el verbo vasco .pdfNom original: el verbo vasco.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Calc / OpenOffice 4.1.7, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 27/01/2021 à 19:42, depuis l'adresse IP 78.224.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 2 fois.
Taille du document: 127 Ko (13 pages).
Confidentialité: fichier public
Ce document a été actualisé le 03/02/2021, son contenu peut ainsi différer des résultats présentés par les moteurs de recherche.


Aperçu du document


persona ezaugarriak : oinari loturik
NOR

NORK

( nor/zer : eragile )

( nor/zer : jasaile )

NORI

zinez
zinez

+

ustez
ustez
n...

...t/da
...k/a-n
...gu
...zu
...zue

h...g...
z...
z...e(nor 1° 2°)

d/-...

l/z/b...

d/-...(tz)

l/z/b...(tz)

NOR : URDIN

......e

ustez

(nor/zer 3°)

n...
h...
gu...
zu...
zu...e
l/z/b...
l/z/b...e

NORK : GORRI

...t/da...
...k/a-n...
...gu...
...zu...
...zue...
...o...
...e...
NORI : ORLEGI

Lau Aditz Laguntzaileen Erabilera

NOR

NORK

aa

erakusle
“ egite ”
(aditz jokatuekin)

iZa

adierazle
“ egite ”

“ izate ”

mintzatu zen/liz/da/dake

atzo Maulen zen

mintzatzen zen/liz/da/dake

umor on da / baliz

mintzatuko zen/liz/da/dake

bihar eder dake

eU

aditz oin soil laguntzaile

ei

nahi du mintza naiteken
nahi luke / zuen mintza neinteken

“ jabetza ”

(aditz jokatuekin)

erosi zuen/lu/du/duke

atzo etxe bat zuen

erosten zuen/lu/du/duke

umore ona du / balu

erosiko zuen/lu/du/duke

bihar osagarri ona duke

aditz oin soil laguntzaile

EZa

nahi du biak eros detzadan
nahi luke / zuen biak eros netzan

LAUAK
NOR

NORK
ustez

zinez
n
h
g
z
z
d
d

a
a
a
a
a

tz
e tz
e tz
e

a
a

e

tz

u
u
u
u
u
u
u

ustez

ke
ke
ke
ke
ke

e

ke

t
k-n
gu
zu
zue

ba

nor 1° 2°

zinez

-

"
"
"
"

"
"

-/za

-

i

-/za

(ira)

i

a

(ira)

(inra)

"

iza

(iza/e)

i

"

l/z

iza

(ira)

i

ke

o

ke

t

ke

tz

(inra)

i
i
i
i
i

ke

ke
tz

inza
inza
inza
inza
inza

"
"

ke

"
"
"

(inra)

n
n
n
n
n

d
d
d
d
d

a
a

ke

zu
k/a-na
gu
o
zue

ke

ta/da

n

ke

e

n

ke
ke
ke
ke
tz

tz

e
n
h
g
z
z
d
d

a
a
a
a
a
a
a

i
i
i
i
i
i
i

ke zue
ke
zu
ke
e
ke k/a-na
ta/da
tz ke
ke
gu
o
tz ke

n
n
n
n
n
n
n

"
"
"
"
"
"
"

n
h
g
z
z
l/z/b
l/z/b

e in
e in
e in
e in
e in
e
e

i
i

ke
gu
ke
o
ke k/a-na
ke ta/da
zue
tz ke
ke
zu
e
tz ke

n
n
n
n
n
n
n

E
Z
a

nor / zer 3°

a

a

n
h
g
z
z
l/z

e
zu
gu
zue
k-n

ke

t
k-n
gu
zu
zue

"
"

ke
ke

tz

ke

tz

ke

tz

ke

ta/da
zue
e
k/a-na
o

e

u

tz

ke

zu

u

tz

ke

gu

e

n

e

t/da
k/a-na
gu
zu
zue

n
n
n
n
n
n
n

ke
ke

a

tz

ke

d

a

u

tz

ke

zue

-

"

