EUSKAL ADITZA ARIKETAK .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: EUSKAL ADITZA ARIKETAK.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Calc / OpenOffice 4.1.13, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 10/12/2022 à 09:01, depuis l'adresse IP 78.224.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 9 fois.
Taille du document: 434 Ko (50 pages).
Confidentialité: fichier public
Document publié par un compte certifié d'intérêt général. Ce document a été actualisé le 24/12/2022, son contenu peut ainsi différer des résultats présentés par les moteurs de recherche.


Aperçu du document


benat.sarasola@ni.eus

EUSKAL ADITZA
Aditza balinbada mintzairaren "bizkar ezurra", ohartzen gira "euskalki" deitzen ditugun guzietan egitura
berdina dela, ahoskera berezi zenbait gorabehera. Horrek erakusten luke, "euskalkiak" "ENBOR" beraren
"ADARRAK" direla. Ohargarri da, Mendebaldeko eta Ekialdeko adarrak, oinarrizko "Enbor"etik hurbilago
egon direla, Erdialdekoa baino, nahiz mintzazaile eta idazle gehienak Erdialdekoak izan. Ikerlari berezituek
diote, “mintzaira bat erabiliago eta aldaketa gehiago, berdin ere oker gehiago”, sor daitekela. Goazen
beraz “ENBOR”era, eta “ADAR” zenbaiten bidea zein izan den aztertzera.
Gainditu beharreko lehen oztopo bat badugu : “Euskal Aditza“ren taulak agertu dira “latin” egituraren
moldean (indik., baldin., subj.,...). Egia da ikerlariak, gehienak edo denak, latinista zorrotzak direla. [ “
Piarres Lafitte abadearen gramatika hartzen badugu, adibidez, berehala ohartuko gara hark latinaren kategoria
gramatikalak euskarari egokitzen lan egin zuela. Oraingo egunean hizkuntza modu horretara erakustea izorramendia
lizateke.” ] (J.P. Bronckart, ARGIA agerkaria, 2019/12/01)

Gainditu beharreko bigarren oztopoa dugu : idazkera, askotan, herrialde bakoitzeko ahoskeran finkatu
dela, eta ez aditzaren oinean. Azken honek dularik erakusten euskalki guzien hurbiltasuna edo ere
berdintasuna, batuaren bidean. [ Adibidez : “ditaike” edo “ditake” → “daiteke”n ordez, “nakion” → “naikeon”en ordez,
etab... ]

Euskal Aditzaren hiru giltzak
1° :

NOR

2° :

ZINEZ

3° :

NOR 1°/2°

NOR ↔ NORK

NORK
USTEZ
NOR/ZER 3°

ZINEZ

USTEZ

nor 1°/2°

(a)

(n)

nor/zer 3°

(d/-)

(l,z,b)

AURKIBIDE

AURKIBIDE

izan

ni

ni

nik

nik

hi

hi

hik

hik

gu

gu

guk

guk

zu

ein

zu

eun

zuk

ezan

zuk

zuek

zuek

zuek

zuek

hura

hura

harek

harek

hurak

hurak

haiek

haiek

IZAN : NI
zinez

ustez

orai - gero

NOR

NOR
nori

orai - gero

lehen

orai Maulen niz

orai Maulen baninz

atzo, Maulen ninzan

bihar, 10etan, Maulen nizake / nizate

ahala banu, orai Maulen ninzake / ninzate

atzo, ahala ukan banu, Maulen ninzaken / ninzaten

(izanen)

(izaten ahal)

(izanen ninzan)

bihar, 10etan, beharrez Maulen nizateke

beharrez, bihar Maulen ninzateke

atzo, beharrez, Maulen ninzateken

(izaten ahalko)

(izaten ahalko)

(izaten ahalko ninzan)

orai hiri mintzatzen nizaik

botzik hinzake hiri mintzatzen baninzaik

atzo hiri euskaraz mintzatu ninzaian

bihar 10etan, hiri mintzatzen nizaikek

ahala banu, hiri mintzatzen ninzaikek

atzo, ahala ukan banu, hiri mintzatu ninzaikean

(mintzatuko nizaik)

(mintzatuko ninzaik)

(mintzatuko ninzaian)

orai, zuri mintzatzen nizaizu

orai, zuri mintzatzen baninzaizu

atzo, zuri euskaraz mintzatu ninzaizun

bihar 10etan, zuri mintzatzen nizaikezu

orai nahi banu, zuri mintzatzen ninzaikezu

atzo, nahi ukan banu, zuri mintzatu ninzaikezun

(mintzatuko nizaizu)

(mintzatuko ninzaizu)

(mintzatuko ninzaizun)

orai, zueri mintzatzen nizaizue

orai, zueri mintzatzen baninzaizue

atzo, zueri euskaraz mintzatu ninzaizuen

bihar 10etan, zueri mintzatzen nizaikezue

orai nahi banu, zueri mintzatzen ninzaikezue

atzo, nahi ukan banu, zueri mintzatu ninzaikezuen

(mintzatuko nizaizue)

(mintzatuko ninzaizue)

(mintzatuko ninzaizuen)

orai Panpiri mintzatzen nizaio

Panpi botzik lizake, mintzatzen baninzaio

atzo, Panpiri euskaraz mintzatu ninzaion

bihar 10etan, Panpiri mintzatzen nizaikeo

orai nahi banu, Panpiri mintzatzen ninzaikeo

atzo, ikusi banu, Panpiri mintzatu ninzaikeon

(mintzatuko nizaio)

(mintzatuko ninzaio)

(mintzatuko ninzaion)

orai haieri mintzatzen nizaie

hurak botzik lirake, mintzatzen baninzaie

atzo, haieri euskaraz mintzatu ninzaien

bihar 10etan, haieri mintzatzen nizaikee

orai nahi banu, haieri mintzatzen ninzaikee

atzo, ikusi banetu, haieri mintzatu ninzaikeen

(mintzatuko nizaie)

(mintzatuko ninzaie)

(mintzatuko ninzaien)

AURKIBIDE

IZAN : HI
zinez

ustez

orai - gero

NOR

NOR
nori

orai - gero

lehen

orai Maulen hiz

orai Maulen bahinz

atzo, Maulen hinzan

bihar, 10etan, Maulen hizake / hizate

ahala bahu, orai Maulen hinzake / hinzate

atzo, ahala ukan bahu, Maulen hinzaken / hinzaten

(izaten ahal)

(izanen hinzan)

bihar, 10etan, beharrez Maulen hizateke

beharrez, bihar Maulen hinzateke

atzo, beharrez, Maulen hinzateken

(izaten ahalko)

(izaten ahalko)

(izaten ahalko hinzan)

orai eni mintzatzen hizait

botzik ninzake eni mintzatzen bahinzait

atzo eni euskaraz mintzatu hinzaitan

bihar 10etan, eni mintzatzen hizaiket

ahala bahu, eni mintzatzen hinzaiket

atzo eni euskaraz mintzatu hinzaiketan

(mintzatuko hizait)

(mintzatzen ahal hinzait)

(mintzatzen ahal hinzaidan)

orai, guri mintzatzen hizaigu

orai, guri mintzatzen hinzaigu

atzo, guri euskaraz mintzatu hinzaigun

bihar 10etan, guri mintzatzen hizaikegu

orai nahi bahu, guri mintzatzen hinzaikegu

atzo, nahi ukan bahu, guri mintzatu hinzaikegun

(mintzatuko hizaigu)

(mintzatzen ahal hinzaigu)

(mintzatzen ahal hinzaigun)

orai Panpiri mintzatzen hizaio

Panpi botzik lizake, mintzatzen bahinzaio

atzo, Panpiri euskaraz mintzatu hinzaion

bihar 10etan, Panpiri mintzatzen hizaikeo

orai nahi bahu, Panpiri mintzatzen hinzaikeo

atzo, ikusi bahu, Panpiri mintzatu hinzaikeon

(mintzatuko hizaio)

(mintzatzen ahal hinzaio)

(mintzatzen ahal hinzaion)

orai haieri mintzatzen hizaie

hurak botzik lirake, mintzatzen bahinzaie

atzo, haieri euskaraz mintzatu hinzaien

bihar 10etan, haieri mintzatzen hizaikee

orai nahi bahu, haieri mintzatzen hinzaikee

atzo, ikusi bahetu, haieri mintzatu hinzaikeen

(mintzatuko hizaie)

(mintzatzen ahal hinzaie)

(mintzatzen ahal hinzaien)

(izanen)

AURKIBIDE

IZAN : GU
zinez

ustez

orai - gero

NOR

NOR
nori

orai - gero

lehen

orai Maulen gira

orai Maulen baginra

atzo, Maulen ginren / ginran

bihar, 10etan, Maulen girake / girate

auto bat bagenu, orai Maulen ginrake / ginrate

atzo, ahala ukan bagenu, Maulen ginraken / ginraten

(izaten ahal)

(izanen ginen)

bihar, 10etan, beharrez Maulen girateke

ahala bagenu, bihar Maulen ginrateke

atzo, beharrez, Maulen ginrateken

(izaten ahalko)

(izaten ahalko)

(izaten ahalko ginen)

orai hiri mintzatzen gizaik

botzik hinzake hiri mintzatzen baginzaik

atzo hiri euskaraz mintzatu ginzaian

bihar 10etan, hiri mintzatzen gizaikek

ahala bagenu, hiri mintzatzen ginzaikek

atzo, nahi ukan bagenu, hiri mintzatu ginzaikean

(mintzatuko gizaik)

(mintzatuko ginzaik)

(mintzatuko ginzaian)

orai, zuri mintzatzen gizaizu

orai, zuri mintzatzen ginzaizu

atzo, zuri euskaraz mintzatu ginzaizun

bihar 10etan, zuri mintzatzen gizaikezu

orai nahi bagenu, zuri mintzatzen ginzaikezu

atzo, nahi ukan bagenu, zuri mintzatu ginzaikezun

(mintzatuko gizaizu)

(mintzatuko ginzaizu)

(mintzatuko ginzaizun)

orai Panpiri mintzatzen gizaio

Panpi botzik lizake, mintzatzen baginzaio

atzo, Panpiri euskaraz mintzatu ginzaion

bihar 10etan, Panpiri mintzatzen gizaikeo

orai nahi bagenu, Panpiri mintzatzen ginzaikeo

atzo, ikusi bagenu, Panpiri mintzatu ginzaikeon

(mintzatuko gizaio)

(mintzatuko ginzaio)

(mintzatuko ginzaion)

orai haieri mintzatzen gizaie

hurak botzik lirake, mintzatzen baginzaie

atzo, haieri euskaraz mintzatu ginzaien

bihar 10etan, haieri mintzatzen gizaikee

orai nahi bagenu, haieri mintzatzen ginzaikee

atzo, ikusi bagenitu, haieri mintzatu ginzaikeen

(mintzatuko gizaie)

(mintzatuko ginzaie)

(mintzatuko ginzaien)

(izanen)

AURKIBIDE

IZAN : ZU
zinez

ustez

orai - gero

NOR

NOR
nori

orai - gero

lehen

orai Maulen zira

orai Maulen bazinra

atzo, Maulen zinran/zinren

bihar, 10etan, Maulen zirake / zirate

ahala bazenu, orai Maulen zinrake / zinrate

ahala ukan bazenu, Maulen zinraken / zinraten

(izaten ahal)

(izanen zinen)

bihar, 10etan, beharrez Maulen zirateke

beharrez, bihar Maulen zinrateke

atzo, beharrez, Maulen zinrateken

(izaten ahalko)

(izaten ahalko)

(izaten ahalko ginen)

orai eni mintzatzen zizait

botzik ginake eni mintzatzen bazinzait

atzo eni euskaraz mintzatu zinzaitan

bihar 10etan, eni mintzatzen zizaiket

ahala bazenu, eni mintzatzen zinzaiket

ahala euki bazenu, eni mintzatu zinzaiketan

(mintzatuko zizait)

(mintzatuko zinzait)

(mintzatuko zinzaitan)

orai guri mintzatzen zizaigu

botzik ginake guri mintzatzen bainzaigu

atzo guri euskaraz mintzatu zinzaigun

bihar 10etan, guri mintzatzen zizaikegu

ahala bazenu, guri mintzatzen zinzaikegu

atzo guri euskaraz mintzatu zinzaikegun

(mintzatuko zizaigu)

(mintzatuko zinzaigu)

(mintzatuko zinzaigun)

orai Panpiri mintzatzen zizaio

Panpi botzik lizake, mintzatzen bazinzaio

atzo, Panpiri euskaraz mintzatu zinzaion

bihar 10etan, Panpiri mintzatzen zizaikeo

orai nahi bazenu, Panpiri mintzatzen zinzaikeo

atzo, ikusi bazenu, Panpiri mintzatu zinzaikeon

(mintzatuko zizaio)

(mintzatuko zinzaio)

(mintzatuko zinzaion)

orai haieri mintzatzen zizaie

hurak botzik lirake, mintzatzen bazinzaie

atzo, haieri euskaraz mintzatu zinzaien

bihar 10etan, haieri mintzatzen zizaikee

orai nahi bazenu, haieri mintzatzen zinzaikee

atzo, ikusi bazenitu, haieri mintzatu zinzaikeen

(mintzatuko zizaie)

(mintzatuko zinzaie)

(mintzatuko zinzaien)

(izanen)

AURKIBIDE

IZAN : ZUEK
zinez

ustez

orai - gero

NOR

NOR
nori

orai - gero

lehen

orai Maulen zirade

botzik ninzate orai Maulen bazinrate

bihar, 10etan, Maulen zirakee / ziratee

ahala bazenute, orai Maulen zinrakee / zinratee

atzo, Maulen zinraten/zinreten
atzo, ahala ukan bazenute, Maulen zinrakeen /
zinrateen

(izanen)

(izaten ahal)

(izanen zinden)

bihar, 10etan, beharrez Maulen ziratekee

beharrez, bihar Maulen zinratekee

atzo, beharrez, Maulen zinratekeen

(izaten ahalko)

(izaten ahalko)

(izaten ahalko ginen)

orai eni mintzatzen zizaizt (zizaitzat)

botzik ninzake eni mintzatzen bazinzaizt (bazinzaitzat)

atzo eni euskaraz mintzatu zinzaiztan

bihar 10etan, eni mintzatzen zizaizket

ahala bazenute, eni mintzatzen zinzaizket

atzo beharrez eni mintzatu zinzaizketan

(mintzatuko zizaizt / zizaitzat)

(mintzatuko zinzaizt / zinzaitzat)

(mintzatuko zinzaiztan)

orai guri mintzatzen zizaizgu

botzik ginake guri mintzatzen bazinzaizgu

atzo guri euskaraz mintzatu zinzaizgun

bihar 10etan, guri mintzatzen zizaizkegu

ahala bazenue, guri mintzatzen zinzaizkegu

atzo nahi ukan bazenue, guri mintzatu zinzaizkegun

(mintzatuko zizaizgu)

(mintzatuko zinzaizgu)

(mintzatuko zinzaizgun)

orai Panpiri mintzatzen zizaitzo

Panpi botzik lizake, mintzatzen bazinzaitzo

atzo, Panpiri euskaraz mintzatu zinzaitzon

bihar 10etan, Panpiri mintzatzen zizaizkeo

orai nahi bazenue, Panpiri mintzatzen zinzaizkeo

atzo, ikusi bazenue, Panpiri mintzatu zinzaizkeon

(mintzatuko zizaitzo)

(mintzatuko zinzaitzo)

(mintzatuko zinzaitzon)

orai haieri mintzatzen zizaitze

hurak botzik lirake, mintzatzen bazinzaitze

atzo, haieri euskaraz mintzatu zinzaitzen

bihar 10etan, haieri mintzatzen zizaizkee

orai nahi bazenue, haieri mintzatzen zinzaizkee

atzo, ikusi bazenitue, haieri mintzatu zinzaizkeen

(mintzatuko zizaitze)

(mintzatuko zinzaitze)

(mintzatuko zinzaitzen)

AURKIBIDE

IZAN : HURA
zinez
orai - gero

NOR

ustez
orai - gero

lehen

orai Maulen da

orai Maulen baliz

atzo, Maulen zen / zan

bihar, 10etan, Maulen dake / date

ahala balu, orai Maulen lizake / lizate

atzo, ahala ukan balu, Maulen zaken / zaten

(izanen)

(izaten ahal)

(izanen zen)

bihar, 10etan, beharrez Maulen dateke

beharrez, bihar Maulen lizateke

atzo, beharrez, Maulen zateken

(izaten ahalko)

(izaten ahalko)

(izaten ahalko ginen)

orai eni mintzatzen -zait

botzik ninzake eni mintzatzen balizait

atzo eni euskaraz mintzatu zizaitan

bihar 10etan, eni mintzatzen -zaiket

ahala balu, eni mintzatzen lizaiket

atzo ahala ukan balu, eni mintzatu zizaiketan

(mintzatuko zait)

(mintzatuko lizait)

(mintzatuko zizaitan)

orai hiri mintzatzen -zaik

botzik hinzake hiri mintzatzen balizaik

atzo hiri euskaraz mintzatu zizaian

bihar 10etan, hiri mintzatzen -zaikek

ahala balu, hiri mintzatzen lizaikek

atzo ahala ukan balu, hiri mintzatu zizaikean

(mintzatuko zaik)

(mintzatuko lizaik)

(mintzatuko zizaian)

orai guri mintzatzen -zaigu

botzik ginake guri mintzatzen balizaigu

atzo guri euskaraz mintzatu zizaigun

bihar 10etan, guri mintzatzen -zaikegu

ahala balu, guri mintzatzen lizaikegu

atzo ahala ukan balu, guri mintzatu zizaikegun

(mintzatuko zaigu)

(mintzatuko lizaigu)

(mintzatuko zizaigun)

orai zuri mintzatzen -zaizu

hor bazina, zuri mintzatzen lizaizu

atzo zuri euskaraz mintzatu zizaizun

NOR
nori bihar 10etan, zuri mintzatzen -zaikezu

nahi balu, zuri mintzatzen lizaikezu

atzo ahala ukan balu, zuri mintzatu zizaikezun

(mintzatuko zaizu)

(mintzatuko lizaizu)

(mintzatuko zizaizun)

orai zueri mintzatzen -zaizue

ahala balu, zueri mintzatzen lizaizue

atzo zueri euskaraz mintzatu zizaizuen

bihar 10etan, zueri mintzatzen -zaikezue

nahi balu, zueri mintzatzen lizaikezue

atzo ahala ukan balu, zueri mintzatu zizaikezuen

(mintzatuko zaizue)

(mintzatuko lizaizue)

