Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 05 août à 17:14 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «ch3coo»:Total: 47 résultats - 0.224 secondes

compte rendu tp chimie-1 100%

CH3COOH (aq) + HO- (aq)  CH3COO- (aq) + H2O (l) À V=0 :

https://www.fichier-pdf.fr/2015/11/13/compte-rendu-tp-chimie-1/

13/11/2015 www.fichier-pdf.fr

compte-rendu-tp-chimie-1 100%

CH3COOH (aq) + HO- (aq)  CH3COO- (aq) + H2O (l) À V=0 :

https://www.fichier-pdf.fr/2016/11/12/compte-rendu-tp-chimie-1/

12/11/2016 www.fichier-pdf.fr

البكالوريا التجريبي 1 96%

‫ – ﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن ﺸوارد اﻹﻳﺜﺎﻨوات و اﻟﻤﺎء‬1 CH3COO − + = H2O CH3COOH + OH− 15-14 K= 2xmax 2.5.10 −3 = = 0,1mo / L V 0,1 [CH3COOH]f [HCOO ]f − [CH3COO − ]f [HCOOH]f xf xf .

https://www.fichier-pdf.fr/2015/05/22/1/

22/05/2015 www.fichier-pdf.fr

ExolivreU4A 95%

CH3NH2(aq) + CH3COOH(aq) = CH3NH3+(aq) + CH3COO–(aq‬ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺣﻤﺾ – أﺳﺎس ﻷﻧﻪ ﺣﺪث ﺗﺒﺎدل ﺑﺮوﺗﻮن ‪H+‬‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺣﻤﺾ اﻹﻳﺜﺎﻧﻮﻳﻚ واﻟﻤﻴﺜﺎن أﻣﻴﻦ ‪.‬‬ ‫)‪ :

