Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 24 juin à 23:46 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «500000»:Total: 70 résultats - 0.197 secondes

Devoir2 koffi wilfried 100%

A0 A1 A2 A3 A4 Recettes 0 990000 1360500 1485000 1980000 Dépenses 634600 1054250 1055250 1497000 1347000 Flux -634600 -64250 305250 -12000 633000 VAN -634600 -55869,56522 230812,8544 -7890,194789 361919,8045 GRAPHIQUE DES FLUX 700000 500000 300000 $P 100000 -100000 A0 A1 A2 -300000 -500000 -700000 -900000 Période Flux A3 A4 Projet 2 :

https://www.fichier-pdf.fr/2015/03/29/devoir2-koffi-wilfried/

29/03/2015 www.fichier-pdf.fr

التقييم المالي 2018 97%

‫‪2016‬‬ ‫‪typ‬‬ ‫‪e_r‬‬ ‫‪adeb_rub ub‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1000000000000‬‬ ‫‪1000000000000 R‬‬ ‫‪lib_rub‬‬ ‫األول‬ ‫األول‪ :‬مــــوارد العنـــوان ّ‬ ‫العـنــوان ّ‬ ‫الجــزء األ ّول‪ :‬المـداخيــل الجـبـائيـة اإلعتيـاديـة‬ ‫‪1010010000000 R‬‬ ‫الصنـف األ ّول‪ :‬المعـاليــم على العقــارات واألنشطــة‬ ‫‪1011011000000 R‬‬ ‫‪ 1‬ـ المعاليم الموظفـة على العقــارات‬ ‫تقديرات‬ ‫‪1011011010000 R‬‬ ‫‪1011011020000 R‬‬ ‫المعلوم على األراضي غير المبنيــــة‬ ‫‪1012012000000 R‬‬ ‫‪ _2‬المعاليم الموظفة على األنشـطـــة‬ ‫المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو‬ ‫‪41500000‬‬ ‫المهنية‬ ‫المعلــــــــوم علـــــــى النــــــــــــــزل‬ ‫‪1012012030000 R‬‬ ‫معلوم االجازة الموظف على محالت بيع المشروبات‬ ‫‪300000‬‬ ‫‪1012012040000 R‬‬ ‫مداخيل أخرى‬ ‫الصنـف الثاني‪ :‬مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي‬ ‫واستلزام المرافق العمومية فيه‬ ‫‪ 1‬ـ مداخيل األسواق المستلزمة‬ ‫‪11100000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1021021010000 R‬‬ ‫مداخيل األسواق اليومية واألسبوعية والظرفية‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1012012020000 R‬‬ ‫‪1020020000000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1021021000000 R‬‬ ‫‪1021021020000 R‬‬ ‫‪10000000220000 R‬‬ ‫‪47602915‬‬ ‫‪46500000 0,9848457 1,1470582‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪1000000 0,0151543 2,4416267‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪5255943‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11100000 0,0400223 0,4735084‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪732488‬‬ ‫مداخيـــل أســـواق الجملـــة‬ ‫‪ 2‬ـ المداخيل األخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي‬ ‫‪1022022010000 R‬‬ ‫مداخيـل لزمـات المسالـخ‬ ‫‪1022022010100 R‬‬ ‫لزمـة معلـوم الذبـــح‬ ‫‪1022022010200 R‬‬ ‫لزمـة معلـوم إقامــة الحيوانـات المعدة للذبـح بالمسالـخ‬ ‫‪1022022010300 R‬‬ ‫لزمـة المداخيــل األخـرى‬ ‫‪1022022020000 R‬‬ ‫مداخيـل لزمـة معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العـام‬ ‫‪1022022030000 R‬‬ ‫مداخيـل لزمـة معلوم وقوف العربات بالطريق العام‬ ‫‪1022022040000 R‬‬ ‫مداخيـل لزمـة معلــوم اإلشهــار‬ ‫‪1022022990000 R‬‬ ‫مداخيـل مختلفـة من لزمـة الملـك البلـدي‬ ‫الهيكلة‬ ‫تقديرات‬ ‫انجازات‬ ‫نسبة تحقيق‬ ‫التقديرات‬ ‫‪0,8587369 442495870 515286882‬‬ ‫‪1 0,9375356 522647377 557469353‬‬ ‫‪0,6551758 96736701 147650000 0,2512693 1,0962041 131325257 119800000‬‬ ‫‪0,6571956 52247051 79500000‬‬ ‫‪0,573962 0,9688395 75375713 77800000‬‬ ‫‪0,4901922 15686150 32000000 0,3587404 0,7511197 27040310 36000000‬‬ ‫‪0,4710817 14132450 30000000 0,9386287 0,7464944 25380810 34000000‬‬ ‫‪0,77685‬‬ ‫‪1553700‬‬ ‫‪2000000 0,0613713‬‬ ‫‪0,82975‬‬ ‫‪1659500‬‬ ‫‪2000000‬‬ ‫‪0,7697032 36560901 47500000 0,6412596 1,1563494 48335403 41800000‬‬ ‫المعلــوم على العقـــارات المبنيـــــــة‬ ‫‪1012012010000‬‬ ‫انجازات‬ ‫نسبة تحقيق‬ ‫التقديرات‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الهيكلة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0,2186161‬‬ ‫‪0,5400954‬‬ ‫‪0,3002303‬‬ ‫‪0,9009508‬‬ ‫‪0,0990492‬‬ ‫‪0,6997697‬‬ ‫‪36560901‬‬ ‫‪1 0,7862559‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪5060150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0,0523085 0,4558694‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1023023000000 R‬‬ ‫‪ 3‬ـ المداخيل المتأتية من اإلستغالل المباشر لألسواق‬ ‫‪1023023010000 R‬‬ ‫المعلوم العام للوقوف‬ ‫‪1023023020000 R‬‬ ‫المعلوم الخاص للوقوف‬ ‫‪1023023030000 R‬‬ ‫المعلوم على رقم معامالت وكالء البيع ومزودي سوق الجملة‬ ‫‪1023023040000 R‬‬ ‫المعلوم على الداللة‬ ‫‪1023023050000 R‬‬ ‫المعلوم على الوزن والكيل العموميين‬ ‫‪1023023060000 R‬‬ ‫معلوم البيع بالتجول داخل األسواق‬ ‫‪1023023070000 R‬‬ ‫معلوم اإليواء والحراسة‬ ‫‪1023023080000 R‬‬ ‫معلوم المراقبة الصحية على منتوجات البحر‬ ‫‪ 4‬ـ المداخيل األخرى المتأتية من اإلستغالل المباشر للملك‬ ‫البلدي‬ ‫مداخيل المسالخ‬ ‫‪5100000‬‬ ‫‪1024024010100 R‬‬ ‫معلوم الذبح‬ ‫‪3100000‬‬ ‫‪1024024010200 R‬‬ ‫معلوم إقامة الحيوانات المعدة للذبح بالمسالخ‬ ‫‪1024024010300 R‬‬ ‫معلوم المراقبة الصحية على اللحوم‬ ‫‪1024024020000 R‬‬ ‫معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام‬ ‫‪1024024000000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪0240240100 R‬‬ ‫‪102402403000 R‬‬ ‫معلوم وقوف العربات بالطريق العام‬ ‫‪1024024040000 R‬‬ ‫معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء‬ ‫‪1024024050000 R‬‬ ‫معلوم عن أشغـال تحت الطريق العام‬ ‫‪1024024060000 R‬‬ ‫معلــــوم اإلشهـــــار‬ ‫‪ 1024024990000 R‬مداخيــل مختلفــــــة‬ ‫‪ 1000000030000‬الصنـف الثالـث‪ :‬معاليـم الموجبات والرخـص اإلدارية‬ ‫‪R‬‬ ‫ومعــاليــم مقــابــــل إســداء خـدمـــات‬ ‫‪ 1 10000000310000 R‬ـ معاليم الموجبات اإلدارية‬ ‫‪1031031010000 R‬‬ ‫معلوم التعريف باإلمضاء‬ ‫‪1031031020000 R‬‬ ‫معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل‬ ‫‪1031031030000 R‬‬ ‫معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية‬ ‫‪1031031990000 R‬‬ ‫معاليم تسليم الشهائد والحجج األخرى‬ ‫‪ 2 10000000320000 R‬ـ معاليم الرخص اإلدارية‬ ‫‪1032032010000 R‬‬ ‫معلوم رخص ذبح الحيوانات‬ ‫‪1032032020000 R‬‬ ‫معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن‬ ‫معلوم رخص الحفالت المنظّمة بمناسبة األفراح العائلية‬ ‫‪1032032030000 R‬‬ ‫‪6000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2000000‬‬ ‫‪1500000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1733950‬‬ ‫‪1565950‬‬ ‫‪6000000 0,3299027 0,2889917‬‬ ‫‪1000000 0,9031114‬‬ ‫‪1,56595‬‬ ‫‪2000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1500000 0,0968886‬‬ ‫‪0,112‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3521993‬‬ ‫‪2556110‬‬ ‫‪5100000 0,6700973 0,6905869‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪3100000 0,7257567 0,8245516‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪1500000 0,2742433‬‬ ‫‪0,643922‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪168000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪1500000‬‬ ‫‪965883‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪30900000‬‬ ‫‪8600000‬‬ ‫‪5000000‬‬ ‫‪1500000‬‬ ‫‪2000000‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪3300000‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪50693601‬‬ ‫‪12223288‬‬ ‫‪5434500‬‬ ‫‪1386750‬‬ ‫‪4612400‬‬ ‫‪789638‬‬ ‫‪5125500‬‬ ‫‪105000‬‬ ‫‪855000‬‬ ‫‪0,3860156 1,6405696‬‬ ‫‪0,2411209 1,4213126‬‬ ‫‪0,4446021‬‬ ‫‪1,0869‬‬ ‫‪0,1134515‬‬ ‫‪0,9245‬‬ ‫‪0,3773453‬‬ ‫‪2,3062‬‬ ‫‪0,0646011‬‬ ‫‪7,89638‬‬ ‫‪0,1011074 1,5531818‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0,0204858‬‬ ‫‪0,21‬‬ ‫‪0,166813‬‬ ‫‪1,71‬‬ ‫‪57050000‬‬ ‫‪14750000‬‬ ‫‪6000000‬‬ ‫‪2750000‬‬ ‫‪5000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6300000‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪1829000‬‬ ‫‪1829000‬‬ ‫‪0,3614517 0,3048333‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,829‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3231150‬‬ ‫‪0,6385483 0,6335588‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪0,6953871 0,7248065‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪0,3046129 0,6561667‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪39429500‬‬ ‫‪17175000‬‬ ‫‪6311250‬‬ ‫‪1496000‬‬ ‫‪7723750‬‬ ‫‪1644000‬‬ ‫‪4971500‬‬ ‫‪0,4075961 0,6911394‬‬ ‫‪0,4355876 1,1644068‬‬ ‫‪0,3674672‬‬ ‫‪1,051875‬‬ ‫‪0,0871033‬‬ ‫‪0,544‬‬ ‫‪0,4497089‬‬ ‫‪1,54475‬‬ ‫‪0,0957205‬‬ ‫‪1,644‬‬ ‫‪0,1260858‬‬ ‫‪0,789127‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0,2479131‬‬ ‫‪2,465‬‬ ‫‪0,2190486‬‬ ‫‪2,178‬‬ ‫‪2246900‬‬ ‫‪984250‬‬ ‫‪1232500‬‬ ‫‪1089000‬‬ ‫‪1032032040000 R‬‬ ‫‪1032032050000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1032032060000 R‬‬ ‫‪1032032070000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1032032080000 R‬‬ ‫معلوم رخص الحفالت العمومية‬ ‫معلوم رخص فتح المقاهي والمحالّت المماثلة لها بعد الساعات‬ ‫القانونية‬ ‫‪2000000‬‬ ‫معاليم رخص البناء‬ ‫معاليم رخص نصب آالت توزيع الوقود في الطريق العام‬ ‫‪1033033010000 R‬‬ ‫معلوم اإلعتناء بفروع قنوات تصريف المواد السائلة‬ ‫‪1033033020000 R‬‬ ‫معاليم اإليواء بمستودع الحجز‬ ‫‪1033033030000 R‬‬ ‫المعلوم اإلضـافي على سعـرالتيار الكهربائي‬ ‫معاليم مقابـل رفع الفضالت المتأتيــة من نشـاط المحـالت‬ ‫التجاريــة أو الصناعية أوالمهنية‬ ‫معلوم كراء السيارات لنقل الموتى‬ ‫‪1033033060000 R‬‬ ‫معلوم رقابة سيارات األجرة والسيارات المجهزة بعداد‬ ‫‪1033033990000 R‬‬ ‫معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1033033050000 R‬‬ ‫الرابـع‪ :‬المداخيـل الجبائية اإلعتيادية األخـرى‬ ‫‪ 10000000400000 R‬الصنـف ّ‬ ‫‪1040040010000 R‬‬ ‫معاليـم إشغال الملك العمومي البحري‬ ‫‪1040040020000 R‬‬ ‫المعلوم على العروض الظرفية‬ ‫مساهمة المالكين األجوار في نفقات األشغال األولية‬ ‫واإلصالحات الكبرى‬ ‫المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل‬ ‫‪1040040990000 R‬‬ ‫مداخيل جبائية إعتيادية مختلفة‬ ‫‪1040040030000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1040040040000 R‬‬ ‫‪1000000000000 R‬‬ ‫‪1050050000000 R‬‬ ‫‪1051051000000 R‬‬ ‫‪1051051010000 R‬‬ ‫‪1051051020000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1051051020100 R‬‬ ‫‪4165500‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪2,08275‬‬ ‫معلوم رخص جوالن سيارات األجرة والسيارات المجهزة بعداد‬ ‫‪ 1032032090000 R‬معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث‬ ‫‪ 1032032990000‬معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بها‬ ‫‪R‬‬ ‫العمل‬ ‫‪10000000330000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪ 3‬ـ معاليم مقابل إسداء خدمات‬ ‫‪1033033040000‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫الجـزء الثاني‪ :‬المـداخيـل غيـر الجبائية اإلعتيادية‬ ‫الصنـف الخامـس‪ :‬مداخيـل أمـالك البلديـة اإلعتيـاديـة‬ ‫‪ 1‬ـ المداخيل المتأتية من اإلستغالل المباشر لألمالك‬ ‫مداخيل رياض األطفال‬ ‫مداخيل المنابت والحدائق والمنتزهات ومراكز الترفيه‬ ‫مداخيل حدائق الحيوانات‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200000‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪19000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪15000000‬‬ ‫‪33344813‬‬ ‫‪6341200‬‬ ‫‪23024000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪3000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3949613‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000000 0,8127012‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2650000‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0,53‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200000‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪36000000 0,6577716 1,7549902‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪6000000 0,1901705‬‬ ‫‪6,3412‬‬ ‫‪25000000 0,6904822 1,5349333‬‬ ‫!‪0,0008997 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪5000000 0,1184476 1,3165377‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪17283000‬‬ ‫‪2832000‬‬ ‫‪12446000‬‬ ‫‪275000‬‬ ‫‪1730000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0,5330383‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪0,4383266 0,4800833‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪0,1638604‬‬ ‫‪0,472‬‬ ‫‪0,7201296‬‬ ‫‪0,49784‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0,346‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0,0159116‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0,1000984‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0,7813839‬‬ ‫‪0,940491 345759169 367636882 0,7487307 0,8941045 391322120 437669353‬‬ ‫‪0,0774452 1,0200905 26777375 26250000 0,0593331 0,7210675 23218374 32200000‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪1051051020200‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1051051020300 R‬‬ ‫مداخيل الحدائق العمومية والمنتزهات ومراكز‬ ‫الترفيه‬ ‫مداخيل المنابت‬ ‫‪1051051030000 R‬‬ ‫مداخيل المالعب والقاعات الرياضية‬ ‫‪1051051040000 R‬‬ ‫مداخيل المسابح والح ّمامات‬ ‫‪1051051050000 R‬‬ ‫مداخيل المسارح‬ ‫‪1051051060000 R‬‬ ‫مداخيل قاعات العروض واألفراح‬ ‫‪1051051070000 R‬‬ ‫‪1051051990000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1052052000000 R‬‬ ‫مداخيل العقـارات المعــدّة لنشاط فالحي‬ ‫مداخيل غير جبائية أخرى متأتّية من اإلستغالل‬ ‫المباشر لألمالك‬ ‫‪ 2‬ـ مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات‬ ‫‪1052052010000 R‬‬ ‫مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجـاري‬ ‫‪1052052020000 R‬‬ ‫مداخيل كراء عقارات معدة لنشـاط مهنـــي‬ ‫‪1052052030000 R‬‬ ‫مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي‬ ‫‪1052052040000 R‬‬ ‫مداخيل كراء عقارات معدة لنشــاط فالحي‬ ‫‪1052052050000 R‬‬ ‫مداخيل كراء عقــــــارات معـــدّة للسكـــن‬ ‫مداخيل كراء المنابت والحدائق والمنتزهات ومراكز‬ ‫الترفيه‬ ‫مداخيل حدائق الحيوانات‬ ‫‪105205206000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1052052060100 R‬‬ ‫‪1052052060200‬‬ ‫‪R‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪32200000‬‬ ‫‪15000000‬‬ ‫‪15000000‬‬ ‫‪23218374‬‬ ‫‪12088374‬‬ ‫‪8750000‬‬ ‫مداخيل الحدائق العمومية والمنتزهات ومراكز الترفيه‬ ‫‪1052052060300 R‬‬ ‫مداخيل المنابت‬ ‫‪1052052070000 R‬‬ ‫مداخيل كراء المالعب والقاعات الرياضية‬ ‫‪1052052080000 R‬‬ ‫مداخيل كراء المسابح والحمامات‬ ‫‪1052052090000 R‬‬ ‫مداخيل كراء المسارح‬ ‫‪1052052100000 R‬‬ ‫مداخيل كراء قاعات العروض واألفراح‬ ‫‪1052052110000 R‬‬ ‫مداخيل كراء التجهيزات والمعدات‬ ‫‪1052052120000 R‬‬ ‫مداخيل منح التربات بالمقابر‬ ‫‪1052052990000 R‬‬ ‫مداخيل األكرية األخرى‬ ‫‪ 3 10530530000000 R‬ـ محاصيل بيع العقارات وأمالك أخرى‬ ‫‪1053053010000 R‬‬ ‫محاصيل بيع العقارات‬ ‫‪1053053020000 R‬‬ ‫محاصيل بيع األثاث الذي زال اإلنتفاع به‬ ‫‪1053053990000 R‬‬ ‫محاصيل البيوعات األخرى‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1200000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300000‬‬ ‫‪2080000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0,7210675‬‬ ‫‪0,8058916‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪26250000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15000000 0,5206383‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8750000 0,3768567 0,5833333‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪1000000 0,0129208‬‬ ‫‪0,3‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪1500000 0,0895842 1,7333333‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪26777375‬‬ ‫‪11277375‬‬ ‫‪14800000‬‬ ‫‪700000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪1,0200905‬‬ ‫‪0,751825‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0,4211531‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0,5527054 1,6914286‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪0,0261415 0,4666667‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪1060060060000 R‬‬ ‫الصنـف الســادس‪ :‬المـداخيـــل الماليــة اإلعتيــاديــة‬ ‫‪0,9225548 0,9343704 318981794 341386882 0,9406669‬‬ ‫‪0,907846 368103746 405469353‬‬ ‫‪0,8987911 0,9718576 286698000 295000000 0,7674195 0,9575932 282490000 295000000‬‬ ‫‪0,0886787 0,7388139 28286882 38286882 0,0931476 0,6534855 34287963 52469353‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪0,1358313‬‬ ‫‪1 50000000 50000000‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪1060060010000 R‬‬ ‫المناب من المال المشترك‬ ‫‪1060060020000 R‬‬ ‫موارد منقولة من فوائض العنوان األ ّول‬ ‫‪1060060030000 R‬‬ ‫منح ومساهمات مخصّصة للتسيير‬ ‫‪1060060040000 R‬‬ ‫مداخيل المساهمات المالية‬ ‫‪1060060050000 R‬‬ ‫تحويالت المؤسّسات العمومية البلدية‬ ‫مداخيل المخالفـات لتراتيــب حفــظ الصحـة والشرطة‬ ‫‪2000000‬‬ ‫الصحية‬ ‫مداخيل المخالفــات للتراتيــب العمرانية‬ ‫مقابيض مترتّبة عن تسوية العمليات الخارجة عن الميزانية‬ ‫‪1060060080100 R‬‬ ‫مقابيض من إيداعات غير مع ّرفة‬ ‫مبالغ مترتّبة عن سقوط الحق بمرور الزمن‬ ‫‪1060060080300 R‬‬ ‫مقابيض أخرى‬ ‫‪1060060090000 R‬‬ ‫استرجاع مصاريف إصالح الطرقات واألرصفة‬ ‫‪1060060100000 R‬‬ ‫استرجاع مصاريف مقابل أشغال وخدمات أخرى‬ ‫‪1060060110000 R‬‬ ‫التبرّ عات والوصايا‬ ‫‪1060060990000 R‬‬ ‫مداخيل مالية إعتيادية أخرى‬ ‫مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف وإستخالص لفائدة‬ ‫الغير‬ ‫مبالغ مستخلصة بمقتضى أحكــام‬ ‫‪1060060990300 R‬‬ ‫خطايا التأخير المنجرّة عن إنجاز الصفقات العمومية‬ ‫‪1060060990400 R‬‬ ‫منح الحضور‬ ‫‪1060060999900 R‬‬ ‫مقـابيـض مختلفة‬ ‫‪1060060060000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1060060070000 R‬‬ ‫‪1060060080000 R‬‬ ‫‪1060060080200 R‬‬ ‫‪1060060990100‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1060060990200 R‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪200000000000‬‬ ‫العنــوان الثـانـي‪ :‬مــوارد العنــوان الثــانـي‬ ‫‪200000000000 R‬‬ ‫صـــة للبلديــة‬ ‫الجـزء الثالــث‪ :‬المــوارد الخا ّ‬ ‫‪2070070000000 R‬‬ ‫الصنـف السـابـع‪ :‬منـــــــح التجهـيـــــــــز‬ ‫‪2070070010000 R‬‬ ‫منح التجهيز ومساهمات داخلية‬ ‫منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات‬ ‫المحليـة‬ ‫نقل فواضل‬ ‫‪2070070010102 R‬‬ ‫موارد السنة‬ ‫‪2070070020000 R‬‬ ‫منح ومساهمات خارجية‬ ‫‪2070070010100‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪2070070010101 R‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪1200000‬‬ ‫‪4800000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000000‬‬ ‫‪1200000‬‬ ‫‪1325783‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪4900000 0,0036017 0,2762048‬‬ ‫‪1 238831636 238831636‬‬ ‫‪1 236010673 236010673‬‬ ‫‪1 173952894 173952894‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪0,01‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪42244‬‬ ‫‪0,0001324 0,0352033‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫!‪0 #DIV/0‬‬ ‫‪0,0123351 0,8029935‬‬ ‫‪3934668‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪1 274005189 274005189‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1 272561126 272561126 0,9881885‬‬ ‫‪1 125784910 125784910 0,7370552‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪1 173952894 173952894‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1 125784910 125784910‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪6,27E-05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0,9947298‬‬ ‫‪0,4614925‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬

https://www.fichier-pdf.fr/2018/11/16/--2018/

16/11/2018 www.fichier-pdf.fr

2019التقييم المالي 96%

‫‪typ‬‬ ‫_‪e‬‬ ‫‪ru‬‬ ‫‪adeb_rub b‬‬ ‫‪1000000000000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1000000000000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1010010000000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1011011000000‬‬ ‫السنة‪1‬‬ ‫‪lib_rub‬‬ ‫األول‬ ‫األول‪ :‬هــــىارد العٌـــىاى ّ‬ ‫العـٌــىاى ّ‬ ‫الجــسء األ ّول‪ :‬الوـذاخُــل الجـبـائُـت اإلعتُـادَـت‬ ‫الصٌـف األ ّول‪ :‬الوعـالُــن علً العمــاراث واألًشطــت‬ ‫‪ 1‬ـ الوعالُن الوىظفـت علً العمــاراث‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1011011010000‬‬ ‫اٌّؼٍــىَ ػًٍ اٌؼمـــبساد اٌّجُٕـــــــخ‬ ‫‪R‬‬ ‫‪ 1011011020000 R‬اٌّؼٍىَ ػًٍ األساػٍ غُش اٌّجُٕــــخ‬ ‫‪1012012000000‬‬ ‫‪ _2‬الوعالُن الوىظفت علً األًشـطـــت‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1012012010000‬‬ ‫اٌّؼٍىَ ػًٍ اٌّئسسبد راد اٌظجغخ اٌظٕبػُخ أو‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1012012020000 R‬‬ ‫‪1012012030000 R‬‬ ‫‪1012012040000 R‬‬ ‫‪1020020000000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1021021000000‬‬ ‫اٌزغبسَخ أو اٌّهُٕخ‬ ‫اٌّؼٍــــــــىَ ػٍـــــــً إٌــــــــــــــضي‬ ‫ِؼٍىَ االعبصح اٌّىظف ػًٍ ِؾالد ثُغ اٌّششوثبد‬ ‫ِذاخًُ أخشي‬ ‫الصٌـف الثاًٍ‪ :‬هذاخُل إشغال الوله العوىهٍ‬ ‫البلذٌ واضتلسام الورافك العوىهُت فُه‬ ‫‪ 1‬ـ هذاخُل األضىاق الوطتلسهت‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1021021010000‬‬ ‫ِذاخًُ األسىاق اٌُىُِخ واألسجىػُخ واٌظشفُخ‬ ‫‪R‬‬ ‫‪ِ 1021021020000 R‬ذاخُـــً أســـىاق اٌغٍّـــخ‬ ‫‪10000000220000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪ 2‬ـ الوذاخُل األخري الوتأتُت هي لسهت الوله البلذٌ‬ ‫‪ِ 1022022010000 R‬ذاخُـً ٌضِـبد اٌّسبٌـخ‬ ‫‪ٌ 1022022010100 R‬ضِـخ ِؼٍـىَ اٌزثـــؼ‬ ‫‪1022022010200‬‬ ‫‪R‬‬ ‫ٌضِـخ ِؼٍـىَ البِــخ اٌؾُىأـبد اٌّؼذح ٌٍزثـؼ ثبٌّسبٌـخ‬ ‫تقديرات‬ ‫انجازات‬ ‫نسبة تحقيق‬ ‫التقديرات‬ ‫‪141.17% 4.48E+08 3.17E+08‬‬ ‫‪35.59% 40468101 1.14E+08‬‬ ‫‪34.12% 18630191 54600000‬‬ ‫السنة‪2‬‬ ‫الهيكلة‬ ‫تقديرات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1.008216 4.79E+08 4.75E+08‬‬ ‫‪0.090429‬‬ ‫‪0.460367‬‬ ‫انجازات‬ ‫نسبة تحقيق‬ ‫التقديرات‬ ‫‪0.584566 53663166 91800000‬‬ ‫‪0.74709 34366146 46000000‬‬ ‫الهيكلة‬ ‫تقديرات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5.08E+08‬‬ ‫‪0.111945‬‬ ‫‪0.640405‬‬ ‫‪97677000‬‬ ‫‪56428000‬‬ ‫‪9294905 38800000‬‬ ‫‪8473950 35000000‬‬ ‫‪820955‬‬ ‫‪3800000‬‬ ‫‪23.96%‬‬ ‫‪24.21%‬‬ ‫‪21.60%‬‬ ‫‪0.67301 24093746 35800000 0.498916‬‬ ‫‪0.720461 23054746 32000000 0.9116769‬‬ ‫‪0.273421‬‬ ‫‪1039000‬‬ ‫‪3800000 0.0883231‬‬ ‫‪35800000‬‬ ‫‪0.70109‬‬ ‫‪32000000 0.9568768‬‬ ‫‪3800000 0.0431232‬‬ ‫‪9335286 15800000‬‬ ‫‪59.08%‬‬ ‫‪0.501084‬‬ ‫‪1.007098 10272400 10200000‬‬ ‫‪20628000‬‬ ‫‪58.19%‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪128.59%‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪10000000 0.9724513‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200000 0.0275487‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15600000‬‬ ‫‪9078111‬‬ ‫‪200000‬‬ ‫‪257175‬‬ ‫‪4779610 30900000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15.47%‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0.118108‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10065400‬‬ ‫‪1.00654‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪1.035‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪5827270 22400000‬‬ ‫‪0.260146‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪207000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0.29891‬‬ ‫‪20378000 0.9798489‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250000 0.0201511‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.10859‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12100000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪1022022010300 R‬‬ ‫‪1022022020000 R‬‬ ‫‪1022022030000 R‬‬ ‫‪1022022040000 R‬‬ ‫‪1022022990000 R‬‬ ‫‪1023023000000‬‬ ‫ٌضِـخ اٌّذاخُــً األخـشي‬ ‫ِذاخُـً ٌضِـخ ِؼٍىَ اإلشغبي اٌىلزٍ ٌٍطشَك اٌؼـبَ‬ ‫ِذاخُـً ٌضِـخ ِؼٍىَ ولىف اٌؼشثبد ثبٌطشَك اٌؼبَ‬ ‫ِذاخُـً ٌضِـخ ِؼٍــىَ اإلشهــبس‬ ‫ِذاخُـً ِخزٍفـخ ِٓ ٌضِـخ اٌٍّـه اٌجٍـذٌ‬ ‫‪ 3‬ـ الوذاخُل الوتأتُت هي اإلضتغالل الوباشر لألضىاق‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1023023010000‬‬ ‫اٌّؼٍىَ اٌؼبَ ٌٍىلىف‬ ‫‪R‬‬ ‫‪ 1023023020000 R‬اٌّؼٍىَ اٌخبص ٌٍىلىف‬ ‫‪1023023030000‬‬ ‫اٌّؼٍىَ ػًٍ سلُ ِؼبِالد ووالء اٌجُغ وِضودٌ سىق‬ ‫اٌغٍّخ‬ ‫اٌّؼٍىَ ػًٍ اٌذالٌخ‬ ‫اٌّؼٍىَ ػًٍ اٌىصْ واٌىًُ اٌؼّىُُِٓ‬ ‫ِؼٍىَ اٌجُغ ثبٌزغىي داخً األسىاق‬ ‫ِؼٍىَ اإلَىاء واٌؾشاسخ‬ ‫ِؼٍىَ اٌّشالجخ اٌظؾُخ ػًٍ ِٕزىعبد اٌجؾش‬ ‫‪ 4‬ـ الوذاخُل األخري الوتأتُت هي اإلضتغالل الوباشر‬ ‫للوله البلذٌ‬ ‫ِذاخًُ اٌّسبٌخ‬ ‫ِؼٍىَ اٌزثؼ‬ ‫ِؼٍىَ البِخ اٌؾُىأبد اٌّؼذح ٌٍزثؼ ثبٌّسبٌخ‬ ‫ِؼٍىَ اٌّشالجخ اٌظؾُخ ػًٍ اٌٍؾىَ‬ ‫ِؼٍىَ اإلشغبي اٌىلزٍ ٌٍطشَك اٌؼبَ‬ ‫ِؼٍىَ ولىف اٌؼشثبد ثبٌطشَك اٌؼبَ‬ ‫ِؼٍىَ اشغبي اٌطشَك اٌؼبَ ػٕذ البِخ ؽؼبئش اٌجٕبء‬ ‫ِؼٍىَ ػٓ أشغـبي رؾذ اٌطشَك اٌؼبَ‬ ‫ِؼٍــــىَ اإلشهـــــبس‬ ‫ِذاخُــً ِخزٍفــــــخ‬ ‫الصٌـف الثالـث‪ :‬هعالُـن الوىجباث والرخـص اإلدارَت‬ ‫ومعــاليــم مقــابــــل إســداء خـدمـــات‬ ‫‪10000000310000‬‬ ‫‪ 1‬ـ هعالُن الوىجباث اإلدارَت‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1023023040000 R‬‬ ‫‪1023023050000 R‬‬ ‫‪1023023060000 R‬‬ ‫‪1023023070000 R‬‬ ‫‪1023023080000 R‬‬ ‫‪1024024000000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪0240240100 R‬‬ ‫‪1024024010100 R‬‬ ‫‪1024024010200 R‬‬ ‫‪1024024010300 R‬‬ ‫‪1024024020000 R‬‬ ‫‪102402403000 R‬‬ ‫‪1024024040000 R‬‬ ‫‪1024024050000 R‬‬ ‫‪1024024060000 R‬‬ ‫‪1024024990000 R‬‬ ‫‪1000000030000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1031031010000‬‬ ‫ِؼٍىَ اٌزؼشَف ثبإلِؼبء‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1031031020000‬‬ ‫ِؼٍىَ اإلشهبد ثّطبثمخ إٌسخ ٌألطً‬ ‫‪R‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪3179300 26500000‬‬ ‫‪1111150‬‬ ‫‪7000000‬‬ ‫‪7000000‬‬ ‫‪5000000‬‬ ‫‪4500000‬‬ ‫‪12.00%‬‬ ‫‪15.87%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪1643150‬‬ ‫‪425000‬‬ ‫‪32.86%‬‬ ‫‪9.44%‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪4400000‬‬ ‫‪1600310‬‬ ‫‪1600000‬‬ ‫‪1085310‬‬ ‫‪36.37%‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪67.83%‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪27.50%‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪6.25%‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪3000000‬‬ ‫‪1600000‬‬ ‫‪440000‬‬ ‫‪1200000‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪60.49% 17058300 28200000‬‬ ‫‪9850000‬‬ ‫‪7500000‬‬ ‫‪750000‬‬ ‫‪8848800‬‬ ‫‪6446900‬‬ ‫‪862000‬‬ ‫‪89.84%‬‬ ‫‪85.96%‬‬ ‫‪114.93%‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪3186550 20000000‬‬ ‫‪0.66518‬‬ ‫‪1081100‬‬ ‫‪5000000 0.3494952‬‬ ‫‪1161550‬‬ ‫‪5000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000000 0.5168276‬‬ ‫‪2500000 0.1336772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2500000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2400000‬‬ ‫‪0.33482‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000 0.6781874‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600000 0.2749467‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800000 0.0468659‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.421525‬‬ ‫‪0.159328‬‬ ‫‪0.21622‬‬ ‫‪0.23231‬‬ ‫‪943900‬‬ ‫‪0.18878‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2640720‬‬ ‫‪1.1003‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪1.40092‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪1.366333‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0.525‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪1400920‬‬ ‫‪819800‬‬ ‫‪420000‬‬ ‫‪0.57563 13469750 23400000‬‬ ‫‪8200000 0.518739‬‬ ‫‪6000000 0.7285621‬‬ ‫‪750000 0.0974143‬‬ ‫‪8397900‬‬ ‫‪6312500‬‬ ‫‪795000‬‬ ‫‪1.024134‬‬ ‫‪1.052083‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪10000000 0.546834‬‬ ‫‪3000000 0.3392697‬‬ ‫‪3000000 0.3645165‬‬ ‫‪2500000 0.2962138‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2100000‬‬ ‫‪0.453166‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000 0.5305068‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600000 0.3104456‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500000 0.1590475‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.251006‬‬ ‫‪29149000‬‬ ‫‪8200000 0.623464‬‬ ‫‪6000000 0.751676‬‬ ‫‪700000 0.0946665‬‬ ‫‪ِ 1031031030000 R‬ؼبٌُُ رسٍُُ ثطبلبد اٌؾبٌخ اٌّذُٔخ‬ ‫‪ِ 1031031990000 R‬ؼبٌُُ رسٍُُ اٌشهبئذ واٌؾغظ األخشي‬ ‫‪10000000320000‬‬ ‫‪ 2‬ـ هعالُن الرخص اإلدارَت‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1032032010000‬‬ ‫ِؼٍىَ سخض رثؼ اٌؾُىأبد‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1032032020000‬‬ ‫ِؼٍىَ سخض اشغبي اٌطشَك اٌؼبَ ٌزؼبؽٍ ثؼغ اٌّهٓ‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1032032030000‬‬ ‫ِؼٍىَ سخض اٌؾفالد إٌّظّّخ ثّٕبسجخ األفشاػ اٌؼبئٍُخ‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1032032040000‬‬ ‫ِؼٍىَ سخض اٌؾفالد اٌؼّىُِخ‬ ‫‪R‬‬ ‫‪ِ 1032032050000‬ؼٍىَ سخض فزؼ اٌّمبهٍ واٌّؾالّد اٌّّبصٍخ ٌهب ثؼذ‬ ‫‪1350000‬‬ ‫‪250000‬‬ ‫‪1527500‬‬ ‫‪12400‬‬ ‫‪113.15%‬‬ ‫‪4.96%‬‬ ‫‪4600000‬‬ ‫‪250000‬‬ ‫‪2557000‬‬ ‫‪55.59%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.149898‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪560000‬‬ ‫‪56.00%‬‬ ‫‪500000 0.2190066‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪1200000‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪6.25%‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪500000 0.0293312‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪135000‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪65.63%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1200000 0.5132968‬‬ ‫‪R‬‬ ‫اٌسبػبد اٌمبٔىُٔخ‬ ‫‪1032032060000‬‬ ‫‪2000000‬‬ ‫ِؼبٌُُ سخض اٌجٕبء‬ ‫‪R‬‬ ‫‪ِ 1032032070000‬ؼٍىَ سخض عىالْ سُبساد األعشح واٌسُبساد اٌّغهضح‬ ‫‪R‬‬ ‫ثؼذاد‬ ‫‪1032032080000‬‬ ‫ِؼبٌُُ سخض ٔظت آالد رىصَغ اٌىلىد فٍ اٌطشَك اٌؼبَ‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1032032090000‬‬ ‫ِؼٍىَ سخض اٌذفٓ أو اخشاط اٌغضش‬ ‫‪R‬‬ ‫‪ِ 1032032990000‬ؼبٌُُ سخض أخشي ِسٕذح ثّمزؼً اٌزشارُت اٌغبسٌ ثهب‬ ‫‪150000‬‬ ‫‪1312500‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪609500‬‬ ‫اٌؼًّ‬ ‫‪R‬‬ ‫‪10000000330000‬‬ ‫‪ 3‬ـ هعالُن همابل إضذاء خذهاث‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1033033010000‬‬ ‫ِؼٍىَ اإلػزٕبء ثفشوع لٕىاد رظشَف اٌّىاد اٌسبئٍخ‬ ‫‪R‬‬ ‫‪ِ 1033033020000 R‬ؼبٌُُ اإلَىاء ثّسزىدع اٌؾغض‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪5652500 13750000‬‬ ‫‪1500000‬‬ ‫‪7000000‬‬ ‫‪185000‬‬ ‫‪ 1033033030000 R‬اٌّؼٍىَ اإلػـبفٍ ػًٍ سؼـشاٌزُبس اٌىهشثبئٍ‬ ‫‪ِ 1033033040000‬ؼبٌُُ ِمبثـً سفغ اٌفؼالد اٌّزؤرُــخ ِٓ ٔشـبؽ اٌّؾـالد‬ ‫‪250000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫اٌزغبسَــخ أو اٌظٕبػُخ أواٌّهُٕخ‬ ‫‪ِ 1033033050000 R‬ؼٍىَ وشاء اٌسُبساد ٌٕمً اٌّىرً‬ ‫‪1033033060000‬‬ ‫ِؼٍىَ سلبثخ سُبساد األعشح واٌسُبساد اٌّغهضح ثؼذاد‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1033033990000‬‬ ‫ِؼبٌُُ أخشي ِمبثً اسذاء خذِبد‬ ‫‪R‬‬ ‫‪10000000400000‬‬ ‫الرابـع‪ :‬الوذاخُـل الجبائُت اإلعتُادَت األخـري‬ ‫الصٌـف ّ‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1040040010000‬‬ ‫ِؼبٌُـُ اشغبي اٌٍّه اٌؼّىٍِ اٌجؾشٌ‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1040040020000‬‬ ‫اٌّؼٍىَ ػًٍ اٌؼشوع اٌظشفُخ‬ ‫‪R‬‬ ‫‪406.33%‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪5000000‬‬ ‫‪5467500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41.11%‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪12.33%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪1350000 0.1726223‬‬ ‫‪100000 0.0014013‬‬ ‫‪2450000‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪1386350‬‬ ‫‪0.565857‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.102923‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪500000 0.0540989‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0.097378‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0.896958‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1200000 0.7763912‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪150000 0.2383653‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪0.666667‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪3685500 12750000‬‬ ‫‪0.289059‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0.616‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.331364‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500000 0.0327289‬‬ ‫‪7000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪109.35%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000000 0.9672711‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪1290000‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪0.955556‬‬ ‫‪0.004‬‬ ‫‪1076350‬‬ ‫‪308000‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪3377500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0.6755‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪1400000 0.1536098‬‬ ‫‪100000 4.763E-05‬‬ ‫‪2450000‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150000 0.0721319‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18499000‬‬ ‫‪0.273613‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200000 0.0835708‬‬ ‫‪15299000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3000000 0.9164292‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪ِ 1040040030000‬سبهّخ اٌّبٌىُٓ األعىاس فٍ ٔفمبد األشغبي األوٌُخ‬ ‫‪R‬‬ ‫واإلطالؽبد اٌىجشي‬ ‫‪ 1040040040000 R‬اٌّسبهّخ فٍ أغبص ِآوٌ عّبػُخ ٌىسبئً إٌمً‬ ‫‪ِ 1040040990000 R‬ذاخًُ عجبئُخ اػزُبدَخ ِخزٍفخ‬ ‫‪1000000000000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫الجـسء الثاًٍ‪ :‬الوـذاخُـل غُـر الجبائُت اإلعتُادَت‬ ‫‪1050050000000‬‬ ‫الصٌـف الخاهـص‪ :‬هذاخُـل أهـالن البلذَـت‬ ‫اإلعتُـادَـت‬ ‫‪1051051000000‬‬ ‫‪ 1‬ـ الوذاخُل الوتأتُت هي اإلضتغالل الوباشر لألهالن‬ ‫‪R‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1051051010000 R‬‬ ‫‪1051051020000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1051051020100 R‬‬ ‫‪1051051020200‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1051051020300 R‬‬ ‫‪1051051030000 R‬‬ ‫‪1051051040000 R‬‬ ‫‪1051051050000 R‬‬ ‫‪1051051060000 R‬‬ ‫‪1051051070000 R‬‬ ‫‪1051051990000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1052052000000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1052052010000 R‬‬ ‫‪1052052020000 R‬‬ ‫‪1052052030000 R‬‬ ‫‪1052052040000 R‬‬ ‫‪1052052050000 R‬‬ ‫‪105205206000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1052052060100 R‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪200.22% 4.07E+08 2.03E+08‬‬ ‫‪61.25% 18987945 31000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ِذاخًُ سَبع األؽفبي‬ ‫ِذاخًُ إٌّبثذ واٌؾذائك وإٌّزضهبد وِشاوض‬ ‫اٌزشفُه‬ ‫ِذاخًُ ؽذائك اٌؾُىأبد‬ ‫ِذاخًُ اٌؾذائك اٌؼّىُِخ وإٌّزضهبد وِشاوض‬ ‫اٌزشفُه‬ ‫ِذاخًُ إٌّبثذ‬ ‫ِذاخًُ اٌّالػت واٌمبػبد اٌشَبػُخ‬ ‫ِذاخًُ اٌّسبثؼ واٌؾ ّّبِبد‬ ‫ِذاخًُ اٌّسبسػ‬ ‫ِذاخًُ لبػبد اٌؼشوع واألفشاػ‬ ‫ِذاخًُ اٌؼمـبساد اٌّؼــذّح ٌٕشبؽ فالؽٍ‬ ‫ِذاخًُ غُش عجبئُخ أخشي ِزؤرُّخ ِٓ اإلسزغالي‬ ‫اٌّجبشش ٌألِالن‬ ‫‪ 2‬ـ هذاخُل وراء العماراث والتجهُساث والوعذاث‬ ‫ِذاخًُ وشاء ػمبساد ِؼذح ٌٕشبؽ رغـبسٌ‬ ‫ِذاخًُ وشاء ػمبساد ِؼذح ٌٕشـبؽ ِهٕـــٍ‬ ‫ِذاخًُ وشاء ػمبساد ِؼذح ٌٕشبؽ طٕبػٍ‬ ‫ِذاخًُ وشاء ػمبساد ِؼذح ٌٕشــبؽ فالؽٍ‬ ‫ِذاخًُ وشاء ػمــــــبساد ِؼـــذّح ٌٍسىـــٓ‬ ‫ِذاخًُ وشاء إٌّبثذ واٌؾذائك وإٌّزضهبد‬ ‫وِشاوض اٌزشفُه‬ ‫ِذاخًُ ؽذائك اٌؾُىأبد‬ ‫‪6000000‬‬ ‫‪0.909571‬‬ ‫‪0.046649‬‬ ‫‪1.109583 4.26E+08 3.84E+08‬‬ ‫‪0.543296 12169841 22400000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.888055‬‬ ‫‪0.028587‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪55.83%‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪61.25% 18987945 31000000‬‬ ‫‪90.63%‬‬ ‫‪9062945 10000000‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪3350000‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0.543296 12169841 22400000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.519484‬‬ ‫‪5194841 10000000 0.4772999‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3200000 0.1764277‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1300000‬‬ ‫‪0.40625‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.1E+08‬‬ ‫‪22200000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22200000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10000000 0.4268619‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3000000 0.1068214‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1052052060200‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1052052060300 R‬‬ ‫‪1052052070000 R‬‬ ‫‪1052052080000 R‬‬ ‫‪1052052090000 R‬‬ ‫‪1052052100000 R‬‬ ‫‪1052052110000 R‬‬ ‫‪1052052120000 R‬‬ ‫‪1052052990000 R‬‬ ‫‪10530530000000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1053053010000 R‬‬ ‫‪1053053020000 R‬‬ ‫‪1053053990000 R‬‬ ‫‪1060060060000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1060060010000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1060060020000 R‬‬ ‫‪1060060030000 R‬‬ ‫‪1060060040000 R‬‬ ‫‪1060060050000 R‬‬ ‫‪1060060060000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1060060070000 R‬‬ ‫‪1060060080000‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪1060060080100 R‬‬ ‫‪1060060080200 R‬‬ ‫‪1060060080300 R‬‬ ‫‪1060060090000 R‬‬ ‫‪1060060100000 R‬‬ ‫‪1060060110000 R‬‬ ‫‪1060060990000 R‬‬ ‫ِذاخًُ اٌؾذائك اٌؼّىُِخ وإٌّزضهبد وِشاوض‬ ‫اٌزشفُه‬ ‫ِذاخًُ إٌّبثذ‬ ‫ِذاخًُ وشاء اٌّالػت واٌمبػبد اٌشَبػُخ‬ ‫ِذاخًُ وشاء اٌّسبثؼ واٌؾّبِبد‬ ‫ِذاخًُ وشاء اٌّسبسػ‬ ‫ِذاخًُ وشاء لبػبد اٌؼشوع واألفشاػ‬ ‫ِذاخًُ وشاء اٌزغهُضاد واٌّؼذاد‬ ‫ِذاخًُ ِٕؼ اٌزشثبد ثبٌّمبثش‬ ‫ِذاخًُ األوشَخ األخشي‬ ‫‪ 3‬ـ هحاصُل بُع العماراث وأهالن أخري‬ ‫‪13000000‬‬ ‫‪5975000‬‬ ‫‪2000000‬‬ ‫‪600000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪225.22% 3.88E+08 1.72E+08‬‬ ‫‪0.953351‬‬ ‫ِؾبطًُ ثُغ اٌؼمبساد‬ ‫ِؾبطًُ ثُغ األصبس اٌزٌ صاي اإلٔزفبع ثه‬ ‫ِؾبطًُ اٌجُىػبد األخشي‬ ‫الصٌـف الطــادش‪ :‬الوـذاخُـــل الوالُــت اإلعتُــادَــت‬ ‫الوٌاب هي الوال الوشترن‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪45.96%‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪30.00%‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8000000 0.3146733‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1200000 0.031599‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪109.71% 1.61E+08 1.47E+08‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪1105.00% 221000000 20000000‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫ِىاسد ِٕمىٌخ ِٓ فىائغ اٌؼٕىاْ األ ّوي‬ ‫ِٕؼ وِسبهّبد ِخظّظخ ٌٍزسُُش‬ ‫ِذاخًُ اٌّسبهّبد اٌّبٌُخ‬ ‫رؾىَالد اٌّئسّسبد اٌؼّىُِخ اٌجٍذَخ‬ ‫ِذاخًُ اٌّخبٌفـبد ٌزشارُــت ؽفــع اٌظؾـخ واٌششؽخ‬ ‫‪300000‬‬ ‫اٌظؾُخ‬ ‫ِذاخًُ اٌّخبٌفــبد ٌٍزشارُــت اٌؼّشأُخ‬ ‫ِمبثُغ ِزشرّجخ ػٓ رسىَخ اٌؼٍُّبد اٌخبسعخ ػٓ‬ ‫اٌُّضأُخ‬ ‫ِمبثُغ ِٓ اَذاػبد غُش ِؼ ّشفخ‬ ‫ِجبٌغ ِزشرّجخ ػٓ سمىؽ اٌؾك ثّشوس اٌضِٓ‬ ‫ِمبثُغ أخشي‬ ‫اسزشعبع ِظبسَف اطالػ اٌطشلبد واألسطفخ‬ ‫اسزشعبع ِظبسَف ِمبثً أشغبي وخذِبد أخشي‬ ‫اٌزجشّ ػبد واٌىطبَب‬ ‫ِذاخًُ ِبٌُخ اػزُبدَخ أخشي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4955000‬‬ ‫‪720000‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0.619375‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8000000 0.407154‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1200000 0.0591626‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪1.144696 4.14E+08 3.61E+08‬‬ ‫‪0.971413‬‬ ‫‪1.143442 1.89E+08 1.65E+08 0.415601‬‬ ‫‪1 83015724 83015724‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.334022 130000000 97449686 0.5695077‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300000‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.88E+08‬‬ ‫‪1.95E+08 0.456228‬‬ ‫‪105266930 0.2007446‬‬ ‫‪66218742 0.3143598‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300000‬‬