(mintzatuko zizaizuen)

orai Panpiri mintzatzen -zaio

Panpi botzik lizake, mintzatzen balizaio

atzo, Panpiri euskaraz mintzatu zizaion

bihar 10etan, Panpiri mintzatzen -zaikeo

orai nahi balu, Panpiri mintzatzen lizaikeo

atzo, ikusi balu, Panpiri mintzatu zizaikeon

(mintzatuko zaio)

(mintzatuko lizaio)

(mintzatuko zizaion)

orai haieri mintzatzen -zaie

hurak botzik lirake, mintzatzen balizaie

atzo, haieri euskaraz mintzatu zizaien

bihar 10etan, haieri mintzatzen -zaikee

orai nahi balu, haieri mintzatzen lizaikee

atzo, ikusi baletu, haieri mintzatu zizaikeen

(mintzatuko zaie)

(mintzatuko lizaie)

(mintzatuko zizaien)

AURKIBIDE

IZAN : HURAK
zinez
orai - gero

ustez
orai - gero

lehen

orai Maulen dira

orai Maulen balira

atzo, Maulen ziren / ziran

bihar, 10etan, Maulen dirake / dirate

ahala balute, orai Maulen lirake / lirate

atzo, ahala ukan balute, Maulen ziraken / ziraten

(izaten ahal)

(izanen ziren)

bihar, 10etan, beharrez Maulen dirateke

beharrez, bihar Maulen lirateke

atzo, beharrez, Maulen zirateken

(izaten ahalko)

(izaten ahalko)

(izaten ahalko ginen)

orai eni mintzatzen -zaizt

botzik ninzake eni mintzatzen balizaizt

atzo eni euskaraz mintzatu zizaiztan

(zaitzat)

(balizaitzat)

bihar 10etan, eni mintzatzen -zaizket

ahala balute, eni mintzatzen lizaizket

atzo eni euskaraz mintzatu zizaizketan

(mintzatuko zaizt/zaitzat)

(mintzatuko lizaizt/lizaitzat)

(mintzatuko zizaiztan)

orai hiri mintzatzen -zaizk

botzik hinzake hiri mintzatzen balizaizk

atzo hiri euskaraz mintzatu zizaitzan

(zaitzak)

(balizaitzak)

bihar 10etan, hiri mintzatzen -zaizkek

ahala balute, hiri mintzatzen lizaizkek

atzo hiri euskaraz mintzatu zizaizkean

(mintzatuko zaizk/zaitzak)

(mintzatuko lizaizk/lizaitzak)

(mintzatuko zizaitzan)

orai guri mintzatzen -zaizgu

botzik ginake guri mintzatzen balizaizgu

atzo guri euskaraz mintzatu zizaizgun

bihar 10etan, guri mintzatzen -zaizkegu

ahala balute, guri mintzatzen lizaizkegu

ahala ukan balue, guri euskaraz mintzatu zizaizkegun

(mintzatuko zaizgu)

(mintzatuko lizaizgu)

(mintzatuko zizaizgun)

botzik zinake zuri mintzatzen balizaitzu

atzo zuri euskaraz mintzatu zizaitzun

bihar 10etan, zuri mintzatzen -zaizkezu

bihar 10etan, zuri mintzatzen lizaizkezu

ahala ukan balue, zuri euskaraz mintzatu zizaizkezun

(mintzatuko zaitzu)

(mintzatuko lizaitzu)

(mintzatuko zizaitzun)

orai zueri mintzatzen -zaitzue

botzik zinakee zueri mintzatzen balizaitzue

atzo zueri euskaraz mintzatu zizaitzuen

bihar 10etan, zueri mintzatzen -zaizkezue

bihar 10etan, zueri mintzatzen lizaizkezue

ahala ukan balue, zueri euskaraz mintzatu zizaizkezuen

(mintzatuko zaitzue)

(mintzatuko lizaitzue)

(mintzatuko zizaitzuen)

orai Panpiri mintzatzen -zaitzo

Panpi botzik lizake, mintzatzen balizaitzo

atzo, Panpiri euskaraz mintzatu zizaitzon

bihar 10etan, Panpiri mintzatzen -zaizkeo

orai nahi balue, Panpiri mintzatzen lizaizkeo

atzo, ikusi balue, Panpiri euskaraz mintzatu zizaizkeon

(mintzatuko zaitzo)

(mintzatuko lizaitzo)

(mintzatuko zizaitzon)

orai haieri mintzatzen -zaitze

hurak botzik lirake, mintzatzen balizaitze

atzo, haieri euskaraz mintzatu zizaitzen

bihar 10etan, haieri mintzatzen -zaizkee

orai nahi balue, haieri mintzatzen lizaizkee

atzo, ikusi baletue, haieri euskaraz mintzatu zizaizkeen

(mintzatuko zaitze)

(mintzatuko lizaitze)

(mintzatuko zizaitzen)

NOR (izanen)

NOR orai zuri mintzatzen -zaitzu
nori

AURKIBIDE

EIN : NI
zinez
orai - gero

nahi baduzu euskaraz mintza naike/naite

NOR

NOR
nori

ustez
orai - gero

lehen

botzik lizake euskaraz mintza banendi

nahi zuen euskaraz mintza nendin

nahi banu euskaraz mintza neinke/neinte

atzo euskaraz mintza neinken/neinten

nahi duzu euskaraz mintza naiken/naiten/nadin nahi luke euskaraz mintza neinken/neinten

nahi zuen euskaraz mintza neinken/neinten

ikasi ondoan euskaraz mintza naiteke

nahi banu euskaraz mintza neinteke

atzo euskaraz mintza neinteken

nahi duzu euskaraz mintza naiteken

nahi luke euskaraz mintza neinteken

nahi zuen euskaraz mintza neinteken

hiri euskaraz mintza naikek

beharrez hiri euskaraz mintza neinkek

atzo hiri euskaraz mintza neinkean

nahi duk hiri euskaraz mintza naikean

nahi huke hiri euskaraz mintza neinkean

nahi huen hiri euskaraz mintza neinkean

zuri euskaraz mintza naikezu

beharrez zuri euskaraz mintza neinkezu

atzo zuri euskaraz mintza neinkezun

nahi duzu zuri euskaraz mintza naikezun

nahi luke zuri euskaraz mintza neinkezun

nahi zuen zuri euskaraz mintza neinkezun

zueri euskaraz mintza naikezue

beharrez zueri euskaraz mintza neinkezue

atzo zueri euskaraz mintza neinkezuen

nahi duzue zueri euskaraz mintza naikezuen

nahi luke zueri euskaraz mintza neinkezuen

nahi zuen zueri euskaraz mintza neinkezuen

hari euskaraz mintza naikeo

beharrez hari euskaraz mintza neinkeo

atzo hari euskaraz mintza neinkeon

nahi du hari euskaraz mintza naikeon

nahi luke hari euskaraz mintza neinkeon

nahi zuen hari euskaraz mintza neinkeon

haieri euskaraz mintza naikee

beharrez haieri euskaraz mintza neinkee

atzo haieri euskaraz mintza neinkeen

nahi duzue haieri euskaraz mintza naikeen

nahi lukee haieri euskaraz mintza neinkeen

nahi zuten haieri euskaraz mintza neinkeen

AURKIBIDE

EIN : HI
zinez
orai - gero

NOR

ustez
orai - gero

lehen

orai euskaraz mintza haike/haite

ahala bahu euskaraz mintza heinke/heinte

atzo euskaraz mintza heinken/heinten

nahi dut euskaraz mintza haiken/hadin

nahi luke euskaraz mintza heinken/heinten

nahi zuen euskaraz mintza heinken/heinten

ikasi ondoan euskaraz mintza haiteke

nahi bahu euskaraz mintza heinteke

atzo euskaraz mintza heinteken

nahi dut euskaraz mintza haiteken

nahi luke euskaraz mintza heinteken

nahi zuen euskaraz mintza heinteken

eni euskaraz mintza haiket

beharrez eni euskaraz mintza heinket

atzo eni euskaraz mintza heinketan

nahi dut eni euskaraz mintza haiketan

nahi nuke eni euskaraz mintza heinketan

nahi nuen eni euskaraz mintza heinketan

guri euskaraz mintza haikegu

beharrez guri euskaraz mintza heinkegu

atzo guri euskaraz mintza heinkegun

nahi genuke guri euskaraz mintza heinkegun

nahi genuen guri euskaraz mintza heinkegun

beharrez hari euskaraz mintza heinkeo

atzo hari euskaraz mintza heinkeon

nahi du hari euskaraz mintza haikeon

nahi du hari euskaraz mintza heinkeon

nahi zuen hari euskaraz mintza heinkeon

haieri euskaraz mintza haikee

beharrez haieri euskaraz mintza heinkee

atzo haieri euskaraz mintza heinkeen

nahi dute haieri euskaraz mintza haikeen

nahi dute haieri euskaraz mintza heinkeen

nahi zuten haieri euskaraz mintza heinkeen

NOR nahi dugu guri euskaraz mintza haikegun
nori hari euskaraz mintza haikeo

AURKIBIDE

EIN : GU
zinez
orai - gero

NOR

ustez
orai - gero

lehen

euskaraz mintza gaike/gaite

nahi bahu euskaraz mintza geinke/geinte

atzo euskaraz mintza geinken/geinten

nahi duzu euskaraz mintza gaiken/gaiten

nahi luke euskaraz mintza geinken/geinten

nahi zuen euskaraz mintza geinken/geinten

ikasi ondoan euskaraz mintza gaiteke

nahi bahu euskaraz mintza geinteke

atzo beharrez euskaraz mintza geinteken

nahi duzu euskaraz mintza gaiteken

nahi luke euskaraz mintza geinteken

nahi zuen euskaraz mintza geinteken

hiri euskaraz mintza gaikek

nahi bahu hiri euskaraz mintza geinkek

atzo hiri euskaraz mintza geinkean

nahi duk hiri euskaraz mintza gaikean

nahi huke hiri euskaraz mintza geinkean

nahi huen hiri euskaraz mintza geinkean

nahi baduzu zuri euskaraz mintza gaikezu

nahi bagunu zuri euskaraz mintza geinkezu

atzo zuri euskaraz mintza geinkezun

nahi duzu zuri euskaraz mintza gaikezun

nahi luke zuri euskaraz mintza geinkezun

nahi zunuen zuri euskaraz mintza geinkezun

nahi bazunue zueri euskaraz mintza geinkezue

atzo zueri euskaraz mintza geinkezuen

nahi zunukee zueri euskaraz mintza geinkezuen

nahi zunuten zueri euskaraz mintza geinkezuen

nahi badu hari euskaraz mintza gaikeo

nahi balu hari euskaraz mintza geinkeo

atzo hari euskaraz mintza geinkeon

nahi du hari euskaraz mintza gaikeon

nahi luke hari euskaraz mintza geinkeon

nahi zuen hari euskaraz mintza geinkeon

nahi badute haieri euskaraz mintza gaikee

nahi balute haieri euskaraz mintza geinkee

atzo haieri euskaraz mintza geinkeen

nahi dute haieri euskaraz mintza gaikeen

nahi lukete haieri euskaraz mintza geinkeen

nahi zuten haieri euskaraz mintza geinkeen

NOR zueri euskaraz mintza gaikezue
nori nahi duzue zueri euskaraz mintza gaikezuen

AURKIBIDE

EIN : ZU
zinez
orai - gero

NOR

ustez
orai - gero

lehen

euskaraz mintza zaike/zaite

nahi bazunu euskaraz mintza zeinke/zeinte

atzo euskaraz mintza zeinken/zeinten

nahi dut euskaraz mintza zaiken/zaiten

nahi luke euskaraz mintza zeinken/zeinten

nahi nuen euskaraz mintza zeinken/zeinten

ikasi ondoan euskaraz mintza zaiteke

nahi bazunu euskaraz mintza zeinteke

atzo euskaraz mintza zeinteken

nahi dut euskaraz mintza zaiteken

nahi luke euskaraz mintza zeinteken

nahi nuen euskaraz mintza zeinteken

eni euskaraz mintza zaiket

eni euskaraz mintza zeinket

atzo eni euskaraz mintza zeinketan

nahi dut eni euskaraz mintza zaiketan

nahi nuke eni euskaraz mintza zeinketan

nahi nuen eni euskaraz mintza zeinketan

nahi baduzu guri euskaraz mintza zaikegu

nahi bazunu guri euskaraz mintza zeinkegu

atzo guri euskaraz mintza zeinkegun

nahi gunuke guri euskaraz mintza zeinkegun

nahi gunuen guri euskaraz mintza zeinkegun

nahi bazunu hari euskaraz mintza zeinkeo

atzo hari euskaraz mintza zeinkeon

nahi du hari euskaraz mintza zaikeon

nahi nuke hari euskaraz mintza zeinkeon

nahi nuen hari euskaraz mintza zeinkeon

nahi baduzu haieri euskaraz mintza zaikee

nahi bazunu haieri euskaraz mintza zeinkee

atzo haieri euskaraz mintza zeinkeen

nahi dute haieri euskaraz mintza zaikeen

nahi nuke haieri euskaraz mintza zeinkeen

nahi nuen haieri euskaraz mintza zeinkeen

NOR nahi dugu guri euskaraz mintza zaikegun
nori nahi baduzu hari euskaraz mintza zaikeo