https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/07/exolivreu4a/

07/01/2015 www.fichier-pdf.fr

Dev115Ter Brahim 93%

‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬ ‫ثانوية سي امحمدبوقرة سوفاي‬ ‫عيـن الدفـــــــــــــــــــــــــــــلى‬ ‫الشعـــــــــــــــبة ‪ :‬تقني رياضي‬ ‫المدة‪ :‬ساعة ونصف‬ ‫التمـــــــــــــــــــرين األول‬ ‫إيثانوات الصوديوم )‪(CH3COO-,Na+‬هو منوذج الصابون املستعمل يف الغسيل ناتج من تفاعل املادة الدمسة ‪ CH3COOC2H5‬مع قاعدة قوية )‪ (Na+,OH-‬وفق‬ ‫املعادلة التالية‪:‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‬‫‬‫‪+‬‬ ‫‪CH3COOC2H5 + Na + OH  CH3COO + Na + C2H5OH‬‬ ‫حيث نسكب عند ‪ t = 0 s‬يف بيشر كمية من إيثانواتاإليثيل على حملول الصودا فنحصل على حملول حجمه‬ ‫‪ V = 100.0 mL‬حيث لكل األفراد الكيميائية يف املزيج اإلبتدائي متساوية الرتكيز املولي ( ‪) C0‬‬ ‫إن الدراسة احلركية للتفاعل استعمل فيها جهاز‬ ‫قياس الناقلية على فرتات زمنية متعاقبة ويف درجة‬ ‫الشكل‪1-‬‬ ‫)‪(mS/m‬‬ ‫احلرارة ‪ 60°c‬أعطت املنحنى (الشكل‪.)1-‬‬ ‫‪300‬‬ ‫ليكن )‪ x(t‬تقدم التفاعل بالنسبة للزمن‬ ‫‪ -1‬أنشئ جدول لتقدم التفاعل‬ ‫‪250‬‬ ‫‪ -2‬ما هي األنواع الكيميائية املسؤولة عن الناقليـة‬ ‫‪ -3‬استنتج ناقلية املزيج االبتدائية ‪ i‬والنهائية ‪f‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪ -4‬عرب عن ‪ ‬بداللة ‪x , V , C0 ,‬‬ ‫‪ -5‬حسب الرتكيز االبتدائي )‪C0(mol/L‬‬ ‫‪ -6‬ارسم كيفيا على نفس املخطط املنحنيات ‪:‬‬ ‫‪100‬‬ ‫)‪n(CH3COOC2H5 ) = g(t) ، x= f(t‬‬ ‫‪ -7‬ما هو العامل احلركي املؤثر يف التفاعل‬ ‫‪91‬‬ ‫تعطى‪:‬‬ ‫)‪t(mn‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪(Na+)= 5×10-3 S.m2/mol‬‬ ‫‪(CH3COO-)= 4.1×10-3 S.m2/mol ، (OH-)= 20×10-3 S.m2/mol‬‬ ‫التمـــــــــــــرين الثاني‬ ‫‪235‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪ -I‬يعمل مفاعل غواصة نووية باليورانيوم الغين بالنظري‬ ‫‪ -1‬ما هو الرتكيب النووي هلذا النظري( الربوتونات ‪ ،‬النيرتونات )؟‬ ‫إن نواة اليورانيوم ‪ 235‬تتعرض إلنشطارات خمتلفة ميكن منذجتها بالتفاعل التالي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪+ 2 0n‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪+ 54 Xe‬‬ ‫‪Sr‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪X‬‬ ‫→‬ ‫‪n‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪U+‬‬ ‫‪ -2‬احسب املقدارين ‪y ، x‬‬ ‫‪ -II‬إن األكزينون‪ Xe‬و السرتاسيوم‪ Sr‬نشطني إشعاعيا وميكن أن حيدثا حتول ‪β‬‬ ‫‪ -1‬ما هيالكيفية احلسابية (دون حساب) اليت مكن من معرفة أيهما أكثر نشاطا من اآلخر؟‬ ‫‪ -2‬ما نوع التحول احلادث هلما (‬ ‫‪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أم‬ ‫‪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫) علما أن النظريين الطبيعيني هلما الرمزين‬ ‫‪Sr ، 131‬‬ ‫‪54 Xe‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بافرتاض أن كافة اإلنشطارات يف اليورانيوم ‪ 235‬مماثلة االنشطار املوضح يف املعادلة‬ ‫‪235‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪ -3‬احسب الطاقة احملررة من حتول نواة واحدة ثم من مول واحد من‬ ‫‪ -4‬احسب كتلة اليورانيوم الغين الذي تستهلكه الغواصة خالل شهر من إحبارها علما أن استطاعة املفاعل‬ ‫‪P = 25 Mwatt‬‬ ‫معطيات ميكن اإلستعانة بها‪:‬‬ ‫‪1 u = 1,6605 .

