Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 15 juin à 04:52 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «besluit»:Total: 42 résultats - 0.047 secondes

Code de la Route - AR 2006-06-11 - Sécurité motocyclistes 100%

— Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,50 % - 28 maart 2026 » Le Ministre des Finances, De Minister van Financiën, Vu la loi du 2 janvier 1991 concernant le marché des titres de la dette publique et les instruments de la politique monétaire, modifiée par les lois des 28 juillet 1992, 4 avril 1995, 15 juillet 1998, 28 février 2002, 15 décembre 2004, 14 décembre 2005 et 2 juin 2010;

https://www.fichier-pdf.fr/2011/06/22/code-de-la-route-ar-2006-06-11-securite-motocyclistes/

22/06/2011 www.fichier-pdf.fr

showfile 98%

— Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/11/26/showfile/

26/11/2013 www.fichier-pdf.fr

KB AR 20140326 98%

— Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen 26 MARS 2014.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/03/kb-ar-20140326/

03/04/2014 www.fichier-pdf.fr

OC-AK ISOMODMOM 98%

8 2.5 Besluit............................................................................................................................................ ... 9 3.5 Besluit............................................................................................................................................

https://www.fichier-pdf.fr/2012/02/26/oc-ak-isomodmom/

26/02/2012 www.fichier-pdf.fr

OC-AK ISOMODII 97%

- 11 2.6 Besluit ........................................................................................................................... ... - 14 3.6 Besluit ...........................................................................................................................

https://www.fichier-pdf.fr/2012/03/10/oc-ak-isomodii/

10/03/2012 www.fichier-pdf.fr

AR-KB immatriculation 97%

— Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/07/ar-kb-immatriculation/

07/10/2014 www.fichier-pdf.fr

AR MB 20140916a 95%

— Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de identificatiekaart van ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van gemeentelijke administratieve sancties 5 SEPTEMBRE 2014.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/17/ar-mb-20140916a/

17/09/2014 www.fichier-pdf.fr

Koninklijk besluit van 25 JUNI 2014 93%

Koninklijk besluit van 25 JUNI 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het sturen onder invloed van alcohol betreft In artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/06/30/koninklijk-besluit-van-25-juni-2014/

30/06/2014 www.fichier-pdf.fr

Recrutement FR 93%

— Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2012 tot vaststelling van de vereiste bekwaamheid van de te werven ambtenaren en van het programma van het wervingsexamen voor Franstalige en Nederlandstalige brandweermannen en onderluitenanten (officieren) voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp 13 MAI 2016.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/05/23/recrutement-fr/

23/05/2016 www.fichier-pdf.fr

Kruispuntbank van de rijbewijzen 87%

Punt 17° van het eerste lid van artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 december 1999 en 19 april 2006, wordt opgeheven.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/06/06/kruispuntbank-van-de-rijbewijzen/

06/06/2014 www.fichier-pdf.fr

Projet de statut administratif 09 12 2013 86%

09/12/13 versie 20 aangepast na IKW 25 en 26/11, 2/12 en 3/12, 9/12 KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszone.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/12/13/projet-de-statut-administratif-09-12-2013/

13/12/2013 www.fichier-pdf.fr

Projet de statut administratif (20-11-2013) 84%

20/11/2013 KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszone.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/12/08/projet-de-statut-administratif-20-11-2013/

08/12/2013 www.fichier-pdf.fr

UITREG-INT-NL-BK-2014 83%

Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (« RPPol/MAMMOET » of ST 6/1), meer bepaald de artikelen VII.II.6 en volgende.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/08/uitreg-int-nl-bk-2014/

08/10/2014 www.fichier-pdf.fr

AR-14 septembre 2007 80%

2007- 4130 lc - 2û7 /001471 14 SEPTEMBER2007.- Koninkliik besluit beheffende de minimurnnormm/ de inplanting en de aânwending - van de door de politiediensteng€bdikte oÈluitingsplààtsen ALBERT II, Koning der Belgen, Aân allen die nu zijn en hiema wezen zullen, Onze Gtoet.

