ADITZA egitura .pdfNom original: ADITZA egitura.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Calc / OpenOffice 4.1.7, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 08/04/2021 à 11:07, depuis l'adresse IP 78.224.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 2 fois.
Taille du document: 371 Ko (12 pages).
Confidentialité: fichier public
Document publié par un compte certifié d'intérêt général. Ce document a été actualisé le 08/04/2021, son contenu peut ainsi différer des résultats présentés par les moteurs de recherche.


Aperçu du document


euskal aditza oinarriz

benat.sarasola@ni.eus

1

EUSKAL ADITZA
Aditza balinbada mintzairaren "bizkar ezurra", ohart gaiten "euskalki" deitzen ditugun guzietan
egitura berdina dela. Horrek erakusten du, "euskalkiak" "ENBOR" beraren "ADARRAK" direla.
Ohargarri da, Mendebaldeko eta Ekialdeko adarrak, oinarrizko "Enbor"etik hurbilago egon direla,
Erdialdekoa baino, nahiz mintzazaile eta idazle gehienak Erdialdekoak izan. Ikerlari berezituek
diote, “mintzaira bat erabiliago eta aldaketa gehiago, zonbait aldi oker gehiago”, sortzen dela.
Goazen beraz “Enborrera”.
Euskal Aditzaren oinarrizko egitura hiru giltzekin zabal dezakegu :

1 - NOR ↔ NORK
2 - ZINEZ ↔ USTEZ
3 - NOR 1°2° ↔ NOR/ZER 3°

NOR
zinez

NORK
ustez

zinez

ustez

nor 1°2°
nor/zer 3°

Ikusten da Euskal egitura ez dela “latin” egituraren idurikoa. Argi da, “latin” egituratik azkatzea ez
date denentzat, ez aise ez gustuko. Hori ulertu behar da, hoinbeste urtez eta mendez, bai
ikerlariek, gehienak latinista zorrotzak, bai erakasleek, mereximendu handiz, erabili eta erakutsi
dutena baida.
“[Piarres] Lafitte abadearen gramatika hartzen badugu, adibidez, berehala ohartuko gara hark latinaren kategoria
gramatikalak euskarari egokitzen lan egin zuela. Oraingo egunean hizkuntza modu horretara erakustea izorramendia
litzateke.” (J.P. Bronckart, ARGIA agerkaria, 2019/12/01)

2

Lau Aditz Laguntzaileen Erabilera

NOR

NORK

aa

erakusle
“ egite ”

iZa

(aditz jokatuekin)

adierazle
“ egite ”

“ izate ”

mintzatu da/dake/baliz/zen

atzo Maulen zen

mintzatzen da/dake/baliz/zen
mintzatuko da/dake/baliz/zen

eU

“ jabetza ”

erosi zuen/balu/du/duke

atzo etxe bat zuen

umor on da / baliz

erosten zuen/balu/du/duke

umore ona du / balu

bihar aroa eder dake

erosiko zuen/balu/du/duke

bihar osagarri ona duke

aditz oin soil laguntzaile

ei

(aditz jokatuekin)

nahi du mintza naiken
nahi luke / zuen mintza neinken

aditz oin soil laguntzaile

EZa

nahi du biak eros detzadan
nahi luke / zuen biak eros netzan

3

LAU ADITZ LAGUNTZAILE
NOR

NORK
ustez

iza
n
ke
iza
h
ke
iza
g
ke
iza
z
ke
iza tz ke
z
d a ke
iza
t
z
d
ke

ba
"
"
"
"
"
"

n
h
g
z
z
l/z
l/z

inza
inza
inza
inza
inza
iza
iza

zinez (nor/zer 1°2°3°)

ke
ke
ke
ke
tz ke
ke
tz ke

n
n
n
n
n
n

n
h
g e tz
z e tz
z e tz
d

n

d e tz u

ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke

u
u
u
u
u
u

e

ustez

t
k-n
gu
zu
zue

ba

nor 1° 2°

zinez

-

"
"
"
"

