Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 08 décembre à 15:51 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «anpil»:Total: 6 résultats - 0.043 secondes

NEWSLETTER 1 PAIRCC-VKREYOL 100%

Depi lè sa a, gen plizyè misyon yo voye sou teren, gen anpil patenarya yo fè ansanm epi gen anpil reyinyon travay yo fè sou tematik yo ki ede yo avanse men nan men.

https://www.fichier-pdf.fr/2019/04/04/newsletter-1-paircc-vkreyol/

04/04/2019 www.fichier-pdf.fr

Ann pale #2 92%

pi bon plantè/asosyasyon plantè, pi bon mache, ou di mwens pi bon fanmi/asosiyasyon fanmi nan komin lan, ak anpil lòt ankò.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/29/ann-pale-2/

29/10/2014 www.fichier-pdf.fr

anons ede 91%

Madanm sila a' se reskonsab anpil strikti òganize nan nevyèm seksyon komin Benè.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/09/28/anons-ede/

28/09/2015 www.fichier-pdf.fr

Hymne aux Enseignants Haïtiens 67%

Mme Franck PAUL, Projet d’Appui à l’Ecole Nouvelle dans l’Artibonite (PAENA) Ochan pou Anseyan Ayisyen I Djob profesè yo rèd E wout la difisil Jenn yo dekouraje Granmoun demisyone Anseyan Ayisyen kanpe Peyi a gen bezwen w Anseyan Ayisyen kanpe Peyi ou ap soufri II Timoun an Ayiti Vle al viv lot bo dlo Jenn moun nan peyi a Santi yo meprize Anseyan Ayisyen kanpe Pa bliye tan pase Anseyan Ayisyen kanpe An n refè la patri III Nan sosyete nou an Gen anpil analfabèt Nou menm ki gen limyè Fòk nou ta fe kichòy Anseyan Ayisyen kanpe Kè An n bay la konesans Anseyan Ayisyen kanpe Pou n ka konstwi demen Pou peyi a mache Fòk nou gen bon lekòl An nou fè bon bagay Pou n ka rive byen lwen Anseyan Ayisyen se nou Jenn yo ap imite Anseyan Ayisyen sou do’n Peyi a repoze Chan :

https://www.fichier-pdf.fr/2013/01/13/hymne-aux-enseignants-haetiens-1/

13/01/2013 www.fichier-pdf.fr

ht glossary french final 66%

Français Kreyòl Español English A A jeun À jeun A l’intérieur, en dedans Abactérien Abattu Abcès Abcès périamygdalien Abdomen Abdominal Abdominocentèse Abdominogénital Abdominogénital Aberrant Aberration Ablactation Ablation Ablation de la rétine Abondant Abondant Abortif(tive) Abrasion Abriter Abrupt(e) Abruption du placenta Absence Absence de réflexe Absorption Abstème Abstinence Abus Ajen, rete san manje Ajen Anndan Ki pa gen mikwòb, ki pa gen bakteri Bèk a tè Abse Abse nan gòj Vant Ki gen pou wè ak vant Fè yon ti tou nan vant Ki gen pou wè ak vant ak ògan seksyèl yo Mouvman ki elwanye yon manm pi lwen sant kò a Ki pa gen sans Erè nan jijman, lè bagay ou lide a pa gen sans Sispan bay tibebe lèt manman Wete yon ògan nan kò a Retire retin nan Anpil Anpil Ki fè moun fè avòtman Rakle, fè yon kòchi Pwoteje, bay pwotèksyon Rèd Kraze manman vant la Absans, ki pa la Ki pa gen reflèks Bwè Ki pa bwè alkòl Pa fè di tou Abi Ayunar En ayuna Adentro Abacteriano Abatido Absceso Absceso peritonsilar Abdomen Abdominal Abdominocentesis Abdominogénital Fast, to;

https://www.fichier-pdf.fr/2016/09/08/ht-glossary-french-final/

08/09/2016 www.fichier-pdf.fr

Newsletter MuzacMagazine - Octobre 2016 53%

Pandan tout mwa oktòb la, Akademi an ap òganize anpil aktivite pou sansiblize popilasyon an sou enpòtans lang ak kilti kreyòl nan devlòpman sosyete a.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/10/01/newsletter-muzacmagazine-octobre-2016/

01/10/2016 www.fichier-pdf.fr