2‬ل وا ; <‬‫ ا‪ [L‬ر ‪ M‬ا ‪ 0z G‬وا ; ‪ 0‬وا‪ ; `2‬د‬‫* ا ‪ z‬ت ا ‪ S A@ B‬ا‪V G‬ك ا ‪ /‬اد ا ‪ U K‬وا‪ /$ G‬ل ا ‪ /‬اد ا ‪ Y$‬و‪ v‬ا ‪'P Y$‬‬
‫ا ‪ B0‬ت ا ‪ / O‬و وا ‪NR‬ا‪ X‬وا ‪..................................................................... ! $/‬‬
‫ ا [ ت وا و& ط ا [‪0‬‬‫ ا‪ [L‬ر ‪ M‬ا ; ‪ 0‬وا ‪ 0z G‬وا‪ ; `2‬د‬‫ ا ‪ G‬ا‪EN‬‬‫* ا ‪ /‬اد ا ‪ $T/‬وا ‪ U K‬ا ‪ B‬و ‪..............................................................................‬‬
‫ ا اد ا @ ‪0‬‬‫ ا ‪O‬ا‪ /‬‬‫ أ‪ $c‬ر ا ث ا وي‬‫ إ‪ 0 +J‬ا * ‪ /‬ت ا و‪0/‬‬‫ ا ‪ G‬ا‪ EN‬ا ‪0 z G‬‬‫* ا‪ U‬دة و ا و‪ G‬ط ا ‪................................................................... $ K‬‬
‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪.........................................................................................‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪..............................................................................................‬‬
‫ ‪ 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪.................................................................................................‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + E @/‬ت ا ‪ 7‬ة ‪..............................................‬‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪41‬‬

‫ا ‪o0‬‬

‫‪ 08‬س‬

‫‪ 12‬س‬

‫‪ 07‬س‬

‫‪ 03‬س‬
‫‪ 30‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 90‬د‬
‫‪ 34‬س‬

‫‪ 1‬ـ ا ^ ة ا ا ‪ $‬‬
‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬

‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد‬
‫درا‪ G‬وا ‪VR‬ف ا ‪'B i‬‬
‫ا ‪B 2O o0 /‬‬

‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ + / +‬ا ‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬
‫ا ‪/A/‬ــــــ ع‬

‫ا ‪ n‬اه ا ‪ A‬ا ‪ TB ^ 0/‬ء ا &‪ 2GV‬ا ‪ A‬و ‪ ! O UV‬ا ‪`X ,0‬‬
‫* ا و ‪ M‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ‪ 8‬اه? ا ‪ 0 1 -‬ا ‪ I‬ر‪.0 1‬‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ‪ 8‬اه? ا ‪ 0 1 -‬ا ‪.0 g G‬‬
‫* ا ‪ 0 6‬ا و ‪ + M‬ر‪ 0G J /‬م ‪ :0 G/?-‬ا ‪ 8‬اه? ا ‪ 0 1 -‬ا ‪ I‬ر‪.0 1‬‬
‫* ا &‪ 2GV‬ا ‪ A‬ا " و ‪ ! O UV‬ا ‪.......................................... `X ,0‬‬
‫ &‪ E&l‬ا ‪? $‬‬‫ &‪ E&l‬ا‪ $F2‬ام‬‫ &‪ E&l‬ا ‪ *$‬‬‫* [ ‪ $‬ا ‪ T‬ه ت ا ‪ ! O‬ا ‪i //‬ة &‪ 2GV‬ا ‪ /K‬و‪ 2GVG‬ا‪ K Q‬ام‪................................‬‬
‫ ا ‪ $‬ت‬‫ ا * ا ‪Z‬‬‫ ا ‪ 6‬ا‪. N‬‬‫* ا ل و ‪ B a UV‬ا ‪............................................................................ `X ,0‬‬
‫ـ ا ‪O‬ات ا ا ‪ 0‬وا ‪ I; 0/ G‬ر ا ‪ Zg 0‬ا ‪ ? $‬وا‪ $F2‬ام‬
‫ـ ‪?Y‬وف ا ‪ _yW‬ودر‪ 01‬ا ?ارة ا ‪p6‬و ‪ E+@ ] 0‬ه ‪ e‬ا ;‪ I‬ر‬
‫ * ا ن ا ‪ ?Jp‬وا ‪ 0 6 6‬ا ‪0‬‬‫ـ * ل ا ‪) ? $‬ا ‪ ( /‬وا ل ا ‪?7 - /‬اري‬
‫* ا ‪ O‬ا! و ‪ n UV‬ه ة ا ل ‪..........................................................................‬‬
‫ـ أ‪ EF‬و ‪ <K‬ا ‪?+‬ا ‪ v‬ا ‪ +‬‬
‫‪ +‬ا ‪ ] 0`l‬ا ;‪ I‬ر ا ‪?+‬ا ‪ 0‬وا ;‪ I‬ر ا ‪ 0‬ا ‪ -‬ورة‬
‫‪ +‬درا&‪ # 0‬ر ‪ 0 G 0‬وا ?آ ‪ 5‬ا ا ‪?+‬ا ‪ v‬ا ‪ +‬وا ;‪ I‬ر ا ‪ 0‬ا ‪ -‬ورة‬
‫ـ [ ? ‪ Y‬ه?ة ا & س ا ; رة ا ‪?+‬ا ‪ M 0‬ا ;‪ I‬ر ا ‪ -‬ورة‪ * :‬م ل ا س‬
‫^‪ b UV : 0‬ا ‪ n‬اه ا ‪ A‬ا ‪ /‬رو‪ ! O G‬ا ‪............................ `X ,0‬‬

‫ا ‪o0‬‬

‫‪ 05‬س‬

‫‪ 04‬س‬

‫‪ 11‬س‬

‫‪ 08‬س‬

‫‪ 02‬س‬

‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪30 .............................................................................................‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪60 ..................................................................................................‬‬
‫ ‪ 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪60 .....................................................................................................‬‬
‫‪90‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + E @/‬ت ا ‪ 7‬ة ‪.................................................‬‬
‫‪ 34‬س‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪42‬‬

‫د‬
‫د‬
‫د‬
‫د‬

‫‪ ! .11‬ا &‪ B‬ا " ! ‪ $q‬ا ‪ $‬م ا ‪ % & A‬م زرا ‪ 3 :‬س )‪(2‬‬
‫ا ورة ا و _‬
‫‪ 1‬ـ ا ^ ة ا و _‬
‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬

‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد‬
‫درا‪ G‬وا ‪VR‬ف ا ‪'B i‬‬
‫ا ‪B 2O o0 /‬‬

‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ + / +‬ا ‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬
‫ا ‪/A/‬ــــــ ع‬

‫[ ‪$‬ــ ا ــ ا را‪ 'z‬و‪ - ‚ $@ M‬ا ‪ G B‬ا را‪ 2D! - z‬ا ا را‪'z‬‬
‫ ا ا ا ‪'&BA‬‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ا ا ‪ N +‬ت ا ‪ 0‬وا ‪ #‬ل ا ;* ت ا را[ ‪ 0‬ا‪ 6 C‬ن‪.‬‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ? ‪ 0‬ا ; ‪.0‬‬
‫* ا ‪)-‬ع ا @ ?ك ا ‪ :‬ا ا ا ‪ G‬ت‪.‬‬
‫* ‪ ,‬م ا ا را‪........................................................................................... 'z‬‬
‫ـ ‪ <K‬ا ‪ ?GI‬ا را[ دا‪ Ec‬اة ا ‪0 I‬‬
‫ـ دور ا ;‪ yG‬ت ‪ E# .‬ا ‪ ?GI‬ا را[ ] ‪ 0 c‬إ ‪ M‬أ‪?c‬ى‬
‫‪? +‬ا‪ E7‬ا‪ 6# 2‬م ‪ ? X‬ا ‪ 0 G 0 c ?J G‬وأ‪?c‬ى ‪ 7‬ا ‪0‬‬
‫‪ +‬ا ورة ا ‪0/ I‬‬
‫ـ ا ‪ 0 G$‬ا ‪ 0 N +‬دة ا را[ ‪0‬‬
‫‪? +‬آ ‪ 5‬و ‪ 0‬آ‪ ] E‬ا ;‪ yG‬ت و‪ADN 0z/O1‬‬
‫‪ADN 0* W 0 ( +‬‬
‫ـ ?‪ b/‬أو ;*‪ 0‬وا ر[‪ 0‬وا ‪ * :E‬م ا ‪?*$‬ة‬
‫ـ ا ‪ 0*F 0`l‬ـ ?و ] و ر[‪ 0‬ـ ?و ]‬
‫‪ +‬ا ‪ 0 2‬ا را[ ‪?*$ 0‬ة ـ ا ? ‪ O‬ا را[ ‬
‫* ‪ $@ M‬ا ا را‪ :'z‬ا^‪ @ 2‬آ ‪ k‬ا و@ ‪ B‬ت )ا‪ 6 &2‬خ‪ ،‬ا ?‪ ،0 1‬ا‪............(0 $ &2‬‬
‫* ا ‪ G B‬ا را‪ : z‬د‪ X‬و@‪........................................................................ @ BD‬‬
‫ـ ?ا‪ E# E7‬ر[‪ * :0‬م ا ‪ ? y‬ا را[ ‬
‫‪ +‬ا ‪ #‬ل ر[ ت ‪ Agrobacterium tumefaciens‬إ ‪ G M‬ت‬
‫‪ E# +‬ر[‪ 0‬إ ‪0 0/? + M‬‬
‫ـ ‪ 3‬ا ‪ Z G$ 0‬ا &‪ 0‬ا را[ ‪0‬‬
‫‪ +‬ا‪ C‬ج ا ; ? ن ا وا ‪ ] 6‬ا ‪?@G‬ي‬
‫‪ +‬ا‪ C‬ج ا ; ‪?G‬و ت & ‪ K T1 0‬ا @?ات ا ‪ W‬رة‬
‫‪ +‬ا ?‪ ] <.‬ا ?دود ا ‪O‬را ا&‪ 0$‬ا ‪ W‬ت ا ‪ 0‬ورا[ ‬
‫* !‪ 2D‬ا ا را‪ 'z‬ا ا ا ‪.................................................................... '&BA‬‬
‫ـ دور ا‪ 6# 2‬م ا‪O c2‬ا وا‪ ;cC‬ب ‪ _ I .‬ا ‪l‬ت و‪ .‬ا * ظ ‪ G[ M‬ت د ا ;‪ yG‬ت‬
‫ *‪ %‬ا ع ] ‪?cL E 1‬‬
‫‪? +‬ا‪ E7‬ا‪ 6# 2‬م ا‪O c2‬ا ‬
‫‪?c 087l +‬ا‪ 0 yGF _N‬اع [ ‪ 0 N‬ا ; ‪ 0y‬ا ;‪0 yG‬‬
‫‪ +‬دورات ا ‬
‫* ا ‪ D‬ا! ‪ S‬ا‪ D !Q X 0^W‬ل ا ‪ ,0‬ت ا را‪ X Bz B z‬ت ا ‪ R 0‬ا ‪.......................... R 0‬‬
‫ـ ا ‪ #‬ل زوج ] ا ‪l‬ت و و‪ T /‬ا ;‪ yG‬‬
‫‪ +‬ر[‪) % - 0$G ? ? X 0‬ا ‪ 6‬دة ا ‪ 6 ،0‬وي ا ‪ 6‬دة‪ ،‬ا ر[‪ 0‬ا ‪(0‬‬
‫‪ +‬ر[‪% - 0$G ? 0‬‬
‫ـ ا ‪ #‬ل زو‪ ] ] 1‬ا ‪l‬ت و و‪ T /‬ا ;‪ ) yG‬ر[ ن ‪ # 6‬ن ر[ ن ? ‪ $G‬ن(‬
‫ـ أه ‪ Y 0‬ه?ة ا ‪ G‬ر ‪ .‬ع ا ‪ 1‬ل وو‪ <K‬ا ‪ 0$/?I‬ا ‪0‬‬

‫ا ‪o0‬‬

‫‪ 14‬س‬

‫‪ 04‬س‬
‫‪ 09‬س‬

‫‪ 09‬س‬

‫‪ 09‬س‬

‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪ 30 ............................................................................................‬د‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪ 60 .................................................................................................‬د‬
‫ ‪ 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪ 90 ....................................................................................................‬د‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪ 60 .................................................................................................‬د‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + E @/‬ت ا ‪ 7‬ة ‪ 120 .................................................‬د‬
‫‪ 51‬س‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪43‬‬

‫ا ورة ا " ! ‬
‫‪ 1‬ـ ا ^ ة ا " ! ‬
‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬

‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد‬
‫درا‪ G‬وا ‪VR‬ف ا ‪'B i‬‬
‫ا ‪B 2O o0 /‬‬