AURKIBIDE

EIN : ZUEK
zinez
orai - gero

NOR

NOR
nori

ustez
orai - gero

lehen

euskaraz mintza zaizke / zaitez

nahi bazunute euskaraz mintza zeinzke / zeintez

atzo euskaraz mintza zeinzken / zeintezen

nahi dut euskaraz mintza zaizken /zaitezen

nahi luke euskaraz mintza zeinzken / zeintezen

nahi nuen euskaraz mintza zeinzken / zeintezen

ikasi ondoan euskaraz mintza zaitezke

nahi bazenute euskaraz mintza zeintezke

atzo euskaraz mintza zeintezken

nahi dut euskaraz mintza zaitezken

nahi luke euskaraz mintza zeintezken

nahi nuen euskaraz mintza zeintezken

eni euskaraz mintza zaizket

orai eni euskaraz mintza zeinzket

atzo eni euskaraz mintza zeinzketan

nahi dut eni euskaraz mintza zaizketan

nahi nuke eni euskaraz mintza zeinzketan

nahi nuen eni euskaraz mintza zeinzketan

nahi baduzute guri euskaraz mintza zaizkegu

nahi baduzute guri euskaraz mintza zeinzkegu

atzo guri euskaraz mintza zeinzkegun

nahi dut guri euskaraz mintza zaizkegun

nahi nuke guri euskaraz mintza zeinzkegun

nahi nuen guri euskaraz mintza zeinzkegun

nahi baduzue hari euskaraz mintza zaizkeo

nahi baduzue hari euskaraz mintza zeinzkeo

atzo hari euskaraz mintza zeinzkeon

nahi du hari euskaraz mintza zaizkeon

nahi nuke hari euskaraz mintza zeinzkeon

nahi nuen hari euskaraz mintza zeinzkeon

nahi baduzute haieri euskaraz mintza zaizkee

nahi baduzue haieri euskaraz mintza zeinzkee

atzo haieri euskaraz mintza zeinzkeen

nahi dute haieri euskaraz mintza zaizkeen

nahi nuke haieri euskaraz mintza zeinzkeen

nahi nuen haieri euskaraz mintza zeinzkeen

AURKIBIDE

EIN : HURA
zinez
orai - gero

NOR

NOR
nori

ustez
orai - gero

lehen

orai euskaraz mintza daike/daite

nahi balu euskaraz mintza leike/leite

atzo euskaraz mintza zeiken/zeiten

nahi dut euskaraz mintza daiken/dadin

nahi nuke euskaraz mintza leiken/ledin

nahi nuen euskaraz mintza zeiken/zedin

oraindik aitzina euskaraz mintza daiteke

nahi balu euskaraz mintza leiteke

atzo euskaraz mintza zeiteken

nahi dut euskaraz mintza daiteken

nahi nuke euskaraz mintza leiteken

nahi nuen euskaraz mintza zeiteken

eni euskaraz mintza daiket

eni euskaraz mintza leiket

atzo eni euskaraz mintza zeiketan

nahi dut eni euskaraz mintza daiketan

nahi nuke eni euskaraz mintza leiketan

nahi nuen eni euskaraz mintza zeiketan

hiri euskaraz mintza daikek

hiri euskaraz mintza leikek

atzo hiri euskaraz mintza zeikean

nahi duk hiri euskaraz mintza daikean

nahi huke hiri euskaraz mintza leikean

nahi huen hiri euskaraz mintza zeikean

guri euskaraz mintza daikegu

guri euskaraz mintza leikegu

atzo guri euskaraz mintza zeikegun

nahi dugu guri euskaraz mintza daikegun

nahi gunuke guri euskaraz mintza leikegun

nahi gunuen guri euskaraz mintza zeikegun

zuri euskaraz mintza daikezu

zuri euskaraz mintza leikezu

atzo zuri euskaraz mintza zeikezun

nahi duzu zuri euskaraz mintza daikezun

nahi zunuke zuri euskaraz mintza leikezun

nahi zunuen zuri euskaraz mintza zeikezun

zueri euskaraz mintza daikezue

zueri euskaraz mintza leikezue

atzo zueri euskaraz mintza zeikezuen

nahi duzue zueri euskaraz mintza daikezuen

nahi zunukete zueri euskaraz mintza leikezuen

nahi gunuen zueri euskaraz mintza zeikezuen

hari euskaraz mintza daikeo

hari euskaraz mintza leikeo

atzo hari euskaraz mintza zeikeon

nahi duzue hari euskaraz mintza daikeon

nahi nuke hari euskaraz mintza leikeon

nahi zuen hari euskaraz mintza zeikeon

haieri euskaraz mintza daikee

haieri euskaraz mintza leikee

atzo haieri euskaraz mintza zeikeen

nahi duzue haieri euskaraz mintza daikeen

nahi lukete haieri euskaraz mintza leikeen

nahi zuten haieri euskaraz mintza zeikeen

AURKIBIDE

EIN : HURAK
zinez
orai - gero

NOR

ustez
orai - gero

lehen

ikasi baidute, euskaraz mintza daizke/daitez

nahi balute euskaraz mintza leizke/leitez

atzo euskaraz mintza zeizken/zeitezen

nahi dut euskaraz mintza daizken/daitezen

nahi nuke euskaraz mintza leizken/leitezen

nahi nuen euskaraz mintza zeizken/zeitezen

nahi badute euskaraz mintza daitezke

nahi balute euskaraz mintza leitezke

atzo euskaraz mintza zeitezken

nahi dut euskaraz mintza daitezken

nahi nuke euskaraz mintza leitezken

nahi nuen euskaraz mintza zeitezken

eni euskaraz mintza daizket

euskaraz eni mintza leizket

atzo eni euskaraz mintza zeizketan

nahi dut eni euskaraz mintza daizketan

nahi nuke euskaraz mintza leizketan

nahi nuen eni euskaraz mintza zeizketan

hiri euskaraz mintza daizkek

euskaraz hiri mintza leizkek

atzo hiri euskaraz mintza zeizkean

nahi duk hiri euskaraz mintza daizkean

nahi huke hiri euskaraz mintza leizkean

nahi huen hiri euskaraz mintza zeizkean

guri euskaraz mintza daizkegu

guri euskaraz mintza leizkegu

atzo guri euskaraz mintza zeizkegun

nahi dugu guri euskaraz mintza daizkegun

nahi gunuke guri euskaraz mintza leizkegun

nahi zunuen guri euskaraz mintza zeizkegun

euskaraz mintza leizkezu

atzo zuri euskaraz mintza zeizkezun

nahi zunuke zuri euskaraz mintza leizkezun

nahi zunuen zuri euskaraz mintza zeizkezun

zueri euskaraz mintza daizkezue

zueri euskaraz mintza leizkezue

atzo zueri euskaraz mintza zeizkezuen

nahi duzute zueri euskaraz mintza daizkezuen

nahi zunukete zueri euskaraz mintza leizkezuen

nahi zunuten zueri euskaraz mintza zeizkezuen

hari euskaraz mintza daizkeo

hari euskaraz mintza leizkeo

atzo hari euskaraz mintza zeizkeon

nahi duzu hari euskaraz mintza daizkeon

nahi luke hari euskaraz mintza leizkeon

nahi zuen hari euskaraz mintza zeizkeon

haieri euskaraz mintza daizkee

haieri euskaraz mintza leizkee

atzo haieri euskaraz mintza zeizkeen

nahi dute haieri euskaraz mintza daizkeen

nahi lukee haieri euskaraz mintza leizkeen

nahi zuten haieri euskaraz mintza zeizkeen

NOR hiri euskaraz mintza daizkezu
nori nahi duzu zuri euskaraz mintza daizkezun

AURKIBIDE

EUN : NIK
zinez

3° + nori

nor / zer 3° + nori

nor 2°

orai - gero

ustez
orai - gero

lehen

orai hi ikusten haut

botzik ninzake, hi ikusten bahendut

atzo, hi Maulen ikusi hendutan

bihar hi ikusten hauket

orai hemen bahinz, ikusten henduket

atzo, jin bahinz, hi ikusten henduketan

orai zu ikusten zaetut

botzik ninzake, zu ikusten bazentut

atzo, zu Maulen ikusi zentutan

bihar zu ikusten zaetuket

orai hemen bazina, ikusten zentuket

atzo, jin bazina, zu ikusten zentuketan

orai zuek ikusten zaetuet

botzik ninzake, zuek ikusten bazentuet

botzik ninzaken, zuek ikusi bazentuetan

bihar zuek ikusten zaetuzket

orai hemen bazinde, ikusten zentuzket

atzo hemen izan bazinde, ikusi zentuzketan

orai hartza aitzinean dut

orai botzik ninzake, osagarria baneu

lehen, bilo luzea nuen

orai hartzak aitzinean detut

orai botzik ninzake, ogiak banetu

lehen, bilo luzeak netuen

bihar ibiltzeko ahala duket

orai hartza ikustez, lotsa handi bat neuke

atzo, hartza ikusi banu, lotsa handi bat nuken

bihar ibiltzeko ahalak detuket

orai opari ukaitez, plazer handiak netuke

atzo opari ukaitez, plazer handiak netuken

orai hiri euro baten zorra dauat

orai hiri euro baten zorra baneuk

atzo hiri zorra neuan

bihar hiri bi euroen zorra daukeat

bihar hiri bi euroen zorra neukek

atzo, hik pagatzez, hiri zorra neukean

orai hiri zorrak dautzat

ez hinzate botzik orai hiri zorrak baneuzk (baneutzak)