d

a

u

tz

ke

zu

e

"

l/z

e

n
h
g
z
z

a/e

za
za
za
za
za

"

e

t/da
k/a-na
gu
zu
zue

n
h
g
z
z

e
e
e
e
e

ke
ke
ke
ke
ke

-

e
d
d
d
d
d
d
d

e
e
e
e
e
e
e

i
i
i
i
i
i
i

tz
tz
tz
tz
tz
tz
tz

za
za
za
za
za
za
za

ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke

e
t/da
k/a-na k/a-na
o
gu
ta/da
zu
zu
zue
gu
zue
e

-

tz

tz

a

e

tz

tz

e tz
e tz
e tz

ke

u
u
u
u
u

gu
k/a-na
ta/da
e
o

a

ke

"
"
"
"
"

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

"
"
"
"

tz
tz
tz
tz
tz
tz
tz

n
n
n
n
n

tz
tz
tz

u
u
u
u
u
u
u

za
za
za
za
za

e

n
n
n
n
n
n
n

e

n
n
n
n
n

ke
ke
ke
ke

e

ke
ke
ke

ke
ke
ke
ke
ke

n

-

e
"
"
"
"
"
"
"

n
n
n
n
n
n
n

e
e
n e
n e
n e

ke

a

ke

t/da
k/a-na
gu
zu
zue

n
h
gu
zu
zu
l/z

ke

tz

a/e

ke

e
e
n e
n e
n e
e
e

tz

a
a

ke

n
h
gu
zu
zu
l/z
l/z

u
u
u
u
u

nor 1° 2°

(ira)

i
i
i
i
i

nor / zer 3°

(ira)

a

iza
iza
iza
iza
iza

a

d/-

I

"
"

U

a

tz
tz
tz

u
u
u
u
u

e

e

n
h
g
z
z
d/-

e nd
e nd
e n
e n
e n

e

ke

"