‫@ ا ‪ /‬ارد ا ‪ X /‬و@ & ‪ S‬ا‪ !W‬ج ا ‪'^V,‬‬
‫* ا و ‪ M‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ارد ا ‪.0 N‬‬
‫* ا ‪)-‬ع ا @ ?ك ا ‪ :‬ا ‪ - 0z G‬ا ا ا ‪ G‬ت )إ‪ 0 +J‬ا ‪ N +‬ت ا ‪ 0‬ورا[ (‪.‬‬
‫* @ ا ‪ /‬ارد ا ‪.......................................................................................... X /‬‬
‫ أه ‪ 0‬ا ارد ا ‪0 N‬‬‫‪ +‬ا& ‪2‬ت ا ‪e‬‬
‫‪ 8 +‬ه? ا‪?&C‬اف ‪ .‬ا& ‪ly‬ل ا ‪e‬‬
‫ ; در ا ارد ا ‪ 0 N‬ا ‪?c‬ات ا ‪ 0 N‬ا ر‪ 0 K‬ا ‪ e‬ا ‪ * :0 $6‬م ا ض ا ‪ N‬‬‫* ا‪VR G‬ل ا ‪ ‚ /‬ا ‪......................................................................................... P A‬‬
‫ـ ‪ #‬ت و‪?g‬ق ا ‪ ] 5 #‬ا ‪ e‬ا ‪0 . -‬‬
‫ـ إ ‪ -‬ز ا ‪ 0$/?I‬ا ‪ y‬ز‪(carte piézométrique) 0/‬‬
‫ـ ّع ا ‪ 6‬ا‪(nappes) N‬‬
‫ـ ‪ّ +‬ن ا ‪?c‬ات ا ‪ 0 N‬ا ر‪ 0 K‬و‪?g‬ق ‪O‬و‪ /‬ه و ‪ / -‬ه ‪ ،‬ا ‪ F I‬ت ا ‪0 1 -‬‬
‫وا * ‪ 0 N /O‬ء )‪(l'aquifère‬‬
‫* إ! ج ا ‪ /‬ء ا ‪ T‬وب‪.............................................................................................‬‬
‫ـ ‪ 0-‬و ?ا`‪ 0G‬ا ء ا @?وب‬
‫ـ ا ا ‪ v‬ا * ‪ 0 N /O‬وا ‪ 0 N +‬وا ‪ 0 N‬ا د ‪ 1‬دة ا ‪e‬‬
‫ ‪ e 0‬ا ‪? G‬‬‫ـ ‪O‬و‪ /‬ا ‪ -‬ت ا ‪ 0 +6‬ء ا @?وب‬
‫* @ ث ا ‪.......................................................................................................‚ /‬‬
‫ـ ?‪ b/‬ث ا ء‪،‬‬
‫ ; در وأ‪ $c‬ر ث ا ‪ e‬ا ‪ 0 $6‬وا ‪0 . -‬‬‫ـ ‪ ?/ #‬در‪ّ 01‬ث ا ‪ e‬ا ‪ -‬ر‪0/‬‬
‫ـ ا ‪ #‬ت ا ‪ 0 /‬ا ة ‪ 0- .‬ا ‪ e‬ا ‪0 6‬‬
‫* @ & ‪ S‬ا‪ !W‬ج ا ‪'^V,‬‬
‫‪ ] 6 +‬ا‪ C‬ج ‪ 6 M‬ى ا ‪ E F‬ا ‪O‬را ‪.....................................................0‬‬
‫ ‪ #‬ت و‪?g‬ق ‪0/ #‬‬‫ ‪ #‬ت و‪?g‬ق ‪) 0 / 7‬ا ‪ . +‬ا ‪ E‬ا‪ ،0 1 C‬ا ‪ ،] -‬ا‪ # 2‬ء‪ ،‬ا ‪ E/‬ا را[ (‬‫ ‪O‬ا‪ /‬و ا`‪ ] 6 5‬ا‪ C‬ج ا ‪O‬را ‪ M‬ا ; ‪ 0‬وا ‪0z G‬‬‫ ا ‪ G‬ا‪EN‬‬‫‪ ] 6 +‬ا‪ C‬ج ‪ 6 M‬ى ? ‪ 0‬ا ا ت ‪..........................................................‬‬
‫ ا& ل ا *‪ 0‬ا ?آ‪ 0G‬وه? ت ا ‬‫ ا& ل ‪ 3‬ا دو‪ 0/‬آ ‪l +‬ت ‪)X‬ا‪0 N‬‬‫ ا ‪ ،] -‬ا‪ # 2‬ء‪ ،‬ا ‪ E/‬ا را[ ‬‫ ا ‪ $c‬ر ا ; ‪ 1 0‬ت ا ا ‪ 0‬ا ‪ 0 6‬ا‪) $F‬ا‪ JC‬رة إ ‪? M‬ض ‪ 1‬ن ا ‪(?#G‬‬‫‪? -‬ا`‪ 1 0G‬دة و‪ 0 F‬ا ‪ 1‬ت ا ا ‪0‬‬

‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪...........................................................................................‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ + / +‬ا ‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪................................................................................................‬‬
‫ ‪ 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪...................................................................................................‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪................................................................................................‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + E @/‬ت ا ‪ 7‬ة ‪................................................‬‬
‫ا ‪/A/‬ــــــ ع‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪44‬‬

‫ا ‪o0‬‬
‫‪ 06‬س‬

‫‪ 07‬س‬

‫‪ 06‬س‬

‫‪ 06‬س‬

‫‪ 10‬س‬

‫‪ 10‬س‬

‫‪ 30‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 90‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 120‬د‬
‫‪ 51‬س‬

‫‪ ! .12‬ا &‪ B‬ا " ! ‪ $q‬ا ‪ $‬م ا ‪ % & .‬م ر ‪) .‬أ(‪ 2 :‬س )‪(1‬‬
‫ا ورة ا و _‬
‫‪ 1‬ـ ا ^ ة ا و _‬
‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬

‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد‬
‫درا‪ G‬وا ‪VR‬ف ا ‪'B i‬‬
‫ا ‪B 2O o0 /‬‬