https://www.fichier-pdf.fr/2020/01/07/2019-/

07/01/2020 www.fichier-pdf.fr

الثلاثي الثاني مع الحل 2015 92%

بتاريخ ‪ 2014/12/31‬تحصلنا على المعطيات التالية‬ ‫رقم‬ ‫الحساب‬ ‫‪151‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪416‬‬ ‫‪491‬‬ ‫‪613‬‬ ‫معلومات الجرد‪:‬‬ ‫اسم الحساب‬ ‫مؤونة األخطار‬ ‫التثبيتات العينية‬ ‫اهتالك التثبيتات العينية‬ ‫خسائر القيمة عن التثبيتات العينية‬ ‫الزبائن المشكوك فيهم‬ ‫خسائر القيمة عن الزبائن المشكوك فيهم‬ ‫اإليجارات‬ ‫المبالغ باألرصدة‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫‪150 000‬‬ ‫‪7 500 000‬‬ ‫‪3 650 000‬‬ ‫‪350 000‬‬ ‫‪526 500‬‬ ‫‪75 000‬‬ ‫‪120 000‬‬ ‫‪ .1‬مؤونة األخطار تخص نزاع مع عامل محامي المؤسسة وحسب المستجدات بين بأن المؤسسة في‬ ‫مركز ضعف وعليها تقدير الخسائر ب ‪200 000‬دج‪.‬‬ ‫‪ .2‬التثبيتات العينية أصبحت تتكون من‪:‬‬ ‫تاريخ خسارة‬ ‫قيمة‬ ‫مدة‬ ‫نوع‬ ‫تاريخ‬ ‫التثبيت القيمة‬ ‫المحاسبية االكتساب االهتالك النفعية خسارة القيمة‬ ‫القيمة‬ ‫‪2012/12/31 350000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫المنشاة ‪ 2010/1/2 5000000‬خطي‬ ‫سنوات‬ ‫التقنية‬ ‫ال توجد ال يوجد‬ ‫‪ 2012/7/1‬متناقص ‪5‬‬ ‫‪..........‬‬ ‫معدات‬ ‫سنوات‬ ‫النقل‬ ‫تم التنازل على آلة قيمتها األصلية ‪1500000‬دج بشيك وسجل المحاسب القيد التالي‬ ‫ـــــــــــــــــــ‪2014/7/1‬ـــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪1000000‬‬ ‫بنوك وحسابات جارية‬ ‫‪512‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫منشأة تقنية‬ ‫‪215‬‬ ‫‪ .3‬وضعية الزبائن المشكوك فيهم‬ ‫خسارة القيمة التسديدات الوضعية في‬ ‫مقدار الدين‬ ‫الزبائن‬ ‫خالل ‪2014/12/31 2013‬‬ ‫‪2013/12/31‬‬ ‫خسارة ‪ %10‬من الرصيد‬ ‫‪292500‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫أحمد واخوانه ‪643500‬‬ ‫احتمال تسديد ‪ 85%‬من الرصيد‬ ‫‪58500‬‬ ‫؟‬ ‫‪234000‬‬ ‫رشيد‬ ‫‪ .4‬مبلغ ‪100000‬دج من مصاريف االيجار يخص الفترة من ‪ 2014/9/1‬إلى ‪.2015/1/31‬‬ ‫المطلوب‪:‬‬ ‫‪ )1‬تحديد القيمة األصلية لمعدات النقل‪.‬‬ ‫‪ )2‬تسجيل قيود التسوية بتاريخ ‪ 2014/12/31‬مع اظهار العمليات الحسابية‪.‬‬ ‫‪ )3‬اظهار المنشاة التقنية في الميزانية الختامية‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الجزء الثاني‪ :‬تحليل حسابات النتائج حسب الوظيفة والطبيعة (‪ 08‬نقاط)‪.‬‬ ‫من جدول حسابات النتائج حسب الوظيفة لمؤسسة الفردوس التجارية تحصلنا على‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫المنتوجات العملياتية األخرى ‪500000‬دج منه ‪125000‬دج تخص الحساب ‪752‬‬ ‫التكاليف التجارية ‪250000‬دج‬ ‫األعباء اإلدارية ‪ 280000‬دج‬ ‫األعباء العملياتية ‪350000‬دج منه ‪75000‬دج تخص الحساب ‪652‬‬ ‫حساب األعباء المالية ‪120000‬دج منه حساب ‪ 665‬و‪ 667‬على التوالي ‪30000‬دج و‪45000‬دج‪.‬‬ ‫حساب المنتوجات المالية ‪150000‬دج منه حساب ‪ 765‬و‪ 767‬على التوالي ‪50000‬دج و‪40000‬دج‪.‬‬ ‫استرجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات ‪150000‬دج‪.‬‬ ‫النتيجة الصافية لألنشطة العادية ‪750000‬دج‬ ‫معدل الضريبة على األرباح ‪.% 25‬‬ ‫مشتريات البضاعة المبيعة = ‪796000‬دج‬ ‫أعباء وظيفة الشراء = ‪204000‬دج‪.‬‬ ‫رؤوس األموال الخاصة= ‪12000000‬دج‪.‬‬ ‫حساب ‪ 68‬مخصصات االهتالك والمؤونات وخسائر القيمة = ‪ %30‬من مجموع األعباء حسب الوظائف‪.‬‬ ‫المطلوب‪:‬‬ ‫‪ .1‬إعداد حسابات النتائج حسب الوظيفة‪.‬‬ ‫‪ .2‬حساب قدرة التمويل الذاتي من النتيجة الصافية لألنشطة العادية‪.‬‬ ‫‪ .3‬حساب التمويل الذاتي إذا كانت النتيجة الموزعة ‪.%25‬‬ ‫‪ .4‬حساب نسبة المردودية المالية‪.‬‬ ‫الجزء الثالث‪ :‬استهالك القروض (‪ 04‬نقاط)‬ ‫من قرض عادي يسدد بواسطة ‪ 6‬دفعات ثابتة لنهاية المدة وبمعدل ‪ %6‬تحصلنا‬ ‫𝐚𝐝 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟔 = 𝟏𝐀 ‪𝐀𝟏 (𝟏.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/03/11/2015/