atzo hiri zorrak neutzan

bihar hiri zorrak dauzkeat

bihar hiri zorrak neuzkek

ez banu pagatu, hiri zorrak neuzkean

orai zuri euro baten zorra dauzut

ez zinake botzik, zuri zorra baneuzu

atzo, zuri euro baten zorra neuzun

bihar zuri bi euroen zorra daukezut

ez zinake botzik, zuri zorrak baneutzu

atzo, zuri zorrak neutzun

orai zuri zorrak dautzut

zuk pagatzen bazunu, zuri zorra neukezu

atzo, zuk pagatu bazunu, euro baten zorra neukezun

bihar zuri zorrak dauzkezut

zuk pagatzen bazunu, zuri zorrak neuzkezu

atzo, zuk pagatu bazunu, zorrak neuzkezun

orai zueri zorra dauzuet

ez zinakete botzik, zueri zorra baneuzue

atzo, zueri euro baten zorra neuzuen

bihar zueri bi euroen zorra daukezuet

ez zinakete botzik, zueri zorrak baneutzue

atzo, zueri zorrak neutzuen

nor / zer 3° + nori

orai zueri zorrak dautzuet

zuek pagatzen bazunute, zueri zorra neukezue

atzo, zuek pagatu bazunute, euro baten zorra neukezuen

bihar zueri zorrak dauzkezuet

zuek pagatzen bazunute, zueri zorrak neuzkezue

atzo, zuek pagatu bazunute, zorrak neuzkezuen

orai hari euro baten zorra dauot

ez lizake botzik, hari zorra baneuo

atzo, hari euro baten zorra neuon

bihar hari bi euroen zorra daukeot

ez lizake botzik, hari zorrak baneutzo

atzo, hari zorrak neutzon

orai hari zorrak dautzot

harek pagatzen balu, hari zorra neukeo

atzo, harek pagatu balu, euro baten zorra neukeon

bihar hari zorrak dauzkeot

harek pagatzen balu, hari zorrak neuzkeo

atzo, harek pagatu balu, zorrak neuzkeon

orai haieri euro baten zorra dauet

ez lirake botzik, haieri zorra baneue

atzo, haieri euro baten zorra neuen

bihar haieri bi euroen zorra daukeet

ez lirake botzik, haieri zorrak baneutze

atzo, haieri zorrak neutzen

orai haieri zorrak dautzet

haiek pagatzen balute, haieri zorra neukee

atzo, haiek pagatu balute, euro baten zorra neukeen

bihar haieri zorrak dauzkeet

haiek pagatzen balute, haieri zorrak neuzkee

atzo, haiek pagatu balute, zorrak neuzkeen

AURKIBIDE

EUN : HIK
zinez

nor / zer 3° + nori

nor 1°

orai - gero

ustez
orai - gero

lehen

orai hik ni ikusten nauk

botzik hinzake, ni ikusten banenduk

atzo, ni Maulen ikusi nenduan

bihar hik ni ikusten naukek

orai hor baninz, ikusten nendukek

atzo, jin bahinz, ni ikusten nendukean

orai hik gu ikusten gaetuk

botzik hinzake, gu ikusten bagentuk

botzik hinzaken, gu ikusi bagentuan

bihar hik gu ikusten gaetukek

orai hemen bahinz, ikusten gentukek

atzo hemen izan bahinz, ikusi gentukean

orai hik hartza aitzinean duk

botzik hinzake, hura ikusten bahu

lehen, bilo luzea huen

orai hik hartzak aitzinean detuk

botzik hinzake, hurak ikusten bahetu

lehen, bilo luzeak hetuen

bihar hik ibiltzeko ahala dukek

orai hemen bahinz, hura ikusten huke

atzo, hartza ikusi bahu, lotsa handi bat huken

bihar hik ibiltzeko ahalak detukek

orai hemen bahinz, hurak ikusten hetuke

atzo nik pagatzez, zor handiak hetuken

orai hik eni euro baten zorra dautak

orai hik eni euro baten zorra baheut

atzo eni euro baten zorra heutan

bihar hik eni bi euroen zorra dauketak

eni bi euroen zorra heuket

atzo, nik pagatzez, eni bi euroen zorra heuketan

orai hik eni zorrak dauztak

orai eni zorrak baheutzat

atzo eni zorrak heuztan

bihar hik eni zorrak dauzketak

orai eni zorrak heuzket

atzo eni zorrak heuzketan

orai hik guri euro baten zorra dauguk

ez ginzake botzik, guri zorra baheugu

atzo, guri euro baten zorra heugun

orai hik guri zorrak dauzguk

ez ginzake botzik, hik guri zorrak baheuzgu

atzo, guri zorrak heuzgun

bihar hik guri euro baten zorra daukeguk

guk pagatzen bagunu, guri zorra heukegu

atzo, guk pagatu bagunu, euro baten zorra heukegun

bihar hik guri zorrak dauzkeguk

guk pagatzen bagunu, guri zorrak heuzkegu

atzo, guk pagatu bagunu, zorrak heuzkegun

orai hik hari euro baten zorra dauok

ez lizake botzik, hari zorra baheuo

atzo, hari euro baten zorra heuon

bihar hik hari bi euroen zorra daukeok

ez lizake botzik, hari zorrak baheutzo

atzo, hari zorrak heutzon

orai hik hari zorrak dautzok

harek pagatzen balu, hari zorra heukeo

atzo, harek pagatu balu, euro baten zorra heukeon

bihar hik hari zorrak dauzkeok

harek pagatzen balu, hari zorrak heuzkeo

atzo, harek pagatu balu, zorrak heuzkeon

orai hik haieri euro baten zorra dauek

ez lirake botzik, haieri zorra baheue

atzo, haieri euro baten zorra heuen

bihar hik haieri bi euroen zorra daukeek

ez lirake botzik, haieri zorrak baheutze

atzo, haieri zorrak heutzen

orai hik haieri zorrak dautzek

haiek pagatzen balute, haieri zorra heukee

atzo, haiek pagatu balute, euro baten zorra heukeen

bihar hik haieri zorrak dauzkeek

haiek pagatzen balute, haieri zorrak heuzkee

atzo, haiek pagatu balute, zorrak heuzkeen

AURKIBIDE

EUN : GUK
zinez

3° + nori

nor / zer 3° + nori

nor 2°

orai - gero

ustez
orai - gero

lehen

orai hi ikusten haugu

botzik hinzake, hi deitzen bahendugu

atzo, hi Maulen ikusi hendugun

bihar hi ikusten haukegu

orai hor bahinz, ikusten hendukegu

atzo, jin bahinz, hi ikusi hendukegun

orai zu ikusten zaetugu

botzik zinate, zu ikusten bazentugu

botzik ginaken, zu ikusi bazentugun

bihar zu ikusten zaetukegu

orai hemen bazina, ikusten zentukegu

atzo hemen izan bazina, ikusi zentukegun

orai zuek ikusten zaetuegu

botzik zinatee, deitzen bazentuegu

atzo zuek deitu zentuegun

bihar zuek ikusten zaetuzkegu

orai hemen bazinde, ikusten zentuzkegu

atzo hemen izan bazinde, ikusi zentuzkegun

orai hartza aitzinean dugu

botzik ginate, hura ikusten bagunu

lehen, bilo luzea gunuen

orai hartzak aitzinean detugu

botzik ginate, hurak ikusten bagunetu

lehen, bilo luzeak gunetuen

bihar ibiltzeko ahala dukegu

orai hemen baliz, hura ikusten gunuke

atzo, hartza ikusi bagunu, lotsa handi bat gunuken

bihar ibiltzeko ahalak detukegu

orai hemen balira, hurak ikusten gunetuke

atzo opari ukaitez, plazer handiak gunetuken

orai hiri euro baten zorra dauagu

orai hiri euro baten zorra baguneuk

atzo hiri euro baten zorra guneuan

bihar hiri bi euroen zorra daukeagu

hiri bi euroen zorra guneukek

atzo, hik pagatzez, hiri bi euroen zorra guneukean

orai hiri zorrak dautzagu

orai hiri zorrak baguneutzak

atzo hiri zorrak guneutzan

bihar hiri zorrak dauzkeagu

orai hiri zorrak guneuzkek

atzo hiri zorrak guneuzkean

orai zuri euro baten zorra dauzugu

ez ginate botzik, zuri zorra baguneuzu

atzo, zuri euro baten zorra guneuzun

orai zuri zorrak dautzugu

ez ginake botzik, zuri zorrak baguneutzu

atzo, zuri zorrak guneutzun

orai zuri euro baten zorra daukezugu

ez ginake botzik, zuri zorra guneukezu

atzo, zuri euro baten zorra guneukezun

orai zuri zorrak dauzkezugu

ez ginake botzik, zuri zorrak baguneuzkezu

atzo, zuri zorrak guneuzkezun

orai zueri euro baten zorra dauzuegu

zuek pagatzen bazunute, zueri zorra guneuzue

atzo, zuek pagatu bazunute, euro baten zorra
guneuzuen

orai zueri zorrak dautzuegu

zuek pagatzen bazunute, zueri zorrak guneutzue

zuek pagatu bazunute, zueri zorrak guneutzuen

nor / zer 3° + nori

orai zueri euro baten zorra daukezuegu

zuek pagatzen bazunute, zueri zorra guneukezue

zuek pagatu bazunute, zueri zorra guneukezuen

orai guk zueri zorrak dauzkezuegu

zuek pagatzen bazunute, zueri zorrak guneuzkezue

zuek pagatu bazunute, zueri zorrak guneuzkezuen

orai hari euro baten zorra dauogu

ez lizake botzik, hari zorra baguneuo

ez zaten botzik, hari zorra baguneuon

bihar hari bi euroen zorra daukeogu

ez lizake botzik, hari zorrak baguneutzo

ez zaten botzik, hari zorrak baguneutzon

orai hari zorrak dautzogu

harek pagatzen balu, hari zorra guneukeo

harek pagatu balu, hari zorra guneukeon

bihar hari zorrak dauzkeogu

harek pagatzen balu, hari zorrak guneuzkeo

harek pagatu balu, hari zorrak guneuzkeon

orai haieri euro baten zorra dauegu

ez lirake botzik, haieri zorra baguneue

ez zirateen botzik, haieri zorra baguneuen

bihar haieri bi euroen zorra daukeegu

ez lirake botzik, haieri zorrak baguneutze

ez zirateen botzik, haieri zorrak baguneutzen

orai haieri zorrak dautzegu

haiek pagatzen balute, haieri zorra guneukee

haiek pagatu balute, haieri zorra guneukeen

bihar haieri zorrak dauzkeegu

haiek pagatzen balute, haieri zorrak guneuzkee

haiek pagatu balute, haieri zorrak guneuzkeen

AURKIBIDE

EUN : ZUK
zinez

nor / zer 3° + nori

nor 1°

orai - gero

ustez
orai - gero

lehen

orai ni ikusten nauzu

botzik ninzate, deitzen banenduzu

atzo, ni Maulen ikusi nenduzun

bihar ni ikusten naukezu

orai hor baninz, ikusten nendukezu

atzo, jin baninz, ni ikusten nendukezun

orai gu ikusten gaetuzu

botzik ginate, deitzen bagentuzu

botzik zinaken, gu ikusi bagentuzun

bihar gu ikusten gaetukezu

orai hor bagina, ikusten gentukezu

atzo hemen izan bagina, ikusten gentukezun

orai hartza aitzinean duzu

botzik zinate, hura ikusten bazunu

lehen, bilo luzea zunuen

orai hartzak aitzinean daetuzu

botzik zinate, hurak ikusten bazunetu

lehen, bilo luzeak zunetuen

bihar zuk ibiltzeko ahala dukezu

orai hemen baliz, hura ikusten zunuke

atzo, hartza ikusi bazunu, lotsa handi bat zunuken

bihar ibiltzeko ahalak detukezu

orai hemen balira, hurak ikusten zunetuke

atzo opari ukaitez, plazer handiak zunetuken

orai eni euro baten zorra dautazu

orai eni euro baten zorra bazuneut

atzo eni euro baten zorra zuneutan

bihar eni bi euroen zorra dauketazu

eni bi euroen zorra zuneuket

atzo, nik pagatzez, eni bi euroen zorra zuneuketan

orai eni zorrak dauztazu

orai eni zorrak bazuneutzat

atzo eni zorrak zuneuztan

bihar eni zorrak dauzketazu

orai eni zorrak zuneuzket

atzo nik pagatzez, eni zorrak zuneuzketan

orai guri euro baten zorra dauguzu

ez ginate botzik, guri zorra bazuneugu

atzo, guri euro baten zorra zuneugun

orai guri zorrak dauzguzu

ez ginake botzik, guri zorrak bazuneuzgu

atzo, guri zorrak zuneuzgun

orai guri euro baten zorra daukeguzu

guk pagatzez, guri zorra zuneukegu

atzo, guri euro baten zorra zuneukegun

orai guri zorrak dauzkeguzu

guk pagatzez, guri zorrak zuneuzkegu

atzo, guri zorrak zuneuzkegun

orai hari euro baten zorra dauozu

ez lizake botzik, hari zorra bazuneuo

ez zaten botzik, hari zorra bazuneuon

bihar hari bi euroen zorra daukeozu

ez lizake botzik, hari zorrak bazuneutzo

ez zaten botzik, hari zorrak bazuneutzon

orai hari zorrak dautzozu

harek pagatzen balu, hari zorra zuneukeo

harek pagatu balu, hari zorra zuneukeon

bihar hari zorrak dauzkeozu

harek pagatzen balu, hari zorrak zuneuzkeo

harek pagatu balu, hari zorrak zuneuzkeon

orai haieri euro baten zorra dauezu

ez lirake botzik, haieri zorra bazuneue

ez ziraten botzik, haieri zorra bazuneuen

bihar haieri bi euroen zorra daukeezu

ez lirake botzik, haieri zorrak bazuneutze

ez ziraten botzik, haieri zorrak bazuneutzen

orai haieri zorrak dautzezu

haiek pagatzen balute, haieri zorra zuneukee

haiek pagatu balute, haieri zorra zunukeen

bihar haieri zorrak dauzkeezu

haiek pagatzen balute, haieri zorrak zuneuzkee

haiek pagatu balute, haieri zorrak zuneuzkeen

AURKIBIDE

EUN : ZUEK
zinez

nor / zer 3° + nori

nor 1°

orai - gero

ustez
orai - gero

lehen

orai ni ikusten nauzue

botzik ninzate, deitzen banenduzue

atzo, ni Maulen ikusi nenduzuen

bihar ni ikusten naukezue

orai hor baninz, ikusten nendukezue

atzo, jin baninz, ni ikusten nendukezuen

orai gu ikusten gaetuzue

botzik ginate, deitzen bagentuzue

botzik ginaken, gu ikusi bagentuzuen

bihar gu ikusten gaetukezue

orai hor bagina, ikusten gentukezue

atzo hemen izan bazinae, ikusi gentukezuen

orai hartza aitzinean deuzue

botzik zinate, hura ikusten bazunute

lehen, bilo luzea zunuten

orai hartzak aitzinean detuzue

botzik zinate, hurak ikusten bazunetute

lehen, bilo luzeak zunetuten

bihar ibiltzeko ahala deukezue

orai hemen baliz, hura ikusten zunukete

atzo, hartza ikusi bazinute, lotsa handi bat zunuketen

bihar ibiltzeko ahalak detukezue

orai hemen balira, hurak ikusten zunetukete

atzo opari ukaitez, plazer handiak zunetuketen

orai eni euro baten zorra dautazue

orai zuek eni euro baten zorra bazuneutate

atzo eni euro baten zorra zuneutaten

bihar eni bi euroen zorra dauketazue

eni bi euroen zorra zuneuketate

atzo, nik pagatzez, eni bi euroen zorra zuneuketaten

orai eni zorrak dauztazue

orai eni zorrak bazuneuztate

atzo eni zorrak zuneuztaten

bihar eni zorrak dauzketazue

orai eni zorrak zuneuzketate

atzo nik pagatzez, eni zorrak zuneuzketaten

orai guri euro baten zorra dauguzue

ez ginate botzik, guri zorra bazuneugute

atzo, guri euro baten zorra zuneuguten

orai guri zorrak dauzguzue

ez ginake botzik, guri zorrak bazuneuzgute

atzo, guri zorrak zuneuzguten

orai guri euro baten zorra daukeguzue

guk pagatzez, guri zorra zuneukegute

atzo, guri euro baten zorra zuneukeguten

orai guri zorrak dauzkeguzue

guk pagatzez, guri zorrak zuneuzkegute

atzo, guri zorrak zuneuzkeguten

orai hari euro baten zorra dauozue

ez lizake botzik, hari zorra bazuneuote

ez zaten botzik, hari zorra bazuneuoten

bihar hari bi euroen zorra daukeozue

ez lizake botzik, hari zorrak bazuneutzote

ez zaten botzik, hari zorrak bazuneutzoten

orai hari zorrak dautzozue

harek pagatzen balu, hari zorra zuneukeote

harek pagatu balu, hari zorra zuneukeoten

bihar hari zorrak dauzkeozue

harek pagatzen balu, hari zorrak zuneuzkeote

harek pagatu balu, hari zorrak zuneuzkeoten

orai haieri euro baten zorra dauezue

ez lirake botzik, haieri zorra bazuneuete

ez ziraten botzik, haieri zorra bazuneueten

bihar haieri bi euroen zorra daukeezue

ez lirake botzik, haieri zorrak bazuneutzete

ez ziraten botzik, haieri zorrak bazuneutzeten

orai haieri zorrak dautzezue

haiek pagatzen balute, haieri zorra zuneukeete

haiek pagatu balute, haieri zorra zuneukeeten

bihar haieri zorrak dauzkeezue

haiek pagatzen balute, haieri zorrak zuneuzkeete

haiek pagatu balute, haieri zorrak zuneuzkeeten

AURKIBIDE

zinez

nor / zer 3° + nori

nor 1°2°

orai - gero

EUN : HAREK

ustez

orai - gero

lehen

orai ni ikusten nau-

orai ni ikusten banendu-

atzo, ni Maulen ikusi nendue-n

bihar ni ikusten nauke-

hemen baliz, ni ikusten nenduke-

atzo, jin baninz, ni ikusten nen duke-n

orai hi ikusten hau-

botzik hinzake, hi deitzen bahendu-

atzo, hi Maulen ikusi hendue-n

bihar hi ikusten hauke-

orai hor bahinz, ikusten henduke-

atzo, jin bahinz, hi ikusten henduke-n

orai gu ikusten gaetu-

botzik ginate, gu deitzen bagentu-

botzik ginaten, gu deitu bagentue-n

bihar gu ikusten gaetuke-

orai hor bagina, ikusten gentuke-

atzo hor izan bagina, ikusten gentuke-n

orai zu ikusten zaetu-

botzik lizate, zu ikusten bazentu-

botzik zinaten, zu deitu bazentue-n

bihar zu ikusten zaetuke-

orai hemen bazina, ikusten zentuke-

atzo hemen izan bazina, ikusten zentuke-n

orai zuek ikusten zaetue-

botzik zinatee, deitzen bazentue -

atzo zuek deitzen zentue-n

bihar zuek ikusten zaetuzke-

orai hemen bazinde, ikusten zentuzke-

atzo tresna berri batekin, zuek deitzen zentuzke-n

orai hartza aitzinean dau-

botzik lizate, hura ikusten ba lu

lehen, bilo luzea zuen

orai hartzak aitzinean daetu-

botzik lizate, hurak ikusten baletu

lehen, bilo luzeak zetuen

bihar ibiltzeko ahala dauke-

orai hemen baliz, hura ikusten luke

atzo, hartza ikusi balu, lotsa handi bat zuken

bihar ibiltzeko ahalak daetuke-

orai hemen balira, hurak ikusten letuke

atzo opariak ukaitez, plazer handiak zeuzken

orai eni euro baten zorra daut-

orai eni euro baten zorra baleut

atzo eni euro baten zorra zeutan

bihar eni bi euroen zorra dauket -

eni bi euroen zorra leuket

atzo, nik pagatzez, eni bi euroen zorra zeuketan

orai eni zorrak dauzt-

orai eni zorrak baleutzat

atzo eni zorrak zeuztan

bihar eni zorrak dauzket-

orai eni zorrak leuzket

atzo eni zorrak zeuzketan

orai hiri euro baten zorra dauk-

orai hiri euro baten zorra baleuk

atzo hiri euro baten zorra zeuan

bihar hiri bi euroen zorra daukek-

hiri bi euroen zorra leukek

atzo, hik pagatzez, hiri bi euroen zorra zeukean

orai hiri zorrak dauzk (dautzak)-

orai hiri zorrak baleutzak

atzo hiri zorrak zeutzan

bihar hiri zorrak dauzkek-

orai hiri zorrak leuzkek

atzo hiri zorrak zeuzkean

nor / zer 3° + nori

orai zuri euro baten zorra dauzu-

ez zinate botzik, zuri zorra baleuzu

atzo, zuri euro baten zorra zeuzun

orai zuri zorrak dautzu-

ez zinate botzik, zuri zorrak baleutzu

atzo, zuri zorrak zeutzun

bihar zuri euro baten zorra daukezu-

zuk pagatzez, zuri zorra leukezu

atzo, zuri euro baten zorra zeukezun

bihar zuri zorrak dauzkezu -

ez zinake botzik, zuri zorrak baleuzkezu

orai zueri euro baten zorra dauzue-

zuek pagatzen bazunute, zueri zorra leuzue

atzo, zuri zorrak zeuzkezun
atzo, zuek pagatu bazunute, euro baten zorra
zeuzuen

orai zueri zorrak dautzue-

zuek pagatzen bazunute, zueri zorrak leutzue

zuek pagatu bazunute, zueri zorrak zeutzuen

bihar zueri euro baten zorra daukezue -

zuek pagatzen bazunute, zueri zorra leukezue

zuek pagatu bazunute, zueri zorra zeukezuen

bihar zueri zorrak dauzkezue-

zuek pagatzen bazunute, zueri zorrak leuzkezue

zuek pagatu bazunute, zueri zorrak zeuzkezuen

orai hari euro baten zorra dauo-

ez lizake botzik, hari zorra ba leuo

ez zaten botzik, hari zorra ba zeuon

bihar hari bi euroen zorra daukeo-

ez lizake botzik, hari zorrak baleutzo

ez zaten botzik, hari zorrak bazeutzon

orai hari zorrak dautzo-

pagatzen balu, hari zorra leukeo

pagatu balu, hari zorra zeukeon

bihar hari zorrak dauzkeo-

pagatzen balu, hari zorrak leuzkeo

pagatu balu, hari zorrak zeuzkeon

orai haieri euro baten zorra daue-

ez lirake botzik, haieri zorra baleue

ez ziraten botzik, haieri zorra bazeuen

bihar haieri bi euroen zorra daukee -

ez lirake botzik, haieri zorrak baleutze

ez ziraten botzik, haieri zorrak ba zeutzen

orai haieri zorrak dautze-

haiek pagatzen balute, haieri zorra leukee

haiek pagatu balute, haieri zorra zeukeen

bihar haieri zorrak dauzkee -

haiek pagatzen balute, haieri zorrak leuzkee

haiek pagatu balute, haieri zorrak zeuzkeen

AURKIBIDE

EUN : HAIEK
zinez

nor / zer 3° + nori

nor 1°2°

orai - gero

ustez
orai - gero

lehen

orai ni ikusten naute

orai ni ikusten banendute

atzo, ni Maulen ikusi nenduten

bihar ni ikusten naukete

hemen balira, ni ikusten nendukete

atzo, jin baninz, ni ikusten nenduketen

orai hi ikusten haute

botzik hinzate, hi deitzen bahendute

atzo, hi Maulen ikusi henduten

bihar hi ikusten haukete

orai hor bahinz, ikusten hendukete

atzo, jin bahinz, hi ikusten henduketen

orai gu ikusten gaetute

botzik ginate, gu deitzen bagentute

botzik ginaten, gu deitu bagentuten

bihar gu ikusten gaetukete

orai hor bagina, ikusten gentukete

atzo ahala ukan bazuten, deitu gentuketen

orai zu ikusten zaetute

botzik lirate, zu ikusten bazentute

botzik zinaten, zu deitu bazentuten

bihar zu ikusten zaetukete

orai hemen bazina, ikusten zentukete

atzo ahala ukan bazuten, deitu zentuketen

orai zuek ikusten zaetuete

botzik zinatee, deitzen bazentuete

atzo zuek deitzen zentueten

bihar zuek ikusten zaetuzkete

orai hemen bazinde, ikusten zentuzkete

atzo ahala ukan bazuten, deitu zentuzketen

orai hartza aitzinean daute

botzik lizate, hura deitzen balute

lehen, bilo luzea zuten

orai hartzak aitzinean daetute

botzik lirate, hurak deitzen baletute

lehen, bilo luzeak zetuten

bihar ibiltzeko ahala daukete

orai hemen baliz, hura ikusten lukete

atzo, hartza ikusi balute, lotsa handi bat zuketen

bihar ibiltzeko ahalak daetukete

orai hemen balira, hurak ikusten letukete

atzo opari ukaitez, plazer handiak zetuketen

orai eni euro baten zorra dautate

orai eni euro baten zorra baleutate

atzo eni euro baten zorra zeutaten

bihar eni bi euroen zorra dauketate

eni bi euroen zorra leuketate

atzo, nik pagatzez, eni bi euroen zorra zeuketaten

orai eni zorrak dauztate

orai eni zorrak baleuztate

atzo eni zorrak zeuztaten

orai eni zorrak dauzketate

orai eni zorrak leuzketate

pagatu banu, eni zorrak zeuzketaten

orai hiri euro baten zorra dauate

orai hiri euro baten zorra baleuate

atzo hiri euro baten zorra zeuaten

bihar hiri bi euroen zorra daukeate

hiri bi euroen zorra leukeate

atzo, hik pagatzez, hiri bi euroen zorra zeukeaten

orai hiri zorrak dautzate

orai hiri zorrak baleutzate

atzo hiri zorrak zeutzaten

bihar hiri zorrak dauzkeate

orai hiri zorrak leuzkeate

atzo hiri zorrak zeuzkeaten

nor / zer 3° + nori

orai zuri euro baten zorra dauzute

ez zinate botzik, zuri zorra baleuzute

atzo, zuri euro baten zorra zeuzuten

orai zuri zorrak dautzute

ez zinate botzik, zuri zorrak baleutzute

atzo, zuri zorrak zeutzuten

bihar zuri euro baten zorra daukezute

zuk pagatzez, zuri zorra leukezute

atzo, zuri euro baten zorra zeukezuten

orai zuri zorrak dauzkezute

ez zinake botzik, zuri zorrak baleuzkezute

atzo, zuri zorrak zeuzkezuten

orai zueri euro baten zorra dauzuete

zuek pagatzen bazunute, zueri zorra leuzuete

atzo, zueri euro baten zorra zeuzueten

orai zueri zorrak dautzuete

zuek pagatzen bazunute, zueri zorrak leutzuete

zuek pagatu bazunute, zueri zorrak zeutzueten

bihar zueri euro baten zorra daukezuete

zuek pagatzen bazunute, zueri zorra leukezuete

zuek pagatu bazunute, zueri zorra zeukezueten

orai zueri zorrak dauzkezuete

zuek pagatzen bazunute, zueri zorrak leuzkezuete

zuek pagatu bazunute, zueri zorrak zeuzkezuten

orai hari euro baten zorra dauote

ez lizate botzik, hari zorra baleuote

ez zaken botzik, hari zorra bazeuoten

bihar hari bi euroen zorra daukeote

ez lizate botzik, hari zorrak baleutzote

ez zaten botzik, hari zorrak bazeutzoten

orai hari zorrak dautzote

harek pagatzen balu, hari zorra leukeote

harek pagatu balu, hari zorra zeukeoten

bihar hari zorrak dauzkeote

harek pagatzen balu, hari zorrak leuzkeote

harek pagatu balu, hari zorrak zeuzkeoten

orai haieri euro baten zorra dauete

ez lirake botzik, haieri zorra baleuete

ez ziraken botzik, haieri zorra bazeueten

bihar haieri bi euroen zorra daukeete

ez lirake botzik, haieri zorrak baleutzete

ez ziraken botzik, haieri zorrak bazeutzeten

orai haieri zorrak dautzete

pagatzen balute, haieri zorra leukeete

pagatu balute, haieri zorra zeukeeten

bihar haieri zorrak dauzkeete

pagatzen balute, haieri zorrak leuzkeete

pagatu balute, haieri zorrak zeuzkeeten

AURKIBIDE

EZAN : NIK
zinez

ustez

orai - gero

orai - gero

lehen

nor 2°

botzik hinzate, hi deit bahenzat
nahi duk hi deit hezatan

nahi huke hi deit henzatan

nahi huen hi deit henzatan

nahi duk bihar hi deit hezaketan

nahi huke hi deit henzaketan

nahi huen hi deit henzaketan

orai hi deit hezaket

orai hi deit henzaket

atzo hi deit henzaketan

nahi duzu zu deit zetzatan

tresna hau erosi dut, zu deit zentzaketan

holako tresna batekin, zu deit zentzaketan

nahi duzu bihar zu deit zetzaketan

botzik zinate, zu deit bazentzat

nahi zunuen zu deit zentzatan

orai zu deit zetzaket

orai tresna honekin, zu deit zentzaket

nahi zunuen zu deit zentzaketan

nahi duzue zuek deit zetzaetan

tresna hau erosi dut, zuek deit zentzazketan

holako tresna batekin, zuek deit zentzazke tan

nahi duzue bihar zuek deit zetzazketan

botzik zinatee, zuek deit bazentzaet

tresna hau erosi nuen, zuek deit zentzazketan

orai zuek deit zetzazket

orai tresna honekin, zuek deit zentzazket
orai botzik ninzate, hartza ikus baneza