‫!‪ 2D‬ا ا را‪ 'z‬ا ا ا ‪ '&BA‬ـ ‪ #‬ا را‪ z‬ا ‪ T‬‬
‫* ا ‪ 0‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ا ا ‪ N +‬ت ا ‪ 0‬وا ‪ #‬ل ا ;* ت ا را[ ‪ 0‬ا‪ 6 C‬ن‪.‬‬
‫* ا و ‪ + M‬ر‪ 0 Gg : /‬ا ‪ ?GI‬ا را[ و( ‪ – e? G 0‬ا &‪ 0‬ا را[ ‪.0‬‬
‫* !‪ 2D‬ا ا را‪ 'z‬ا ا ا ‪........................................................... '&BA‬‬
‫ـ دور ا‪ 6# 2‬م ا‪O c2‬ا وا‪ ;cC‬ب ‪ _ I .‬ا ‪l‬ت و‪ .‬ا * ظ ‪ G[ M‬ت د‬
‫ا ;‪ yG‬ت *‪ %‬ا ع ] ‪?cL E 1‬‬
‫‪? +‬ا‪ E7‬ا‪ 6# 2‬م ا‪O c2‬ا ‬
‫‪?c 087l +‬ا‪ 0 yGF _N‬اع [ ‪ 0 N‬ا ; ‪ 0y‬ا ;‪0 yG‬‬
‫‪ +‬دورات ا ‬
‫* ا ‪ D‬ا! ‪ S‬ا‪ D !Q X 0^W‬ل ا ‪ ,0‬ت ا را‪ X Bz B z‬ت ا ‪ R 0‬ا ‪................ R 0‬‬
‫ـ ا ‪ #‬ل زوج ] ا ‪l‬ت و و‪ T /‬ا ;‪ yG‬‬
‫‪ +‬ر[‪) % - 0$G ? ? X 0‬ا ‪ 6‬دة ا ‪ 6 ،0‬وي ا ‪ 6‬دة‪ ،‬ا ر[‪ 0‬ا ‪(0‬‬
‫‪ +‬ر[‪% - 0$G ? 0‬‬
‫ـ ا ‪ #‬ل زو‪ ] ] 1‬ا ‪l‬ت و و‪ T /‬ا ;‪ ) yG‬ر[ ن ‪ # 6‬ن‪ ،‬ر[ ن ? ‪ $G‬ن(‬
‫ـ أه ‪ Y 0‬ه?ة ا ‪ G‬ر ‪ .‬ع ا ‪ 1‬ل وو‪ <K‬ا ‪ 0$/?I‬ا ‪0‬‬
‫* ‪ #‬ا را‪ z‬ا ‪.................................................................................. T‬‬
‫ـ ‪?-J‬ات ا ‪ 56‬وا ‪?I‬ا‪ _N‬ا ;‪0 yG‬‬
‫‪ +‬أ ?اض ورا[ ‪ yG; 0$G ? ? X 0‬ت ا ‪0 6 -‬‬
‫‪ +‬أ ?اض ورا[ ‪ yG; 0$G ? 0‬ت ا ‪0 6 -‬‬
‫ـ ا @)وذ ا ;‪ yG‬و ا`‪TG‬‬
‫ـ إ ‪ : I@ 0 +‬ا @)وذ ا ;‪ EG` yG‬ا ‪2‬دة وأه ‪T‬‬

‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪..................................................................................‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ + / +‬ا ‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪.......................................................................................‬‬
‫ ‪ 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪..........................................................................................‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪.......................................................................................‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + E @/‬ت ا ‪ 7‬ة ‪.......................................‬‬
‫ا ‪/A/‬ــــــ ع‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪45‬‬

‫ا ‪o0‬‬
‫‪ 10‬س‬

‫‪ 10‬س‬

‫‪ 09‬س‬

‫‪ 30‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 90‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 34‬س‬

‫ا ورة ا " ! ‬
‫‪ 1‬ـ ا ^ ة ا " ! ‬
‫‪ 2‬ـ ا ‪ & O/‬ت ا ‪ D‬‬

‫‪ 3‬ـ ا ‪ S Y/‬ا ‪ /‬اد درا‪ G‬‬
‫وا ‪VR‬ف ا ‪ 'B i‬ا ‪o0 /‬‬
‫ ‪B 2O‬‬

‫‪ 4‬ـ ا ‪ # D‬وا ‪#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ G#‬‬
‫* ا ‪ / #‬ا ‪ + / +‬ا ‬
‫* ا ‪ / #‬ا‪ 1C‬‬
‫ا ‪/A/‬ــــــ ع‬
‫* دون ا‬

‫ا ‪ R‬و ‪ #‬ورا‪ z‬ا & آ‪ B‬‬
‫* ا و ‪ M‬ا‪ C‬اد‪ :0/‬ا ‪ `l‬ت ] ا ‪ N +‬ت ا ‪ 0‬و * < ا &_‪.‬‬
‫* ا ‪)-‬ع ا @ ?ك ا ‪ :‬ا ‪ - 0z G‬ا ا ا ‪ G‬ت‪.‬‬
‫* ‪ E#‬ا ‪ ?GI‬ا را[ ‪ ?G‬ا ا ا ‪ 6 -‬ـ ا را[‪ 0‬ا ‪.0/?@G‬‬
‫* ا را‪ G‬ا ‪) R /O‬ا ‪ #‬س ا‪.........................................................( N 7C‬‬
‫ ‪ ? y‬ا‪ EF‬و ‪ ? X ? y‬ا‪EF‬‬‫ * م ا ‪ 0 l6‬ا ‪0 #‬‬‫* ‪ #‬ورا‪ z‬ا & آ‪.................................... (Génétique des populations) B‬‬
‫ ازن ا ‪ 6‬آ ‪،0‬‬‫‪ * +‬م ا ‪ 6‬آ ‪0‬؛ ?‪، */‬‬
‫‪ +‬ا ى ا ‪ 6 -‬آ ‪،(Le pool de gènes) 0‬‬
‫‪ ` +‬ن ‪ Hardy‬و‪.Weinberg‬‬
‫ ا ‪ ? y E‬ا ‪ 6‬آ ‪0‬‬‫‪ +‬ا ‪?*$‬ات‬
‫‪ +‬ا‪ # 2‬ء ا ‪ G$‬‬
‫‪ +‬ا‪? 2‬اف ا ‪(La dérive génique) (*) -‬‬
‫‪ +‬ا ‪?-‬ة )‪(Migration‬‬
‫ ا ‪ّ $‬ر ا ‪ W‬‬‫‪ +‬ا ‪ ? /‬ا ‪O‬ة ع‬
‫‪ b/? +‬ا ع‬
‫‪ +‬درا&‪ 0‬ل ‪ $‬ر ع ]‬
‫‪ .‬ا‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪..................................................................................‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪.......................................................................................‬‬
‫ ‪ 0/‬ا ‪ 7‬ة ‪..........................................................................................‬‬
‫‪ b; .‬ا ‪ 7‬ة ‪.......................................................................................‬‬
‫ ‪ 0- 0/‬ا ‪ 7‬ة و‪ yG /‬أن ‪ + E @/‬ت ا ‪ 7‬ة ‪........................................‬‬