"
"

e
U

"
"
"
"

o

"

t

"

n
h
g
z
z
l/z
l/z

inza
inza
inza
inza
inza
iza
iza

ke
ke
ke
ke
tz ke
ke
tz ke

nori
zu
k/a-na
gu
o
zue

n
n
n
n
n

d
d
d
d
d

u
u
u
u
u

tz

ta/da

n

d

u

tz

e

n

d

u

tz

n
h
g
z
z

e

i

n
h
g
z
z
d
d

i
i
i
i
i
i
i

ke
ke
ke
ke
tz ke
ke
tz ke

nori
zue
zu
e
k/a-na
ta/da

n
n
n
n
n

"
"
"
"
"

gu

n "

o

n "

n
h
g
z
z
l/z/b
l/z/b

e
e
e
e
e
e
e

ke
ke
ke
ke
ke
i
ke
i tz ke

in
in
in
in
in tz

E
Z
a

e
e
e tz
e tz
e tz

za
za
za
za
za

nori
gu
o
k/a-na
ta/da
zue

n
n
n
n
n

zu

n

d e tz za

e

n

d e tz za

d
d
d
d
d

e tz za
e tz za
e tz za
e tz za
e tz za

tz
tz
tz
tz

ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke

ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke

nori
gu
k/a-na
ta/da
e
o
zue

nor / zer 3°

ba

"

t
k-n
gu
zu
zue

e

t/da
k/a-na
gu
zu
zue

n
n
n
n
n
n

te

n

zue

-

te

"

"

te

gu

"

"

zu

nori
e
t/da
k/a-na k/a-na
o
gu
ta/da
zu
zu
zue

"

"

-

-

"

"

"

n
n
n
n
n
n
n

"

nor 1° 2°

ke
ke
ke
ke
ke
za
ke
za tz ke

iza
iza
iza
iza
iza tz

"

"
"
"
"

"

nor / zer 3°

n
h
g
z
z
-

nori
e
zu
gu
zue
k-n

e
e
e
e
e

nd
nd
n tz
n tz
n tz

ke
ke
ke
ke
ke

u
u
u
u
u

e

te
"

I
Z
a

n
h
g
z
z

"
"
"
"
"
"

n
h
gu n
zu n
zu n
l/z
l/z
n
h
gu n
zu n
zu n
l/z
l/z
n
h
g
z
z

e

tz
tz
tz
tz
tz

e

tz u

e

tz u

e
e
e
e

ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke

u
u
u
u
u

tz

e

u
u
u
u
u

e

u

tz

e

u

tz

e
e
e
e

e
e
e
e
e

e
n
e
h
gu n e
zu n e
zu n e
e
l/z/b
e
l/z/b

n
n
n tz
n tz
n tz

tz
tz
tz
tz
tz

za
za
za
za
za

za
za
za
za
za

tz za
tz za

tz
tz
tz
tz

ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke
ke

t/da
k/a-na
gu
zu
zue

n
n
n
n
n
n

te

n

te

n
n
n
n
n

-

n
nori
ta/da
zue
e
k/a-na
o

te

n

te

n
n
n
n
n

zu

n

gu

te

n

e

t/da
k/a-na
gu
zu
zue

n
n
n
n
n
n

te

n

te

n
n
n
n
n

nori
k/a-na
o
zu
zue
gu

ke
ke
ke
ke
ke
e
ke
t
a
/da
ke

-

n
te

n

4

egitura hutsa oinarriz
a

NOR

inz

l/z/b

iz

n
h
g
z

a

z

e
U
n

u

d

nork

nor

nork

t
k-n
gu
zu
zue
e

n

t
k/a-na
gu
zu
zue
e

n

l/z/b

ni

h
g
z
z

e

i
E
Z
A
n

d

a

za

t
k/a-na
gu
zu
zue
e

g
z

e

n
h
gu
zu
zu
l/z/b
l/z/b

n

nu

e

u

e
e

n
nor 1°2°

e

nor 1°2°

n

nor/zer 3°

nor 1°2°

i

n
h
g
z
z

h
g
z

enza

z

t
k/a-na
gu
zu
zue
e

n

nor/zer 3°

i

d

a

nor/zer 3°

nor 1°2°
nor/zer 3°

e

n
h
g
z
z

h

z

nor/zer 3°

d/-

n
h
g
z
z

nor 1°2°

nor 1°2°

iz

nor/zer

nor/zer 3°

Z
a
n

a

ustez

zinez

nor/zer

nor/zer 3°

i

nor/zer 3°

nor 1°2°

nor/zer

n
h
g
z
z

NORK

ustez

nor 1°2°

zinez

h
gu
zu
zu

n

eza

e

l/z/b
l/z/b

e
5

Ke : gaitasun, gero, helburu
[ Bizkaieraz -KI- era ezaugarria erabili ohi da gaur, baina lehenago -KE- izan zan. Horrela Mogelek eta beste idazle zaharrak.