https://www.fichier-pdf.fr/2016/12/03/dev115ter-brahim/

03/12/2016 www.fichier-pdf.fr

pdf 92%

 C 2  pH 2  NH 3  S1  pH1 22  NH 2 OH   pH 2  9.0  pH1  10.6  C  1.0  102 mol. 1   f 2   f 1   NH 2 OH  NH 3  pKa2  pKa1 3.2  3  C B   S   V  20mL  pH  C /  CB 1000  ( H 3 O   Cl  )  S A  S   C A  0.015mol. 1   S A  pH   pH  f (VA )   S A  VAE 1.3  VA  5mL  pH 2.3  C B ‫ و‬C /  VAE 3.3  4.3    17 C6H5COOH  .C6H5COOH/C6H5COO-pKA     i .X i  25°C  mS.m2.mol-1   3  CH COO  4,1  2  C H COO  3,2  1   Na  5,0  HO-H3O+  1 V = 15,2mL (S) C  cb = 2,0.10-1mol.L-1  1.1 pH 1.2 Vb 1 pH   1.3     3 6     3,2 – 4,4   8,2 – 10,0   5    .C6H5COOH/C6H5COO-pKA 2 pH τfc 2 1   2 1 c cτKA 1.2 pKA2 2.2 18 CH3COONa CH3COO-    M(CH3COONa) = 82g.mol-1  Ke = 1,0.10-14 25°C  KA1 = 1,6.10-5 25°CCH3COOH/CH3COO-  25°C 1 S1m = 410mg   pH = 8,4  S1pHC1 V = 500mL   1.1 pH C1Keτ1 2.1 τ1  K = 6,3.10-10τ1C1K 3.1  S2S1 4.1  τ2 C2 = 10-3mol.L-1  2 C = 1,00.10-2mol.L-1V1 = 90,0mL  CHCOOHV2 = 10,0mL   CH 3COO(aq )  HCOOH ( aq )  CH 3COOH ( aq)  HCOO(aq )  xt σ 4 molxmS.m-1σ   81,9  1,37.10 x   eq  83,254mS .m 1  2.1 K ≈ 10 K  HCOOH/ HCOO-KA2  pH 2.2 HCOOHCOOHCH3COO-CH3COOH 19 HClO4RCOOH (S1)    τ = 1   1 (Sb) V = 10mL (S2)(S1) Cb = 0,10mol.L-1  pH pH(B) (A) Vb  Δ'BΔB(A) Δ'AΔA (B)    1.1  2.1 pH 3.1 (S1) (S2)(S1) 4.1 pKA  5.1   pH  t  1.22 g / L  Va 2 3.1  C 1.2   f  10 pH 2.2 C C. 2  K a  C6H5COOH/C6H5COO- Ka32 1   f  1 4.2 1  10 pKa  pH  20  (SA)nCnH2n+1COOH m = 450mg  (SA)VA = 10mLV0 = 500mL  CB = 10-2mol.L-1  Na (aq)  HO(aq) (SB) (SB)VB = 15mL pKA1 = 9,2 NH 4( aq ) / NH 3( aq)   M(H) = 1g.mol-1 M(C) = 12g.mol-1;

https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/25/fichier-pdf-sans-nom/