‫‪ّ?$‬ق إ ‪ ( M‬ت ا‪? 2‬اف ا ‪. -‬‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪46‬‬

‫ا ‪o0‬‬

‫‪ 12‬س‬
‫‪ 17‬س‬

‫‪ 30‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 90‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 60‬د‬
‫‪ 34‬س‬

‫ا ‪ 20,‬ا " ?‬
‫ ‪ @ A B‬ر دة م ا ة وا رض‬
‫‪ .1‬ا ‪ D/‬ر ‪ ,O‬ت‬
‫‪ / .1.1‬ذا ا ر ‪ ,O‬ت؟‬
‫‪ .1.1.1‬ا ‪ ,‬ا ‪: $ /‬‬
‫ ‪ M8‬ا ‪ #‬ر ‪ / *+ 0‬ت ه م ‪O‬ا‪ < 1 . /‬أ ء ا ‪ ،‬وذ ‪ EY . H‬خ دو ‬
‫‪ 0 E /‬و ‪ G‬دل ا ‪ -‬رب وا ‪ - 6‬ات ‪ < 1 .‬ا د‪ ]/‬و ا ان ا ? ي‪.‬‬
‫و ‪ 1 #‬ء ا‪2‬ه م ‪ / *+‬ت ف ‪ E 1‬ا ‪p/‬دي ا ‪?y‬ض ا & & ‪ T‬وا ‪ . E‬‬
‫ ‪ T / 0zG ? 6‬ا *?د `; إ ‪ -‬ز ا ت ا ‪ . b + /‬أ‪ ]67‬ا ‪?8‬وف‪ ،‬ل ‪%/ +‬‬
‫ ت ‪ ? X‬و‪. EN g 2 0 * Y‬‬
‫ا ت ‪l‬د آ‪ ?N 6‬أ‪ 5 X‬دول ا ‪ #‬ر ‪ 0‬ا ر‪ / *+ %/‬ت‪ ،‬و‪ M - /‬ذ ‪ 1 . H‬ء‬
‫ ‪ T‬ا ق ا ‪ 0 ? g‬وا ‪ ]/ +‬وا ‪ +‬ب ا ‪ : i 7 3‬ه)‪ e‬ا ?‪ 1‬ت ‪?K M‬ورة‬
‫ ‪ /XV‬ا ‪ S O‬ا ‪ /‬ر‪ ^ C 'G‬ت ا ‪ C/ A/‬و‪ P‬ص ا ‪lc ] 2RT‬ل ‪ /‬ا‪ *F‬ت د` ‪0#‬‬
‫ ‪ 0/ . Z#‬آ‪.0 0 7? E‬‬

‫‪ A@ .1.1.2‬وز !‪ oX D‬ا‪ v‬ا ه اف‪.‬‬
‫‪ ] 2‬ا‪ JC‬رة إ ‪ M‬أ ‪ ]+ / 2 T‬ا ‪ #‬م ي ‪ T J ?yF E‬دون ‪ /‬أه ا‪،T.‬‬
‫‪ ] +/ 2 5 .‬إذن ‪ / .‬ا ه اف وإ ‪ Z G$ .‬ا‪ 0 1 X‬ا ه اف ا )ي ‪p/‬دي إ ‪:M‬‬
‫ ا‪?XC‬اق ‪ .‬ا ‪ 0 O‬ا‪?1C‬ا‪ 0 N‬ا ‪ 6‬آ ‪ 67 M 0‬ب ا ‪?8‬ة ا @ ‪.0‬‬
‫ ? ‪ 0-‬ا وإ‪ Wc‬ع ا ] ‪ L‬ت ا _ ا ] ‪ G‬درة ا‪ C‬اع‬
‫وا‪ c2‬ر وا ‪ b #‬ا )ا ‪.‬‬
‫و‪ #/‬م ا ‪ -‬ول ا ‪ #‬ر ‪ ] 0‬ا ‪ #‬ر ‪ / *+ 0‬ت وا ‪ #‬ر ‪ 0‬ا ‪ M 0 G‬ا‪0 1 X‬‬
‫ا ه اف‪.‬‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪47‬‬

‫ ‪ R l$‬ات‬
‫‪ 2$P‬ا ر ‬
‫ا ‪# $‬‬

‫ا ‪)N /‬ة(‬

‫ا ‪# $‬‬

‫ا ر ه اف‬

‫ا ر ‪ ,O‬ت‬

‫ ?آ‪ O‬أ& & ‪ M‬ا رف‪.‬‬
‫ا ‪ /‬ا ` ‪ Z‬وا‪?1C‬ا‪ N‬ه اف ا ‪.‬‬
‫ ‪O-‬يء ا )أه اف ‪.(0- ? X‬‬
‫ ?‪ 0 1‬ا *‪ %‬ا ‪ 6‬آ ‪.‬‬
‫ ‪ ?G‬ر‪.0/?8 ]/‬‬
‫‪ 0 6 –7l/‬ا ‪ BN‬ا ‪ c‬ة‪.‬‬
‫إ[ رة * ‪ c O‬ر‪. 1‬‬
‫ ?آ‪ M O‬أ @‪ ] p 0$‬ا ‪.‬‬
‫ إ ‪._ @ [ N #‬‬
‫‪ #‬ر ‪.0 0‬‬
‫ ‪ _ $I‬ا @‪ 567 0$‬ا ‪ /‬ت وا ه اف‪.‬‬
‫` س ‪. K‬‬
‫ ‪ ] <g #‬أه اف ا ر‪ %/‬وأه اف ا ‪. / #‬‬
‫ ‪ / #‬ا&‪ 0$‬أ&‪ 0 z‬وأ‪ 7‬ا&‪ @ 0$‬ر‪.</‬‬
‫ ‪ / #‬آ ‪.‬‬
‫ا ‪ 0 7lF ] i G‬ا ى ‪ G‬ر ‪ -‬ع و‪ 7‬ا ‪.T‬‬
‫& ‪ ` 0‬س ‪ F‬ق ا ‪.BN‬‬
‫‪ 567 BN $ /‬ا ه اف‪.‬‬