“Ahalera” ezaugarria, berez, -KE- da. Hala agertzen da literatura zaharrean.
Adibidez, Mogelengan: Neuskeo, Leuskeo, etab...
Baina, gaur -Ki- bihurtu da : Neuskio, Leuskio, etab.” (J.M.Irazola) ]

Orai, gaitasuna adierazteko, usu “ahal” hitza erabilik da, “ke” delarik berezia hortarako.
NOR : “euskaraz mintza naike” → “euskaraz mintzatzen ahal niz” // NORK : “egin dezaket” → “egiten ahal dut”

NOR
zinez

iZa

bihar etxen nizake

ei

nahi du euskaraz
mintza naiken

NORK
ustez
ahala (ukan) banu, etxen

zinez

ninzake (ninzaken)

eU

nahi luke (zuen) euskaraz
mintza neinken

eZA

telefona horrekin orai deitzen

gitukek

orai dirua baidut, ogia eros

dezaket

ustez
telefona bat bahu, deitzen gintukek
dirua (ukan) banu, ogia eros nezake (nezaken)

ke → ki / ko
→ bihar mintzatzen nizai-ke-o (izan) → ( Erdial. : niza-ki-o ) [ nizaike → nizaki : ahoskeratik idazkerara lerratze ]
→ bihar mintzatu-ko nizai-o ( "ko" : aditzari loturik, gero eta erabiliago )
→ nahi du euskaraz mintza nai-ke-o-n (edin) → ( Erdial : na-ki-o-n ) [ naike → naki : ahoskeratik idazkerara lerratze ]
→ nahi nuke zuek haieri euskaraz mintza zein-z-ke-e-n ( ahoska : zéinzkien : ee→ie ) ( Erdial : zen-ki-zki-e-ke-te-n : metatze zerbait dirudi ! ... )

6

TE - KE : gaitasun, gero, helburu

NOR

NORK

zinez
ke→te gaitasuna orai

zinez

ahala (ukan) banu, etxen
bihar etxen

nizake/nizate

bihar ogia erosteko ahala duket

ninzake/ninzate (ninzaten)

(izanen niz)

(izanen ninzan)

bihar etxen nizateke

ahala (ukan) banu, etxen
ninzateke (ninzateken)

(izaten ahalko niz)

(izaten ahalko ninzan)

bihar euskaraz mintzatzen

nahi (ukan) banu, euskaraz
mintzatzen ninzaikezu

e

i
Z
a
n

ustez

keke
gaitasuna gero
→teke

("nori")
ke

ahala orai +
gero

nizaikezu

e

i

keke
→teke

n
ke

helburu

n

ke

(ninzaikezun)

helburu +
gaitasun

("nori")
helburu +
gaitasun

nahi du euskaraz mintza

nahi luke (zuen) euskaraz mintza

gaiken/gaiten

geinken/geinten

nahi du euskaraz mintza

nahi luke (zuen) euskaraz mintza

gaiteken

geinteken

nahi du euskaraz mintza

nahi luke (zuen) euskaraz mintza

naikeon

neinkeon

ahala (ukan) banu, deitzen

hinduket (hindukedan)

(ukanen dut )

(deituko hindut )

U

(...mintzatuko nizaizu)

ke→te

ustez

g
a
i
t
a
s
u
n
a

e
Z
A
n

bihar ogia ekartzen

ahala banu ogia ekartzen

daukezut/deikezut

naukezu/neikezu

(ekarriko dauzut/deizut)

(ekarriko neuzu/neizu)

orai dirua baidut, ogia eros

dirua (ukan) banu, ogia eros

dezaket

nezake (nezaken)

bihar nik zuri ogia ekar

deizakezut
(ekartzen ahalko dauzut/deizut)

ahala banu ogia ekar neizakezu
(ekartzen ahalko neuzu/neizu)

→ NOR-NORI eta NORK, beti “ke” : bihar ni zuri mintzo nizaikezu, nik ogia eros dezaket...