25/01/2015 www.fichier-pdf.fr

ExolivreU4B 92%

‫اﻟﺘﻄﻮّرات اﻟﺮﺗﻴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‬ ‫ﺗﻄﻮر ﺟﻤﻠﺔ آﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺣـﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮازن‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة ‪04‬‬ ‫ﺣﻠــﻮل ﺗﻤـــﺎرﻳﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ‬ ‫‪GUEZOURI Aek – Lycée Maraval - Oran‬‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ ‪2011 - 2010‬‬ ‫اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ‪23‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫)‪CH3COOH(aq) + H2O(l) = CH3COO–(aq) + H3O+(aq‬‬ ‫)‪H3O+(aq‬‬ ‫‪+‬‬ ‫)‪(aq‬‬ ‫–‬ ‫‪CH2ClCOOH(aq) + H2O(l) = CH2ClCOO‬‬ ‫ﺟﺪول ﺗﻘﺪم ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺣﻤﺾ اﻹﻳﺜﺎﻧﻮﻳﻚ ﻣﻊ اﻟﻤـﺎء ‪:‬‬ ‫)‪H3O+(aq‬‬ ‫‪CH3COO–(aq)) +‬‬ ‫= )‪H2O(l‬‬ ‫‪CH3COOH(aq) +‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫زﻳـﺎدة‬ ‫‪10–3‬‬ ‫‪t=0‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫زﻳﺎدة‬ ‫‪10–3 – x‬‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪xéq‬‬ ‫‪xéq‬‬ ‫زﻳﺎدة‬ ‫‪10–3 – xéq‬‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺟﺪول ﺗﻘﺪم ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺣﻤﺾ أﺣـﺎدي آﻠﻮر اﻹﻳﺜﺎﻧﻮﻳﻚ ﻣﻊ اﻟﻤـﺎء ‪:‬‬ ‫)‪H3O+(aq‬‬ ‫‪CH2ClCOO–(aq) +‬‬ ‫)‪H2O(l‬‬ ‫‪CH2ClCOOH(aq) +‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫زﻳـﺎدة‬ ‫‪10–3‬‬ ‫‪t=0‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫زﻳﺎدة‬ ‫‪10–3 – x‬‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪xéq‬‬ ‫‪xéq‬‬ ‫زﻳﺎدة‬ ‫‪10–3 – xéq‬‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‬ ‫=‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ‪ :‬ﻧﻌﺘﺒﺮ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻤﺤﻠﻮﻟﻴﻦ ‪ ، 25°C‬ﻟﻜﻲ ﻧﺄﺧﺬ اﻟﺠﺪاء اﻟﺸﺎردي ﻟﻠﻤﺎء ‪ ، Ke = 10-14‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺘﺎ اﻟـ ‪pH‬‬ ‫هﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ‪ ) pH2 = 2,7 ، pH1 = 3,55‬ﻟﻴﺲ ‪ 3,6‬و ‪ 2,6‬ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺘﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ دﻗﻴﻘﺘﻴﻦ(‬ ‫‪ - 2‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﻠﻮل ﺣﻤﺾ اﻹﻳﺜﺎﻧﻮﻳﻚ ‪:‬‬ ‫‪، ⎡⎣ H 3O + ⎤⎦ = 10− pH = 10−3,55 = 2,82 ×10−4 mol / L‬‬ ‫‪10−14‬‬ ‫‪10−14‬‬ ‫= ‪⎡⎣OH − ⎤⎦ = − pH‬‬ ‫‪= 3,54 × 10−11 mol / L‬‬ ‫‪10 1 2,82 × 10−4‬‬ ‫اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻞ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ آﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺎ ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺸﻮارد اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻮل ﻳﺴﺎوي ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺸﻮارد اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ‪ ،‬أي ‪:‬‬ ‫]–‪ ، [H3O+] = [CH3COO–] + [OH‬وﺑﺈهﻤﺎل ]–‪ [OH‬ﻧﻜﺘﺐ ‪[CH3COO–] ≈ [H3O+] = 2,82 × 10–4 mol/ L :‬‬ ‫وﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺤﻔﺎظ اﻟﻤـﺎدة ﻓﺈن ‪ ، C1 = [CH3COO–]f + [CH3COOH]f :‬وﻣﻨﻪ ‪:‬‬ ‫‪[CH3COOH]f = C1 – [CH3COO–]f = 5 × 10–3 – 2,82 × 10–4 = 4,72 × 10–3 mol/L‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﻠﻮل ﺣﻤﺾ أﺣـﺎدي آﻠﻮر اﻹﻳﺜﺎﻧﻮﻳﻚ ‪:‬‬ ‫‪10−14‬‬ ‫‪10−14‬‬ ‫= ‪⎡⎣OH − ⎤⎦ = − pH‬‬ ‫‪= 5, 0 × 10−12 mol / L ، ⎡⎣ H 3O + ⎤⎦ = 10− pH = 10−2,7 = 2, 0 ×10−3 mol / L‬‬ ‫‪10 2 2, 0 ×10−3‬‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺤﻔﺎظ اﻟﺸﺤﻨﺔ ﻓﺈن ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺸﻮارد اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻮل ﻳﺴﺎوي ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺸﻮارد اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ‪ ،‬أي ‪:‬‬ ‫]–‪ ، [H3O+] = [CH2ClCOO–] + [OH‬وﺑﺈهﻤﺎل ]–‪ [OH‬ﻧﻜﺘﺐ ‪[CH2ClCOO–] ≈ [H3O+] = 2,51 × 10–3 mol/ L :‬‬ ‫وﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺤﻔﺎظ ﻣـﺎدة اﻟﺤﻤﺾ ﻓﺈن ‪ ، C2 = [CH2ClCOO–]f + [CH2ClCOOH]f :‬وﻣﻨﻪ ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪[CH2ClCOOH]f = C2 – [CH2ClCOO–]f = 5 × 10–3 – 2 × 10–3 = 3,0 × 10–3 mol/L‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫⎦⎤ ‪⎡⎣ H 3O + ⎤⎦ × ⎡⎣CH 3COO −‬‬ ‫‪2,82 ×10−4‬‬ ‫‪f‬‬ ‫‪f‬‬ ‫= ‪K A1‬‬ ‫=‬ ‫‪= 1, 7 ×10−5‬‬ ‫‪−3‬‬ ‫‪4,‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪CH‬‬ ‫‪COOH‬‬ ‫×‬ ‫‪[ 3‬‬ ‫‪]f‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪= 1,33 × 10−3‬‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫⎦⎤ ‪⎡⎣ H 3O + ⎤⎦ × ⎡⎣CH 2ClCOO −‬‬ ‫‪2 ×10−3‬‬ ‫‪f‬‬ ‫‪f‬‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫‪3 × 10−3‬‬ ‫‪[CH 2ClCOOH ] f‬‬ ‫‪K A2‬‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ‪ :‬ﻧﻌﻠﻢ أن ﻗﻴﻤﺔ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ‪ .‬ﺣﻴﺚ أن اﻟﻘﻴﻤﺘﻴﻦ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺘﻴﻦ ﺗﻮاﻓﻘﺎن درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ‪.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/07/exolivreu4b/

