ADITZA.pdf


Aperçu du fichier PDF aditza.pdf - page 6/29

Page 1...4 5 67829


Aperçu texte


izan : hurak
zinez

ustez

orai - gero
orai hurak Maulen

dira

ils sont

están

bihar hurak, 10etan,
Maulen dirate (dirake)

lehen

orai - gero
orai hurak Maulen balira

s'ils étaient

si fuesen

estarán

(izanen dira)

Maulen lirate

ils seraient

estarían

ils
pourraient
être

podrían
estar

(lirake)

auto bat erosi baidute,
bihar hurak, 10etan,
Maulen dirateke

ils pourront
être

podrán
estar

(izaten ahal dira/dirate)

orai hurak Panpiri
mintzatzen -zaitzo
bihar 10etan, hurak
Panpiri mintzatzen

-zaizkeo
-

mintzatzen zaizkezu
(mintzatuko zaitzu)

Maulen lirateke
(izaten ahal lirate)

ils lui parlent

hurak

ils lui
parleront
(pourront)

le hablarán
(podrán
hablarle)

(mintzatuko zaitzo)

bihar 10etan, hurak zuri

ahala balute, orai hurak

hurak botzik lirake, Panpiri
mintzatzen balizaitzo
orai nahi balute, hurak
Panpiri mintzatzen

lizaizkeo

le hablarán
(podrán
hablarle) a
usted

orai nahi balute, hurak zuri
mintzatzen lizaizkezu
(mintzatuko lizaitzu)

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu :

(ziraken)
(izanen ziren)

atzo, auto bat ukan balute,
hurak Maulen

zirateken

ils étaient

ellos
estaban

ils auraient
été

ellos
estuvieran

ellos podían
ils pouvaient (hubieran
(ils auraient
podido)
pu) être
estar

(izaten ahal ziren)
s'ils lui
parlaient

si le
hablarían

ils
pourraient
lui parler

le estarían
hablando

(mintzatuko lizaitzo)
ils vous
parleront
(pourront)

ziraen

atzo, auto bat ukan balute,
hurak Maulen ziraten

ahala balute, orai hurak
ils seront

atzo, hurak Maulen

atzo, hurak Panpiri
mintzatzen zizaitzon
atzo, ikusi balute, hurak
Panpiri mintzatzen

zizaizkeon

ils lui
parlaient

ellos le
hablaban

ellos podían
ils pouvaient
(hubieran
(ils auraient
podido)
pu) lui parler
hablarle

(mintzatuko zizaitzon)
ils
pourraient
vous parler

le podrían
hablar a
usted

atzo, nahi ukan balute,
hurak zuri mintzatzen

zizaizkezun

ils pouvaient ellos podían
(ils auraient (hubieran
pu) vous
podido)

(mintzatuko zizaitzun)

Nori : eni, hiri (k/n), guri, zuri, zueri, hari, haieri

6