aditza alokutibo elaideko.pdf


Aperçu du fichier PDF aditza-alokutibo-elaideko.pdf - page 6/19

Page 1...4 5 67819Aperçu texte


ei (ustez) : hura, hurak
orai / gaitasun

hura

nahi balu hura
euskaraz
mintza

nahi balu hura
euskaraz
mintza

nahi balu hura
lagunari
euskaraz
mintza
nahi balu hura
ene laguneri
euskaraz
mintza

hurak

nahi balue
hurak euskaraz
mintza

nahi balue
hurak euskaraz
mintza
nahi balue
hurak ene
lagunari
euskaraz
mintza
nahi balue
hurak ene
laguneri
euskaraz
mintza

atzo / gaitasun

(leite/leike)

litek

litezu

nahi ukan balu
hura euskaraz
mintza

litekezu

nahi ukan balu
hura euskaraz
mintza

likeozu

nahi ukan balu
hura lagunari
euskaraz
mintza

likeezu

nahi ukan balu
hura ene
laguneri
euskaraz
mintza

liztezu

nahi ukan
balue hurak
euskaraz
mintza

liten
(leiteke)

litekek

liteken
(leikeo)

likeok

likeon
(leikee)

likeek

likeen

(leizte/leizke)

liztek

lizten
(leitezke)

litezkek litezken litezkezu
(leizkeo)

lizkeok lizkeon lizkeozu
(leizkee)

lizkeek lizkeen lizkeezu

nahi ukan
balue hurak
euskaraz
mintza
nahi ukan
balue hurak
ene lagunari
euskaraz
mintza
nahi ukan
balue hurak
ene laguneri
euskaraz
mintza

(zeiten/zeiken)

zitean

ziten

zitezun

(zeiteken)

zitekean

zitekenan

zitekezun

(zeikeon)

zikeoan

zikeonan

zikeozun

(zeikeen)

zikeean

zikeenan

zikeezun

(zeizten/zeizken)

ziztean

ziztenan

ziztezun

(zeitezken)

zitezkean zitezkenan zitezkezun
(zeizkeon)

zizkeoan zizkeonan zizkeozun
(zeizkeen)

zizkeean zizkeenan zizkeezun