nor / zer 3° + nori

orai botzik ninzate, hartzak ikus banetza
nahi duzu hartza ikus dezatan

nahi zunuke hartza ikus nezan

nahi zunuen hartza ikus nezan

nahi duzu hartzak ikus detzatan

nahi zunuke hartzak ikus netzan

nahi zunuen hartzak ikus netzan

bihar ibiltzeko ahala ukan dezaket

nahi banu ibiltzeko ahala ukan nezake

nahi ukan banu ibiltzeko ahala ukan nezaken

bihar ibiltzeko ahalak ukan detzaket

nahi banu ibiltzeko ahalak ukan netzake

nahi ukan banu ibiltzeko ahalak ukan netzaken

bihar hiri ogia ekar deizakeat

nahi banu hiri ogia ekar neizakek

nahi ukan banu hiri ogia ekar neizakean

bihar hiri ogiak ekar deitzakeat

nahi banu hiri ogiak ekar neitzakek

nahi ukan banu hiri ogiak ekar neitzakean

nahi duk orai hiri ogia ekar deizaatan

nahi huke hiri ogia ekar neizaan

nahi huen hiri ogia ekar neizaan

nahi duk orai hiri ogiak ekar deitzaatan

nahi huke hiri ogiak ekar neitzaan

nahi huen hiri ogiak ekar neitzaan

nahi duk bihar hiri ogia ekar deizakeatan

nahi huke hiri ogia ekar neizakean

nahi huen hiri ogia ekar neizakean

nahi duk bihar hiri ogiak ekar deitzakeatan

nahi huke hiri ogiak ekar neitzakean

nahi huen hiri ogiak ekar neitzakean

nor / zer 3° + nori

orai zuri ogia ekar deizakezut

nahi bazunu zuri ogia ekar neizakezu

nahi ukan bazunu zuri ogia ekar neizakezun

orai zuri ogiak ekar deitzakezut

nahi bazunu zuri ogiak ekar neitzakezu

nahi ukan bazunu zuri ogiak ekar neitzakezun

nahi duzu orai zuri ogia ekar deizazutan

nahi zunuke zuri ogia ekar neizazun

nahi zunuen ogia ekar neizazun

nahi duzu orai zuri ogiak ekar deitzazutan

nahi zunuke zuri ogiak ekar neitzazun

nahi zunuen ogiak ekar neitzazun

nahi duzu bihar zuri ogia ekar deizakezutan

nahi zunuke zuri ogia ekar neizakezun

nahi zunuen ogia ekar neizakezun

nahi duzu bihar zuri ogiak ekar deitzakezu tan

nahi zunuke zuri ogiak ekar neitzakezun

nahi zunuen ogiak ekar neitzakezun

nahi duzue orai zueri ogia ekar deizazuetan

nahi zunukete zueri ogia ekar neizazuen

nahi zunuten zueri ogia ekar neizazuen

nahi duzue bihar zueri ogiak ekar deitzakezuetan

nahi zunukete zueri ogiak ekar neitzakezuen

nahi zunuten zueri ogiak ekar neitzakezuen

orai zueri ogia ekar deizakezuet

nahi bazunute zueri ogia ekar neizakezue

nahi zunuten zueri ogia ekar neizakezuen

orai zueri ogiak ekar deitzakezuet

nahi bazunute zueri ogiak ekar neitzakezue

nahi zunuten zueri ogiak ekar neitzakezuen

orai hari ogia ekar deizakeot

nahi balu hari ogia ekar neizakeo

nahi ukan balu hari ogia ekar neizakeon

bihar hari ogiak ekar deitzakeot

nahi balu hari ogiak ekar neitzakeo

nahi ukan balu hari ogiak ekar neitzakeon

nahi du orai hari ogia ekar deizaotan

nahi luke hari ogia ekar neizaon

nahi zuen hari ogia ekar neizaon

nahi du orai hari ogiak ekar deitzaotan

nahi luke hari ogiak ekar neitzaon

nahi zuen hari ogiak ekar neitzaon

nahi du bihar hari ogia ekar deizakeotan

nahi luke hari ogia ekar neizakeon

nahi zuen hari ogia ekar neizakeon

nahi du bihar hari ogiak ekar deitzakeotan

nahi luke hari ogiak ekar neitzakeon

nahi zuen hari ogiak ekar neitzakeon

nahi due orai haieri ogia ekar deizakeet

nahi balute haieri ogia ekar neizakete

nahi ukan balute haieri ogia ekar neizaketen

nahi due bihar haieri ogiak ekar deitzakeet

nahi balute haieri ogiak ekar neitzakete

nahi ukan balute haieri ogiak ekar neitzaketen

nahi dute haieri ogia ekar deizaetan

nahi lukete haieri ogia ekar neizaten

nahi zuten haieri ogia ekar neizaten

nahi dute haieri ogiak ekar deitzaetan

nahi lukete haieri ogiak ekar neitzaten

nahi zuten haieri ogiak ekar neitzaten

nahi dute haieri ogia ekar deizakeetan

nahi lukete haieri ogia ekar neizaketen

nahi zuten haieri ogia ekar neizaketen

nahi dute haieri ogiak ekar deitzakeetan

nahi lukete haieri ogiak ekar neitzaketen

nahi zuten haieri ogiak ekar neitzaketen

AURKIBIDE

EZAN : HIK
zinez

nor / zer 3° + nori

nor 1°

orai - gero

ustez
orai - gero

lehen

nahi diat orai ni deit naezaan

nahi nikek ni deit nenzaan

nahi nian, ni deit nenzaan

nahi diat bihar ni deit naezakean

botzik nindukek, ni deit banenzak

botzik nindukean, ni deit banenzaan

orai ni deit naezakek

telefona erosi bahu, ni deit nenzakean

atzo, ni deit nenzakean

nahi diagu orai gu deit gaetzaan

tresna bat erosi bahu, gu deit gentzakean

tresna hori erosi huen, gu deit gentzakean

nahi diagu bihar gu deit gaetzakean

botzik gintukek, gu deit bagentzak

botzik gintukean, gu deit bagentzaan

orai gu deit gaetzakek

orai tresna horrekin, gu deit gentzakek

bihar ibiltzeko ahala ukan dezakek

orai botzik hinzate, hartza ikus baheza

atzo ibiltzeko ahala ukan hezaken

bihar ibiltzeko ahalak ukan detzakek

orai botzik hinzate, hartzak ikus bahetza

atzo ibiltzeko ahalak ukan hetzaken

nahi diat hartza ikus dezaan

nahi likek hura deit hezan

nahi nuen hura deit hezan

nahi diat hartzak ikus detzaan

nahi likeae hurak deit hetzan

nahi nuen hurak deit hetzan

nahi diat hartza ikus dezakean

nahi likek hura deit hezaken

nahi zuen hura deit hezaken

nahi diat hartzak ikus detzakean

nahi likeae hurak deit hetzaken

nahi zuen hurak deit hetzaken

orai eni ogia ekar deizaketak

nahi bahu eni ogia ekar heizaket

atzo eni ogia ekar heizaketan

orai eni ogiak ekar deitzaketak

nahi bahu eni ogiak ekar heitzaket

atzo eni ogiak ekar heitzaketan

nahi diat eni ogia ekar deizataan

nahi nikek eni ogia ekar heizatan

nahi nuen eni ogia ekar heizatan

nahi diat eni ogiak ekar deitzataan

nahi nikek eni ogiak ekar heitzatan

nahi nuen eni ogiak ekar heitzatan

bihar eni ogia ekar deizaketaan ?

nahi nikek eni ogia ekar heizaketan

nahi nuen eni ogia ekar heizaketan

bihar eni ogiak ekar deitzaketaan ?

nahi nikek eni ogiak ekar heitzaketan

nahi nuen eni ogiak ekar heitzaketan

orai guri ogia ekar deizakeguk

orai guri ogia ekar heizakegu

atzo guri ogia ekar heizakegun

orai guri ogiak ekar deitzakeguk

orai guri ogiak ekar heitzakegu

atzo guri ogiak ekar heitzakegun

nahi diagu guri ogia ekar deizaguan

nahi gunuke guri ogia ekar heizagun

nahi gunuen ogia ekar heizagun

nahi diagu guri ogiak ekar deitzaguan

nahi gunuke guri ogiak ekar heitzagun

nahi gunuen ogiak ekar heitzagun

nor / zer 3° + nori

nahi diagu guri ogia ekar deizakeguan

nahi gunuke bihar guri ogia ekar heizakegun

nahi gunuen ogia ekar heizakegun

nahi diagu guri ogiak ekar deitzakeguan

nahi gunuke bihar guri ogiak ekar heitzakegun

nahi gunuen ogiak ekar heitzakegun

nahi dik hari ogia ekar deizaoan

nahi likek hari ogia ekar heizaon

nahi zuen hari ogia ekar heizaon

nahi dik hari ogiak ekar deitzaoan

nahi likek hari ogiak ekar heitzaon

nahi zuen hari ogiak ekar heitzaon

nahi dik hari ogia ekar deizakeoan

nahi likek hari ogia ekar heizakeon

nahi zuen hari ogia ekar heizakeon

nahi dik hari ogiak ekar deitzakeoan

nahi likek hari ogiak ekar heitzakeon

nahi zuen hari ogiak ekar heitzakeon

orai hari ogia ekar deizakeok

orai hari ogia ekar heizakeo

atzo hari ogia ekar heizakeon

bihar hari ogiak ekar deitzakeok

orai hari ogiak ekar heitzakeo

atzo hari ogiak ekar heitzakeon

orai haieri ogia ekar deizakeek

orai haieri ogia ekar heizakee

atzo haieri ogia ekar heizakeen

orai haieri ogiak ekar deitzakeek

orai haieri ogiak ekar heitzakee

atzo haieri ogiak ekar heitzakeen

nahi die haieri ogia ekar deizaean

nahi liketek haieri ogia ekar heizaen

nahi zuen haieri ogia ekar heizaen

nahi die haieri ogiak ekar deitzaean

nahi liketek haieri ogiak ekar heitzaen

nahi zuen haieri ogiak ekar heitzaen

nahi die haieri ogia ekar deizakeean

nahi liketek haieri ogia ekar heizakeen

nahi zuen haieri ogia ekar heizakeen

nahi die haieri ogiak ekar deitzakeean

nahi liketek haieri ogiak ekar heitzakeen

nahi zuen haieri ogiak ekar heitzakeen

AURKIBIDE

EZAN : GUK
zinez

nor 2°

orai - gero

ustez
orai - gero

lehen

nahi duk hi deit haezagun ?

botzik hinzate, hi deit bahenzagu

atzo nahi huen, hi deit henzagun

orai hi deit haezakegu

orai hor bahinz, ikus henzakegu

atzo,nahi ukan bagunu, hi deit henzakegun

nahi duk hi deit haezakegun ?

nahi huke hi deit henzagun ?

nahi huen hi deit henzagun

nahi duzu zu deit zaetzagun ?

botzik zinate, zu deit bazentzagu

botzik zinaten, zu deit bazentzagun

orai zu deit zaetzakegu

ahala bagunu, zu deit zentzakegu

atzo hemen izan bazina, zu ikus zentzakegun

nahi du zu deit zaetzakegun

nahi zunuke zu deit zentzakegun

nahi zunuen zu deit zentzakegun

orai zuek deit zaetzaegu

botzik zinatee, zuek deit bazentzaegu

atzo hemen izan bazinde, zuek ikus zentzaegun

orai zuek deit zaetzazkegu

nahi bagunu, zuek deit zentzazkegu

atzo hemen izan bazinde, zuek ikus zentzazkegun

nahi du zuek deit zaetzazkegun

nahi zunuke zuek deit zentzazkegun ?

nahi zunuten zuek deit zentzazkegun ?

orai hartza ikus baguneza

nor / zer 3° + nori

orai hartzak ikus bagunetza
orai hartza ikus dezagun

orai hartza ikus gunezake

nahi zuen hartza ikus gunezan

orai hartzak ikus detzagun

orai hartzak ikus gunetzake

nahi zuen hartzak ikus gunetzan

hura deit dezakegu

nahi luke hura deit gunezan

atzo hartza ikus gunezaken

hurak deit detzakegu

nahi lukete hurak deit gunetzan

atzo hartzak ikus gunetzaken

nahi du hura deit dezakegun

nahi luke hura deit gunezaken

nahi zunuen hura deit gunezaken

nahi due hurak deit detzakegun

nahi lukete hurak deit gunetzaken

nahi zunuen hurak deit gunetzaken

hiri ogia ekar deizakeagu

hiri ogia ekar gunezakek

atzo hiri ogia ekar gunezakek

hiri ogiak ekar deitzakeagu

hiri ogiak ekar gunetzakek

atzo hiri ogiak ekar gunetzakean

nahi duk hiri ogia ekar deizakeagun ?

nahi huke hiri ogia ekar gunezakean ?

nahi zuen hiri ogia ekar gunezakean ?

nahi duk hiri ogiak ekar deitzakeagun ?

nahi huke hiri ogiak ekar gunetzakean ?

nahi zuen hiri ogiak ekar gunetzakean ?

zuri ogia ekar deizakezugu

nahi zunuke zuri ogia ekar guneizazun ?

nahi zunuen zuri ogia ekar guneizazun ?

nor / zer 3° + nori

zuri ogiak ekar deitzakezugu

nahi zunuke zuri ogiak ekar guneitzazun ?

nahi zunuen zuri ogiak ekar guneitzazun ?

nahi duzu zuri ogia ekar deizazugun ?

nahi zunuke zuri ogia ekar guneizakezun ?

nahi zunuen zuri ogia ekar guneizakezun ?

nahi duzu zuri ogiak ekar deitzazugun ?

nahi zunuke zuri ogiak ekar guneitzakezun ?

nahi zunuen zuri ogiak ekar guneitzakezun ?

nahi duzu zuri ogia ekar deizakezugun ?

nahi zunuke zuri ogia ekar guneizakezun ?

nahi zunuen zuri ogia ekar guneizakezun ?

nahi duzu zuri ogiak ekar deitzakezugun ?

nahi zunuke zuri ogiak ekar guneitzakezun ?

nahi zunuen zuri ogiak ekar guneitzakezun ?

zueri ogia ekar deizakezuegu

nahi zunukete zueri ogia ekar guneizazuen ?

nahi zunuten zueri ogia ekar guneizazuen ?

zueri ogiak ekar deitzakezuegu

nahi zunukete zueri ogiak ekar guneitzazuen ?

nahi zunuten zueri ogiak ekar guneitzazuen ?

nahi duzue zueri ogia ekar deizazuegun ?

nahi zunukete zueri ogia ekar guneizakezuen ?

nahi zunuten zueri ogia ekar guneizakezuen ?

nahi duzue zueri ogiak ekar deitzazuegun ?

nahi zunukete zueri ogiak ekar guneitzakezuen ?

nahi zunuten zueri ogiak ekar guneitzakezuen ?

nahi duzue zueri ogia ekar deizakezuegun ?

nahi zunukete zueri ogia ekar guneizakezuen ?

nahi zunuten zueri ogia ekar guneizakezuen ?

nahi duzue zueri ogiak ekar deitzakezuegun ?

nahi zunukete zueri ogiak ekar guneitzakezuen ?

nahi zunuten zueri ogiak ekar guneitzakezuen ?

hari ogia ekar deizakeogu

beharrez, hari ogia ekar guneizao

hari ogiak ekar deitzakeogu

beharrez, hari ogiak ekar guneitzao

nahi duzu hari ogia ekar deizaogun ?

nahi zunuke hari ogia ekar guneizaon ?

nahi zuen hari ogia ekar guneizaon

nahi duzu hari ogiak ekar deitzaogun ?

nahi zunuke hari ogiak ekar guneitzaon ?

nahi zuen hari ogiak ekar guneitzaon

nahi duzu hari ogia ekar deizakeogun ?

nahi zunuke hari ogia ekar guneizakeon ?

nahi zunuen hari ogia ekar guneizakeon

nahi duzu hari ogiak ekar deitzakeogun ?

nahi zunuke hari ogiak ekar guneitzakeon ?

nahi zunuen hari ogiak ekar guneitzakeon

haieri ogia ekar deizakeegu

beharrez, haieri ogia ekar guneizae

haieri ogiak ekar deitzakeegu

beharrez, haieri ogiak ekar guneitzae

nahi duzu haieri ogia ekar deizaegun ?

nahi zunuke haieri ogia ekar guneizaen ?

nahi zunuen haieri ogia ekar guneizaen

nahi duzu haieri ogiak ekar deitzaegun ?

nahi zunuke haieri ogiak ekar guneitzaen ?

nahi zunuen haieri ogiak ekar guneitzaen

nahi duzu haieri ogia ekar deizakeegun ?

nahi zunuke haieri ogia ekar guneizakeen ?

nahi zunuen haieri ogia ekar guneizakeen

nahi duzu haieri ogiak ekar deitzakeegun ?

nahi zunuke haieri ogiak ekar guneitzakeen ?

nahi zunuen haieri ogiak ekar guneitzakeen

AURKIBIDE

EZAN : ZUK
zinez

nor 1°

orai - gero

ustez
orai - gero

lehen

ni deit naezazu

botzik ninzate, ni deit banenzazu

ni deit naezakezu

botzik ginate, gu deit bagenzazu

nahi dut ni deit naezazun

nahi nuke ni deit nenzazun

nahi nuen ni deit nenzazun

nahi dut ni deit naezakezun

nahi nuke ni deit nenzakezun

nahi nuen ni deit nenzakezun

gu deit gaetzakezu

ahala bazunu, gu deit gentzakezu

ahala ukan bazunu, gu deit gentzakezun

nahi dugu gu deit gaetzazun

nahi gunuke gu deit gentzazun

nahi gunuen gu deit gentzazun

nahi dugu gu deit gaetzakezun

nahi gunuke gu deit gentzakezun

nahi gunuen gu deit gentzakezun

gu deit gaetzazu

orai hartza ikus bazuneza

nor / zer 3° + nori

orai hartzak ikus bazunetza
hartza argazkitan har ezazu

orai hartza ikus zunezake

atzo hartza ikus zunezaken

nahi dut hartza argazkitan har dezazun

orai hartzak ikus zunetzake

atzo hartzak ikus zunetzaken

hura deit dezakezu

nahi luke hura deit zunezan

nahi gunuen hura deit zunezan

hurak deit detzakezu

nahi lukete hurak deit zunetzan

nahi gunuen hurak deit zunetzan

nahi du hura deit dezakezun

nahi luke hura deit zunezaken

nahi gunuen hura deit zunezaken

nahi dute hurak deit detzakezun

nahi lukete hurak deit zunetzaken

nahi gunuen hurak deit zunetzaken

eni ogia ekar deizaketazu

eni ogia ekar zuneizaket

atzo eni ogia ekar zuneizaketan

eni ogiak ekar deitzaketazu

eni ogiak ekar zuneitzaket

atzo eni ogiak ekar zuneitzaketan

nahi dut eni ogia ekar deizatazun

nahi nuke eni ogia ekar zuneizatan

nahi nuen eni ogia ekar zuneizatan

nahi dut eni ogiak ekar deitzatazun

nahi nuke eni ogiak ekar zuneitzatan

nahi nuen eni ogiak ekar zuneitzatan

nahi dut eni ogia ekar deizaketazun

nahi nuke eni ogia ekar zuneizaketan

nahi nuen eni ogia ekar zuneizaketan

nahi dut eni ogiak ekar deitzaketazun

nahi nuke eni ogiak ekar zuneitzaketan

nahi nuen eni ogiak ekar zuneitzaketan

nor / zer 3° + nori

guri ogia ekar deizakeguzu

nahi bazunu guri ogia ekar zuneizakegu

nahi ukan bazunu guri ogia ekar zuneizakegun

guri ogiak ekar deitzakeguzu

nahi bazunu guri ogiak ekar zuneitzakegu

nahi ukan bazunu guri ogiak ekar zuneitzakegun

nahi dugu guri ogia ekar deizaguzun

nahi nuke guri ogia ekar zuneizagun

nahi nuen guri ogia ekar zuneizagun

nahi dugu guri ogiak ekar deitzaguzun

nahi nuke guri ogiak ekar zuneitzagun

nahi nuen guri ogiak ekar zuneitzagun

nahi dugu guri ogia ekar deizakeguzun

nahi nuke guri ogia ekar zuneizakegun

nahi nuen guri ogia ekar zuneizakegun

nahi dugu guri ogiak ekar deitzakeguzun

nahi nuke guri ogiak ekar zuneitzakegun

nahi nuen guri ogiak ekar zuneitzakegun

hari ogia ekar deizakeozu

beharrez, hari ogia ekar zuneizao

nahi ukan bazunu hari ogia ekar zuneizakeon

hari ogiak ekar deitzakeozu

beharrez, hari ogiak ekar zuneitzao

nahi ukan bazunu hari ogiak ekar zuneitzakeon

nahi dugu hari ogia ekar deizaozun

nahi gunuke hari ogia ekar zuneizaon

nahi gunuen hari ogia ekar zuneizaon

nahi dugu hari ogiak ekar deitzaozun

nahi gunuke hari ogiak ekar zuneitzaon

nahi gunuen hari ogiak ekar zuneitzaon

nahi dugu hari ogia ekar deizakeozun

nahi gunuke hari ogia ekar zuneizakeon

nahi gunuen hari ogia ekar zuneizakeon

nahi dugu hari ogiak ekar deitzakeozun

nahi gunuke hari ogiak ekar zuneitzakeon

nahi gunuen hari ogiak ekar zuneitzakeon

haieri ogia ekar deizakeezu

beharrez, haieri ogia ekar zuneizakee

atzo, haieri ogia ekar zuneizakeen

haieri ogiak ekar deitzakeezu

beharrez, haieri ogiak ekar zuneitzakee

atzo, haieri ogiak ekar zuneitzakeen

nahi dugu haieri ogia ekar deizaezun

nahi gunuke haieri ogia ekar zuneizaen

nahi gunuen haieri ogia ekar zuneizaen

nahi dugu haieri ogiak ekar deitzaezun

nahi gunuke haieri ogiak ekar zuneitzaen

nahi gunuen haieri ogiak ekar zuneitzaen

nahi dugu haieri ogia ekar deizakeezun

nahi gunuke haieri ogia ekar zuneizakeen

nahi gunuen haieri ogia ekar zuneizakeen

nahi dugu haieri ogiak ekar deitzakeezun

nahi gunuke haieri ogiak ekar zuneitzakeen

nahi gunuen haieri ogiak ekar zuneitzakeen

AURKIBIDE

EZAN : ZUEK
zinez
orai - gero

ustez
orai - gero

lehen

nor 1°

botzik ninzate, ni deit banenzazue
ni deit naezazue

nahi nuke ni deit nenzazuen

nahi nuen ni deit nenzazuen

nahi dut ni deit naezazuen ?