→ “te” sartu da NOR soilarekin baizik, “ke” bikoitzaren ordez : “keke” → “teke” (ahala gero)

keke → teke
zinez
ahala orai

ustez

ahala gero

ahala orai

ahala gero

izan

nizake
nizate
nizakeke
ninzake

nizateke
ninzate
ninzakeke

ninzateke

ein

naike
naite
naikeke
neinke

naiteke
neinte
neinkeke

neinteke
7

ANITZA
NORK

Eragile

e / te

NORI

Harzaile

e

zaio → zaie ; deio → deie
zu zira → zuek zirae (zirade) ; zu zitugu → zuek zituegu; zu zetzadan [ nahi duzu nik zu deit zetzadan ] → zuek
zetzaedan [ nahi duzue nik zuek deit zetzaedan (ahoska : zetzédan : ae → e) ]
2° (zuek) e / tz atzo zu hari zinzaion → atzo zuek hari zinzaitzon; bihar zu hari zizaikeo → bihar zuek hari zizaizkeo
" "→" “t” janik konsonante aitzinean, beste hitzetan bezala :
hatza → hazka ; utzi → uzten ; hutsa → husten...

N
O
R

zaitzo → zaizkeo ; deitzegu → deizkeegu (ahoska : “deizkiegu” : ee → ie)
" "→" “t” janik konsonante aitzinean, beste hitzetan bezala :
hitz → hizki ; idatzi → idazten ; sinetsi → sineskor...

/

Z
E
R

du → due / dute ; duzu → duzue / duzute; dezan → dezaen (ahoska : dezén) / dezaten
" "→" "te" → anitza bikoizturik dirudi : tz + e = te. (Xib. + Mend. : due)

3° (hurak)

tz

deutsoz (Mend: anitza bikoizturik : tz (ts) ... z ) ( Ekial. : deitzo )
" "→" “t” janik hitz urrentzean, konsonante aitzinean bezala
deutz → deuz → duz → dutzak... ( tutzak

/ tutzan / tutzu : anitza bikoizturik )

ditzu → ditu ; ditzik → ditik ( ahoskera : ingleseko “th”-aren iduriko ); detzzake → detzake :
" "→" "z" janik "u, i, z" aitzinean (zonbait aldi, anitza bikoizturik : dituzte, detzazke)

“zki” = tz (anitza) + ke
Ekial.

- orai hura hari mintzatzen zaio → orai hurak hari mintzatzen zaitzo
- bihar hura hari mintzatzen zaikeo → bihar hurak hari mintzatzen zaizkeo
(mintzatuko zaio)

Erdial.

(mintzatuko zaitzo)

- orai hura hari mintzatzen zaio → orai haiek hari mintzatzen zaizkio
- bihar hura hari mintzatuko zaio → bihar haiek hari mintzatuko zaizkio
“ke” oinarrizkoa, ahoskeratik idazkerara, “ki”ra, lerratu da : "zaizkeo" → "zaizkio"
“zki” anitzaren erakusletzat harturik, gaitasuna adierazteko, "ke" gehitu da : zaizkioke
Ekialdean eta Mendebaldean, “zki” anitzan ez da sartu : “aitak amari berriak ekarri deitzo / deutsoz” (Erdial : dizkio)

8

OHAR ZONBAIT
Euskalzaindiaren tauletan :

oina eta ezaugarriak bereiztea hobe (“ni” : ez da “na” edo “nint”, bainan “n” bera)

sailkatze : ZINEZ eta USTEZ (euskal egitura)

ez : Indikatibo, Subjuntibo, Ahalera, ... (latin egitura)

izan → inzan : baninz, ninzan, ninzake ...

(intzan) : “t” ez da beharrik (ahoskatze gogordura baizik ez baida, “n” eta “z” artean)

oineko “d” : ahoskera azkartzaile, “n” entzat, edo bi bokalen
arteko lotura ( ae → ade )

enu → endu, inoan → indoan, eni → endi, zinen → zinden...
zirae → zirade...
euki, etorki, egoki, joanki, gaki, ibilki, eramaki, ekarki, jakinki ...
[ - erraitera natorkizu = zuri erraitera etorki (etortzen ari) nizaizu

“-ki” aditz atzizki : iraunkortasun adierazle (... ari)

- daramazkigu = harek guri hurak eramaki (eramaten ari) deizgu ]
“ke” → “ki” : ahoskeratik idazkerara lerratze

naikeon → nakion, deizkeot → dizkiot ... ( nakioke, dizkioke... : “ke” bikoizturik )

“ke” : “gaitasuna”, “ahala” ( beti “gero”-ari begira)

“gaitasuna” izan daiteke :

menpekoa (subj.) / ahalera (pot.) : beti geroari buruz : “te”, “ke”

“gaiten”, “diten”, “leike”, “naikezun”, “deizakeogu” (Nori-ekin:beti “ke”, ez “ki”)

“n” oin barnean (nor 1°2°)

→ beti “ustez”aren ezaugarri

“n” atzizki

→ menpeko oraia (“zinez”ean)

“n” oin barnean (nor 1°2°)

→ zinezkoa : nizake, dukegu...
→ ustezkoa : ninzake, genuke...

inz, endi, endu, enza, enbil, entor...
“n” hori ez da iraganaren ezaugarri, “ustez”arena baizik
nahi du : mintza naikeon, mintza ziten, deit dezazun...

