DuchtVersieBrief .pdf


Nom original: DuchtVersieBrief.pdf
Auteur: m

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/09/2021 à 17:48, depuis l'adresse IP 80.13.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1 fois.
Taille du document: 100 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Beste advocaat JH Rodenburg,
Een notaris berekende een erfenis door verhullingsoperaties van zijn berekening uit te voeren die
volgens een reeks van de Fibonacci-klasse werden uitgevoerd. En dat kunnen we heel goed zien,
want voor de notaris merken we dat de begrafenisondernemer zijn kosten op dezelfde manier heeft
vastgesteld als de notaris: door te verwijzen naar dezelfde volgorde van eerste termijn 1230.52
volgens de vijfde termijn die hij koos: 9844, en vanaf waarvan hij 110 of 111 aftrok. Dit aantal is een
herhaalde eenheid, alleen bekend bij specialisten.
Wat als volgt kan worden samengevat:
9844 - 110 = 9734 EURO = De kosten van de begrafenis.
Het enige verschil dat hem onderscheidt van de notaris is dat de notaris de vierde term van dezelfde
reeks kiest waarvan hij ook dezelfde waarde aftrekt die herhaalde eenheden wordt genoemd (110 of
111).
Wat als volgt kan worden samengevat:
6152 - 110 = 6042 EURO = De kosten van de notariskosten.

Dat is ontoelaatbaar bij de berekening van een erfenis omdat men dan een algoritme opmerkt.
Daarnaast merken we dat de schuldeisers en debiteuren van de bankrekening van de overledene alle
bedragen met dezelfde berekening vaststellen:
een polynoom altijd identiek vanaf de datum van zijn overlijden:
66² - 66 * Pi² - 13 = 3 * 1230,52 Euro = bedrag van de erfenis te verdelen over 3 erfgenamen.
Of met een meer algemene en precieze formule:
66² - 66 * Pi² - 12 - 1
= 66² - 66 * Pi² - (3 * 4) - 1
= 3 * 1230,52 Euro = bedrag van de erfenis te verdelen over 3 erfgenamen.

En bij het overhandigen van het saldo van een rekening met verzekeringen en spaargelden, geeft
dezelfde polynoom het totale bedrag van zijn bankrekening. Alleen de waarde van de variabele
verandert.
Door in de polynoom te vervangen hebben we:

123² - 123 * Pi² - 123 * 1 * 2 * 3 = totaal op bank = 13177 Euro.

Al deze cijfers roepen ongeluk op en werden eerder gekozen. Dit omdat ik niet geloof in het herhalen
van dezelfde kans of identieke opeenvolgende getallen zoals 123.
De polynoom kan als volgt worden geschreven:
X ^ 2 - X * (Pi) ^ 2 - C = Een bedrag van de erfenis.
Met het symbool ^ wat exponent betekent.
En waar C = (3 * t) of C = (3 * t) + (-1) ^ (X + 1) als we maximale precisie willen.
Wat als volgt is geschreven:
X ^ 2 - X * (Pi) ^ 2 - (3 * t) + (-1) ^ (X + 1) = Een bedrag van de erfenis.
Voor het laatst genoemde geval geeft dit:
123 ^ 2 - 123 * (Pi) ^ 2 - (123 * 1 * 2) * 3 + (-1) ^ (123 + 1) = totaal op bank = 13178 Euro.

Kunt u mijn veroordeling van deze diefstal voor de rechtbank ondersteunen?
Met vriendelijke groeten,


Aperçu du document DuchtVersieBrief.pdf - page 1/2

Aperçu du document DuchtVersieBrief.pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01971840.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.