‫ ?آ‪ O‬أ& & ‪ M‬ا رات وا ‪ #‬رات‪.‬‬
‫ ‪ J‬ا&‪ 0$‬أه اف ‪ 0‬إ ‪.0 M‬‬
‫ ‪ ) B‬رف‪ ،‬رات‪ ،‬ا`‪.(... ،b‬‬
‫ ?‪ 0 1‬ا *‪ %‬ا ?‪- .‬ا ‪. / +‬‬
‫ ا&‪ 0$‬أ @‪.0 # G$ 0$‬‬
‫‪ 0 ; –7l/‬ا ‪ BN‬ا ‪ c‬ة‪.‬‬
‫إ[ رة * ‪ O‬دا‪. c‬‬
‫ ?آ‪ M O‬ا ‪ G‬درة ا ‪ . I‬ت ‪ .‬ا‪ 0/‬ا ‪.‬‬
‫ * ?آ‪ 7 O‬ل ا ‪ / #‬ا ‪. / +‬‬
‫‪ #‬ر ‪ 0 J 0‬و ‪.0 #6‬‬
‫ ‪ _ $I‬ا @‪ 567 0$‬ا ‪ / *+‬ت [ ‪ 567‬ا ‪ /‬ت‪.‬‬
‫` س ‪ ] W / G6‬أ‪ +7‬م ` ‪.0‬‬
‫ا ‪ ] i G‬ا ج ا وا وا ‪. / #‬‬
‫ ‪ ?G / #‬م ‪.0-‬‬
‫ ‪ / #‬آ * ‪.‬‬
‫ا‪ c‬ر ‪ ?F‬ا ى < ا& ‪ W‬ر ا ‪ / *+‬ت‪.‬‬
‫‪ ` 0 F‬س ‪ F‬ق ا ‪.BN‬‬
‫‪ 567 BN $ /‬در‪ 01‬ا ‪ . +‬ا ‪ / *+‬ت وا& ?ا ‪ -‬ت ا ‪.‬‬

‫‪ 'Z @ .1.1.3‬ا ‪ nB‬ة ا ‪ /T‬وا ‪ # ,‬ا ‪:/$/‬‬
‫إن ا ت ا ‪O-‬ءة ‪ M#G‬ون ‪ 0G6 M‬ا )ي ‪ ] ]+ / 2‬ا& ‬
‫و ‪? E+@ zG‬ض ا‪ W `2‬ء‪ .‬و ‪ -‬ر ا‪ JC‬رة إ ‪ M‬أن ‪O-‬يء ا ?‪ G M B / 0.‬‬
‫ا ‪ #‬ر ‪ 0‬ا ‪ 0‬ر‪ . 0GX‬ا ‪p/ _ 6G‬دي إ ‪ M‬إ‪ *X‬ل ا ‪ + ] 0`l‬ت ا ‪ 8‬ه?ة ا رو&‪.0‬‬
‫و ‪ M‬ا ‪ ] %+‬ذ ‪ˆP H‬ن ا ‪ D/‬ر ا ‪ nB i / @ D&B‬ة ا ‪ /T‬درا&‪ 0‬ا ‪ 8‬اه?‪،‬‬
‫‪ { i 7‬ا ?ف ‪ M‬ا ‪ `l‬ت ] ا ‪ ?F‬ا ‪ K 0 +‬ع و@ ‪ a$ 2 $‬آ‪.2 O &B‬‬
‫&‪ ] G‬ا ‪ -‬ول ا ا ‪ #‬ر ‪ ] 0‬ا ‪ #‬ر ] ا ‪ 0 #6‬وا ‪:0‬‬
‫ا ‪ D/‬ر ا ‬
‫ *‪ H+‬ا ‪ 8‬اه? إ ‪?F M‬ه ا و ‪ 0‬و ?آ‪ M O‬آ‪ 7 M ?; E‬ة‬
‫ ?آ‪ Z ` M O‬ا * ‪E F‬‬
‫ ‪ 0 Gg b#‬ا * ‪l‬ت‬
‫ ‪ M ?; #‬درا&‪ ? y 0‬وا‪ 7‬‬
‫ا ذج ا ‪ 0 6‬د` ‪ ]+ 0#‬ا& ‪ # ly‬‬
‫‪ + 0 .‬ن ا * ‪l‬ت ‪ 0 $c‬و‪0* K‬‬

‫ا ‪ D/‬ر ا ‪ D&B‬‬
‫ ? _ ] ـ ‪ ?F‬ا ‪8‬ـ اه? و ـ?آ‪ M O‬ا * ‪l‬ت ‬
‫ ‪?8‬ة ا @ ‪0‬‬
‫ ‪ BN‬ا * ‪l‬ت‬
‫ رس ة ‪? y‬ات ‪ %* .‬ا `‪v‬‬
‫ دج & ‪ 0‬ا‪ &2‬ل ر‪ X‬م د` أ‪ 7‬‬
‫‪ + 0 .‬ن ا * ‪l‬ت دة و‪0 $c ? X‬‬

‫إن ‪?-‬د إ ‪ #‬ء ‪?8‬ة ‪ M‬ه)‪ e‬ا ‪ #‬ر ‪ ] G/ 0‬أن ا ‪ #‬ر ‪ 0‬ا ‪ 0 #6‬ه ا ‪ Z # 56‬أه اف‬
‫ا ر‪ / *+ %/‬ت إ‪ 2‬أن ا ‪ #‬ر ‪ 0‬ا ‪?K 0‬ور‪ 3 . 0/‬ا ‪2‬ت را&‪ 0‬و‪ .‬ا * ‪ E F‬ا ` ‪.0#‬‬

‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪48‬‬

:a K @ / ‫ ا‬# ‫ ه‬,/ ‫ وا‬,O ‫ م ا‬, @ .1.2
: ,O ‫ م ا‬, .1.2.1
: ,O ‫ ا‬b $@ .1.2.1.1
1 X‫ ;? ا‬v ‫ ا‬0 1 X‫ ا‬G ‫ ا `@ ت ا‬Wc . 0/ *+ ‫ { ا‬$; ? Y
‫ ت‬/ 6 . <K ‫& * ت ا‬2‫ ? دًا ] ا‬/ { $; ‫ ل ه)ا ا‬7 ‫ ؤل‬6 ‫ إن ا‬.‫ا هـ اف‬
‫ ؟‬,O ‫ د إذن‬0D/ ‫ ا‬/P .0 1 + &‫ و‬0 *6 . ‫ و‬0 1 6 ‫إ‬
‫ ة ذات‬/ 1 ‫ ب وإد ج رف‬6 ‫ اآ‬M ‫ ف إ‬0$ @ 0 ‫ ـ‬0/ *+ ‫ "ا‬Tardif ‫ ـ‬0G6
." * Y‫ و‬E+@ ‫ ا‬I &‫?آ وا‬7‫ ا و‬1‫ وو‬1‫ وا‬# < g
E7 { / E‫ ره آ‬G ‫ ا م‬. 0/ *+ ‫ ا‬b; . Sandra Michelle 0 7 G ‫أ ا‬
.0- 0 * + ‫ رات‬# ‫ ا‬b I 0zG Z/?g ] ‫ ص‬c ‫ & ق‬. 0 ‫ت ا‬l+@ ‫ا‬
] M - ‫و‬،E * ‫ و ا‬0&‫ ر‬0 F 0/ *+ ‫ ل ن ا‬# ‫ ا‬M ‫ إ‬Viviane Delandsheer 5‫و )ه‬
‫ أو دل و إ‬0/ *+ Z G$ ‫ أن ا @ ط‬/ 2 H ‫ـ] ذ‬+ ،‫ ا *ـ?د‬/‫د‬p/ ‫ ا‬0$@ ‫ل ا‬lc
. l[ ‫ ن‬+/ ‫? دون أن‬Jp ‫ه‬
- 0.? . M - ‫ ا‬savoir-agir ‫] ا ;ـ?ف‬67 ‫ ه‬0/ *‫ـ‬+ ‫ ?ى أن ا‬. Leboterf ‫أ‬
‫ ت‬K‫ & ` ت وو‬. ‫ـ رات وا رات‬# ‫ـ آ ت وا‬6 ‫ ا ـ رف وا‬B ‫ ود‬savoir-mobiliser
.0 1?
] 0 - 0 1‫ ا * ل ا‬Ec ‫ ا‬M ‫ رة‬# ‫ ـ ا‬0/ *‫ـ‬+ . P. Perrenoud :I/ .‫و‬
.‫ ب و‬$ ‫ ا‬E+@ zG M ‫ رة‬# ‫ وا‬0/‫?ور‬K ‫ل رف‬lc ] . + ‫ ت وا‬K ‫ا‬
. 7‫ و‬0 # #7 E‫ @ آ‬M ‫ ] ?ف‬G& ‫ ن ا‬+ ‫ وا‬v` ‫ا‬
: 0/ *+ ‫ ا‬Xavier Roegiers ‫ ?ف‬/
«La possibilité pour un individu, de mobiliser de manière intériorisée un ensemble
intégré de ressources en vue de résoudre une famille de situations- problèmes»

: / ‫ آ‬b/? ‫ ه)ا ا‬0 1? ]+ /
،(bU‫ رف و رات و ا‬$ ) ‫ ارد‬/ ‫ ا‬S A B /A ( j $@) BA@ ! O ‫ ه' إ‬,O ‫"ا‬
" )& ‫ ت‬$. ‫ ا‬S jP 2^ ‫ ف‬BK & , O
: ،0/ *+ 0 & & ‫? ا‬F ‫ ?از ا‬u b/? ‫ { ه)ا ا‬6/
. &‫ ر‬% ‫ و‬N‫ دا‬E+@ 0/ *+ ‫ ا‬M ‫? ا *?د‬. ‫ و‬: j $ ‫ ! ا‬O ‫ إ‬
.‫ ا *?د‬0 c . N‫ دا‬0/ *+ ‫ ا‬E -/ ._#. 0 0 K‫و‬
?/ $ ` < ،0/ *+ ‫ ا‬O / ‫?ار ا )ي‬# &2‫ < ا‬g ‫ و‬: BK &/ ‫ ا‬, O ‫ ا‬
.0* I ‫? & ` ت‬G &‫ل ر‬lc ] ‫وا‬
%* O (0z. + ) 0 @ ‫ ت‬K Z /‫ و‬: )& ‫ ت‬$. ‫ ا‬S jP 2^
(...‫ ا م‬0 F ):N ;I ‫ا‬
:‫م‬O 6 0/ *+ ‫ أن ا‬b/? ‫ ] ه)ا ا‬: I 6 ‫] أن‬+ /
.‫ ى ا دة‬0$G ? ‫ رات‬T # ‫ وإ‬0 - ‫ و‬0 ‫ك ا ) رف‬l ‫ ا‬
?cL‫ ا‬e - ‫ و‬T ‫ ذا‬e - ‫ ا‬0 F ‫ ع & آ ت‬G ‫ ] ا‬T + ،‫ ه ت‬- ‫ وا‬b`‫ ا‬T G
.T$ e - ‫وا‬
.0 @ ‫ ت‬K‫ و‬. 0/ *+ ‫ ا‬0&‫ ر‬M T ?
.‫ ة‬/ 1 ‫ ب ت‬6 ‫?ه آ‬/ $ ‫ و‬0/ *+ ‫ ا‬0&‫ ر‬N‫ ا ا‬e‫ ا& اد‬
49