→ menpeko oraia (“ustez”ean) → nahi luke mintza neinkeon, nahi nuke deit nenzazun...

+

→ menpeko iragana

→ nahi zuen mintza neinkeon, nahi nuen deit nenzazun...

“n” atzizki

→ indikatibo iragana

→ mintzatu ninzan, deitu ninduen, ikusi gintuzun...

Ahoskera aldaketak

e → i → ü : euskalkien arabera

eu

banendu
detu
zaetu
gaetuzu

banindu
ditu
zaitu
gaituzu

banündü
dütü
zütü
gütuzu

eza

gaetzazu

gaitzazu

gitzazü
9

ohar ttipi zonbait
izan

ustezean : “inz”

“intz” idazten dugu

“tz” + “ke”
anitza

“tz”

“zaizkeo”...

- “t” sarturik idazkeran, ahoskera gogordura baizik ez delarik

- “zki” idazten dugu, ahoskeratik idazkerateko lerratzea baizik ez delarik
- zaizkio... : “zki” anitzaren ezaugarritzat hartzen dugu : “zaitzo” → “zaitz ki o”
- gaitasuna adierazteko, “ke” bikoiztu da : zaizkioke

- usu “nori”ekin, “...aike” → “...aki” bihurtu da, ahoskeratik idazkerara lerratze :
“ke”

gaitasuna

niz → nizake

- bihar zure ikustera horra nizaikezu → nizakizuke ( “i” lekuz aldaturik eta “ke”
bikoizturik )
- nahi du mintza naikeon → nakion : ahoskeratik idazkerara lerratze
- euskaraz mintza naiteke → nitaike / nitake : ahoskerako aldaketak

- “u” → “i” bihurtu da ahoskeraz : deuo → deio ; dauzu → deizu...
"edin"ekin : "i" ez da bikoizten : nai i kezu → naikezu
nori

berez : “u” (eu)

niz → niza u zu

- [ mendebalean “u” begiratu due : deutsu... ]
- "i" horrek, “izan” eta “ezan” ere kutsatu ditu :
(Izan = giza u o → giza i o) // (Ezan = de u zaguzu → deizaguzu...)

10

N O R : mendeetan gaindi
n iz →

naiz, gara, nazaizu... : "a" oinean sarturik euskalki gehienetan, zineza baieztatzeko bezala

da/date/date
nor 3°ean (bakun), aditz oina desagerturik : “a” zinezeko ezaugarria soilik ( iraganean berdin : “zan/zaten/zateken” )
ke →

gira, zira-e, dira...: iran / iraun aditzatik (nori-ekin, izan : gizaio...)
“g iza” →

i
Z
a

ustez →

n

baginra, bazinra → ba ginra, bazinra → bagina, bazina (“ r ” janik : “n” eta “a” -en artean)
└> (Mend. eta nori-ekin, izan : baginza, ginzaion...)
ninz [ nintz : “t” hori “n” eta “z” arteko ahoskera gogorra, idatzi behar gabea ]
└> "n" oinean sarturik euskalki guzietan, duda-zalantza-ustezkoa adierazteko (nnn...) (nor 1°2°)
nizaio : "i" hori edun-en “u”-tik letorke (zaut, zaugu, dauzu, nizauzu → zait, zaigu, deizu, nizaizu) (“i” datibo derizaio)

nori-ekin


nor 3°ean : persona ezaugarria “d” desagerturik : - iza i → - za i t/gu/zu/zue/o/e
zait → zaitzt → zaizt (“tz” → “z” : konsonante aitzinean) edo zaitzat (“a” lotura : konsonante artean)

elaide/alokut
"eu" erabiltzen da : jin da → jin du-k/n/zu (nori-ekin, izan : nizaio → nizio-k/n/zu)
ibo →

gin→

g i te n → “te” (“ke”-en oihartzuna) => geroari buruz, asmo, helburu, egingei [menpeko = subjuntibo : frantses eta españolez “que”]