I
Z
a

n
h
g
z
z

e
n
e
h
gu n e
zu n e
zu n e
e
l/z/b
e
l/z/b

i
i
i
i
i
i
i

tz
tz
tz
tz
tz
tz
tz

za
za
za
za
za
za
za

ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke

k/a-na
o
zu
zue
gu
e
ta/da

e
e

n
n
n
n
n
n
n

Trinko zonbait

a

NOR

NORK

a

nor / zer : eragile

zinez

zinez

ustez

aditza

agi

engi

egin

ai

endi

edin

akar

ekar

ekarri

aki

enki

ekin

aki

eki

jakin

n
h
g
z
z

akus

ekus

ikusi

d a go

ama
antzu
arakuts

ema
entzu
erakuts

eman
entzun
erakutsi

d a go z

ari

eri

jarin

aroa

eroa

eroan

arrai

inderrai

jarraiki

atxe

entxe

etxeki

n
h
g
z
z

atza

entza

etzan

d a tor

au
auk
autso

endu
euk
eutso

edun
euki
eutsi

d a tor z

azagu

indezagu

ezagutu

erautso erauntso

erauntsi

ustez

a go
a go
a go z
a go z
a go z

ba/ai

te

a tor
a tor
a tor z
a tor z
a tor z

ba/ai

te

n
h
g
z
z

zinez

aditza

en go

en

en go

en

h a rabil

en go z

en

g a rabil

en go z

en

z a rabil

n

z a rabil

l/z/b e go

en

d a rabil

l/z/b e go tz

en

d a rabil

n
h
g
z
z

en go z

nor / zer : jasaile
nor / zer 3°

nor / zer 1°2°3°

te

egon

ustez
t
k-n
gu
zu
zue

n a rabil

tz a
tz a

tz a/e

n

tz a/e

n

tz a/e

n

tz a/e

n

tz a

-

l/z/b

e rabil

tz a/e

te

l/z/b

e rabil

tz a

t
k-n
gu
zu
zue

e rama
n
e rama
h
gu n e rama
zu n e rama
zu n e rama

en tor

en

en tor

en

h a rama

en tor z

en

g a rama

en tor z

en

z a rama

n

z a rama tz a

l/z/b e tor

en

d a rama

-

l/z/b

e rama

tz a

l/z/b e tor z

en

d a rama tz a

te

l/z/b

e rama

tz a

te

n

te

n

tz a

n

tz a

n

tz a

n

tz a

n

tz a

te

eraman

n
n

te

n

eriz

eritzi

eros

eros

erosi

igor

igor

igorri

d a bil

l/z/b e bil

en

d au

ka

-

l/z/b

eu

z

ka

n

ihardets
ihardu
iharduki

ihardets
ihardu
iharduki

ihardetsi
ihardun
iharduki

d a bil za

l/z/b e bil z

en

d au

z ka

te

l/z/b

eu

z

ka te

n

z

ki

en

jakin

io

erra

esan/erran

z

ki

en

(iakin)

irakats

irakats

irakatsi

z

ki

en

irau

irau

iraun

z

ki

en

irudi

irudi

z

ki te

n

oa
utz

a bil z
a bil z

ba/ai

a bil za te

oa

irudi

n
h
g
z
z

indoa

ioan

d

utz

utzi

d

en

n au

ka

en bil

en

h au

ka

en bil z

en

g au

ka

en bil z

en

z au

ka

en bil za te

n

z au

z ka

ebili

ba/ai

eu
n
eu
h
gu n e u
zu n e u
zu n e u

n

eriz

a bil

en bil

t
k-n
gu
zu
zue

ba/ai

te

erabil

n
h
g
z
z

a bil

n
h
g
z
z

en tor z

etorri

n a rama

ba/ai

e rabil
n
e rabil
h
gu n e rabil
zu n e rabil
zu n e rabil

aditza

ka

n

eu

z

ka

n

euki

z

ka

n

eduki

z

ka

n

ukan

z

ka te

n

n
h
g
z
z

ind oa

n

joan

d

a

z

ki

ind oa

n

(ioan)

d

a

z

ki

ind oa z

en

d

a

z

ki

ind oa z

en

d

a

z

ki

n

d

a

z

ki

t
k-n
gu
zu
zue

oa

l/z/b

i oa

n

d

a

z

ki

-

l/z/b

e

z

ki

en

oa z

l/z/b

i oa z

en

d

a

z

ki

te

l/z/b

e

z

ki te

n

oa
oa z
oa z
oa z

ba/ai

te

ind oa z

te

ba/ai

e
n
e
h
gu n e
zu n e
zu n e

z

Zinez-aren ezaugarriak

Ustez-aren ezaugarriak
NOR 1°2° ( ni, hi, gu, zu, zue )
OIN ezaugarriak

oinean "a" sartzen da

oinean "n" sartzen da

(euskalki gehienetan)

(euskalki guzietan)

[ iragana, ustezkoan sartzen da (omen !) : baninz → ninzan ]
naiz; naiteke; zaitezen...
nauzu; zaitut; nazak...

baninz; hinteke; zinzaion...
bagintuk; henzakegu; nenzakezu...

NOR / ZER 3° ( hura, hurak )
PERSONA ezaugarriak
(oineko "a" ez beharrezko)

(oineko "n" beharrik ez)

d / - (± tz)
ditezke = daitezke; -zaio, -zaitzo...(Nor)

l/z/b(nor) - l/z/b(nork) (± tz)
baliz ; ziten ; bedi....(Nor)

dugu

= daugu ;

deitzut = dautzut...(Nork)

balu- ; baleitzo ; lutuke ; zeitzon ; beza....(Nork)

NOR
IZa : Erranaldi zonbait

(nor 1° bakun)

zinez

ustez

orai - gero

orai ni Maulen naiz
bihar ni, 10etan,
Maulen naizake
orai ni Panpiri
mintzatzen naizaio
bihar 10etan, ni
Panpiri mintzatzen
naizaikeo

orai - gero
yo soy...

