el verbo vasco.pdf


Aperçu du fichier PDF el-verbo-vasco.pdf - page 8/13

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Aperçu texte


NOR
IZa : Erranaldi zonbait
zinez

(nor/zer 3 anitz)

ustez

orai - gero

lehen

orai - gero

orai hurak Maulen
dira

están...

orai hurak Maulen
balira

si fuesen...

atzo, hurak Maulen
ziren (ziran)

auto bat erosi
baidute, bihar hurak,
10etan, Maulen
dirake

… podrán
estar...

ahala balute, orai
hurak Maulen lirake

… podrían
estar...

atzo, auto bat ukan
balute, hurak Maulen
ziraken

orai hurak Panpiri
mintzatzen –zaitzo

le están
hablando

botzik lirake hurak,
Panpiri mintzatzen
balizaitzo

… si le
hablarían

atzo, hurak Panpiri
mintzatzen zizaitzon

orai nahi balute, hurak
Panpiri mintzatzen
lizaizkeo

...le estarían
hablando

atzo, ikusi balute,
hurak Panpiri
mintzatzen zizaizkeon

bihar 10etan, hurak
Panpiri mintzatzen
–zaizkeo

… le
hablarán
(podrán
hablarle)

...ellos
estaban...

...ellos
podían

(hubieran
podido)

estar...

… ellos le
hablaban

… ellos
podían

(hubieran
podido)

hablarle