Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 05 mai à 03:00 - Environ 380000 fichiers indexés.

Chercher sur fichier-pdf.fr Tous les sites
Afficher résultats par page

Réponses pour «ayagi»:


Total: 11 résultats - 0.05 secondes

AMEDYAZ 100%

AMEDYAZ Tenniv ay aêbib ayen Tettaruv ur d-tteff$ent Amzun iâoeb-ak wayen Yak ulad tira ttfatent Mi tent-iooa zzman dayen Xas ay aêbib cerreg-itent Awal-agi am téallit Ni$ ay aêbib di lweqt-is Keçç tufiv-as i t$imit Aru kan terrev deg yidis Ma d leqraya ar timlilit Tenniv ar d-yas wass-is Isefra am wigi sehlen A nekker akk a nessefru Ttsettif deg yimeslayen Wa $ef wa tgev atemmu Ur terbiêev ur rbiêen Siwa taruéi n uqerru Acu ay aêbib a k-n-rre$ Teqqeêqeê ur k-ttlummu$ Ttif xir-iyi ad ssusme$ Meâni awal a k-t-id-kfu$ Nekk d isefra i la xeddme$ Maççi d leqlul i znuzu$ Aêeddad di têanut-is Ur isrusu ur iteddem Ur inecced s cc$el-is Wi ib$an ta$awsa yxeddem Taqbaylit deg yiman-is Lfen maççi d aêettem Ay aêbib tebren tes$art Wamma awal-a ma a k-d-inser Maççi d tamevluât ad tfat Lfen itt$acca asegger Ay aêbib ta d tamedyazt Wi ib$an ad d-iban yeffer TAMEDYAZT Anfet-iyi ad ssefru$ Ahat ddwa deg wayagi Ma nni$-d ahat ad êlu$ D isefra-w anfet-iyi Anfet-iyi ard ssefru$ A s-ddu$ leb$i i tayri Anfet-iyi ad ssel$u$ Agrud i mazal deg-i Anfet-iyi ad ssefru$ Di lfen-iw ard ssiwve$ Ur t-nnu$e$ ur iyi-innu$ Ur yi-d-ijbid ur s-d-jbide$ Anfet-iyi ad ssefru$ Di tirga-w ard ssvave$ Lemmer ay ixf-iw di ceffu$ Si tatut i d-u$ale$ Anfet-iyi ad ssefru$ Ad lawi$ deg ussan-iw Ad tthuddun ad bennu$ S tala$t n wawal-iw Anfet-iyi ad ssefru$ Anfet-iyi d tmedyazt-iw Ad ttcerrige$ ttaru$ Ooet-iyi d tewriqin-iw Anfet-iyi ad ssefru$ Ay mazal ur d-nenni ara Ay ixf-iw ula i k-rnu$ Siwa lmut ur njerreb ara Anfet-iyi ad ssefru$ Lemmer d ayagi ay d ddwa Taqbaylit kker ard êlu$ Ma nâuned aîîan yestufa HUSSEIN ARBAOUI