11/03/2015 www.fichier-pdf.fr

date integr versements 10.03.10 86%

CLODO Date d’entrée ancienneté versement total aide banque versement journalier Flosquall Albator Joe18 Jano Besoindetune Predator Cubimaster Vitux Brain Jonas Fugas Picrate_master Princesspitgirl Manu7681 Homer63 Ferrero Mogador Blackvise Fredoclodo360 Ptipoucenain Waz23 Grodeg Marksous Diez Sensei In2 Nicoboom ryo domitille 31/08/2009 31/08/2009 02/09/2009 08/09/2009 19/09/2009 21/09/2009 23/09/2009 04/10/2009 09/11/2009 14/11/2009 18/11/2009 28/11/2009 03/12/2009 03/12/2009 03/12/2009 18/12/2009 29/12/2009 11/01/2010 14/01/2010 20/01/2010 27/01/2010 29/01/2010 03/02/2010 09/02/2010 13/02/2010 12/02/2010 18/02/2010 06/03/2010 06/03/2010 191 191 189 183 172 170 168 157 121 116 112 102 97 97 97 82 71 58 55 49 42 40 35 29 25 26 20 4 4 1607706 2346800 1559142 820265 587154 1060128 985071 652632 697000 491776 703612 388317 325807 1069083 400182 318614 263300 243448 257312 291000 202000 274891 144000 73344 307738 182852 132513 30411 336000 240000 7 161 12 287 5 604 3 389 1 728 3 648 3 125 3 775 884 3 377 3 693 866 3 359 11 021 4 126 3 886 385 2 990 2 860 5 939 4 810 6 872 4 114 2 529 12 310 -2 583 6 626 7 603 -41 000 500000 200000 290000 440000 460000 60000 590000 100000 290000 300000 236000 70000 100000 250000 500000

https://www.fichier-pdf.fr/2010/03/10/tmxqwko/

10/03/2010 www.fichier-pdf.fr

Arrêté2016 0595Arabe 80%

اﻟﻮاردة‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ﻣﻦ ﻗﺮار وزﻳﺮي اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﻓﻴﻔﺮي ‪ 2003‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول ﻣﺮﺗﺒﺎت ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻌﺒﺎرة "اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ"‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 4‬ـ ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ‪ 1‬ﻣﺎرس ‪.2016‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪) 5‬ﻧﻘﻄﺔ أوﻟﻰ ﺟﺪﻳﺪة( ‪:‬‬ ‫وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻌﻬﺪات ﺧﺎرج‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧﺔ ‪ :‬ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻴﺎس ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت واﻟﻤﺪﺧﺮات ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 20‬ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﺘﻌﻬﺪات ﺧﺎرج اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻬﺪات ﺧﺎرج اﻟﻤﻮازﻧﺔ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪ 2‬و ‪ 3‬ﻣﻦ ﻗﺮار وزﻳﺮي‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪762‬‬ ‫ﺳﻠﻴﻢ ﺷﺎﻛﺮ‬ ‫وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦ‬ ‫اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﺤﺒﻴﺐ اﻟﺼﻴﺪ‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 8‬ﻣﺎرس ‪2016‬‬ ‫ﻋـــﺪد ‪20‬‬ ‫ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻘﺮار وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول ﻣﺮﺗﺒﺎت ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬ ‫ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻌﻬﺪات ﺧﺎرج اﻟﻤﻮازﻧﺔ ‪:‬‬ ‫ﺷﺮاﺋﺢ ﺑﺤﺴﺎب آﻻف اﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫اﻷﻗﺴﺎط ﺑﺤﺴﺎب‬ ‫آﻻف اﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻜﻞ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت اﻟﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﺴﻂ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺮﺗﺒﺎت‬ ‫اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪901,6‬‬ ‫‪1 501,6‬‬ ‫‪2 789,6‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 0‬إﻟﻰ ‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 300‬إﻟﻰ ‪1000‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1,2880‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 1000‬إﻟﻰ ‪3000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0,6440‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 3000‬إﻟﻰ ‪7000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪0,3220‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪4 077,6‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 7000‬إﻟﻰ ‪15000‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪0,1288‬‬ ‫‪1030,4‬‬ ‫‪5 108,0‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 15000‬إﻟﻰ ‪35000‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪0,0967‬‬ ‫‪1933,1‬‬ ‫‪7 041,1‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 35000‬إﻟﻰ ‪80000‬‬ ‫‪45000‬‬ ‫‪0,0644‬‬ ‫‪2898‬‬ ‫‪9 939,1‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 80000‬إﻟﻰ ‪200000‬‬ ‫‪120000‬‬ ‫‪0,0323‬‬ ‫‪3870,72‬‬ ‫‪13 809,8‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 200000‬إﻟﻰ ‪500000‬‬ ‫‪300000‬‬ ‫‪0,0129‬‬ ‫‪3864‬‬ ‫‪17 673,8‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 500000‬إﻟﻰ ‪1000000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪0,0097‬‬ ‫‪4872‬‬ ‫‪22 545,8‬‬ ‫‪0,0065‬‬ ‫ﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪1000000‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬ ‫ﺷﺮاﺋﺢ ﺑﺤﺴﺎب آﻻف اﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫اﻷﻗﺴﺎط ﺑﺤﺴﺎب‬ ‫آﻻف اﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻜﻞ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت اﻟﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﺴﻂ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺮﺗﺒﺎت‬ ‫اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪579,6‬‬ ‫‪979,6‬‬ ‫‪1752,4‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 0‬إﻟﻰ ‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 100‬إﻟﻰ ‪300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2,8980‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 300‬إﻟﻰ ‪700‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1,9320‬‬ ‫‪772,8‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 700‬إﻟﻰ ‪1500‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1,2880‬‬ ‫‪1030,4‬‬ ‫‪2782,8‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 1500‬إﻟﻰ ‪3000‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪0,6440‬‬ ‫‪966,0‬‬ ‫‪3748,8‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 3000‬إﻟﻰ ‪7500‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪0,3220‬‬ ‫‪1449‬‬ ‫‪5197,8‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 7500‬إﻟﻰ ‪20000‬‬ ‫‪12500‬‬ ‫‪0,1611‬‬ ‫‪2013,2‬‬ ‫‪7211,0‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 20000‬إﻟﻰ ‪50000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪0,1288‬‬ ‫‪3864‬‬ ‫‪11075,0‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 50000‬إﻟﻰ ‪120000‬‬ ‫‪70000‬‬ ‫‪0,0644‬‬ ‫‪4508‬‬ ‫‪15583,0‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 120000‬إﻟﻰ ‪350000‬‬ ‫‪230000‬‬ ‫‪0,0323‬‬ ‫‪7418,88‬‬ ‫‪23001,9‬‬ ‫ﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪350000‬‬ ‫ﻋــﺪد ‪20‬‬ ‫‪0,0161‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 8‬ﻣﺎرس ‪2016‬‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪763‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ‪:‬‬ ‫ﺷﺮاﺋﺢ ﺑﺤﺴﺎب ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬ ‫اﻷﻗﺴﺎط ﺑﺤﺴﺎب‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬ ‫اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت اﻟﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﺴﻂ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺮﺗﺒﺎت‬ ‫اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر‬ ‫‪700‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1094,8‬‬ ‫‪1794,8‬‬ ‫‪4048,8‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 0‬إﻟﻰ ‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 50‬إﻟﻰ ‪150‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10,9480‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 150‬إﻟﻰ ‪500‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪6,4400‬‬ ‫‪2254‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪1200‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪3,2200‬‬ ‫‪2254‬‬ ‫‪6302,8‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 1200‬إﻟﻰ ‪3000‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1,6100‬‬ ‫‪2898‬‬ ‫‪9200,8‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 3000‬إﻟﻰ ‪7000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪1,2880‬‬ ‫‪5152‬‬ ‫‪14352,8‬‬ ‫‪0,9660‬‬ ‫ﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪7000‬‬ ‫ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت‬ ‫اﻟﻤﺒﻠﻎ‬ ‫اﻟﻤﻘﻴﺎس‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻌﻬﺪات ﺧﺎرج اﻟﻤﻮازﻧﺔ )ﺑﺤﺴﺎب آﻻف اﻟﺪﻳﻨﺎر(‬ ‫‪-‬‬ ‫ـ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺮﺗﺒﺎت اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﻔﻠﻲ‬ ‫ـ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﻘﺴﻂ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع )أ(‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻳﺮادات )ﺑﺤﺴﺎب آﻻف اﻟﺪﻳﻨﺎر(‬ ‫‪-‬‬ ‫ـ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺮﺗﺒﺎت اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﻔﻠﻲ‬ ‫‪-‬‬ ‫ـ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﻘﺴﻂ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫)ب(‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬ ‫‪-‬‬ ‫ـ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺮﺗﺒﺎت اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﻔﻠﻲ‬ ‫‪-‬‬ ‫ـ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﻘﺴﻂ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع )ج(‬ ‫ﻣﻘﺪار اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت ‪ :‬اﻟﻤﺠﻤﻮع )أ( ‪) +‬ب( ‪) +‬ج(‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪764‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 8‬ﻣﺎرس ‪2016‬‬ ‫ﻋـــﺪد ‪20‬‬

https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/11/arrete2016-0595arabe/

11/03/2016 www.fichier-pdf.fr

chapitre 6 79%

On suppose une SA, BC 500000€ dont un dividende de 60000€ reçu d’une SA française, dont un dividende de 150000€ reçu d’une SA étrangère accompagné d’un crédit d’impôt de 12% du dividende.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/03/17/chapitre-6/