07/01/2015 www.fichier-pdf.fr

Chimie générale rabat 91%

CH3COO- + H+ CH3COOH acide base conjuguée NH3 + H+ NH4+ base acide conjugué (CH3COOH/ CH3COO-) et (NH4+ / NH3) sont deux couples acide-base.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/02/25/chimie-generale-rabat/

25/02/2015 www.fichier-pdf.fr

RevCnt18 13 89%

CH3COO‬يُعطى ثابت التوازن لتفاعل حمض األسكوربيك مع شاردة اإليثانوات ‪ K = 4,9‬في الدرجة ‪.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/06/19/revcnt1813/

19/06/2018 www.fichier-pdf.fr

corrigéMP2007ccp 87%

CH3COOH + HO- = CH3COO- + H2O C-3-2-2.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/28/corrigemp2007ccp/

28/04/2016 www.fichier-pdf.fr

موضوع 13 83%

ٜ‬‬ ‫ػةسج ‪ KA‬ذاتس اىحٌ ٗضح ىوشْائ‪ٞ‬ح ‪ CH3COOH/CH3COO-‬تذالىح ]‪ ،C ٗ [H3O+‬ذأمذ ٍِ أُ ق‪َٞ‬رٔ‬ ‫‪ -3‬أمرة ا‬ ‫ٕ‪.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/05/01/13/

01/05/2017 www.fichier-pdf.fr

examen blanc 3ASS physique 2e sujet 82%

‫التمرين‬ CH3COOH( aq ) NaHCO3 NaHCO3( s )  CH3COOH ( aq )  CO2( g )  Na(aq )  CH3COO(aq )  H 2O(l )   25C t 0 NaHCO3( s ) Vs  50mL V0  1,40L m0  1,26 g C0  1,0mol.L1 P M ( NaHCO3 )  84 g.mol 1 R  8,314 j.mol 1.k 1 t  400S dp (t ) dt t  100s R,T ,Vs ,V0 P (t ) C2  C0 2 C1  2C0 4/1‫الصفحة‬ )‫ن‬ A' Z' 222 86 P A' Z' 226 88 Rn (:

https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/31/examen-blanc-3ass-physique-2e-sujet/

31/01/2015 www.fichier-pdf.fr

و الأسس 81%

‫ثانوية بهية حيدور‬ ‫األحماض و األسس‬ ‫التمرين األول ‪:‬‬ ‫‪ - I‬نعطً معادِت التفاعل التالجٌ ‪:‬‬ ‫(‪HClO(aq )  OH(aq )  ClO(aq )  H2O‬‬ ‫‪‬‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪CH3CO2CH3( )  OH(aq‬‬ ‫‪ CH3COO( aq‬‬ ‫(‪ CH3OH‬‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪CH3CO(aq‬‬ ‫‪ H2O( )  CH 3COH( )  OH( aq‬‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫) ‪CO2, H2O(aq )  CH3NH2( )  HCO3(aq )  CH 3NH3(aq‬‬ ‫‪ – 1‬هل هذه التفاعّت تفاعّت حمض أساس ؟ علّل‬ ‫‪ – 2‬تعرف فً كل مرة علٍ الحمض و األساس ‪.‬‬ ‫‪ – 3‬حدّد الثناُجٌ أساس ‪ /‬حمض المشاركٌ فً كل تفاعل و اكتب المعادلٌ النصفجٌ لوا ‪.‬‬ ‫‪ - II‬أكتب المعادِت النصفجٌ للثناُجات أساس ‪ /‬حمض التالجٌ ‪:‬‬ ‫‪.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/02/26/fichier-pdf-sans-nom-5/

