ADITZA.pdf


Aperçu du fichier PDF aditza.pdf - page 5/29

Page 1...3 4 56729


Aperçu texte


izan : hura
zinez

ustez

orai - gero
orai Pette Maulen da
bihar Pette, 10etan,
Maulen date

orai - gero

il est

él está

il sera

estará

(dake) (izanen da)

auto bat erosi baidu,
bihar Pette, 10etan,
Maulen dateke

mintzatzen -zaio
bihar 10etan, Pette
Panpiri mintzatzen

-zaikeo

il peut/pourra
puede/podrá
être
estar

-

mintzatzen zaikezu
(mintzatuko zaizu)

Maulen lizate

si fuese

il serait

estaría

auto bat balu, orai Pette
Maulen lizateke

il lui parle

le está
hablando

il lui parlera
(pourra)

le hablará
(podrá
hablarle)

botzik ninzate, Pette
Panpiri mintzatzen

balizaio
orai nahi balu, Pette
Panpiri mintzatzen

lizaikeo

il pourrait
être

podría estar

le hablaré
(podré
hablarle) a
usted

orai nahi balu, Pette zuri
mintzatzen lizaikezu
(mintzatuko lizaizu)

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

zen/zan
atzo, auto bat ukan balu,
Pette Maulen

zaten

il était

él estaba

il aurait été

él estuviera

atzo, auto bat ukan balu,
Pette Maulen

zateken

(il aurait pu)

él podía
(hubiera
podido)
estar

il lui parlait

él le hablaba

…il pouvait
être

(izaten ahal zen)

s'il lui parlait si le hablaría

il pourrait lui le estaría
parler
hablando

(mintzatuko lizaio)
il vous
parlera
(pourra)

atzo, Pette Maulen

(zaken) (izanen zen)

(izaten ahal lizate)

(mintzatuko zaio)

bihar 10etan, Pette zuri

ahala balu, orai Pette

s'il était

(lizake)

(izaten ahal da/date)

orai Pette Panpiri

orai Pette Maulen baliz

lehen

atzo, Pette Panpiri
mintzatzen zizaion
atzo, ikusi balu, Pette
Panpiri mintzatzen

zizaikeon

él podía
il pouvait (il
(hubiera
aurait pu) lui
podido)
parler
hablarle

(mintzatuko zizaion)
il pourrait
vous parler

le podría
hablar a
usted

atzo, nahi ukan balu, Pette
zuri mintzatzen

zizaikezun

il pouvait (il
aurait pu)
vous

él podía
(hubiera
podido)

(mintzatuko zizaizun)

Nori : eni, hiri (k/n), guri, zuri, zueri, hari, haieri

5