nahi nuke ni deit nenzakezuen

nahi nuen ni deit nenzakezuen

gu deit gaetzazue

ahala bazunute, gu deit gentzakezue

ahala ukan bazunu, gu deit gentzakezuen

nahi dugu gu deit gaetzazuen

nahi gunuke gu deit gentzazuen

nahi gunuen gu deit gentzazuen

gu deit gaetzakezue

nahi gunuke gu deit gentzakezuen

nahi gunuen gu deit gentzakezuen

nahi dugu deit gaetzakezuen

botzik ginate, gu deit bagentzazue
orai hartza ikus bazunezate

nor / zer 3° + nori

orai hartzak ikus bazunetzate
hartza argazkitan har ezazue

orai hartza ikus zunezakete

atzo hartza ikus zunezaketen

nahi dut hartza argazkitan har dezazuen

orai hartzak ikus zunetzakete

atzo hartzak ikus zunetzaketen

hura deit dezakezue

nahi luke hura deit zunezaten

nahi gunuen hura deit zunezaten

hurak deit detzakezue

nahi lukete hurak deit zunetzaten

nahi gunuen hurak deit zunetzaten

nahi du hura deit dezakezuen

nahi luke hura deit zunezaketen

nahi gunuen hura deit zunezaketen

nahi dute hurak deit detzakezuen

nahi lukee hurak deit zunetzaketen

nahi gunuen hurak deit zunetzaketen

eni ogia ekar deizaketazue

nahi nuke eni ogia ekar zuneizataten

nahi nuen eni ogia ekar zuneizataten

eni ogiak ekar deitzaketazue

nahi nuke eni ogiak ekar zuneitzataten

nahi nuen eni ogiak ekar zuneitzataten

nahi dut eni ogia ekar deizatazuen

nahi nuke eni ogia ekar zuneizaketaten

nahi nuen eni ogia ekar zuneizaketaten

nahi dut eni ogiak ekar deitzatazuen

nahi nuke eni ogiak ekar zuneitzaketaten

nahi nuen eni ogiak ekar zuneitzaketaten

nahi dut eni ogia ekar deizaketazuen

nahi nuke eni ogia ekar zuneizaketaten

nahi nuen eni ogia ekar zuneizaketaten

nahi dut eni ogiak ekar deitzaketazuen

nahi nuke eni ogiak ekar zuneitzaketaten

nahi nuen eni ogiak ekar zuneitzaketaten

guri ogia ekar deizakeguzue

nahi nuke guri ogia ekar zuneizaguten

nahi nuen guri ogia ekar zuneizaguten

nor / zer 3° + nori

guri ogiak ekar deitzakeguzue

nahi nuke guri ogiak ekar zuneitzaguten

nahi nuen guri ogiak ekar zuneitzaguten

nahi dugu guri ogia ekar deizaguzuen

nahi nuke guri ogia ekar zuneizakeguten

nahi nuen guri ogia ekar zuneizakeguten

nahi dugu guri ogiak ekar deitzaguzuen

nahi nuke guri ogiak ekar zuneitzakeguten

nahi nuen guri ogiak ekar zuneitzakeguten

nahi dugu guri ogia ekar deizakeguzuen

nahi nuke guri ogia ekar zuneizakeguten

nahi nuen guri ogia ekar zuneizakeguten

nahi dugu guri ogiak ekar deitzakeguzuen

nahi nuke guri ogiak ekar zuneitzakeguten

nahi nuen guri ogiak ekar zuneitzakeguten

hari ogia ekar deizakeozue

beharrez, hari ogia ekar zuneizaote

nahi ukan bazinute hari ogia ekar zuneizakeoten

hari ogiak ekar deitzakeozue

beharrez, hari ogiak ekar zuneitzaote

nahi ukan bazinute hari ogiak ekar zuneitzakeoten

nahi dugu hari ogia ekar deizaozuen

nahi gunuke hari ogia ekar zuneizaoten

nahi gunuen hari ogia ekar zuneizaoten

nahi dugu hari ogiak ekar deitzaozuen

nahi gunuke hari ogiak ekar zuneitzaoten

nahi gunuen hari ogiak ekar zuneitzaoten

nahi dugu hari ogia ekar deizakeozuen

nahi gunuke hari ogia ekar zuneizakeoten

nahi gunuen hari ogia ekar zuneizakeoten

nahi dugu hari ogiak ekar deitzakeozuen

nahi gunuke hari ogiak ekar zuneitzakeoten

nahi gunuen hari ogiak ekar zuneitzakeoten

haieri ogia ekar deizakeezue

beharrez, haieri ogia ekar zuneizaete

atzo, haieri ogia ekar zuneizakeeten

haieri ogiak ekar deitzakeezue

beharrez, haieri ogiak ekar zuneitzaete

atzo, haieri ogiak ekar zuneitzakeeten

nahi dugu haieri ogia ekar deizaezuen

nahi gunuke haieri ogia ekar zuneizaeten

nahi gunuen haieri ogia ekar zuneizaeten

nahi dugu haieri ogiak ekar deitzaezuen

nahi gunuke haieri ogiak ekar zuneitzaeten

nahi gunuen haieri ogiak ekar zuneitzaeten

nahi dugu haieri ogia ekar deizakeezuen

nahi gunuke haieri ogia ekar zuneizakeeten

nahi gunuen haieri ogia ekar zuneizakeeten

nahi dugu haieri ogiak ekar deitzakeezuen

nahi gunuke haieri ogiak ekar zuneitzakeeten

nahi gunuen haieri ogiak ekar zuneitzakeeten

AURKIBIDE

zinez
orai - gero

EZAN : HAREK
orai - gero

ustez
lehen

nor 1°2°

botzik ninzate, ni deit banenzanahi dut ni deit naeza-n

nahi nuke ni deit nenza-n

nahi nuen ni deit nenza-n

orai ni deit naezake-

nahi nuke ni deit nenzake-n

tresna hau erosi zuen, ni deit nenzake-n

nahi dut ni deit naezake-n

tresna horrekin, ni deit nenzake-

tresna berri batekin, ni deit nenzake-n

nahi dut hi deit haeza-n

nahi huke hi deit henza-n

nahi huen hi deit henza-n

orai hi deit haezake-

tresna horrekin, hi deit henzake-

tresna horrekin, hi deit henzake-n

nahi dut hi deit haezake-n

nahi huke hi deit henzake-n

nahi huen hi deit henzake-n

nahi dugu gu deit gaetza-n

nahi gunuke gu deit gentza-n

nahi gunuen gu deit gentza-n

orai gu deit gaetzake-

nahi balu gu deit gentzake-

nahi ukan balu gu deit gentzake-n

nahi dugu gu deit gaetzake-n

nahi gunuke gu deit gentzake-n

nahi gunuen gu deit gentzake-n

nahi duzu zu deit zaetza-n

nahi zunuke zu deit zentza-n

nahi zunuen zu deit zentza-n

orai zu deit zaetzake-

nahi balu zu deit zentzake-

nahi zunuen zu deit zentzake-n

nahi duzu zu deit zaetzake-n

nahi zunuke zu deit zentzake-n

nahi ukan balu zu deit zentzake-n

nahi duzute zuek deit zaetzae-n

nahi balu zuek deit zentzae-n

nahi nuen zuek deit zentzae-n

orai zuek deit zaetzazke-

nahi balu zuek deit zentzazke-

nahi nuen zuek deit zentzazke-n

nahi dugu zuek deit zaetzazke-n

nahi zunukete zuek deit zentzazke-n

nahi ukan balu zuek deit zentzazke-n

orai botzik lizate, hartza ikus baleza

nor / zer 3° + nori

orai botzik lizate, hartzak ikus baletza
nahi dut hartza aitzinean ikus deza-n

nahi nuke hartza aitzinean ikus lezan

nahi nuen hartza aitzinean ikus zezan

nahi dut hartzak aitzinean ikus detza-n

nahi nuke hartzak aitzinean ikus letzan

nahi nuen hartzak aitzinean ikus zetzan

bihar ibiltzeko ahala ukan dezake-

menturaz ibiltzeko ahala ukan lezake

atzo ibiltzeko ahala ukan zezaken

bihar ibiltzeko ahalak ukan detzake-

menturaz ibiltzeko ahalak ukan letzake

atzo ibiltzeko ahalak ukan zetzaken

nahi dut eni ogia ekar deizata-n

nahi nuke eni ogia ekar leizatan

nahi nuen eni ogia ekar zeizatan

nahi dut eni ogiak ekar deitzata-n

nahi nuke eni ogiak ekar leitzatan

nahi nuen eni ogiak ekar zeitzatan

nahi dut eni ogia ekar deizaketa-n

nahi nuke eni ogia ekar leizaketan

nahi nuen eni ogia ekar zeizaketan

nahi dut eni ogiak ekar deitzaketa-n

nahi nuke eni ogiak ekar leitzaketan

nahi nuen eni ogiak ekar zeitzaketan

nahi duk hiri ogia ekar deizaa-n ?

nahi huke hiri ogia ekar leizaan

nahi huen hiri ogia ekar zeizaan

nahi duk hiri ogiak ekar deitzaa-n ?

nahi huke hiri ogiak ekar leitzaan

nahi huen hiri ogiak ekar zeitzaan

nor / zer 3° + nori

nahi duk hiri ogia ekar deizakea-n ?

nahi huke hiri ogia ekar leizakean

nahi huen hiri ogia ekar zeizakean

nahi duk hiri ogiak ekar deitzakea-n ?

nahi huke hiri ogiak ekar leitzakean

nahi huen hiri ogiak ekar zeitzakean

guri ogia ekar deizakegu-

nahi balu guri ogia ekar leizakegu

nahi ukan balu guri ogia ekar zeizakegun

guri ogiak ekar deitzakegu-

nahi balu guri ogiak ekar leitzakegu

nahi ukan balu guri ogiak ekar zeitzakegun

nahi dugu guri ogia ekar deizagu-n

nahi gunuke guri ogia ekar leizagun

nahi gunuen guri ogia ekar zeizagun

nahi dugu guri ogiak ekar deitzagu-n

nahi gunuke guri ogiak ekar leitzagun

nahi gunuen guri ogiak ekar zeitzagun

nahi dugu guri ogia ekar deizakegu-n

nahi gunuke guri ogia ekar leizakegun

nahi gunuen guri ogia ekar zeizakegun

nahi dugu guri ogiak ekar deitzakegu-n

nahi gunuke guri ogiak ekar leitzakegun

nahi gunuen guri ogiak ekar zeitzakegun

zuri ogia ekar deizakezu-

nahi balu zuri ogia ekar leizakezu

nahi ukan balu zuri ogia ekar zeizakezun

zuri ogiak ekar deitzakezu-

nahi balu zuri ogiak ekar leitzakezu

nahi ukan balu zuri ogiak ekar zeitzakezun

nahi duzu zuri ogia ekar deizazu-n ?

nahi zunuke zuri ogia ekar leizazun

nahi zunuen zuri ogia ekar zeizazun

nahi duzu zuri ogiak ekar deitzazu-n ?

nahi zunuke zuri ogiak ekar leitzazun

nahi zunuen zuri ogiak ekar zeitzazun

nahi duzu zuri ogia ekar deizakezu-n ?

nahi zunuke zuri ogia ekar leizakezun

nahi zunuen zuri ogia ekar zeizakezun

nahi duzu zuri ogiak ekar deitzakezu-n ?

nahi zunuke zuri ogiak ekar leitzakezun

nahi zunuen zuri ogiak ekar zeitzakezun

zueri ogia ekar deizakezue-

nahi balu zueri ogia ekar leizakezue

nahi ukan balu zueri ogia ekar zeizakezuen

zueri ogiak ekar deitzakezue-

nahi balu zueri ogiak ekar leitzakezue

nahi ukan balu zueri ogiak ekar zeitzakezuen

nahi duzue zueri ogia ekar deizazue-n ?

nahi zunukete zueri ogia ekar leizazuen

nahi zunuten zueri ogia ekar zeizazuen

nahi duzue zueri ogiak ekar deitzazue-n ?

nahi zunukete zueri ogiak ekar leitzazuen

nahi zunuten zueri ogiak ekar zeitzazuen

nahi duzue zueri ogia ekar deizakezue-n ?

nahi zunukete zueri ogia ekar leizakezuen

nahi zunuten zueri ogia ekar zeizakezuen

nahi duzue zueri ogiak ekar deitzakezue-n ?

nahi zunukete zueri ogiak ekar leitzakezuen

nahi zunuten zueri ogiak ekar zeitzakezuen

hari ogia ekar deizakeo-

nahi balu hari ogia ekar leizakeo

nahi ukan balu hari ogia ekar zeizakeon

hari ogiak ekar deitzakeo-

nahi balu hari ogiak ekar leitzakeo

nahi ukan balu hari ogiak ekar zeitzakeon

nahi dut hari ogia ekar deizao-n

nahi nuke hari ogia ekar leizaon

nahi nuen hari ogia ekar zeizaon

nahi dut hari ogiak ekar deitzao-n

nahi nuke hari ogiak ekar leitzaon

nahi nuen hari ogiak ekar zeitzaon

nahi dut hari ogia ekar deizakeo-n

nahi nuke hari ogia ekar leizakeon

nahi nuen hari ogia ekar zeizakeon

nahi dut hari ogiak ekar deitzakeo-n

nahi nuke hari ogiak ekar leitzakeon

nahi nuen hari ogiak ekar zeitzakeon

haieri ogia ekar deizakee-

nahi balu haieri ogia ekar leizakee

nahi ukan balu haieri ogia ekar zeizakeen

haieri ogiak ekar deitzakee-

nahi balu haieri ogiak ekar leitzakee

nahi ukan balu haieri ogiak ekar zeitzakeen

nahi dut haieri ogia ekar deizae-n

nahi nuke haieri ogia ekar leizaen

nahi nuen haieri ogia ekar zeizaen

nahi dut haieri ogiak ekar deitzae-n

nahi nuke haieri ogiak ekar leitzaen

nahi nuen haieri ogiak ekar zeitzaen

nahi dut haieri ogia ekar deizakee-n

nahi nuke haieri ogia ekar leizakeen

nahi nuen haieri ogia ekar zeizakeen

nahi dut haieri ogiak ekar deitzakee-n

nahi nuke haieri ogiak ekar leitzakeen

nahi nuen haieri ogiak ekar zeitzakeen

AURKIBIDE

zinez

nor / zer 3° + nori

nor 1°2°

orai - gero
nahi dut ni deit naezaten
orai ni deit naezakete
nahi dut ni deit naezaketen
nahi dut hi deit haezaten
orai hi deit haezakete
nahi dut hi deit haezaketen
nahi dugu gu deit gaetzaten
orai gu deit gaetzakete
nahi dugu gu deit gaetzaketen
nahi duzu zu deit zaetzaten
orai zu deit zaetzakete
nahi duzu zu deit zaetzaketen
nahi duzute zuek deit zaetzaeten
orai zuek deit zaetzazkete
nahi duzute zuek deit zaetzazketen

nahi dut hartza aitzinean ikus dezaten
nahi dut hartzak aitzinean ikus detzaten
bihar ibiltzeko ahala ukan dezakete
bihar ibiltzeko ahalak ukan detzakete
nahi dut eni ogia ekar deizataten
nahi dut eni ogiak ekar deitzataten
nahi dut eni ogia ekar deizaketaten
nahi dut eni ogiak ekar deitzaketaten
nahi dut hiri ogia ekar deizaaten

EZAN : HAIEK
orai - gero
botzik ninzate, ni deit banenzate
nahi nuke ni deit nenzaten
nahi nuke ni deit nenzaketen
tresna horrekin, ni deit nenzakete
nahi huke hi deit henzaten
tresna horrekin, hi deit henzakete
nahi huke hi deit henzaketen
nahi gunuke gu deit gentzaten
nahi balute gu deit gentzakete
nahi gunuke gu deit gentzaketen
nahi nuke zu deit zentzaten
nahi balute zu deit zentzakete
nahi nuke zu deit zentzaketen
nahi balute zuek deit zentzaeten
nahi balute zuek deit zentzazketen
nahi balute zuek deit zentzazketen
orai botzik lirate, hartza ikus balezate
orai botzik lirate, hartzak ikus baletzate
nahi nuke hartza aitzinean ikus lezaten
nahi nuke hartzak aitzinean ikus letzaten
menturaz ibiltzeko ahala ukan lezakete
menturaz ibiltzeko ahalak ukan letzakete
nahi nuke eni ogia ekar leizataten
nahi nuke eni ogiak ekar leitzataten
nahi nuke eni ogia ekar leizaketaten
nahi nuke eni ogiak ekar leitzaketaten
nahi huke hiri ogia ekar leizaaten

ustez
lehen
nahi nuen ni deit nenzaten
tresna bat erosi zuten, ni deit nenzaketen
tresna berri batekin, ni deit nenzake ten
nahi huen hi deit henzaten
tresna horrekin, hi deit henzaketen
nahi huen hi deit henzaketen
nahi gunuen gu deit gentzaten
nahi ukan balute gu deit gentzaketen
nahi gunuen gu deit gentzaketen
nahi zunuen zu deit zentzaten
nahi zunuen zu deit zentzaketen
nahi ukan balute zu deit zentzaketen
nahi ukan balute zuek deit zentzaeten
nahi ukan balute zuek deit zentzazketen
nahi ukan balute zuek deit zentzazketen

nahi nuen hartza aitzinean ikus zezaten
nahi nuen hartzak aitzinean ikus zetzaten
atzo ibiltzeko ahala ukan zezaketen
atzo ibiltzeko ahalak ukan zetzaketen
nahi nuen eni ogia ekar zeizataten
nahi nuen eni ogiak ekar zeitzataten
nahi nuen eni ogia ekar zeizaketaten
nahi nuen eni ogiak ekar zeitzaketaten
nahi huen hiri ogia ekar zeizaaten