26/02/2014 www.fichier-pdf.fr

Travaux pratiques n°2 77%

CH3COOH = H+ + CH3COO– HO– + H+ = H2O pKa :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/10/travaux-pratiques-n-2/

10/04/2014 www.fichier-pdf.fr

Correction UE 3 mai 2014 74%

CH3COO- + C6H5OH  CH3COOH + C6H5OpKa(CH3COOH/CH3COO-) >

https://www.fichier-pdf.fr/2014/07/03/correction-ue-3-mai-2014/

03/07/2014 www.fichier-pdf.fr

chimie 1 71%

CH3COOH + H2O  CH3COO- + H3O+ 6) Base faible Une base est faible lorsque la réaction avec l’eau forme des ions hydroxyles de façon non totale.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/02/28/chimie-1/

28/02/2014 www.fichier-pdf.fr

devoir corrigé-nucléaire-cinétique 69%

couples CH3COOH / CH3COO- et H3O+ / H2O =>

https://www.fichier-pdf.fr/2014/06/07/devoir-corrige-nucleaire-cinetique/

07/06/2014 www.fichier-pdf.fr

tas7i7 watani 2012 svt 64%

r �9ù;ISJ,+ll éûG, �,lpl,LllC,G,, ,...,sii [ CH3coo· 1 [H3 o• L q [CH3COOH} , =[H30• ], = [CH 3Coo·Jeq eq q X éq = � x--'-é q'-- � :li.i..1.1 p.l<i.JI J9� •.·"

https://www.fichier-pdf.fr/2016/12/02/tas7i7-watani-2012-svt-1/

02/12/2016 www.fichier-pdf.fr

Réactions acido basiques - cours 64%

– pour le couple CH3COOH /CH3COO–, pKA = 4,8 et KA = 10 –4,8 = 1,6.10–5.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/09/29/reactions-acido-basiques-cours/

29/09/2012 www.fichier-pdf.fr

TP SI - Titrages partie A 62%

  – + –   Ion   HO   Na   CH3COO     19,8   5,0   4,1   λ°  (mS.m2.mol–1)     -­‐ • pKA(CH3COOH/CH3COO )=4,8   -­‐1 • M(CH3COOH)=60  g.mol   • dvinaigre=1           4   TP  Chimie  -­‐  Lefèvre  2014-­‐2015   b.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/11/01/tp-si-titrages-partie-a/