17/03/2012 www.fichier-pdf.fr

تجريبي في ت م م(1) 77%

بتةقري ‪ 1031/31/13‬اسةتررجاق السسةقبق‬ ‫التقلية‪:‬‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫السسقبق‬ ‫ر‪ .‬ح‬ ‫‪00000‬‬ ‫‪353‬‬ ‫مؤواة األرطقر‬ ‫‪00000‬‬ ‫‪102‬‬ ‫برمجيق المعلومقتية ومقشقبههق‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪131‬‬ ‫باقءا‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪ 1301‬معدا الاقل‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪ 1002‬اهتالك برمجيق المعلومقتية ومقشبههق‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪ 1031‬اهتالك باقءا‬ ‫‪158000‬‬ ‫‪ 10301‬اهتالك معدا الاقل‬ ‫‪300000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مرزون البضقئع‬ ‫‪310000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫بضقئع مرزاة‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪190‬‬ ‫رسقئر القيمة عن مرزون البضقئع‬ ‫‪112000‬‬ ‫‪411‬‬ ‫الزبقئن‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪238‬‬ ‫الزبقئن المشكوك فيهم‬ ‫‪68500‬‬ ‫‪293‬‬ ‫رسقئر القيمة عن سسقبق الزبقئن‬ ‫‪18000‬‬ ‫‪831‬‬ ‫إيجقرا‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪008‬‬ ‫تقديم ردمق اررى‬ ‫معلومات الجرد بتاريخ ‪:4101/04/10‬‬ ‫‪-3‬مؤواة األرطقر تتعل بازاع المؤسسة مع أسد الموردين سول مصقريف اقل العمقل‪ ،‬بتقري‬ ‫‪ 1031/31/15‬فصل المسكمة في هذا الازاع ‪ ،‬بتسديد للمورد مبلغ ‪ DA 00000‬بوصل اقدي‬ ‫رقم‪( 315‬المؤسسة لم تسجل اي عملية بعد)‪.‬‬ ‫صفحة ‪ 0‬من ‪01‬‬ ‫‪-1‬برمجيق المعلومقتية ومقشقبههق والباقءا تم اقتاقءهق بتقري بداية اشقط المؤسسة‪ ،‬وتهتلك‬ ‫بطريقة اإلهتالك الرطي‪ ،‬مع العلم أن معدل إهتالك الباقءا ‪.%1‬‬ ‫‪-1‬معدا اقل تتكون من‪:‬‬ ‫المالسظق‬ ‫معةةةةةةةدا تكلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تقري اإلقتاقء‬ ‫السيقزة‬ ‫اقل‬ ‫سةةةةةةةةةيقرة ‪ 1030/03/01 100000‬مةةةدة افعيتهةةةق ‪ 5‬سةةةاوا تطبةةة عليهةةةق المؤسسةةةة طريقةةةة‬ ‫افعية‬ ‫اإلهتالك المتاققص(*)‬ ‫‪ 1009/03/01 100000‬مةةةدة افعيتهةةةق ‪ 5‬سةةةاوا تطبةةة عليهةةةق المؤسسةةةة طريقةةةة‬ ‫شقساة‬ ‫اإلهتالك المتزايد‬ ‫(*)تاقزل المؤسسة بتقري ‪ 1031/01/13‬عن السيقرة الافعية بشيك باكي رقم ‪ 1325‬بمبلغ‬ ‫‪( DA 80000‬العملية لم تسجل بعد)‬ ‫‪-2‬قدر سعر البيع الصقفي لمرزواق البضقئع بتقري ‪ 1031/31/13‬بـ‪320000‬‬ ‫‪DA‬‬ ‫‪-5‬وضعية الزبقئن المشكوك فيهم‪:‬‬ ‫الزبقئن مبلةةةةةغ الةةةةةدين رسةةةةقرة القيمةةةةة فةةةةي التسديدا رةالل الوضعية في ‪1031/31/13‬‬ ‫‪TTC1031‬‬ ‫‪1031/31/13‬‬ ‫‪TTC‬‬ ‫الرسةةةةةقرة المطلوبةةةةةة ‪ %15‬مةةةةةن‬ ‫‪30010‬‬ ‫‪ %10‬من الدين‬ ‫‪389850‬‬ ‫مسمد‬ ‫الرصيد‬ ‫‪51850‬‬ ‫‪%30‬من الدين‬ ‫‪333350‬‬ ‫افالس اهقئي(للترصيد)‬ ‫سفيقن‬ ‫يستمل تسديد ‪ %00‬من الرصيد‬ ‫‪20950‬‬ ‫‪ %15‬من الدين‬ ‫؟‬ ‫علي‬ ‫معدل الرسم على القيمة المضقفة ‪%30‬‬ ‫‪-8‬من بين الزبقئن العقديين يوجدالزبون"عثمقن"دياه يقدر بـ‪ ،DA 303150‬إتضح أاه في وضعية‬ ‫مقلية صعبة وبقلتقلي يستمل عدم التسديد ‪ %10‬من دياه‪.‬‬ ‫‪-0‬لم تستلم المؤسسة بعد الفواتير التقلية‪:‬‬ ‫مرزون البضقئع بقيمة‪310000:‬‬ ‫الكهربقء والغقز بـ‪0000 :‬‬ ‫‪DA‬‬ ‫‪DA‬‬ ‫فقتورة اإلاققص المتعلقة بقلمسسومق على المشتريق بـ‪0500:‬‬ ‫‪DA‬‬ ‫‪-0‬سدد المؤسسة إيجقر ساوي للفترة الممتدة مقبين ‪ 1031/30/13‬الى غقية ‪1031/33/03‬‬ ‫بمبلغ ‪( DA 18000‬سجل العملية في وقتهق)‬ ‫صفحة ‪ 4‬من ‪01‬‬ ‫‪-9‬قبض المؤسسة مبلغ ‪ DA 12000‬كإيجقر مستودع للغير للفترة ‪ 1031/30/03‬الى غقية‬ ‫‪(1031/02/03‬سجل العملية في وقتهق)‬ ‫العمل المطلوب‪:‬‬ ‫‪-3‬أاجز قيود التسوية الضرورية بتقري ‪ 1031/31/13‬مع تبرير العمليق‬ ‫السسقبية على ورقة اإلجقبة‪.‬‬ ‫‪-1‬ظهر سسقب معدا الاقل وسسقب الزبقئن المشكوك فيهم في الميزااية الرتقمية بتقري‬ ‫‪.1031/31/13‬‬ ‫الجزء الثاني‪:‬إعداد الكشوف المالية وتحليلها (‪8‬ن)‬ ‫من دفقتر المسقسبية لمؤسسة "األضواء"

https://www.fichier-pdf.fr/2014/06/07/1-1/

07/06/2014 www.fichier-pdf.fr

xxxxxDECOMPTE PROVISOIRE du 10032014 77%

Monatant HT (Fcfa) QUANTITES N° Désignation a) Clôture périphérique 100 TRAVAUX PREPARATOIRES 101 Installation de chantier 102 Debroussaillement 103 Fouilles en trous et en rigoles Remblais au droit des 104 fondations Epandage terres 105 excédentaires Sous Total 100 u Prix unitaire Quantité du marché Cumul précédent Cumul du mois Cumul total Prevu dans le Cumul marché précédent Cumul du mois Cumul total Fft m² m3 1000000 500 2500 1 873 68,9 0 0 0 1 873 68,9 1 873 68,9 1000000 436500 172250 0 0 0 500000 300000 160000 500000 300000 160000 m3 3400 35 0 35 35 119000 0 80000 80000 m3 2000 40,6 0 40,6 40,6 81200 0 70000 70000 1808950 0 1110000 1110000 110 FONDATIONS Béton de propreté pour 111 semelles dosé à 150kg/m3 B.A.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/03/11/xxxxxdecompte-provisoire-du-10032014/

11/03/2014 www.fichier-pdf.fr

Suivi de prospection 74%

Feuille1 Nom de l'entreprise X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47 X48 X49 X50 CA Téléphone 15000 04 50 29 86 53 50000 05 50 29 86 53 4000 06 50 29 86 53 300000 07 50 29 86 53 65000 08 50 29 86 53 10000 09 50 29 86 53 14000 10 50 29 86 53 2000 11 50 29 86 53 3000 12 50 29 86 53 6000 13 50 29 86 53 17000 14 50 29 86 53 20000 15 50 29 86 53 8500 16 50 29 86 53 13750 17 50 29 86 53 100000 18 50 29 86 53 8900 19 50 29 86 53 5600 20 50 29 86 53 60000 21 50 29 86 53 8200 22 50 29 86 53 9000 23 50 29 86 53 76300 24 50 29 86 53 90000 25 50 29 86 53 7850 26 50 29 86 53 6930 27 50 29 86 53 8520 28 50 29 86 53 500000 29 50 29 86 53 6050 30 50 29 86 53 4560 31 50 29 86 53 30000 32 50 29 86 53 1500 33 50 29 86 53 8900 34 50 29 86 53 5600 35 50 29 86 53 60000 36 50 29 86 53 8200 37 50 29 86 53 9000 38 50 29 86 53 76300 39 50 29 86 53 90000 40 50 29 86 53 7850 41 50 29 86 53 6930 42 50 29 86 53 8520 43 50 29 86 53 500000 44 50 29 86 53 6050 45 50 29 86 53 4560 46 50 29 86 53 30000 47 50 29 86 53 1500 48 50 29 86 53 8900 49 50 29 86 53 5600 50 50 29 86 53 60000 51 50 29 86 53 8200 52 50 29 86 53 9000 53 50 29 86 53 Nom contact Adresse mail Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 Y27 Y28 Y29 Y30 Y31 Y32 Y33 Y34 Y35 Y36 Y37 Y38 Y39 Y40 Y41 Y42 Y43 Y44 Y45 Y46 Y47 Y48 Y49 Y50 Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Bertran1@gmail.com Page 1 Feuille1 Adresse postale Agence ?

https://www.fichier-pdf.fr/2016/06/04/suivi-de-prospection/

04/06/2016 www.fichier-pdf.fr

الاجابة النموذجية 72%

/+‬‬ ‫‪121500‬‬ ‫اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ‬ ‫‪6075‬‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪0.05×121500 :‬‬ ‫اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ‪1000000 + 6075 – 121500 :‬‬ ‫‪1115425‬‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎري‪ 500000 + (0.4 × 1115425) :‬أي ‪500000 + 446170‬‬ ‫‪946170‬‬ ‫أرﺑﺎح ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﳘﲔ‪0.52 × 1115425 :‬‬ ‫‪580021‬‬ ‫ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪0.08 × 1115425 :‬‬ ‫‪89234‬‬ ‫‪ J6‬א א א ‪ 4 5‬א ‪x 0.5 z W0 3/‬‬ ‫اﺳﻢ اﻟﺤﺴﺎب‬ ‫اﻟﻤﺒﻠﻎ‬ ‫رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫رأس اﳌﺎل‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‬ ‫‪2 000 000‬‬ ‫‪6 075‬‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎري‬ ‫‪946 170‬‬ ‫ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫‪89 234‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫‪3 041 479‬‬ ‫اﻟﺨﺼﻮم ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻣﺆوﻧﺔ اﻷﺧﻄﺎر واﻷﻋﺒﺎء‬ ‫‪240 000‬‬ ‫اﻻﻗﱰاﺿﺎت ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض‬ ‫‪600 000‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﺼﻮم ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫‪840 000‬‬ ‫اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻣﻮردو اﳌﺨﺰوﻧﺎت واﳋﺪﻣﺎت‬ ‫‪130 000‬‬ ‫ﻣﻮردو اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت‬ ‫‪200 000‬‬ ‫ﻣﻮردو اﻟﻔﻮاﺗﲑ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺼﻞ إﱃ أﺻﺤﺎ‪‬ﺎ‬ ‫‪70 000‬‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫‪28 500‬‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻗﺴﺎﺋﻢ واﺟﺒﺔ اﻟﺪﻓﻊ‬ ‫‪580 021‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫‪1 008 521‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺨﺼﻮم‬ ‫‪4 890 000‬‬ ‫‪ J7‬א א ‪ 05z‬ط‪Wx‬‬ ‫اﳌﺮدودﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ‪] :x 01z‬اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ÷ إﲨﺎﱄ رؤوس اﻷﻣﻮال اﳋﺎﺻﺔ[ × ‪ 100‬وﺗﺴﺎوي‪.%3.99 = 100 × ( 3041479 ÷ 121500 ) :‬‬ ‫ﺣﻘﻘﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﺪل)‪3.99‬دج رﺑﺢ ﺻﺎﰲ ﻋﻦ ﻛﻞ ‪100‬دج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ رؤوس اﻷﻣﻮال اﳋﺎﺻﺔ( ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻴﻼ‪‬ﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع )‪5‬دج رﺑﺢ ﺻﺎﰲ ﻋﻦ‬ ‫ﻛﻞ ‪100‬دج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ رؤوس اﻷﻣﻮال اﳋﺎﺻﺔ(‪ ،‬وﻣﻨﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﻐﻼل رؤوس اﻷﻣﻮال اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺮدودﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪] :x 01z‬اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ÷ إﲨﺎﱄ اﻷﺻﻮل[ × ‪ 100‬وﺗﺴﺎوي‪.%2.48 = 100 × ( 4890000 ÷ 121500 ) :‬‬ ‫ﺣﻘﻘﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﺪل)‪2.48‬دج رﺑﺢ ﺻﺎﰲ ﻋﻦ ﻛﻞ ‪100‬دج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ إﲨﺎﱄ اﻷﺻﻮل( ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻴﻼ‪‬ﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع )‪3.5‬دج رﺑﺢ ﺻﺎﰲ ﻋﻦ ﻛﻞ‬ ‫‪100‬دج ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ إﲨﺎﱄ اﻷﺻﻮل(‪ ،‬وﻣﻨﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﻐﻼل إﲨﺎﱄ اﻷﺻﻮل ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺪل دوران اﳌﺨﺰون ‪] :x 01z‬اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ÷ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺨﺰون[ وﺗﺴﺎوي‪ 12 = ( 410000 ÷ 4920000 ) :‬ﻣﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﻌﺪل ‪ 12‬ﻣﺮة أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع ‪ 16‬ﻣﺮة‪ ،‬أي ﻫﻨﺎك ﺑﻄﺊ ﰲ ﲢﻮل اﳌﺨﺰون إﱃ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ‪) .‬ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ‬ ‫اﳌﺨﺰون ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﲟﺨﺰون زاﺋﺪ ﻋﻦ اﳊﺎﺟﺔ أو ﳐﺰون ﻣﻴﺖ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ(‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﱰة اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﺨﺰون ‪ ÷ 360] :x 01z‬ﻣﻌﺪل دوران اﳌﺨﺰون[ وﺗﺴﺎوي‪ 30 = ( 12 ÷ 360 ) :‬ﻳﻮم‪.‬‬ ‫ﻋﺪد اﻷﻳﺎم اﻟﱵ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺨﺰون ﰲ ﳐﺎزن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﱴ ﻳﻮم ﺗﺼﺮﻳﻔﻪ ‪ 30‬ﻳﻮم أﻛﱪ ﻣﻦ ﻓﱰة اﻟﻘﻄﺎع ‪ 22.5‬ﻳﻮم‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ اﳌﺨﺰون )ﺑﻄﺊ ﰲ ﲢﻮﻟﻪ إﱃ ﻧﻘﺪﻳﺔ(‪.‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻲ ‪] :x 01z‬إﲨﺎﱄ اﻟﺪﻳﻮن ÷ إﲨﺎﱄ اﻷﺻﻮل[ × ‪ 100‬وﺗﺴﺎوي‪.%37.8 = 100 × ( 4890000 ÷ 1848521 ) :‬‬ ‫ﻫﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻄﺎع ‪ ، %65‬اذا اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﻐﲑ‪ ،‬أي ﻫﻨﺎك ﻗﺪرة اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع‪.‬‬

https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/26/fichier-pdf-sans-nom-6/