nor / zer 3° + nori

nahi dut hiri ogiak ekar deitzaaten
nahi dut hiri ogia ekar deizakeaten
nahi dut hiri ogiak ekar deitzakeaten
guri ogia ekar deizakegute
guri ogiak ekar deitzakegute
nahi dut guri ogia ekar deizaguten
nahi dut guri ogiak ekar deitzaguten
nahi dut guri ogia ekar deizakeguten
nahi dut guri ogiak ekar deitzakeguten
zuri ogia ekar deizakezute
zuri ogiak ekar deitzakezute
nahi dut zuri ogia ekar deizazuten
nahi dut zuri ogiak ekar deitzazuten
nahi dut zuri ogia ekar deizakezuten
nahi dut zuri ogiak ekar deitzakezuten
zueri ogia ekar deizakezuete
zueri ogiak ekar deitzakezuete
nahi dut zueri ogia ekar deizazueten
nahi dut zueri ogiak ekar deitzazueten
nahi dut zueri ogia ekar deizakezueten
nahi dut zueri ogiak ekar deitzakezueten
hari ogia ekar deizakeote
hari ogiak ekar deitzakeote
nahi dut hari ogia ekar deizaoten
nahi dut hari ogiak ekar deitzaoten
nahi dut hari ogia ekar deizakeoten
nahi dut hari ogiak ekar deitzakeoten
haieri ogia ekar deizakeete
haieri ogiak ekar deitzakeete
nahi dut haieri ogia ekar deizaeten
nahi dut haieri ogiak ekar deitzaeten
nahi dut haieri ogia ekar deizakeeten
nahi dut haieri ogiak ekar deitzakeeten

nahi huke hiri ogiak ekar leitzaaten
nahi huke hiri ogia ekar leizakeaten
nahi huke hiri ogiak ekar leitzakeaten
nahi balute guri ogia ekar leizakegute
nahi balute guri ogiak ekar leitzakegute
nahi gunuke guri ogia ekar leizaguten
nahi gunuke guri ogiak ekar leitzaguten
nahi gunuke guri ogia ekar leizakeguten
nahi gunuke guri ogiak ekar leitzakeguten
nahi balute zuri ogia ekar leizakezute
nahi balute zuri ogiak ekar leitzakezute
nahi zunuke zuri ogia ekar leizazuten
nahi zunuke zuri ogiak ekar leitzazuten
nahi zunuke zuri ogia ekar leizakezuten
nahi zunuke zuri ogiak ekar leitzakezuten
nahi balute zueri ogia ekar leizakezuete
nahi balute zueri ogiak ekar leitzakezuete
nahi zunukete zueri ogia ekar leizazueten
nahi zunukete zueri ogiak ekar leitzazueten
nahi zunukete zueri ogia ekar leizakezueten
nahi zunukete zueri ogiak ekar leitzakezueten
nahi balute hari ogia ekar leizakeote
nahi balute hari ogiak ekar leitzakeote
nahi nuke hari ogia ekar leizaoten
nahi nuke hari ogiak ekar leitzaoten
nahi nuke hari ogia ekar leizakeoten
nahi nuke hari ogiak ekar leitzakeoten
nahi balute haieri ogia ekar leizakeete
nahi balute haieri ogiak ekar leitzakeete
nahi nuke haieri ogia ekar leizaeten
nahi nuke haieri ogiak ekar leitzaeten
nahi nuke haieri ogia ekar leizakeeten
nahi nuke haieri ogiak ekar leitzakeeten

nahi huen hiri ogiak ekar zeitzaaten
nahi huen hiri ogia ekar zeizakeaten
nahi huen hiri ogiak ekar zeitzakeaten
nahi ukan balute guri ogia ekar zeizakeguten
nahi ukan balute guri ogiak ekar zeitzakeguten
nahi gunuen guri ogia ekar zeizaguten
nahi gunuen guri ogiak ekar zeitzaguten
nahi gunuen guri ogia ekar zeizakeguten
nahi gunuen guri ogiak ekar zeitzakeguten
nahi ukan balute zuri ogia ekar zeizakezuten
nahi ukan balute zuri ogiak ekar zeitzakezuten
nahi zunuen zuri ogia ekar zeizazuten
nahi zunuen zuri ogiak ekar zeitzazuten
nahi zunuen zuri ogia ekar zeizakezuten
nahi zunuen zuri ogiak ekar zeitzakezuten
nahi ukan balute zueri ogia ekar zeizakezueten
nahi ukan balute zueri ogiak ekar zeitzakezueten
nahi zunuen zueri ogia ekar zeizazueten
nahi zunuen zueri ogiak ekar zeitzazueten
nahi zunuen zueri ogia ekar zeizakezueten
nahi zunuen zueri ogiak ekar zeitzakezueten
nahi ukan balute hari ogia ekar zeizakeoten
nahi ukan balute hari ogiak ekar zeitzakeoten
nahi nuen hari ogia ekar zeizaoten
nahi nuen hari ogiak ekar zeitzaoten
nahi nuen hari ogia ekar zeizakeoten
nahi nuen hari ogiak ekar zeitzakeoten
nahi ukan balute haieri ogia ekar zeizakeeten
nahi ukan balute haieri ogiak ekar zeitzakeeten
nahi nuen haieri ogia ekar zeizaeten
nahi nuen haieri ogiak ekar zeitzaeten
nahi nuen haieri ogia ekar zeizakeeten
nahi nuen haieri ogiak ekar zeitzakeeten

AURKIBIDE

Elaide : ni - nik
a

N O R (ni)
bihar 12etan, Maulen nizake
orai ni hari mintzatzen nizaio
bihar 10etan ni hari mintzatzen nizaikeo
orai / gero

zinez

orai ni haieri mintzatzen nizaie
bihar 10etan ni haieri mintzatzen nizaikee

nu
nuke
nizio
nizikeo
nizie
nizikee

orokor

k-n-zu
k-n-zu
k-n-zu
k-n-zu
k-n-zu
k-n-zu

orai nik hura ikusten dut
bihar, nik ibiltzeko ahala duket
orai nik hurak ikusten ditut
bihar, nik ibiltzeko ahalak dituket
orai nik hari euro bat zor deiot
zinez

orai ni gose niz

N O R K (nik)

elaide

orai / gero

orokor

bihar nik hari euro baten zorra deikeot
orai nik hari zorrak deitzot
bihar nik hari zorrak deizkeot
orai nik haieri euro baten zorra deiet
bihar nik haieri euro baten zorra deikeet
orai nik haieri zorrak deitzet
bihar nik haieri zorrak deizkeet

orai

ninduke k-n-zu
ninzikeo k-n-zu
ninzikee k-n-zu

e

U

orai

i
Z
a
n

auto bat banu, orai ni Maulen ninzake
euskara baneki, ni hari mintzatzen ninzaikeo
euskara baneki, ni haieri mintzatzen ninzaikee

n

lehen

n
n
n
n

jakin balu, harek ni eskerturik ninduken
atzo nik hartza ikusi nuen
artza ikustez, lotsa handi bat nuken

n
n

nuke
nituke
neikeo
neizkeo
neikee
neizkee

atzo harek ni ikusi ninduen
ustez

ustez

a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu

atzo euro bat nik hari zor neion
lehen

nindu
jakin banu, ni atzo Maulen ninzaken
ninduke
atzo ni hari mintzatzen ninzaion
ninzio
jakin banu hari beha egonen ninzaikeon ninzikeo
atzo ni haieri mintzatzen ninzaien
ninzie
jakin banu haieri beha egonen ninzaikeen ninzikee
atzo 10etako hor ninzan

hemen baliz, nik hura eskertuko
hemen balira, nik hurak eskertuko
harek pagatzez, nik hari betiko zorra
harek pagatzez, nik hari betiko zorrak
haiek pagatzez, nik haieri betiko zorra
haiek pagatzez, nik haieri betiko zorrak

harek pagatu balu, nik hari zorra neikeon
atzo nik hari zorrak neitzon
harek pagatu balu, nik hari zorrak neizkeon
atzo nik haieri euro baten zorra neien
haiek pagatu balute, nik haieri zor neikeen
atzo nik haieri zorrak neitzen
haiek pagatu balute, nik haieri zorrak neizkeen

elaide

di
dike
ditz
dizke
dio
dikeo
ditzo
dizkeo
die
dikee
ditze
dizkee
nike
nizke
nikeo
nizkeo
nikee
nizkee
nindi
nindike
ni
nike
nio
nikeo
nitzo
nizkeo
nie
nikee
nitze
nizkee

a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
k-n-zu
k-n-zu
k-n-zu
k-n-zu
k-n-zu
k-n-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

k-n-zu
k-n-zu
a-na-zu n
a-na-zu n

orai nik hura deit dezaket
bihar nik hurak deit detzaket
zinez

orai / gero

zinez

nahi du ni hari mintza naikeon
nahi du ni haieri mintza naikeen

niteke
nikeo
nikeo
nikee

orai / gero

orai ni euskaraz mintza naiteke
nahi badu ni hari mintza naikeo

orai nik hari ogia ekar deizakeot
orai nik hari ogiak ekar deitzakeot
orai nik haieri ogia ekar deizakeet
orai nik hari ogiak ekar deitzakeet

nahi luke ni hari mintza neinkeon
nahi balute, ni haieri mintza neinkee
nahi lukete ni haieri mintza neinkeen

e

k-n-zu
k-n-zu
a-na-zu n
k-n-zu
a-na-zu n

orai

nahi luke nik deit nezaken
nahi lukete nik deit netzaken
nahi balu nik ogia ekar neizakeo

E
Z
A
n

nahi balu nik ogiak ekar neitzakeo
nahi luke nik ogia ekar neizakeon
nahi luke nik ogiak ekar neitzakeon
nahi balute nik ogia ekar neizakee

ustez

ustez

n

nahi balu, nik deit nezake / niro
nahi balute, nik deit netzake / nitiro

nahi balute nik ogiak ekar neitzakee
nahi lukete nik ogia ekar neizakeen
nahi lukete nik ogiak ekar neitzakeen

atzo ni mintza neinteken
lehen

atzo ni hari mintza neinkeon
nahi zuen ni hari mintza neinkeon
atzo ni haieri mintza neinkeen
nahi zuten ni haieri mintza neinkeen

ninteke
ninkeo
ninkeo
ninkeo
ninkeo

a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu

n

atzo nik hura deit nezaken

n

atzo nik hurak deit netzaken

n
n
n

lehen

i

ninteke
ninkeo
ninkeo
ninkee
ninkee

orai

orai nahi banu, ni mintza neinteke
nahi balu, ni hari mintza neinkeo

nahi zuen nik ogia ekar neizakeon
nahi zuen nik ogiak ekar neitzakeon
nahi zuten nik ogia ekar neizakeen
nahi zuten nik ogiak ekar neitzakeen

dizake a-na-zu
ditzake a-na-zu
dizakeo a-na-zu
ditzakeo a-na-zu
dizakee a-na-zu
ditzakee a-na-zu
nizake / niro k-n-zu
nitzake / nitiro k-n-zu
nizake a-na-zu
nitzake a-na-zu
nizakeo k-na-zu
nitzakeo k-na-zu
nizakeo a-na-zu
nitzakeo a-na-zu
nizakee k-na-zu
nitzakee k-na-zu
nizakee a-na-zu
nitzakeo a-na-zu
ninzake a-na-zu
nintzake a-na-zu
nizakeo a-na-zu
nitzakeo a-na-zu
nizakee a-na-zu
nitzakee a-na-zu

AURKIBIDE

t
t
t
t
t
t

n
n

n
n

n
n
n
n
n
n
n
n

Elaide : gu / guk
a

N O R (gu)

orai gu hari mintzo gizaio
bihar 10etan gu hari mintzo gizaikeo
zinez

orai / gero

orai gu haieri mintzo gizaie
bihar 10etan gu haieri mintzo gizaikee

orai guk hura ikusten dugu
bihar, guk ibiltzeko ahala dukegu
orai guk hurak ikusten ditugu
bihar, guk ibiltzeko ahalak ditukegu
orai guk hari euro bat zor deiogu
zinez

bihar 12etan, Maulen girake

orokor

elaide

gitu k-n-zu
gituke k-n-zu
gizio k-n-zu
gizikeo k-n-zu
gizie k-n-zu
gizikee k-n-zu

orai / gero

orokor

orai gu gose gira

N O R K (guk)

bihar guk hari euro baten zorra deikeogu
orai guk hari zorrak deitzogu
bihar guk hari zorrak deizkeogu
orai guk haieri euro bat zor deiegu
bihar guk haieri euro baten zorra deikeegu
orai guk haieri zorrak deitzegu
bihar guk haieri zorrak deizkeegu

atzo 10etako hor ginen
ustez

jakin bagenu, gu atzo Maulen ginzaken
atzo gu hari mintzo ginzaion
lehen

egun osoa hari beha egonen ginzaikeon
atzo gu haieri mintzo ginzaien
egun osoa haieri beha egonen ginzaikeen

gintu
ginduke
ginzio
ginzikeo
ginzie
ginzikee

a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu

e
orai

U
n

n
n
n
n
n
n

hemen baliz, guk hura eskertuko
hemen balira, guk hurak eskertuko
harek pagatzez, guk hari betiko zorra
harek pagatzez, guk hari betiko zorrak
haiek pagatzez, guk haieri betiko zorra
haiek pagatzez, guk haieri betiko zorrak
atzo guk hura ikusi

genuke
genituke
geneikeo
geneizkeo
geneikee
geneizkee
genuen

artza ikustez, lotsa handi bat genuken

ustez

orai

Z
a
n

ginduke k-n-zu
ginzikeo k-n-zu
ginzikee k-n-zu

atzo euro bat guk hari zor geneion
harek pagatu balu, guk hari zor geneikeon
lehen

i

auto bat bagenu, orai gu Maulen ginzake
euskara bageneki, gu hari mintza ginzaikeo
euskara bageneki, gu haieri mintza ginzaikee

atzo euro bat guk hari zorrak geneitzon
harek pagatu balu, guk hari zorrak geneizkeon
atzo euro bat guk haieri zor geneien
haiek pagatu balute, guk haieri zor geneikeen
atzo guk haieri zorrak geneitzen
haiek pagatu balute, guk haieri zorrak geneizkeen

elaide
di a-na-zu
dike a-na-zu
ditz a-na-zu
dizke a-na-zu
dio a-na-zu
dikeo a-na-zu
ditzo a-na-zu
dizkeo a-na-zu
die a-na-zu
dikee a-na-zu
ditze a-na-zu
dizkee a-na-zu
ginike k-n-zu
ginitike k-n-zu
ginikeo k-n-zu
ginizkeo k-n-zu
ginikee k-n-zu
ginizkee k-n-zu
gini a-na-zu
ginike a-na-zu
ginio a-na-zu
ginikeo a-na-zu
ginitzo a-na-zu
ginizkeo a-na-zu
ginie a-na-zu
ginikee a-na-zu
ginitze a-na-zu
ginizkee a-na-zu

gu
gu
gu
gu
gu
gu
gu
gu
gu
gu
gu
gu

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

k-n-zu
k-n-zu
a-na-zu n
a-na-zu n

orai guk hura deit dezakegu
bihar guk hurak deit detzakegu
zinez

zinez

orai / gero

nahi du gu hari mintza gaikeon
nahi du gu haieri mintza gaikeen

giteke
gikeo
gikeo
gikee

orai / gero

orai gu euskaraz mintza gaiteke
nahi badu gu hari mintza gaikeo

orai guk hari ogia ekar deizakeogu
orai guk hari ogiak ekar deitzakeogu
orai guk haieri ogia ekar deizakeegu

nahi luke gu hari mintza geinkeon
nahi balute, gu haieri mintza geinkee
nahi lukete gu haieri mintza geinkeen

e

k-n-zu
k-n-zu
a-na-zu n
k-n-zu
a-na-zu n

orai

nahi lukete guk hurak deit genetzaken
nahi balu guk ogia hari ekar geneizakeo

E
Z
A
n

nahi balu guk ogiak hari ekar geneitzakeo
nahi luke guk ogia hari ekar geneizakeon
nahi luke guk ogiak hari ekar geneitzakeon
nahi balute guk ogia haieri ekar geneizakee

ustez

ustez

n

nahi luke guk hura deit genezaken

nahi balute guk ogiak haieri ekar geneitzakee
nahi lukete guk ogia haieri ekar geneizakeen
nahi lukete guk ogiak haieri ekar geneitzakeen

atzo gu mintza geinteken
lehen

atzo gu hari mintza geinkeon
nahi zuen gu hari mintza geinkeon
atzo gu haieri mintza geinkeen
nahi zuten gu haieri mintza geinkeen

ginteke
ginkeo
ginkeo
ginkee
ginkee

a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu
a-na-zu

n
n
n
n
n

atzo guk hura deit genezaken
atzo guk hurak deit genetzaken
lehen

i

ginteke
ginkeo
ginkeo
ginkee
ginkee

orai guk hari ogiak ekar deitzakeegu
nahi balu, guk hura deit genezake / giniro
nahi balute, guk hurak deit genetzake / ginitiro

orai

orai nahi baginu, gu mintza geinteke
nahi bagenu, gu hari mintza geinkeo

nahi zuen guk ogia ekar geneizakeon
nahi zuen guk ogiak ekar geneitzakeon
nahi zuten guk ogia ekar geneizakeen
nahi zuten guk ogiak ekar geneitzakeen

dizake a-na-zu
ditzake a-na-zu
dizakeo a-na-zu
ditzakeo a-na-zu
dizakee a-na-zu
ditzakee a-na-zu
ginizake / giniro k-n-zu
ginitzake / ginitiro k-n-zu
ginizake a-na-zu
ginitzake a-na-zu
ginizakeo k-na-zu
ginitzakeo k-na-zu
ginizakeo a-na-zu
ginitzakeo a-na-zu
ginizakee k-na-zu
ginitzakee k-na-zu
ginizakee a-na-zu
ginitzakee a-na-zu
ginizake a-na-zu
ginitzake a-na-zu
ginizakeo a-na-zu
ginitzakeo a-na-zu
ginizakee a-na-zu
ginitzakee a-na-zu