01/11/2016 www.fichier-pdf.fr

serie 9 final acide baseffff 61%

 10  ‫اﻟﻣﺣﻠول‬ (H3O+) mol.L-1 ‫اﻟﻌﺻﺎرة اﻟﻣﻌدﯾﺔ‬ 2,0.10-2 ‫اﻟﻧﺷﺎدر‬ 5,2.10-13 pH01 pH   ‫اﻟدم‬   -8 4,0.10   02            pH 1,8 7,5 7,3   03   0.005   6.35    pH       pH      pH   (1 pH        (2  H3O+    (3 H3O+      (4   H3O+          (5 04        HCl    2.0     pH  C  1.0  10 2 mol.L1            (1    H3O+    (2    C      (3 05 3 1 C  2.0  10 mol.L        V=1L   3.4    pH       pH  ‫اﻟﻣﺣﻠول‬ Décapant ‫ﻣزﯾل اﻟﺑﻘﻊ‬ ‫اﻟﻠﻌﺎب‬ ‫اﻟﻣﺎء اﻟﻣﻌدﻧﻲ‬ C6H5COOH/C6H5COO-        (1                 pH   (2           (3 06 3 1 C  2.0  10 mol.L     V=50ml   2.9   pH           1       2           3       H3O+    pH     4   τ             5 07 + 3 1   C  3.3  10 mol.L (CH3COO + Na )    V1=7.0mL     3.0  pH  C  1.8  10 3 mol.L1     V2=13.0mL        1       2   H3O+        3       4   τ     5  08 1 1 S3,S2,S1   C  1.0  10 mol.L  ,    1L  So       20 10  2.9  S0 pH  S0   H3O+     –              –          –  S3,S2,S1  C3,C2 ,C1   2 3.0 , 3.4 , 3.5   S3,S2,S1  pH  3      H3O+     –         –             –  C09  V=2.0L    m=0.35g   C6H8O6  C   pH=3.6   pH         C     1       pH    2    ;         3      H3O+     4      5 10 -           C3H5O3           /    1  /    –       -          2     3      11    01          HCO2H             1 -3 -1 pH=3.1   C  5,0 .10 mol.L      pH    2 25C                K   -   02   2.3mg   25C          BaSO4    1L    V=1L           1       2          3 -1   :

