el verbo vasco.pdf


Aperçu du fichier PDF el-verbo-vasco.pdf - page 6/13

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Aperçu texte


NOR
IZa : Erranaldi zonbait

(nor 1° bakun)

zinez

ustez

orai - gero

orai ni Maulen naiz
bihar ni, 10etan,
Maulen naizake
orai ni Panpiri
mintzatzen naizaio
bihar 10etan, ni
Panpiri mintzatzen
naizaikeo

orai - gero
yo soy...

… estaré

( podré estar)...

le estoy
hablando

… le hablaré
(podré
hablarle)

lehen

orai ni Maulen
baninz

si fuese...

atzo, ni Maulen
ninzan

auto bat banu, orai ni
Maulen ninzake

… podría
estar...

atzo, auto bat ukan
banu, ni Maulen
ninzaken

botzik lizake, ni
Panpiri mintzatzen
baninzaio

… si le
hablaría

atzo, ni Panpiri
mintzatzen ninzaion

orai nahi banu, ni
Panpiri mintzatzen
ninzaikeo

... le hablaría
(podría
hablarle)...

atzo, ikusi banu, ni
Panpiri mintzatzen
ninzaikeon

Erranaldiak zure gisara asma detzakezu : hi, gu, zu, zuek

...yo
estaba...

...yo hubiera
estado
(hubiera podido
estar)...

… le hablaba

… podía
(hubiera
podido)

hablarle