26/01/2018 www.fichier-pdf.fr

integration versements au 01.02.10 67%

CLODO Date d’entrée ancienneté versement total aide banque versement journalier points 31.01 Flosquall Albator Ripper Baurogoth Racailledeshangai Joe18 Jano Besoindetune Predator Cubimaster Vitux Dreamy Philou999 Brain Jonas Fugas Picrate_master Princesspitgirl Manu7681 Homer63 Ferrero Mogador _mystic_ Eldiabilo Blackvise Fredoclodo360 Caramaster Ptipoucenain Waz23 Grodeg 31/08/2009 31/08/2009 01/09/2009 02/09/2009 02/09/2009 02/09/2009 08/09/2009 19/09/2009 21/09/2009 23/09/2009 04/10/2009 11/10/2009 13/10/2009 09/11/2009 14/11/2009 18/11/2009 28/11/2009 03/12/2009 03/12/2009 03/12/2009 18/12/2009 29/12/2009 09/01/2010 10/01/2010 11/01/2010 14/01/2010 14/01/2010 20/01/2010 27/01/2010 29/01/2010 154 154 153 152 152 152 146 135 133 131 120 113 111 84 79 75 65 60 60 60 45 34 23 22 21 18 18 12 5 3 1473026 1479224 1316726 527497 554733 1400890 664264 551321 1015619 823071 642242 270408 426143 536000 426898 515400 322817 212559 815295 263874 187839 48000 61001 40000 86662 80893 590000 61000 50000 34562 240000 8 007 9 605 8 606 3 470 2 334 5 927 3 180 2 602 4 328 5 062 4 852 -1 368 3 839 2 929 4 138 3 005 4 966 3 543 13 588 4 398 4 174 1 412 2 652 1 818 4 127 4 494 32 778 5 083 10 000 11 521 223171 218912 192343 152451 135337 105461 131923 121043 108860 139036 140966 100372 102742 102027 69341 77353 75861 83833 87748 83829 90540 67315 61883 61350 61411 63559 40511 41477 36532 38044 200000 500000 200000 200000 440000 160000 60000 425000 290000 100000 290000

https://www.fichier-pdf.fr/2010/02/01/gc2qesu/

01/02/2010 www.fichier-pdf.fr

integration versements au 01.03.10 67%

CLODO Date d’entrée ancienneté versement total aide banque versement journalier Flosquall Albator Joe18 Jano Besoindetune Predator Cubimaster Vitux Brain Jonas Fugas Picrate_master Princesspitgirl Manu7681 Homer63 Ferrero Mogador Eldiabilo Blackvise Fredoclodo360 Ptipoucenain Waz23 Grodeg Croquignole Marksous Diez Sensei In2 Nicoboom 31/08/2009 31/08/2009 02/09/2009 08/09/2009 19/09/2009 21/09/2009 23/09/2009 04/10/2009 09/11/2009 14/11/2009 18/11/2009 28/11/2009 03/12/2009 03/12/2009 03/12/2009 18/12/2009 29/12/2009 10/01/2010 11/01/2010 14/01/2010 20/01/2010 27/01/2010 29/01/2010 01/02/2010 03/02/2010 09/02/2010 13/02/2010 12/02/2010 18/02/2010 182 182 180 174 163 161 159 148 112 107 103 93 88 88 88 73 62 50 49 46 40 33 31 28 26 20 16 17 11 1602706 2346800 1520142 764751 587154 1040575 936571 642242 644000 479320 659612 387817 325807 994198 367979 318614 207100 140000 225440 121060 246000 154000 213066 110829 74000 65835 188339 110068 65000 240000 7 487 12 895 5 667 3 246 2 375 3 730 2 997 3 934 482 3 545 3 588 4 170 3 702 11 298 4 182 4 365 -466 2 800 4 601 2 632 6 150 4 667 6 873 3 958 2 846 3 292 11 771 6 475 5 909 500000 200000 200000 440000 460000 60000 590000 100000 290000 236000

https://www.fichier-pdf.fr/2010/03/01/921xfun/

01/03/2010 www.fichier-pdf.fr

date integr versements 12.07.10 67%

CLODO Date d’entrée ancienneté versement total aide banque versement journalier cubimaster brain jonas aperobic jpfist13 fredoclodo31 pain blackvise kisscool babou marxsous manu7682 imotep auriane morsay_la_raclure azael berns le_nainculai scefiona tony_marseille l'arcandier maximusss11 jpatrick cashcar tocix_breath trader triplebuse roor 27/04/2010 27/04/2010 27/04/2010 27/04/2010 27/04/2010 27/04/2010 27/04/2010 27/04/2010 27/04/2010 27/04/2010 28/04/2010 28/04/2010 28/04/2010 28/04/2010 28/04/2010 28/04/2010 29/04/2010 04/05/2010 04/05/2010 04/05/2010 04/05/2010 04/05/2010 05/05/2010 05/05/2010 05/05/2010 10/05/2010 11/05/2010 06/07/2010 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 75 75 75 75 75 75 74 69 69 69 69 69 68 68 68 63 62 6 560601 549000 280003 386498 531900 700300 528000 304411 506233 437251 399999 587611 342820 525462 447668 1055500 126508 427059 442563 624248 764700 245600 500000 278940 838095 1626800 668865 0 0 0 0 400000 0 5000 69000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 376 7 224 3 684 -178 6 999 9 149 6 039 4 005 6 661 5 753 5 333 7 835 4 571 7 006 5 969 14 073 1 710 6 189 6 414 9 047 11 083 3 559 7 353 4 102 12 325 25 822 10 788 0

https://www.fichier-pdf.fr/2010/07/13/02sdx0h/

13/07/2010 www.fichier-pdf.fr

Ordre des infirmières 1 67%

com@sante.cgt.fr Non, les mesures prises par le Conseil National concernant les nouveaux montants de la cotisation pour l'inscription au tableau à savoir 30 euros pour les salariés et nouveaux diplômes et 75 euros pour les libéraux, ne permettront pas l'adhésion en masse des près de 500000 infirmières.

https://www.fichier-pdf.fr/2011/05/23/ordre-des-infirmieres-1/

23/05/2011 www.fichier-pdf.fr

Les grands quotidiens français et Twitter 67%

Twitter 1000000 500000 0 L’Équipe Le Figaro Les Échos L’Humanité Le Parisien Le Monde Libération La Croix – – La corrélation entre les deux séries est là évidente, sauf dans les cas du Parisien et de L’Équipe où elle est inexistante.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/06/23/les-grands-quotidiens-francais-et-twitter/

23/06/2013 www.fichier-pdf.fr

intro v2 67%

OECD) 600000 500000 400000 300000 200000 100000 1980 1985 1990 1995 PIB_SA 2000 2005 PIB_NSA 2010

https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/26/intro-v2/

26/01/2015 www.fichier-pdf.fr

Attraction Community 67%

• Division du travail (1grand+1petit parc pour chaque fille du groupe) 4/8 PrEsence digitale Nombre d’abonnés 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Disneyland Paris Puy du fou Parc Astérix Facebook Twitter Vulcania Instagram Walibi Aqualand Youtube 5/8

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/24/attraction-community/

24/04/2016 www.fichier-pdf.fr

التشخيص المالي لبلدية سليمان 67%

2112‬‬ ‫و يحتوي هذا التشخيص على النقاط التالية ‪:‬‬ ‫‪ ‬هيكلة موارد العنوان االول‬ ‫‪ ‬هيكلة الموارد الجبائية‬ ‫‪ ‬هيكلة نفقات العنوان االول‬ ‫‪ ‬المالمح العامة لمشروع ميزانية ‪7102‬‬ ‫‪ ‬تقديم المشاريع البلدية المتواصلة و الجديدة‬ ‫‪ ‬توزيع موارد مخطط االستثمار لسنة ‪7102‬‬ ‫‪ ‬توزيع مبلغ المخطط حسب نوعية المشاريع‬ ‫‪ ‬توزيع االعتمادات المخصصة لمشاريع القرب على المناطق‬ ‫‪2‬‬ ‫هيكلة موارد العنوان االول‬ ‫للفترة ‪3371/ 3373‬‬ ‫الموارد‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫الموارد الجبائية‬ ‫‪337.6722‬‬ ‫‪23436333‬‬ ‫‪3509.912‬‬ ‫‪4667.178‬‬ ‫نسبة التطور‬ ‫‪-‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪% 6.5‬‬ ‫‪% 33‬‬ ‫الموارد غير الجبائية‬ ‫‪77.6171‬‬ ‫‪1776121‬‬ ‫‪7236.12‬‬ ‫‪7.36334‬‬ ‫جملة الموارد الذاتية‬ ‫‪31426231‬‬ ‫‪213.6371‬‬ ‫‪2.336141‬‬ ‫‪31276337‬‬ ‫(موارد جبائية ‪ +‬موارد غير جبائية)‬ ‫مساهمات الدولة‬ ‫‪77726.13‬‬ ‫‪734267.7‬‬ ‫‪71176774‬‬ ‫‪71316234‬‬ ‫(المناب من المال المشترك ‪ +‬مساهمات استثنائية)‬ ‫جملة موارد ع‪0‬‬ ‫‪273.6443‬‬ ‫‪17346473‬‬ ‫‪13316147‬‬ ‫‪6639.536‬‬ ‫نسبة التطور‬ ‫‪-‬‬ ‫‪% 2761‬‬ ‫‪% 362‬‬ ‫‪% 37‬‬ ‫مؤشرات االستقاللية‬ ‫‪% .464.‬‬ ‫‪% 7361‬‬ ‫‪% .46.‬‬ ‫‪% 72.7‬‬ ‫موارد ذاتية ‪ /‬موارد ع‪0‬‬ ‫نالحظ من خالل هذا الجدول مدى استقاللية موارد البلدية و يقدم للبلدية صورة عن المجهودات المبذولة في مجال استخالص المعاليم و خاصة المعاليم‬ ‫الجبائية و تعتبر نسبة ‪ % 21‬كمؤشر استقاللية نسبة مرضية‬ ‫‪3‬‬ ‫هيكلة موارد العنوان األول‬ ‫مساهمات الدولة‬ ‫الموارد الغير جبائية‬ ‫الموارد الجبائية‬ ‫‪1 808 309‬‬ ‫‪164 049‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪4 667 178‬‬ ‫‪1 581 119‬‬ ‫‪130 683‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪3 509 912‬‬ ‫‪1 293 167‬‬ ‫‪511 835‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪3 294 440‬‬ ‫‪1 113 684‬‬ ‫‪116 575‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2 476 733‬‬ ‫‪5000000‬‬ ‫‪4500000‬‬ ‫‪4000000‬‬ ‫‪3500000‬‬ ‫‪3000000‬‬ ‫‪2500000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2000000‬‬ ‫‪1500000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫هيكلة الموارد الجبائية‬ ‫الموارد‬ ‫‪3373‬‬ ‫‪3372‬‬ ‫‪3373‬‬ ‫‪3371‬‬ ‫المعلوم على العقارات المبنية‬ ‫‪2276777‬‬ ‫‪3776.14‬‬ ‫‪2116113‬‬ ‫‪2176371‬‬ ‫نسبة التطور‬ ‫‪-‬‬ ‫‪% 33‬‬ ‫‪- % 33‬‬ ‫‪- % 367‬‬ ‫المعلوم على االراضي غير المبنية‬ ‫‪77363..‬‬ ‫‪2346432‬‬ ‫‪206.700‬‬ ‫‪34362..‬‬ ‫نسبة التطور‬ ‫‪-‬‬ ‫‪% 1363‬‬ ‫‪- % 33.3‬‬ ‫‪% 3763‬‬ ‫المعلوم على المؤسسات‬ ‫‪73216..7‬‬ ‫‪71376374‬‬ ‫‪2174.651‬‬ ‫‪2633.535‬‬ ‫نسبة التطور‬ ‫‪-‬‬ ‫‪% 3763‬‬ ‫‪% 44.9‬‬ ‫‪% 3767‬‬ ‫المعلوم على النزل‬ ‫‪37311‬‬ ‫‪71333‬‬ ‫‪72133‬‬ ‫‪4374‬‬ ‫نسبة التطور‬ ‫‪-‬‬ ‫‪- % 7261‬‬ ‫‪- % 3.‬‬ ‫‪- % 2263‬‬ ‫معاليم االسواق‬ ‫‪3336333‬‬ ‫‪2736734‬‬ ‫‪292.500‬‬ ‫‪1236333‬‬ ‫نسبة التطور‬ ‫‪-‬‬ ‫‪% 1162‬‬ ‫‪- % 21.5‬‬ ‫‪% 136.‬‬ ‫المعلوم االضافي على سعر التيار الكهربائي‬ ‫‪3316114‬‬ ‫‪3116714‬‬ ‫‪202.472‬‬ ‫‪1376133‬‬ ‫نسبة التطور‬ ‫‪-‬‬ ‫‪% 264‬‬ ‫‪- % 336.‬‬ ‫‪% 773‬‬ ‫مداخيل جبائية اخرى‬ ‫‪334613.‬‬ ‫‪2146337‬‬ ‫‪261.203‬‬ ‫‪3446233‬‬ ‫نسبة التطور‬ ‫‪-‬‬ ‫‪% 1.61‬‬ ‫‪- % 37622‬‬ ‫‪- % 73611‬‬ ‫الجملـــــة‬ ‫‪337.6722‬‬ ‫‪23436333‬‬ ‫‪3509.912‬‬ ‫‪4667.178‬‬ ‫‪5‬‬ ‫معدل التطور ‪3371- 3373‬‬ ‫‪%3‬‬ ‫‪% 19.8‬‬ ‫‪% 28.6‬‬ ‫‪- % 336.‬‬ ‫‪% 23‬‬ ‫‪% 30.6‬‬ ‫‪% 4632‬‬ ‫‪% 32‬‬