https://www.fichier-pdf.fr/2015/02/09/serie-9-final-acide-baseffff/

09/02/2015 www.fichier-pdf.fr

chap4 1ere partie 61%

        1 1  H+   H+  2      H  AH    AH (aq)  A  (aq )  H   C6H5COOH   C6H5COOH(aq)= C6H5COO-(aq)+H+    +  HCl (aq) = H +Cl –(aq) HNO3 (aq) = H + + NO3- (aq)   H   B    B  H   BH   1  19461879  1923 2     NH 3 (aq )  H  NH 4   –2   A  B  AH    AH  A  ./( AH  B   3  HCOOH(aq)/HCOO-(aq)   2  B2  A1 / B1  A1     A2 / B2   A1  B2  B1  A2   1 CH3COOH(aq) = CH3COO-(aq) + H+ 1‫اﻟﺤﻤﺾ‬ NH 3 ( aq )  H  NH 4 ( aq ) 2‫اﻷﺳﺎس‬ + H3O (aq)/H2O(l) 1‫اﻷﺳﺎس‬  2‫اﻟﺤﻤﺾ‬   CH 3COOH ( aq )  NH 3 ( aq )  CH 3COO  (aq )  NH 4 ( aq ) 1‫اﻟﺤﻤﺾ‬ 2‫اﻷﺳﺎس‬    2 1‫اﻷﺳﺎس‬ 2‫اﻟﺤﻤﺾ‬   HCOOH (aq)  H 2 O(l )  HCOO  (aq)  H 3 O  ( aq) 1‫اﻟﺤﻤﺾ‬ 2‫اﻷﺳﺎس‬ 2‫ اﻟﺤﻤﺾ‬ 1‫اﻷﺳﺎس‬     HCOOH (aq)  HCOO  (aq )  H  1‫اﻷﺳﺎس‬ 1‫اﻟﺤﻤﺾ‬  H 2 O (l )  H   H 3O  (aq ) 2‫اﻷﺳﺎس‬  PH 3       H3O+(aq)    10 15 10-14  [H3O+]  4(S.Sörensen)  pH  5log    PH   + + -2 -1 pH = -log[H3O ] [H3O ]≤ 5.10 mol.L  [H3O+]  -1   mol.L  +  [H3O ] = 10-pH(mol.L-1)   ‫ ﺳورن ﺳوﻧﺳن‬4‫اﻟوﺛﯾﻘﺔ‬ (1868-1939) ‫ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ داﻧﻣﺎرﻛﻲ إﻗﺗرح إﺳﺗﻌﻣﺎل‬ PH‫ﺳﻠم ﻟوﻏﺎﺗﻣﻲ وﻋرف ذﻟك ﺑﺎﻟـ‬ ‫ ﻋﻠﯾك اﻟﺗﻌرف‬5‫اﻟوﺛﯾﻘﺔ‬ log ‫ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻣﺳﺔ‬ ‫ﻟﻶﻟﺔ اﻟﺣﺎﺳﺑﺔ‬   H 3 O *   ‫ ﻣﺗر‬PH ‫ ﻣﻘﯾﺎس‬6‫اﻟوﺛﯾﻘﺔ‬ ‫ وﺳﻠم ﺗرﻛﯾز‬PH ‫ ﺳﻠم اﻟـ‬7‫اﻟوﺛﯾﻘﺔ‬ ‫ﺷوارد اﻟﮭﯾدروﻧﯾوم‬  2‫اﻟﺤﻤﺾ‬   PH   log[ H 3O ]  PH *   mol.L1  H 3 O  * [ H 3 O  ]    [ H 3 O  ]  10  PH   6 PH  PH *   25C    PH  7 *   PH  7 *   PH  7 *  PH7  4             x max  x f    x        x max    f     f  xf x max  10      1   0    1      5         A + B = C + D BA 10DC   C + DA + B  10 ‫ –أ ﯾؤدي اﻟﺗﺻﺎدم‬10-‫اﻟوﺛﯾﻘﺔ‬   ‫اﻟﻔﻌﺎل إﻟﻰ ﺣدوث ﺗﻔﺎﻋل‬  BA ‫ –ب ﯾؤدي اﻟﺗﺻﺎدم‬10-‫اﻟوﺛﯾﻘﺔ‬ ‫اﻟﻐﯾرﻓﻌﺎل إﻟﻰ ﻋدم ﺣدوث ﺗﻔﺎﻋل‬  V11  A + B  C + D    BA   V1 DC    2 V2  C + D→ A + B AV2 V1 1  2  ‫ إذا ﻛﺎن ﻋدد اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣﺗوﺟﮭﺔ ﻣن‬11 ‫ اﻟوﺛﯾﻘﺔ‬ pH ‫اﻟﺟزﯾرة )أ( إﻟﻰ اﻟﺟزﯾرة )ب( ﻣﺗﺳﺎو ﻓﻲ ﻛل‬   ‫ﻟﺣظﺔ ﻟﻌدد اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣﺗوﺟﮭﺔ ﻣن اﻟﺟزﯾرة‬ ‫ ﻓﺈن ﻋدد اﻟﺳﯾﺎرات ﻓﻲ‬، (‫)ب( إﻟﻰ اﻟﺟزﯾرة )أ‬   A + B  C + D ‫ و ﺗوﺻف ھذه‬، ‫ ﻛل ﺟزﯾرة ﯾﺑﻘﻰ ھو ﻧﻔﺳﮫ‬  .

https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/11/chap4-1ere-partie/

11/01/2015 www.fichier-pdf.fr

الدورة-العادية-2011-علوم-رياضية 61%

60°C‬‬ ‫معطٍاث‪:‬‬ ‫ كصاكح انكحٕل انًغرؼًم ‪ d = 0,79 :‬؛‬‫ انكرهح انًٕن‪ٛ‬ح نهكحٕل ‪ M)al( = 74,0 g.mol-1 :‬؛‬‫ انصاترح ‪ pKA‬نهًضدٔظح ‪ CH3COOH/CH3COO-‬ػُذ ‪ pKA = 4,8 :25°C‬؛‬‫ انعذاء األ‪ َٕٙٚ‬نهًاء ػُذ ‪ pKe = 14 :

https://www.fichier-pdf.fr/2015/06/13/2011/

13/06/2015 www.fichier-pdf.fr

Cours S3 SMC Chapitre IV 60%

Les sels d’acide CH3COO-Na+ Les sels d’amine Cl-N+(CH3)4 Pr.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/12/02/cours-s3-smc-chapitre-iv/

02/12/2016 www.fichier-pdf.fr

Chapitre IV 59%

Les sels d’acide CH3COO-Na+ Les sels d’amine Cl-N+(CH3)4 Pr.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/11/15/chapitre-iv/

15/11/2017 www.fichier-pdf.fr