https://www.fichier-pdf.fr/2015/08/31/amedyaz/

31/08/2015 www.fichier-pdf.fr


TAJMILT 98%

TAJMILT Semmeê-iyi ard cnu$ fell-ak A win $ef yeêbes wawal Anwa akka zeglent tirga-k Taggara izgel-ik lêal Acêal teréiv d isegni Tewwtev iîij ad d-yu$al Tewwtev $ef lehna ad tili Taggara budden-ak ccwal Semmeê-iyi ar k-id-bedre$ Tura mi $-zellgen wussan Ula yakken ur uyise$ A ten-id-terrev ar akken llan Semmeê-iyi imi tettsetêiv Teériv di medden stufan Cc$el-ik ard ad t-twaliv Tekksev-t amzun d asennan Semmeê-iyi ar k-id-mmekti$ Ula ma deg waya nxuû Kan akka seg wasmi d-cfi$ Nesrus i wuêdiq afus Xas zik-is acu a k-ini$ Ittawi-ya$ d uyeffus Xuvi mi te$liv $li$ Fell-a$ i yefka aqerru-s Semmeê-iyi ar d-bder$ isem-ik Keçç ur nenéim deg yise$ Ula ma yexdem ufus-ik Awal ur k-id-iteffe$ D ulac terriv iman-ik Tenniv lemmde$ ard mmte$ Telhiv-d d teqbaylit-ik Tenniv d ayagi i yessne$ Semmeê-iyi ar k-ssefru$ A win yugin a tt-iffe$ Amzun ur tt-ibli ur tt-yu$ D keçç ssne$ ay ssne$ Nekkni nelha-d d umennu$ Keççini d leoruê-nne$ Xas teîîfev-d izem seg umeééu$ Tenniv d acu akka i xedme$ Am keçç drus ay yellan Cban di tgejda n tafat Yal taluft i d-yennulfan Zzin-as-id am temrart Mi tefra ad a$en amkan Siwa tasusmi tekkat Ata-ya win d-iâeddan Yawi-tt s uhuzzu n tuyat TAQBAYLIT Freê a taqbaylit freê Wi i yezmern ad am-ikkes S kra n wayen ibnan $ef ûûeê Maâlum tameddit ines Akka i d-necfa D kem si lêif $er lêif Siwa lmeêna Deg tenyirt-im ya laîif D lhem yezga £ur-m am tazart di lexrif D itri-m yensa Ula deg tirga-m d a$ilif A wer ttêeqqiq Wahi d iîij-im kker Ay yettreqriq I zik-is anda yeffer Xas kkes lxiq Iruê îîlam yenduder Ansi ikka îîiq Nnan ad d-yetbeâ liser Tufrar tagut Iûfa-d lêal d ayen kan Telli tewwurt Ïîlam ala ayen iâeddan Tekcem tefsut S yijeooigen dam-yehwan Teqqel-am-d tmurt A yemma-s i tt-id-yesâan Lê êusin Äerbawi

https://www.fichier-pdf.fr/2015/08/31/tajmilt/

31/08/2015 www.fichier-pdf.fr

Tufga Taneggarut (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab 97%

Ɣef ayagi i s-yenna i tmeṭṭut-is ad asen-taru belli dayen yettwanṭel gmat-nsen akken ur d-tt ettiben ara iman-nsen.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/04/01/tufga-taneggarut-tullist-n-aet-kaci-mohamed-arab/

01/04/2018 www.fichier-pdf.fr

Mmi-s n yigellil 96%

Ayagi mazal a t-id-qaren aôiva, maca Mouloud Feraoun isbeggen-ed, s tutlayt i yessen nezzeh, s yiwen u$anib d afessas, tilawt n tmetti taqbaylit.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/31/mmi-s-n-yigellil/

31/08/2014 www.fichier-pdf.fr

tamedyazt imsebriden n leryuf 87%

Ihi amek, i wass-nni ideg iyi-yewwi usefru ɣer umkan-nni, i teftilin-nni i ufiɣceɛ lent dinna, i tmeslayt-nni i tent-iceɛ len, ayagi akk, i wacu, i wacu ?

https://www.fichier-pdf.fr/2013/11/04/tamedyazt-imsebriden-n-leryuf/

04/11/2013 www.fichier-pdf.fr

TIMMUZΓA 13 74%

Tamazi$t teêwao tilifiziu, maca sin iseggasen ayagi i la tjemmeâ « l'ENTV » deg wallalen bla tuf$a.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/31/timmuz-a-13/

31/08/2014 www.fichier-pdf.fr

156 tamaziyt 69%

ayagi, ayagini ayagi : voir aya;

https://www.fichier-pdf.fr/2012/12/09/156-tamaziyt/

09/12/2012 www.fichier-pdf.fr

Dictionnaire Berbére-Francais 69%

ayagi, ayagini ayagi : voir aya;

https://www.fichier-pdf.fr/2013/11/27/dictionnaire-berbere-francais/

27/11/2013 www.fichier-pdf.fr

dictionnaire-amazigh-berbere 69%

ayagi, ayagini ayagi : voir aya;

https://www.fichier-pdf.fr/2016/11/29/dictionnaire-amazigh-berbere/

29/11/2016 www.fichier-pdf.fr

Aselkin n ulmud alemmas (Sujet et correction BEM) 63%

maca, ayagi yegla-d s waṭas n tuttriwin iwumi ilaq ad d-naf tifrat:

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/27/aselkin-n-ulmud-alemmas-sujet-et-correction-bem/

27/08/2014 www.fichier-pdf.fr

3133 30%

https://www.fichier-pdf.fr/2012/09/07/3133/

07/09/2012 www.fichier-pdf.fr