el verbo vasco.pdf


Aperçu du fichier PDF el-verbo-vasco.pdf - page 5/13

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Aperçu texte


Zinez-aren ezaugarriak

Ustez-aren ezaugarriak
NOR 1°2° ( ni, hi, gu, zu, zue )
OIN ezaugarriak

oinean "a" sartzen da

oinean "n" sartzen da

(euskalki gehienetan)

(euskalki guzietan)

[ iragana, ustezkoan sartzen da (omen !) : baninz → ninzan ]
naiz; naiteke; zaitezen...
nauzu; zaitut; nazak...

baninz; hinteke; zinzaion...
bagintuk; henzakegu; nenzakezu...

NOR / ZER 3° ( hura, hurak )
PERSONA ezaugarriak
(oineko "a" ez beharrezko)

(oineko "n" beharrik ez)

d / - (± tz)
ditezke = daitezke; -zaio, -zaitzo...(Nor)

l/z/b(nor) - l/z/b(nork) (± tz)
baliz ; ziten ; bedi....(Nor)

dugu

= daugu ;

deitzut = dautzut...(Nork)

balu- ; baleitzo ; lutuke ; zeitzon ; beza....(Nork)