AURKIBIDE

gu
gu
gu
gu
gu
gu

n
n

n
n

n
n
n
n
n
n
n
n

Elaide : hura - harek
N O R (hura)

orai hura haieri mintzo zaie
bihar 10etan hura haieri mintzo zaikee

oto bat balu, orai hura Maulen
nahi balu hura eni mintzo
nahi balu hura guri mintzo
menturaz bihar, hura hari mintzo
menturaz bihar, hura haieri mintzo

i

luke k-n-zu
lizikeda k-n-zu
lizikegu k-n-zu
lizikeo k-n-zu
lizikee k-n-zu

e

U
n

ustez

orai

Z
a
n

lizake/lizate
lizaiket
lizaikegu
lizaikeo
lizaikee

zinez

zinez

orai / gero

orai hura hari mintzo zaio
bihar 10etan hura hari mintzo zaikeo

orai harek hartza ikusten du
bihar harek ibilteko ahala duke

atzo 10etako hura hor zen
jakin balu, hura atzo Maulen zateken
atzo hura eni mintzo zizaitan
atzo hura eni mintzatuko zizaikedan
lehen

atzo hura guri mintzo zizaigun
atzo hura guri mintzatuko zizaikegun
atzo hura hari mintzo zizaion
hura egun osoa hari beha egonen zizaikeon
atzo hura haieri mintzo zizaien
hura egun osoa haieri beha egonen zizaikeen

zu a-na-zu
zuke a-na-zu
zizita a-na-zu
zizikeda a-na-zu
zizigu a-na-zu
zizikegu a-na-zu
zizio a-na-zu
zizikeo a-na-zu
zizie a-na-zu
zizikee a-na-zu

orai / gero

orai hura guri mintzo zaigu
bihar hura guri mintzo zaikegu

bihar 10etan, harek gu deiturik gaituke

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

orai

bihar hura eni mintzo zaiket

orokor
orai harek ni ikusten nau
bihar 10etan, harek ni deiturik nauke
orai harek gu ikusten gaitu

ustez

orai hura gose da
bihar 12etan, hura Maulen dake/date
orai hura eni mintzo zait

N O R K (harek)

elaide
du k-n-zu
duke k-n-zu
zita k-n-zu
zikeda k-n-zu
zigu k-n-zu
zikegu k-n-zu
zio k-n-zu
zikeo k-n-zu
zie k-n-zu
zikee k-n-zu

orai harek hartzak ikusten ditu
bihar harek ibilteko ahalak dituke
orai harek (eni,guri,hari,haieri...) euro baten zorra deu (t,gu,o,e...)
bihar harek hari euro baten zorra
orai harek hari zorrak
bihar harek hari zorrak
orai euro bat harek haieri zor
bihar euro bat harek haieri zor
orai harek haieri zorrak
bihar harek haieri zorrak
ahala balu, harek ni deituko
ahala balu, harek gu deituko
ahala balu, harek hura deituko
ahala balu, harek hurak deituko
nahi balu harek eni ogia ekarriko
nahi balu harek eni ogiak ekarriko
nahi balu harek guri ogia ekarriko
nahi balu harek guri ogiak ekarriko
menturaz bihar, harek hari ogia ekarriko
menturaz bihar, harek hari ogiak ekarriko
menturaz bihar, harek haieri ogia ekarriko
menturaz bihar, harek haieri ogiak ekarriko

deukeo
deutzo
deuzkeo
deue
deukee
deutze
deuzkee
nenduke
gentuke
leuke
lituke
leuket
leuzket
leukegu
leuzkegu
leukeo
leuzkeo
leukee
leuzkee

atzo harek ni ikusi ninduen
atzo harek gu ikusi gentuen
atzo harek hartza ikusi zuen
atzo harek hartzak ikusi zituen
atzo euro bat harek eni zor zeutan
lehen

orokor

a

atzo harek eni zorrak zeuztan
atzo euro bat harek guri zor zeugun
atzo harek guri zorrak zeuzgun
atzo harek hari bi euroen zorrra zeuon
atzo harek hari zorrrak zeutzon
atzo harek haieri bi euroen zorrra zeuen
atzo harek haieri zorrrak zeutzen

elaide
ni k-n-zu
nike k-n-zu
giti k-n-zu
gitike k-n-zu
di k-n-zu
dike k-n-zu
diti k-n-zu
ditike k-n-zu
di (ta,gu,o,e...) k-n-zu
dikeo k-n-zu
ditzo k-n-zu
dizkeo k-n-zu
die k-n-zu
dikee k-n-zu
ditze k-n-zu
dizkee k-n-zu
nindike k-n-zu
gintike k-n-zu
like k-n-zu
litike k-n-zu
likeda k-n-zu
lizkeda k-n-zu
likegu k-n-zu
lizkegu k-n-zu
likeo k-n-zu
lizkeo k-n-zu
likee k-n-zu
lizkee k-n-zu
nindi a-na-zu
ginti a-na-zu
zi a-na-zu
ziti a-na-zu
zita a-na-zu
zizta a-na-zu
zigu a-na-zu
zizgu a-na-zu
zio a-na-zu
zitzo a-na-zu
zie a-na-zu
zitze a-na-zu

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

nahi badu hura haieri mintza daikee
nahi du hura haieri mintza daikeen

orai

orai nahi balu, hura mintza
orai nahi balu, hura eni mintza
orai nahi balu, hura guri mintza
nahi balu, hura hari mintza
nahi luke hura hari mintza

leiteke
leiket
leikegu
leikeo
leikeon

nahi balu, hura haieri mintza leikee
nahi luke hura haieri mintza leikeen

liteke
likeda
likegu
likeo
likeo
likee
likee

k-n-zu
k-n-zu
k-n-zu
k-n-zu
a-na-zu n
k-n-zu
a-na-zu n

e

i
ustez

n
atzo hura euskaraz mintza zeiteken
nahi zuen hura eni mintza zeikedan
nahi zuen hura guri mintza zeikegun
nahi zuen hura hari mintza zeikeon
nahi zuen hura haieri mintza zeikeen

zike a-na-zu
zikeda a-na-zu
zikegu a-na-zu
zikeo a-na-zu
zikee a-na-zu

n
n
n
n
n

orai harek hura deit dezake
zinez

nahi du hura hari mintza daikeon

orai harek ni deit nezake
bihar harek gu deit getzake
orai / gero

nahi badu hura hari mintza daikeo

k-n-zu
k-n-zu
k-n-zu
k-n-zu
a-na-zu n
k-n-zu
a-na-zu n

bihar harek hurak deit detzake
orai harek hari ogia ekar deizakeo
orai harek hari ogiak ekar deitzakeo
orai harek haieri ogia ekar deizakee
orai harek haieri ogiak ekar
nahi balu, harek ni deit
nahi balu, harek gu deit
nahi balu harek hura deit
nahi balu harek hurak deit
nahi balu harek eni ogia ekar

orai

orai / gero

E
Z
A
n

deitzakee
nenzake/nindiro
gentzake/gintiro
lezake/liro
letzake/litiro
leizaket

nahi balu harek eni ogiak ekar leitzaket
nahi balu harek guri ogia ekar
nahi balu harek guri ogiak ekar
nahi balu harek hari ogia ekar
nahi balu harek hari ogiak ekar
nahi balu harek haieri ogia ekar
nahi balu harek haieri ogiak ekar
atzo harek ni deit

leizakegu
leitzakegu
leizakeo
leitzakeo
leizakee
leitzakee
nenzaken

atzo harek gu deit gentzaken
sosa bazuen, harek ogia eros zezaken
sosa bazuen, harek ogiak eros zetzaken
atzo ogia harek hari ekar zeizakeon

lehen

sosa bazuen, harek eni ogia ekar zeizakedan
lehen

zinez

orai hura guri euskaraz mintza daikegu

diteke
dikeda
dikegu
dikeo
dikeo
dikee
dikee

ustez

orai hura euskaraz mintza daiteke
nahi badu hura eni euskaraz mintza daiket

sosa bazuen, harek eni ogiak ekar zeitzakedan
sosa bazuen, harek guri ogia ekar zeizakegun
sosa bazuen, harek guri ogiak ekar zeitzakegun
sosa bazuen, harek hari ogia ekar zeizakeon
sosa bazuen, harek hari ogiak ekar zeitzakeon
sosa bazuen, harek haieri ogia ekar zeizakeen
sosa bazuen, harek haieri ogiak ekar zeitzakeen

nizake a-na-zu
gitzake a-na-zu
dizake a-na-zu
ditzake a-na-zu
dizakeo a-na-zu
ditzakeo a-na-zu
dizakee a-na-zu
ditzakee a-na-zu
ninzake/nindiro k-n-zu
gintzake/gintiro k-n-zu
lizake/liro k-n-zu
litzake/litiro k-n-zu
lizakeda k-n-zu
litzakeda k-n-zu
lizakegu k-n-zu
litzakegu k-n-zu
lizakeo k-n-zu
litzakeo k-n-zu
lizakee k-n-zu
litzakee k-n-zu
ninzake a-na-zu
ginzake a-na-zu
zizake a-na-zu
zitzake a-na-zu
zizakeo a-na-zu
zizakeda a-na-zu
zitzakeda a-na-zu
zizakegu a-na-zu
zitzakegu a-na-zu
zizakeo a-na-zu
zitzakeo a-na-zu
zizakee a-na-zu
zitzakee a-na-zu

AURKIBIDE

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Elaide : hurak - haiek
N O R (hurak)
bihar 12etan, hurak Maulen dirake/dirate
orai hurak eni mintzo zaizt
bihar hurak eni mintzo zaizket
orai hurak guri mintzo zaizgu
bihar hurak guri mintzo zaizkegu
zinez

orai / gero

orai hurak hari mintzo zaitzo
bihar 10etan hurak hari mintzo zaizkeo
orai hurak haieri mintzo zaitze
bihar 10etan hurak haieri mintzo zaizkee

orokor
orai haiek ni ikusten naute
bihar 10etan, haiek ni deiturik naukete
orai haiek gu ikusten gaitute
bihar 10etan, haiek gu deiturik gaitukete
orai haiek hartza ikusten dute
bihar haiek ibilteko ahala dukete
orai haiek hartzak ikusten ditute
zinez

orai hurak gose dira

N O R K (haiek)
elaide
ditu k-n-zu
dituke k-n-zu
zizta k-n-zu
zizkeda k-n-zu
zizgu k-n-zu
zizkegu k-n-zu
zitzo k-n-zu
zizkeo k-n-zu
zitze k-n-zu
zizkee k-n-zu

orai / gero

orokor

bihar haiek ibilteko ahalak ditukete
orai euro bat haiek hari zor deuote
bihar euro bat haiek hari zor deukeote
orai haiek hari zorrak deutzote
bihar haiek hari zorrak deuzkeote
orai euro bat haiek haieri zor deuete
bihar euro bat haiek haieri zor deukeete
orai haiek haieri zorrak deutzete
bihar haiek haieri zorrak deuzkeete

nahi balute hurak eni mintzo lizaizket
nahi balute hurak guri mintzo lizaizkegu

i

menturaz bihar, hurak hari mintzo lizaizkeo
menturaz bihar, hurak haieri mintzo lizaizkee

ahala balute, haiek ni deituko nendukete
ahala balute, haiek gu deituko gentukete
ahala balute, haiek hura deituko lukete
ahala balute, haiek hurak deituko litukete

e

nahi balute haiek eni ogia ekarriko leukedate

U

orai

Z
a
n

lituke k-n-zu
lizizkeda k-n-zu
lizizkegu k-n-zu
lizizkeo k-n-zu
lizizkee k-n-zu

orai

auto bat balute, orai hurak Maulen lirake/lirate

n

nahi balute haiek eni ogiak ekarriko leuzkedate
nahi balute haiek guri ogia ekarriko leukegute
nahi balute haiek guri ogiak ekarriko leuzkegute
nahi balute, haiek hari ogia ekarriko leukeote
nahi balute, haiek hari ogiak ekarriko leuzkeote
nahi balute, haiek haieri ogia ekarriko leukeete
nahi balute, haiek haieri ogiak ekarriko leuzkeete

atzo hurak eni mintzo zizaiztan
atzo hurak eni mintzatuko zizaizkedan
atzo hurak guri mintzo zizaizgun
lehen

atzo hurak guri mintzatuko zizaizkegun
atzo hurak hari mintzo zizaitzon
hurak egun osoa hari beha egonen zizaizkeon
atzo hurak haieri mintzo zizaitzen
hurak egun osoa haieri beha egonen zizaizkeen

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

atzo haiek ni ikusi nenduten

ustez

zitu a-na-zu
zituke a-na-zu
zizizta a-na-zu
zizizkeda a-na-zu
zizizgu a-na-zu
zizizkegu a-na-zu
zizitzo a-na-zu
zizizkeo a-na-zu
zizitze a-na-zu
zizizkee a-na-zu

jakin balute, haiek ni eskerturik nenduketen
atzo haiek gu ikusi gentuten
jakin balute, haiek gu eskerturik gentuketen
atzo haiek hartza ikusi zuten
atzo haiek hartzak ikusi zituten
lehen

ustez

atzo 10etako hurak hor ziren
jakin balute, hurak atzo Maulen zirateken

atzo euro bat haiek eni zor zeutaten
atzo haiek eni zorrak zeuztaten
atzo euro bat haiek guri zor zeuguten
atzo haiek guri zorrak zeuzguten
atzo haiek hari bi euroen zorrra zeuoten
atzo haiek hari zorrrak zeutzoten
atzo haiek haieri bi euroen zorrra zeueten
atzo haiek haieri zorrrak zeutzeten

elaide
ni a-na-zu e
nike a-na-zu e
giti a-na-zu e
gitike a-na-zu e
di a-na-zu e
dike a-na-zu e
diti a-na-zu e
ditike a-na-zu e
dio a-na-zu e
dikeo a-na-zu e
ditzo a-na-zu e
dizkeo a-na-zu e
die a-na-zu e
dikee a-na-zu e
ditze a-na-zu e
dizkee a-na-zu e
nindike a-na-zu e
gintike a-na-zu e
like a-na-zu e
litike a-na-zu e
likeda a-na-zu e
lizkeda a-na-zu e
likegu a-na-zu e
lizkegu a-na-zu e
likeo a-na-zu e
lizkeo a-na-zu e
likee a-na-zu e
lizkee a-na-zu e
nindi a-na-zu e
nindike a-na-zu e
ginti a-na-zu e
gintike a-na-zu e
zi a-na-zu e
ziti a-na-zu e
zita a-na-zu e
zizta a-na-zu e
zigu a-na-zu e
zizgu a-na-zu e
zio a-na-zu e
zitzo a-na-zu e
zie a-na-zu e
zitze a-na-zu e

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

nahi badute hurak hari mintza daizkeo
nahi dute hurak hari mintza daizkeon
nahi badute hurak haieri mintza daizkee
nahi dute hurak haieri mintza daizkeen

k-n-zu
k-n-zu
k-n-zu
k-n-zu
a-na-zu n
k-n-zu
a-na-zu n

orai haiek ni deit nezakete
bihar haiek gu deit getzakete
orai haiek hura deit dezakete
zinez

zinez

orai / gero

orai hurak guri euskaraz mintza daizkegu

ditezke
dizkeda
dizkegu
dizkeo
dizkeo
dizkee
dizkee

orai / gero

orai hurak euskaraz mintza daitezke
nahi badute hurak eni euskaraz mintza daizket

bihar haiek hurak deit detzakete
orai haiek hari ogia ekar deizakeote
orai haiek hari ogiak ekar deitzakeote
orai haiek haieri ogia ekar deizakeete
orai haiek hari ogiak ekar deitzakeete

orai nahi balute, hurak mintza leitezke
orai nahi balute, hurak eni mintza leizket
orai nahi balute, hurak guri mintza leizkegu
nahi balute, hurak hari mintza leizkeo

litezke
lizkeda
lizkegu
lizkeo

k-n-zu
k-n-zu
k-n-zu
k-n-zu

nahi balute, haiek ni deit nenzakete/nindiroe
nahi balute, haiek gu deit gentzakete/gintiroe
nahi balute haiek hura deit lezakete/liroe
nahi balute haiek hurak deit letzakete/litiroe

e

nahi luke hurak hari mintza leizkeon

i

nahi balute, hurak haieri mintza leizkee

n
ustez

nahi luke hurak haieri mintza leizkeen

atzo hurak euskaraz mintza zeitezken
nahi zuen hurak eni mintza zeizkedan
nahi zuen hurak guri mintza zeizkegun
nahi zuen hurak hari mintza zeizkeon
nahi zuen hurak haieri mintza zeizkeen

lizkeo
lizkeo
lizkee
lizkee

orai

nahi balute hurak hari mintza leizkeo

a-na-zu
a-na-zu n E
Z
k-n-zu
A
a-na-zu n

zitezke a-na-zu
zizkeda a-na-zu
zizkegu a-na-zu
zizkeo a-na-zu
zizkee a-na-zu

nahi balute haiek hari ogia ekar leizakeote
nahi balute haiek hari ogiak ekar leitzakeote

n

n
n
n
n
n

nahi balute haiek guri ogia ekar leizakegute
nahi balute haiek guri ogiak ekar leitzakegute

nahi balute haiek haieri ogia ekar leizakeete
nahi balute haiek haieri ogiak ekar leitzakeete

ustez

orai

nahi balute haiek eni ogia ekar leizakedate
nahi balute haiek eni ogiak ekar leitzakedate

atzo haiek ni deit nenzaken
atzo haiek gu deit gentzaken
dirua bazuten, haiek ogia eros zezaken
dirua bazuten, haiek ogiak eros zetzaken
atzo ogia haiek hari ekar zeizakeon
lehen

lehen

dirua bazuten, haiek eni ogia ekar zeizakedan
dirua bazuten, haiek eni ogiak ekar zeitzakedan
dirua bazuten, haiek guri ogia ekar zeizakegun
dirua bazuten, haiek guri ogiak ekar zeitzakegun
dirua bazuten, haiek hari ogia ekar zeizakeon
dirua bazuten, haiek hari ogiak ekar zeitzakeon
dirua bazuten, haiek haieri ogia ekar zeizaketen
dirua bazuten, haiek haieri ogiak ekar zeitzaketen

nizake a-na-zu e
gitzake a-na-zu e
dizake a-na-zu e
ditzake a-na-zu e
dizakeo a-na-zu e
ditzakeo a-na-zu e
dizakee a-na-zu e
ditzakee a-na-zu e
ninzake/nindiro a-na-zu e
ginzake/gintiro a-na-zu e
lizake/liro a-na-zu e
litzake/litiro a-na-zu e
lizakeda a-na-zu e
litzakeda a-na-zu e
lizakegu a-na-zu e
litzakegu a-na-zu e
lizakeo a-na-zu e
litzakeo a-na-zu e
lizakee a-na-zu e
litzakee a-na-zu e
ninzake a-na-zu e
ginzake a-na-zu e
zizake a-na-zu e
zitzake a-na-zu e
zizakeo a-na-zu e
zizakeda a-na-zu e
zitzakeda a-na-zu e
zizakegu a-na-zu e
zitzakegu a-na-zu e
zizakeo a-na-zu e
zitzakeo a-na-zu e
zizakee a-na-zu e
zitzakee a-na-zu e

AURKIBIDE

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n


Aperçu du document EUSKAL ADITZA ARIKETAK.pdf - page 1/50

 
EUSKAL ADITZA ARIKETAK.pdf - page 2/50
EUSKAL ADITZA ARIKETAK.pdf - page 3/50
EUSKAL ADITZA ARIKETAK.pdf - page 4/50
EUSKAL ADITZA ARIKETAK.pdf - page 5/50
EUSKAL ADITZA ARIKETAK.pdf - page 6/50
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01986349.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.