… estaré

( podré estar)...

le estoy
hablando

… le hablaré
(podré
hablarle)

lehen

orai ni Maulen
baninz

si fuese...

atzo, ni Maulen
ninzan

auto bat banu, orai ni
Maulen ninzake

… podría
estar...

atzo, auto bat ukan
banu, ni Maulen
ninzaken

botzik lizake, ni
Panpiri mintzatzen
baninzaio

… si le
hablaría

atzo, ni Panpiri
mintzatzen ninzaion

orai nahi banu, ni
Panpiri mintzatzen
ninzaikeo

... le hablaría
(podría
hablarle)...

atzo, ikusi banu, ni
Panpiri mintzatzen
ninzaikeon

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu : hi, gu, zu, zuek

...yo
estaba...

...yo hubiera
estado
(hubiera podido
estar)...

… le hablaba

… podía
(hubiera
podido)

hablarle

NOR
IZa : Erranaldi zonbait

(nor/zer 3° bakun)

zinez

ustez

orai - gero

lehen

orai - gero

orai Pette Maulen da

él está...

orai Pette Maulen
baliz

si fuese...

atzo, Pette Maulen
zen (zan)

auto bat erosi baidu,
bihar Pette, 10etan,
Maulen dake

… podrá
estar...

ahala balu, orai Pette
Maulen lizake

… podría
estar...

atzo, auto bat ukan
balu, Pette Maulen
zaken

le está
hablando

botzik lizake, Pette
Panpiri mintzatzen
balizaio

… si le
hablaría

atzo, Pette Panpiri
mintzatzen zizaion

orai nahi balu, Pette
Panpiri mintzatzen
lizaikeo

...le estaría
hablando

atzo, ikusi balu, Pette
Panpiri mintzatzen
zizaikeon

orai Pette Panpiri
mintzatzen –zaio
bihar 10etan, Pette
Panpiri mintzatzen

–zaikeo

… le hablará
(podrá
hablarle)

...él estaba...

...él podía
(hubiera
podido)

estar...

… él le
hablaba

… él podía
(hubiera
podido)

hablarle

NOR
IZa : Erranaldi zonbait
zinez

(nor/zer 3 anitz)

ustez

orai - gero

lehen

orai - gero

orai hurak Maulen
dira

están...

orai hurak Maulen
balira

si fuesen...

atzo, hurak Maulen
ziren (ziran)

auto bat erosi
baidute, bihar hurak,
10etan, Maulen
dirake

… podrán
estar...

ahala balute, orai
hurak Maulen lirake

… podrían
estar...

atzo, auto bat ukan
balute, hurak Maulen
ziraken

orai hurak Panpiri
mintzatzen –zaitzo

le están
hablando

botzik lirake hurak,
Panpiri mintzatzen
balizaitzo

… si le
hablarían

atzo, hurak Panpiri
mintzatzen zizaitzon

orai nahi balute, hurak
Panpiri mintzatzen
lizaizkeo

...le estarían
hablando

atzo, ikusi balute,
hurak Panpiri
mintzatzen zizaizkeon

bihar 10etan, hurak
Panpiri mintzatzen
–zaizkeo

… le
hablarán
(podrán
hablarle)

...ellos
estaban...

...ellos
podían

(hubieran
podido)

estar...

… ellos le
hablaban

… ellos
podían

(hubieran
podido)

hablarle

NOR
EI : Erranaldi zonbait

(nor 1° bakun)

zinez

ustez

orai - gero

orai - gero

lehen

nahi du ni euskaraz
mintza nain (nadin)

quiere que
hable yo...

nahi luke, ni orai
euskaraz mintza
nenin (nendin)

...que hable
yo...

nahi zuen, ni
euskaraz mintza
nenin (nendin)

...que
hablase yo...

ikasi baidut, orai ni
euskaraz mintza
naike

… puedo
hablar

nahi banu, ni orai
euskaraz mintza
neinke

… yo
hablaría...

atzo nahi banuen, ni
euskaraz mintza
neinken (nendin)

...yo podía
(hubiera
podido)
hablar...

nahi du ni euskaraz
mintza naiken

quiere que
pueda yo...

