Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 22 avril à 01:26 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «ahala»:Total: 22 résultats - 0.1 secondes

aditza alokutibo elaideko 100%

ni, gu, hura, hurak atzo orai gai atzo gai “ni” (ninzan) ni Maulen ninduan nindunan (ninzate/ninzake/ninzateke) ninduzun ahala banu ni nindukek Maulen (ninzaion) ni lagunari mintzo ninzioan ninzionan ni laguneri mintzo ninziean ninzienan ninduken ninziozun ninzikeok ninzikeon ninziezun ahala banu ni laguneri mintzo ninzikeek ninzikeen (ninzaien) ahala ukan banu ni Maulen ninzikeozu ahala ukan banu ni lagunari mintzo ninzikeoan ninzikeonan ninzikeezu ahala ukan banu ni laguneri mintzo ninzikeean ninzikeenan gintukezu ahala ukan baginu gu Maulen gintukean ginzikeozu ahala ukan baginu gu lagunari mintzo ginzikeezu ahala ukan baginu gu laguneri mintzo ginzikeean lukezu ahala ukan balu hura Maulen zukean zukenan lizikeozu ahala ukan balu hura lagunari mintzo zizikeoan zizikeonan lizikeezu ahala ukan balu hura laguneri mintzo zizikeean litukezu ahala ukan balue hurak Maulen zitukean zitukenan lizizkeozu ahala ukan balue hurak ene lagunari mintzo zizizkeoan zizizkeonan lizizkeezu ahala ukan balue hurak laguneri mintzo (ninzaikeo) ahala banu ni lagunari mintzo (ninzaten/ninzaken/ninzateken) nindukezu (ninzaikee) nindukean nindukenan nindukezun (ninzaikeon) ninzikeozun (ninzaikeen) ninzikeezun “gu” (ginen) gu Maulen gintuan gintunan (ginate/ginake/ginateke) gintuzun ahala baginu gu Maulen ginziozun ahala baginu gu lagunari mintzo ginziezun ahala baginu gu laguneri mintzo (ginzaion) gu lagunari mintzo ginzioan ginzionan (ginzaien) gu laguneri mintzo ginziean ginzienan gintukek gintuken (ginzaikeo) ginzikeok ginzikeon (ginzaikee) ginzikeek ginzikeen (ginaten/ginaken/ginateken) gintukenan gintukezun (ginzaikeon) ginzikeoan ginzikeonan ginzikeozun (ginzaikeen) ginzikeenan ginzikeezun “hura” (zen) hura Maulen zuan zunan hura ene lagunari mintzo zizioan zizionan hura bere laguneri mintzo (lizate/lizake/lizateke) zuzun ahala balu hura Maulen lukek luken ziziozun ahala balu hura bere lagunari mintzo lizikeok lizikeon ziziezun ahala balu hura laguneri mintzo (zizaion) (zizaien) ziziean zizienan (lizaikeo) (lizaikee) lizikeek lizikeen (zaten/zaken/zateken) zukezun (zizaikeon) zizikeozun (zizaikeen) zizikeenan zizikeezun “hurak” (ziren) hurak Maulen zituan zitunan hurak ene lagunari mintzo zizitzoan zizitzonan hurak ene laguneri mintzo ahala balue orai hurak Maulen litukek lituken zizitzozun ahala balue orai hurak bere lagunari mintzo lizizkeok lizizkeon zizitzezun ahala balue orai hurak laguneri mintzo (zizaitzon) (zizaitzen) zizitzean zizitzenan (lirate/lirake/lirateke) zituzun (lizaizkeo) (lizaizkee) lizizkeek lizizkeen (ziraten/ziraken/zirateken) zitukezun (zizaizkeon) zizizkeozun (zizaizkeen) zizizkeean zizizkeenan zizizkeezun ei (zinez) :

https://www.fichier-pdf.fr/2021/01/27/aditza-alokutibo-elaideko/

27/01/2021 www.fichier-pdf.fr

euskal aditza KE 94%

nahi du euskaraz mintza naiken ei NORK ustez zinez ustez ahala (ukan) banu, etxen telefona horrekin orai deitzen gitukek telefona bat bahu, deitzen gintukek ...tu pourras ...

https://www.fichier-pdf.fr/2021/02/06/euskal-aditza-ke/

06/02/2021 www.fichier-pdf.fr

ADITZA ERRANALDIAK 93%

ahala balu, orai Pette Maulen lizate ...il serait … estaría...

https://www.fichier-pdf.fr/2021/01/29/aditza-erranaldiak/

29/01/2021 www.fichier-pdf.fr

ADITZA 92%

ahala balu, orai Pette Maulen lizate (dake) (izanen da) auto bat erosi baidu, bihar Pette, 10etan, Maulen dateke bihar 10etan, Pette Panpiri mintzatzen -zaikeo il peut/pourra puede/podrá être estar … il lui parle le está hablando … il lui parlera … le hablará (podrá hablarle) (mintzatuko zaio) -zaikezu atzo, Pette Maulen zen/zan … il était ...él estaba...

https://www.fichier-pdf.fr/2021/01/27/aditza/

27/01/2021 www.fichier-pdf.fr

EUSKAL ADITZA 78%

ahala balu, orai Pette Maulen lizate ...il serait … estaría...

https://www.fichier-pdf.fr/2021/01/27/euskal-aditza/

27/01/2021 www.fichier-pdf.fr

Bulletin Municipal Mendionde - Janvier 2016 69%

Bainan, aldi berean, memento zail horiek gure baloreeri zenbat atxikiak giren erakusteko eta elgarrekin biltzeko ahala eman daukute.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/01/25/bulletin-municipal-mendionde-janvier-2016/

25/01/2016 www.fichier-pdf.fr

Bilan Geroari Buruz 66%

Gerezieta gaineko eta Atizaneko ur sanoketa kolektibo sistemen kreazioek, eta Lekornekoaren hobetzeak, bizilekuen emendatzeko ahala emaiten dute gune horietan, natura eta laborantza eremuen kontsumoa mugatuz.

https://www.fichier-pdf.fr/2020/03/03/bilan-geroari-buruz/

03/03/2020 www.fichier-pdf.fr

2009 66%

https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/28/2009/

28/01/2018 www.fichier-pdf.fr

Bulletin 2018 Herriko Kaxeta 65%

hiri eta gizarte aniztasuna bilatzeko, garraio kolektiboen eta mugikortasun goxoen erabilpena laguntzeko, eta ekipamendu eta zerbitzu nagusietara hurbiltzeko ahala emaiteko.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/02/03/bulletin-2018-herriko-kaxeta/

03/02/2018 www.fichier-pdf.fr

2018 65%

hiri eta gizarte aniztasuna bilatzeko, garraio kolektiboen eta mugikortasun goxoen erabilpena laguntzeko, eta ekipamendu eta zerbitzu nagusietara hurbiltzeko ahala emaiteko.

https://www.fichier-pdf.fr/2019/09/18/2018/

18/09/2019 www.fichier-pdf.fr

2011 64%

https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/28/2011/

28/01/2018 www.fichier-pdf.fr

2008 62%

https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/28/2008/

28/01/2018 www.fichier-pdf.fr

2015 48%

https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/28/2015/

28/01/2018 www.fichier-pdf.fr

2014 38%

https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/28/2014/

28/01/2018 www.fichier-pdf.fr

Bayonne185web2 35%

Bestan ibili gure hiri eta biztanleen errespetuan, hau da denbora iragan ahala gure bisitariei helarazten diegun mezu azkarra.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/07/10/bayonne185web2/

10/07/2015 www.fichier-pdf.fr