‫ ت ث ت‬% & ‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض‬

‫‪ Z .1.2.1.2‬ت ا ‪ ,O‬‬
‫ ‪ O‬ا ‪ ،:N ;I 0/ *+‬أه ‪:‬‬
‫ @‪ /A j $‬ارد ‪ :(Mobilisation de ressources intégrées) A B‬إذ‬
‫ا ‪ ] ]+‬ا ‪ / 0/ *+‬ا ‪l‬ك رف و رات و‪?Gc‬ات و ‪ #‬ت و` رات‪E * ،‬‬
‫‪ .0- 0 - ] K .‬و‪ ?. ?G / 2‬ا ) ‪ M‬آ‪ E‬ا ارد ا ‪0F I‬‬
‫ ‪?K 0/ *+‬ور‪. /‬‬
‫ ا ‪ :(optimisation) , x‬إن ا ‪l‬ك ا ) رف و رات و ا`‪ M#G/ b‬دون‬
‫ ‪ M‬إذا ‪ @ . ? 6‬ط أو إ ج *‪ ،O‬أو ‪ . TK? 0 +@ E7 .‬ا ‪06&p‬‬
‫ا ‪ 0‬أو ‪ T 7 .‬ا ‪ .0‬وه‪)+‬ا ‪ T +‬ا ‪ ] 0/ *+‬ر _ ا ت ‪ T 1‬ا * ‪،0‬‬
‫وا ‪ 0 G M E‬ه)‪ e‬ا ‪ 1‬ت & ‪ ،0 0 l#‬وو‪ Z.‬و ?ة ‪.0F c‬‬
‫ ا ‪ S j, UV$‬ا ‪ $.‬ت )‪ :(Relation à une famille de situations‬إن ر&‪0‬‬
‫ا ‪ ]+ / 2 0/ *+‬أن ‪ /‬إ‪ . 2‬إ‪ g‬ر ‪ ] 0z. E7‬ا ‪ K‬ت ا ‪ - . 0/ *+ . .0z. +‬ل‬
‫ ) دة أو اد ‪ ` (0-‬رة ا ) ‪l+@ E7 M‬ت ‪ & 0‬ر‬
‫ا ه اف )ا ?‪ 0 .‬وا ‪?7-%‬آ ‪ 0‬وا ‪ 1‬ا ‪ (0‬ا دة ‪ .‬ا ‪ .B ?G‬و ;‪ {G‬ر&‪0‬‬
‫ا ‪ G 0/ *+‬رة ] ا‪ c‬ر ا ارد ا ‪ 0 K 0 Nl‬و ? ‪ G‬وا& ره ‪ .‬ا` ?اح‬
‫‪ E7‬أو ‪ 7‬ل دة @‪.0 +‬‬
‫ ا‪Q‬ر@ ط ‪ /‬ى درا‪ :(Relation à un contenu scolaire) 'G‬و‪ . M - /‬آ ن‬
‫ا ‪ ] 0z* 0$G ? 0/ *+‬ا ‪ K‬ت‪ 7 5 $ / ،‬ا& ر ارد ‪ ?G 0G6 +‬ى‬
‫درا& ]‪ .‬و‪ ]+ /‬أن ‪ /‬رج ه)ا ا ى ‪ ] K‬دة درا& ‪ 0‬وا‪ 7‬ة أو ‪ ] K‬ة‬
‫ اد‪.‬‬
‫ ا ‪ 0 ` E :(Evaluabilité) # D 0 #‬ا ‪ . / # 0/ *+‬إ ‪ ` 0 +‬س ‪ 1‬دة‬
‫إ ‪ -‬ز ا ) )‪ E7‬و‪ ،0 6 0 K‬إ ‪ -‬ز @?وع‪ .(...‬و‪ / # /‬ا ‪lc ] 0/ *+‬ل‬
‫ ‪ ? /‬د & ‪ . #‬و` ‪ Z‬ه)‪ e‬ا ‪ 0- ? /‬ا ‪ 1) 0‬دة ا ج‪ ،‬د`‪0‬‬
‫ا‪ ،(...0 1C‬أو ‪? 6‬ورة إ ‪ -‬زه ) ة ا‪ - C‬ز‪ ،‬در‪ 01‬ا& ‪ 0 l#‬ا )‪ 8 ،‬‬
‫ا ?ا‪ ،(... E7‬أو ه ‪.‬‬

‫‪ .1.2.2‬ا ‪ ,/‬ه ‪ #‬ا ‪: ,O K @ /‬‬
‫ا ‪ b/? ] `l$‬ا ‪?G 0/ *+‬ز أه ‪ 0‬ا ‪ G‬ر ا ‪ D‬رة وا ف ) رف و رات و ا`‪(b‬‬
‫وا ‪ $.‬ا ‪ 0 . )&//‬و ‪ ?/ $‬و ‪ / #‬ا ‪ / *+‬ت‪ .‬وإذا آ ‪ v‬ا ‪ #‬رة ‪ E‬ا ‪ G‬ا ‪? 6‬ض‬
‫ ‪ 0/ *+‬وا ه اف ‪ E‬ا ‪ G‬ا ‪ Z‬دة ا را& ‪u. ،0‬ن ا ‪ 0 K‬ا ‪ E 0 6‬ا ‪ -‬ل ا )ي‬
‫ ‪ T . )c‬ا ت ‪ ] T ; / ] _ ?/ ، # #7 M‬ت و ‪ @ E7 TG $ /‬آ‪ E‬ا ة‬
‫ا ‪ 0‬أو ا ‪ 0‬ا ‪. # 6‬‬

‫‪ .1.2.3‬ا ‪ $.‬ا ‪ )&/‬‬

‫)‪:(Situation problème‬‬

‫ ‪ ?G‬ا ‪ 0 K‬ا ‪ . ،0 6‬إ‪ g‬ر ا ‪ #‬ر ‪ / *+ 0‬ت‪?; ،‬ا ?آ‪ . /O‬و ‪ E‬ا ‪ -‬ل‬
‫ا ‪ Nl‬ا )ي ‪ T . O-‬أ @‪ ،0/ *+ 0# 0 0$‬أو أ @‪ / # 0$‬ا ‪. 6* 0/ *+‬‬

‫‪ , .1.2.3.1‬م ا ‪ $.‬ا ‪. )&/‬‬
‫ ‪ +‬ن ا ‪ 0 K‬ا ‪:] Xavier Roegiers 567 0 6‬‬
‫ا ت ا و ا دة م ا ة وا رض & ‪ %‬ت ث ت‬

‫‪50‬‬


التوجيهات-التربوية-لمادة-علوم-الحياة-والأرض-تأهيلي.pdf - page 1/86
 
التوجيهات-التربوية-لمادة-علوم-الحياة-والأرض-تأهيلي.pdf - page 2/86
التوجيهات-التربوية-لمادة-علوم-الحياة-والأرض-تأهيلي.pdf - page 3/86
التوجيهات-التربوية-لمادة-علوم-الحياة-والأرض-تأهيلي.pdf - page 4/86
التوجيهات-التربوية-لمادة-علوم-الحياة-والأرض-تأهيلي.pdf - page 5/86
التوجيهات-التربوية-لمادة-علوم-الحياة-والأرض-تأهيلي.pdf - page 6/86
 
Télécharger le fichier (PDF)


التوجيهات-التربوية-لمادة-علوم-الحياة-والأرض-تأهيلي.pdf (PDF, 843 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


cours genetique des populations prof benlhabib o
exercices corriges de svt diversite genetique
ch3
phylogenie pour les nuls
12rappel division
tp b57 tp b57 fleureau srarkha fontaine groupe 1