g i te n →

g a i te n : "a" oinean sarturik euskalki gehienetan, zineza baieztatzeko bezala
nendin : "d" sarturik, "n"-aren azkartzaile, luzatzaile bezala (palatalizazio azkartzaile)

e

i

n en i n → └> (berdin : ganik→gandik ; orainik→oraindik ; bazine→bazinde ; inoan→indoan ; enu→endu…)
[ nindoan : aditza “ioan” (ez : idoan) - nendin : aditza “ein” (ez : edin) – inderrai : aditza “iarrai” (ez idarrai)... ]

n
nin→

nain → nadin : "d" sarturik, "nendin" en kutsaduraz, edo : “a” eta "i" -en arteko azkardura ("nain" ere usu erabilik da)

nion→

naion → naikeon ( Erdial.: “nakion” ) : “ke” => geroari buruz, asmo, helburu, egingei ( beti “ke” nori-ekin, ez “te”, ez “ki” )

g en i ten


g ein te n → g in te n : ni → in : "n" lekuz aldaturik, "i"-en inguruan ( ahoskera aisatzeko ? )
11

N O R K : mendeetan gaindi
d eu tz gu → d e tz u gu → d e t u gu / d i t u gu / d ü t ü gü
ba n eu → ba n e tz u → ba n e t u / ba n i t u / ba n ü t ü
anitza (nor/zer 3°) →
└> " tz " oin barnean sarturik (e tz u → e tz u → e t u / i t u / ü t ü)
( Mendebaldean hitz bukaeran : d au gu → d o gu → d o gu tz → d o gu z )

ba n enu zu → ba n endu zu → banenduzu / baninduzu / banündüzü
└> "d" gehiturik, "n"-aren azkartzaile bezala (nor 1° 2°)
( berdin : inoan→indoan ; iniro→indiro ; eni→endi ;...)

e
U

ustez →

n

[ indoan : aditza “ioan” (ez : idoan) - endun : aditza “ eun” (ez : edun) – indezagu : aditza “ezagu”... ]
ba gu en tz u → ba gu n e tz u → ba ge n e t u / ba gi n i t u / ba gü n ü t ü ( e → i → ü )
└> (gu → ge/gi : "u" aldatzen, ez desagertzen) ( gu enu → gu neu : "n" ustezkoa edo lotura, edo biak ? )
d au t → d ai t → dei t ("u" → "i" : datibo derizaio)
gu enu on → gu neu on → gu nei on → ge nei on (elaidekoan : gi ni o-a/na/zu-n)

nori-ekin →

└> (gu → ge/gi : "u" aldatzen, ez desagertzen) ( gu enu → gu neu : "n" ustezkoa edo lotura, edo biak ? )
anitza oinaren ondotik : d eu tz o gu → d ei tz o gu (Mend. : d eu ts o gu z : anitza bikoizturik )

elaide/alokutibo →

oineko "e / u" guziak → " i " : banendu / banindu / banündü → banindi-k/n/zu

d e tz zake → d e t zake (" z " ez da bikoizten)
anitza (nor/zer 3°) →

E
Z
A
n

└> " tz " oin barnean sarturik (elaidekoan, eza → iza : ditzake-k/n/zu)
(oinaren ondotik ere ikusten da : dezatzke / dezazke) (zonbait aldi bikoizturik : detzazke, dituzte bezala)

ba gu enza → ba gu neza → ba ge neza → ba gi neza (elaidekoan, eza → iza : ba gi niza-k/n/zu)
ustez →

└> (gu → ge/gi : "u" aldatzen, ez desagertzen) (...gu enza →...gu neza : "n" ustezkoa edo lotura, edo biak ? )
ba n e i tz za zu → ba n e i t zazu → baneitzazu (ogia ekar baneizazu – ogiak ekar baneitzazu)

nori-ekin →
└> " i " (nori : i) eta " tz " (anitza) : oin (e...za) barnean sarturik
12


Aperçu du document ADITZA egitura.pdf - page 1/12
 
ADITZA egitura.pdf - page 3/12
ADITZA egitura.pdf - page 4/12
ADITZA egitura.pdf - page 5/12
ADITZA egitura.pdf - page 6/12
 
Télécharger le fichier (PDF)


ADITZA egitura.pdf (PDF, 371 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


euskal aditza ke
aditza
euskal aditza
aditza erranaldiak
aditza oinarriz
aditza alokutibo elaideko

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.034s