https://www.fichier-pdf.fr/2009/10/27/ckv7tky/

27/10/2009 www.fichier-pdf.fr

Adaptation de l 79%

Base légale Arrêté royal du 19 AVRIL 2014 modifiant l’arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d’une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route Lien poldoc http://www.poldoc.be/data/Data/Active/FR/9232901/KB%20AR%2020140419.pdf -------------Wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg om de wijziging van het bedrag van een boete voor gebrek aan een vrachtbrief en een boete toe te voegen voor gebrek aan de bepalingen van de reglementering over rij- en rusttijd.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/06/12/adaptation-de-l/

12/06/2014 www.fichier-pdf.fr

Statut pécuniaire (18-11-2013) 79%

Version du 19 novembre 2013 KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Ontwerp van koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/12/08/statut-pecuniaire-18-11-2013/

08/12/2013 www.fichier-pdf.fr

8mai2020 77%

— Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken 8 MAI 2020.

https://www.fichier-pdf.fr/2020/05/09/8mai2020/

09/05/2020 www.fichier-pdf.fr

PAR statut pécuniaire 20131209 72%

Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.ROYAUME DE BELGIQUE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Ontwerp van koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/12/13/par-statut-pecuniaire-20131209/

13/12/2013 www.fichier-pdf.fr

Projet AR Comd de zone F-NL 09 12 2013 66%

36 pt KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SERVICE PUBLIC FEDERAL BINNENLANDSE ZAKEN INTERIEUR Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie Projet d’arrêté royal fixant le profil de fonction du commandant d’une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation FILIP, Koning der Belgen, PHILIPPE, Roi des Belges, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/12/13/projet-ar-comd-de-zone-f-nl-09-12-2013/

13/12/2013 www.fichier-pdf.fr

ARA CEGESOMA - publicatie SW3 28 09 2016-1 62%

Hij zal de dagelijkse leiding waarnemen van de uitvoering van alle operationele taken van CEGESOMA in de geest van de opdrachten van de operationele directie zoals voorgeschreven in het Koninklijk Besluit van 31 december 2009 tot vaststelling van de opdrachten van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/09/28/ara-cegesoma-publicatie-sw3-28-09-2016-1/

28/09/2016 www.fichier-pdf.fr

cognitive agent programme 62%

Gispen, ingevolge het besluit van het college voor promoties in het openbaar te verdedigen op woensdag 25 oktober 2006 des middags te 12.45 uur door Maria Birna van Riemsdijk geboren op 29 oktober 1978, te Wageningen promotoren:

https://www.fichier-pdf.fr/2011/12/05/cognitive-agent-programme/

05/12/2011 www.fichier-pdf.fr

Permis de conduire des membres du Shape 62%

Daarnaast is hij ook van het Bewijs van vakbekwaamheid (Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 betreffende de vakbekwaamheid) vrijgesteld.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/01/08/permis-de-conduire-des-membres-du-shape/

08/01/2014 www.fichier-pdf.fr

Sampling NL 62%

Juridische waarde Het apparaat mag niet aanzien worden als een toestel om een alcoholpromillage vast te stellen zoals dat in de voorbereidingen van de wet betreffende met de verkeerspolitie (artikel 59 en 63) en het Koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de testapparaten en de ademanalyse apparaten.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/06/27/sampling-nl/

27/06/2014 www.fichier-pdf.fr

66096 61%

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek, van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en van het besluit van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten, bl.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/09/25/66096/

25/09/2013 www.fichier-pdf.fr

2015 10 19 Overgang van zomeruur naar winteruur 60%

30 van 28 maart 1977 betreffende de problemen die inzake beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur, verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 juli 1998, B.S.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/10/19/2015-10-19-overgang-van-zomeruur-naar-winteruur/

19/10/2015 www.fichier-pdf.fr