https://www.fichier-pdf.fr/2016/11/07/fichier-sans-nom-2/

07/11/2016 www.fichier-pdf.fr

التشخيص المالي 67%

2112‬‬ ‫و يحتوي هذا التشخيص على النقاط التالية ‪:‬‬ ‫‪ ‬هيكلة موارد العنوان االول‬ ‫‪ ‬هيكلة الموارد الجبائية‬ ‫‪ ‬هيكلة نفقات العنوان االول‬ ‫‪ ‬المالمح العامة لمشروع ميزانية ‪7102‬‬ ‫‪ ‬تقديم المشاريع البلدية المتواصلة و الجديدة‬ ‫‪ ‬توزيع موارد مخطط االستثمار لسنة ‪7102‬‬ ‫‪ ‬توزيع مبلغ المخطط حسب نوعية المشاريع‬ ‫‪ ‬توزيع االعتمادات المخصصة لمشاريع القرب على المناطق‬ ‫‪2‬‬ ‫هيكلة موارد العنوان االول‬ ‫للفترة ‪3371/ 3373‬‬ ‫الموارد‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫الموارد الجبائية‬ ‫‪337.6722‬‬ ‫‪23436333‬‬ ‫‪3509.912‬‬ ‫‪4667.178‬‬ ‫نسبة التطور‬ ‫‪-‬‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪% 6.5‬‬ ‫‪% 33‬‬ ‫الموارد غير الجبائية‬ ‫‪77.6171‬‬ ‫‪1776121‬‬ ‫‪7236.12‬‬ ‫‪7.36334‬‬ ‫جملة الموارد الذاتية‬ ‫‪31426231‬‬ ‫‪213.6371‬‬ ‫‪2.336141‬‬ ‫‪31276337‬‬ ‫(موارد جبائية ‪ +‬موارد غير جبائية)‬ ‫مساهمات الدولة‬ ‫‪77726.13‬‬ ‫‪734267.7‬‬ ‫‪71176774‬‬ ‫‪71316234‬‬ ‫(المناب من المال المشترك ‪ +‬مساهمات استثنائية)‬ ‫جملة موارد ع‪0‬‬ ‫‪273.6443‬‬ ‫‪17346473‬‬ ‫‪13316147‬‬ ‫‪6639.536‬‬ ‫نسبة التطور‬ ‫‪-‬‬ ‫‪% 2761‬‬ ‫‪% 362‬‬ ‫‪% 37‬‬ ‫مؤشرات االستقاللية‬ ‫‪% .464.‬‬ ‫‪% 7361‬‬ ‫‪% .46.‬‬ ‫‪% 72.7‬‬ ‫موارد ذاتية ‪ /‬موارد ع‪0‬‬ ‫نالحظ من خالل هذا الجدول مدى استقاللية موارد البلدية و يقدم للبلدية صورة عن المجهودات المبذولة في مجال استخالص المعاليم و خاصة المعاليم‬ ‫الجبائية و تعتبر نسبة ‪ % 21‬كمؤشر استقاللية نسبة مرضية‬ ‫‪3‬‬ ‫هيكلة موارد العنوان األول‬ ‫مساهمات الدولة‬ ‫الموارد الغير جبائية‬ ‫الموارد الجبائية‬ ‫‪1 808 309‬‬ ‫‪164 049‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪4 667 178‬‬ ‫‪1 581 119‬‬ ‫‪130 683‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪3 509 912‬‬ ‫‪1 293 167‬‬ ‫‪511 835‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪3 294 440‬‬ ‫‪1 113 684‬‬ ‫‪116 575‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2 476 733‬‬ ‫‪5000000‬‬ ‫‪4500000‬‬ ‫‪4000000‬‬ ‫‪3500000‬‬ ‫‪3000000‬‬ ‫‪2500000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2000000‬‬ ‫‪1500000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫هيكلة الموارد الجبائية‬ ‫الموارد‬ ‫‪3373‬‬ ‫‪3372‬‬ ‫‪3373‬‬ ‫‪3371‬‬ ‫المعلوم على العقارات المبنية‬ ‫‪2276777‬‬ ‫‪3776.14‬‬ ‫‪2116113‬‬ ‫‪2176371‬‬ ‫نسبة التطور‬ ‫‪-‬‬ ‫‪% 33‬‬ ‫‪- % 33‬‬ ‫‪- % 367‬‬ ‫المعلوم على االراضي غير المبنية‬ ‫‪77363..‬‬ ‫‪2346432‬‬ ‫‪206.700‬‬ ‫‪34362..‬‬ ‫نسبة التطور‬ ‫‪-‬‬ ‫‪% 1363‬‬ ‫‪- % 33.3‬‬ ‫‪% 3763‬‬ ‫المعلوم على المؤسسات‬ ‫‪73216..7‬‬ ‫‪71376374‬‬ ‫‪2174.651‬‬ ‫‪2633.535‬‬ ‫نسبة التطور‬ ‫‪-‬‬ ‫‪% 3763‬‬ ‫‪% 44.9‬‬ ‫‪% 3767‬‬ ‫المعلوم على النزل‬ ‫‪37311‬‬ ‫‪71333‬‬ ‫‪72133‬‬ ‫‪4374‬‬ ‫نسبة التطور‬ ‫‪-‬‬ ‫‪- % 7261‬‬ ‫‪- % 3.‬‬ ‫‪- % 2263‬‬ ‫معاليم االسواق‬ ‫‪3336333‬‬ ‫‪2736734‬‬ ‫‪292.500‬‬ ‫‪1236333‬‬ ‫نسبة التطور‬ ‫‪-‬‬ ‫‪% 1162‬‬ ‫‪- % 21.5‬‬ ‫‪% 136.‬‬ ‫المعلوم االضافي على سعر التيار الكهربائي‬ ‫‪3316114‬‬ ‫‪3116714‬‬ ‫‪202.472‬‬ ‫‪1376133‬‬ ‫نسبة التطور‬ ‫‪-‬‬ ‫‪% 264‬‬ ‫‪- % 336.‬‬ ‫‪% 773‬‬ ‫مداخيل جبائية اخرى‬ ‫‪334613.‬‬ ‫‪2146337‬‬ ‫‪261.203‬‬ ‫‪3446233‬‬ ‫نسبة التطور‬ ‫‪-‬‬ ‫‪% 1.61‬‬ ‫‪- % 37622‬‬ ‫‪- % 73611‬‬ ‫الجملـــــة‬ ‫‪337.6722‬‬ ‫‪23436333‬‬ ‫‪3509.912‬‬ ‫‪4667.178‬‬ ‫‪5‬‬ ‫معدل التطور ‪3371- 3373‬‬ ‫‪%3‬‬ ‫‪% 19.8‬‬ ‫‪% 28.6‬‬ ‫‪- % 336.‬‬ ‫‪% 23‬‬ ‫‪% 30.6‬‬ ‫‪% 4632‬‬ ‫‪% 32‬‬

https://www.fichier-pdf.fr/2016/11/10/fichier-pdf-sans-nom/

10/11/2016 www.fichier-pdf.fr

أصول ثابتة 67%

4 5 3 3 HT 2 3 4 HT TVA 3 44562 623 626 64 504 505 SCF TVA HT TVA 55673 TTC 4 2 43 3027 23 23 600000 3600 630600 3736 HT HT 6 5:986 :587736 6:462736 19 TVA TTC 70 5:986 :587736 TVA 46720786 34850 326 55673 623 505 43 3 6000000 6 23 72 6000000 960000 28 TVA TVA 6960000 326 55673 505 72 4 29 TVA HT 500000 5 26 40 5

https://www.fichier-pdf.fr/2017/04/13/fichier-pdf-sans-nom-1/

13/04/2017 www.fichier-pdf.fr

Poker 67%

250000-500000 18: 3000-6000 19: 4000-8000 20:

https://www.fichier-pdf.fr/2017/06/16/poker/

16/06/2017 www.fichier-pdf.fr

Feuille de match Ligue 2018 - 2019 V2 67%

perte de la moitié de la trésorerie ERREURS COÛTEUSES de 300 000 à 390 000 Catastrophe Incident majeur Incident mineur Incident mineur Crise évitée Crise évitée de 400 000 à 490 000 Catastrophe Catastrophe 500000 Catastrophe Catastrophe Incident majeur Incident mineur Incident mineur Crise évitée Catastrophe Incident majeur Incident mineur Incident mineur Incident mineur :

https://www.fichier-pdf.fr/2019/01/06/feuille-de-match-ligue-2018---2019-v2/

06/01/2019 www.fichier-pdf.fr

Série 2 S4 2018-2019 66%

Prix pratiqué = 2000 ‫ وذلك بصفة تسمح لك بتعميم الحل على باقي المحالت‬،Boutique A ‫( بالنسبة لـ‬Prix) ‫ والتي تسمح بإيجاد السعر‬C4 ‫ماهي الدالة التي ستضعها في الخلية‬ ‫األخرى؟‬ .‫؟ استبدل الصيغة بالدالة الموافقة‬D4 ‫ ماهي الصيغة التي تقترحها في الخلية‬.3 ‫( والمبينة في الجدول الثالث من ورقة الحساب أعاله وباالعتماد على الحاالت الثالثة‬Types clients) ‫ باالعتماد على المعطيات المتعلقة بأنواع الزبائن‬.4 :‫التالية‬ - Montant <500000 ;

https://www.fichier-pdf.fr/2019/02/14/serie2-s4-2018-2019/

14/02/2019 www.fichier-pdf.fr

Faites-un-test- (1) 65%

cochez les propositions avec lesquelles vous êtes d’accord Cochez Propositions A Propositions B Cochez Exonération de charges pour la première embauche d’un jeune de moins de 21 ans pendant maximum 2 ans Retrait de la loi travail ( loi El Khomri ) Baisse des impôts de 10 pour cent des 3 premières tranches Prime de 15000 euros aux patrons qui embaucheront un jeune venant des « quartiers » Loi El Khomri puissance 10 car « elle ne va pas assez loin » « Ne plus payer les heures supplémentaires est une nécessité » Si 500000 citoyens le demandent, il y aura un referendum d’initiative populaire Revalorisation du travail manuel Gouvernement par ordonnances, plus de lois discutées et votées, le gouvernement décide et le parlement applique Le chômage de masse en France, c’est « parce que les travailleurs sont trop protégés » Les banques en difficulté pourront prendre sur les comptes de particulier toutes les sommes au-delà de 100 000 euros Il n’y a rien à faire contre les licenciements Les multinationales qui ne payent pas leurs impôts en France n’auront pas le droit d’accéder aux marchés publics Baisse des charges des PME et autres petites entreprises Suppression de la directive « travailleurs détachés » qui crée une concurrence déloyale inadmissible pour nos salariés Refus de la mondialisation sauvage, du dumping social en encourageant production et consommation sur place, refus des traités de libre échange (TAFTA, CETA…) Priorité et soutien à nos pêcheurs et agriculteurs au travers des commandes publiques Préférence nationale Plan de désarmement des banlieues,interdiction de tous les organismes en lien avec le fondamentalisme islamiste, expulsion des criminels et délinquants étrangers Les travailleurs détachés venant d’autres pays reviennent moins cher aux entreprises qui les emploient que les Français, car ils payent les charges sociales dans le pays d’origine Baisse des salaires car « les Français sont trop payés » Un Président n’est pas là pour « défendre les jobs existants » Immigration massive, discrimination positive « Les Français doivent s’habituer aux attentats », « enfermer les fichés S c’est de la démagogie » Résultats Si vous avez coché entre zéro et 3 propositions colonne A, votez Macron Si vous avez coché entre 4 et 12 propositions colonne A, votez Marine Le Pen Si vous avez coché entre zéro et 3 propositions colonne B, votez Marine Le Pen Si vous avez coché entre 4 et 12 propositions colonne B, votez Macron © http://resistancerepublicaine.eu/ [Date] Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 1

https://www.fichier-pdf.fr/2017/04/27/faites-un-test-1/

27/04/2017 www.fichier-pdf.fr