nahi luke, ni orai
euskaraz mintza
neinken

...que
pudiera...

nahi zuen, ni
euskaraz mintza
neinken

...que
hubiera
podido...

bihar ni Panpiri
euskaraz mintza
naikeo

mañana le
hablaré...
(podré)

hemen baliz, ni
Panpiri euskaraz
mintza neinkeo

...yo le
hablaría

atzo, ni Panpiri
euskaraz mintza
neinkeon

...yo podía
(hubiera
podido)
hablarle

Panpik nahi du
euskaraz mintza
naikeon

quiere que le
hable...
(pueda
hablarle)

Panpik nahi luke
euskaraz mintza
neinkeon

...que le
hablase...

Panpik nahi zuen
euskaraz mintza
neinkeon

...que
pusiera
(hubiera
podido)
hablarle

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu : hi, gu, zu, zuek

NOR
EI : Erranaldi zonbait

(nor/zer 3° bakun)

zinez

ustez

orai - gero

lehen

orai - gero

nahi dut Pette
euskaraz mintza
dain (dadin)

que hable
él...

nahi nuke Pette
euskaraz mintza ledin

que hable
él...

nahi nuen Pette
euskaraz mintza
zedin

que
hablase...

nahi dut Pette
euskaraz mintza
daiken

que hable
él...

nahi nuke Pette
euskaraz mintza
leiken

que hable
él...

nahi nuen Pette
euskaraz mintza
zeiken

que
hablase...

ikasi baidu, orai Pette
euskaraz mintza
daike

… puede
hablar

nahi balu, Pette
euskaraz mintza
leike

… él
hablaría...

nahi bazuen Pette
euskaraz mintza
zeiken

...hubiera
hablado...

bihar Pette Panpiri
euskaraz mintza
daikeo

mañana le
hablaré...
(podré)

hemen baliz, Pette
Panpiri euskaraz
mintza leikeo

...él le
hablaría

atzo Pette Panpiri
euskaraz mintza
zeikeon

...él podía
(hubiera
podido)
hablarle

nahi dut Pette Panpiri
euskaraz mintza
daikeon

quiere que le
hable...
(pueda
hablarle)

nahi nuke Pette
Panpiri euskaraz
mintza leikeon

...que le
hable (que
pueda
hablarle)...

nahi nuen Pette
Panpiri euskaraz
mintza zeikeon

...que le
hablase (que
le hubiera
hablado)

NOR
EI : Erranaldi zonbait
zinez

(nor/zer 3° anitz)

ustez

orai - gero

orai - gero

lehen

ikasi baidute, orai hurak
euskaraz mintza daizke

… pueden
hablar

nahi balute, hurak
euskaraz mintza leizke

… ellos
hablarían...

nahi ukan bazuten,
hurak euskaraz mintza
zeizken

...hubieran
hablado...

nahi dut hurak euskaraz
mintza daizken

que hablen
(que
puedan)
ellos...

nahi nuke hurak
euskaraz mintza
leizken

que hablen
(que
puedan)
ellos...

nahi nuen hurak
euskaraz mintza
zeizken

que
hablasen
(que
pudiesen)...

bihar hurak Panpiri
euskaraz mintza
daizkeo

mañana le
hablarán...
(podrán)

hemen baliz, hurak
Panpiri euskaraz mintza
leizkeo

...ellos le
hablarían

atzo hurak Panpiri
euskaraz mintza
zeizkeon

...ellos
podían
(hubieran
podido)
hablarle

nahi dut hurak Panpiri
euskaraz mintza
daizkeon

...que le
hablen...
(puedan
hablarle)

nahi nuke hurak Panpiri
euskaraz mintza
leizkeon

...que le
hablasen
(que
puedan...)...

nahi nuen hurak Panpiri
euskaraz mintza
zeizkeon

...que ellos
pudiesen
(hubiesen
podido)
hablarle

NORK
EU : Erranaldi zonbait
zinez

ustez

orai - gero

nor / zer 3°

nor 1°2°

orai zuk ni ikusten

orai - gero

lehen

nauzu

...me ve usted

botzik zinake, zuk ni
ikusten banenduzu

...si me viera
usted

atzo, zuk ni Maulen
ikusten nenduzun

ayer me veía
usted...

bihar zuk ni ikusten
naukezu

...me verá
usted (podrá
verme)

orai hemen bazina,
zuk ni ikusten
nendukezu

… me vería
(podría
verme)

atzo, jin bazina, zuk
ni ikusten
nendukezun

ayer usted
me hubiera
podido ver...

orai zuk hartza
aitzinean dauzu

...tiene usted...

orai hi botzik hinzake,
nik osagarria baneu

… si tendría

nik lehen, bilo luze
bat neuen

yo antes,
tenía...

bihar zuk ibiltzeko
ahala daukezu

… tendrá
usted la
capacidad...

orai hartza ikustez,
nik lotsa handi bat
neuke

… tendría...

atzo, hartza ikusi
banu, nik lotsa handi
bat neuken

… hubiera
tenido...

orai guk zuri euro
baten zorra dauzugu

...nosotros le
debemos...

ez zinake botzik, nik
zuri zorra baneuzu

si le
debiera ...a
usted...

atzo, nik zuri euro
baten zorra neuzun

… yo le tenía
una...

… le
deberemos …

zuk pagatzen
bazuneu, nik zuri euro
baten zorra neukezu

… le deberia


atzo, zuk pagatu
bazuneu, nik zuri euro
baten zorra
neukezun

…le hubiera
tenido...

bihar guk zuri bi
euroen zorra
daukezugu

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu : nik, hik, guk, zuk, zuek, harek, haiek

NORK
EZa : Erranaldi zonbait
zinez

ustez

nor / zer 3°

nor 1°2°

orai - gero

orai - gero

lehen

nahi dut zuk ni deit
nazazun

quiero que
usted me
llame

10etan zuk ni deit
banenzazu

si usted me
llamase...

nahi nuen zuk ni
telefonaz deit
nenzazun

… que usted
me llamara

telefona horrekin, zuk
ni deit nazakezu

usted me
puede
(podrá)
llamar

orai telefona bat
bazunu, zuk ni deit
nenzakezu

… uted
podría
llamarme

telefona berri
horrekin, atzo zuk ni
deit nenzakezun

… usted
podía
(hubiera
podido)
llamarme

nahi du ogia nik ekar
dezadan

… que lleve
yo...

botzik hinzake, ogia
nik ekar baneza

… si yo
traería...

nahi zuen ogia nik
ekar nezan

… que yo
llevara...

aski sos baduzu, zuk
ogia ekar dezakezu

usted puede
(podrá) …

aski sos banu, ogia nik
eros nezake

… yo podría
comprar...

aski sos ukan banu,
ogia nik eros
nezaken

yo podía
(hubiera
podido)
comprar...

nahi dut ogia zuk guri
ekar deizaguzun

… que usted
nos lleve...

botzik zinake, ogia nik
zuri ekar baneizazu

si yo le
llevaba... a
usted

nahi zunuen nik zuri
ogia ekar neizazun

...que yo le
llevara...

aski sos baidugu,
ogia guk zuri ekar
deizakezugu

… podemos
llevarle...

aski sos banu, ogia nik
zuri ekar neizakezu

...yo podría
llevarle...

aski sos ukan banu,
nik zuri ogia ekar
neizakezun

...podía
(hubiera
podido) yo
llevarle...

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu : nik, hik, guk, zuk, zuek, harek, haiek


Aperçu du document el verbo vasco.pdf - page 1/13
 
el verbo vasco.pdf - page 3/13
el verbo vasco.pdf - page 4/13
el verbo vasco.pdf - page 5/13
el verbo vasco.pdf - page 6/13
 
Télécharger le fichier (PDF)


el verbo vasco.pdf (PDF, 127 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


euskal aditza
aditza
aditza erranaldiak
aditza oinarriz
euskal aditza ke
aditza alokutibo elaideko